9 feb. 2016

Bokläsning snart förbjudet?

8 feb. 2016

Vetenskap vs. Filosofi

Vid World Humanist Congress i Oxford sommaren 2014 debatterade Peter Atkins, professor i kemi, och Stephen Law, filosofiedoktor om vilken metod som är bäst för "free enquiry".
Philosophy is good for free enquiry, provided you emphasize the free. That is, so long you´re not constrained by evidence. That you are free to explore wherever your thought takes you. This comes out in it's worse possible way when philosophy becomes theology. - Peter Atkins
What you bought into is the theological distinction between how- and why-questions, that theologians use to try to immunize what they believe against scientific refutation. - Stephen Law


Uppdatering: Detta inlägg publicerades först 2015-05-30, men inspelningen försvann från Youtube. Nu är den tillbaka.

Nordisk historia för Nordiska rikspartiet

7 feb. 2016

Nytt avsnitt! #153 – Radio Houdi i mellanmjölkens land


Nytt avsnitt av Radio Houdi där John och Anders tar en djupdykning i mellanmjölkens land
John har varit i Kroatien där han träffade på superöverviktiga amerikaner med egna medicinkit och syrgas för att hålla sig levande.
I Sverige skvalpar mellanmjölken då Melodifestivalen startar upp. Låtstölder, trams och vilken låt var bäst. Ta det lugnt; vi är inte länge i Melodifestivalens grepp över svenska folket.
Click bait och scam bait och vad händer om man svarar på spam? Hur blir mobilgenerationen då de kanske tappar den evolutionära kunskapen att se hur en människa mår bara genom att titta på ansiktet?
Mellanmjölken blandades ut med sprit för Arlas chefer och Unionen köper pseudovetenskap för medlemmarnas pengar. Finns det en annan sida av det hela?
Woo-woo-astronauten Edgar Mitchell går och dör, men att tro på UFO:s och att inte tro att 6 miljoner judar mördades under andra världskriget finns det för många som gör.
John och Anders tokhyllar – och rekommenderar – fantastiska C-J Åkerbergs podcast Kvalificerat Hemligt om bl a förintelsen. En podcas som bör vara något som borde ingå permanent i skolans undervisning.
Gällande låtstölder diskuteras inte mer om alla låtstölder i Melodifestivalen. Här pratas det i stället om låtstölder av Phil Collins låt, av Queens John Deacon.
Välkommen till veckans avsnitt av Radio Houdi. Glöm inte torka bort mellanmjölksmustaschen efter du lyssnat.

"Det är inte ”massan” som utgör skräcken, utan den oinskränkta makten"

Lena Andersson tar i en kolumn i DN upp en viktig diskussion om vad demokrati är. Det är inte ovanligt att det sätts likhetstecken mellan demokrati och majoritetsstyre. Denna släpphänta användning av demokratibegreppet skapar oro genom att förespegla att majoriteten kan förtrycka individen genom "demokratiska" beslut. Detta kan ta sig uttryck som rädsla för att en majoritet ska bestämma att sharialagar införs. Andersson skriver:
[J]ag är synnerligen enig med henne om att sharialagar i Sverige vore en veritabel fasa. Och i ett land där underkastelse under majoritetsståndpunkter länge var sinnebilden för demokrati går hennes påpekanden inte att avfärda. Men de borde inte leda till stängda gränser utan till en annan demokratisyn och en smula försiktighet med att se politik och stat som verktygen för genomdrivandet av sina drömmar.
Då Sverige är ett land som i mycket formats av storslagna reformer, samt detaljreglering av det mesta i samhället, kan inte alternativa utopiska uppfattningar om samhällets utformning helt avfärdas som orealistiska. Skyddet mot detta är inte bara en smula försiktighet, utan det behövs också att rättighetstanken ges större värde, att människors frihet och autonomi ges ett kraftigare skydd.
Det som förbises när man kallar detta demokrati är att oinskränkt makt är oinskränkt makt vilken skepnad den än kommer i. Om det är en kung, profet eller skötsamma arbetare som kräver rättvisa spelar ingen roll. En stark konstitution som står över tillfälliga majoriteter, domstolar som kan överpröva majoritetsutslaget för att se om individers rättigheter har körts över har i Sverige gärna setts som odemokratiskt och reaktionärt, som anglosaxiskt borgerligt frihetstjafs.
För ett land som ser sig självt som progressivt, är en stark konstitution ett hinder. Den avgränsar politikers makt till en mindre del av människornas liv och möjligheten att ifrågasätta politiska beslut till en högre instans kommer i viss fall förhindra ny lagstiftning, i andra fall förlänga tiden för lagarna att träda i kraft.

På detta sätt blir ett stat med en stark konstitution mera konservativt. Men detta behöver inte ses som något negativt för de som uppskattar att Sverige är ett extremland när det gäller synen på sekularism, rationalitet och individens rätt till självförverkligande. En bra konstitution skulle kunna skydda dessa värden från framtida inblandning genom "massans tyranni".
Det är inte ”massan” som utgör skräcken, utan den oinskränkta makten. 
Om inte förr inser man betydelsen av ett orubbligt skydd mot oinskränkt makt i den stund man blir varse att islamister kan utgöra numerär majoritet. Eller nationalister.
Läs kolumnen i sin helhet: Vådan av majoritetsstyre.

Onani - en "synd" utan offer

Ett av de starkaste tricken religion har för att värva medlemmar är att hitta på något man inte får göra och sen erbjuda tröst när man gör det ändå. Ni vet, "synd". Vad är till exempel poängen med att förbjuda onani? Ingen. Förutom att det ger skuldkänslor som de sedan kan profitera på. Här har ni två instruktionsvideor från USA för tonåringar om vikten att låta bli självbefläckelse. Vuxna som försöker vara ungdomliga. Fint på något sätt.


6 feb. 2016

Stoppa kvinnlig könsstympning

I dag är det FN:s internationella dag för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Fakta från FN:
  • Globally, it is estimated that at least 200 million girls and women alive today have undergone some form of FGM.
  • If current trends continue, 15 million additional girls between ages 15 and 19 be subjected to it by 2030.
  • Girls 14 and younger represent 44 million of those who have been cut, with the highest prevalence of FGM among this age in Gambia at 56 per cent, Mauritania 54 per cent and Indonesia where around half of girls aged 11 and younger have undergone the practice.
  • Countries with the highest prevalence among girls and women aged 15 to 49 are Somalia 98 per cent, Guinea 97 per cent and Djibouti 93 per cent.
  • FGM is mostly carried out on young girls sometime between infancy and age 15.
  • FGM cause severe bleeding and health issues including cysts, infections, infertility as well as complications in childbirth increased risk of newborn deaths.
  • FGM is a violation of the human rights of girls and women.

Bodil Malmsten 19 augusti 1944 - 5 februari 2016

Då och då
tar tiden ett språng
eller
står över ett slag.
Ur Det här är hjärtat (2015)

69:e tillägget

Från Scenes from a Multiverse av Jonathan Rosenberg.

Paul McCartney & Bruce Springsteen - I Saw Her Standing There & Twist and ShoutÄr det lördag eller?

5 feb. 2016

Ge Omar Makram asyl i Sverige

I Sverige är förföljelse för att man är ateist ingen tillräcklig anledning för att få asyl. Detta uppmärksammas nu i Storbritannien av Council of Ex-Muslims of Britain (CEMB) med anledning av att den egyptiske medborgaren Omar Makram fått avslag på sin asylansökan. I sin desperation har Makram nu eldat upp en Koran.

Humanisterna stöttar inte bokbränning av något slag. Men trots att man inte bör bränna böcker så ska det inte vara förbjudet att bränna böcker – även religiösa böcker; även Koranen. Makram har satt sitt liv på spel för denna princip.

Här följer en översättning av pressmeddelandet från Council of Ex-Muslims of Britain (CEMB):
Omar Makram, ex-muslim, högljudd ateist och islamkritiker från Egypten, flydde sitt hemland på grund av hot mot sin personliga säkerhet. Trots dessa hot har svenska myndigheter beslutat avslå hans asylansökan.
De svenska myndigheterna kommer nu att försöka deportera Makram tillbaka till Egypten där hans frihet och troligen även hans liv är i fara. För att ytterligare bevisa sin övertygelse har Makram känt sig tvungen att göra en video där han tar avstånd från Islam genom publikt att bränna en Koran inför hela världen.
I Egypten använder myndigheterna hädelselagstiftning för att slå ner på framstående ateister, islamkritiker och reformister, en förföljelse som har intensifierats sedan Egyptiska revolutionen 2011 då unga människor kämpade för ökad yttrandefrihet.
Egypten, som nu är en de facto militärdiktatur, har vänt sig än mer till prästerskapets fascism och omfamnat Al Azhar, Sunni-världens och salafismens ”katolska kyrka”, för att öka sin makt, något som lett till att regimen minskat ytterligare på yttrandefriheten vad gäller religion, i utbyte mot religiöst stöd.
Läs mer på CEMBs hemsida.

Religionsfrihet och yttrandefrihet är fundamentala mänskliga rättigheter som tyvärr är gravt inskränkta i stora delar av världen. Enligt 2015 års Freedom of Thought Report, en årlig global kartläggning från det internationella humanistförbundet IHEU, ökar förföljelsen av icke-religiösa i hela världen. Utomrättsligt våld ökar och flera länder i världen har skärpt straffen för hädelse och apostasi (att lämna sin religion). I rapporten finns även fall som indikerar att svenska myndigheter i många fall tycks ha undervärderat hotbilden för icke-religiösa.

Freedom of Thought Report kan laddas ned här.

Oordning är en förutsättning för humor

Stämmer det att entropi, oordning, är en förutsättning för skämt? Kanske, i alla fall bygger mycket humor på konflikter i vårt eget tänkande. Konflikt mellan det snabba instinkterna, känslorna och de långsamma tankarna, resonemangen. En alltigenom rationell människa blir därför lätt humorlös och av samma orsak är det svårt att rationellt förklara ett skämt.

Men hur är det med humor, gör den världen bättre?

Skämtteckning från SMBC.

De tre små forskarna och den stora stygga vargen

4 feb. 2016

Jackelén: Sekularisering leder inte till moraliskt förfall

Jag läser Bengt Kristensson Ugglas bok Katedralens hemlighet. Han bygger mycket av bokens resonemang på den tyske sociologen Hans Joas skrift Tro som alternativ. Jonas bok har ärkebiskop Antje Jackelén läst och hon redovisar sin tankar om och utifrån denna text i radioprogrammet OBS.
Det är inte sant att modernisering automatiskt leder till sekularisering; den så kallade sekulariseringstesen är idag i stort sett övergiven. Det är heller inte sant att tro är oumbärlig för moralen; sekularisering leder inte till moraliskt förfall. [...] 
Visserligen tror en del högerkristna i USA fortfarande att evolutionsläran saboterar grundläggande värden och leder till fullständig moralisk relativism, men kraftigt sekulariserade länders exempel talar emot att sekularisering skulle ruinera moralen. Att sedan, som i Sveriges fall, sekulariserad lutherdom kraftfullt influerar en till synes helt religiöst neutral politik är förstås en annan femma. Men det måste ändå sägas: evolutionsvetenskapligt sett tyder mycket på att moralen har ett för-religiöst ursprung i upplevda vinster av ömsesidighet och altruism. [...] 
Och hur var det med kristendomens framtidsutsikter nu då? Jo, de är bra, menar han. Kristendomen befinner sig i en expansionsfas. Det blir tydligt när man väger samman tre fenomen: det kristna samarbetet har vitaliserats genom att traditionellt enhetliga konfessionella miljöer har försvunnit; vi har en livaktig implicit religion, i vårt land främst i form av sekulariserad lutherdom - som David Thurfjell nyligen skildrat i sin bok Det gudlösa folket - och vi ser kristendomens tillväxt globalt. Siffrorna från olika håll i världen ger vid handen att vi just nu befinner oss i en av de mest intensiva expansionsfaserna i kristendomens historia.
"Sekulariserad lutherdom" är ett både dåligt utnyttjat och talande begrepp, som beskriver den majoritet av Svenska kyrkan som inte ser sig själv som religiösa - kulturkristna. Denna kyrka, anpassad till det sekulära samhället, bokför Jackelén på två konton: Att kristendomen har goda framtidsutsikter och att sekulariseringen kommit av sig. Det är ett konto för mycket.

Om Ärkebiskopens uttalande om moralen, dess ursprung och sekularisering, finns dock inget att invända.

The Accidental Talmudist tells the tale of the two burglars who came down the chimney...

A young man knocks on the door of a great Talmudic scholar.

"Rabbi, I wish to study Talmud."

“Do you know Aramaic?”

“No."

“Hebrew?”

“No."

“Have you ever studied Torah?”

“No, Rabbi, but I graduated from Harvard summa cum laude in philosophy, and received a PhD from Yale. I'd like to round out my education with a bit of Talmud.”

“I doubt that you are ready for Talmud. It is the broadest and deepest of books. If you wish, however, I will examine you in logic, and if you pass the test I will teach you Talmud.”

"Good. I'm well versed in logic."

"First question. Two burglars come down a chimney. One emerges with a clean face, the other with a dirty face. Which one washes his face?”

”The burglar with the dirty face."

“Wrong. The one with the clean face. Examine the logic. The burglar with a dirty face looks at the one with a clean face and thinks his face is clean. The one with a clean face looks at the burglar with a dirty face and thinks his face is dirty. So the one with the clean face washes.”

“Very clever. Another question please.”

“Two burglars come down a chimney. One emerges with a clean face, the other with a dirty face. Which one washes his face?”

“We established that. The burglar with the clean face washes.”

“Wrong. Both wash. Examine the logic. The one with a dirty face thinks his face is clean. The one with a clean face thinks his face is dirty. So the burglar with a clean face washes. When the one with a dirty face sees him washing, however, he realizes his face must be dirty too. Thus both wash.”

“I didn’t think of that. Please ask me another.”

“Two burglars come down a chimney. One emerges with a clean face, the other with a dirty face. Which one washes his face?”

“Well, we know both wash.”

“Wrong. Neither washes. Examine the logic. The one with the dirty face thinks his face is clean. The one with the clean face thinks his face is dirty. But when clean-face sees that dirty-face doesn’t bother to wash, he also doesn’t bother. So neither washes. As you can see, you are not ready for Talmud.”

"Rabbi, please, give me one more test.”

“Two burglars come down a chimney. One emerges with a clean face, the other with a dirty face. Which one washes his face?”

“Neither!”

“Wrong. And perhaps now you will see why Harvard and Yale cannot prepare you for Talmud. Tell me, how is it possible that two men come down the same chimney, and one emerges with a clean face, while the other has a dirty face?"

"But you've just given me four contradictory answers to the same question! That's impossible!"

"No, my son, that's Talmud."

3 feb. 2016

Presidentvalskampanjen i USA och likheten med Isalm


Nördar, lämna oss andra ifred

Nördar, personer med ett djupt intresse i ett specialområde, ses inte längre som udda och avvikande. Istället verkar vi leva i en tid där många vill vara nörd i ett område de just själva gillar och delar med en några andra med samma speciella kunskaper. Vad hette Ned Starks svärd? Hur går texten till Dovahkiin-sången? Vilka är reglerna i leken Sten, sax, påse, ödla och Spock?

Detta fenomen är helt oproblematiskt. Det finns dock nördar som verkar ha stora problem med att inte alla delar just deras speciella intresse. Att inte alla har samma djupa kunskap om ett ämnesområde som de själva. Att de måste förklara sig, när de använder denna specialkunskap utanför den egna nördgemenskapen. Dessa nördar är irriterande.

Exempel på dessa irriterande nördar är vissa kristna. De som gång på gång beklagar sig över att samhället i stort saknar ett "religiöst språk" och att Sverige lider av "religiös afasi". De beklagar sig för att nyheter om deras nördområde, t.ex. Katolska kyrkan, inte uppmärksammas i media.

Visst kan man tycka det är synd att det som tidigare i större utsträckning var allmängods blir specialkunskap. "Pappa vara pokerspelare och mamma vara glädjeflicka", fungerar inte lika bra som svar på frågan Vad jobbar du med? som det gjorde på 80-talet, i förra seklet. Men när det gäller kultur är det inte speciellt snyggt att gnälla på att andra har gått vidare och anammat de berättelser som är populära idag.

Tänk er att Ian McKellen besöker Comi Con i Stockholm, i rollen som Gandalf. Skulle det skrivas debattinlägg om att svenskarna behöver bättra på sitt "Sagan om ringen-språk" inför detta? Nej. Men när Jorge Mario Bergoglio ska besöka Lund, i rollen som Påven i serien Katolska kyrkan, då krävs det att vi alla är religiöst språkligt rustade.

Håll på med era nörderier, men blanda inte in oss andra. Vi som har andra intressen.

Texten är skriven som reaktion på två inlägg i den katolska tidskriften Signum.

Kyrkan för det flygande spaghettimonstret nu en religion i Holland...


Enligt en tweet som Martijn Grimmius tweetade så har Holland accepterat kyrkan för det flygande spaghettimonstret som en officiell religion.

Rocky om respekt

2 feb. 2016

Nazister och islamister - åsiktsgemenskap

Любовь объединяет

Posted by Андрей Фадеев on Tuesday, January 26, 2016

1 feb. 2016

Egypten straffar fritänkare

Egypten fortsätter att förfölja och straffa fritänkare.

I förra veckan dömdes skribenten Fatima Naoot till tre års fängelse och ca 20 000 kr i böter för blasfemi. Hennes brott var att på Facebook kalla offerhögtiden Eid al-adha "mänsklighetens största massaker". Hon skrev också i en tidningsartikel:
"[It's] a yearly massacre because a good man once had a nightmare about his good son, and although the nightmare has passed for the good man and his son, the [sheep] pay their lives as a price for that holy nightmare,"
Högtiden bygger på den bibliska historien om att Gud var vänlig nog att låta Abraham slakta ett får istället för sonen Isak.

Några andra som väntar på sin sin rättegång är fyra koptiska ungdomar. De är anklagade för att ha förolämpat religion genom att göra en video som förlöjligar IS. Deras lärare är redan dömd till tre års fängelse för att ha laddat upp videon på internet.

Slutligen, i går arresterades den kände tecknaren Islam Gawish. Egyptiska myndigheter hävdar att detta skedde på grund av att Gawish saknade tillstånd för en hemsida och innehade piratkopierad mjukvara. Tecknarens facebooksida, samt hans advokat, uppger istället att han arresterades på grund av sina regimkritiska teckningar.
Islam Gawishs teckning av Alan Kurdi

"Ingen bättre värld innan religioner är borta"

Konstnären Carl Johan De Geer berättade i söndagens Godmorgon, världen! om det orättfärdiga grepp vidskepelse har över samhället.
"Det blir ingen bättre värld för människor innan religioner är borta från jordens yta. Pessimist, javisst! Den äganderätt över människorna som vidskepelsens förkunnare anser sig ha, är de helt ovilliga att släppa."

Philomena Cunk och Barry Shitpeas om Donald Trump

Kalabaliken i Bender (Öppen tråd)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på Humanistbloggen.

Det kan vara tips från läsare om intressanta artiklar och händelser eller förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen. Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet till högerspalten.

-------

1 februari 1713 inträffade Kalabaliken i Bender. Nedan en scen ur den svenska komedifilmen med samma namn från 1983.

31 jan. 2016

Radio Houdi tillbaka! #152 - Radio Houdi och Det Sjunde Inseglet


Nytt år och Radio Houdi är tillbaka i etern igen
Vi börjar starkt med att Anders Hesselbom kommer ut som feminist. Vi pratar Richard Dawkins och den senaste turbulensen gällande feminism som skett från hans tangentbord.
Dax att drar vinnaren från vår julaftonstävling där vi bad våra lyssnare ta en selfie när de såg på Kalle Anka Firar Jul. Vi drar en vinnare i programmet. Tack alla som var med i tävlingen.
Innan ett nytt år är slut inbjuds diverse bedragare att öppet och oemotsagda gissa om vad som kommer hända under året som kommer. Linda Strand Lundberg, ordförande för VoF, slog näven i bordet och utmanar dessa bedragare med att själv sia (gissa) om 2016.
Sedan senaste avsnittet har många kända, okända, vänner och bekanta gått bort. Personer som Peter Lundblad, Kjell Alinge, Glenn Frey, René Angélil, Dale Griffin, Ettore Scola, Lemmy Kilmister, David Bowie, Alan Rickman med flera. John berättar om vad som grep honom så tårarna rann när Lemmy begravdes.
På tal om död nämner vi en fantastisk – och skrämmande – grafik som berättar om dödsfallen under andra världskriget (se video nedan).
Vi lämnar döden och pratar om hur kristna och judar förföljs i dagens Sverige. Mer religion när den blivande 70-åringen Claes “Clabbe” af Geijerstam i tv dissar Påven och religioner.
John har sett Star Wars The Force Awakens två gånger och gör en snabbrecenion. Vi kan heller inte låta bli att snabbt nämna skandalerna i Kommunal och utrikesministerns lägenhet. John berättar hur nära det var att han skulle dras in i härvan.
Matgeek gör processen kort med pseudovetenskapen om blodgruppsdieter. Och vi tar upp detta med att ekologisk mat inte är så bra för miljön som man kan tro.
Vi avslutar detta dödens program med segla bort med det sjunde inseglet och lyssnar endast de fantastiska rösterna från Freddy Mercury och David Bowie.
Väl mött till ännu en säsong med Radio Houdi – din rationella tröst i podcastbruset.
The Fallen of World War II


"Partierna duckar och vågar inte utreda frivillig dödshjälp"

P C Jersild, Georg Klein, Tuulikki Koivunen Bylund och Björn Ulvaeus skriver på DN Debatt - ”Partierna duckar och vågar inte utreda frivillig dödshjälp”.
Varför finns inte denna rätt i vårt land? Sverige har en åldrande befolkning och vi lever allt längre. Dödshjälpsfrågan kommer oundvikligen att bli alltmer brännande. Trots att den palliativa vården byggts ut och gör stora och behjärtansvärda insatser klarar man inte att ge alla en värdig död. I det palliativa register som förs över patienternas sista tid finns 1 044 som under det senaste året inte lindrats med symtom som smärta, andnöd, illamående eller ångest. 
[...]
Vi som undertecknar denna artikel har länge varit aktiva i opinionsbildningen för att legalisera dödshjälp i Sverige. Vi slutar inte att förvånas över de styrandes ovillighet att ens våga diskutera frågan. Vi vet att vi inte är ensamma. Vi uppmanar alla som värnar sitt, och andras självbestämmande, att göra sin röst hörd. I Sverige har vi många fri- och rättigheter och stor valfrihet inom en mängd områden. Det är först när vi är svårt sjuka och döden oundvikligen närmar sig som vi berövas rätten att besluta över det som återstår av vårt liv.

30 jan. 2016

Dawkins twittrade sig bort från konferens

I veckan orsakade Richard Dawkins igen kontroverser tack vare sitt twittrande. Denna gång böjade det med att han, med en kommentar, tweetade ut en youtubevideo som kopplade ihop feminism med islamism: "Feminists Love Islamists".

Utifrån Dawkins reaktion, på den kriti han fick, framgår det att han inte hade kollat upp vad videon handlade om, vem som avbildades på videon eller vem som hade lagt upp den på youtube, innan han bestämde sig för att sprida dess budskap till sina 1,3 miljoner twitterföljare. Som vanligt erhöll Dawkins ett massivt stöd på sociala medier, hans twittrande uppmärksammades av media (Independent) och det skrevs ingående kritiska analyser av hans agerande (läs t.ex. Stephanie Zvan).

Det som skiljer denna incident med tidigare är att en konferensarrangör, Northeast Conference on Science & Skepticism, snabbt beslöt att styrka Dakwins från talarlistan för sin konferens i maj. NECSS förklarade sitt beslut med att "unnecessarily divisive, counterproductive, and even hateful speech runs contrary to our mission and the environment we wish to foster".

Dawkins svarade med ett uttalande via CFI. (Center for Inquiry har nyligen gått samman med Richard Dawkins Foundation for Reason and Science.) I detta skriver Dawkins bland annat:
I wish there had been a friendly conversation before such unilateral action was taken. It is possible I could have allayed the committee members’ concerns, or, if not, at least we could have talked through their objections to my tweet. If our community is about anything, it is that reasoned discussion is the best way to work through disagreements.
Dawkins uttalande visar på problemet med hans twittrande. I detta forum visar han ingen vilja till "vänliga samtal" med sina meningsmotståndare. Inte heller försöker han föra en "förnuftig diskussion". Istället handlar det om provokationer och insinuationer. Dawkins skulle behöva lära av den gyllene regeln, "Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them", såsom den uttrycks i den av Dawkins uppskattade King James version av Bibeln.

Önskar Dawkins göra ett seriöst debattinlägg om de problematiska delarna av feministrörelsen, finns det inget som hindrar honom. Få har tillgång till forum för detta som han har och få texter skulle läsas med större intresse.

I detta fall tog Dawkins bort de två mest kritiserade tweeten, men detta verkar han ha ångrat eftersom han därefter på twitter ägnade sig åt att retweeta (återutskicka) de som uppmuntrar hans twittrande, de som skriver att han inte borde tagit bort dem och de som spekulerar om att trakasserier och hot mot kvinnor är påhittade. Någon kritisk analys av sitt eget agerande verkar inte Dawkins alls syssla med. Istället uppmuntrar han alla de som bekräftar honom, genom att sprida deras åsikter via sitt eget twitterforum. Detta blir ett självspelande piano, med stor risk för konfirmeringsbias, både hos Dawkins och hans påhejare.

Det är bra att NECSS tog beslutet att stryka Dawkins från konferensen. Kanske kan det övertyga fler om att lämna Dawkins och leta upp andra talare och skribenter inom ateism- och skeptikerrörelsen. Dawkins alienerar sig mer och mer från ett nyanserat och djuplodande samtal om skepticism, ateism och humanism. Istället blir han en fixstjärna för dem som överhuvudtaget inte kan se att provokationer, överdrifter, hets och hat bidrar till sexuella trakasserier och främlingsfientlighet.

Steve Novella som sitter i NECSS:s organisationskommitté har i ett längre blogginlägg utvecklat bakgrunden till deras beslut och bemöter en del av den orättfärdiga kritik beslutet mött.
I want to directly address Dawkins’ last statement: 
“The science and skepticism community is too small and too important to let disagreements divide us and divert us from our mission of promoting a more critical and scientifically literate world.” 
I completely agree. That is, ironically, the exact reason we were so disturbed by that video and Dawkins spreading of it. I do wish Dawkins would recognize (perhaps he does) his special place within our community and the power that position holds. When he retweets a link to a video, even with a caveat, that has a tremendous impact. It lends legitimacy to the video and the ideas expressed in it. 
That is why Dawkins is so polarizing. In my opinion, someone in his position, with his eloquence, knowledge, and intellect, with his academic background should be doing everything he can to elevate the level of discussion. He has the ability to address legitimate criticisms of feminism, or atheism or skepticism, if he thinks he has them. He could be a force that is helping unite our very small and critically important rationalist movement. 
Instead, I fear, he is helping to divide us, 140 characters at a time, and helping to lower the level of the discussion.
Läs hela Novellas text, och gärna några av de andra länkarna ovan, och bidra med en fördjupande och initierad diskussion om detta ämne.

Philomena Cunk och Barry Shitpeas om flyktingkrisen

29 jan. 2016

Våga tänk!

"Det enda som bör betyda något för dig är vad du har förstått, inte vad mer eller mindre mäktiga auktoriteter vill att du ska tro. Du ska våga tänka och våga ta konsekvenserna av vad du själv har tänkt. Endast då kan du förverkliga dig själv och bli fri."
Ingemar Hedenius tolkar Sokrates och kommenterar detta med önskningen att Sokrates tänkande hade fått ett större inflytande över vår "andliga kultur". 
(Ur uppsatsen Sokrates - och Jesus, publicerad i Om människovärde, 1982)

"Moments of Wonder" - Philomena Cunk förklarar feminism

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se