22 okt 2014

Abortmotståndarna försökte lura drottningen

Idag replikerar några av oss i Humanisternas styrelse på Aftonbladet Debatt på ännu en i raden av snyft-artiklar om den smala åsiktskorridoren. Den här gången var det några från Claphaminstitutet som försökte låta påskina att de blir tystade i debatten - på debattsidan hos en av Sveriges största dagstidningar!?
Tre ”fellows” vid extremkristna Claphaminstitutet undrar i en debattartikelvarför Uppsala universitet och drottning Silviaställde in sin medverkan i ett seminarium om trafficking när det visade sig att det pris som skulle delas ut kom från antiabortlobbyn.
Förmodligen för att de förstod att de blivit lurade. Hade man fått drottningen på sin lista över pristagare hade det verkat som att hon stod för abortmotstånd, fast hennes arbete handlar om trafficking.
Läs resten av artikeln här.

"Beatles guru i högskolebråk"


Nu har Sydsvenskan snappat upp historien om Maharishi-opponenten på disputationen häromdagen på Malmö högskola. Journalisten ringde mig igår vilket av upphov till följande avsnitt i artikeln, ett avsnitt som jag tycker sammanfattar rätt bra vad som är problemet i den här historien.
Det är dock varken Anders Lindhs egna meditationspreferenser eller val av ämne som upprör kritikerna, utan Malmö högskolas val av opponent – Sue Brown, assistant professor i Maharishi Vedic Science vid Maharishi University of Management i USA. Ett läroverk som den indiske gurun själv startade 1971 och som lär ut filosofins teori och praktik, däribland Yogic flying, som går ut på att nå ett högre medvetande genom att hoppa i lotusställning.
Det lärosätet ger Patrik Lindenfors, docent på zoologiska institutionen på Stockholms universitet och ledamot i Humanisterna, inte mycket för. Det var han som först började ifrågasätta Malmö högskola val av opponent.
Det drar ner trovärdigheten för hela det svenska högskoleväsendet om man släpper in låtsasdocenter i låtsasämnen och låter dem utföra vetenskapliga granskningar av Malmö högskolas disputationer. Det är inte acceptabelt, så ska det inte gå till, säger han.
Formellt var det Johan Elmfeldt, dekan för fakulteten Lärande och samhälle som godkände Sue Brown som opponent.
– Jag förstår inte det sättet att resonera, han [Patrik Lindenfors] drar förhastade slutsatser och påstår saker han inte har grund för. Vi har en ordentlig kvalitetsgranskning hos oss.
– Det handlar om att ha en opponent som kan området och som kan ställa de frågor som är nödvändiga i sammanhanget. Min bedömning mot bakgrund av den föredragning jag fick var allt var i sin ordning.
Om det är detta Malmö högskola menar med "ordentlig kvalitetsgranskning" finns det anledning att oroa sig.

Läs hela artikeln här.

EDIT:
Jag skrev för övrigt till Universitets- och högskolerådet för att se om Maharishi Vedic Science från Maharishi University of Management finns på någon sorts lista över vad de godkänner. Svaret är läsvärt:
Vi har ingen egen lista. I erkännandearbetet utgår vi från den så kallade World Higher Education Database eller respektive lands redovisning av erkända lärosäten (nationellt eller som i USA på delstatsnivå). I American Council of Education’s lista framgår att Maharishi University of Management är erkänt i staten Iowa.Det innebär att om någon skulle vilja ha en bedömning av sin examen därifrån så skulle vi pröva den för erkännande. Generellt sett skulle det sannolikt innebära att en fyraårig bachelor därifrån skulle bedömas motsvara en treårig kandidatexamen (med eller utan inslag av Yogic Flying.)

”Samvetsklausuler i enskilda landsting hotar fria aborten”

Får man inte gehör för sina åsikter på demokratiskt vis kan man alltid smyga in beslut bakvägen. Det här verkar vara abortmotståndarnas senaste taktik där de nu har föreslagit nu en samvetsklausul i landstingen i Kronoberg och Jönköping, något som kan leda till att patienters rätt till viss vård förvägras eller fördröjs. Vilket förstås är syftet. Om detta skriver idag Kristina Ljungros, förbundsordförade RFSU, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, samt Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund på DN Debatt.
Alla vårdyrken genomsyras av den etiska övertygelsen att patientens vårdbehov och egna önskemål ska styra och prägla svensk sjukvård. Alla ska ges samma rätt till den vård som samhället erbjuder. En patient ska inte behandlas annorlunda på grund av vårdpersonals personliga åsikter om vilken vård som samhället ska erbjuda. Införande av samvetsklausul öppnar för godtycke och bryter mot de etiska koderna som sätter patientens rättigheter, integritet och behov först.De som driver frågan om att få åberopa samvetsfriden hänvisar ofta till att det fungerar i Norge. Men det stämmer inte. Det som hänt där är att personer tvingas vänta onödigt länge för att avsluta en oönskad graviditet. En abort ska genomföras så tidigt som möjligt och bör jämställas med ett akut omhändertagande. I vissa områden i Norge kan det vara svårt att få vård i rimlig tid. 
[...] 
Riksdagen har vid ett flertal tillfällen med stor majoritet röstat för att avslå motioner om att införa samvetsklausuler. Detta är en stor och principiell fråga och lämpar sig inte för att genomdrivas via landstingspolitiken.
Läs hela artikeln här.

Meningssökande i vetenskapens era

Sökandet efter kunskap och sökandet efter mening har i och med den moderna vetenskapen blivit två skilda ting. Men människans existentiella strävan består, och fortsätter prägla våra upplevelser och tolkningar av tillvaron. Hur hjälper oss kosmologi eller kvantmekanik att finna vår plats i det komplexa, högteknologiska samhälle vi bebor? Hur kan vi skapa en bärande berättelse om verkligheten i glappet mellan den direkta erfarenheten och de abstrakta modeller som sägs förklara den?

Helena Granström, poet, kulturskribent och fysiker, föreläser om meningssökande och modern fysik. Efter föreläsningen (25 minuter) samtalar jag med och ställer frågor till Granström, om hennes syn på meningssökande.

Varför kan inte humanister ta jobb utanför Ringleden?

Didrik Søderlind, från norska Human-Etisk Forbund, har initierat en tävling om de bästa vitsarna om humanister och ickereligiösa. 50 bidrag skickades in till tidningen Vårt Land och på redaktionen utsedde igår, en livsåskådningspluralistisk jury, vinnaren:
- Varför kan inte humanister ta jobb utanför Ringleden? 
- Därför att människan skall vara i Centrum.
Läs mer och se juryn tala om topp-tre.

21 okt 2014

Rosenberg vill inte att andra skall fatta!

Göran Rosenberg har fått en nyutkommen bok författad av Torbjörn Tännsjö - Fatta! En upplysningsskrift - vilken Rosenberg i alla fall bläddrat tillräckligt i för att kunna kommentera i Expressen: Staten är inte samma sak som samhället.

I kommentaren står det inte så mycket om boken, mer än att Rosenberg erkänner att han inte fattar det Tännsjö vill att han skall förstå. Desto mer skriver Rosenberg om Morgan Johansson:
Den som däremot tycks ha fattat det är vår nye justitieminister Morgan Johansson. I varje fall har han i egenskap av styrelseledamot i Förbundet Humanisterna (där även Tännsjö har ett prominent förflutet) drivit kravet att Sverige ska vara ett sekulärt samhälle.
Rosenberg syftar här, med största säkerhet, på något Johansson skrev i en debattartikel 2009, ihop med ett flertal andra. I den förklarar skribenterna vad de avser med ett "sekulärt samhälle":
Lagar och normer som ska omfatta alla måste bygga på allmänmänskliga grunder, inte på religiösa. Lagarna ska formuleras av demokratiska institutioner och normbildningen styras av kritiskt tänkande och fri argumentation i öppna samtal. Ett sådant samhälle kallas ett sekulärt samhälle. [...] 
I det sekulära samhället råder religionsfrihet, rätten att tro på vilken gud man vill – men också rätten att inte tro på någon gud alls.
Detta håller uppenbarligen Göran Rosenberg inte med om. Han skriver:
Jag vet inte om justitieministern fattat att det är skillnad på en sekulär stat och ett sekulärt samhälle. USA har exempelvis en sekulär stat men är inte ett sekulärt samhälle. Detsamma gäller för de flesta demokratier om man skrapar lite på dem. I en sekulär stat är alla värderingar och åsikter lika inför lagen oavsett om de grundar sig på religion eller något annat. I ett sekulärt samhälle däremot har värderingar och åsikter grundade på religion trängts undan av värderingar och åsikter grundade på "förnuft" och "vetenskap", vilket enligt de redan upplysta är vad som oundvikligen händer när folk börjar fatta.
Det han uppenbarligen inte håller med om är hur ordet "samhälle" används av Johansson. Rosenberg är en klok man, så jag utgår ifrån att han fattat att de använder ordet "samhälle" i olika betydelser. Alltså försöker han medvetet lura Expressens läsare att misstro Morgan Johansson. Rosenberg skriver i avslutningen:
Mitt problem med upplysningsmissionärer som Tännsjö och Johansson är inte deras tro på "rationalitet" och "vetenskap", inte heller deras kritik av "religion", utan deras övertygelse om att skillnaden mellan det ena och det andra är en fråga om att fatta. Och i Morgan Johanssons fall, övertygelsen om att religion bara kan tolereras så länge den inte lägger sig i politiken.
Jag har inte läst Tännsjös bok, så jag kan inte avgöra om det som skrivs ovan står i den, enligt förlaget beskrivning handlar dock inte boken om att skillnaden mellan religion och vetenskap är "en fråga om att fatta". Jag känner inte heller till att Johansson påstått något sådant. Det sista påstående om Johansson är en uppenbar lögn. (Han talade nyligen om sin syn på religion och politik i P1.)

Oavsett hur mycket Göran Rosenberg själv förstår, så hjälper inte hans skriverier läsarna att fatta om det finns någon verklig motsättning mellan honom och Tännsjö, Johansson och Humanisterna i frågan om religionens plats i samhället. Istället sprider han medvetna missuppfattningar. Detta är ett svek mot oss som vill förstå.

Kan kolloidalt silver bota ebola?Lite påhittighet kommer man långt med. Så här låter fria fantasier med läkarrock på. Det här är en av de pseudovetenskaper som egentligen inte är rolig eftersom kolloidalt silver är hälsofarligt i för stora mängder. Att tänka tanken på kvacksalvare som testar hokus pokus-produkter på fattiga ebola-offer gör att man blir lite ... inte glad i alla fall. Livsmedelsverket har mer information. Liksom förstås Vetenskap och Folkbildning.

Årets förvillare 2009 diskuterar Ebola


Från Annika Dahlqvists blogg. (Om ni surfar över dit - håll hövlig ton tack, trots den förskräckande kommentaren!)

Hymn till Satan

Den tidiga Socialdemokratin var ett sammelsurium av socialister, anarkister, reformister, revolutionärer, fritänkare och - satanister. Året innan Ungsocialisterna bröt med moderpartiet publicerades dikten Hell till Satan (av signaturen n.) i deras tidning Brand (Nr 6, 1907).
Blake's illustration av Lucifer as i Miltons Paradise Lost
Hell dig Satan,
som kunde locka
första kvinnan
till att plocka
kunskapens frukt!
Vad fanns väl innan
vetandets ljus i världen kom?
Gudens hatade tuktan
cellerna i mänskans hjärna
tvang till fruktan;
tvang dem spjärna
mot att ordna
efter innehållets art;
tvang dem att lyda
en småsint gud
i smutsiga, inskränkta
lagar och bud. 
Men Du Store
Helige Satan,
Mänskoälskarn,
Gudahatarn,
slugare var än
åldrige guden
slugare ock än
ockrande juden (kommentar: antisemitism)
som ställde upp de tackfyllda buden.
Därför du lyckades
tala med kvinnan,
lyckades locka
henne att plocka
frukterna innan
avundsjuke guden
i trädgården kom
i aftonens stillhet
att se sig om. 
Och så kom
sanningens helga ljus,
lyste all världen om,
lyste från hus till hus.
Och mörkrets onda makt
mot sanningen gnytt,
men vettet med sin makt
kommit i ljusets prakt
– skuggorna flytt. 
Därför: Hell Dig
Helige Satan,
Mänskoälskarn,
Gudahatarn!
Stor i sin härlighet
skymtar Din Helighet!
fram ur Din storslaget
skrämmande
Förfärlighet!
 Hämtad ur Hatets sånger - Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885-1910).

hård kritik mot Utterdahl i Värmland

20 okt 2014

Malmö högskola svarar

Malmö högskola svarar nu på kritiken mot Maharishi-disputationen och deras svar är verkligen intetsägande. Goddag yxskaft.

De religiösa mörkermännen svarar

De religiösa mörkermännen har slutreplik i abortdebatten. Först hävdar de att arbetet mot trafficking och abort utgår från samma människosyn, sen att abort och trafficking inte kan jämföras. Först menar de menar att en vuxen kvinna och ett embryo båda är skyddsvärda individer, sen att argumenten mot abort inte skulle vara religiösa.

"Biologiska fakta visar att mänskligt liv uppstår vid befruktningen." NEJ. Biologiska fakta visar att mänskligt liv uppstod för sådär 6-7 miljoner år sedan och fortsatt sedan dess. Det som uppstår vid befruktningen är en cell med en unik genkombination. Att sätta likhetstecken mellan cell och människa är att verkligen reducera vad "människa" innebär. Det enda sättet att komma till slutsatsen att ett embryo och en kvinna är lika skyddsvärda är att tro att embryot fick en själ vid befruktningen.

Den här artikeln ger mig rysningar.

Alice Bah ber Gud om hjälp

Kulturminster Alice Bah önskar att Gud tar livet av några barn, vars liv hon anser är meningslösa. När hon gjort detta, får hon direkt den gudomliga insikten att hon hade fel. Det är hennes liv som är meningslöst om hon inte gör allt vad hon kan för att hjälpa de barn hon nyss önskade livet ur.

Det finns mycket att fundera på i denna berättelse, t.ex. blir Bahs liv meningslöst igen, när det inte längre finns några barn som lever under de förhållande som barnen i detta fall gjorde? Är det därför Gud nöjer sig med att kommunicera med Bah, låter bli att hjälpa barnen direkt, så att Bahs liv blir meningsfullt? Hur kunde Bah tro att Gud skulle döda några barn, bara för att hon önskade det?

Berättelsen och ljudklippet nedan är hämtat ur Alice Bahs sommarprat i P1 2011.För de som vill hjälpa, och inte väntar på Guds uppmaning, rekommenderas nedanstående hjälporganisationer. Omtanke utan baktanke.
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser
UNICEF

Apropå Maharishi-teologiska disputationen i Malmö: Jesus and Moe

Samma retorik som förra seklet


Att kristendomen tynar, detta får man veta av präster och biskopar, då de orda om tidens oro. Endast när en icke troende säger detsamma, ropa de att ”kristendomen lever kraftigare än någonsin”. 
- Ellen Key, 1905

Nytt avsnitt av skep-humanistiska Radio Houdi: #102 – Radio Houdi och Familjen Addams


Trots att Anders på grund av sjukdom ser ut som onkel Fester i Familjen Addams, kommer här ett välfyllt avsnitt nummer 102!

Trots Yosemite, PC, förkylning, Gud och Jesus, bilkörning, trötthet och lite till så fick John och Anders ihop ännu ett avsnitt av deras favoritpodcast: Radio Houdi

Det blev avsnittet som blir “En timme av ditt liv som du aldrig får tillbaka” som norske komikern Are Kalvö skulle säga. Jimmie Åkesson är utbränd, finns det en Gud? Och hur var det med Astrid Lindgren och Bröderna Lejonhjärta? Har Jesus.iFokus ett hjärta och vad sa Jesus i Tomasevengeliet? Och hur mycket betalar ateister för maten på restaurang där Gud bestämmer vad man ska betala?

Aftonbladet stänger in kändisar i “spökhus” under Halloween.
Och på tal om Halloween: Varför inte skaffa en bild på Wednesday Addams sittandes på din grav eller betala för nöjet att få ett dödshot av henne?

Innan vårt äkta psychic medium – Karsten Torebjer – tar till orda och visar ännu en gång att han är ett äkta medium berättar John om sin kärlek till Familjen Addams. Vi får höra John growla som Lurch tillsammans med Jill Johnson, Anders Berglund och Andreas Johnson.

Säga vad man vill om Radio Houdi men för att vara dårar och outbildade får de till ett välfyllt program.

18 okt 2014

Heliga Birgitta som ”genuskorrigerare”

Kan ett föredrag om Heliga Birgitta (1303-1373) vara intressant för humanister? Ja, absolut. Både för bildningshumanister och sekulärhumanister.

Heliga Birgitta är nordens första kända kvinnliga författare. Hennes Himmelska uppenbarelser förmedlar en, i många stycken, banbrytande syn på den kristna berättelsen - där kvinnan och kvinnors erfarenheter och sysslor får ta betydande plats. Den gynocentriska klosterorden hon grundade i Vadstena var också nyskapande, med studerande kvinnor, uppassade av män. På klostret översattes många skrifter till svenska, vilket utvecklade det svenska skriftspråket.

Efter föredraget av Ebba Witt-Brattström, 42 minuter in, samtalar hon om kvinnor, jämställdhet och religion med Sara Larsson. Samtalet kommer även in på svensk historielöshet, speciellt inom kontemporär feminism. Inspeleningen avslutas med en frågestund, efter 1 timme 43 minuter.

"Det handlar om rätten till sin egen kropp"

Idag har jag och fyra andra styrelseledamöter i Humanisterna en debattartikel på SvD Brännpunkt om problemet med att koppla ihop arbetet mot trafficking med abortmotstånd. Artikeln är ett svar på en artikel av Stefan Gustavsson och Thomas Idergard från igår.
Kampen mot trafficking handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Den utgår ifrån att kvinnor har rätt att bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar. Fri abort handlar om exakt samma rättigheter. Det är därför djupt obehagligt när antiabortlobbyn nu försöker kidnappa trafficking-frågan.

Läs resten av artikeln här.

Finns helvetet och hur länge måste vi brinna där? FilmversionenTeologiska debatter om livet efter detta är underhållande på ett liknande sätt som det är att lyssna på barn som diskuterar superhjältars superkrafter. "Wolverine skulle skära upp Spindelmannen på nolltid med sina stålklor!" "Nähä, Spindelmannen skulle känna att han kom med sina spindelkrafter och spinna in honom i en kokong innan han fick chansen!"

Här ovanför har ni trailern för filmen Hell and Mr. Fudge som handlar om Edward Fudge och tillkomsten av hans bok "The Fire That Consumes" där han lägger ut texten för teorin att helvetets alla plågor bara varar en stund (så länge som Gud anser det nödvändigt) och att man sedan upplöses i intet. I och med detta är Gud inte så ond som man skulle kunna tro utifrån Bibeln. Tadaaa.

17 okt 2014

Mer om skandalen på Malmö högskola

Om ni undrar så blev avhandlingen vid Malmö högskola om i Maharishi Vedic Science, som jag skrev om igår, godkänd. Detta efter en granskning av en "assistant professor" (normalt är annars minst docentkompetens för opponenter - så inte i det här fallet) i "Maharishi Vedic Science" (normalt är annars ett vetenskapligt ämne - så inte i det här fallet) från Maharishi University of Management. 

Oppositionen var enligt vittnesmål totalt okritisk och oinsatt, både från opponentens sida (väntat i och med hennes partiskhet) och betygsnämndens sida (hur gick det till?). Jag skrev därför om bloggpostningen från igår och fick den publicerad på Aftonbladet debatt.

Det har tillkommit mer information om historien bakom den här avhandlingen under dagen, efter inkomna telefonsamtal och mail. Enligt uppgift har den nyblivna doktorn, Anders Lindh, tidigare blivit avrådd två gånger från att disputera i religionshistoria vid Lunds universitet - varav en av gångerna gällde just den aktuella avhandlingen. På något sätt krånglade han sig dock vidare och lyckades bli antagen för att disputera i historia vid Malmö högskola. (Och nej, det handlar inte om rövarhistoria.)

Mats Greiff har fungerat som handledare. Greiff är professor i historia vid Malmö högskola.
I betygskommittén satt:
Yvonne Maria Werner - professor i historia vid Lunds universitet
Lennart Olausson - professor i idéhistoria och Malmö högskolas förra rektor!
Hans Hägerdal, docent i historia vid Linné-universitetet

I och med betygskommitténs beslut är avhandlingen officiellt kontrollerad och godkänd, Grattis Malmö högskola!

På söndag vet vi om Gud finns

Uppsalahumanisternas ordförande Anders Martinsson debatterar Guds eventuella existens med fysikern och filosofen David Kärrsmyr, där Martinsson är mot och Kärrsmyr är för. Alltså, Martinsson försvarar hållningen att det saknas anledning att tro att Gud finns och Kärrsmyr försvarar hållningen att det finns tillräcklig anledning att tro att Gud finns.

En debatt om Guds existens kan innehålla precis vad som helst. Först måste man fråga sig vilken Gud man debatterar, och hur man definierar denna Gud. Detta är främst ett bekymmer för Kärrsmyr, eftersom Martinsson kan falla tillbaka på nollhypotesen. Det korrekta svaret på frågan "finns Gud?" är ja om Gud definieras som kärlek, då kärlek är ett tillstånd vi kan beskriva och identifiera. Svaret är ja om Gud definieras som en karaktär i Bibeln eller som allt. Ingen av dessa definitioner av Gud placerar ateister och teister på olika sidor i debatten, eftersom man kan vara ateist och erkänna att Bibeln har en massa karaktärer, där några av dem är gudar. Det går utmärkt att vara ateist och tro att kärlek finns, möjligtvis med den lilla skillnaden att vi ateister sällan kallar kärlek för Gud.

Man kan nästan säga att Martinsson begår ett misstag om han definierar Gud. Om Martinsson ger ett exempel på vilken Gud han inte tror på, kan Kärrsmyr tolka det som att Martinsson syftar till att beskriva den Gud som Kärrsmyr tror på, vilket då skulle vara en missrepresentation. Ateisten kan ju ha beskrivit en Gud som inte heller teisten tror på. Monoteister påstår att det endast finns en Gud, men eftersom det finns fler* gudsbilder än det finns gudstroende, är det teisten som ska göra beskrivningen, inte ateisten.

Jag tänker inte åka till Uppsala för att få reda på om kanske Gud finns. I princip alla fenomen som först tillskrivits någon gud, har visat sig bättre kunnat förklaras bättre av vetenskapen. Därför bedömer jag det som ganska osannolikt att Guds sista anspråk är korrekta. Vi vet idag att Gud inte skapade mannen av lera och att Gud inte orsakade någon syndaflod, men vissa apologeter påstår fortfarande att Gud är moralens upphovsman, är en agent som skapar en närvarokänsla i den troendes hjärna och är en kompletterande (alt. bakomliggande) kraft till darwinismen i den evolutionära process som gett oss människan. Tanken på att Gud kanske finns är så orimlig så att den är ointressant, men jag älskar debatten! Hur kommer Kärrsmyr att välja att försvara Gud?

Vilka argument kommer vi att få höra, och vilka av dessa är nyutvecklade av Kärrsmyr? Och vilka argument anser Kärrsmyr vara för tunna för att leverera? Och Martinsson, som saknar egen bevisbörda, kommer han kunna svara? För även om Gud givetvis inte finns på riktigt, kanske Kärrsmyr ställer Martinsson svarslös, och vinner debatten, trots att Kärrsmyr är den som har den svåra uppgiften i debatten. Och riktigt tjusigt kan det bli när ateisten utvecklar positiva argument för antagandet att Gud inte finns, det är trots allt inte det lättaste!

Jag hoppas att vi ses i Uppsala nu på söndag 19/10 kl. 15:00 i K-salen, Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12. Det är fritt inträde till evenemanget.

*) Några gudsbilder har beskrivits av antiteister som givit exempel på gudar de inte tror på.

Abortlobbyns krokodiltårar

Som vi tidigare skrivit här på hemsidan har abortlobbyn försökt blåsa Uppsala universitet och Drottning Silvia genom att instifta ett pris för arbete mot trafficking och dela ut det till Silvia i samband med ett seminarium på universitetet. Problemet är alltså att det enbart är antiabortlobbyn som står bakom priset och att man med tanke på deras debattmetoder på goda grunder kan misstänka att de tänkt sig använda priset för att snylta på universitetets och Silvias trovärdighet. Både Uppsala universitet och Hovet drog sig därför ur prisutdelningen.

Idag har Stefan Gustavsson (generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen) och Thomas Idergard (jesuit och teologistuderande) en debattartikel på SvD Brännpunkt där de kritiserar Universitetets och Hovets agerande, retoriskt betitlad "Hade Moder Teresa fått fredspriset i dag?" Med tanke på vad vi idag vet om Moder Teresas syn på lidande som en gudagåva, hennes ovilja att införa verklig vård på sina "hus för de döende", hennes nära samröre med brutala diktatorer och hennes utpekande av abort som "den största ondskan och det största hotet mot världsfreden" så får vi verkligen hoppas att svaret på den frågan är nej.


Poängen artikelförfattarna vill göra är detta. "Att utestänga människor från samarbete och från att göra gott på ett område för att de inte omfattar det som för tillfället är majoritetsuppfattning på ett annat område, skapar ett sämre samhälle." Fast det är bara sant så länge detta andra område inte gör faktisk skada på det första området. Och att blanda ihop trafficking med abortfrågan är verkligen inget som skulle gå obemärkt förbi. Ett offer för trafficking behöver hjälp och stöd i sin situation, inte moraliserande kristna som lägger ytterligare en skuldbörda på de utsattas axlar.

Lustigt nog bekräftar artikelförfattarna själva problemet i sin artikel när de blandar ihop frågorna på ett väldigt olustigt sätt.
Varje människa har värde, har förmåga att resonera och ska visas respekt. Hon får inte förtryckas, förslavas eller förtingligas. Just därför är kampen mot trafficking så viktig. För den som är konsekvent väcker denna människosyn – som utgör grund för kampen mot trafficking – förstås frågor om abort. Vad innebär det om både kvinnan och barnet hon väntar har värde och ska visas respekt? Det är ingen tillfällighet att många människor som är aktiva i kampen mot trafficking också är kritiska till abort och att många som är kritiska till abort också är mycket engagerade mot trafficking. I botten ligger nämligen samma grundläggande människo­syn.
NEJ - det är inte samma människosyn som först leder till slutsatsen till att trafficking och andra sorters slaveri  och utnyttjande är fel som sedan leder till synen på kvinnan som en inkubator utan självständig bestämmanderätt över sin kropp. Att tvinga kvinnor att fullborda ofrivilliga graviditeter är en form av moralistiskt utnyttjande av någon annans kropp för sina egna syften. Inte nog med att dessa kvinnor först fått sin kropp utnyttjad av samvetslösa människohandlare, ska de sen behöva möta ytterligare en grupp människor som vill fortsätta utnyttja deras kroppar?

Det är helt centralt att hålla antiabortlobbyn långt borta från traffickingfrågan - för kvinnornas skull. Uppsala universitet har förstått detta, liksom Hovet, liksom Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet, liksom Amnesty, och så vidare. Det borde egentligen vara självklart - kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp, vare sig det handlar om sin sexualitet eller att upplåta kroppen till en graviditet.

Humor, hån, hets eller hädelse

Radioprogrammet Människor och tro sände igår en program om yttrandefrihet och religion, där lyssnare fick ringa in och bidra med åsikter i ämnet. I studion satt Mona Samadi, lektor i folkrätt vid Teologiska högskolan, och Jakob Heidbrink, docent och lektor i civilrätt vid Göteborgs universitet. Båda dessa kom med vettiga synpunkter.

En bit in i programmet (17:30) är Christer Sturmark med i programmet och han följs av Tuve Skånberg.

Crowd-funding för att täppa till löneskillnaden mellan män och kvinnor

Några TV-tips inför helgen

Youtubekanalen Godless Top Tens har flera andra topp 10-listor med anti-religiöst tema.

16 okt 2014

Underlig disputation vid Malmö Högskola

Imorgon disputerar Anders Lindh vid Malmö Högskola med avhandlingen “Unity Pervades All Activity as Water Every Wave”. Avhandlingen handlar om de principiella lärorna och filosofin hos Maharishi Mahesh Yogi. Jo, det är samma guru George Harrison och resten av Beatles blev så betuttade i på 60-talet.

Jag har ingen möjlighet att bedöma avhandlingens kvalitet, men den är inte direkt kritisk, om man säger så. Å andra sidan är inte det absolut nödvändigt i en sådan här kontext - väldigt få avhandlingar i Hinduism diskuterar orimligheten i att tro att alla de där gudarna faktiskt skulle finnas på riktigt.

Däremot vill jag sätta ett bestämt frågetecken angående opponenten: Sue Brown, som är Ph.D. och Assistant Professor of Maharishi Vedic Science and Associate Dean of Academic Programs vid Maharishi University of Management. Ursäkta, men professor i vadå vardå?

Så här står det om hennes utbildning: "Dr. Brown gained her B.A. in Literature and Music at the University of Melbourne, Australia, and her M.A. in Higher Education Administration from MUM [Maharishi University of Management]." Hon doktorerade senare vid Maharishi University of Management, 2008, med avhandlingen "Unity and diversity in Maharishi Vedic Science, higher states of consciousness, and an evaluative study of undergraduate student development" (finns tyvärr inte tillgänglig på nätet).

Det är med andra ord en av Maharishis devota anhängare som ska bedöma en avhandling om sin Guru. Detta låter inte rimligt på något sätt. Malmö högskola behöver förklara sig.

Ämnet som opponenten är "Assistant Professor" i, Maharishi Vedic Science, är ingen verklig vetenskaplig diciplin. Bland annat skriver man följande: "[M]odern physics has concluded that underlying the diversity of matter is a non-material field whose self-interactions generate time, space and observable forces and particles. Both approaches identify a non-material field that underlies observable change."

Maharishi University of Management ger enligt sin hemsida Consciousness-Based℠ education vilket kan låta betryggande men inte betyder riktigt det man tror. Här är några citat ur beskrivningen:
The advanced TM-Sidhi® program, including Yogic Flying®, accelerates the benefits of the Transcendental Meditation technique, especially when practiced in groups, as we do here.
[...]
Faculty at MUM use special techniques that reflect fundamental laws of learning.
These include:
Unified field charts — These wall charts map the entire discipline and all its branches, showing the relationships among all of them. They show how the discipline you’re studying emerges from the underlying field of pure consciousness, pure intelligence. And they show how you experience this underlying field directly, deep within yourself, through your Transcendental Meditation practice.
Ni kanske undrar vad Yogic Flying® är? Så här beskrivs det på hemsidan
One of the TM-Sidhi procedures is called Yogic Flying®, which leads to the body lifting in short hops from the ground. Students describe the experience of this technique as one of happiness, energy, bliss, and inner freedom, with these qualities carrying over into their daily life.
Här kan ni se ett National Geographic-reportage om Yogic Flying® där en "professor i fysik" vid universitet förklarar hur Newtons tyngdlag är flera hundra år "out-of-date." Han förklarar även "The Maharishi Effect": "The real purpose of flying, especially in groups, is to create world peace. To put an end to this tragic legacy of violence and crime and terrorism and war."Om ni vill fördjupa er i detta så går Maharishi-effekten tydligen att mäta. Så här skriver MUM på sin hemsida:
Maharishi introduced the TM-Sidhi program, including Yogic Flying, in 1976. Group practice of this program was observed to be particularly beneficial. On the basis of analogies to physical systems, scientists estimated that the coherence generated by group practice of the TM-Sidhi program should be proportional to the square of the number of participants. Taking into account the “1%” finding, it was predicted that a group with size equal to the square root of 1% of a population would have a measurable influence on the quality of life of that population. For example, a group of 200 practicing the TM-Sidhi program together in a city of four million (100 x 200 x 200) would be sufficient to produce a measurable influence on the whole city; a group of 1,600 in the U.S. would influence 256 million (100 x 1600 x 1600) people, the whole population of the U.S.; and a group of 7,000 would influence 4.9 billion (100 x 7000 x 7000) people, the population of the world at that time.
The TM-Sidhi program was practiced in large groups on numerous occasions in the following decade, and the first statistical analysis of the effects was published in 1987. These showed a decrease of about 11% in violent crimes in Washington, D.C., in total crimes in Metro Manila, and in total crimes in the Union Territory of Delhi. The p values (the probabilities of the observed changes happening by chance) of these three effects were 0.01, 0.005, and 0.001, which are excellent for results in social science.
Subsequent research has confirmed the existence and the universality of the Maharishi Effect. It has become possible to lodge a prediction in advance with the police and the mayor of a city and then create the effect. This was put to the test under the careful scrutiny of a distinguished review board in 1993 in Washington, D.C. The maximum decrease in violent crimes was 23.3%. The statistical probability that this result could reflect chance variation in crime levels was less than 2 in 1 billion (p < .000000002).

Sam Harris svarar på kritikenFrån The LAST WORD with Lawrence O'Donnell, MSNBC, 10-9-2014. Här får Sam Harris chans att tala till punkt utan att bli nedskrikt. Som Obi Wan Kenobi skulle formulerat det "He is not the racist you are looking for."

Varför filosofi?

15 okt 2014

"Islam är en samling symboler och metaforer"

Ni som följt inläggen om Reza Aslan som senaste tiden publicerats här funderar kanske på vilken sorts muslim han är. Han är en muslim som anser religion är en samling symboler och metaforer, ett språk som gör att andra, som tror på samma religion, förstår honom. Enligt Aslan är inte Islam mer rätt eller fel, än andra religioner.

Klippet nedan är från en 44 minuters intervju med Cenk Uygur, The Young Turks.

Rationella podcasts nominerade till Svenska Podradiopriset


Svenska Podradiopriset är ett pris för poddradios som funnits sedan 2006 under parollen "Hjälp oss uppmärksamma den kreativitet och det myller av personliga uttryck som finns därute i podradion".

Det är lyssnarna själva som röstar fram sina favoriter och i år kan man rösta fram till den 26 oktober.

Podradios som kan vara intressanta för de som läser Humanistbloggen är bland andra:

Bästa nyheter, samhälle och ekonomi

Bästa humor

Sveriges bästa podcast


Stöd dessa rationellt tänkande podcasts genom att ta två minuter och gå in på hemsidan och rösta!
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se