28 mars 2015

Låt kommunerna ta över begravningsväsendet

Jag och Christer Sturmark skriver i dag på Aftonbladet Debatt - Låt kommunerna ta över begravningarna:
Det är hög tid att Svenska kyrkans dominerande ställning som huvudman för begravningsverksamheten ses över. Därför är det välkommet att frågan diskuteras i regeringskansliet, vilket framkom när Kyrkans tidning intervjuade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. 
För dem som inte identifierar sig med den svenskkyrkliga begravningstraditionen finns flera förbättringar att önska. 
Det finns få religionsneutrala begravningsplatser i Sverige. På vissa orter finns inga ändamålsenliga ceremonilokaler utan religiösa symboler. Begravningsombuden, som ska tillvarata intressena hos alla som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, är relativt okända och systemet har ett inbyggt demokratiskt underskott. 
[...] 
Förbundet Humanisterna vill i första hand ta till vara intressena hos sekulära humanister och andra som inte önskar en religiös begravning, men vi arbetar också för att staten ska verka neutralt gentemot olika livsåskådningar och inte sammankopplas med religiösa organisationer. 
För att uppnå detta önskar vi en dialog med kulturministern, som är ansvarig för begravningsfrågor. Varför inte ett möte ihop med Svenska kyrkan? Det skulle bli ett utsökt tillfälle att visa att våra två organisationer agerar på samma premisser gentemot staten.
Läs resterande på Aftonbladet.

Lilla Dalens begravningsplats, en livåskådningsneutral begravningsplats i Botkyrka.
Det finns en facebookgrupp om frågan också Kommunalisera begravningsväsendet.

27 mars 2015

Religionens roll i skolan

Ett samtal om religionens roll i skolan mellan Christer Sturmark, Ordförande i förbundet Humanisterna, Elof Hansjons (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Södertälje Kommun, och publiken.

Tema: Hur hanterar skolorna i Södertälje konflikter mellan religion och vetenskap.Inspelat på Wendela Hebbes hus i Södertälje, torsdagen den 26 mars.

Den gyllene regeln


26 mars 2015

"Halvförstådda idéer påverkar offentliga debatten"

Sturmark, Wikforss och Ingvar kom i dag med sin slutreplik till artikeln om sanningsrelativismen på DN Debatt. Till de tidigare tre replikerna har det skrivits ytterligare två:
Johan Eddebo skriver om att ”Författarna avfärdar postmodernismen på fel grunder”. 
Michael Tholander skriver att postmodernismens relativsm inte är så farlig, utan ”Författarna fäktar vilt mot en inbillad jätte”.
I slutrepliken skriver Sturmark, Wikforss och Ingvar bland annat:
Men replikerna missar huvudsakligen målet. Det var inte vår avsikt att vederlägga vare sig sanningsrelativism eller socialkonstruktivism, eller att klargöra de komplicerade relationerna dem emellan. Sådant görs bäst i fackfilosofiska tidskrifter. Vårt mål var att belysa hur en uppsättning problematiska och mycket kontroversiella filosofiska idéer har kommit att påverka den svenska skolvärlden och det offentliga debattklimatet. Eller snarare, hur halvtuggade, halvt förstådda filosofiska idéer kommit att okritiskt omfattas och appliceras av ledande aktörer inom denna värld. Det är alls inte ohederligt att tro på de postmoderna idéerna – det finns betydligt mer radikala filosofiska teorier (som att det inte existerar någon yttervärld över huvud taget) vilka respektabla filosofer från tid till annan förfäktat. Det som är ohederligt är att man sväljer en radikal filosofisk teori med hull och hår och tillämpar den på en så central del av det svenska samhället som skolan. 
För att detta har skett står bortom all tvivel. Vår artikel har gett upphov till en enorm mängd läsarreaktioner, däribland från väldigt många inom skolvärlden som alla gläds över att någon äntligen tar upp detta! Vi har fått brev från förskolelärare, högstadielärare och rektorer, och alla säger de samma sak. Det har varit kvävande, det har varit omöjligt att ifrågasätta, vi har inte kunna bedriva vår centrala verksamhet – att förmedla kunskap.
Läs hela slutrepliken på DN.

Tro, vetande och humanism i vår tid

Christer Sturmark föreläste i går om tro, vetande och humanism i vår tid, ett tema som även hans nyutkomna bok Upplysning i 21:a århundradet handlar om.

Full kontroll

25 mars 2015

"Sodomite Suppression Act"


Är det inte bättre att man skjuter homosexuella än att vi alla dödas av Guds vrede? Det tycker i alla fall advokaten Matt McLaughlin i Kalifornien som vill låta hålla en folkomröstning om saken. Avrättningen skulle ske med skjutvapen "eller annan passande metod". SVT berättar mer:
McLaughlin vill också straffa dem som stödjer HBTQ-rättigheter med en miljon dollar i böter, fängelse i tio år och landsförvisning samt förbjuda att ”homosexuell propaganda” distribueras till minderåriga. Homosexuella skulle heller inte få inneha offentliga ämbeten, vara anställda av staten eller få tillgång till statliga bidrag.
Förslaget är tydligen väldigt svårt att stoppa.
Eftersom han har betalat de administrativa kostnaderna måste statsåklagaren nu förbereda förslaget och skicka det vidare till nästa instans. Lyckas McLaughlin samla in 365.000 underskrifter till sitt stöd inom 180 dagar går det vidare till folkomröstning i november 2016.
Vid det skedet kan dock Kaliforniens högsta domstol kliva in och stoppa förslaget med hänvisning till att det strider mot statens lagar.
2004 la McLaughlin fram ett förslag om att göra Bibeln till obligatorisk litteratur i Kaliforniens skolor.
Nyheten kommer ursprungligen från San Fransisco Chronicle. Och nej, det verkar varken vara ett för tidigt aprilskämt eller en viral bluff. Bara någon som vill sprida kristen kärlek och inte funderat över varför Jesus alla apostlar var män...

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

"Atheists: Inside the World of Non-Believers"

CNN sände i går en dokumentär om ateister i USA. Nedan även American Atheists reklamfilm som visades på CNN samtidigt.Philomena Cunk's Moments of Wonder, Episode 3: EVOLUTION

24 mars 2015

Sturmark i morgonsoffan

Gomorron Sverige hade i morse en längre intervju (totalt 22 minuter) med Christer Sturmark. Första delen handlar är mest en tillbaka blick i hans IT-engagemang och hur hans senare blev förläggare av filosofi och populärvetenskap. Andra delen (nedan) handlade huvudsakligen om hans nya bok Upplysning i det 21:a århundradet och det talas en del om religioners inverkan på samhället.

"Blind Muslim Trust Experiment - Stockholm"Ett vackert socialt experiment.

Notera hur otroligt svenska kramar som utdelas. Det är en av våra kulturella egenheter som jag hoppas ska exporteras till resten av världen, istället för det ytliga kindpussandet i luften. Men det är inte alla som är så förtjusta i det svenska sättet att kramas. Ni kan läsa mer om det i the Local (som förmedlar svenska nyheter på engelska).

Är det något speciellt med islam?

Detta var en av de bästa seminarierna under World Humanist Congress 2014. Frågeställningen som diskuterades var om den bild som ges i media och av opinionsbildare, att islam är det största hotet mot yttrande- och tankefrihet, är korrekt. Seminariet var bra eftersom det gav en stor spännvidd i åsikter och hur de uttrycks bland sekularister med muslims bakgrund, vilka alla står humanismen nära.

Panel: Kenan Malik, kritiserar radikal islam och den cyniska sekulära liberalismen som stöttar islamistiska stater, Maryam Namazie, argumenterar kraftfullt för varför islam är värre än andra religioner idag och kritiserar humanister för att inte vara mer högljudda och tydliga/kategoriska, Alom Shaha, om hans erfarenhet av fördomar och rasism mot muslimer, även bland humanister, samt Majid Nawaaz, om det aktuella hotet från islamism. Samtalsledare: Jim Al-Khalili.

23 mars 2015

Repliker på "Sanningsrelativismen ..."

DN-debattartikeln från igår har rönt stor uppmärksamhet. Hittills nästan 15 000 delningar på DN och redan nu tre repliker.

Jonas Larsson, gymnasielärare i filosofi, tar avstamp i en halmgubbe (kritiserar man relativism, så försvarar man en hardcore objektivism), men gör sedan en bra fördjupning i ämnet: ”Radikal objektivism precis lika farligt”.

Henrik Lundberg, universitetslektor i sociologi, förklarar att det som kritiseras är förmodligen inte postmodernismen: ”Nej, postmodernismen genomsyrar inte allt och alla”.

Siri Sylvan, student i statsvetenskap, skriver att det är felaktigt att sätta likhetstecken mellan socialkonstruktivism och sanningsrelativism, och har en fördjupande diskussion om sociala konstruktioner: ”Socialkonstruktivism är inte lika med sanningsrelativism”.

Glöm inte att köpa biljetter till Stödgalan för barn i Kurdistan


Humanisterna ordnar stor artistgala till stöd för flyktingbarn i södra Kurdistan.

Köp på ticnet: http://www.ticnet.se/event/stodgala-for-barn-i-flyktinglagret-arabat-biljetter/368587

Alla intäkter går till barn i flyktinglägret Arbat. 300 barn i lägret har flytt från IS religiösa terrorstat och fått sina liv sönderslagna av krig. Situationen är otrygg, många av barnen saknar föräldrar och socialskydd och har behov av professionellt stöd.

Det finns också ett facebook-event som går att dela: 

Mer information om galan finns här: http://www.humanisterna.se/news/stodgala-for-barn/

Stenåldersmetoder?

I söndags publicerades en teckning av Bard i DN som har potential att uppröra. Den kan tolkas som ett angrepp på islam, då Saudiarabien otvetydig har förklarat att deras rättssystem (sharia) är grundat i islam. Ännu har jag dock sett någon klaga DN för islamofobi. Men jag har en teori om detta: Först måste dödshot uttalas eller terrorattacker utföras, därefter kommer islamofobianklagelserna mot satirtecknare.

För övrigt så vore det inte så förvånande om någon islamisk rättslärd påstod att deras tradition har historisk legitimitet från Sten Hedenhös. Det påstås redan idag, helt påhittat, att en annan sten infogades i Kaban i Mekka av Abraham, och då är vi inte långt ifrån stenåldern. Och att ha fel om historia och vetenskap, är en paradgren för vissa islamuttolkare.


"Helt naturligt"

22 mars 2015

Nytt podcastavsnitt ute! #120 – Radio Houdi med rätt att dödaVälkommen till Radio Houdi, podcasten som denna vecka temporärt fått licens att döda

James Bond återkommer på bioduken i höst. John och Anders startar ett avsnitt i Radio Houdi Bond-filmer diskuteras i varje avsnitt och levererar trivia om filmerna som en del kanske inte vet om.
Karsten Torebjer – det enda ÄKTA Psychic medium – har dessutom övertalat Radio Houdi om gratis reklamspot för sitt tv-program.

Men innan dess diskuteras bubblan som många lever i i dag, hur en del hade en jobbig dag när det var solförmörkelse, hur man med hjälp av kirurgi kan “påverka” sin livslinje, varför realityserien Parneviks på TV3 är så bra och nämner Christer Sturmarks nya bok "Upplysning i det 21:a århundradet" och ger lyssnarna rabatt på boken .
Vi ger oss också i kast med enkla frågor som hur stort universum är innan vi tar upp och avslutar ankdamsdebatten om VoF:s forummoderatorer.
Detta och mycket mer får du avnjuta i detta avsnitt av Radio Houdi.

"Sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund"

Martin Ingvar, professor i integrativ medicin, Christer Sturmark, ordf. Humanisterna, och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, skriver idag på DN Debatt - "Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund". De inleder:
Nyligen kunde vi läsa i Dagens Nyheter (26/2) om en elev som på en SFI-kurs i Helsingborgsskolan hade förnekat Förintelsen och påstått att den var ett påhitt och en judisk konspiration. Läraren reagerade och upplyste eleven om att resonemanget var nonsens. 
Läraren fick en reprimand av utbildningssamordnaren; eleven hade känt sig kränkt av att få sin utsaga ifrågasatt. Samordnaren menade att eleven inte borde ha tillrättavisats: ”Du får också ha i bakhuvudet att det vi betraktar som historia är den historia som vi har tagit del av. När vi har andra elever som har tagit del av andra historieböcker är det ingen idé att vi diskuterar fakta mot fakta” (vår kursivering). 
Handlade det här om en enskild tjänsteman som inte tänkte? Vi önskar att det hade varit så. ”Anything goes” är det som gäller. Det som är sant för dig behöver inte vara sant för mig. Frågan är vad som händer med statsmaktens legitimitet på sikt om ingenting är sant eller falskt. Den antiintellektuella avgrunden är nära när den postmoderna sanningsrelativismen infekterar det offentliga samtalet på alla nivåer, inklusive den akademiska världen.
Efter ytterligare exempel fortsätter de:
Varför är detta så upprörande? Att många människor har en antiintellektuell och ovetenskaplig hållning till kunskap, och hellre halkar fram till sina slutsatser än grundar dem i fakta, är knappast något nytt. Problemet är inte i första hand att dessa attityder är falska, problemet är att de omsätts i allmän utövning av makt. Om ingenting är sant eller falskt på riktigt blir det omöjligt för staten att upprätthålla ens de mest grundläggande moraliska anspråken eller kontrollera individens rättigheter och skyldigheter.
I dessa två stycken anser jag det finns två problematiska tankegångar. Först argumentet om att detta är viktigt för statsmaktens legitimitet. Men statsmaktens legitimitet är inget värde i sig. Statsmakter har stått för, och står för, mycket förtyck och lidande. Vissa statsmakter skall berövas sin legitimitet. Det andra är att i en artikel som försvarar vetenskap förespegla att staten har moraliska anspråk som vilar på vetenskap, eller att individens rättigheter gör det. Det gör de inte. Det vetenskap kan göra är att beröva statsmakten legitimitet byggt på gudomlighet, blodsband, tradition och makt. (Förmodar att skribenterna i stort håller med mig om detta, men att de i detta sammanhang inte håller isär vetenskap och filosofi, av praktiska skäl.)

I övrigt är det en välkommen debattartikel och avslutning fångar varför ämnet är viktig:
I skolvärlden möter vi ibland pedagoger som hävdar att den vetenskapliga evolutionsteorin och den bibliska skapelseberättelsen bara är två olika paradigm, två alternativa berättelser om människans historia. Det går inte att påstå att den ena är mer ”sann” än den andra. 
Sådan argumentation blir intellektuellt undermålig. Att påstå att det inte existerar sanna och falska utsagor om verkligheten är både ohederligt och omoraliskt. Det är att röra sig på mycket djupt och grumligt vatten. Den som applicerar postmodernt tänkande på gravitationen kan ju försöka gå ut från ett hus från femte våningen istället för bottenvåningen. Tillrättavisningen blir omedelbar. 
Vi behöver göra upp med den postmoderna sanningsrelativismen inom akademien och i den offentliga debatten. Annars riskerar vi att svika våra framtidshopp; alla de unga som faktiskt längtar efter verklig bildning och kunskap.

En kärleksdikt för ensamma primtal

21 mars 2015

20 mars 2015

Fortsätt att stå upp för de mänskliga rättigheterna, även när det är obekvämt


Regeringen kritiserar Saudiarabien för att de inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Saudiarabien har rättskipning baserad på sharia-lagstiftning, det är utifrån denna de dömer människor till spöstraff, handavkapningar och halshuggningar. Sharia stöder sig på föreskrifter i 350 verser i Koranen (Muhammeds uppenbarelse), samt på exempel ur Muhammeds sunna, som återfinnes i haditherna. Det är alltså lagar helt kopplade till islam och inget annat. Nu säger Margot Wallström följande.
Ingenting som jag har sagt i riksdagen eller någon annanstans kan tolkas som en kritik av islam. Det är ett grovt felaktigt påstående. [...] Regeringen har största respekt för islam som religion och dess bidrag till vår gemensamma civilisation.
Att markera mot Saudiarabien var något beundransvärt - en åtgärd som fler länder borde följa. Men påföljande ålande kring sakfrågan inger verkligen inte respekt. Så en liten vädjan till vår utrikesminister: Fortsätt att stå upp för de mänskliga rättigheterna, även när det är obekvämt!

Vårdagjämning

Från multireligiösa almanackan:
Idag, 20 mars, firar wiccaner vårdagjämningen - Ostara. Namnet Ostara kommer från den germanska gudinnan Ostara/Eostra, som kan ses på bilden. Högtiden fokuserar på jämvikten mellan ljus och mörker, på våren och den groende och knoppande växtligheten. Vårdagjämningen ger löftet om att jorden ska bli fruktbar och rik på växtlighet igen.

Om våld i religionens namn

FN:s människorättsexpert Heiner Bielefeldt presenterade i förra vecka inför Människorättsrådet en rapport om religions- och tankefrihet, med fokus på våld som utövas i religionens namn. Sammanfattningen nedan på tio minuter är nyanserad, men inte uddlös. Några citat:
While it would be wrong to focus on religion in isolation when analysing the problem, it would be equally simplistic to reduce religious motives to mere ‘excuses’ for violent crimes perpetrated in their name. 
Above all, it is important to overcome fatalistic attitude. 
Violence committed in the name of religion disproportionately targets religious dissidents, members of religious minorities or converts. 
Attacks will also likely increase where there is a recognized ‘official’ or State religion or when a religion is used as a medium to define national identity. 
Violence against women and against LGBT persons is often justified and given legitimacy by discriminatory laws based on religious laws or supported by religious authorities, such as laws criminalizing adultery, homosexuality or cross-dressing. 
Only a full account of the various root causes of the problems can build an awareness of the joint responsibility, which a broad range of actors have in fighting violence committed in the name of religion.

Vetenskapen har evolverat snabbare än vår förmåga att förstå denNågra tröstens ord (?) inför kvantfysikens kontraintuitiva påståenden, från Richard Dawkins.

19 mars 2015

"Därför älskar jag västerländska värderingar"

Muhamed Omar skriver på den nystartade bloggen Det goda samhället om sin resa mot mörkrets hjärta och tillbaks. En sällsynt vacker och intressant beskrivning av hans livsresa. Hans lärdomar går att generalisera. Och så har berättelsen ju ett lyckligt slut! (Ja, eller det beror förstås på vad man menar med slut. Alla dör vi ju på slutet.)

En annan läsvärd skribent på den nya bloggen är prästen Annika Borg som skriver om problemen som uppkommer när människor börjar välja sina egna fakta.

Högerkristen lobbyfond köper akademisk trovärdighet på svenska universitet

Står vetenskap och religion i konflikt med varandra? Det beror förstås på vad man menar och vem man frågar. Olika forskare och filosofer ger olika bud, främst beroende på vad man menar med "vetenskap" och "religion". Men det vore verklighetsfrånvänt att inte se att den vetenskapliga metoden står i konflikt med vissa religiösa tolkningars sanningsanspråk, men samtidigt att all religion inte står i konflikt med all vetenskap. Så en dialog vore väl välkommet? Nu börjar ett treårigt projekt på Uppsala universitet i just den andan: Cusanus, naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning.

Så här säger Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet (och han är ju vanligtvis klok):
Naturvetenskapen utvecklar ständigt vår syn på människans plats i universum och utmanar samtidigt gamla föreställningar. I en värld där religionen spelar en allt större roll är det oundvikligt att framstegen också ger grogrund för konflikt. Projekt av detta slag, med potential att bidra till en konstruktiv dialog om en av vår tids viktigaste frågor, är därför mycket välkomna. Förutsättningarna är goda att i Uppsala åstadkomma något riktigt betydelsefullt.
Så långt helt ok. Men läser man mer börjar man ana ugglor i mossen.
Detta är ett lovande projekt och dialogen mellan religion och naturvetenskap förblir angelägen. Det finns en bedräglig bild av oförenliga motsatser mellan tro och vetenskap som måste utmanas och problematiseras. Under mina år som forskare i mötet mellan teologi och naturvetenskap har det blivit allt tydligare att de stora frågor som utmanar mänskligheten idag kräver en konstruktiv samverkan också mellan dessa två kunskapsområden, säger ärkebiskop Antje Jackelén.
Bedräglig minsann! Nåja, Jackelén är trots allt ärkebiskop, så hon kanske måste säga så? Men det blir värre.
Frågor som kommer att beröras är vilka utmaningar som naturvetenskapliga teorier och resultat reser gentemot religiös tro: Är det hållbart att i ljuset av evolutionsteorin anse att det finns en unik mänsklig natur, att människan är rationell, har en fri vilja och kan avgöra vad som är gott och ont? Kan man tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big Bang? Innebär de naturvetenskapliga orsaksförklaringar som kan ges till religiös tro, att denna därmed bortförklaras och bör anses irrationell? Eller kan det tvärtom vara så att det finns en djup enighet mellan vetenskap och religion och att konflikttänkandets utbredning egentligen beror på en sammanblandning av naturvetenskap med vissa ateistiska eller naturalistiska övertygelser? Hur kan man samtala om dessa och andra frågor på ett konstruktivt sätt? Och vilka perspektiv kan teologi, religion och religionsfilosofi bidra med för att fördjupa diskussionen?
Det luktar lite sunkigt, gör det inte? Luktar lite som ... Templeton foundation? Och det är ingen slump - visst är det Templeton som i vanlig ordning pumpar in miljoner för att köpa akademisk trovärdighet åt religion. Vi har tidigare här på bloggen uppmärksammat Templeton då världens främsta vetenskapliga tidskrift Nature publicerade en oerhört kritisk artikel över Templetons metod att finansiera åsikter på universitet, främst i USA. Så här skrev jag då:
Pengarna stiftelsen delar ut går till alla möjliga och omöjliga projekt. "Mycket pengar slösas på nonsensidéer" säger Harold Kroto, en nobelprisbelönad kemist vid Florida State University, Tallahassee. Templeton hade för sig att neurovetenskap, psykologi och fysisk skulle kunna öka förståelsen för andliga frågor, som till exempel förlåtelse, moral och verklighetens natur. Stiftelsen donerade därför 2001 8,2 miljoner dollar för att skapa Institutet för forskning på "obegränsad kärlek" vid Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio.
Det har också läckt dokument som visar hur den nuvarande ordföranden för stiftelsen, John Templeton Jr., donerat 450 000 dollar till National Organization for Marriage (NOM). Lägg till det en donation från Josephine Templeton, Johns fru, på 100 000 dollar. NOM är den organisation som hårdast arbetat mot homosexuella äktenskap i alla delstater i USA och lobbat envetet mot homosexuellas rätt att adoptera barn. I läckta taktikdokument har det även visat sig att organisationen försökt tussa ihop homosexuella mot afro-amerikaner och arbetat mot spansk-amerikaners assimilation i samhället. (Ni kan läsa mer om NOM och Templeton hos Jerry Coyne, och om NOM specifikt hos Human Rights Campaign, en organisation som arbetar för HBQT-rättigheter i USA).

Det är alltså känt att ordföranden för stiftelsen har en homofob agenda och att stiftelsen länge försökt (och lyckats!) korrumpera amerikanska universitet med sina miljoner. Det är denna organisation Svenska kyrkan och Uppsala universitets teologer gått i säng med. Och det finns fler deltagare:
Projektet är ett samarbete mellan Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Svenska kyrkan och Sigtunastiftelsen/Agora for Biosystems. Dessutom medverkar Chalmers tekniska högskola, Equmeniakyrkan, Ibn Rushd, Teologiska högskolan Stockholm samt Verbum förlag.
(Kan någon förklara vad Chalmers har i den där gruppen att göra?)

I sin iver att få resurser att köpa akademisk trovärdighet för har alltså Svenska kyrkan och flera olika svenska teologiska institutioner tagit emot pengar från en amerikansk högerkristen homofob lobbygrupp. Snyggt. (Formellt fel? Nej. Klandervärt? Definitivt.)

______________________
Edit: Ska man vara riktigt noggrann, och det ska man, så är det ordföranden för Templeton-stiftelsen och hans fru som driver en högerkristen agenda, inte stiftelsen i sig självt. Den är listigare utformad än så. Stiftelsen är "bara" skyldig till att låta det regna miljoner över forskare som är villiga att blanda in religion i sin vetenskap på ett snällt sätt. Vill ni läsa Natures kritiska granskning av stiftelsen så finns den här. Kan man köpa akademisk trovärdighet? Templeton kan. Och de har många miljoner att handla för.

Humanistisk konfirmation - Sommarläger för ungdomar i 15-årsåldern

Du behöver inte vara humanist för att gå på ett humanistiskt konfirmationsläger. Ordet konfirmera betyder att bekräfta något. Det du konfirmerar, eller bekräftar, är dig själv och att du håller på att bli vuxen. Vi konfirmerar alltså inte en trosuppfattning eller medlemskap i ett trossamfund. Enligt FN:s mänskliga rättigheter har alla ungdomar rätt att bli presenterade för olika livsåskådningar och rätt att själva utforska var de står. Den humanistiska konfirmationen är ett sätt att få göra det.
Tonåren är en brytningstid. Ungdomar behöver en plats där de kan få prata om saker som är viktiga för dem. Det är många som inte vet om att det finns ett alternativ till en religiös konfirmation, säger Johanna Lundgren, koordinator för den humanistiska konfirmationen.

Sommar 2015

I sommar anordnar vi följande läger.
Valla Folkhögskola i Linköping (12-18 juni) – 5700 kr – FULLT
Valla Folkhögskola i Linköping (29 juni-5 juli) – 5700 kr – anmälan på denna länk
Malung Folkhögskola (29 juni-5 juli) – 5700 kr -anmälan på denna länk
Valla Folkhögskola i Linköping (3-9 augusti) – 5700 kr – FULLT
År 2014 var alla platser på läger bokade ca två veckor efter det att anmälan öppnades. Om det läger du är intresserad av är fullt kan ni skriva upp er på reservlistan på denna länk.
Under hösten 2015  börjar vi planera inför sommaren 2016. På denna länk kan du anmäla intresse för 2016. Intresseanmälan är ej bindande och innebär inte garanterad plats – däremot kommer vi skicka ut information om planerade läger 2016 samt info om när anmälan kan registreras.

Intresserad av att veta mer? Klicka här

Kontakt

18 mars 2015

"Religionskritik på skolschemat kan motverka extremism"

Björn Ulvaeus har gjort ett inlägg i debatten om skolans, specifikt religionsundervisningens, roll i att förhindra att ungdomar ansluter sig till IS och annan religiösa extremism.
En av skolans viktigaste uppgifter är att lära barnen kritiskt tänkande. Att vrida och vända på ett problem och betrakta det från olika håll och att ifrågasätta påståenden, som utges för att vara sanna. Skolan ska lära eleverna att ställa upp hypoteser och undersöka om de håller eller ej. Kort sagt ska den lära ut ett vetenskapligt angreppssätt för att ge sig i kast med problem och frågeställningar. När det gäller religion har jag en känsla av att skolan är väldigt informativ, men att man inte går lika djupt in i analysen och det filosofiska samtalet runt den. 
IS-ungdomarna, som uppenbarligen själva har kommit till något slags insikt, blivit indoktrinerade av sin omgivning eller förförda av den djävulskt skickliga propagandan från IS, hur ofta har de stött på en vuxen människa, som har ifrågasatt deras övertygelse på ett mer grundläggande sätt? Alltså inte bara sagt att deras tolkning av islam är felaktig utan också: Okej, jag hör vad du säger, men har du tänkt på att det skulle kunna vara på ett helt annat sätt också? 
Låt oss för ett ögonblick anta att Muhammed försatte sig själv i ett djupt meditativt tillstånd och upplevde att han fick besök av den berömda ärkeängeln i grottan. Hjärnan är sån, det har den moderna neurovetenskapen visat. Man kan uppleva en närvaro utan att det finns någon där. För Muhammed var det kanske verklighet, han visste ingenting om hjärnans kapacitet till spratt, så han trodde ärligt att han hade besök och att ängeln talade till honom. Ingen skugga över honom. Det är här inte hans uppsåt, som ska ifrågasättas. Han levde också i tid av extrem vidskepelse i ett Mellanöstern, som kokade av religiös iver. 
Så skulle det, rent hypotetiskt naturligtvis, kunna ha gått till när Koranen kom till människorna. Man kan föra ett mycket intressant och berikande resonemang runt den hypotesen och vad den, om den vore sann, skulle betyda för de unga troendes föreställningar om existensen. Det samtalet kanske redan förs ute i våra skolor, men det finns i alla fall all anledning att fördjupa det.
Läs artikeln i GP.

"Behovet av en sekulär väckelse"

En krönika i Västerbottens-Kuriren, författade av debattredaktören och ledarskribenten Mats Olofsson, tar upp värdet av sekularism och behovet att försvara och sprida idén om en sekulär samhällsutveckling.
Utan tvekan är det den sekulära samhällsutvecklingen som i det stora hela ligger bakom de senaste århundradenas rätt remarkabla mänskliga framsteg i den del av världen som vi lever i – också för garantera alla medborgare en rätt att utöva en självvald livsåskådning, i vart fall så länge så länge denna inte kommer i konflikt med andras rättigheter. 
Det är viktigt att lagar och normer omfattar alla, bygger på allmänmänskliga grunder och inte religiösa. Att de formuleras av demokratiska institutioner. Att kritiskt tänkande, fri argumentation och öppna samtal är den självklara grunden. Ett eventuellt val av religion ska vara just ett val – inte ett tvång att underkasta sig andras vilja. 
Det saknas förvisso inte problem. Varken nu eller framöver. Inte alls. Men den sekulärt präglade delen av världen har trots allt blivit en bättre värld att leva i.
Läs hela artikeln i VK.

"Så många barn har försvunnit i Stockholm"


Ibland träffar verklighetsbeskrivningar rakt i hjärtat - eller så är jag bara för blödig. DN har idag en artikel om ensamkommande flyktingbarn i precis mina egna barns ålder och det slår mig att jag sitter och funderar på vem som skulle ha störst chans att klara sig om vi behövde skicka iväg någon för en chans till en bättre tillvaro. Plötsligt känns världens kris som min egen.
DN besökte transitboendet i kommunen, dit tonåringarna Amir, Abyan, Naim och Yasir kom med kläderna på kroppen, några ombyten i var sin liten väska och drömmen om ett nytt liv i Sverige.
Det hänger en mässingsskylt med snirkliga bokstäver under den svenska flaggan vid ytterdörren. Det står ”jättevälkommen” på arabiska. Det gula trähuset, som ligger mitt i ett bostadsområde i Valsta, är en första anhalt för ensamkommande barn. Ett transitboende. Hit kommer de, många gånger nattetid. Vissa direkt från ett flygplan på Arlanda. Andra i bil efter att först ha blivit dumpade av människosmugglare utanför Migrationsverkets ansökningsenhet i Sigtuna. En flicka saknade tånaglar. De hade fallit av under hennes långa resa till fots.
– De är ofta väldigt trötta när de kommer, kan ha rest i veckor eller månader för att ta sig hit. Ibland vet de inte ens om att de hamnat i Sverige när de blir avsläppta av människosmugglare, säger Rashad Abdel Al, samordnare för ensamkommande barn på socialtjänsten i Sigtuna.
[...]
Fyra ungdomar finns på boendet nu. Amir, 17, med gråsvart keps har varit där längst, tre dagar. Han är komikern i gänget och pratar lite mer engelska än de övriga. När jag frågar om han vill stanna i Sverige svarar han snabbt med ett snett leende: ”Ja, vill inte du det?” För två veckor sedan lämnade han hemstaden, nära Aleppo i Syrien. Lika snabbt som han besvarar en fråga kontrar han med en själv:
– Var kommer du ifrån?
– Jugoslavien, svarar jag.
– Jugoslavien finns inte längre, vilken del kommer du ifrån?
– Bosnien.
– Jaha, Sarajevo eller Bihac? gissar han och lyckas pricka in min födelseort på andra försöket
– Jag lärde mig det i skolan, säger han när jag påpekar hur ovanligt det är att personer som inte varit i landet känner till staden.
Det är Amirs sista dag i huset. Han har anvisats en plats på ett asylboende i en annan kommun, som ska ha det långsiktiga ansvaret för honom. Efter att han visat 15-årige Naim från Afghanistan, i färd att diska sin tallrik, att han endast ska skölja av den och därefter ställa den i diskmaskinen, beger sig Amir till sitt rum för att samla ihop sina tillhörigheter. Dags att flytta.
[...]
16-åriga Abyan är den enda flickan. Hon hjälper gladeligen till med pannkakslagningen, men när framtida yrken kommer på tal är kock inte ett alternativ, förklarar hon. Kanske läkare. I morgon får hon troligen veta vilken kommun hon kommer att anvisas till. Men behandlingsassisterna Ola Eriksson, eller ”Ulla” som barnen uttalar hans namn, och Catrine Wennberg, vågar inte berätta det för henne. Varje brutet löfte tär.
När det är dags för lunch äter de alla tillsammans. Catrine och Ola lär barnen några svenska ord under tiden: gaffel, kniv, pannkakor. Stämningen är uppsluppen. Samtalen är lättsamma.
– Jag trodde att ungdomarna som kom hit skulle vara trasiga. Men det vi måste förstå att det är de starkaste individerna som orkar göra den här resan. Och de andas ut när de kommer hit, berättar Catrine.
Jag är så oerhört glad och stolt över att leva i ett land dit människor kan fly.

Läs hela artikeln här.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se