17 apr 2014

Känslornas seger över förnuftet påsken 2014

En reklamfilm från ICA har i veckan upprört helig vrede av oväntat effekt. Så illa blev det, att ICA tillslut beslöt sig för att dra tillbaka reklamfilm. I filmen, som ingick i den mycket välkända serien med karaktärerna Stig och Ulf, gjordes det kulturella referenser till Den sista måltiden med Jesus & Co, vilken utspelade sig i påsktid. Men när nyanställda Cindy i sammanhanget ertappas med fingrarna i såssnipan och talar om Sebastians håriga rygg, då gick tydligen anständighetens gräns.

Egentligen är det inte de lättkränktas protester som är betydelsefulla i denna historia. De rösterna hörs nästan alltid och om allt möjligt. Det viktiga och nya är istället att dessa upprörda röster fick avsedd effekt, anpassning. Detta är något nytt i Sverige, när det gäller kristna.

I detta fall har företrädare för Svenska kyrkan, som Anna Karin Hammar, gått ut och sagt att de skall bojkotta ICA. Efter ICA:s beslut skrev Hammar på twitterNu har ICA dragit in sin reklamfilm som saknade lyhördhet för vad ett multireligiöst samhälle kräver av respekt. Jag drar in min bojkott.

Även på DN:s ledarsida har de kränkas känslor försvarats. Erik Helmerson skriver: "Hur som helst: Jag hade kunnat avsluta med svart humor och säga att jag med spänning inväntar Icas frejdiga Muhammedskämt inför nästa ramadan. Men det gör jag inte, dels för att det vore precis lika okänsligt, dels för att jag vet att Muhammedskämten tack och lov kommer att utebli. När det handlar om att driva med islam och judendomen tänker folk oftast till, funderar på om det är värt det, diskuterar om man verkligen vill kränka människors sinne för vördnad bara för att kränga en lammstek till."

Hammar och Helmerson åskådliggör tydligt vad det nya är. En anpassning till ett multireligiöst samhälle där den mest lättkränkte sätter ribban för alla andra. På kränkthetensmarknad värderas inte idéer efter deras sanningshalt eller moraliska värde, genom rationella argument. På denna marknad är subjektiva känslor i kombination med till religiösa traditioner allt som räknas. Och vinsten för de som deltar är makt och inflytande.

Att tiderna ändrats är lätt att inse när vi minns att Elisabeth Ohlson Wallins utställning Ecco Homo 1998 visades i Uppsala domkyrka. Då skedde också kraftfulla protester, men de fick ingen verkan. Ärkebiskop K.G. Hammar stödde visningen. Idag intervjuas blivande ärkebiskop Jackelén i Människor och tro. Jag förväntar mig att hon kommer instämma i kritiken mot ICA.

Berättelsen om sista måltiden är en del av den kristna idévärlden. Idéerna som ryms i den förstärks och förmedlas genom ritualen (sakramentet nattvarden) och dess tradition. Ritualer, ceremonier och traditioner är religionernas verktyg för att ge sina idéer extra värde hos utövarna. Dessa praktiker ingjuter kraftfulla känslor i människor, vilka nu kan lösas in mot makt på kränkthetensmarknad. Dock finns det alltid en idévärld i botten.

Människor skall få ha sina olika idévärldar, så länge inte dessa hetsar mot andra människor. Men när vi ger vissa idéer extra värde (helighet), då finns makten där. Den makten har de som vördar religiösa idévärldar historiskt sett använt för att förtycka opposition, förtrycka minoriteter och förhindra förändring.

Idéer skall inte ges respekt eller vördnad. Idéer skall stötas och blötas, diskuteras och kritiseras. Humor är ett av det bästa verktygen för detta. Är ni helt säkra på att inte ICA:s evangelium ger en sannare bild av vad som verkligen hände en kväll för snart 2000 år sedan?

Förvänta er mer skämt om nattvarden framöver.

Vad påsken egentligen handlar om

.

16 apr 2014

Vad säger du om dödsstraff för homosexualitet, Carl Gustaf?

Ni minns säkert Brunei. Det lilla sultanatet på Borneo som vår statschef besökte för tio år sedan. På frågan om det inte var svårt att träffa och umgås med landets envåldshärskare, svarade vår statschef bland annat:
[...] det är ett mer öppet land än något annat där man kan tänka sig, där kontakten mellan mellan hans, ja, då sultanen och hans, hans ministrar är ett väldigt, väldigt, så att säga, nära samarbete, och därför så är det väldigt korta beslutsvägar, så att när det kommer till sultanen så tar han då besluten tillsammans med, med ett råd av sina då sakkunniga i de här frågorna, så att jag upplever ett ömsesidigt förtroende och samarbete på alla, alla nivåer ... Det är faktiskt ganska fantastiskt ... Man önskar egentligen att det skulle kunna vara så i ett vanligt samhälle. [Wikiqoute]
Detta land har nu infört dödsstraff för homosexualitet, genom stening. Enligt den nya lagen är det också dödsstraff för att förklara sig som icke-muslim, tala nedsättande om koranen och annan hädelse. [qx]

Det vore på sin plats om Carl XVI Gustaf uttalade sig om sin syn på dessa lagar och om hur han numera ser på sin kollega sultanen Hassanal Bolkiah.

Larping

Glöm inte att rollspel är en ingång till satanismen.

15 apr 2014

Ett sekulärt samhälle kan inte ha religiösa högtider

Gästinlägg av Catarina Thestrup:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om vi ska ha statligt understödda högtider, det vill säga röda dagar i almanackan, bör det som högtidlighålls vara av universell karaktär och inte vara kopplat till en speciell grupps religion, kultur eller tradition. Tankar och handlingar som klassificeras som kulturella, religiösa eller traditionsbundna åtnjuter idag en särställning och anses på grund av sin klassificering vara värda att värna och bevara. Varför?

Tydliga definitioner för och gränsdragningar mellan begreppen religion, kultur och tradition finns inte. När man efterfrågar definitioner får man luddiga svar – vilket bara är att vänta; religion, tradition och kultur (liksom ideologi) är omöjliga att definiera, eftersom begrepp som innefattar tankar och handlingar, vilka endast existerar på individnivå, inte kan definieras på gruppnivå. Religioner, kulturer och traditioner utgår från dogmer det vill säga från att det är förpliktigande och på förhand bestämt av någon eller något annat än individen vad som är rätt att tänka och att göra. Upphöjandet av religion, kultur och tradition som något som ska värnas (ibland till och med på individens bekostnad) och definitions- och gränsdragningsproblematiken gör att fokus flyttas från sakfrågan, att rätten och ansvaret förskjuts från individen, och att kritik av religion omöjliggörs; religiösa är till exempel snabba att hävda att tradition och inte religion ligger till grund för kvinnoförtryck och omskärelse.

Men spelar det någon roll vad en handling eller tanke grundar sig i? Förändrar det på något sätt tanken eller handlingen? För att citera Shakespeare: “What’s in a name? that which we call a rose. By any other name would smell as sweet; “ Det är inte religioner, kulturer och traditioner som tänker och begår handlingar utan det är alltid individer som gör det. Därför kan endast individer vara berättigade till skydd och ställas till svars för tankar och handlingar. Och precis som en ros skulle lukta lika gott om den kallades något annat är tankar och handlingar desamma oavsett vad de definieras som. Det är alltid själva tanken eller själva handlingen som är bra eller dålig – exkluderande eller inkluderande. Ett sekulärt samhälle som värnar den fria tanken måste ifrågasätta och bekämpa alla former av dogmer eftersom alla dogmer har sin utgångspunkt i något annat än individen, och ett gott, rättvist samhälle måste alltid utgå från just individen. Det är individer och individers rätt som ska värnas, inte religioners, kulturers eller traditioners.

Jag tror att gemensamma nationella ledigheter och gemensamma högtidlighållanden kan vara bra för sammanhållningen och gemenskapen, men då måste de kopplas till något som förenar oss och som alla vi som lever på den här platsen upplever och har gemensamt. Ett mångkulturellt, sekulärt och globaliserat samhälle kan inte och bör inte bygga sammanhållning på majoritetens religion, kultur eller tradition. Det exkluderar. Sammanhållning som inkluderar alla kan endast byggas på universella värden, såsom demokrati, jämställdhet mellan män och kvinnor, rätten till liv, frihet, egendom och strävan efter lycka och på att uppmärksamma för alla gemensamma upplevelser, såsom dem av naturen och årstidsväxlingarna. Så lika självklart som att politik och stat ska värna universella värden och vara separerade från religion, ska också våra nationella högtider, om vi ska ha dem, högtidlighålla universella upplevelser och händelser och inte vara kopplade till en speciell grupps religion, kultur eller tradition.

Eftersom våra nuvarande stora religiösa högtider sammanfaller med midvinter och vårens ankomst skulle vi, utan att behöva ändra de röda dagarna i kalendern, kunna ta bort den religiösa kopplingen och istället officiellt fira årstiderna. Och de som även fortsättningsvis vill koppla sitt firande till religion kan göra det. Men ett tydligt offentligt ställningstagande att det nationella firandet handlar om årstidsövergångar vore önskvärt, så att alla som bor här och lyder under svenska lagar skulle känna sig inbjudna i firandet och berättigade till ledigheten. Detta tror jag är en mycket bättre lösning än att som nu försöka anamma och uppmärksamma andra religioners högtider i Sverige. Det blir också en välbehövlig markering att stat och religion är separerade.

Glad vår!

Catarina Thestrup

Scientism?

Idag skriver jag mitt sista inlägg som gästbloggare i Curie - min uppmätta tid är nu ute. Den här gången handlar det om det som kallas scientism och ett aktuellt försök att ge begreppet en positiv innebörd.

Solgud

14 apr 2014

Succépodcasten Radio Houdi avsnitt #79 – Radio Houdi ser på skräckfilm


Nytt skräckinjagande avsnitt av Radio Houdi med greve John Dracula Houdi och Dr. Anders Frankenstein-Hesselbom!

Skräckfilm! Hur ser man skeptiskt på det? Går det eller är det bara att kapitulera och låta sig roas och skrämmas. John och Anders listar sina skräckfilmsfavoriter.

Det är påskvecka och flera skräckfilmer kommer visas i TV. På Långfredagen kan man garantera att ett program om zombien Jesus kommer visas. Bara för det går det bra att köpa de spikar som användes (kanske) till att spika upp Jesus på korset med… Finns på Blocket.

Expressens dubbelmoral och hur luras svenska präster av SVT? Behöver man annonsera efter siare hos Arbetsförmedlingen och kan man hypnotisera som Mandrake.
Skräcken när Ulf Ekman och Carola talar i tungor är ingenting mot när Kristna Värdepartiet och paranormala forum blockar folk för att de ställer en fråga.
Frågor på det?

Vi avslutar det hela med en TÄVLING! Vinn boken “Påverkan och manipulation” av Peter Dahlgren och Håkan Järvå i vår skräcktävling.

Buuuuu!

Homeopatisk kirurgi

.

Testa dina idéer

Målning av Rowena Morrill

"Science doesn’t purvey absolute truth. Science is a mechanism, a way of trying to improve your knowledge of nature. It’s a system for testing your thoughts against the universe and seeing whether they match. This works not just for the ordinary aspects of science, but for all of life." 
- Isaac Asimov, ur intervju med Bill Moyers, 1988

13 apr 2014

Låt er hänförasIdag skulle Christopher Hitchens fyllt 65 år.

Söndagsnöjet: Bluffpoker

12 apr 2014

CERN och jakten på universums hemligheter

Sara Strandberg, lektor i fysik vid Stockholms Universitet, ger en lektion i partikelfysik. 2013 års Nobelpris i fysik gick till teorin bakom Higgspartikeln, den sista pusselbiten i partikelfysikens standardmodell. Men standardmodellen är inte den sista pusselbiten i det kosmiska pusslet. Vad är nästa utmaning för forskarna på CERN?

Lösningem

.

11 apr 2014

Ha en trevlig och transcendent helg!

Vad händer med dig när du dör?

Stulen moral

.

10 apr 2014

En rapport från Venezuela

Bra beslut av DO om barnmorskan som inte ville utföra aborter

Ett bra beslut av Diskrimineringsombudsmannen som lägger ner ärendet med barnmorskan som inte fick anställning för att hon vägrade utföra aborter av samvetsskäl.
Efter att ha utrett de anmälda händelserna gör DO bedömningen att omständigheterna i ärendet inte ger anledning att anta att kvinnan har diskriminerats av landstinget, och därför avslutas nu ärendet. [DO]
I beslutet står det (EG är personen som skall ha utsatts för diskriminering):
Som DO redan inledningsvis funnit finns det inte heller några omständigheter i ärendet som tyder på att landstinget vid sitt ställningstagande fäst avseende vid EG:s trosuppfattning och religiösa övertygelse i sig. Utredningen ger alltså inte anledning att anta att en annan barnmorska som sökt de aktuella tjänsterna, och som av andra än religiösa skäl förklarat att han eller hon inte var beredd att medverka vid utförandet av aborter, av landstinget skulle ha erbjudits anställning eller på något annat sätt behandlats annorlunda. Sammanfattningsvis gör DO i denna del således bedömningen att landstingets ställningstagande att EG inte kunnat komma ifråga för de aktuella tjänsterna inte utgjort direkt diskriminering som haft samband med religion eller annan trosuppfattning.
DO har även bedömt om det förekommit indirekt diskriminering:
[Det är] DO:s bedömning att det ingrepp i EG:s frihet att utöva sin tro som landstingets agerande inneburit inte varit mer långtgående än vad som framstår som rimligt i förhållande till de intressen som åtgärden tillgodosett. Någon kränkning av hennes rätt till religionsfrihet enligt Europakonventionen har enligt DO:s uppfattning således inte skett.
DO anser alltså att det, i detta fall, finns viktigare intressen, än den en enskild persons religionsfrihet.

"Nu hotas rätten till abort i hela Europa"

Patrik Lindenfors med flera skriver på Aftonbladet Debatt:
I dag, den 10 april, håller Europaparlamenteten offentlig utfrågning kring One of us, ett medborgarinitiativ från Ja till livet-organisationer i Europa, som bland annat har stöd av påven Franciskus, svenska Provita och Ja till livet. 
One of us syfte är att få ”ett slut för verksamheter som innebär att mänskliga embryon förstörs”. 
Förenklat innebär initiativet att EU ska sluta finansiera aktiviteter som förutsätter förstörandet av mänskliga embryonala stamceller framför allt inom områdena forskning, utvecklingsbistånd och hälsa. 
I klartext innebär det ett stopp för all verksamhet som involverar stamceller från embryon och abort.
Läs vidare om detta mycket problematiska initiativ - Nu hotas rätten till abort i hela Europa

Skall vi ha mer tilltro till vetenskapen?

BBC:s The Big Questions ställer frågan och i panelen finns det de som har riktigt kloka synpunkter, t.ex. Evan Harris.Fri diskussion - religionsversionen

.

9 apr 2014

"Haters of the Lost Ark"

Det är så roligt att höra hur kristna amerikanska nyhetskommentatorer är besvikna på filmen Noah. Har de varken sett filmen eller läst Bibeln? Till och med Bellman hade bättre koll.

Barbro Lindgren om dödshjälp

Författaren Barbro Lindgren berättar i tidningen Östran om sin syn på dödshjälp.
– Djur kan få hjälp att dö när det är dags, den rätten borde vi människor också ha. Det är ovärdigt att svenskar ska tvingas åka utomlands för att få dö, när livet känns outhärdligt. 
– Men jag har aldrig uttryckt det så tydligt offentligt tidigare. Nu har jag sagt vad jag tycker, det var viktigt för mig. Men jag kommer inte att ge mig in i någon debatt om dödshjälp. 
– Jag har alltid värnat om de svaga, vare sig det är barn eller vuxna, säger hon. Jag har ju också en del erfarenhet både genom min mamma och äldre släktingar.

Sanningssökande är svårt

"Therefore, the seeker after the truth is not one who studies the writings of the ancients and, following his natural disposition, puts his trust in them, but rather the one who suspects his faith in them and questions what he gathers from them, the one who submits to argument and demonstration, and not to the sayings of a human being whose nature is fraught with all kinds of imperfection and deficiency. Thus the duty of the man who investigates the writings of scientists, if learning the truth is his goal, is to make himself an enemy of all that he reads, and, applying his mind to the core and margins of its content, attack it from every side. He should also suspect himself as he performs his critical examination of it, so that he may avoid falling into either prejudice or leniency."
Ibn al-Haytham (Alhazen) Kairo ca. 1025

Futilt slit

.

8 apr 2014

Grattis alla filippinier!

Det är med glädje jag läser detta i DN under rubriken "Gratis p-medel nederlag för katolska kyrkan".

Det handlar om att en lag har godkänts av högsta domstolen som säger att statliga vårdinrättningar ska dela ut gratis kondomer och p-piller (något vi borde ta efter här i Sverige!), skolorna införa sexualundervisning och vårdpersonal utbildas i familjeplanering samt att eftervård för de som har gjort abort ska bli tillåtet.


Religionsprövning


En test vi på Humanistbloggen gladligen utför dagligen. G. K. Chesterton (1874-1936), för er som inte känner till honom, var en lysande kristen apologet och (amatör)teolog. Humor är bara ett hot för den som är osäker i sin tro (och det är dem vi vill åt).

7 apr 2014

Två studenter i Bangladesh arresterade för hädelse

Problemen för sekularister och ateister i Bangladesh fortsätter. För en vecka sedan arresterades de två 18-åriga studenterna Kazi Mahbubur Rahman och Ullash Das i staden Chittagong, sydöstra Bangladesh. De arresterades för att ha "skrivit förolämpande kommentarer om Islam och profeten Mohammed via sina facebook-konton". Blasfemilagen som möjliggör detta återfinns i sektion 57 av the Information and Communication Technology Act från 2006. [DT]

Ett nätverk av bloggare (The Bangla Community Blog Alliance) har via ett pressmeddelande krävt att studenterna skall friges. De skriver:
The detained bloggers Kazi Raihan Rahi and Ullash D Bhabon came under attack of a fundamental group Aparajeo Bangla on March 30. But, the police didn’t take any action against the attackers and didn’t treat them the way adolescents should have been treated. 
It has been a rising tendency that users of social media are coming under arrest or becoming the victims of harassment under the excuse of defamatory acts against the religion [DT]
Andra uppgifter gör gällande att Raman och Das hade argumenterat på nätet med en person med koppling till islamistiska Jamaat-e-Islamis studentorganisation. Den personen skall sedan ha arrangerat ett uppbåd på 60 personer som misshandlade de två studenterna och överlämnade dem till polisen. [bdnews]

Det verkar som om studenterna inte gjort något värre än de som dagligen sker på Humanistbloggen. I Bangladesh, med hädelselagstiftning och en högst bristfällig rättsstat, är dock ett öppet samtal som inbegriper religion och ateism närmast omöjligt.

Bloggen Global Voices Advocacy har skriver mer detaljer om det inträffade.

Nytt avsnitt av succépodcasten Radio Houdi: #78 - Radio Houdi tar den alternativa vägen


Nytt avsnitt av succépodden Radio Houdi - din rationella träet i podcastbruset - med John Houdi och Anders Hesselbom. Denna gång tar John och Anders den alternativa vägen.

John berättar om “scam bait” och hur han lurat och hållit en kriminell scammare upptagen genom att ta lova skicka pengar till “en vän i nöd”.

Människor i nöd utnyttjas dagligen i miljardindustrin alternativ medicin och behandlingar. Expressens reporter Anna Bäsén har under veckan avslöjat alternativmedicinbluffarna och alternativtroende är omskakade och går till personangrepp och hotar samt ser “en konspiration” i stället för att bemöta med belägg.

John följer upp debacklet med privata P-bolag där han måste bita i det sura äpplet.

Vad säger John och Anders om beefen som uppstod mellan magazinet Filter och Sigge Eklund och hur ställer sig John till att ena dagen få positiva hemma-hos-reportage och kanske nästa gång fläks hans privatliv ut i samma tidning?

Och hur var det nu med sanningshalten av rubriksättningen när kvinnan som tårtade Jimmie Åkesson fick två månader i finkan? Och hur var det Björn Skifs menade när hans fru fick ett pilskt spöke i sängen?

Och John och Anders svarar på ett lyssnarbrev om det verkligen är så farligt att folk är kristna.

Välkommen till din alternativa väg i podcastträsket: Radio Houdi avsnitt 78!
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se