21 nov 2014

Norsk humanism och religionskritik

I Norge finns det två sekulär humanistiska livsåskådningsorganisationer - kolossen Human-Etisk Forbund och det mer religionskritiska Hedningsamfunnet. Hedningsamfunnet, som i år fyller 40 år, kallar sig "en humanistiska frigörelserörelse" och de har uppfattats som några som mer motarbetar andra livssyner, religiösa, än förespråkar en egen.

Detta var anledningen till att de inte godkändes som livssynssamfund av norska staten, när "Hedningarna" ansökte om detta på 80-talet och därigenom gick de miste om de frikostiga norska statsbidraget. I den norska lagen står det klart att det krävs att organisationen sätter sin egen livssyn i centrum.

Nu planerar samfundet en ny ansökan. Deras nyss avgångne ordförande, Eystein Emberland, säger till fritanke.no att Hedningsamfunnet har en humanistisk livssyn och att detta inte står i konflikt med religionskritik:
Hedningsamfunnet er i dag som tidligere basert på et humanistisk livssyn. Vi står på samme verdiplattform som Human-Etisk Forbund. Det humanistiske livssynet har alltid vært kjernen for oss. Det er det viktigste. Vi er opptatt av religionskritikk, men det står ikke i noen motsetning til vårt humanistiske livssyn.
För Human-Etisk Forbund verkar detta inte vara självklart. Deras styrelseordförande Tom Hedalen säger:
Jeg er enig i at de [Hedningsamfunnet] har en større anledning til å være tydelige i sin religionskritikk. Vi favner bredere og må ta mer hensyn til medlemsmassen.
Vilka anledningar som den lilla organisationen med 648 medlemmar har, som det stora förbundet med mer än 80.000 medlemmar saknar, framgår inte. Kanske är en skarp och rungande religionskritik nödvändig för att de små att höras i offentligheten och kunna påverka. Kanske är det så att den stora organisationen skulle tappa fler medlemmar, än de vinner, på religionskritik och det är därför de måste ta hänsyn till de medlemmar de redan har.

Det skall bli intressant att läsa om hur Hedningasamfunnets ansökan bedöms och se om ett eventuellt godkännande skapar större konkurrens mellan de två norska humanistorganisationerna.

Möjligen den bästa musik-video som någonsin spelats in

20 nov 2014

Filosofins dag

I Kalmar har Humanisterna uppmärksammat Filosofins dag genom att skriva en debattartikel, intervjuats i P4 och i kväll har de arrangera ett samtal om filosofi på Byteatern i Kalmar.

Ur artikeln i Östra Småland:
Unescos syfte med Filosofins dag är att uppmärksamma filosofin som verktyg för att förbättra en ömsesidig förnuftsbaserad dialog med analys, argument och motargument. Man är övertygad om att ju fler människor som tillägnar sig de filosofiska verktygen, desto bättre blir förutsättningarna för tolerans, fredlig konfliktlösning och för att i samarbete lösa de stora utmaningar mänskligheten står inför: ett långsiktigt hållbart globalt samhälle med tanke på naturresurser, vatten, miljö, klimat och rättvis fördelning. Unesco betonar speciellt betydelsen av att unga människor under sin skoltid får hjälp att lära sig hantera de filosofiska verktygen på ett kreativt sätt. 
[...] 
Humanisterna är en livsåskådningsorganisation som bejakar kritiskt tänkande och det filosofiska samtalet. Vi tycker att det är särskilt viktigt för våra unga. Ungdomar överöses i dag med budskap via media och internet. När Facebook-forum för exempelvis kolloidalt silver samlar tiotusentals icke kritiskt tänkande människor signalerar detta ett utbildningsbehov. I Unescos anda uppmuntrar Humanisterna Kalmar införandet av en lektionstimma filosoferande i veckan från årskurs ett i samtliga grundskolor i Kalmar län.
Carl-Gustaf Olofsson intervjuades i  P4 Kalmars morgonprogram, start 3:15 in i programmet.

Ray Comfort designar ett intelligenstest

Nu har Ray Comfort designat ett intelligenstest för att berätta att Jesus besegrade döden - en test han prompt själv lyckas ha fel på.

I reklamens namn

När de traditionella religionerna försvinner, vart vänder människor sin tillbedjan då? Konsumism är något gudlösthet beskyllning för, av vissa religiösa. Tv-serien Kollektivet i norska TV2 har tagit detta på allvar och åskådliggjort hur det kan se ut.

19 nov 2014

Kurder driver med ISIS

Denna musikvideo har sänds på irak-kurdisk tv.

Lite visdom från Diogenes cynikern

Plato was discoursing on his theory of ideas and, pointing to the cups on the table before him, said while there are many cups in the world, there is only one `idea' of a cup, and this cupness precedes the existence of all particular cups.
"I can see the cup on the table," interupted Diogenes, "but I can't see the `cupness'".
"That's because you have the eyes to see the cup," said Plato, "but", tapping his head with his forefinger, "you don't have the intellect with which to comprehend `cupness'."
Diogenes walked up to the table, examined a cup and, looking inside, asked, "Is it empty?"
Plato nodded.
"Where is the `emptiness' which procedes this empty cup?" asked Diogenes.
Plato allowed himself a few moments to collect his thoughts, but Diogenes reached over and, tapping Plato's head with his finger, said "I think you will find here is the `emptiness'."

18 nov 2014

Nytt podcastavsnitt ute: #106 – Radio Houdi köper skivorNytt avsnitt av Radio Houdi som denna gång köper skivor.

Snabbrecension av nya plattor från Queen och Pink Floyd samt premiären av Karsten Torebjer – Psychic Medium.
Brian Mays gitarr åker förstaklass och Philae landar på komet. Julio Iglesias Rolex, Cosmos och John som mäklare på TV.
Radio Houdi köper skivor och tittar drömskt ut i kosmos.

Vetenskapsfilosofi för nerdar

Figur från philosophy in figures.

Lösningen för Schrödingers katt och förklaringen av singulariteten är sammanlänkade

Från Saturday Morning Breakfast Cereal.

17 nov 2014

Protestera mot mäniskorättskrängningar: Skriv för frihet!

Raif dömdes till tio års fängelse och tusen piskrapp för att han startat ett internetforum om politik och samhällsfrågor. Nu kan du tillsammans med hundratusentals andra över hela världen kräva att domen ogiltigförklaras. 
Protestera mot Raifs fängelsedom och spöstraff
I maj 2014 dömdes Raif till tio års fängelse och tusen piskrapp för att han bloggat och startat ett internetforum, ”Saudi Arabian Liberals”, för diskussion om politik och samhällsfrågor. Åtalet baserades på texter som publicerats på forumet. Dels artiklar skrivna av Raif, där han kritiserat religiösa myndigheter i Saudiarabien, dels texter skrivna av andra. 
Åklagarsidan menade att Raif hade brutit mot landets IT-lagar samt förolämpat islam. De menade att Raif skulle åtalas för ”apostasi” (när man lämnar sin religion), vilket är belagt med dödsstraff. Dödsdomen uteblev, men istället dömdes han alltså till tio års fängelse, tusen piskrapp, tio års reseförbud, samt förbud mot att framträda i media och att kommunicera via sociala media. 
Många åtalas för inlägg på Facebook och Twitter
Facebook och Twitter har blivit mycket populärt i Saudiarabien eftersom människor annars inte kan ge uttryck för sina åsikter offentligt. Men den växande internetdebatten har resulterat i att myndigheterna övervakar sociala medier och försöker förbjuda exempelvis Skype och WhatsApp. 
Amnesty anser att Raif är en samvetsfånge som enbart fängslats för att han använt sin yttrandefrihet. Dessvärre är han inte ensam om att bestraffas för denna grundläggande rättighet. Han är istället en av många aktivister, regimkritiker, bloggare och akademiker i Saudiarabien som förföljs, hotas och åtalas för vad de skriver på internet. För att inte familjen också skulle råka illa ut har Raifs fru och tre barn valt att lämna landet.
Skriv på för Raif hos Amnesty.

Outgrundliga vägar

Har upptäckt och gillar seriestripparna av Scott Maynard på Happle Tea!
Texterna till stripparna gör sitt till [mysterious ways]:
Wondering whether God will come and save us or fix it all ultimately seems a little silly. We have bodies and brains and we have consciousness. We can fix our problems ourselves without help from outside. Sure, it’d be nice, but God hasn’t done much for the last 2000 years, so why sit around waiting now?

16 nov 2014

Islamiska förbundet terrorstämplade

Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) terrorstämplas, ihop med 85 andra islamistiska organisationer, av Förenade Arabemiraten (UAE). Anledningen är att IFiS sägs vara en del av Muslimska Brödraskapets globala organisation. [Gulf News]

Nu skall det inte dras några stora växlar på vilka UAE anser vara terrororganisationer. UAE är allt annat än rättssäkert och demokratiskt, de klassas i den grövsta kategorin (Grave Violations) i IHEU:s the Freedom of Thought Report. Ändå måste det vara gravt pinsamt för IFiS att hamna på samma lista som al-Qaida och Boko Haram.

Intressant är dock reaktionen från IFiS ordförande Omar Mustafa. Han säger:
Det är löjeväckande om det inte vore så skrämmande att en liten regim som är känd för sina övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna ska gå in och definiera europeiska civilsamhällesorganisationer som terrororganisationer.
Nej, det är inte alls skrämmande. Det skrämmande är människorättsbrotten som sker i Förenade Arabemiraten och andra arabiska regimerna runt Persiska viken. Det är ovanligt att IFiS representanter kritiserar dessa länder. Andra människorättsbrott, t.ex. de som sker i Palestina kritiserar de dock frekvent. Mustafa säger också:
Vi har inget med Muslimska brödraskapet att göra. Vi är en fristående svensk organisation som inte lyder under brödraskapet. [sr]
Nog är inte IFiS en fristående organisation. De är nära knutna till Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) och relationen är mer än att de bara är medlemmar i en europeisk paraplyorganisation. I IFiS stadgar (2012-06-10) står det att läsa:
Förbundet är en grundande medlem i Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), och följer dess allmänna riktlinjer. 
FIOE äger rätt att skicka representanter till kongressen med yttranderätt. 
Vid eventuell upplösning av förbundet skall tillgångar överlåtas till FIOE om inget annat uppges vid upplösningsbeslutet.
Självklart kan IFiS ändra sina stadgar, om medlemmarna så önskar, men som de ser ut idag är de organisatoriskt knutna till FIOE. Vilken relationen är mellan FIOE och Muslimska Brödraskapet är omdebatterat, men mycket tyder på att det är mer än personliga relationer och ideologisk närhet. [GP]

En ironisk detalj i terrorstämplingen är att det terroristlagar som ligger till grund för stämplingen är stiftade av Förenade Arabemiratens nuvarande president Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Hans far var en stor ekonomisk bidragsgivare när Stockholms Moskén (där IFiS huserar) byggdes och moskén bär hans namn, Zayeds moské.

"Hedersvåldet måste ses för vad det är"

Soleyman Ghasemiani från Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) skriver idag på SvD Brännpunkt.
För tusentals svenska ungdomar och kvinnor med rötter i andra länder är kärleken ofri och dödsbringade. Men myndighets-Sverige stödjer fortfarande inte till hundra procent flickors och kvinnors totala rätt över sin kropp och sexualitet, skriver Soleyman Ghasemiani, socionom och författare. 
[...] 
Hedersvåldet kan inte kategoriseras under ”mäns våld mot kvinnor”. Det är en hel del som skiljer dessa typer av våld åt. I hedersvåldet är det inte en ensam make eller pojkvän som utsätter offret för våld utan en hel familj, släkt och grupp som medverkar öppet i både kontrollen och i det avgörandet slaget. Hedersvåldet är kollektivt och planerat. De som utövar våldet skäms inte för det de gör utan känner det som en ärofull handling. 
En annan faktor som skiljer detta våld från mäns våld mot kvinnor är att det inte är bara män som är utövare. Här kan mödrar, fastrar och systrar till de utsatta vara lika mycket delaktiga i det fysiska och psykiska våldet som män. 
[...] 
Kvinnor bär egentligen huvudansvaret för döttrarnas uppfostran och att lära dem bli lydiga och kyska kvinnor. Män har ansvaret för denna kontroll utanför hemmet eftersom det är män som får vara därute. De manliga släktingarnas våld blir aktuellt först när det kvinnliga våldet inte har haft avsedd effekt. 
Kärleken är fortfarande lika ofri och dödsbringade för tusentals svenska ungdomar och kvinnor med rötter i andra länder. Den politiska makten och myndighets-Sverige stödjer fortfarande inte till hundra procent kärlekens frihet och flickors och kvinnors totala rätt över sin kropp och sexualitet. Fortfarande tillskansar sig de religiösa, traditionella och kärleksfientliga institutionerna och krafterna i samhället det mesta av det politiska och ekonomiska stödet, statligt som kommunalt. Fortfarande får religionen tränga sig in på barnens kroppar, på livet och på deras vardag i skolan och ute i samhället och på små flickors huvuden. Det är dags att ändra på det.

Vetenskap mot musik


CYMATICS: Science Vs. Music - Nigel Stanford from Nigel Stanford on Vimeo.

Ni kan vilja läsa om Teslaspolar efter att ha sett den här videon.

Human Universe

Human Universe är en magnifik serie från BBC, presenterad av Brian Cox. Episode 2, Why Are We Here?, finns att se på youtube för tillfället, men förmodligen inte länge till. Avsnittet avslutas.
Our currently best theory for the origin of the universe, backed up by experimental evidence, suggests that there are an infinite number of universes, an infinite number of copies of you and me, and that the existence of the whole thing is inevitable. No purpose. Nothing special. You are because you have to be. How does the makes you feel? The wonderful thing is that nobody knows. Nobody's worked it out yet. So the answer is up to you. What do you think.
Uppdatering: Avsnittet har nu försvunnit från youtube av upphovsrättsliga skäl. Nedan ett klipp från episod 2.

15 nov 2014

Grattis Liberia! Homeopaterna är framme för att behandla Ebola...

...med arsenik, gift från skallerorm och nedmald skalbagge (spansk fluga), allt utspätt i vatten tills det inte finns några spår kvar. Det hade varit roligt om det inte varit så tragiskt.

The Mail OnLine har ett längre reportage om homeopaternas försök att få experimentera med sina låtsasmediciner på desperat sjuka människor. De tas inte emot med öppna armar av andra som försöker hjälpa till på riktigt, om man säger så.
Mike Noyes, the head of humanitarian response at UK charity ActionAid, which has teams who support clinics in Sierra Leone and Liberia, told MailOnline: 'With this crisis, you can't be offering false hope.'
'There is no scientific evidence that homeopathy has any impact on dealing with viral disease like Ebola.'
'Coming in from the outside with these unproven approaches is damaging to the response and bringing the disease under control.'

Ex-muslimer kommer ut

Kiran Opal, från Ex-muslims of North America, talade vid Secular Conference 2014 om synen på kafir (otrogna) och hur rädslan för apostasi ger kraft till islamister, samt hur ex-muslimer behöver stöttas.

14 nov 2014

"Ännu ingen religionsfrihet för eleverna i adventstid"

Nu närmar sig advent och de sedvanliga(?) gudstjänsterna i skolan. I dagens Västerbottens-Kuriren skriver Camilla Grepe, redaktör för livsåskådningsmagasinet Bright:
"I advent omdefinieras religion till tradition för att nödtorftigt skyla över att religionsfriheten negligeras och elever blir rättslösa i skolobligatoriets närvarotvång vid skolornas allt mer frekventa kyrkbesök. 
I en ansats att legitimera sedvänjan, presenterade förre utbildningsminister Jan Björklund ett lagförslag som tillåter religiösa inslag i skolan, men under förutsättning att deltagandet är frivilligt. Ett märkligt lagförslag alltså, men med den obestridliga kvaliteten att det beaktar grundlagens religionsfrihetsparagraf, RF 2:2.
Det var ett uttalat önskemål inför arbetet med den nya skollagen, att skapa en lag för alla skolformer. Att religiösa friskolor skulle få ha religiösa inslag låg i sakens natur."
Artikeln finns att läsa i sin helhet på nätet. Ni som till äventyrs inte sett hennes föreläsning om skolkyrkan från 25/10, kan göra det här.

Systrar i fara

Vid Secular Conference 2014 till delades SIMPONI Sounds of Freedom award, utdelat av One Law for All. SIMPONI (Music Syndicate of Earth Dwellers) är ett indieband från Indonesien och deras låt Sisters in Danger är en hyllning till offer för och överlevare efter sexuellt våld i Indonesien och över hela världen.

The dark force

En dag, vid inspelningen av Stjärnornas krig, råkade James Earl Jones plocka med sig fel manus från hotellrummet. Frågan är om inte detta blivit en ännu bättre film, i alla fall hade den blivit läskigare.

Högerextremister i EU-parlamentet vandaliserar konst

Il dolore (la Ballerina)
I Europaparlamentet har en målning av den italienske konstnären Bruno Cassinari plockats bort efter att den kallats en "hädelse".

Verket Il dolore (la Ballerina) ingick i en utställning i paralmentet och innan det plockades ner hade det vandaliserats av lättkränkta parlamentsledamöter från högerextrema Lega Nord och Front National.

Den holländska sekularisten och parlamentsledamoten Sophie in 't Veld reagerade på detta och protesterade i kammaren i Bryssel, se videoklipp nedan.

Parlamentets presstjänst uppger att verket skall hängas upp igen efter att det restaurerats. (Om man skall tro Google translate.)

13 nov 2014

Kosmos

Här lever man i sin lilla bubbla och missar att SVT sänder den nya versionen av Kosmos (de äldre i läsekretsen  såg den kanske med Carl Sagan?).
http://www.svtplay.se/video/2459333/varldens-fakta-cosmos/cosmos-avsnitt-1

Ni har till 10 dec på er att se den!

Kometen sjunger!

Mänskligheten har just landat en rymdsond på en komet! En något oväntad upptäckt är att ... kometen sjunger! (För bokstavstrogna läsare: Det där var en liknelse.) Så här skriver man på Rosettas blog:
The comet seems to be emitting a ‘song’ in the form of oscillations in the magnetic field in the comet’s environment. It is being sung at 40-50 millihertz, far below human hearing, which typically picks up sound between 20 Hz and 20 kHz. To make the music audible to the human ear, the frequencies have been increased by a factor of about 10,000.
Om ni aldrig har lyssnat till den sträng som brast en komet förut så låter det så här:Det finns förstås alternativa förklaringar till ljudet. Se här förslag från The Oatmeal och Greg Laden.

"Arbetsvägran, inte religionsfrihet"

Sakine Madon skriver läsvärt om det som kallas "samvetsfrihet" i Norran.
Var står Kristdemokraterna i abortfrågan, skrev Susanne Dufvenberg och Carina Ohlsson från S-kvinnor i Norran (12/11 2014). Det kan man undra. För även om abortfrågan inte är aktuell i Västerbotten, är den i allra högsta grad det i Kronobergs och Jönköpings län. Där har kristdemokrater föreslagit samvetsvägran för sjukvårdspersonal, det vill säga att de kan få slippa utföra arbetsuppgifter med hänvisning till etik och religion. Barnmorskor skulle alltså kunna säga nej till att utföra abort.
[...]
En drogliberal polis kan inte hänvisa till sina övertygelser i kontakten med cannabisrökare, lika lite som apotekspersonal kan vägra sälja preventivmedel, eller en vegan vägra servera kött på en restaurang. Man kan inte alltid hänvisa till sitt samvete. Den som till exempel tolkar islam väldigt strikt, och vägrar ta kvinnor eller män i hand, får acceptera att inte alla arbetsplatser passar.

"Fundamentalism är mycket farligt"

Svenska kyrkans biskop i Härnösandsstift, Tuulikki Koivunen Bylund, kritiserar skarpt gammallæstadianismens negativa inställning till preventivmedel och hårda press på kvinnor att föda barn och bli gravida.
Jag anser att fundamentalism är mycket farligt oavsett om den utövas inom den kristna kyrkan eller någon annan religion. Bibeln ska inte enbart läsas utan tolkas, och det är den tidsenliga tolkningen som jag vill lyfta fram. Det är också väldigt bra att de här kvinnorna inom olika religiösa samfund vågar kliva fram och ifrågasätta normerna i läran. Om laestadianerna får kvinnor till de ledande positionerna inom rörelsen kan normerna ändras. [svt]
Det är bra att Svenska kyrkan tar ställning mot inhumana läsningar av religiösa texter och tydligt tar kampen mot förtryck av kvinnor. Det finns mycket av det i olika religiösa samfund, vilket borde engagera kyrkan mera.

12 nov 2014

Vetenskap är INTE 'bara en teori'

"Min resa från kristendom till humanism"

Text av Lars Torstensson:

Hbt-aktivisten Peter Tatchell: "Min resa från kristendom till humanism"

"Hur jag gick över från dogm och vidskepelse till rationalism."

Den aktade brittiske människorättskämpen beskriver detta i Humanism Ireland nov-dec 2014.

Han berättar att han kommer från ett fromt, pingstkyrkligt hem i Australien, där allt i Bibeln räknades som Guds ord. Svordomar, rökning, dans, sex utanför äktenskapet, evolutionsläran och kommunismen betraktades som svåra synder, liksom att inte gå i kyrkan. Denna tro blev även Peters.

Men han frigjorde sig gradvis från religionen. Hängningen av en oskyldig man fick honom att ifrågasätta hur överheten kunde vara given av Gud. Och hur kunde totalitära regimer vara det? Peter började utveckla en revolutionär, kristen befrielseteologi, grundad på bergspredikan, och på kristen grund engagerade han sig för Austraiiens urinvånare och mot dödsstraffet, apartheid och Vietnamkriget.

När han började leva ut sin homosexualitet gav detta honom en så stark, positiv upplevelse att den svepte bort all kristen antihomopropaganda som han hade matats med. Han beslöt sig för att bli gayaktivist.

Vid 20 års ålder hade rationaliteten definitivt segrat över vidskepelsen och dogmerna. Peter kände sig så mogen och självmedveten att Gud syntes honom överflödig.

I konsekvens härmed, skriver Tatchell, "avsade jag mig religionen och omfamnade förnuftet, vetenskapen och en etik grundad på kärlek och medlidande. Jag drog slutsatsen att vi inte behöver Gud för att tala om för oss vad som är rätt och fel. Vi människor är fullt kapabla att tänka ut detta själva. Den universella deklarationen om mänskliga rättigheter bevisar detta. Den är inte gudagiven dogm och intolerans, utan ett vackert exempel på höga moraliska värden, utan religion. Bravo!"

Idag säger Peter Tatchell så här om organiserad religion: Den är "världens största källa till obskurantism, fördomar, vidskepelse och förtryck. Den har dragit olycka över miljoner människor i årtusenden, och fortsätter att göra så i många länder."

Mer om Peter Tatchell

Peter Tatchell har bland mycket annat varit politiskt verksam först i Labourpartiet och sedan i De gröna. Han är en av grundarna av den omtalade hbt-gruppen OutRage!, som på 1990-talet använde sig av direkt aktion. Han har engagerat sig mot "murder music", d v s musik med texter som anstiftar hat mot homosexuella, mot Zimbawes president Robert Mugabe och mot hbt-förtrycket i Ryssland. Han har också riktat stark kritik mot National Front i England och British National Party, mot Katolska kyrkan och islamisk fundamentalism. Flera gånger har han blivit nerslagen av nynazister och andra homofober. Han har erhållit en rad priser, bl a som Årets Sekularist 2012, samt en utmärkelse för att ha främjat nationell mångfald. Han förestår Peter Tatchell-stiftelsen, som främjar mänskliga rättigheter.

Här intervjuas han under rubriken "En livstid av kampanjer"

Lars Torstensson

11 nov 2014

En önskan att försvara kolloidalt silver med polisens hjälp

Ion Silver är ett företag som säljer kolloidalt silver, alltså vatten med silverpartiklar som spårämne. Fördelarna med att ta kolloidalt silver förklaras här i ett föredrag av Anders Sultan (som driver företaget i fråga). De viktigaste skälen är kolloidalt silver kan döda mikroorganismer utan att påverka våra celler (01:30), det är antiinflammatoriskt (03:34), hämmar allergi (03:42) och lindrar huden om man bränner sig på en giftig växt (03:50).

Enligt Livsmedelsverket behöver inte kroppen kolloidalt silver, och kolloidalt silver botar inga sjukdomar (speciellt inte cancer), men eftersom t.ex. Bodystore säljer produkten för 286:-/liter i halvlitersflaskor (eller 238:- om man köper literflaskan), är detta en marknad värd att bråka om. Som jämförelse kan man tänka på de avancerade stegen som krävs för att brygga en hipster-öl, som ändå kan säljas till ett literpris på blott 50-60 kronor. Kolloidalt silver handlar om pengar.

Som skeptiker kan det vara värt att belysa att de påstådda positiva effekterna kanske inte infinner sig. Och så sker också. Under rubriken "Den kolloidala bluffen" (kolloidaltsilver.org) refuseras positiva påståenden som som associerats med produkten. Till produktens försvar presenteras inga motargument, men väl diskussioner om brott mot personuppgiftslagen, polisanmälan och juridiska konspirationer. Denna bild kommer från ett slutet forum på Facebook (samtliga repliker är skrivna olika personer):


Humanistbloggen har tidigare uppmärksammat kolloidalt silver:
Men jag tror att den bästa kommentaren om kolloidalt silver finns här: Så kolloidalt silver har inga positiva hälsoeffekter, vem kunde ana? Nu under eftermiddagen uppmärksammar även Nyheter24 hemsidan kolloidaltsilver.org och dess upphovsman, och som vanligt bjuder det på skräckblandad förtjusning när man läser kommentarerna.

Kyrkans bild av Humanisterna

Varför har Svenska kyrkans företrädare en så negativ bild av Humanisterna? Detta behöver inte vara något problem i sig, men är ändå intressant att fundera över.
"Man har massor av pengar, i Svenska kyrkan, man når ut över hela landet. Man är väldigt intresserad av att opinionsbilda i en rad olika frågor - en påverkansfaktor i det svenska samhället och den bild man förmedlar av olika företeelser får genomslag."
Vid Humanisternas höstkonferens i helgen föreläste prästen och skribenten Annika Borg om detta ämne. Hennes föredrag ger mer en inblick i Svenska kyrkan och en förklaring av bilden av Humanisterna utifrån kyrkans utveckling och positionering.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se