30 juli 2015

29 juli 2015

Universallösningen

28 juli 2015

"Bekämpa macheter med pennor"

Årets Voltaire Lecture, som arrangeras av brittiska Humanisterna, hölls av Bonya Ahmed. Ahmed talade om sin man Avijit Roy, vilken mördades av islamister i februari, och om situationen för humanister, fritänkare, bloggare och andra som kritiserar religion och propagerar för rationalism och vetenskap i Bangladesh.

Hennes tal finns också att läsa på bloggen Mukto-Mona. Bloggen som Avijit Roy grundade.

Till grillen?


Om Gud inte vill att vi ska äta andra människor, varför gjorde han oss då av kött?

27 juli 2015

Debatt om islamofobi

Hur allvarligt problem är islamofobi? Finns detta ens? Flera kontrasterande åsikter framfördes i en amerikansk debatt om ämnet. Allt från att det är en term som används för att motarbetar kritik av islam och undvika självkritik bland muslimer, till att det är en högst verklig erfarenhet av anti-muslimsk intolerans som drabbar många amerikanska muslimer och underlättar för islamister att tala om att det pågår "ett krig mot Islam".

Tyvärr blir debatter som denna ofta i för stor utsträckning en kamp ett begrepps betydelse. Men om man kan komma bortom denna metadebatt, så framföra intressanta synpunkter från alla deltagarna. Det finns flera problem samtidigt och flera perspektiv är värda att beakta.

Linda Sarsour - Chef för the Arab American Association of New York
Douglas Murray - Redaktör för the Spectator magazine och författare till "Islamophilia"
Wajahat Ali - Programledare för the Stream på Al Jazeera America och författare till "Fear Inc.: Roots of the Islamophobia Network in America"
Faisal Saeed Al Mutar - Irakiskfödd skribent och aktivist för mänskliga rättigheter
Bassem Youssef - Programledare för Al-Bernameg, det första politiska satirprogrammet i Mellanöstern
Asra Nomani - Författare till "Standing Alone: An American Woman’s Struggle for the Soul of Islam"

God-man not good

26 juli 2015

Rövarna på möte i regeringskanslitet

Nalin Pekgul i GP:
Vi kan inte göra någonting åt att Sverigedemokrater och islamister hjälper varandra att bli starka. Men jag blir orolig när jag ser hur det svenska samhället backar upp islamisterna ekonomiskt och politiskt. Min islam har kapats av islamister och den svenska kulturministern bjuder in rövarna till möte på regeringskansliet samtidigt som vi själva kämpar för att överföra bilden av det toleranta islam till våra barn.

Villkora bidragen till trossamfunden

13 feminister skriver i en debattartikel i dagens GP att bidrag till religiösa trossamfund måste villkoras med en årlig jämställdhetsrevision:
Statens ekonomiska stöd till religiösa samfund riskerar att underminera rättssystemet. Vi vill belysa faran med att pumpa in miljontals skattemedel i odemokratiska och ojämställda organisationer vilket inkluderar en hel del religiösa samfund av olika religiös tillhörighet. 
Vi vill uppmärksamma behovet av utbildning i vår myndighetssfär kring andra rättssystem och behovet av kunskap som vi behöver för att korrekt hantera ärenden som handlar om mänskliga rättigheter och då i synnerhet kvinnors och hbtq-personers rättigheter. 
Svenskt rättsväsende behöver ökad kunskap om hur religiösa familjelagar begränsar kvinnors rättigheter där de tillämpas. Samtidigt ska vi betona vikten av de jämställdhetsreformer som genomförts i Sverige och vi uppmanar regeringen att skärpa arbetet för alla kvinnors rättigheter – både inom landet och via utrikespolitiken. 
En sekulär stat innebär att religiösa regelsystem och religiösa institutioner skiljs från statsbildningen. Konstitutionen är sekulär i den bemärkelsen att religiösa familjelagar (oavsett dominerande religion) är skilda från den civila lagstiftningen som i sin tur ska vila på internationella överenskommelser och konventioner typ FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. 
Vi ser nu en allvarlig tendens i vårt eget demokratiska system när religiösa patriarkala krafter får stort inflytande i den politiska sfären både genom personer och grupper, men också genom skattefinansierad lobbyverksamhet.

Fist of Jesus


En fristående lite mer blodfylld version av "evangelierna".

VARNING: Gillar du inte splatter-effekter så se inte på den här filmen. Den är extremt blodig och slafsig.

25 juli 2015

En kort berättelse om mänskligheten

Yuval Noah Harari sammanfattar på 17 minuter sin bok ”Sapiens - En kort historik över mänskligheten”.

Vad skulle hända om mänskligheten plötslig försvann?

24 juli 2015

Snälla, tro måttligt!

Från Jesus and Mo

"Baby stingrays look like raviolis stuffed with tiny damned souls "


Tack till @SciencePorn på Twitter.

23 juli 2015

Påvens skenheliga avledningsmanöver

Tor Löwkrantz har skrivit en text om påvens skenheliga avledningsmanöver. Återges här i sin helhet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plötsligt betraktas Påve Franciskus som progressiv för att han tagit ställning i klimatfrågan. I en kampanj och i sin encyklika Laudato Si uppmanar påven med svepande uttalanden till en kulturell revolution. Han vill att vi ska omfamna alternativa energikällor, förstå föroreningens effekter på fattiga, släcka lampor, återvinna och sluta slösa med mat.

Det är dock långt ifrån imponerande att påven nu förstått och tagit ställning för något de flesta av oss insett för många år sedan, speciellt med tanke på att han påstår sig stå i direktkontakt med universums skapare. Problemen med påvens utspel är dock större än så.

En välbeprövad kommunikationsstrategi handlar om att flytta fokus från ett sammanhang där ett varumärke, företag, person eller organisation uppfattas negativt till ett annat sammanhang där man uppfattas positivt. Ett exempel på en sådan strategi illustreras på ett underhållande sätt i filmklassikern Wag the Dog. Efter en sexskandal ett par veckor före valet verkar USAs president ha väldigt liten möjlighet att bli omvald. En av hans rådgivare anlitar då en hollywoodproducent för att genom massmedia fabricera ett krig som presidenten kan avsluta på ett heroiskt vis, för att genom denna avledningsmanöver skapa en positiv bild av presidenten igen.

Det katolska kyrkan gör nu kan beskrivas som en på sätt och vis liknande mycket skicklig avledningsmanöver. Genom att figurera positivt i massmedia i en för dem ny fråga gör man det svårare att kritisera katolska kyrkan i andra frågor där man fortfarande representerar en bakåtsträvande, homofob, kvinnofientlig och inhuman ideologi. Plötsligt betraktas påve Franciskus som progressiv trots att han inte ändrat sig i någon av de frågor där Katolska kyrkan är reaktionär.

Man bör då komma ihåg att katolska kyrkan har en mycket lång historia av grova missgärningar och förtyck på sitt samvete. Den förrförra påven Johannes Paulus II har bett om ursäkt för en rad av dem. Bland annat för processen mot Galileo Galilei, delaktighet i slavhandeln, oförrätter mot samt kränkning och nedvärdering av kvinnor, tystnaden under förintelsen, övergreppen under inkvisitionen och en lång rad andra saker. Katolska kyrkan predikade antisemitism som officiell doktrin ända fram till 1964, något som påverkar opinionsläget än idag.

Påven menar förmodligen allvar med att han ser klimatfrågan som viktig och akut och han är troligen uppriktig i sin ambition att vara en positiv kraft i den frågan. Och påvens ord har givetvis stort opinionsbildande inflytande. För en person som verkligen tror att påven står i direktkontakt med Gud är hans ord av yttersta vikt för vad som anses acceptabelt. Vatikanens hållning påverkar människor runt hela jorden, varje dag, i en lång rad frågor där en förändrad attityd skulle rädda liv och levnadsvillkor för miljontals. Men i ett flertal frågor agerar man här i rakt motsatt riktning.

AIDS betraktas av katolska kyrkan som något dåligt, men inte riktigt lika dåligt som att använda kondomer. Katolska predikanter världen över är direkt ansvariga för den död och det lidande som är konsekvensen av denna hållning. Vidare är synen på homosexuella skamlig och inhuman. Homosexuella handlingar betraktas som onaturliga och är förbjudna, vilket är ett regelrätt fördömande av människor vars enda synd är att de visar kärlek för varandra. På Twitter skrev påven att det är emot mänsklig värdighet att i onödan utsätta djur för död och lidande. Det är ett helt okontroversiellt uttalande. Något som också är emot mänsklig värdighet är att hindra kvinnor från att styra över sin egen reproduktion och sexualitet, något som påven fortfarande ägnar sig åt genom sitt preventivmedelsmotstånd och sin anti-abortagenda. Om guds representant på jorden ändrade sig i den här typen av frågor skulle det få omedelbara positiva konsekvenser, till och med rädda liv.

Det är sådana här saker som gör katolska kyrkan, Vatikanen och Påve Franciskus till en reaktionär, homofob, kvinnofientlig och destruktiv kraft i världen. Om Franciskus ska hyllas för något alls så är det för att ha lyckats göra en mycket skicklig avledningsmanöver från dessa frågor, med resultatet att det har blivit svårare att kritisera katolska kyrkan där det verkligen behövs.

Tor Löwkrantz

Olika typer av vetenskapliga evidens

22 juli 2015

Vad innebär det att vara framgångsrik?

Ett liv att vara tacksam för

21 juli 2015

M.A. Numminen sings Wittgenstein

20 juli 2015

Cameron om vår generations kamp mot islamistisk extremism

Den brittiske premiärministern David Cameron höll i dag ett betydande tal i Birmingham om hur Storbritannien ska bekämpa islamistisk extremism och stärka en multietisk, multireligiös demokrati. På det hela var det välbalanserat och tydligt, även om det finns delar som säkert inte alla gillar. (Jag ogillar t.ex. det nationalistiska tilltalet och mer nätövervakning.)

Talet var viktigt eftersom Cameron benämnde hotet ISIS och likande rörelser vid dess rätta namn: islamistisk extremism, förklarade att det är en ideologi som bygger på en förvrängd världsbild, samt inte förnekade dess koppling till islam.
It begins – it must begin – by understanding the threat we face and why we face it. What we are fighting, in Islamist extremism, is an ideology. It is an extreme doctrine. 
First, any strategy to defeat extremism must confront, head on, the extreme ideology that underpins it. We must take its component parts to pieces - the cultish worldview, the conspiracy theories, and yes, the so-called glamorous parts of it as well. 
[...] 
In the past, governments have been too quick to dismiss the religious aspect of Islamist extremism. That is totally understandable. It cannot be said clearly enough: this extremist ideology is not true Islam. I have said it myself many, many times, and it’s absolutely right to do so. And I’ll say it again today. 
But simply denying any connection between the religion of Islam and the extremists doesn’t work, because these extremists are self-identifying as Muslims.
När Cameron gick in på de tillvägagångssätt som den brittiska ska använda för att de ska vinna "vår generations kamp", så inledde han med att på ett bra sätt lyfta fram den grundsyn som ska användas: Liberala värden, respekt för demokrati och rättsstaten, yttrandefrihet, religionsfrihet, samt jämlikhet.
In doing so, let’s not forget our strongest weapon: our own liberal values. We should expose their extremism for what it is – a belief system that glorifies violence and subjugates its people – not least Muslim people. 
We should contrast their bigotry, aggression and theocracy with our values. We have, in our country, a very clear creed and we need to promote it much more confidently. Wherever we are from, whatever our background, whatever our religion, there are things we share together. 
We are all British. We respect democracy and the rule of law. We believe in freedom of speech, freedom of the press, freedom of worship, equal rights regardless of race, sex, sexuality or faith. 
We believe in respecting different faiths but also expecting those faiths to support the British way of life. These are British values. And are underpinned by distinct British institutions. Our freedom comes from our Parliamentary democracy. The rule of law exists because of our independent judiciary. This is the home that we are building together. 
Whether you are Muslim, Hindu, Jewish, Christian or Sikh, whether you were born here or born abroad, we can all feel part of this country – and we must now all come together and stand up for our values with confidence and pride.
Detta är dock inte exklusivt brittiska värden. De är också svenska värden. De är värden som är möjliga att anamma av alla människor, över hela klotet. Men de är inte förenliga med islamistisk extremism.

En annan viktigt fråga Cameron fokuserade på i talet vara att Storbritannien kraftfullt måste arbeta mot kvinnlig könsstympning. Detta var mycket bra. De värderingar man säger sig ha måste visa sig ha konsekvenser. Könsstympning är absolut inget ett liberalt samhälle kan tolerera.

De brittiska humanisterna kom under dagen med en kort kommentar till Camerons tal: Segregation, något som Cameron ville bekämpa, kommer alltid finnas så länge det finns religiösa skolor. Själklart är det så, men detta är inget Cameron vågar ta tag i.

Läs Camerons tal här, lyssna här eller se korta snuttar ur det nedan.


Pewdiepie, en humanist

I den amerikanska humanisttidningen the Humanist har det publicerats en artikel om den svenska youtube-stjärnan Pewdiepie, eller Felix Kjellberg - Pewdiewho? How YouTube’s Biggest Star is a Humanist. I artikeln framförs i huvudsak en förklaring till att han kan kallas humanist: han gör gott utan Gud.
Kjellberg—like many of his Swedish countryfolk—is an atheist [...] But if humanism means “being good without God,” then Kjellberg fits that bill as well. To date, he’s raised and donated over one million dollars to charity.
Utöver detta nämner de att han är tolerant mot de som driver med det han själv håller på med - The star has never had an issue with making a mockery of his own profession - och att han visar humanistiska uppfattningar om tolerans och att man ska försvara sin egen värdighet och rätt att forma sin egen mening.

För er som inte känner till Pewdiepie så arbetar han med att spela mer eller mindre dåliga dataspel och spela in när han kommenterar, skrattar, gråter och skriker under tiden han spelar. Det är som att en extrem sportkommentator som är underhållningen, inte matchen som kommenteras. Detta gör han så bra att han har 38 miljoner prenumeranter och snart 10 miljarder visningar på sin youtubekanal. Ibland svarar han på frågor från sina tittare eller berättar mer om sig själv, som i detta klipp där han ger några seriösa råd om livet.

Humanisterna på Stockholm Pride

Om en vecka startar Stockholm Pride. Humanisterna deltar i år vid tre arrangemang:

Häng med en HBTQ-Humanist

När: Måndag den 27 juli kl. 13.00-13.45
Var: Pride House på Kulturhuset, Sergels torg, plan 3 i Konferens 1

Det här är en punkt där alla som är nyfikna på Humanisterna är välkomna att ställa frågor eller bara prata en stund över en fika. Det vore kul om så många Humanister som möjligt kan närvara eftersom diskussionerna alltid blir bättre med fler röster.
Entreavgift: Eftersom vi kan “sköta dörren” själva på det här eventet går det bra att dyka upp även utan Pridearmband/dagspass.

Closets of Fear

När: Onsdag den 29 juli kl.14.00-14.45
Var: Pride House på kulturhuset, Sergels torg, plan 3, Marionetten (det är det som hette Studio 3 förut)

Coming Out as Gay or Atheist in Kenya. 2015, two applications to constitute Kenyan organizations got turned down by registrar on moral grounds: Atheists in Kenya and National Gay and Lesbian Human Rights Comission. This is their story
Entreavgift: Pridarmband/dagspass = för 100:- alla evenemang, under hela dagen i huset.

Pride Parad

När: Lördagen den 1 augusti. Samling 12.30. Avgång ca 13.00.
Var: Hornsgatan/Mariatorget, se nedan*

Paraden utgår från Mariatorget klockan 13 på lördagen. Det är bra om de som ska delta är på plats senast 12.30 (reglerna säger 12, men). Paraden går genom staden till Östermalms IP och det går bra att ansluta längs vägen för de som står och tittar.

* Tyvärr vet vi inte förrän på förmiddagen samma dag var vi blir placerade (av Parad-ledningen) i för fålla eller mötesplats. Vi annonserar i eventet på facebook när vi vet, eller så kan man ringa eller sms:a Maria-Elida Lundberg på 070-982 00 40.

Efter-Pride-Paraden-mat!

När: Lördag den 1 augusti ca kl 16.30
Var: Restaurang Kouzina, Vallhallavägen 131

Avnjuter vi tillsammans efter Pride Parad. Alla är välkomna oavsett om en gått i paraden eller inte.
Välkommen!

Jesus älskar dig - drogversionenNågon har haft kul med ett videoredigeringsverktyg...

18 juli 2015

The Adult Table

Buck Bowen "The Adult Table" ft. Peter Boghossian

Staten bidrar till ojämlik religionsfrihet

Hanna Gadbans bok "Min jihad" har fått mycket uppmärksamhet i media, vilket är bra. Nu sedanst i Sydsvenska, genom ett opinionsinlägg av Annika Borg, och i Expressen, genom Sakine Madons kolumn.

En bidragande orsak till den stora uppmärksamheten är de mer eller mindre kontroversiella åsikter och "gillanden" som Gadban tidigare gjort och nu hennes kritiker lyft fram. Madon sammanfattar det som skrivits om detta på ett välavvägt sätt:
Gadban själv har i den svenska debatten argumenterat för att personer som begår hedersrelaterade brott ska kunna få medborgarskapet indraget, och hon har kritiserat hijabuppropet till stöd för beslöjade kvinnor. Jag håller inte med henne, men dessa åsikter gör inte Gadban – vilket somliga av hennes kritiker hävdar – till rasist och muslimhatare. Dock finns relevant kritik: Vad menade Gadban när hon tidigare på Facebook skrev att det inte borde finnas moskéer i Sverige? Hur kunde hon ”gilla” så många antisemitiska inlägg och inlägg av islamofober, var det av misstag eller hyste hon dessa åsikter? 
I stället för att bokförlagets Christer Sturmark rycker in till hennes försvar (Aftonbladet 14/7) borde Gadban själv bemöta kritiken. Alla kan ändra uppfattning och det är mänskligt att fela, men också viktigt att förklara tidigare misstag. Inte minst när man har skrivit en så angelägen bok om ett av våra allvarligaste samhällsproblem.
Madons kolumn sätter annars fingret på varför boken "Min jihad" är ett värdefullt debattinlägg:
Naiviteten bland svenska makthavare är slående. Gadban nämner personer som har Islamiska statens flagga som profilbild på Facebook, som poserar med automatvapen och skriver hårresande inlägg om kvinnor, homosexuella och judar. Varför har personer med sådana åsikter fått förenings- och projektbidrag? Vad gör Skolinspektionen när det visar sig att en lärare uttrycker uppskattning för IS-krigare som låter ”fiendens huvuden rulla”? Varför marknadsför Sveriges Television filmen ”Pantrarna” – namngiven efter en förortsorganisation i Biskopsgården i Göteborg - med en affischbild på en avliden IS-krigare från nämnda stadsdel? 
Varför har Sveriges Unga Muslimer, Studieförbundet Ibn Rushd och Islamiska Förbundet i Sverige bjudit in islamistiska talare på det populära evenemanget Muslimska familjedagarna? Det är på tiden att dessa frågor ställs, och att svenska politiker har bilden klar för sig.
Dessa frågor har ställts under lång tid, men det är först nu det verkar få ett allmänt genomslag i media. För ett år sedan när Cheko och Nalin Pekguls bok "Jag är ju svensk", med ett liknande tema, gavs ut, blev det först viss uppmärksamhet, men den dog snabbt ut.

Förhoppningsvis kommer nu politiker börja mer aktivt fundera på frågor som bidrag till trossamfund. Den förra regeringen höjde bidragen till trossamfunden, utan någon reflektion om baksidan med detta. Sittande regering har för avsikt att minska bidragens omfattning och har skärpt SST:s uppdrag något. Det är ett litet steg i rätt riktning.

Annika Borg tar även i sitt inlägg upp denna fråga:
I boken Min Jihad (jihad betyder kamp) tar Gadban med läsaren genom det personliga sökande efter en andlighet som bejakar hennes individuella frihet och hon visar också hur missionerande islamister fått fäste i Sverige. Och inte bara fått fäste: genom föreningsliv, studieförbund, statliga institutioner och Statens Stöd till Trossamfund finansieras deras mission med skattemedel. En sådan kostsam naivitet från det svenska samhället är förbluffande.
Borg vidgar i övrigt frågan till religionernas negativa inflytande på jämställdhet och frihet:
I den svenska debatten om religionens roll är de återkommande frågorna ofta de om trossystem kan förenas med mänskliga rättigheter. Den som blickar ut över världen och historien ser att det endast är teologiskt liberala tolkningar som fullt ut visat sig vara förenliga med mänskliga rättigheter och demokrati. Om vi med mänskliga rättigheter avser de som utvecklats sedan upplysningstiden och kulminerat i de individuella friheter FN:s deklaration slår fast 1948, vill säga. 
Ett lackmustest för att pröva vilka religiösa tolkningar som är förenliga med dessa rättigheter, på vilka vårt samhällssystem vilar, är att undersöka just kvinnosynen. Generellt sett finns inom religionerna en hierarkisk syn på över- och underordning mellan män och kvinnor samt en förståelse av könen som väsensskilda. Denna olikhet tar sig uttryck i att män och kvinnor ska ha skilda ansvar, uppgifter och platser i familj och samhälle. Om man kan omtolka detta eller inte är en vattendelare. 
I kristendomen har tanken på att kvinnan blir frälst genom sitt moderskap spelat en stor och bakåtsträvande roll för synen på halva mänsklighetens livsuppgift. Det är när kvinnor gör anspråk på att få lämna de platser - fysiskt, andligt och intellektuellt - som anvisats dem, som stora teologiska stridigheter brukar bryta ut och utvecklingen gå framåt.
I Sverige försvarar sig ofta religiösa företrädare med att religion kan vara en progressiv kraft till förändring. I undantagsfall har den varit detta, men det dominerande stödet religionen har gett och ger är ändå till de konservativa. Fritänkare har alltid setts som ett problem, oavsett om det handlat om att ifrågasatta kvinnors position i en kristet eller muslimskt sammanhang. Oavsett om det handlat om att vara kristen, men inte tro på helvetet, eller liberal frispråkig muslim, som Hanna Gadban, med en personlig tro.

Att staten väljer att ekonomiskt och genom ett erkännande stödja befintliga religiösa samfund och organisationer, oberoende av om dessa förespråkar förtryckande trosuppfattningar mot t.ex. kvinnor eller hbtq-personer, är ett stort problem för oss sekulära humanister, men också för dem som vill utforma en egen religiös övertygelse och försvara denna offentligt. Staten står på detta inte för en jämlik religionsfrihet.

Filosofer förklarade genom tecknade filmer - WittgensteinDet finns fler filosofer sammanfattade på samma sätt här om ni inte fick nog av detta exempel.

17 juli 2015

Hur religioner spred sig över världen

Business Insider visar upp en animerad karta hur religioner spred sig över världen genom tiderna.

Debatt om samvetsfrihet

I Almedalen deltog Christer Sturmark i ett kort seminarium om samvetsfrihet. Seminariet arrangerades av tidningen Liv&Rätt, som är en del av stiftelsen ProVita.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se