25 jul 2014

Trovärdighet

24 jul 2014

Ultimate Peace

I slutet av juni samlades 200 israeliska, arabiska och palestinska ungdomar i Ashkalon för att lära sig spela Ultimate Frisbee tillsammans. Fredsprojektet Ultimate Peace startades 2009 i syfte att förena ungdomar med olika etnisk bakgrund. Idag har de verksamhet i 14 olika samhällen i Israel och på Västbanken. De arrangerar veckoträningar, månatliga coachmöten och det stora årliga lägret.

För långvarig fred i regionen behövs det mindre vapen och flera projekt av denna typ, vilket förenar människor istället för att dela upp dem i vi och dom.


Ultimate Peace Camp 2014 from Danieproby on Vimeo.

Ett mer verklighetstroget krigsmonument


Konst av Pawel Kuczynski.

23 jul 2014

"Vi behöver inte knäböja inför någon kung"

I staden Greece, i delstaten New York, inledde Dan Courtney stadsfullmäktigemötet 15 juli med en "sekulär åkallan". Detta blev extra uppmärksammat eftersom USA:s högsta domstol i maj avgjorde målet Greece v. Galloway i vilket det beslutades att böner får inleda mötena och att detta inte bryter mot första tillägget till konstitutionen. Det är dock inte tillåtet att diskriminera minoritets livsåskådningar från detta, vilket öppnade dörren för ateisten Courtney.

(Om inte filmklippet fungerar så finns länk till USA Today här.)

Gud visar sig - på en rumpa


Det handlar om Tlatlauhaqui, Zapotekernas solgud, på en Cyclocosmia-rumpa. Vad trodde ni? Jesus på en hundrumpa?

22 jul 2014

Sverigedemokraten Julia Kronlid vill bestämma över naturvetenskapen

Sverigedemokraten Julia Kronlid har som bekant kommit ut som kreationist, och efter att hon kritiserats har en IT-konsult tagit henne i försvar, vilket jag kommenterar här.

Religionsfrihetens roll i samhället

Ett samtal mellan Louis Herrey, Christer Sturmark och Stefan Gustavsson, vilket genomfördes under Almedalsveckan, arrangerat av Mormonkyrkan och modererat av Anders Stenkrona. De är överens om mycket i det generella, men har olika syn på religionsfrihetens gränser, t.ex. angående religiösa friskolor och omskärelse av pojkar.


Religionsfrihetens roll i samhället from Louis Herrey on Vimeo.

Sommartid: Cykellek i Vietnam

Image Credits: HT KëñShï

21 jul 2014

Hittade ett sammanhang i Humanisterna

Svenska Dagbladet har en artikel med Anna Lundin, som lämnat frikyrkan för Humanisterna, om hennes syn på naturvetenskap och tankar om existentiella ångest.
Själva gudstron fick hon heller aldrig ordning på, säger Anna Lundin. 
– Jag bad och bad och väntade på någon form av kontakt, men till slut fick jag inse att nej, det händer inget. Det var jobbigt, för jag tycker att jag gjorde ett ärligt försök. Om Gud inte lyssnar på en ung människa som verkligen försöker – vem lyssnar han då på? 
Inte heller var kyrkan det forum hon sökte för att prata om livsfrågor. Svaren levererades ofta färdiga. Som när Guds existens förklarades med att en klocka har ju en tillverkare, varför skulle då inte också ett träd ha det? 
– Det köpte alla andra, medan jag tyckte: ”hallå, vad har träd med klockor att göra?”. Jag har aldrig varit så ensam med mina frågor som under åren i kyrkan. 
Trots att hon aldrig hann få någon riktig gudstro hade Anna Lundin länge svårt att skaka av sig ett dåligt samvete och tanken på någon form av straff, säger hon. Samtidigt som de existentiella frågorna fortsatte att mala.

Tomma idéer?

Professorn i filosofen Peter Unger har skrivit boken Empty Ideas: A Critique of Analytic Philosophy, vilken är en omfattande kritik av en huvudströmning inom filosofi som dominerat engelsktalande länder, samt bland andra Sverige. Hans kritik är att filosofin endast producerar berättelser, är irrelevant och improduktivt. Om inte arbetet helt fallerar, så producerar det i bästa fall triviala saker.

Ta inte min sammanfattning som "sanningen om filosofi". Läs intervjun med Unger i 3quarksdaily och kritiken av hans bok, vilken säkerligen kommer. I intervjun tar han upp Bertrand Russel som ett exempel:
Let’s go to Bertrand Russell. He was one of the few philosophers to win a Nobel Prize in literature. But it is literature! Russell wrote some short stories that were not well-received — he got it for his philosophical writing, as well as his writing on social affairs, which was quasi-philosophical. He was writing in favor of peace, pre-marital living together, all this sort of stuff. Progressive education. 
This quote is from a small book that Bertrand Russell wrote, from 1912, which is still used as a textbook today: a little book called The Problems of Philosophy. He talks here about the value of philosophy:
"Thus, to sum up our discussion of the value of philosophy; Philosophy is to be studied, not for the sake of any definite answers to its questions, since no definite answers can, as a rule, be known to be true, but rather for the sake of the questions themselves. Because these questions enlarge our conception of what is possible, enrich our intellectual imagination and diminish the dogmatic assurance which closes the mind against speculation; but above all that because, through the greatness of the universe which philosophy contemplates, the mind also is rendered great, and becomes capable of that union with the universe which constitutes its highest good." 
The second part, after the ‘above all’ seems like complete nonsense. What the heck does all that mean? It’s mystical nonsense, no? This from one of the two founders of modern logic, second only to Gottlob Frege in laying down the foundations of symbolic and mathematical logic. 
Let’s go to the first part, before the ‘above all’. He says that these questions, and not questions about, say, chemistry, or ornothology, enlarge your conception of what is possible. I hardly even know what that means. But he goes on and says things which are less hard to understand, like, it enriches your intellectual imagination. And a second thing it does, which I take to be distinct, is it diminishes your dogmatic assurance. 
These are things that can be tested for, as I said before! Whether it’s a treatment effect, or a selection effect. There are tests for how creative people are, or how dogmatic they are. You test them, at the end, the day after they graduate. And you see whether this is true. 
Bertrand Russell never even bothers to think about whether, or what, these things might have to do with any test you can give to human people, or what’s going on. It’s so full of nonsense, the guy was always full of nonsense. He read up on relativity theory, but you would think he would think of some psychological testing that had some bearing on the smoke he was blowing. He never gave it a thought.

Våld är lösningen

20 jul 2014

Radio Houdi blir agenter: #89 – Radio Houdi ser 007


Radio Houdi med rätt att döda… de dåliga James Bond-filmer efter Pierce Brosnan blev Bond.
Vilka James Bond filmer är favoriter hos John och Anders? Och vem är #den riktiga” James Bond i John och Anders ögon?
Hur kan man jämföra -eller inte jämföra –  de senaste Bond-filmerna med Austin Powers och filmen The Tourist.
Radio Houdi ger homage till Abbott & Costellos klassiska “Who’s on first” och en ny intervju med Siegfried & Roy.

Kan Harry Styles i One Direction heala? Fungerar appar som hittar spöken? Varför har Radio Houdi tappat stinget enligt en lyssnare, borde inte Radio Houdi göra mer religionskritik och vad har Jeff Waynes musikal The War of the Worlds att göra med det här?

Välkommen till agentavsnittet av Radio Houdi där Radio Houdi leker James Bond.

Din tro är betydelselös

Den som praktiserar vetenskap har, åtminstone ibland, stor nytta av god fantasi, men det som gör att religion och vetenskap är varandras motsatser handlar om epistemologi. Religion handlar om godtro, vidskepelse och sanning medan vetenskap om skepticism, kunskap och förklaring. Som tur är, är världen mångfacetterad. Religionen lånar gärna från vetenskapen, och vetenskapen lånar gärna från religionen, men ingen av dem låter sig definieras av vad det lånat från den andre.

I den svenska översättningen av Koranen (21:30) står följande skrivet: "Inser de inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [för länge sedan] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] vi skilde dem åt? Och att vi har låtit allt liv uppstå ur vatten?" Sedan har det hävdats att vetenskapen har bekräftat detta, dels genom Big Bang-teorin och genom kunskapen om vattnets betydelse för livets uppkomst. Man skulle alltså kunna tänka sig att den bokstavstrogne muslimen först håller fast vid att himlen och jorden var ett, och sedan anser att detta bekräftas av vetenskapliga framsteg.

Förfaranden som kan likna detta hittar vi inom vetenskapen. Det finns forskare som helt enkelt har hittat på en teori, som sedan blivit vedertagen efter att teorin har visat sig användbar, bekräftats av experiment, kompletterats, och så vidare. Så är religion och vetenskap verkligen varandras motsatser? Ja, absolut! Religion definierats inte av vad man lånat från vetenskapen, och vetenskapen definieras inte av vad man lånat från religionen. Snarare definieras de av vad som är utmärkande för sina olika områden, precis som olika vetenskapliga discipliner definieras av vad som skiljer dem från varandra.

Vi skulle lika gärna titta på vad som händer när man visar sig ha fel. Är verkligen fladdermusen ett slags fågel (3 Mos 11:13) och kan verkligen fyrfota djur flyta (3 Mos 11:21)? Den som verkligen inte vill höra talas om att det finns fel i Bibeln kan hänvisa till t.ex. översättningsmissar, vilket även går att applicera på extremt orimliga påståenden, såsom t.ex. att Jesus föddes av en jungfru. Men någonstans på vägen tar det stopp. Någonstans på vägen möter vi en dogm.

Någon kanske har väldigt lätt att tänka sig att fladdermusen är ett däggdjur, och att det blivit lite fel någon stans på vägen, men har absolut inte någon lust att höra talas om något annat än att Jesus är född av en jungfru, orimligheten till trots. Förr eller senare, blir alltså detta motsatsförhållande tydligt. Någon gång slutar en gudstroende att forma sin föreställningsvärld efter vad vi vet, och väljer istället att anta ad hoc-teorier för att få en föreställning man ogärna släpper att passa in. Någonstans på vägen, släpps det öppna sinnet. Som Lawrence Krauss så klokt påpekar: "Att vara öppensinnad på riktigt är att tvinga fantasin att anpassa sig efter vad verkligheten har att säga, inte tvärt om, vad vi än tycker om slutsatserna."

Och vi kan lika gärna gå på pudelns kärna och konstatera att gudstro inte kommer från upptäckten av ett gudomligt väsen, och vårdas inte av evidens eller goda argument. Nej, gudstro i sin bästa form är den som inte ifrågasätts, och i sin värsta form den som blivit ifrågasatt och försvarats med förkastliga argument. Jag själv är mycket fascinerad av hur dåliga argument vissa är beredda att använda för att bevara sina felaktiga föreställningar.

Om inte annat så syns det på religionens gärning. Jag skulle tro att vem som helst kan nämna ett framsteg i vår förståelse av vår omvärld som producerats av biologer de senaste 200 åren. Likaså ingenjörers framsteg, kosmologer och datavetares. Om man vill peka ut ett framsteg som härstammar från teologin, är detta sällan eller aldrig av sådan karaktär att det bidrar till vår förståelse. Om sådana framsteg finns, är det av annan karaktär, för när det kommer till kunskap är teologer inte bara sämst på att ha rätt, de är även sämst på att ha fel. ("Kontext! Översättningsmiss!")

Det finns ingen bildad gudstroende person som någonsin skulle acceptera skäl av den kvalité som ligger till grund för gudstro, som en grund att tro på något annat. Precis som andra förnuftiga människor, begränsas de av en lägsta standard, och låter sig inte imponeras av svårigheten att motbevisa förekomsten av enhörningar på månen, eller av att jag har en hemlig rund fyrkant som ingen får se. Men ändå känner sig kristna manade att hävda att religion och vetenskap är två sidor på samma mynt. Om religion bara vore kunskap på ett andligare och mer immateriellt plan, skulle beskrivningen av detta plan inte vara en motpol till vetenskapen, utan en utökning. En vän till mig beskriver denna motpol så här:

"För den historiska grunden i vetenskap är nämligen ifrågasättandet av dogmatiska påståenden. Det är enklast när man talar om naturvetenskapen, eftersom den har väldigt tydliga ideal definierade idag. Naturvetenskapen handlar om att observera, dokumentera och analysera saker på ett objektivt, värderingsfritt sätt. Därtill ska det vara falsifierbart och helst granskat och accepterat av expertisen inom området. Och proportionen gäller att extraordinära påståenden ska ha extraordinära bevis. Påstår du något som ändrar på många redan existerande påståenden så måste du ha goda bevis för ditt påstående, och även kunna förklara varför tidigare påståenden visade något annat. Hårda bud alltså.

Tro får inte finnas i detta av den enkla anledningen att då kommer jag försöka bevisa saker istället för att villkorslöst acceptera och dokumentera allt som jag observerar, även fakta jag inte ville se för att få rätt på min grundtanke. Den som tror att Gud skapade världen, kommer oundvikligen leta efter tecken på det och tyvärr missa eller medvetet undvika saker som visar på annat. Gud är ett villkor vi inte får ta bort så att säga."

Religiös tro är inte ett komplement när vi ger oss ut för att göra framsteg, det är ett hinder som står i paritet till hur starkt man tror och på vad. Trots att man ibland har rätt, såsom Koranen och vattnet som jag nämnde ovan. (Även om det råkar vara vetenskapen som bekräftade denna träff, inte religionen.) För vad är det egentligen värt att ha rätt, när förståelsen inte finns? Om Sven och Per har en springtävling, och eftersom Sven vet att Per är snabbast och att Pers mormor gått bort, så kan Sven hävda att den vars mormor gått bort kommer att vinna tävlingen. Om omständigheterna faller sig så att Sven vinner tävlingen och att Svens mormor, mot Svens vetande, också precis har gått bort, så är antagandet korrekt. Men vilken förståelse har Sven egentligen visat med sin slutsats?

Kanske livet är en smörgås

Söndagsdebatten: Hitchens mot BlairÄr det en regnig dag där du är? Då kanske denna debatt kan pigga upp. En Hitchens märkt av sjukdom brottar verbalt ner en Blair märkt av åratal i politiska debatter. Ett fascinerande spektakel.

19 jul 2014

Chopras nya enmiljondollarutmaning

Eftersom den förra utmaningen var "intellektuellt svår att förstå för Randi, Dawkins, Dennet med flera militanta ateister"...

Konst är terapi

'Art is Therapy' är en utställning på Rijksmuseum i Amsterdam. Utställningen bygger på Alain de Bottons idé om att museernas framväxt i Europa hänger samman med sekulariseringen. De religiösa texterna ersattes av konst och sekulär kultur. Men vi har numera glömt syftet, att konsten skall förmedla känslor, förmedla en berättelser - vilka kan ha en terapeutiskt funktion.

I utställningen ackompanjeras konstverken och andra delar av post-it-lappar med de Bottos kommentarer, till exempel står det vid en målning av Johannes Vermeer: "the Dutch contribution to the universal concept of happiness". The Correspondent har en bloggpost som beskriver utställningen och den ser vissa poänger med utställningen, trots att den mött en hel del kritik.

I föredraget nedan förklarar de Botton sina idéer utförligt.

Reklamfilm för ateism

18 jul 2014

Desmond Tutu om dödshjälp

I dag sker en betydelsefull debatt i brittiska överhuset. Debatten handlar om ett lagförslag om att legalisera viss dödshjälp i livets slutskede. Inför debatten har ett flertal religiösa ledare tagit ställning för förslaget. Bland andra före detta ärkebiskopen av Canterbury Lord Carey och Desmond Tutu.

Tutu säger att en lag som hindrar att människor får hjälp att avsluta sina liv är en skymf mot dem och deras familjer. Tutu anser det är dags för nytänkande:
"I have been fortunate to spend my life working for dignity for the living. Now I wish to apply my mind to the issue of dignity for the dying. I revere the sanctity of life – but not at any cost."
Debatten sker på Mandeladagen, Nelson Mandelas födelsedag. Detta ser Tutu som betydelsefullt, då Mandela behandlades "skamligt" i slutskedet av sitt liv. Tutu har även förhoppningar om att en lagändring kommer ske i hans hemland Sydafrika:
"Oregon, Washington, Quebec, Holland, Switzerland have already taken this step. South Africa has a hard-won constitution that we are proud of that should provide a basis to guide changes to be made on the legal status of end-of-life wishes to support the dignity of the dying."
Från the Guardian

A-teism

17 jul 2014

Steven Pinkers kortaste publikation


Via @sapinker

En riktig mjukis

16 jul 2014

99 muslimer skakar fundamentalister

Naif Al-Mutawa har skapat den tecknade serien the 99. Serien handlar om nittionio ungdomar som får superkrafter och förenas i kampen för fred och social rättvisa. Det som gör serien speciell är att den förmedlar en positiv bild av muslimer. Hjältarna är muslimer med en rad olika bakgrunder. Namnet är taget från Allahs 99 namn och serien plockar upp teman från islamsk kultur och religion.

Serien, som skapades 2006, har blivit mycket populär, men också kritiserats våldsamt. Först ut var de konservativa i USA, ledda av Fox News. Detta skedde när de muslimska superhjältarna samarbetade med Batman och Stålmannen.

Efter att serien visats i sex år i Saudiarabien, utfärdades för tid sedan Stormuftin i Saudiarabien en fatwa mot den. Det senaste är att Al-Mutawa mottagit allvarliga dödshot från jihadister i Islamic State (ISIS). [1, 2]

I föredraget nedan berättar Al-Mutawa om serien, samt om sin syn på islamsk kultur, problemet med att konsten aldrig skiljts från religionen och att censur gör att kulturen stelnat.

Sex är inget stigma, kunskapsbrist är det

En satirisk video som förlöjliga den indiska läroplanen för sexualundervisning har blivit mycket populär och skapat debatt i landet. Förhoppningsvis leder det till att mer än läroplanen ändras.

De groteska gruppvåldtäkter och mord på offren som förekommer i Indien visar på att en bedrövlig syn på sex och kvinnor finns bland vissa i landet. Utbildning är ofta ett sätt att förändra människors värderingar.

Hets mot folkgrupp?

15 jul 2014

Skeptisism om vad Påven sagt

Påve Franciskus har samtalat med journalisten och ateisten Eugenio Scalfari, vilken har skrivit om samtalet i  La Repubblica. Ulf Jonsson skriver om detta i katolska Signum.
Det är inte helt lätt att veta hur man ska rapportera om och bedöma mötet mellan Franciskus och Scalfari. Det rör sig ju om en privat träff mellan två goda vänner, inte egentligen om en intervju med påven. Men likväl publicerar Scalfari i La Repubblica en lång artikel om mötet och vad de båda pratade om. Det första som man undrar över är om Franciskus är införstådd med att Scalfari på detta sätt offentliggör vad de pratade om. Å andra sidan är han givetvis på det klara med vilken person som det är som han bjudit in. Sedan tillkommer att Scalfari inte spelade in samtalet och heller inte gjorde några anteckningar. Det innebär att hela hans artikel bygger på hans egna minnen från samtalet. 
[...] 
[Påven] slår vakt om sin frihet och om utrymmet för personlig spontaneitet. ”Jag bestämmer själv vilka personer jag vill träffa”, förklarade han strax efter det att han valts till påve. Och han fortsätter att leva enligt den devisen. Uppenbarligen även till priset av att inte ens begära att få kontrollera att han blir citerad på ett korrekt sätt. Mänskligt sätt kan man undra om det är ett klokt sätt att handla, men det verkar utgöra en del av den nuvarande påvens karaktäristiskt egna sätt att vara påve.

För katoliker är detta beteende hos Franciskus problematiskt, hans uttalanden är teologisk betydelsefulla.

Betänk dock att Jesus uttalanden inte heller spelades in. Inte heller gjordes det några anteckningar vid tillfället (vad vi vet) och inte kontrollerade Jesus om han citerades rätt.

Det mest intressanta i artikeln är det Påven säger om pedofili inom kyrkan:
”Många av mina medarbetare försäkrar mig om att det finns tillförlitliga data som visar att det är runt två procent av kyrkans folk som ägnar sig åt pedofili. De säger detta för att lugna mig, men det gör mig inte alls lugn. Jag anser tvärtom att det är ytterst allvarligt. Dessa två procent utgörs av präster, och till och med av biskopar och kardinaler. Andra återigen, och de är ännu flera, ingriper visserligen med straffåtgärder, men avslöjar inte skälet till straffen. Jag anser att situationen är ohållbar och jag tänker gå an problemet med den beslutsamhet som krävs.”
Med tanke på att det finns över 400.000 katolska präster, förstår man att siffran 2% inte lugnar påven. Om nu detta är vad påven har sagt.

Kenny Loggins dog för dina synder


I fall det är svårt att läsa:

Who is this man?
Kenny Loggins.

How does his death help us?
No more bad songs.

Why is it important we remember him?
Highway to the Danger Zone was ok.

*From the Dangerous Minds archives.

Fantasins grillakrigare är död

Nadine Gordimer, den sydafrikanska författarinnan som mottog Nobels litteraturpris 1991, dog 90 år gammal. Som författare var hon djup involverad i kampen mot apartheid och regimen förbjöd tre av hennes böcker. Index of Censorship har lagt upp några artiklar av henne som publicerats i deras magasin.

Gordimer talade öppet om att hon var ateist:
I’m an atheist. I wouldn’t even call myself an agnostic. I am an atheist. But I think I have a basically religious temperament, perhaps even a profoundly religious one. (1983
I must say, on the other subject, that I'm an atheist. Perhaps if I had a religion then I would think that there was some answer to the mystery of life, but as an atheist and in all humbleness, I know that there's no religion that can give me that answer. (2005
Gordimer is an atheist, although once wrote of considering herself to have a "religious temperament". She dismisses this now as a moment of weakness – "if I said it at all. I probably did say it. I cannot remember." The point is, "how can anyone believe in these comforting fairytales, that there's somebody up there, whether it's Muhammad or Jehovah? Beautiful fairytales. Or punishing fairytales. This is an unpopular view." (2010)
* Seamus Heaney kallade henne en av "the guerrillas of the imagination"

Sommartid: Lek i Burkina Faso

Image credits: Òscar Tardío

14 jul 2014

Vi möter Birro med respekt och vänlighet

Marcus Birro har lämnat Svenska kyrkan för den katolska varianten. Detta har inte skett i tysthet. Senaste inlägget i ordväxlingen är ett öppetsvar till Biskop Bonnier. I detta finns det en passage som förpliktar.
Utanför kristenheten, bland ateister, agnostiker och Humanister, har människor inga problem med att jag tror på Gud, på Bibeln, på Jesus som enda vägen och det jag nämner här ovan. Det är allt det de INTE tror på. De möter mig med respekt och värdighet. - Marcus Birro
Om vi någon gång misslyckats med detta, läser jag detta som en förlåtelse från Birros sida. Förhoppningsvis kommer vi fortsättningsvis visa respekt och vänlighet.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se