31 okt 2014

Vetenskap och katolsk poesi

I västra Sibirien har forskare funnit ett lårben från en anatomisk modern människa, "Ust’-Ishim-människan", som levde för 45.000 år sedan. Från detta fynd har ett mycket kvalitativt genom sekvenserats, vilket givet fler intressanta uppgifter. Bland annat att 2% av DNA:t kommer från Neandertalsmänniskor och då dessa delar förkommer i klumpvis kan forskarna dra slutsatsen att korsningen av de två människoarterna, i detta fall, skedde cirka 300 generationer, eller cirka 10.000 år, tidigare. [WEIT]

Människsläktets historia är en fascinerande berättelse som forskare avslöjar steg för steg.

I Rom har påven Franciskus uttalat att det inte finns någon konflikt mellan evolutionen och Katolska kyrkans lära. Han sa:
"When we read in Genesis the account of Creation, we risk imagining God as a magus, with a magic wand able to make everything. But it is not so. He created beings and allowed them to develop according to the internal laws that He gave to each one, so that they were able to develop and to arrive and their fullness of being."
Enligt detta citat verkar det som om påven tror det skapades olika "varelser" med olika "interna lagar" och att dessa sedan utvecklades till fulländning. Detta stämmer dåligt med de vetenskapliga beläggen för evolutionen, vilka pekar mot att allt liv på jorden härstammar från ett gemensamt "urliv" och lyder under gemensamma naturlagar, vilka inte gör att "varelserna" når "sin fulländning", utan temporär anpassning till olika livsbetingelser. Kanske påven bara använder lite poetisk frihet, så att hans beskrivning av vetenskapen stämmer bättre överens med det som står i Boken.

Påven är mer specifik om människans utveckling:
"With regard to man, instead, there is a change and something new. When, on the sixth day of the account in Genesis, man is created, God gives the human being another autonomy, an autonomy that is different to that of nature, which is freedom. And he tells man to name everything and to go ahead through history. This makes him responsible for creation, so that he might dominate it in order to develop it until the end of time." [News.va]
Här kunde man önskat att Franciskus vore lite mer specifik. När inträffade "den sjätte dagen", då människosläktet uppstod? Hur gick det till? Är Neandertalsmänniskorna inräknade i "ändringen", "något nytt" i evolutionen? Hade de också autonomi och uppdrag att "namnge allt"?

Dessa frågor kommer förbli obesvarade, om vi ställer dem till Vatikanen. Vetenskapen jobbar dock på dem och hittills tyder inget på att "något nytt" inträffade i när människosläktet utveckling skiljdes från andra hominider (människoaporna) för cirka 4-6 miljoner år sedan. Samma naturlagar fortsatte att gälla. Lika så verkar det inte finnas någon avgörande skillnad mellan Neandertalsmänniskorna och den anatomiskt moderna människan. De kunde i alla fall ha sex och få gemensamma barn, för så där 55.000 år sedan. (Tur att Katolska kyrkan inte fanns då. De hade säkert fördömt det som syndfullt.)

Historien kommer upprepa sig. Forskare kommer avslöja mer och mer om människosläktets utveckling. Påven kommer flera år senare försöka uttrycka att de nya kunskaperna inte står i konflikt med deras lära. Jag förutspår att Påvens språk med tiden kommer bli mer och mer poetiskt.

Bild från: Our Neanderthal Complex

Köttlandet

30 okt 2014

Wole Soyinkas kraftfulla fördömande av religiös extremism

Wole Soyinkas tal vid vid World Humanist Congress i Oxford har tidigare publicerats i skrift. Nu finns hans uppläsning av det tillgänglig.


Wole Soyinka fick, vid kongressen priset the International Humanist Award för "modig kamp för yttrandefrihet, samtidigt som hans eget liv utsatts för extrema hot." Soyinka skulle deltagit i kongressen, men fick ställa in på grund av sjukdom. Han hade istället läst in ett tal i förväg, vilket spelades upp på kongressen.

Därför behövs vetenskap

29 okt 2014

Hur skall religionsundervisningen förändras?

Avslutande panelsamtal vid seminariet Religion och vetenskap - en fortbildningsdag för lärare, som arrangerades av Humanisterna. Medverkande: Per Kornhall, Åsa Wikforss, Christer Sturmark och Dan Larhammar. Samtalsledare: Sören Holst.

Verkligheten hinner i kapp

28 okt 2014

"Tro, vetande och sekulärhumanism"

Vid Humanisternas fortbildningsdag för lärare, föreläste Christer Sturmark om humanism som livsåskådning - ett ämne som ska ingå i skolans religionsundervisningen. Sturmark belyser också brister i läroböcker som används vid undervisning i religionskunskap.

Skapelsen - slemversionen


Väldigt svår att skilja från den vanliga skapelseberättelsen på något trovärdigt sätt.

Ljusbringaren

Anders Wermelin (1861-1904) var prästson från Värmland och skolkamrat med Gustaf Fröding. Han var aktiv i den tidiga socialdemokratin som författare, tidningsman och föredragshållare. Wermelin var med och tog initiativet till flygbladet Lucifer, i vilket hans dikt Ljusbringaren publicerades 1887. I dikten kan ett upplysningstema skönjas, bland kristendoms- och maktkritiken.
Prometheus
Ur rymdernas djup jag sjunger min sång
I vilda, mäktiga toner,
Men tuttar väl på en verldsbrand en gång
För kval, som jag led i äoner. 
Man band mig vid klippans skrojliga barm
Och satte en gam att fråssa
På lefvern, som skälfde så rykande varm
Det skulle mitt högmod krossa. 
Så led jag, så stred jag i tusen år
Och hädade verldens herre.
Och allt som det växte, mitt blodiga sår,
Jag hädade blott dess värre. 
På sistone kom der en skelögd flock –
Guds tjenare voro de alla –
Med fromlande miner och sotsvart rock
Och fulle af helig galla. 
Med pinbänk och tumskruf och glödande ting
De skulle mig ödmjukhet lära
Samt skredo till värfvet med bön och sång,
Vår herre gud fader till ära. 
Men aldrig de hörde ett smärtans skri,
Totalt voro mödorna spilda.
En bönesuck mängde sig aldrig i
Min tungas hädelser vilda. 
Jag öste mitt hån så isande kallt,
Att fromheten fann mig gruflig.
I Satans gestalt, i Prometeus, gestalt
Förblef jag densamma – okuflig. 
Och lyfte jag stundom min länksmidda arm
Till hot mot den signande presten,
Då bäfvade hafvets rullande barm
Och jordens innersta fästen. 
Så led jag, så stred jag i tusen år,
I lidandet städs triumfator,
Mer fruktansvärd trots mina blodiga sår
Ån himlarnes storimperator. 
Och nu är det verldens senaste tid,
Snart ståndar på evighetsnäset
Vår sista, vår stora, förbittrade strid,
Der biter den gamle i gräset. 
Se'n eldhanen flaxar kring verldens hörn
Och byggnaden störtar tillsammans.
Och då stiger tankens frigjorda örn
Mot skyn ur den rykande flamman.
Hämtad ur Hatets sånger - Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885-1910)

27 okt 2014

Föreläsningar från Humanisterna Kalmar

Den 18/10 bjöd kalmarhumanisterna på fyra föreläsningar på årets tema: Skolan. Dessa har filmats och publicerats på YouTube för vem som helst att betrakta.

Fredrik Ahlgren och Erik Cederberg från Humanisterna Kalmar talar om Humanisterna Kalmars presentation av humanism i skolan.

Vera Lanängen kommer från Hjälpkällan - en organisation som erbjuder hjälp och stöd till personer som vill, eller har, lämnat en sekt. Hon föreläser om "Sektbarn i skolan - Situation och konsekvenser".

Camilla Grepe är redaktör för debattmagasinet Bright och en flitig debattör i frågan om kyrkans roll inom skolvärlden. Camilla kommer att prata om "Skolkyrkan - urgammal tradition eller desperat marknadsföring?"

Linda Strand Lundberg är ordförande för föreningen Vetenskap och Folkbildning som i över 30 år har motverkat pseudovetenskap och uppmuntrat till kritiskt tänkande. "Vägen till högre utbildning" är titeln på hennes föredrag.

"Vikten av upplyst undervisning"

Per Kornhall talade vid Humanisternas fortbildningsdag för lärare om vikten av en upplyst undervisning.

Veckans horoskop

Onfray och hedonismen

Filosofiska rummet diskuterar den franske filosofen Michel Onfrays idéer.
”Mitt arbete som filosof går ut på att ge så många som möjligt redskap att skapa sig frihet.”

26 okt 2014

"Det finns en enorm oreda som måste städas upp"

Så upplever Sam Harris situationen inför att han skall bli intervjuad av Cenk UygurThe Young Turks. Oredan är verkligen omfattande - intervjun tar 3 timmar.

Efter en inledning om journalism, handlar intervjun först om Harris syn på islam och muslimer. En halvtimme in försöker Uygur övertyga Harris om att kristendomen är värre eller lika skadlig som islam och jämförelsen även med andra religioner. Detta pågår i ca. 40 minuter och glider över i frågan om det är religion eller andra faktorer som orsakar våldsdåd och andra missgärningar. Sedan talar de om andra heta frågor Harris tagit upp, bland annat: Profilering, generaliseringar om muslimer, en första anfall med kärnvapen, tortyr.

Richard Dawkins visar sig från sin allra bästa sida

Richard Dawkins meningsmotståndare brukar stanna upp när Dawkins hanterar religiösa dogmer som om de vore vilka grundlösa hypoteser som helst. Det främsta klagomålet handlar om bristen på respekt. Om jag får vara så pass fräck så att jag försöker representera mina meningsmotståndare - något jag dristar mig som före detta medlem av gruppen:

Religion är inte vetenskap, och ska därför inte hanteras som sådan. Religiös tro är inte objektiva sanningsanspråk, utan personliga, och ska därför inte hanteras som objektiva sanningsanspråk.

Jag har mina skäl att vända ryggen mot dessa argument. Om man som skeptiker verkligen inte betraktar religion som vetenskap, betraktar man således religiösa anspråk som opålitliga. Både vetenskapsmän som tänker vetenskapligt och lekmän som tänker kritiskt, är överens om att själva syftet med vetenskap är att öka sannolikheten att anspråken i fråga är korrekta. Det finns alltså en direkt konflikt mellan tro och vetenskap, och den som hävdar något annat gör det för att skydda föreställningar man är ovillig eller oförmögen att överge.

Men Richard Dawkins är en mycket bättre människa än vad jag någonsin kommer att vara. Här samtalar han med en skapelsetroende kristen under en timme, som om han vore en jämlik. Båda sidor ger varandra nödvändig tid för att utveckla sina argument. Mycket nöje!

Nytt avsnitt: #103 – Radio Houdi har höstlovHöstlov och Radio Houdis John och Anders har tid att ta ut svängarna ordentligt!
Höstlovet har starta och sommartid har blivit vintertid. Det är halloweensäsongen, det är dags för Houdini-seans, levitationsdagen. Basebollsäsongen i USA inne på finalspelet.
Detta är också sista avsnittet av Radio Houdi där två män 40+ pratar om dittan och dattan och har åldersnojor.
Men innan dess tar vi också upp drottning Silvias nekande till abortpris, Hur många decimaler Kate Bush sjöng i pi, om självpåstådda mediet Sally Morgan gör bort sig och självpåstådda mediet Benny Rosenqvist normaliseras av P4 Blekinge.
Däremot dyker vårt ÄKTA psychic medium Karsten Torebjer upp igen.
Vi fryser och huttrar i höststormarna men Radio Houdi värmer så gott det går.
Tack alla ni som röstat på Radio Houdi i Svenska podradiopriset 2014

Ambition the film...och nu följer ett budskap från den Europeiska rymdorganisationen.

Söndagspredikan: James Croft

Dagens berättelse kommer från All Souls Unitarian Church i Tulsa, Oklahoma, och levereras av James Croft. Croft, som arbetar för The Ethical Society in St. Louis, talar om "Humanism: en tro för det 21:a århundradet".

25 okt 2014

Gud i hjärnan

Vid Humanisternas fortbildingsdag för lärare den 11 oktober föreläste Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, om möjliga neurovetenskapliga och psykologisk förklaringar till religiositet. Kunskaper som, enligt Larhammar, borde ingå i religionsundervisningen i skolan.

"Tusentals utsatta för medicinbluff"

Sydsvenskan har idag en artikel om kvacksalvaren Anders Sultan, han som vi hade på bloggen häromdagen där han påstod att kolloidalt silver kanske kan bota ebola. Det visar sig inte vara det enda falska löftet han givit, eller vad sägs om följande:
Här är fler olagliga påståenden av Anders Sultan i slutna gruppen "Kolloidalt Silver 2.0" på Facebook. KS står för kolloidalt silver:
Malaria: "Ionosil både förebygger och botar Malaria. Brukar ta ett par teskedar morgon och kväll, det räcker", skriver han.
Borrelia: "skadar inte att ge lite Ionosil så att eventuella borreliabakterier eller virus har en chans att neutraliseras."
Lungproblem, KOL, bronkit: "Behandlas effektivt med en inhalator/nebulisator där man inhalerar silverjonerna direkt i lungorna ..."
Ulcerös kolit, Crohns med flera tarmsjukdomar: "Där kan jag se en anledning att behandla med KS i vatten."
Reumatism, Bechterew och fibromyalgi: "Många blir bättre i sin reumatiska värk med hjälp av KS ..."
Multipel skleros, MS: "De flesta med progressiv MS upplever att sjukdomen kan stanna av och åtminstone inte bli sämre."
Bältros: "Bältros behandlas både oralt och genom KS-indränkta omslag."
Han försvarar sig i tidningen och säger att kolloidalt silver ger "väldigt bra resultat" (fast ändrar sig när han får veta att han talar med en reporter). Gör en rimlighetsbedömning - om resultaten hade varit så lysande som han påstår hade förstås de profithungriga läkemedelsföretagen plockat upp produkten för länge sedan. De arbetar dock under strikt kontroll och skulle bli stämda på miljardbelopp om de sålde overksam medicin. Därför måste de testa sina produkters effektivitet på riktigt. Så de säljer inte kolloidalt silver.

Vad säger expertisen?
– Jo, [kolloidalt silver] kan döda bakterier och cancerceller. Men det krävs sådana helvetiska mängder att du blir silverförgiftad. Då kan dina njurar och din lever ta rejält med stryk, och utan njurar och lever kan du inte leva, säger Åsa Melhus.
Jag har inte ord för det förakt jag känner mot människor som Sultan; människor som profiterar på sina medmänniskors lidande och okunnighet.

Feminism för i helveteInget för moralister. Du har blivit varnad.

Apropå moralism och feminism så pågår samtidigt följande i Iran, rapporterat av Nima Daryamadj:
I Esfahan, Iran, har okända män på MC börjat attackera kvinnor genom att slänga syra i ansiktet på dem. Senaste dagarna har vissa börjat "skämta" och slängt vatten på kvinnor för att skrämma dem. 
För några år sen sa regimen att vattenkrig var förbjudet och några unga arresterades. Tidigare i år arresterades några ungdomar som sjöng och dansade och spelade in sin version av låten "Happy", privat, på sitt tak. Dem kunde man med stolthet hitta och arrestera inom 6 timmar, menförövarna bakom syraattacker mitt på gatan har man inte kunnat hitta.

Häromdan hölls en demonstration mot attackerna. Demonstranterna attackerades och misshandlades av polisen. Inga efterföljer för poliserna, men fotografen som filmade demonstrationen sägs ha arresterats.
 
Sen har vi citatet från Ayatollah Ahmad Khatami fr 3 år sen: "För att kämpa mot dålig hijab tror jag inte att sociala och kulturella [och liknande "milda och försiktiga"] åtgärder är tillräckliga. Jag tror att för lösandet av problemet måste rent [oskyldigt] blod flyta innan rötterna av detta dilemma slits ur vårt samhälle."
Världen behöver feminism.

24 okt 2014

En kristen reducerande människosyn som leder till ökat lidande för människor som redan är offer

Det extremkristna Claphaminstitutet vill förvärra omständigheterna för redan utsatta genom att ge embryon samma rättigheter som traffickingoffer. Till den sortens reducerande människosyn säger vi bestämt nej. Och ryser lite. I sin slutreplik från dagens Aftonbladet Debatt.
Humanisterna baserar sin replik på att ett offer ska ha rätt till sin egen kropp. Vi håller helt med om detta. Det gäller offer för trafficking. Men det gäller också det ofödda barnet som äger okränkbara rättigheter enligt Barnkonventionen, vilken Sverige undertecknat och godkänt. Humanisternas replik andas dock inte en tendens till att acceptera sådana rättigheter.
Barnkonventionen innehåller dock inget avsnitt om ofödda barn - det har man hittat på. Den som är intresserad kan läsa en genomgång av detta från Svensk juristtidning från 1993.

Besvikelse...

Tim Minchin om Koranens helighet

I veckan har en kvinna i Turkiet arresterats, anklagad för hädelse och anstifta till hat mot religiösa. Hon hade postat en bild på twitter med sina skor på Koranen. Uppenbarligen är den, som sätter de orena fötterna på Koranen i Turkiet, moraliskt fördärvad.

Tim Minchin resonerade, under en show 2011, om det här med helighet och Koranen. Han går lite mera försiktigt fram, men är ändå nervös för reaktionerna.

Babu Gogineni leder vetenskapsprogram i Indien

Babu Gogineni, som tidigare ingått i IHEU:s styrelse och idag är organisationens internationella chef i Indien, är programledare för det indiska TV-programmet The Big Questions, ett program om vetenskap och samhället, ur humanistiskt perspektiv. Läs mer på fritanke.no.

För de språkbegåvade finns ett avsnitt av programmet att bese nedan.

23 okt 2014

Rädda Medelhavsinstituten!

I den här frågan är jag jävig då jag har många arbetskamrater som arbetar med antikens historia och arkeologi - Centrum för evolutionär kulturforskning delar våning med Antikens kultur och samhällsliv - samt en son som har detta som specialintresse. Så jag låter andra föra ordet.

Men skriv på protestlistan nu - nedläggningsförslaget är en skandal!

Från Axess
I dagens budgetproposition meddelar regeringen att man tänker lägga ned de svenska Medelhavsinstituten (Rom, Athen och Istanbul) genom att 2017 helt ta bort det statliga ekonomiska stödet. Om förslaget går igenom går ovärderliga kulturinstitutioner i graven.

Från Aftonbladet
Helt utan förvarning lägger regeringen ner de så kallade Medelhavsinstituten (Svenska instituten i Rom, Athen och Istanbul). Pengarna flyttas i stället över till ett nytt naturvetenskapligt centrum i Lund.

Instituten har i många år varit viktiga centrum för svensk forskning om medelhavsområdet, den islamska världen och inte minst Turkiet. Platser där så väl språkforskare, samhällsvetare, konstvetare och arkeologer har kunnat verka.

Alla institut har åtaganden för lång tid framöver och ansvar för stora arkeologiska samlingar, men enligt budgeten ska de vara nedlagda redan 2017. Nedläggningen gör det i princip omöjligt för svenskar att i framtiden göra arkeologiska utgrävningar i Grekland och Italien.

Att ställa viktig humanistisk forskning mot naturvetenskap avslöjar en så konstig vetenskapssyn att det är svårt att tänka sig att regeringen tänkt igenom konsekvenserna.

Och hur skulle de kunna ha gjort det? Frågan om institutens framtid har inte ens utretts – vilket inte är något annat än en kulturskandal.

Från Dagens Nyheter
Kortsiktigt, obegripligt, korkat. Den nya regeringen vill lägga ner de tre svenska forskningsinstitut som haft och har avgörande betydelse för humaniora och inter­nationellt utbyte. Ett förslag iden nya budgeten säger att de tre Medelhavsinstituten i Istanbul, Aten, Rom, inklusive San Michele på Capri, ska avvecklas fram till 2017.

Utan utredning, utan remissförfarande, är den nya forskningsministern Helene Hellmark Knutsson beredd att med ett enda penndrag stryka de värdefulla forskningscentra, som funnits, som i Ateninstitutets fall, sedan slutet av 1800-talet och präglat generationer av svenska arkeologer. Utan detta svenskägda institut har svenskar inte kunnat få tillstånd att gräva i Grekland. Sverige har också ansvar för de katalogiseringar och samlingar som funnits sedan institutet etablerades.

Från Svenska Dagbladet:
Gårdagens största budgetskandal på kulturfronten återfinns emellertid under utgiftsområde 16, dvs utbildning och forskning, närmare bestämt på sidan 308. Här hittar vi en kulturell illgärning av rang. Regeringen slopar nämligen anslagen till de svenska forskningsinstituten i Rom, i Aten och i Istanbul. Besök gärna hemsidorna, notera hur mycket de gör för en mycket mycket liten slant. Huruvida detta även drabbar verksamheten på Villa San Michele framgår inte. Förhoppningsvis klarar sig Axel Munthes fantastiska donation till Svenska staten numera på egen hand.

Från 2017 avslutar staten sin finansiering till de svenska medelhavsinstituten, konstaterar regeringen torrt i budgeten. På Twitter beskriver Ida Östenberg, docent i Antikens kultur- och samhällsliv i Göteborg, lite mer målande vad det är som avslutas. Instituten i fråga markerar en lång tradition av svenskt akademiskt intresse för dessa kulturella vaggor. Svenska Institutet i Rom grundades 1926, det i Athen 1947 och institutet i Istanbul 1962, berättar hon. Under andra världskriget ”stängde de flesta utländska institut i Rom. Inte det svenska. Det fungerade som mötesplats för forskare från andra länder”. Och föreståndaren, Erik Sjöqvist, lät under samma period ”gömma judar på Svenska Rominstitutets vind. Han vägrade öppna porten när man letade efter dem”, twittrar Östenberg som även sammanfattar konsekvensen av de indragna anslagen: ”Svenska utgrävningsprojekt i medelhavsområdet går genom Instituten. Nedläggning innebär slutet för svensk arkeologi i Grekland och Italien.”

"Disputation ska undersökas efter debatt"

Hans Lindquist
2014-10-20 FORSKNING. I samband med att avhandlingen ”Unity Pervades All Activity as Water Every Wave” lades fram i förra veckan, fredag 17 oktober, har en diskussion uppstått kring framförallt valet av opponent vid disputationen.
Malmö högskola tar sitt uppdrag som vetenskaplig institution på största allvar.
För att säkerställa att planeringen och genomförandet av disputationen skett enligt gängse akademisk tradition har nu rektor Stefan Bengtsson beslutat tillsätta en intern undersökning.
Syftet är att genomlysa rutiner och kontrollera att disputationen skett enligt sedvanliga akademiska traditioner och kvalitetskrav.
Undersökningen kommer att ledas av Hans Lindquist, vicerektor för forskning och forskarutbildning.Text: Kommunikationsavdelningen

Regeringen sänker bidragen till trossamfunden

I budgetpropositionen som presterades idag minskar Regeringen bidragen till trossamfunden, rejält, nästan en halvering under en femårs period. Detta gäller de bidrag som delas ut av Nämnden för statligt stöd till trossamfund, vilka går till av staten godkända religiösa samfund, men det inkluderar inte det stöd staten ger till Svenska kyrkan.

I budgeten anges följande:
Prognos 2014    76 miljoner kr
Förslag 2015     71 miljoner kr
Beräknat 2016   64 miljoner kr
Beräknat 2017   53 miljoner kr
Beräknat 2018   46 miljoner kr

I propositionen skriver Regeringen följande om trossamfundens betydelse:
Den religiösa mångfalden i samhället, liksom engagemanget för etiska och existentiella frågor, medför ökad uppmärksamhet för och förväntningar på insatser från trossamfunden. Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra till större kunskap, förståelse och respekt för olika trosinriktningar. Kontakter och samverkan mellan olika trossamfund, liksom trossamfundens egen medverkan inom olika samhällsområden, är värdefull. Trossamfunden erbjuder värdefulla mötesplatser där människor kan få ge uttryck för andliga och existentiella behov och frågeställningar. Trossamfundens roll och arbete i krisberedskap är mycket betydelsefull och SST:s uppgift att samordna lokal krisberedskap fyller en viktig roll. 
Regeringen bedömer att statens stöd till trossamfunden bidrar till att främja den religiösa mångfalden och att statens stöd till trossamfund används i enlighet med målen för stödet.
Det är bra att bidragen till trossamfunden, i den form den ges idag, minskar. Bidrag till de funktioner trossamfunden fyller kan ges till de som utför dessa funktioner och behöver inte kopplas till trossamfund. Sedan är det tråkigt att regeringen inte erkänner att det finns icke-religiösa livsåskådningsorganisationer som fyller samma funktioner och också bidrar till mångfalden i samhället.

"Like a Virgin" - NunneversionenJodå, hon är nunna på riktigt. (Det här är precis något som min fritidsledar-nunna från grundskolan skulle kunnat ge sig på. Syster Edelhild ftw.)

Åsa Wikforss: Tro och vetande

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, har läst Ingemar Hedenius Tro och vetande från 1949. Hon analyserar Hedenius tre postlat:
  • Det religionspsykologiska postulatet: Den religiösa tron innehåller försanthållanden.
  • Det språkteoretiska postulatet: Religiösa utsago kan förstås även av personer som inte accepterar dem.
  • Det logiska postulatet: Två sanningar kan inte motsäga varandra.
Och kärnar i Hedenius filosofi, den intellektuella moralens maxim:
Att inte tro på något, som det inte finns några förnuftiga skäl att anse vara sant.
Wikforss kommer fram att Hedenius håller än idag, även om det är problematiskt att den intellektuella moralens maxim är starkt normativ.

Föreläsningen är inspelad under en fortbildningsdag för lärare som Humanisterna arrangerade i oktober.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se