28 apr. 2015

Inget tillfälle är fel tillfälle att missionera?

Vill ni hjälpa offren i Nepal är här är tre organisationer värda ert stöd.
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser

Fox News: Ateister bör inte bli president för att de inte tror på eviga straff och inte går att lita påFox News har en präst som stående inslag i sin nyhetspanel och han kläcker ur sig en hel del som skulle få präster i Svenska kyrkan att skruva på sig besvärat. Här kommenterar han den nyligen påbörjade presidentvalskampanjen i USA.

Vetenskaplig metod som skitsnacksdetektor

I programmet OBS sändes förra veckan en radioessä om den vetenskapliga metodens histiroa. Utmärkt av Sveriges radio.

27 apr. 2015

Lars Åberg intervjuar Ayaan Hirsi Ali i Göteborgsposten


Lars Åberg har intervjuat Ayaan Hirsi Ali, ett samtal som publiceras i Göteborgsposten.
Hon ger inte mycket för teorierna om att ungdomar i Europa ansluter sig till IS på grund av diskriminering och socialt utanförskap. När hon gång på gång betonar idéernas avgörande betydelse påminns jag om hur ovana vi är i vårt sekulära hörn av världen att stöta på religiös övertygelse eller fanatism.
– De flesta europeiska intellektuella tycks lida av uppfattningen att allting har ekonomiska och materiella förklaringar. Men det är inte bara religiösa idéer som kan motivera förföljelse och massmord. Under nazitiden hörde tyskarna till de bättre utbildade folken och ändå kunde de ansluta sig till de utopiska föreställningarna. Också idéer och värderingar fulla av gift kan ge individen en mening med livet. För medinamuslimerna framstår ett 1 400 år gammalt minne som sanningen om en epok fylld av ära och rättvisa.

Läkare vill inte behandla kristna av samvetsskäl

Dan Johannesson, en ortopedläkare i Kalmar, reagerade på att Kristdemokraternas nyvalda partiledare Ebba Busch Thor direkt prioriterade frågan om samvetsfrihet. Han skrev på Facebook:
Jag vägrar från och med nu att vårda kristna p.g.a. min personliga okränkbara övertygelse att de har en inre demon som kan skada och kränka mig
En KD-politiker i kommunen är upprörd över detta och formulerar bra problemet med samvetsfrihet:
Människor som kommer till sjukhuset i Kalmar ska veta att de får den bästa adekvata vården. Man ska inte behöva oroa sig för att han kanske inte vill hjälpa mig för att jag är religiös. [svt]
Nina Martinsson, Humanisterna Kalmar, kommenterar detta:
Ska biologilärare slippa undervisa i evolutionsläran? Eller ska jag slippa vissa arbetsuppgifter om jag bara hävdar att min religiösa tro förbjuder mig? Att ha det så vore ju helt absurt. 
Ironin i Johannessons uttalande, att han inte vill vårda kristna, visar bara hur dumt Ebba Busch Thors tankar om att vårdpersonal ska få neka att utföra aborter är. [svt]
Och även lärare har sett en öppning i och med KD-ledarens uttalande. En lärare i samhällskunskap undrar på Twitter om hon slipper tala om Kristdemokraterna i sin undervisning, med hänvisning till samvetsfrihet. Hennes samvete är rädd för deras politik.

Grattis Max Tegmark!

Nyhet från KTH angående en av den här bloggens oftast refererade forskare:
Det är fysikern och kosmologen Max Tegmark som får KTH:s stora pris 2015. Svensken, som numera är bosatt i USA och professor i fysik på MIT, går i fotspåren efter populärvetenskapliga portalfigurer inom astrofysik som Carl Sagan och Neil deGrasse Tyson.
– Utan kosmologi vore det som om mänskligheten led av Alzheimers sjukdom, förvirrade över var vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg, säger Max Tegmark passionerat om sitt ämnesområde.
[...]
Så här lyder motiveringen till att Max Tegmark får KTH:s stora pris 2015:
"Genom att vidga och utveckla våra perspektiv på såväl matematiken som på universum ökar kunskapen om kosmos. Fysikern och kosmologen Max Tegmark kombinerar en gedigen forskargärning med lika delar mod, skarpsinnighet och kreativitet genom att utveckla nydanande idéer och verktyg.
Hans teorier sätter vår planet i ett större och för framtiden avgörande sammanhang.
Läs mer om priset hos KTH.

"Unsilencing Balochistan"

I fredags sköts människorättsaktiviten Sabeen Mahmud till döds i Karachi, Pakistan. Hon drev ett café som var ett forum för öppna samtal mellan människor med olika bakgrund. Hon mördades på väg hem från ett samtal med titeln "Unsilencing Balochistan".
With the latest cybercrime bill passed by a National Assembly committee, freedom of expression has once again come under threat adding onto the gag on reporting and talking on certain issues within the borders of Pakistan. 
One such issue is the struggle for an independent Balochistan that has been ongoing over decades and seen an entire generation succumb to the vagaries of the conflict. The T2F gave this cause and its spokespersons a platform on Friday evening to air their grievances against the state and the establishment.
Via Dawn och Dawn.

Förra månaden gjorde PBS NewsHour denna intervju med Sabeen Mahmud.

En hälsning till Ebba Busch Thor från Jesus och Mo

Jesus and Mo

26 apr. 2015

"Religiösa företrädare inte de enda som kan ge stöd vid kris"

Humanisterna i Umeå skriver i Västerbottens-kuriren om hur Umeå ignorerar sekulära livsåskådningar när det gäller förberedelse för krishantering i kommunen.
”Religioner i Umeå ska öva kris ihop”. Detta står att läsa i Svenska kyrkans tidningen SPIRA nr 2 som delades ut till alla hushåll i mars i år. Initiativtagare till övningen är Umeå kommun. Vilka religioner som ska öva framgår dock inte men troligtvis de som får stöd från SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfunden. 
Humanisterna är en sekulärhumanistisk livsåskådningsorganisation som har utbildade officianter för humanistiska ceremonier som exempelvis barnvälkomnanden och begravningar. Humanisterna Umeå är en livaktig lokalavdelning som dock inte fått en inbjudan till att medverka i denna krisövning. Är det ett medvetet beslut eller enbart okunskap av Umeå kommun och POSOM-gruppens (krisgrupp för psykiskt och social omhändertagande vid större katastrofer) ledning? 
Är det kanske enbart förbehållet religiösa livsåskådningar och dess företrädare att ge stöd till ungdomar och vuxna vid kris och katastrofer? 
Då vi har tagit kontakt med ansvariga inom kommunen har vi inte lyckats fått svar på dessa frågor och det är därför vi nu väljer att skriva detta inlägg. [...] 
Humanisterna Umeå, som en sekulär livsåskådningsorganisation erbjuder oss att vara en resurs i POSOM-gruppen. Vi har medlemmar som är utbildade i kris- och katastrofhantering, skolhälsovård och elevhälsa. Vi har medlemmar med stor livserfarenhet av att finnas till och ge stöd för dem som drabbats av kris. 
Men framför allt kan vi bidra med medmänsklighet, att lyssna och att bara finnas för den som vill och behöver oss.
Läs resten av inlägget i VK.

Nytt kontroversiellt podcastavsnitt ute: #125 – Radio Houdi skojar om invandringNytt avsnitt av Radio Houdi där vi bland annat diskuterar Ytlänningen

Anders är star struck efter att ha träffat ikonen Samatha Fox och är “so happy”.
John hjälper till att samla pengar till flyktingbarn och berättar om hur viktigt humorn är i bedrövelse.

Kan man skämta om allt? Kan man skämta om invandrare om man själv är invandrare? Kan man
skämta om invandrare om man är medleålders vit man. Kan man sjunga om att slänga ut packet och ändå få en bra eftertanke av det hela?

Vi djupdyker i svensk komik som handlar om kontroversiella ämnen.

Förutom det pratar vi Ebba Bush Thor och KD, Förnimmelse av mord och andra normaliseringar av vidskepelser samt går igenom tre Bond-filmefr till.

Väl mött i vårruset och Radio Houdi!
Storswänsken – Ronny Eriksson

Succékväll för barnen i Arbat

arbat4-framedDet blev en känslosam kväll med glädje och tårar när Humanisterna samlade in pengar till de barn som drabbats av Islamiska Statens terror. En rad kända artister, talare och gäster ställde upp i måndagens hjälpgala för barnen i flyktinglägret Arbat i irakiska Kurdistan.
- Jag känner en enorm tacksamhet till alla som hjälpt till att förverkliga denna gala. Tillsammans har alla artister, talare, volontärer och publiken skapat möjligheter för Humanisterna att göra verklig skillnad i en akut situation, säger Tara Twana, initiativtagare till galan och styrelseledamot i Humanisterna.
Insamlingen fortsätter veckan ut till Humanisternas PG: 66 36 59-1. Märk gåvan: Arbat. Alla gåvor går oavkortat till hjälp för barnen i flyktinglägret.
Galan bjöd på musikframträdanden från Narin FeqeGlenn EdellGunilla BackmanJanne SchafferShirley ClampTigris FåglarKaniPeter JohanssonKayo samt Åsa Jinder och Jonas Otter.
Tal hölls av Hogir Hirori, justitieminister Morgan JohanssonChrister SturmarkAnders Borg, BRIS generalsekreterare Kattis AhlströmBjörn UlvaeusKarox Said samt trolleri och humor av John Houdi.
Allt under ledning av konferencier Staffan Dopping.

Last F**kable DayLivet är kortare för aktriser än aktörer. En av alla skevheter i världen.

25 apr. 2015

Humanisterna vill INTE ta ifrån barn deras rättigheter

Två präster i Svenska kyrkan, Maria Klasson Sundin och Carl Henric Svanell har skrivit ett debattinlägg i polemik mot Humanisterna på SvD Brännpunkt - Humanisterna vill ta ifrån barn deras rätt. Det är svårt att respondera på detta, eftersom det de skriver i stort stämmer överens med Humanisternas åsikt. De åsikter de istället kritiserar är inte Humanisternas, utan är deras egna förvanskningar och spekulationer.

De bygger sin kritik på först annonstexten om barns religionsfrihet. En text de delvis håller med om: "Vi tycker, precis som Emilia Ericson, att barn ska ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på."

Vidare utgår de från tre kommentarer på twitter. Humanisterna skriver:
1. Tala inte om barnen som att de tillhör en livsåskådning
Detta återger skribenterna som: "att man inte ska tala om för barnen att de tillhör en livsåskådning". Det finns en betydelseskillnad mellan tala om och tala om för, vilken prästerna inte förstår, struntar i eller medvetet förvanskar. Om barn skall ges en rimlig möjlighet att vara självständiga angående religionsfrihet, så är det mindre bra att tala om för barnen vilken religion de tillhör.
2. Räkna inte in dem bland medlemmarna i livsåskådningsorganisationen
Skribenterna skriver: "att barnen inte ska kunna räknas in bland medlemmarna i en livsåskådningsorganisation." Att de skrivet kunna får läsarna att tro att detta skall förbjudas. Det har inte Humanisterna skrivit. Det Humanisterna anser är att livsåskådningsorganisationer inte ska ha medlemmar som inte själv samtycker om sitt medlemskap. Exakt vilken ålder barn behöver ha för att samtycka kan diskuteras. Humanisterna har valt att man behöver vara 16 år för att bli medlem i organisationen.
3. Var försiktig med uppfostra dem att följa ritualer kopplade till livsåskådningen
Skribenterna förvanskar detta till: "att man bör vara försiktig med att lära barn ritualer kopplade till livsåskådning." Självklart vet de att uppfostra att följa inte betyder samma sak som lära. Undrar varför det göra denna ändring? Kan någon komma med en positiv tolkning av denna ändring?

Efter att ha felaktigt återge vad Humanisterna skrivit, så kritiserar de detta. En klassiska halmdocka.

Det vore bra om det kunde föras en diskussion om barns religionsfrihet och hur gränsdragningarna mellan barns rätt som individer och föräldrarna rätt att uppfostra den enligt eget tyckande ska dras. De två prästerna i Svenska kyrkan har dock valt att ställa sig utanför en sansad diskussion.

Not: Mer i detta ämne i ett tidigare inlägget: Inte neutralitet, utan öppenhet.

"Som hycklare som väljer Bibelns sanningar utifrån er egen bekvämlighet"

Att se det starkaste hos meningsmotståndare är en svår konst, så all hjälp på vägen är välkommen. En av de som gör det lättare att se styrkan i kristendomen är Emanuel Karlsten som har skrivit en väldigt tänkvärd text i Göteborgsposten om de 22 pingstpastorerna som fördömde homosexualitet häromsistens. Utan att tolka bort problem ur sin lära och utan att skygga från de problem läran medför lyckas han ändå fokusera på det väsentliga. Respekt.
Nyligen gick 22 pingstpastorer ut och fördömde homosexualitet i en debattartikel i kristna tidningen Dagen. Homosexuella kommer inte till himlen och den sanningen måste sägas "även om det gör ont", menade pastorerna. Jag antar att du kanske läst eller hört något om det där och debatten behöver verkligen inte tröskas ett varv till. Men dolt bakom det höga tonläget finns något allmänmänskligt att fundera kring: Hur och varför vi väljer vad som är en synd.

Jag har själv ett långt kyrkligt engagemang och jobbade för flera år sedan på tidningen Dagen. Vid ett tillfälle åkte jag ut på ett jobb för att bevaka två frukostsamtal som anordnades i Uppsala. Även då handlade det om en grupp pingstpastorer som bjudit in först ärkebiskop Anders Wejryd och sedan dåvarande Livets ord-pastorn Ulf Ekman för två separata samtal.

Det var intressant att jämföra samtalen. Under ärkebiskopens samtal var pingstpastorerna artiga och inlyssnande. Det fanns förvisso en skepsis mot mycket av det som sades (eller som en pastor efteråt kommenterade på Facebook: "hörde ärkebiskopen tala om homosexualitet – vilket mörker!!"), men tonen kändes tillåtande.
Under samtalet med Ulf Ekman var känslan uppsluppen. Han var en i gänget och då och då ropades det "Halleluja" från åhörarbänken. Särskilt uppskattades Ekmans tydlighet om homosexualitet som synd.

Sedan hände något. Det närmade sig slutet och en av pingstpastorerna bad om ordet och vände sig mot den församlade skaran. Han berättade hur mycket det smärtade att det nästan bara fanns män i kåren av pastorer. Ett misslyckande och en "kapitalförstöring" av hans samfund, menade han. Utifrån detta bad han Ulf Ekman berätta hur han ser på kvinnans ledarroll i kyrkan.
Ulf Ekman börjar treva. Rör sig mellan orden som minor, som att varje stavelse kan explodera. Förklarar att man måste tröska igenom Bibeln för att nå teologisk ärlighet i vad som är tidsbundet. Till sist kommer ett försiktigt svar:
"Jag ser inte i Nya testamentet... en kvinnlig församlingsföreståndare... eller uppmaningen till det... någonstans. Och det tror jag man teologiskt måste ta hänsyn till".

Det blir knäpptyst i lokalen. Så otroligt, besvärande tyst. Bland åhörarna finns kvinnliga församlingsföreståndare som nu får höra att Ulf Ekman inte hittar bibliskt stöd för deras tjänster. Samme Ekman vars teologiska insikter om homosexualitet nyss hyllats med halleluja-rop.
Samtalet avslutades genast och en märklig känsla infann sig i lokalen. Som att man blivit påkommen.

Själv kände jag mig nästan uppspelt av den ärliga retoriken. Wejryd och Ekman resonerade nästan exakt likadant, men nådde diametralt motsatta slutsatser. Bibeln ska tolkas sparsamt, annars tvingas man ta omfattande konsekvenser. Medan det för Wejryd innebar viss försiktighet, blev det för Ekman anledning att inta en ännu tuffare linje.

Allt det här sätter fingret på något viktigt. Vad som har varit en synd har med åren blivit godtyckligt. Hur skulle en kristen make eller pappa kunna förskjuta sin fru eller dotter? Förklara att hon kan bli direktör eller världsledare, men inte högsta hönset i en kyrka? Därför förbises det, ursäktas med att vara omodernt. Eller ta girighet, denna livsstilssynd alla tycks vara överens om. Men eftersom frikyrkans kärntrupp ofta tillhör en välbärgad medelklass, skulle varje sådan kastad sten landa i ett glashus. Så därför låter man bli att kasta.

Nej, stenkasten sparas istället till de grupper som går att hitta utanför de egna glashusen, som de homosexuella. De är ofta portade som medlemmar, så därför behöver frikyrkan sällan se dem i ögonen när de förklarar att de inte är välkomna om de inte slutar ha sex med samkönade. En homogen klubbkänsla skapas för dem som är kvar: Sanningssägarna.

Detta är inte ett problem för hela frikyrkan. Jag vet att många, som jag, är både trötta och uppgivna över att det här ännu en gång blir vad kyrkan definieras av. 22 pingstpastorer sammanfattar knappast varken pingströrelsen eller hela frikyrkan och jag är egentligen inte intresserad av att förlänga debatten om frikyrkan och homosexualitet. Jag räknar med en flod av reaktioner som vill tukta mig teologiskt. Jag kan argumenten, jag vet era försvar.

Min kritik är inte teologisk, utan ett sätt att försöka förklara hur omvärlden ser på er. Inte som radikala, inte som modiga. Utan som hycklare som väljer Bibelns sanningar utifrån er egen bekvämlighet.
Det sitter en bjälke i 22 pastorers ögon. Det är en sanning som måste sägas, och jag förstår att det gör ont.

24 apr. 2015

Historisk resolution om transpersoners mänskliga rättigheter

I veckan har Europarådet med stor majoritet antagit en omfattande resolution för att skydda transpersoners mänskliga rättigheter. Resolutionen uppmanar medlemsstaterna att:
Adopt explicitly trans-inclusive anti-discrimination and hate crime legislation and measures, 
Adopt quick, transparent and accessible legal gender recognition procedures, based on self-determination, without further limitations based on a person’s characteristic (such as age), 
Abolish sterilization and other medical requirements such as a mental health diagnosis or a divorce requirement in legal gender recognition, 
Ensure that the best interest of the child in cases concerning children is always given primary consideration, 
Consider including a third gender option in identity documents for those who seek it, 
Make trans-specific health care accessible and ensure that trans people (incl. children) are not labelled as mentally ill in national or international classifications, 
Be pro-active as concerns information, awareness raising and training, particularly for professional groups.
Via TGEU

Spädbarn känner smärta på liknande sätt som vuxna gör. Duh...

I avdelningen "onödig forskning som ändå säger något men inte riktigt det journalisterna påstår" har man låtit magnetresonans-scanna spädbarns hjärnor när de upplever smärta (Goksan et al. 2015). Och funnit att barns hjärnor reagerar nästan exakt som vuxnas hjärnor när de upplever smärta.

Vän av ordning frågar sig hur i hela friden sådan här forskning kan vara nödvändig? Det kommer sig av att det remarkabelt nog funnits en teori om att spädbarn inte upplever smärta på samma sätt som vuxna gör. Därför kunde operationer ända in på 80-talet utföras på spädbarn utan bedövning. (Men man gav dem muskelavslappnande så de inte skulle sprattla för mycket.) Liknande argument har även använts för att försvara att spädbarn omskärs utan bedövning.

Problemet med att lägga stor betydelse vid den här studien är två. För det första kommer inte MRI-bilder av hjärnan åt nyckelfrågan om spädbarnens upplevelser. Man har bilder av att hjärnan reagerar, javisst, men fortfarande ingen aning om det finns någon medveten upplevelse av smärta. Det här är en viktig filosofisk distinktion som - om man tar den på allvar - leder till slutsatsen att vi inte kan veta om någon har smärtupplevelser. Här hjälper oss inte MRI-bilder ett dugg.

Men ändå "vet" vi sedan väldigt länge att vuxna människor upplever smärta, vilket leder in oss på det andra problemet med att fästa stor betydelse vid den här studien. Hur vet vi att andra upplever smärta? För det första för att andra reagerar på samma sätt som oss själva vid smärtupplevelser. För det andra för att de kan berätta det för oss. När det kommer till spädbarn har dessa ännu inte verbal förmåga och kan därför inte berätta för oss hur saker känns, men vi har hela tiden haft tillgång till deras reaktioner - som är exakt som vuxnas. Dessa reaktioner i sig själva är en slags bild av hjärnans smärtreaktioner.

Att fästa större vikt vid en bild av hjärnan när den upplever smärta än vid en bild av en bebis ansikte när hen upplever smärta är helt bisarrt. Båda är bilder av smärtreaktioner. Men visst, får en sådan här studie människor att ta större hänsyn till spädbarns smärtupplevelser så är den välkommen.

Oxford University har gjort en 4-minuters film om forskningen som är här nedanför. Ni kan också läsa deras populärvetenskapliga sammanfattning.

23 apr. 2015

Varför kommer flyktingar med båt istället för med flyg? Hans Rosling förklarar

Openly Secular Day

Idag är det Openly Secular Day i USA. Vad är detta?
Openly Secular Day is a celebration of secular people opening up about their secular worldview, and an opportunity for theistic allies to show their support for secular friends and family. This is a day to help others understand our values and how we think.
Och "secular people" inkluderar, enligt grundarna av dagen, en stor blandning människor: "ateister, fritänkare, agnostiker, humanister och ickereligiösa".

I Sverige finns det dock inte något större behov av detta. Enligt senaste WIN/Gallup-undersökningen är 78% icke-religiösa eller ateister. I USA är motsvarande siffra 39%.

22 apr. 2015

En religiös upplevelse

Icke-religiösa kan behöva en lektion i vad en religiösa upplevelse är, levererat av den holländske prästen Roderick Vonhögen. Överkurs är att lyssna på hans tolkning av upplevelsen.

Jordens dag!

Idag är det jordens dag - Earth Day! I lördags var det en stor gala i Washington, D.C. för att uppmärksamma detta. Bland alla talare och musiker återfanns Sveriges Biståndsminister, Isabella Lövin, som talade om vad Sverige gör för att förhindra svält och klimatförändring.

"Medvetandet är en formel"Ett kort inslag från SVT Vetenskap. (Reportaget innehåller en del überspekulativa inslag.)

"Ta med er familjen"

Om en månad är det folkomröstning på Irland om att tillåta samkönade äktenskap.

21 apr. 2015

Inte neutralitet, utan öppenhet

Gårdagens annons från Humanisterna resulterade i att tidningen Dagen skrev en artikel och en förvirrande ledare om saken. Först en repetition av annonstexten:
"Jag tycker barn skall ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på. Att stämpla barn med en viss livsåskådning är en kränkning av dem som individer. Religionsfrihet bör gälla alla, oavsett ålder." - Emilia Ericson
I den kristna tidningen intervjuades Christer Sturmark, som sa:
– Vi anser helt enkelt att man själv ska formulera sin egen livsåskådning när man växer upp.
Och på frågan: Hur ska ett barn kunna ta till sig av alla de livsåskådningar och synsätt som finns om man ska presentera allt för dem?, svarade han:
– Man får ta det i takt med att de blir äldre. Det vore rimligt att börja med att besöka en kyrka, en moské och en synagoga och sen kan man utöka det senare.
Sturmark sa också att "han tycker inte att kyrkan bör stå för öppna verksamheter i form av exempelvis öppen förskola".

Utifrån detta gav Dagen artikeln den märkliga titeln: Humanisterna i ny kampanj: Skydda barn från religion. Om man vill att barn skall få inblick i många olika livsåskådningar, många religioner, så kan väl inte det kallas att skydda från religion?

Värre är det med tidningens ledare som hade ovanstående att förhålla sig till. Elisabeth Sandlund skriver där:
I stället för att ge föräldrar rätt att förmedla sin egen tro till barnen i enlighet med FN:s deklaration vill Humanisterna de ska vara skyldiga att presentera alla till buds stående alternativ för sina telningar, att erbjuda ett smörgåsbord av livsåskådningar där det är fritt att ta för sig.
Först förstår Sandlund tydligen inte att det inte är något nödvändigt motsatsförhållande mellan att förmedla sin egen tro till barnen och presentera flera olika livsåskådningar för sina barn. Sedan har inte Humanisterna vare sig sagt eller skrivit att föräldrar ska vara skyldiga att presentera olika livsåskådningar och inte heller att det handlar om alla alternativ. (Kolla ovan, om ni glömt vad som står där.)

Något Humanisterna skrivit är dock att barn skall ha friheten att själv välja från ett smörgåsbord av livsåskådningar. Det låter som Sandlund tycker detta är fel. Menar hon att föräldrarna skall begränsa barns religionsfrihet? Typ: Barn har religionsfrihet, men bara om de väljer rätt - kristendomen!

Sandlund fortsätter:
Tanken att inget barn ska tvingas in i en fålla utan fritt välja vad det vill tro på kan vid en första anblick förefalla sympatisk. Men den är samtidigt fullständigt verklighetsfrämmande. Barn påverkas, av sina föräldrar först och främst, men också av andra vuxna, av skola, kompisar, litteratur, musik, medier... De håller med och de tar avstånd. Så formas, allt eftersom åren går, den egna personligheten.
Detta stämmer, men det är inte fullständigt verklighetsfrämmande. Det finns nivåer av påverkan, när en skola besöka en moské kallas det med rätta inte för indoktrinering, och sedan är det skillnad på ensidig påverkan från en livåskådning och att påverkas från många olika.

Sandlund skriver vidare:
Alla normala föräldrar vill att deras barn ska få ett bra liv. De vill förmedla det allra bästa, det som ger deras eget liv mål och mening. 
Det är inte bara en personlig önskan utan just det som FN lyfter fram som en rättighet och en plikt. I det perspektivet är det absurt att uppmana en kristen familj att avstå från att erbjuda sina barn aftonbön, bibelläsning, söndagsskola, kyrkans scoutverksamhet, konfirmationsläsning och kristna ungdomsläger för att i stället på ett neutralt sätt presentera andra livsåskådningar.
Att ensidigt påverka sina barn i en livsåskådning är ingen plikt enligt FN deklarationer, även om föräldrarna skulle tycka detta är det allra bästa. Om den kristna familj som Sandlund beskriver där till väljer en kristen konfessionell skola åt sina barn och har ett umgänge som gör att barnen inte träffar barn och vuxna med andra livsåskådningar. Om föräldrarna noga kontrollerar att barnen inte kommer i kontakt med andra livsåskådningar, då tillgodo ses inte barnens religionsfrihet. Då talar vi om indoktrinering och sektbeteende.

Humanisterna skriver inte att föräldrarna skall försöka presentera olika livåskådningar neutralt. Det är skolans uppgift. Det bästa föräldrar kan göra är att ge barnen en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på. Att undvika stämpla barn med en viss livsåskådning, som en stark identitet, från en tidig ålder.

Sandlund avslutar på ett delvis bra sätt: Att lära sina barn att stå för vad man själv tror på utan att fördöma den som tänker annorlunda är en svår konst. Den behöver föräldrar, oavsett livsåskådning, träna på [...] och det Humanisterna skriver stödjer detta. Det handlar som sagt inte, som Sandlund tror, och neutralitet. Det handlar om att ha en viss öppenhet.

Stephen Hawking sjunger Monty Pythons Galaxy Song

20 apr. 2015

Religionsfrihet bör även gälla barn!

I dag har Humanisterna annonser i flera dagstidningar. Bland annat denna annons har mött läsare av Dagens Nyheter, Västerbottens-Kuriren och Nerikes Allehanda. Bli medlem i Humanisterna!

Vegetarism skall accepteras på samma premisser som andra livssyner

Idag blir religiösa mer synliga, önskar acceptans för sina sedvänjor och påpekar diskriminering där så inte sker. Staten är oftast positiv till detta och diskriminering beivras. Det finns dock andra livssyner om inte får motsvarande uppmärksamhet och bemötande från staten. En sådan är vegetarism. Tre debattörer har i Svenska Dagbladet lyft detta, med fokus på att barns situation i skolan.
Kommissionen för European Convention on Human Rights (ECHR) har tillkännagett att seriöst syftande vego (veganism/vegetarism) är en principiellt giltig etisk/politisk övertygelse med skydd i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Detta är en fingervisning om att svensk lagstiftning och myndigheter bör inhämta kunskaper och införliva skrivningar tillämpade på situationen för vegetarianer och veganer. [...]
Vegetarisk eller vegansk livsåskådning och bevekelsegrund innebär, praktiskt sett, ett undvikande av alla produkter på marknaden som inneburit våld mot djur (vegan) respektive undvikande av produkter som innehåller eller består av kött från djur (lacto-ovo vegetarianer). Livsstilen kan motiveras utifrån strävan till ickevåld, bättre hälsa, bättre miljö, bättre klimat eller på religiösa grunder. 
Antalet vegetarianer och veganer i Sverige är  idag cirka tio procent, enligt en undersökning från Demoskop i mars 2014. Barnen som växer upp i familjer med vegetarisk livsåskådning och praktik ökar men utgör fortfarande en stabil minoritet. Deras situation i förskolor och skolor behöver speciellt uppmärksammas. 
Skolans värdegrund, skollagen 2010:800, slår fast: ”Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de är. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektion.” I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 21 står: ”All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetisk särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.” 
För att säkra tryggheten för barn och elever från familjer med vegoåskådning krävs hänsyn i enlighet med ovanstående och med de värden av ”individens frihet och integritet”, ”alla människors lika värde”, ”solidaritet mellan människor” som listas i skollagens värdegrund och som vårt demokratiska samhälle vilar på. 
Läs hela inlägget på SvD Brännpunkt.
Ut över att det finns flera goda skäl till att äta mindre kött - bör samhället acceptera människors olika livssyn, så länge dessa inte skadar eller begränsar andras människor. Detta gäller även en vegetarisk eller vegansk övertygelse. Men precis som inom religioner, så kan det finnas avarter där barn far illa, till exempel sektbeteende eller ohälsosamma överdrifter.

Idag är det dags! Stödgala för barn i KurdistanNu med Kayo och Peter Johansson också! Alla får tyvärr inte plats på bilden - kom och se dem live i stället.

Biljetter på ticnet: http://www.ticnet.se/event/stodgala-for-barn-i-flyktinglagret-arabat-biljetter/368587

Eller så kan nu köpa biljetter på plats - det finns fortfarande några kvar.
___________________


Syftet med galan är att hjälpa 300 16-17-åriga pojkar och flickor i flyktinglägret Arabat som ligger i provinsen Suliymaniyah. De har utsatts för övergrepp och våld och behöver psykosocial hjälp. Många av dem saknar föräldrar och socialskydd och för att de ska kunna övervinna stress och ångest har de stort behov av professionellt stöd.

Tal av bland andra tidigare finansminister Anders Borg, justitieminister Morgan Johansson, Karouk Said, Björn Ulvaeus, Hogir Hirori, Kattis Ahlström och John Houdi.

Bland de artister ställer upp finns namn som Shirley Clamp, Gunilla Backman, Kani, Peter Johansson, Narin Feqe, Glenn Edell, Janne Schaffer samt Åsa Jinder & Jonas Otter.

Konferencier är journalisten Staffan Dopping.

Galan är partipolitiskt och religiöst obunden och biljettintäkterna och privata gåvor som samlas in kommer oavkortat skickas till projektet.

Privatpersoner eller företag vill sponsra galan kan vända sig till Tara Twana på tara.twana@humanisterna.se.

Mer information om projektet finns här: http://www.cdo-iraq.org/en/wp-content/uploads/Child-Friendly-Space-Project.pdf

Gåvor kan redan nu lämnas till Humanisternas PG: 66 36 59-1
Märk gåvan: Arabat

Datum: måndagen den 20 april 2015
Tid: kl 18:30-21:00
Plats: Hotell Rival, Mariatorget

Biljetter: säljs på Ticnet: http://www.ticnet.se/event/stodgala-for-barn-i-flyktinglagret-arabat-biljetter/368587


För frågor kontakta:
Tara Twana, 073-682 05 39

Arrangör: Humanisterna: Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.

19 apr. 2015

"Hänsynslöst hyckleri om prästpredikan i skolan"

Per Garthon skrev i Aftonbladet ett debattinlägg om ändringen av skollagen för att öppna för religiösa skolavslutningar. Garthon riktar sin kritik direkt mot det parti han tidigare varit medlem i, Folkpartiet:
Nu ska det åter bli fritt fram för psalmsång och prästpredikan vid skolavslutningar, meddelar folkpartisten Christer Nylander (Lunchekot 16 april). Han skäms inte för att detta medeltida återtåg blir möjligt bara med stöd av SD. Inte heller för att det är det ultimata sveket för ett parti som en gång gick i täten för en sekulär demokrati, där utövning av alla religioner är en privatsak som staten ska förhålla sig neutral inför. 
[...] 
Tills nyligen trodde jag faktiskt att Folkpartiet skulle hålla sig för goda för att missbruka religionen för kortsiktig maktpolitik. Jag misstog mig. Nu skjuter man i valförlustförtvivlan hänsynslöst på islam för att försöka vinna väljare från SD. Islam lär dock klara sig, däremot är det inte säkert att den svenska sekulära demokratin klarar sig oskadd undan ett sådant förräderi från den liberala ideologi som en gång var dess vagga.

Att leva ett gott liv

Andrew Copson, British Humanist Association, höll förra året en halvtimmes föreläsning om vad det innebär att leva ett gott liv, enligt humanismen. En ganska krävande syn, som vi inte alltid lever upp till.

Peter Singer och Richard Dawkins diskuterar djurrätt och vegetarianismÄr det etiskt försvarbart att äta kött? Nej, egentligen inte. Peter Singers etik förpliktigar.

Tack till Martin Hansén för filmtips.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se