25 feb. 2017

"The ethical dilemma of designer babies"

Den nya optimismen

Är det rimligt att vara optimist inför framtiden? Samtal mellan Matt Ridley, Johan Norberg och David Runciman.

24 feb. 2017

(S) på väg i rätt riktning om religiösa friskolor

Presskommentar från Humanisternas hemsida:

Det är bra att Socialdemokraternas ledningen nu vid partiet kongress lägger förslag om att skärpa reglerna för religiösa friskolor. Det är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Religiösa friskolor har inget i det obligatoriska och skattefinansierade skolväsendet att göra. Det är hög tid att vara tydlig med det, av flera skäl:

1. Skollagen är redan tydlig med att kommunala skolor inte får ha någon som helst konfessionell inriktning på vare sig undervisningen eller utbildningen i övrigt. Samma regler bör givetvis gälla för friskolor.

2. Eleverna får i religiösa friskolor de facto inte en neutral och allsidig utbildning – eller möjlighet att forma sin egen uppfattning i livsåskådningsfrågor.

3. Skolan är till för att eleverna ska nå kunskapskraven och formas som självständiga samhällsmedborgare – inte för att olika samfund ska få utöva ensidig religiös påverkan på barn och ungdomar. Det är orimligt att skattemedel ska gå till detta.

4. Religiösa friskolor bidrar till segregation och sortering av elever utifrån deras föräldrars trostillhörighet. Vi behöver gå i andra riktningen. Skolan ska ge elever med olika bakgrunder möjligheter att mötas. På så vis kan vi öka förståelsen för människor med andra bakgrunder, perspektiv och förutsättningar.

5. Det finns inget i Europakonventionen eller FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som tvingar staterna att låta religiösa friskolor drivas med skattemedel eller ingå i det obligatoriska skolväsendet. Däremot är det viktigt att rätten att driva t ex bibelskola, koranskola eller humanistiskt ungdomsläger garanteras. Dessutom pekar andra internationella konventioner – bland annat Barnkonventionen – i en annan riktning: Religionsfriheten (att själv få välja eller välja bort religion eller annan livsåskådning) omfattar även barn.
Det ska bli intressant att följa hur denna fråga debatteras på Socialdemokraternas kongress, säger Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna. Det är hög tid att det är barnens religionsfrihet som sätts i fokus i denna fråga, och inte religiösa organisationers rätt att driva skolor.

Ska Gud hålla sig borta från skolan?

Runt denna fråga samtalade Mohammad Muslim Eneborg (imam Masjid Aysha), Sabina Koij (präst Stockholms domkyrkoförsamling), Maynard Gerbe (kantor Judiska församlingen) och Ulf Gustafsson, förbundssekreterare, Humanisterna.

Diskussionen handlade mest om religiösa friskolor och hur religion kan få finnas i skolan och paneldeltagarna var överraskande överens. "Jag ser det som ett stort övergrepp", sa imamen som en kommentar till att föräldrar lär sin barn att det finns en konflikt mellan deras religion och modern vetenskap.

23 feb. 2017

Dödshotad bloggare utvisas till Bangladesh

Pressmeddelande från Humanisterna och Svenska PEN:

Den bangladeshiske bloggaren Mishu Dhar hotades till livet i sitt hemland. Nu vill Migrationsverket skicka tillbaka honom till Bangladesh. Svenska PEN och Förbundet Humanisterna anser att beslutet strider mot Sveriges åtagande att skydda yttrandefriheten.

Foto: Ulf Gustafsson
Mishu Dhar, som har en mastersexamen i matematik, kom till Sverige på ett studentvisum, men motivet bakom resan var hans rädsla för att bli dödad på grund av vad han skrivit i sin blogg. Under flera år hade han fått ta emot hot i form av telefonsamtal, sms och mejl, och sommaren 2014 överfölls han och misshandlades av okända män. Mishu kom till Sverige i februari 2015. Ett par veckor senare inledde islamistiska grupper i Bangladesh en serie mord på bloggare, förläggare, redaktörer och akademiker med sekulära åsikter.

När Mishu Dhars studentvisum gick ut ansökte han om asyl i Sverige. I mars 2016 avslog Migrationsverket hans asylansökan och i maj bekräftade Migrationsdomstolen beslutet. En ansökan till Migrationsverket om verkställighetshinder har nu också avslagits och Mishu Dhar kan komma att avvisas när som helst.
– Jag är besviken och rädd, säger Mishu Dhar. Om jag återvänder till Bangladesh kan jag bli mördad på samma sätt som de andra bloggarna. Det gäller liv eller död för mig.
Migrationsverket skriver i sitt beslut att de bangladeshiska ”myndigheterna arbetar för att komma tillrätta med problemen och förhindra fler våldsbrott” och att de har ”såväl vilja som förmåga” att göra detta. Utifrån detta gör Migrationsverket bedömningen att det får ”anses finnas ett godtagbart myndighetsskydd för bloggare i Bangladesh” och att ”situationen för bloggare inte är tillräcklig för att ett skyddsbehov ska anses föreligga”. Denna bedömning står i strid med den som görs av såväl PEN International som Amnesty International och Freedom House, vars rapporter Migrationsverket har haft möjlighet att ta del av. Migrationsverket anger inte heller några källor som styrker deras bedömning.
– Frågan är om Sverige kan gå i god för Mishus säkerhet i Bangladesh, säger Ulf Gustafsson, Humanisternas förbundssekreterare. Annars tar man på sig ett tungt ansvar genom att skicka honom dit.
I sin blogg har Mishu Dhar kritiserat islam och försvarat kvinnors och etniska och religiösa minoriteters rättigheter. Sina sekulära och demokratiska åsikter delar han med de bloggare som fallit offer för mördarna. Om han avvisas är risken stor att Mishu blir nästa namn på listan över de mördade intellektuella i Bangladesh. Och om Migrationsverket håller fast vid uppfattningen att myndigheterna i Bangladesh kan och vill skydda sekulära bloggare kan vi vänta oss att fler bloggare som sökt skydd i Sverige kommer att avvisas i framtiden.
– Mänskliga rättigheter är högt prioriterade i den svenska utrikespolitiken, säger Annika Thor, ordförande i Svenska PEN:s kommitté för fängslade författare. I en skrivelse från regeringen som publicerades nyligen nämns morden på sekulära bloggare i Bangladesh som ett exempel på religiöst motiverade kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Ändå vill Migrationsverket skicka tillbaka Mishu Dhar, och i förlängningen andra bloggare, till det land där han löper stor risk att utsättas för just detta. Är det förenligt med Sveriges humanitära åtaganden?

Dansk blasfemilag är en styggelse

I Danmark har en man åtalats för blasfemi. Mannen brände i december 2015 Koranen och publicerade sedan film av detta i en anti-islamisk facebookgrupp. Detta är första gången på 45 år som hädelseparagrafen, §140 i dansk strafflag, används. Paragrafen lyder:
"Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."
Statsadvokaten i Viborg motiverar åtalet med:
"Det er anklagemyndighedens opfattelse, at omstændighederne i forbindelse med afbrænding af hellige bøger som Bibelen og Koranen indebærer, at det i visse tilfælde kan være en overtrædelse af blasfemiparagraffen, der handler om offentlig spot eller forhånelse i forhold til en religion." [Politiken]
Blasfemilagar är en styggelse var än de finns. Det må vara så att i Danmark är straffen ringa, men att lagen finns kvar sänder signalen till de länder runt om i världen som har mycket hårdare straff, upptill dödsstraff i några islamiska länder, att lagstiftningen är motiverad.

Det som gör hädelselagar orättfärdiga är att det inte finns något offer för förseelsen. Vem skadas av koranbränningen? Boken? Muhammed? Allah?

Det är motiverat att ha välformulerade lagar mot hets mot folkgrupp, i Danmark finns den så kallade "rasismparagrafen". Men i detta fall har det tydligen inte förekommet något sådant, eftersom mannen inte åtalats för detta.

Förhoppnings blir detta åtal en väckarklocka för danskarna och de begär utträde ut "blasfemi-klubben". Medlemmarna i denna klubb visas på kartan nedan.
Pew Research Center

22 feb. 2017

"Dödshotad av islamister – utvisas"

SVT skriver om en sekulär bloggare från Bangladesh som sökt asyl i Sverige, men nu ska utvisas.
Människorättsbloggaren Mishu Dhar kritiserade islam. Han blev dödshotad, misshandlad och flydde sedan undan de extrema islamistiska grupperna i Bangladesh till Sverige. Efter en lång process utvisas han nu, trots att han riskeras att mördas i sitt hemland. Beskedet kommer i spåren av en lång rad brutala mord av ateister och hbtq-aktivister i landet. Läs hela artikeln i SVT.
Mishu Dhar är en av de mest välkända bloggarna från Bangladesh och han har i blogginlägg och på Facebook både kritiserat islamisterna och landets regerings otillräckliga insatser att för att stoppa islamisternas, samt de begränsningar av yttrandefriheten som införts i landet. Under sin tid Sverige har han fortsatt att propagera för ett sekulärt Bangladesh på Facebook.

När han återvänder till Bangladesh kommer han leva under ständigt dödshot och kommer behöva gå under jorden. Hans familj lever redan som internflyktingar i Bangladesh efter trakasserier och hot som beror på Mishu Dhars politiska ställningstagande och livsåskådning.

Ett begravningståg går genom Dhaka efter mordet på Ahmed Rajib Haider 2013. Nu fruktar den utvisade bloggaren Mishu Dhar att även han ska falla offer för det islamistiska våldet i landet. Foto: TT/SVT

Är självet bara material

21 feb. 2017

Nytt avsnitt! #193 - Radio Houdi ber för SverigeNytt avsnitt av Radio Houdi där John och Anders ber för Sverige
Donald Trump tror det varit terrorattack i Sverige. Varför är Milo Yiannopoulos så farlig? Och är Felix “Pewdiepie” Kjellberg farlig?
Hur ofta får John och Anders diskutera ateism och hur förhåller de sig när frågan kommer upp?
Facebook har sina sidor och är en kostym förtryck?
Roger Waters släpper några sekunder från sin nya album och Prince släktingar släpper Prince låtskatt fri på streamingsajter.
Radio Houdi rekommenderar och vi avslutar med ett Tokigt Heligt Bibelord som sig bör.
PewDiePie förklarar sig

Last Night in Washington. Sad!

Teckning från The Oatmeal.

Hebreiska Bibeln är ingen pålitlig källa

Britten Dan Snow är en god presentatör av historia. Hans poddsändning History hit och webbsida är värda att lyssna på och besöka.

En start är att börja med hans samtal med Francesca Stavrakopoulou om Bibelns historiska pålitlighet.

Pålitligheten är låg. De tidigaste delarna av Hebreiska Bibeln/Gamla Testamentet (med några undantag) skrev ner på 600-talet f.v.t. Flera hundra år, flera generationer, efter att händelserna ska ha skett. Förmodligen skapades myterna då som ett fundament i ett judiskt identitetsbygge.

Minns även att sagorna, t.ex. om Moses, är väsentliga komponenter i Koranen och inom islam.

20 feb. 2017

"Åsikter bara uppstår - som ogräs"

Jag börjar blir riktigt trött på alla åsikter. Problemet är inte att folk säger vad som helst, utan att de har så lite intresse att förankra sina åsikter i fakta. Därtill att de, när de blir ifrågasatta, är ointresserade att uppdatera sig, utan försvarar sig med "Det är bara min åsikt", som om det därför inte är väsentligt att den har verklighetsförankring.

Av denna anledning är det glädjande att läsa det Ola Rosling skriver i Expressen. Hans text handlar om att vi behöver föra vidare Hans Roslings arv och om att diskussionen om faktaresistens måste fokusera på skolan, istället för media.
En erfaren trädgårdsmästare kan skilja på ogräs och plantor, bara genom att titta på grodden. Hans [Rosling] kunde skilja på åsikter och fakta. Det är just den förmågan som det är ont om. Fakta måste man vara noggrann med. Åsikter växer överallt, om de får chansen. När ett problem får medias uppmärksamhet, verkar det alltid nytt och växande. Men George Orwell beskrev ju "alternativa fakta" redan på 40-talet. 
Lögner har alltid funnits. Vad som däremot helt säkert har ökat är tillgången på tillförlitlig statistik. I dag finns fakta som gör det möjligt att avslöja lögnerna. I dag granskas påståenden i högre takt än någonsin. Klart vi får för oss att problemet ökar! 
Människan har en instinkt att lyssna på negativa nyheter. Debatten om faktaresistens låter som många andra undergångssagor. Problemet är att man lätt fokuserar på fel lösning. Vi hittar alltid en syndabock. Många kallar motståndarna för idioter och skyller på massmedierna som sprider myter. Problemet med osanningar är så stort, att vi helt enkelt måste hålla huvudet kallt. Visst måste man kräva hyfs från medierna, men den som tror att medielogiken kan ändras är antingen diktator eller okunnig. Journalisten måste ge konsumenten det den vill ha. Annars förlorar journalisten jobbet. [...]
I stället för att hoppas att medielogiken ska ändras bör vi fokusera på det vi kan ändra: skolan. Du vet, där du lärde dig läsa och räkna. Där det hängde en världskarta på väggen. Den skolan där man ännu inte lär ut hur man skiljer på åsikter och fakta. Att skilja på åsikter och fakta måste bli en del av läroplanen. Det är ganska enkelt: Fakta skapas genom mätning och dessa kan granskas och repeteras. Åsikter bara uppstår - som ogräs.
Läs hela artikeln i Expressen.

Var människa först

Zeid Ra'ad Al Hussein, FN:s High Commissioner för mänskliga rättigheter, talade i förra veckan vid Georgetown University. Hans tal handlade om växande nationalistiska strömningar som en missriktad reaktion på islamistisk terrorism.
Today’s nationalists seem, perhaps deliberately, to feed off the threat of terrorism. Terrorist violence is real and it is foul. But the nationalists fail to acknowledge that the perpetrators of most recent terrorist attacks are takfiris*, who have taken up a militant ideology, clearly identified. The vast majority of Muslims are not takfiris – not in France or here in the U.S., or anywhere else; nor do they come even close to supporting the takfiris, who have murdered tens of thousands of Muslims, and displaced hundreds of thousands of others, in the pursuit of their ideology. To thwart the takfiris, would it not be far smarter to tap into the huge number of Muslims who despise them, instead of alienating the very group most likely to unmask their operations?
Och ...
Time and again, humanity has lost its bearings on the back of half-truths and lies, and the results have been disastrous. And an essential cohesion at the heart of every social fabric, once textured and fluid, is torn apart and replaced by sharp social divisions.
Samt avslutade ...
I want to be part of a movement beyond my affiliations to family, to tribe or nationality, beyond my ethnicity, race, religion or gender, my professional affiliation, my sexual orientation or the like. 
To put it another way, Ladies and Gentlemen, eclipsing all the other identities I may have, I want to feel human first – human first.
Läses hela talet eller lyssna på det nedan (26:00 - 46:00).

* takfir är en muslim som anklagar andra muslimer för apostasi.

"A sudden increase of freedom"

Philip Pullman om friheten att uttrycka sig och att upptäcka. Se hela föreläsningen på Youtube.

19 feb. 2017

Tillämpad humanism

18 feb. 2017

Charles Darwin – den försynte revolutionären

I anslutning till Darwindagen höll Stellan Ottosson ett stimulerande föredrag utifrån sin bok "Darwin, den försynte revolutionären". Föredraget handlar om Darwins liv, världsomseglingen, forskargärningen och, inte minst, hans syn på religion och samhällsfrågor.

Daniel Dennett: "From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds"Daniel Dennett har släppt en ny bok "From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds" (som jag inte har läst - den kommer från Amazon om några veckor först) där han försöker förklara evolutionen av sinnen ("minds" - någon som har en bättre översättning?). Här presenterar han de centrala argumenten i boken hos Google. Synnerligen intressant, om ni frågar mig. Men varför göra det? Se presentationen själv istället. En väl investerad timme.

17 feb. 2017

Kom återkristnandet av sig?

Låt oss återvända till en ledare i Expressen för 11 år sedan. PM Nilsson skriver om allhelgonahelgen som blivit en spökfest och detta tas som exempel på avkristnandet av Sverige. Ändå ser han hur fler och fler, partiledare, skribenter och artister, berättar att de har en kristen tro. Även Svenska kyrkan blir mer politiskt aktiv.

Vad är detta, frågar sig Nilsson och avslutar med några kloka ord:
Inte för att folks gudstro i sig är ett problem, tvärtom, men religionens anspråk kan snabbt bli mycket större än så och då är det bra om man känner till bevekelsegrunden. 
Om Sverige var en del av USA skulle man troligen tala om en väckelsevåg, med all säkerhet skulle man tala om kyrkans snabbt växande politiska makt. I detta avseendet vet amerikaner vilka krafter de har att göra med och de har en medvetenhet som svenskar borde skaffa sig. Den kristna vänstern är snart en större maktfaktor i Sverige än den kristna högern i USA; den största tidningens opinionsbildning, regeringschefen och ledaren för den största kyrkan tillhör alla kristen vänster och har en agenda som gör anspråk på att hämta legitimitet från Gud. 
Ett och annat sekulärt politiskt avståndstagande skulle inte skada. Att hålla Gud borta från staten och Kristus från politiken är trots allt ett av västerlandets största och bästa framsteg.
Nog blev det inte så mycket mer återkristnande än det som var 2005. Istället har fått mer inslag av islam i samhällsdebatten. Men där är slutsatsen densamma: Håll Allah borta från staten och Muhammed från politiken.

"Ni får bada"

Ibland behöver det inte sägas i många ord. Nedan två tredjedelar av insändare i VLT, författad av Martin Beskow.
Svar till er kvinnor som "vill ha era badtider tillbaka" (VLT 16/2). Ni blandar ihop begreppen "får" och "vill". Det står i artikeln att ni vill simma och ställer frågan: Varför får vi inte det? Det får ni! Även utan separata badtider. Ni får simma när ni vill på samma villkor som alla. Skattefinansierad service är till för alla på samma villkor. 
I artikeln står att ni inte vill simma bland män. Det är ert val. Ni avstår från att simma för att ni inte vill, inte för att ni inte får. Om ni inte får för någon annan än Västerås stad är det denne ni bör diskutera med, för hos Västerås stad är alla välkomna oavsett kön, i vart fall än så länge.

Vaccinationsteorin mot faktaresistensHur påverkar man faktaresistenta? Vaccinationsteorin kan ge svaret.

16 feb. 2017

Caroline Fourest om fransk sekularism

Samtalskväll med Lars Åberg 23 februari

Journalisten och författaren Lars Åberg, tillika redaktör för Tidningen Humanisten, medverkar i ett högintressant evenemang torsdagen den 23 februari kl. 17.30 – 20.00 på Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13 i Stockholm. Arrangör är det relativt nystartade partiet Medborgerlig Samling.

Lars är rykande aktuell med sin reportagebok ”Framtidsstaden” som handlar om Malmö och som blivit mycket uppmärksammad i både TV, radio, dansk public service-TV, DR2, Svenska Dagbladet, Expressen, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten. Boken har legat i topp på internetbokhandelslistorna under flera dagar under januari.

Vad är det som händer i Malmö? Det finns två versioner, en optimistisk som ser till Malmös läge nära kontinenten, högskolan, den kulturella mångfalden och den unga befolkningen. Den pessimistiska synen ser till den dåliga ekonomin, segregationen, den höga kriminaliteten och kulturkonflikterna. Förespråkarna för båda inriktningar tycks dock vara överens om en sak - Malmö är ”Framtidsstaden” och att det vi ser idag, kan imorgon bli verklighet i resten av Sverige.

"Framtidsstaden är en av de viktigaste böckerna som jag läst på mycket länge. Inte minst har Lars Åberg lyckats att gestalta konsekvenserna av politisk ovilja att se saker och ting som de är. Boken är mycket lärorik och samtidigt smått skrämmande i sin vardaglighet.” Widar Andersson, Folkbladet.se.

Pris per deltagare är 100:- som du antingen betalar kontant på plats eller via swish kontonummer 1234029088. Ange ditt namn och "Talarkväll 23 februari". Boken "Framtidsstaden" kommer att finnas tillgänglig att köpa under kvällen.

Program
Moderator: Staffan Gunnarson, ledamot av Medborgerlig Samlings partistyrelse och även välbekant från Humanisterna

17.30 – 18.00 Registrering
18.00 – 18.15 Information, Medborgerlig Samling
18.15 – 18.45 Inledning om ”Framtidsstaden”, Om Sverige imorgon blir som Malmö idag. Hur blir Sverige då? Lars Åberg, författare och journalist
18.45 – 20.00 Samtal och frågestund med Lars Åberg och Staffan Gunnarson

Anmälan via denna länk.

15 feb. 2017

Nytt poddavsnitt: #192 - Radio Houdi läser Mormons bokJohn och Anders läser Mormons bok i trollerihatten.
Staten vill bestämma hur du surfar på internet. Göteborgs Kommun bestämmer att kamelpark ska byggas med kameler som har magisk mjölk som botar autism (!).
Hur är det? Ska man ta seden dit man kommer och låter svensk delegations kvinnliga deltagare bära slöja i Iran?
Ricky Gervais och Stephen Colbert debatterar religion och mormoner delar ut Mormons bok utanför teatrar som spelar The Book of Mormon.
Vi får lyssna på hemlig inspelning från föredrag av en alternativmedicinsk kvacksalvare.
Radio Houdi rekommenderar både ett kul sällskapsspekl och en bok.
Självklart avslutar vi med ett tokigt bibelord.

“Queen of Shitty Robots” Simone Giertz visar sitt lab för Wired

14 feb. 2017

Nyhetsrapporteringen trollas bort

Journalistik och nyhetsrapportering, i framför allt TV, har de senaste åren mer och mer bestått av intervjuer i direktsändning och debatter mellan "två olika sidor". Detta har förmodligen gjorts för att de engagerar tittarna mer. Dock är frågan om detta inte skett på bekostnad av saklighet och att det skapar mindre förståelse av olika frågeställningar.

Att undvika att svara på journalisters frågor och att förvilla åhörarna har blivit allt vanligare. President Trumps rådgivare Kellyanne Conway har förädlat denna konst.

Medierna behöver förmodligen tänka om. Demokratin behöver faktabaserad rapportering.

Glad alla hjärtans dag - här får ni en kortfilm om djurvärldens mest kinky parningsritualer

13 feb. 2017

Radio Houdi tillbaka: #191 - Radio Houdi bjuder på alternativ faktaJohn och Anders är tillbaka varje vecka igen. Denna gång med alternativ fakta
Det har varit Superbowl och Lady Gaga har visat att Melodifestivalens produktion ser ut som en mellanstadieklass föreställning.
John inser att han jobbar mindre än Anders med sina sex föreställningar i veckan.
Och Anders har bråkat på twitter. Ärkebiskop Antje Jackelén svarar på skillnaden mellan en existerande gud och en icke-existerande gud med att hänvisa till boken God Without Being som angriper med ett postmodernistiskt perspektiv.
Vi trummar för en ny podcast: Dagens Tokiga Bibelord.
Biskop Sören Dalevi är ny krönikör i NWT som öppnar med “jag är inte religiös!”.
Regeringen vill ha hårdare kontroller av religiösa friskolor. Kan fika och bullar hjälpa mot våldbejakande extremism? Tusentals sexövergrepp mot barn inom katolska kyrkan i Australien.
Är kvinnans ställning stark inom islam? Och vad skriver mästaren av alternativ fakta på Twitter?
Vi hinner med ett Tokigt Bibelord och Radio Houdi rekommenderar innan vi läser alternativ fakta.

"Trumps korsfarare tänder brasor"

Ian Buruman
Ian Buruma, professor i demokrati, mänskliga rättigheter och journalistik, skriver i HD om Trumpregimen i USA.
De som sagt att islam, inte bara revolutionär islamism, är ett dödligt hot mot den västliga civilisationen borde nu vara nöjda – USA:s president och hans närmaste rådgivare håller med dem. Enligt en tweet av Donald Trumps rådgivare inom nationell säkerhet, general Mike Flynn, är rädsla för muslimer ”rationell”. Stephen Bannon, som ledde alternativhögerns forum Breitbart News och nu är Trumps politiska chefstrateg och medlem av det nationella säkerhetsrådet, NSC, har slagit fast att det judiskkristna väst är involverat i ett globalt krig mot islam.
Efter en jämförelse med den retorik som användes mot judarna under 1930-talet. Resonerar han om en möjligt fortsättning och vissa avgörande skillnader:
Den revolutionära islamismens brutala våld, å andra sidan, kan inte negligeras. Islamistiska terrordåd i västländer kan bara förhindras genom bra underrättelseverksamhet och polisarbete, särskilt i muslimska samhällen. Men om alla muslimer motarbetas och förödmjukas kommer terrorismen att bli rejält mycket värre. Och vad ett ”globalt krig mot islam” skulle göra med den extremt lättantändliga politiken i Mellanöstern och Afrika kan lätt gissas. 
I det fallet skulle den ”civilisationernas kamp” som existerar i islamistiska terroristers tankar, precis som hos somliga av deras mest hårdnackade fiender, inte längre vara något ur fantasin – den skulle kunna bli verklighet. 
Huruvida Trumps korsfarare tänder brasor utan att riktigt veta vad de håller på med, eller om de faktiskt önskar sig en storbrand, är ännu oklart. Ren okunskap kan inte uteslutas i dessa kretsar. Men det är kanske inte alltför cyniskt att föreställa sig att Trumps ideologer vill se blod. Islamistiskt våld kommer att bemötas med undantagslagar, statssanktionerad tortyr och inskränkningar i medborgerliga rättigheter – kort sagt, med ett auktoritärt styre.
Läs hela texten i HD.

En tidigare artikel (2015) av Buruman: "Påstå inte att väst är i krig med islam"

12 feb. 2017

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se