26 nov. 2015

Har humanister ett bättre liv?

I november visade Humanisterna filmen A Better Life i fem svenska städer. Filmen reflekterar över existentiella frågor: hur ska vi leva, hur behandlar vi varandra, hur förhåller vi oss till döden? Magnus Timmerby har utifrån filmen gjort följande reflektioner:

Har humanister ett bättre liv?

"Få ett bättre liv!" Det skulle kunna vara en slogan från en amerikansk lyckocoach eller andlig ledare. Är det verkligen något för den som ser sig som rationalist, humanist, ateist?

Javisst! Jag skulle hävda att humanister faktiskt har ett bättre liv. Precis detta anspråk finns i den livsåskådning som kallas humanism eller sekulär humanism, som Humanisterna företräder i Sverige. Vi lyfter fram vår livsåskådning helt enkelt eftersom vi anser att den är bättre än alternativen och att världen kunde bli en bättre plats om fler upptäckte den.

Bättre liv handlar inte främst om materiella fördelar. Vad humanismen erbjuder är en idémässigt stabil grund att stå på, en grund som kan stötta och stärka i små och stora livsval.

I filmen intervjuas flera amerikaner som intygar hur svårt det kan vara att "komma ut" som ateist där. Inte många ögonbryn höjs i Sverige när någon förnekar Gud, men även här finns en utbredd och ingrodd misstänksamhet: kan en ateist verkligen skilja mellan rätt och fel, utan att det finns kristen etik någonstans i botten? Kan en person som avvisar övernaturliga förklaringar och i stället litar på vetenskapen verkligen till fullo uppleva skönhet och mening i livet? Kan en ateist fira livets högtider, uppleva glädje och sorg, njuta av stor konst och hänge sig åt extatiska känsloupplevelser?

Filmens syfte är att stärka den som ibland kan känna sig undertryckt av sådana fördomar. Och nog är det väl tvärtom. Har inte en person med en öppen, nyfiken och livsbejakande inställning mycket större möjligheter att blomma ut och fylla sitt liv med mening och innehåll, än någon som har valt att begränsa sig till en mytologisk världsbild och en dogmatisk syn på trygghet, mening, synd och skam?

Vad är då humanism? Humaniströrelsen har inga heliga böcker, men i grunden är det mycket enkelt. En sekulär humanist försöker leva sitt liv utifrån förnuft och omtanke — hjärna och hjärta. Använd förnuft och omtanke för att hitta rätt i livet. Tänk igenom din världsbild, tänk kritiskt och var själv mottaglig för kritik, reflektera över rätt och fel, uppmuntra andra att tänka fritt och uttrycka sig fritt, och låt oss försöka hitta ett sätt att leva tillsammans på den här planeten. Ur detta följer så ett ansvar inför världen och dess varelser.

Förnuft, omtanke och ansvar — det låter självklart. Så tänker väl alla? Tyvärr kan vi dagligen se exempel på hur både det rationella tänkandet och empatin trängs tillbaka av andra instinkter. När vi människor söker svaren på svåra frågor väljer en stor majoritet människor i världen att följa auktoriteter, demagoger, religiösa ledare, nedärvda traditioner, kompromisslösa ideologier. Och man nöjer sig inte med det, utan kräver regelmässigt att alla vi andra måste inordnas under sådana system.

Nej tack. Som humanist vill jag hellre försöka grunda mina val i kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn, i kombination med omtanke, empati och medmänsklighet.

De här utgångspunkterna leder oss till vissa slutsatser. Det finns inga gudar eller karma eller ett universum som belönar oss för lyckliga tankar. Världen är naturlig, inte övernaturlig. Vi har bara ett liv. Patrik Lindenfors har formulerat det: "Vi människor är — på gott och ont — utlämnade till oss själva och varandra. Vi måste själva och tillsammans ta reda på hur verkligheten fungerar. Vi måste själva och tillsammans ta ansvar för hur vi uppför oss och behandlar andra. Ingen utom vi själva har ansvar för våra egna liv och vårt gemensamma öde."

Humanister erkänner varje människas värdighet och integritet. Ur detta följer de grundläggande mänskliga rättigheterna såsom allas rätt att tänka fritt och uttrycka sig fritt. Vi försöker konsekvent försvara det fria ordet, religionsfriheten och den konstnärliga friheten. Vi är nyfikna på mänsklighetens kulturella gärning och bejakar konstens förlösande kraft för den enskilda människan och dess omdanande kraft i samhället. Vi tar politisk ställning för en sekulär, demokratisk stat som garant för allas åsiktsfrihet och religionsfrihet. (Nästan inga länder har en fullt ut sekulärdemokratisk stat, ej heller Sverige.)

Ett bättre liv?

Vi människor har gott om brister och saknar massor av svar. I den osäkerheten känner jag mig fullständigt trygg! Det måste vara bättre att medge när man inte vet, än att inbilla sig vanföreställningar. Jag välkomnar när min livsåskådning ifrågasätts, och återgäldar gärna utmaningen. Det är för mig ett tecken på respekt när någon tar mina åsikter på så stort allvar att hen vill utmana dem med sina bästa argument.

Ja, humanister har nog ett bättre liv. Den största tryggheten är att acceptera världen som den är. Det är befriande att säga nej till villfarelser och falska auktoriteter. Ärligt att erkänna svårigheter och okunskap. Livgivande att försöka tänka fritt och med nyfikenhet utforska livet, världen och kulturen. Låt oss inspireras av naturen och konsten, begrunda våra gemensamma utmaningar, bejaka människans möjligheter och arbeta för framtiden.

En sak till. Meningen med livet? Det bestämmer du själv!

Magnus Timmerby

Texten är tidigare publicerad på Humanisterna Syds hemsida.

Vi är stjärnstoff

Vad händer med kroppen efter döden?


Vad som händer med ditt "själv" är en annan fråga. Men en del av dig lever kvar som tankar du uttryckt som du planterat hos andra människor - så försök förmedla goda tankar.

25 nov. 2015

Etiska och människorättsliga aspekter på flyktinghälsovård

Föredrag av läkaren Mattias Rööst under Humanismensdag 2015.

Brittiskt reportage om SDUHär har ni ett reportage om SDU. Från the Guardian.

24 nov. 2015

Svenska staten motverkar integration - finansierar islamsk förskola

Dagens Sverige skriker efter åtgärder för bättre integration av nyanlända och svenskar med ursprung i andra länder. Det är då fullkomligt obegripligt att man tillåter religiösa friskolor överhuvudtaget. Men statliga skolpengar till en islamisk förskola (i Skövde) borde väl alla se problemet med? Hur tänkte man? Och det är (givetvis!) inte enbart det faktum att förskolan är islamsk som är problemet - barn har också rätt till religionsfrihet!

Jenny Sonesson skriver klokt och upprörande om detta på Dagens Samhälle.
Skolverket uppger att det finns 62 fristående grundskolor med konfessionell inriktning i Sverige, de flesta är kristna. De måste följa samma läroplan och införliva samma demokratiska värdegrund som de kommunala skolorna. Lagen kräver att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund.
Därför är det häpnadsväckande att Studemaskolan i Stockholm tillåts bygga sin pedagogik på scientologkyrkans metod. På skolans hemsida tituleras science fiction-författaren L Ron Hubbard, kyrkans grundare, som humanist. Avhoppare från scientologerna vittnar om en skrämmande sekt med fascistoida misogyna övermänniskoideal.
Det är även en gåta varför Skolinspektionen inte stänger Laboraskolan i Hylte kommun i Småland som drivs av kristna fundamentalistiska Plymouthbröderna. Sektens medlemmar är förbjudna att rösta i allmänna val och kvinnor anses underordnade män. Skolan har dragit på sig massiv kritik vid tillsyn.

[...]

I ett land som stoltserar med en feministisk regering marknadsför muslimska Al-Azharskolan i Vällingby verksamheten med att könen separeras vid lektioner i simning och idrott. Eftersom Sverige har stor muslimsk invandring kommer förmodligen fler religiösa grundskolor öppnas. Det är svårt att se att det främjar integration.
Varningssignaler finns att religiösa friskolor är frizoner för indoktrinering och segregation. Det finns ingen anledning att finansiera dem med skattemedel.
Jag är inte ateist och har förståelse för att föräldrar vill att barn växer upp med en tro. Men det får man ägna fritiden åt, precis som politik. Alla barn i Sverige, oavsett bakgrund, måste garanteras rätt till sekulär grundutbildning.
Läs hela artikeln här.

Onfray om att inte bomba ISIS

I Frankrike tar filosofer en större plats i den offentliga debatten än i Sverige. Nu har Michel Onfray, författare till bland annat Handbok för ateister och Kraften att leva - ett hedonistiskt manifest, hamnat i rampljuset. I en propagandavideo där ISIS tar på sig terroraktionen i Paris, citerar de Onfrays uppmaning att Frankrike och väst ska sluta bomba islamistorganisationen.

Onfray förklarar sina åsikter:
– Om man tror att man kan svara krig med krig genom att bomba mera, leder det fram till ett hundraårigt krig. 
– Bombningarna av IS kommer bara att hetsa de unga i den gömda skuggarmé som finns i våra förorter just nu och som väntar på en order från kalifatet för att gå ut på gatorna och massakrera våra medborgare. 
– Som filosof är det mitt arbete att ge perspektiv på saker och ting. Jag uttalar mig i ett försök att rädda freden.
Sveriges Radios rapportering är väl kortfattad, men här framstår Onfray som nationalistisk och självcentrerad. (För de som förstår franska finns en intervju med Onfray.) 

I Kraften att leva skriver han:
Hedonismen förutsätter en ständig kalkyl för att föreställa sig, i en given situation, vilken lust som kan förväntas, men också vilken olust som kan uppstå. Låt oss göra en lista över allt glädjande eller olyckligt, behagligt och obehagligt som kan hända, låt oss sedan sedan bedöma, överväga och kalkylera innan vi handlar.
Ja, ett hundraårigt krig kommer leda till mycket olust, men ett hundraårsrike under ISIS kontroll kommer också leda till mycket obehag - för alla människor som tvingas in i deras statsbygge, dödas under dess bildande eller flyr från det. Endast om kalkylen inte tar dessa människor i beaktande, kan Onfrays kalkyl bli rimlig. Kanske har han en tredje lösning som inte framgår här, där varken väst bombar eller ISIS vinner.

Köp nya boken om sekulär humanism!


Nu är den äntligen här! Den nya boken om vår livsåskådning: Sekulär humanism - förnuft, omtanke, ansvar av Patrik Lindenfors och Christer Sturmark finns nu att köpa på Humanistshopen.
Den här boken presenterar livsåskådningen sekulär humanism. Vad det är för något, var tankarna kommer ifrån och vad som är de viktigaste inslagen. 
Den sekulära humanismen utgår från människan - det är därifrån namnet "humanism" kommer. Den kommer ur insikten att vi människor - på gott och ont - är utlämnade till oss själva och varandra. Vi måste själva och tillsammans ta reda på hur verkligheten fungerar. Vi måste själva och tillsammans ta ansvar för hur vi uppför oss och tar hand om varandra. Ingen utom vi själva har ansvar för våra egna liv och vårt gemensamma öde. 
Sekulära humanister tror att den här världen och det här livet är allt vi har. Vi bör därför försöka leva våra liv så bra som möjligt och underlätta för andra att få chansen att göra detsamma. Alla människor har rätt att med utgångspunkt i förnuft och medmänsklighet bli bedömda utifrån sina egna förtjänster och varandra.
Köp boken här. Alla inkomster från bokförsäljningen går till Humanisterna. Bli medlem här.

Wahhabism i nappflaskan

David Fitzsimmons/The Arizona Daily Star
Tecknaren David Fitzsimmons har skrivit manus till när ISIS talesparsonen Achmed Achmed besökte Dr. Phil.

23 nov. 2015

Ulf Danielsson: Den kosmiska världsåskådningen

Se Ulf Danielsson motta årets Hedeniuspriset. Därefter föreläser han om Den kosmiska världsåskådningen. Efter föreläsningen (37:00) följer en minst lika stimulerande frågestund. Missa inte Danielssons svar på vad som skiljer hans och Max Tegmark syn på universum (53:35), samt den efterföljande frågan, från en ung åhörare, om popcorn (56:14). "Jag vet inte" är ett av det rationella samtalets bästa svar.

Motiveringen till årets Hedeniuspris lyder:
“Professor Ulf Danielsson har under en lång tid bedrivit aktiv folkbildning genom sina populärvetenskapliga böcker och föreläsningar, samt genom sitt flitiga deltagande i olika media. Framförallt har Danielsson folkbildat inom fysikens område, men han har även gjort viktiga inlägg om vetenskapens generella roll för vår förståelse av verkligheten. Genom sin livaktiga, intresseväckande och nyfikna ton är Danielsson ett både eftersökt och välkommet inslag i den svenska diskussionen. I denna har Danielsson konsekvent främjat det rationella samtalet kring verklighetens natur och människans plats i världen.”

Denna föreläsning var ett mycket gott exempel på varför Danielsson är värd priset.

Nytt avsnitt av Radio Houdi: #147 – Radio Houdi ser på videovåldI detta avsnitt kastar John och Anders sig mellan The Wall och videovåld
Roger Waters The Wall kom ut i veckan och Anders och John är lyriska och ger en snabbrecension.
John gör julshow i Kalmar och passade på att möta Sveriges James Bond och hans fantastiska museum över Agent 007 James Bond.
9-åring stäms för sexuella trakasserier och Gina Dirawi som julvärd upprör. Hur kan det komma sig?
Och videovåld? Vem kommer inte ihåg diskussionerna om Motorsågsmassakern och videovåld.
Detta och mycket, mycket mer får ni höra i ett fulmatat avsnitt av Radio Houdi med John och Anders i högform!

Även i dag är vi ute på en resaTILLÄGG: Vi vill verkligen inte promotar pseudovetenskap. Därför är vi tacksamma för Lennart W:s uppfordrande kommentar, där han hänvisar till ett inlägg av Bad Astronomy som kritiserat tidigare filmer av samma videoskapare. I denna video från i år har skaparen försökt återge rörelserna på ett mer verklighetsnära sätt. Uppfatta ändå inte denna återgivning som en helt vetenskapligt exakt återgivning.

Hur möter man döden som sekulär humanist? Dödssjuke filosofen David Rönnegard resonerarDavid Rönnegard utvecklar sitt resonemang i artikeln En ateist inför döden i Läkartidningen. Från i våras.

22 nov. 2015

Hur man blir glutenintolerantDet här skämtinlägget är inte riktat mot de som är glutenintoleranta på riktigt.

21 nov. 2015

"Vi måste kunna häckla all religion"

Sakine Madon skriver det självklara - Vi måste kunna häckla all religion:
Två dagar efter terrordåden i Paris träffar jag konstnären Lars Vilks. Säkerhetsapparaten kring honom är förstås påtaglig. Men när vi pratar påminns jag om att det inte är Vilks som har ”valt ut” islam. Han har, likt den franska satirtidskriften Charlie Hebdo, behandlat islam som andra religioner. 
[...] 
Man kan tycka vad man vill om Vilks principer, omdöme och teckningar, men hans ”brott” är att han har häcklat Muhammed och islam på samma sätt som han häcklat Jesus och kristendomen. Hur blev det ett brott?I stället för att anpassa oss till dem som hotar borde vi göra tvärtom. Dansa, höja volymen, klä oss efter eget tycke – och häckla religioner bäst vi vill.
www.vilks.net

Våld tystar satirtecknare - verkligen (inte)


Senaste Jesus and Mo handlar om hur islamistiskt våld verkligen tystar satirtecknare. Inte. Om ni undrar vad de syftar på så kan ni söka själva genom att klicka här.

20 nov. 2015

Ännu ett uttryck för islamistisk extremism

Ashraf Fayadh, en välkänd poet i Saudiarabien har blivit dömt till döden för att han hädat och förespråkat ateism. Detta ses som ett tecken på ökande spänningar mellan konservativa religiösa krafter och en ökande antal konstnärer och aktivister som testar gränserna för yttrandefrihetens begränsningar i Saudiarabien. Läs mer i the Guardian.

Saudiarabien är ett välorganiserad uttryck av islamistisk extremism. Vi kan inte samtidigt stillatigande acceptera detta, samarbeta med denna stat och med någon trovärdigt påstå att vi bekämpar islamistisk extremism.
Ashraf Fayadh

Vilket (franskt) vin bör du bjuda på i helgen? Det blir godast om du köper billigt men säger att det är dyrt - köp placebovinNi har väl inte missat det diplomatiska spelet förra veckan (innan terrordåden) kring en bjudning den franska presidenten François Hollande skulle ha för den iranska presidenten Hassan Rouhani? Predident Rouhani krävde en halal-middag utan vin.

Inte bara för sig själv alltså, vilket vore högst rimligt, utan för alla middagsgäster.

Mycket kan man stå ut med, men att bjuda på middag utan vin var långt över den franska tålamodsgränsen, så man nekade att gå Rouhani till mötes och erbjöd istället ett alkoholfritt frukostmöte. Men det tackade iranierna nej till då det ansågs för snålt. Nu ska man istället mötas utan någon att någon mat blandas in i bilden.

Religion är en privatsak? Yeah, right.

19 nov. 2015

Vad är vårt gemensamt mänskliga?

Carl Gustaf Olofsson har skrivit en text med anledning av att det är Filosofinsdag idag: Vad är vårt gemensamma mänskliga?
Vi lever i en tid när vi oåterkalleligt har blivit en global kultur. Det gäller kommunikationer, resor, produktionen av varor. Det gäller krig och flyktingströmmar. Vad har vi gemensamt bortom kultur, religion, etnicitet, kön och sexuell läggning? Hur stark är vår benägenhet att fokusera på det som skiljer oss? Det finns forskning som antyder att det är genetiskt inbyggt i oss med en reservation gentemot främlingen och det annorlunda. Jag kan själv känna igen mig i det. Och när det sedan tillkommer språkförbistring och stora kulturella olikheter så blir det än svårare. 
Samtidigt ställer vår tids ödesfrågor helt nya krav på globalt ansvar och samarbete över de gränser som språk och kulturella olikheter innebär. Vi kan förbanna denna belägenhet, blunda och försöka skapa oss skyddade reservat. Vi kan också se det som en storartad utmaning att försöka hitta nya vägar och nya förhållningssätt för att öka chanserna för en godartad framtid. Och där vi i mötet med dessa utmaningar kan råka utvecklas och mogna ett snäpp till som människor.
Läs helheten i Barometern.

De låga förväntningarnas rasism

Om ni funderar på vad konkret Maajid Nawaz syftar på, är detta fem år gamla inlägg från Peter Weiderud ett bra exempel: "Olika kulturer har hunnit olika långt med dessa frågor".

EHF: "Don't let them kill the values we are proud of"


European Humanist Federation statement on the Paris attacks

Don't let them kill the values we are proud of

Brussels, 18 November 2015

Friday’s atrocity in Paris has left the world shaken, stupefied, and appalled at the deaths of so many innocent people. Many have awoken to a strange new realisation that the targets of terrorism are not simply strategic sites or public figures, but ordinary human beings, regardless of their origins, opinions, culture or belief.

On Friday, the forces of terror chose to assault our joy and freedoms in the most direct way they could. This joie de vivre that makes us smile, laugh, enjoy a drink with friends and dance to music. In Paris, the terrorists found an emblem for everything they despise: a city where diversity has always been the rule, a seat of the Enlightenment which has seen the values of secularism, human rights and equality take roots and spread.

Today we express our deepest condolences to the victims’ families and loved ones. In response to this unspeakable tragedy, our call is a call for unity – a plea for solidarity. Together we will mount a defence of our freedoms while resisting political exploitation and amalgams.

We will not ensure our liberties by closing our doors or by locking our societies up. While there is room for intelligence agencies to improve the way they share information and monitor possible terrorist threats, we caution against easy answers.

Instead, we urge governments and companies to take a critical look at their own links to states which are suspected of supporting terrorism, and to put their values into practice. Sticking to one’s principles may well have an economic cost, but we must never feel inclined to measure human lives in euros. The fight for a fairer society and a more peaceful world begins with the recognition of human value – along with peace, liberty, and fraternity – as supreme above other interests.

We must also call on European governments to improve their measures at preventing the radicalization of European citizens. In increasingly divided societies, we must do more to champion inclusive social and economic policies and invest in education and social justice initiatives so that everyone can find their place in our societies.

And last but not least: we must not harden our hearts to refugees who have experienced crisis alike our own. These people which Poland, Hungary and Slovakia are already turning their back on. In banishing or refusing sanctuary to others attempting to escape the very same violence that rocked the streets of Paris on Friday, Europe will sacrifice its soul, its conscience, and the lessons it learned over a long and bloody history. As humanists, we urge states to show solidarity with all the victims of terrorism, be they in Europe or in Egypt, Turkey or Lebanon, Syria or anywhere else in this world.

On Friday, terrorists attempted to undermine the values they hate us for and which define Europe today: freedom, secularism, tolerance and solidarity. They were inspired by a belief that we are weak; that we will buckle and give up on the progressive values that make us who we are.

We must resist that trap. In rallying to the defence of our values, we shall prove them wrong, and we shall triumph over hate and intolerance.

European Humanist Federation

18 nov. 2015

"De har vapen. Dra åt helvete, vi har champagne!"

Charlie Hebdo kommenterar terrordåden i Paris med en framsida och en ledaren. Ledaren finns översatt till norska i VG:
De eneste som har noe interesse av å se franskmenn gå løs på hverandre, er terroristene. Det er det eneste de venter på, å se hatet overta franskmennene, som den allerede har overtatt terroristenes hjerner. Terroristene forsøker alltid å dra verdenen inni deres egen vold, for det er deres språk, og på dette område kommer de alltid til å være sterkere enn oss. Men vi må ikke, for å unngå uenighet, gi avkall på retten til å kritisere religionen, under påskudd at folk kan bli irritert av at denne retten utøves. Blant alle de fundamentale frihetene som utgjør våre liv er det også denne friheten som morderne har villet utrydde den fredagskvelden.

British Humanist Association On the tragic events in Paris

An attack on freedom and human dignity

We live in an uncertain, fragile world.

And yet in this world, there is joy. We find a way, through the hardships of life, the pains, the tribulations, the daily struggles, to make life mean something more.

We socialise. We enjoy the pleasures of music or a good book. We watch films. We play sports. We enjoy a drink, or a meal. We find joy, and happiness, in life itself. And we can do so freely, whatever our tastes may be, so long as we do not harm others.

In a city like Paris, all interests are catered for. It is a city characterised not so much by its politics, architecture, or history so much as it is by life itself. By joy. By the bustle of humanity. By the diverse preferences and tastes of millions living side by side.

And yet life itself, the joy of living, was the target of Islamic extremists with a burning hatred for these very freedoms on Friday night, killing well over 100 people. They did not attack infrastructure, politicians, military personnel, or sites of historical or cultural significance. They targeted innocent people, going about their lives, trying to make it through this difficult and complicated world with a modicum of fun and lightness. Something we all aspire to.

It was, in every sense, an attack on multiculturalism; an attack on how we find happiness, outside the confines of a strict religious code of submission; an attack on the secular, enlightened spirit embodied by Paris's vibrant, varied culture.

Our hearts go out to all those affected, over the world. And not just by events in Paris but those in Beirut and Syria and everywhere the cruel hand of religious extremism is felt.

Today we make one request of you. And it is a simple one.

Enjoy your life.

Make it count.

And don't let the murderers win.

Our dream is of a tolerant, open society with a secular state ensuring the human rights of everyone, where we can all go about living the kinds of lives we want for ourselves.

That dream, that essential humanist cause, is now more important than ever. We hope we can continue to count on your support.

17 nov. 2015

Keep up the good work

When I write online I risk nothing. Nothing more than being corrected when I’m wrong and in worse case being called a bigot. Sometimes this privileged position becomes painfully obvious.

Last Sunday I was at an event at Swedish PEN on the Day of the Imprisoned Writer. Swedish writers read text by Raif Badawi that was translated to Swedish. Texts about liberalism and secularism that has put Badawi in prison in Saudi Arabia. There was a conversation with a blogger from Bangladesh, a friend of mine, that describe the immediate threat free thinkers and those how promote science and rationality, before religion, face from Jihadists. I spoke to another friend, journalist and activist also from Bangladesh, about how these threats silence those who defend an open democracy and use free speech to fight islamist extremists and terrorists. What more can they do, when speak doesn’t result in change? And their speech is meet with death. This year five bloggers, writers, publisher have been killed in their country.

Swedish PEN gave a freedom of speech award to the Russian journalists Arkadij Babtjenko. A journalist that is unemployed in Russia as there is no paper that can print his critical writings on the Putin-regime. There is a solid layer of concrete over Russian media, he said, today there is no free press. Putin has a propaganda apparatus that Goebbles would be envy of.

My general feeling is gratefulness at organisations like Swedish PEN that promote and defend freedom of thought and give writers as mentioned above a voice. Also extremely grateful at these writers that continue to express them self even though they face prison or worse. But also, I’m thankful to live in a country were events that this can take place, without police protection. (By the way, the Swedish Minster of Culture participated.) This appreciation I share with these writers - that there are countries where they can speak freely and where their writings are published. Everybody keep up the good work.
  • Buy and read Raif Badawi’s book 1000 Lashes, it has been translated into Swedish, English and German. It contains writings that this blogg had been proud of.
  • Read 'Who can I turn to, my friend' by Arkadij Babtjenko on The Swedish PEN:s the Dissident Blog in Swedish or English.
  • Read 'The Virus of Faith' by Avijit Roy, a writer from Bangladesh that was murdered this year.
Most of this blogg was first published on my Facebook page and to my delight translated into Arabic by Sara Azmeh Rasmussen, and published on her page.

John Oliver - France is going to endureJohn Oliver säger som det är.

Det vassaste vapnet mot terrorism

16 nov. 2015

146 – Podcasten Radio Houdi ber för ParisI detta avsnitt av Radio Houdi ber John och Anders för att vi ska slåss mot hatande religiösa ideologier
Terrorattackerna i Paris kom som en chock. John och Anders delar med sig av sin syn på det inträffade och varför man kan be för Paris och kanske inte ska BE för Paris.
Är det rätt att “bomba IS tillbaka till stenåldern” när de försökte göra detsamma med västvärlden?
John har sett Spectre och ger en snabbrecension samt berättar om förkastade temalåtar för James Bond-filmer. Anders såg Whitesnake och Radio Houdi kom högt i Svenska Podradiopriset, men vad är det för fel på Saltå Kvarn?
Ray Comfort hittar på frågor och vi bemöter Peter Wahlbecks rant om ateister. Men hur vi kan hamna på Kentucky Fried Chicken är det ingen som vet.
Ett nytt vitlöksdoftande avsnitt där vi även tar reda på var vi kommer ifrån.
Var kommer vi ifrån?

Hedeniuspriset 2015 till fysikprofessor Ulf Danielsson

Årets Hedeniuspris tilldelas Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Han tilldelas priset för sin passionerade och inspirerande folkbildning om en vetenskaplig förståelse av verkligheten. Ulf Danielsson ligger bakom en rad populärvetenskapliga böcker och sommarpratade även 2010.

Välkomna till prisutdelning och föredrag
Tid: Söndagen den 22 november kl 14
Plats: ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm

Ulf Danielsson doktorerade i teoretisk fysik vid Princeton University och har tillbringat en tid vid CERN. Hans forskning handlar om hur strängteori  kan användas för att förstå svarta hål och kosmologi.  Danielsson anlitas flitigt av tidskriften Forskning och Framsteg, Vetenskapens värld i SVT och Filosofiska rummet i Sveriges Radio. Han har bland annat skrivit böckerna Stjärnor och äpplen som fallerDen bästa av världar och Mörkret vid tidens ände.

– Jag är glad och hedrad över att få ta emot den här utmärkelsen. Vi lever i en tid där det vetenskapliga perspektivet på förståelse av vår värld utmanas på olika sätt. Mitt engagemang handlar om att försöka göra vetenskap tillgängligt, begripligt och roligt för alla, även utanför akademin, säger Ulf Danielsson.

Hedeniuspriset delas varje år ut av förbundet Humanisterna till personer som verkar i filosofen Ingemar Hedenius anda.

Humanisternas motivering
“Professor Ulf Danielsson har under en lång tid bedrivit aktiv folkbildning genom sina populärvetenskapliga böcker och föreläsningar, samt genom sitt flitiga deltagande i olika media. Framförallt har Danielsson folkbildat inom fysikens område, men han har även gjort viktiga inlägg om vetenskapens generella roll för vår förståelse av verkligheten. Genom sin livaktiga, intresseväckande och nyfikna ton är Danielsson ett både eftersökt och välkommet inslag i den svenska diskussionen. I denna har Danielsson konsekvent främjat det rationella samtalet kring verklighetens natur och människans plats i världen.”

Länk till video http://www.fritanke.se/seminarium/pi-samtalen-svarta-hal-mork-materia-och-universums-gator/
Länk till Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulf_Danielsson
Länk till Ulf Danielssons egen hemsida http://ulfdanielsson.com/

Kontakt Humanisterna
Press: Tor Löwkrantz – 0735 322 686, tor.lowkrantz@humanisterna.se
Ordförande: Christer Sturmark – 0708 380 480, christer.sturmark@humanisterna.se

Tidigare mottagare av Hedeniuspriset
2014 Taslima Nasrin, 2013 Sara Mohammad, 2012: Nyamko Sabuni, 2011: Gunnar Göthberg, 2010: Staffan Bergström, 2009: Elisabeth Ohlsson Wallin, 2008: Per Kornhall, 2007: P C Jersild, 2006: Björn Ulvaeus, 2005: Lena Andersson, 2004: Barbro Westerholm, 2003: Hans Alfredson, 2002: Georg Klein, 2001: Sholeh Irani, 2000: Dan Larhammar.

Om Hedeniuspriset
Sedan år 2000 har Humanisterna årligen delat ut Hedeniuspriset. Syftet med utmärkelsen att hedra minnet av filosofen, författaren och kulturdebattören Ingemar Hedenius (1908-1982) och att stödja och uppmärksamma personer som verkar i Hedenius anda. Ingemar Hedenius startade 1949 en intensiv debatt om kristendomen i Sverige med sitt mest kända verk ”Tro och vetande”. Prismottagaren ska under året ha främjat humanism, rationalism och vetenskaplig kunskap. Särskild vikt skall fästas vid insatser som befrämjat en kritisk granskning av religion i dess olika former, pseudovetenskap, irrationella och inhumana föreställningar och traditioner.

Om Humanisterna
Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar

KOMMANDE EVENEMANG

Här kan du se kommande evenemang som arrangeras av Humanisterna. 

OM HUMANISTERNA

Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar

Varför hatar amerikaner ateister

Vetenskapskommunikatören Cara Santa Maria intervjuades av Dave Rubin och diskuterade varför ateister är hatade i Amerika.I samma intervju diskuterade de också om det sker ett sekulärt uppvaknande i USA. Länk till hela intervjun.

15 nov. 2015

Två tankar. Samtidigt.


Efter den första chocken kommer ilskan. Vad är det för fega jävlar som beväpnar sig till tänderna och skjuter ihjäl obeväpnade oskyddade oskyldiga medmänniskor? Vad är det för sjuk ideologi som kan driva människor till sådant vansinne? Precis som nazismen före den måste salafismen bli oacceptabel i världen.

Men då måste vi hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det här är ett vansinnesdåd av en extremt liten grupp människor. IS representerar inte alla muslimer eller all Islam. Något den här räkneövningen kan hjälpa till att förklara.


Lätt som en plätt.

Den andra tanken är att det här visst har med islam att göra. Det är till exempel via moskéer som hatet sprids. Jag har sett det här korancitatet spridas över nätet, från dem som helt vill frikänna islam från skuld.


Det är uppenbart att det här citatet är ämnat att visa på islams kärleksfullhet, men det man undrar är om personen som klippt ut det någonsin har läst Koranen. Det här är inte en av de delar av Koranen som IS ignorerar, tvärtom, i sitt sammanhang är det här förmodligen deras favoritavsnitt.
[5:32] Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.
[5:33] De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande;
[5:34] dock skall de som visar ånger innan ni har fått makt över dem skonas. Ni skall veta att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
Om man orkar läsa lite mer om vers 5:32 visar det sig att texten som citeras på flaggan här ovanför inte applicerar på muslimer - det är en föreskrift för bokens folk, dvs. judarna (därav "föreskrev Vi för Israels barn"). Judar får inte döda, men det är villkorat: judar får döda de som själva har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och spridit sedefördärv.

Muslimerna får sin instruktion i nästa vers. Och där talas inte om något förbud av dödande alls, utan en explicit tillåtelse att straffa dem som stör "ordningen på jorden" och sprider "sedefördärv" samt, vilket är mer problematiskt, "De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud". Dessa ska "utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land".

Myspys. Fin text. Samtidigt måste vi komma ihåg att Islam är så oerhört mycket mer än Koranen.

Det hela är inte så svårt egentligen. Vi måste bekämpa salafismen med alla medel en demokrati besitter, fast salafismen tveklöst har sin grund i Islam. Samtidigt måste vi självklart låta den enorma majoriteten av muslimer få fortsätta leva sina liv i fred, utan några inskränkningar vad gäller religionsutövning och frihet - vi är ju på samma sida. Det är ju faktiskt mest muslimer som drabbas av salafisternas våld. Har ni till exempel missat det andra terrordådet som just hänt: läs här en extremt kort DN-artikel om ett bombdåd i torsdags som krävde minst 37 liv i Beirut.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se