25 sep. 2008

Gud finns nog inte

Nu kommer Sveriges första barn- och ungdomsbok om religion ur ett icke-religiöst och humanistiskt perspektiv!

Livsåskådningsfrågor är inte förbehållna vuxna. Tvär­tom brukar de diskuteras som hetast under tonåren. Länge har det dock saknats en bok som enkelt sam­manfattar en icke-religiös livshållning för barn och un­gdomar.

Detta vill Patrik Lindenfors, en av denna bloggs skribenter, råda bot på med sin bok GUD FINNS NOG INTE. Att tvivla innebär att tänka själv. Patrik Lindenfors förmedlar en syn på världen utan myter och övernaturligheter. GUD FINNS NOG INTE är resonerande och serverar inga färdiga svar. Den passar således alla som någon gång har ställt sig frågan ”Finns Gud?”.

Böcker om religion och icke-tro har de senaste åren sålt i stora upplagor i USA, och vi ser nu hur religionsdebatten även börjar påverka Europa och Sverige. GUD FINNS NOG INTE är en lättillgänglig introduktion till en icke-religiös livsåskådning, där varje enskilt argument för och emot ägnas sig egen sida. Boken är rikt illustrerad av Vanja Schelin.

Bokens författare beskriver förlaget Fri Tanke på detta sätt:
PATRIK LINDENFORS är trebarnsfar och forskare i evo­lutionsbiologi vid Stockholms universitet. Förutom sin forskning har han ett starkt intresse för olika kulturer och religioner. Han har därför rest mycket och i peri­oder varit bosatt i Tanzania, USA, Indien och senast Kenya. Han är engagerad i debatten om religionens samhällsroll.
Läs mer om boken i nätbokhandeln, till exempel via Adlibris.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se