15 sep. 2008

Hacka inte enbart på Svenska Kyrkan

Människan skapar sig olika förklaingsmodeller för att förstå sin omvärld. Allt efter kynne och förmåga. Problem uppstår när man utgår från en förklaringsmodell som den rätta och alla andra som fel.
Betyder det att alla förklaringsmodeller är likvärdiga? Den kulturrelativistiska hållningen menar det och är bekväm då man inte behöver ta ställning och utsätta sig för kritik. Samtidigt undergräver en kulturrelativism tilltron till utveckling och kunskapsackumelering.
Om jag tror på kreationismen eller Darwins utvecklingsmodell, är det ändå ytterst min tilltro till kunskap, vetenskap och utveckling som avgör hur jag ställer mig. För att väcka tilltro till utveckling och vetenskap, är det viktigt att den inte är dogmatisk, för då ger man fritt fram till andra dogmatiska uppfattningar.
Det finns dom som enbart synar och kritiserar svenska kyrkan, som om den är värst. En kyrka som fortfarande kämpar för att lämna staten och som inte vill vara en del och utfyllnad i socialpolitiken. Ibland får man en känsla av att kyrkans kritiker är människor som är bittra över att ha förlorat sin barnatro och ständigt ältar denna förlust.
Ett problem som jag ser det, är dogmatismen. Det är nu inte bara religiösa människor som kan vara dogmatiska. Det är inte enbart gudstroende som är religiösa.
Att vara dogmatisk ateist eller en dogmatisk gudstroende, blir i längden samma sak, men kallas olika.
Varför kan inte en ateist acceptera alternativ medicin? Har det med gud att göra, eller hokus pokus?
Eller kan det tänkas att det har med ekonomiska intressen att göra?
Om jag blir bättre av placebo, måste det vara en tillgång då jag bevisligen har med hjälp av min tilltro till medlet/behandlingen lyckats påverka mitt hälsotillstånd till det bättre, om det är så. Om jag dricker ett urindrivande te istället för att ta tabletter, kan det inte vara fel.
Däremot finns det en stor medicinindustri som tycker det är fel, men det är ju en annan sak och har inget med religion att göra. Eller?
Om kultur kan vara hur vi skapar vår omvärld och uppför oss gentemot varandra, är det så konstigt då att religioner (olika levnadssystem och världsförklaringar) har regler för detta och måste en ateist då se det som sin uppgift att gå emot allt vad dessa system förespråkar i fråga om människokärlek tex.?
Om nu ateister ständigt ältar urskillningslöst om hur hemskt allting är som har med religioner att göra, gör man sig själv en björntjänst. Då framstår en atesitisk förklaringsmodell som hård och omänsklig, som kallhamrad och kärlekslös. Som om vetenskap i sig skulle vara cynisk och inte ha att göra med på vilket sätt mänskligheten använder sig av vetenskapen.
I filosofin talar man om den grundläggande filosofiska frågan, filosofisk materialism eller filosofisk idealism. I en filosofisk idelaistisk hållning kan gud innefattas i någon form. Men så fort man blir dogmatisk, låser sig och vägrar vara öppen för andra tankar, har det ingen betydelse hur man ställer sig i den filosofiska grundfrågan. Det är viktigt att istället se vilka vägar som man kan gå till försvar och värn om och fördjupning av det demokratisk-sekulära samhället.
Jag menar att det är kampen för det demokratiskt sekulära samhället som är det avgörande viktigast för en ateist i dag. I stället för att slå på Svenska Kyrkan, bör vi vara glada åt att Svenska Kyrkan inte vill vara en politisk aktör i samhället. Däremot finns det krav från vissa kretsar av islam som vill vara politisk aktör och då krävs det ett begåvat motstånd och samarbete med olika partners.
Att föra en diskussion om guds existens eller ej, ja den för man med den som vill. Olika påståenden får man i vanlig ordning bemöta med argument. Ska detta skönjas med framgång är det viktigt att vi håller isär de olika nivåerna i debatten. Annars kan vi inom en översynlig framtid finna oss i ett samhälle där religiösa värderingar blir styrande.
Henriksson

3 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant...själv har jag funderat endel på vem som egentligen har rätt att kalla sina värderingar och övertygelser för icke religiösa. om inte ett sekulärt samhälle...precis som ett muslimskt samhälle eller ett kristet samhälle endast är ytterligare ett religiöst samhälle med sina värderingar. Bara en sådan sak som att det är individen själv som har rätt att välja religion...är ju inte en idé från det sekulära samhället...utan från kristendomen.

Anonym sa...

Du skriver ju själv det starkaste argumentet för att motarbeta alternativmedicin och healing:
"Samtidigt undergräver en kulturrelativism tilltron till utveckling och kunskapsackumelering"
Alternativmedicin och healing kan aldrig bidra till bioteknisk utveckling!

Anonym sa...

Hej!

Jag tror faktiskt inte det ligger något problem i att hävda att person x eller åsikt y har fel och att jag har rätt (eller min åsikt är rätt).

Problemet uppstår när man inte kan tolerera den andres uppfattning eller erkänna att den andre har en fri vilja att välja exempelvis livsvärden (religion, livsåskådningar etc).

Sann tolerans handlar i mina ögon om att man möter en människa som har en felaktig uppfattning men att man accepterar detta.

Sedan kan vi ju inte tolerera allt. Varje form av tolerans har även den gränser.

Allt gott/Magnus Holmberg

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se