22 sep. 2008

Har liberaler och konservativa olika moral?

Vad är det för skillnad i moralen mellan en liberal och en konservativ? Jonathan Haidt, professor i psykologi vid University of Virginia, anser sig veta att det finns fem grundläggande moraliska värden som avgör inte bara den politiska upppfattning utan också inställningen till all slags förändringar.

Haidt säger att det nyfödda barnen inte är utan moral utan har redan en första version av sin moralkod. Den vidareutvecklas sedan under livets gång.

De moraliska uppfattningar styr hur vi lojaliserar oss med vänner och distanserar oss mot "de andra". Denna grupptillhörigheten försvårar för oss att se vad som är sant.

Därför är det viktigt att lära känna sina egna moraliska övertygelser för att sedan försöka förstå andras. Först då är det möjligt att påverka andra om den egna moralens riktighet.Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se