24 sep. 2009

Bikini i moskén?

Dilsa Demirbag-Sten diskuterar lämplig klädkod i olika sammanhang på DN Debatt. Får man bära niqab i klassrummet? Får man gå i bikini till mosken?
En demokrati ska givetvis inte diktera för individen hur hon ska gå klädd, men arbetsgivare kan kräva att anställda på sin arbetstid först och främst är där i egenskap av sin profession, inte konfession.
Demirbag-Sten diskuterar även lämpligheten i att en stor och heterogen grupp människor (människor med ursprung i länder med övervägande muslimsk befolkning) blir representerade av extremister i form av muslimska företrädare.
Min familj har representerats av personer som Helena Benaouda, Abd al Haqq Kielan och tidigare även den numera uttalade islamisten Mohamed Omar. Av Sveriges 400 000 personer som definieras som muslimer vågar jag hävda att de flesta inte har en aning om vilka dessa företrädare är. Ingen kan representera alla, men dessa personer ges inflytande och utrymme i kraft av att de uppfattas som företrädare för ett muslimskt kollektiv. Men vem har valt dem? De framför jämt muslimers, oftast kränkta, känslor och åsikter.
[...]
Hur många svenskar vill bli representerade av Ulf Ekman i Livets ord? Är tanken komisk? Tänk då igen, för det är exakt det som händer mig, min familj och mina vänner som flytt islamiska diktaturer. De ledare som i olika politiska sammanhang får representera landets muslimer speglar på många sätt den bild som stora delar av det politiska och kulturella etablissemanget har av muslimer.
Läs artikeln!

1 kommentar:

engeln sa...

Man blir en aning undrande över de olika siffror som förekommer om antalet muslimer som påstås finnas här i landet, de varierar betänkligt. Varifrån kommer dessa siffror? Vi har ingen officiell etnisk/religiös registrering här i landet, kommer siffrorna från någon seriös statistisk undersökning eller är det bara vad olika muslimska föreningar kommer upp med så där lite ad hoc? Om det är det senare är det då detta som legat till grund för SoS rapport om omskärelsefrekvens här i landet? Det verkar i så fall betänkligt att basera generell politik på så lösa grunder.


Muslim betyder precis som kristen att det är fråga om anhängare av en religion men det förekommer ett mycket märkligt bruk av beteckningen där man pratar om sådant som icke troende muslimer. Ingen pratar om icke troende kristna, buddister etc. på det här sättet. Att detta blivit allt vanligare är naturligtvis en framgång för de religiösa krafterna. Det ges ibland intryck av att man menar en etniskkulturell beteckning, men inte är det etnisktkulturellt homogent i den vitt spridda delen av världen där Islam är den dominerande religionen och ingen skulle väl få för sig att kalla arabiska/orientaliska judar och kristna för muslimer. Detta bruk av en oxymoron som ”icke troende muslimer” har det något att göra med att det är teoretiskt och även till mycket rent praktiskt inte går att avsäga sig Islam, är ma född muslim är man för alltid muslim även om man inte tror?


Debatten om niqab och burka missar målet, dessa företeelser är så marginella att det knappast är värd debatt om generella regleringar. En debatt om utbredningen om religiös kläd-kod som en religiös rättighet som skall skyddas av religionsfriheten hade varit viktigare. Islams frammarsch de senaste +30 åren har förändrat gatubilden i många större städer som tidigare kunnat ses som relativt moderna i den del av världen där Islam är den dominerande religionen . Vi pratar här i huvudsak om inflytande av det som menas vara moderat Islam. I t.ex. Kairo kunde kvinnor gå ut i staden barhuvade och klädda som de ville för 30 år sen, i dag är det allt förre som vågar göra detta, hijab har blivit närmast obligatoriskt oavsett om man är muslim eller inte om man vill försöka undvika trakasserier som kvinna. De sexuella trakasserierna av kvinnor har ökat i det offentliga rummet i Egypten, detta oavsett om de klär sig islamiskt ”modest” eller inte. Kairo är inte det enda stället, det ser likadant ut i andra storstäder i den del av världen där Islam är den dominerande religionen.


Angående den kände imamen Abd al Haqq Kielan som åkalllade högre makter vid riksdagens öppnande här om året kan det vara intressant att läsa om hans mellanhavanden med fibbaren lindelof.nu
Till Samfundet har de senaste åren betaldes ut 100.000-tals kronor för integrationsprojekt och annat. Vart pengarna tar vägen borde någon ta reda på. Bara Leif Ingvar Karlsson vet. Han har många betalningsanmärkningar och har jagats av kronofogden många gånger.

Det allvarligaste är emellertid inte dessa småbedrägerier i gärdsgårdsserien. Nej, det är det faktum att tusentals muslimer i Sverige företräds av en svensk småskojare. Myndigheter och medier bugar och bockar för den svenske imamen och passar sig noga för att uppträda politiskt inkorrekt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se