26 nov. 2009

Naturlig bibeltolkning

Det förekommer en del diskussioner här på bloggen om bibeltolkning. Det finns ett liknande problem inom vetenskapen. Vi människor räknar två arter som våra närmaste släktingar, bonobos och schimpanser.

Schimpanser har den tveksamma äran att vara den enda människoapan där man har observerat beteenden som liknar regelrätt krigföring. Det var Jane Godall som i slutet av 70-talet rapporterade om händelserna. Kriget utspelade sig över fyra år och utgjordes av att gäng med hannar drog runt och letade upp ensamma hannar i en angränsande flock. Dessa dödades.

Bonobos å andra sidan brukar beskrivas som nästan översexuella. Problem i gruppen? Löses bäst med sex. Glad att träffas? Sex. Tråkigt? Sex. Det finns ännu inga rapporter från deras naturliga habitat om dödligt våld mellan bonobos. (Många menar dock att vår bild av bonobos inte är helt riktig.)

Betyder det här att vårt naturliga arv präglas av sex och våld? Låt oss vidga våra vyer.Nästa släkting är gorillorna. Där härskar en enväldig silverrygg över ett harem med honor. Sedan kommer orangutangen, "skogsmänniskan". Orangutanger lever ensamma hela livet. Och glöm inte gibbonerna, en hel radda med arter som lever i livslånga monogama förhållanden.

Skulle man drista sig att dra slutsatser om människans natur från dessa observationer av våra närmaste släktingar så skulle vi alltså få reda på att vi är våldsamma och sexfixerade, samt att vi helst vill leva i harem, antingen i par eller ensamma.

När jag beskriver det här sättet att resonera på i den här formen så förmodar jag att tankefelet blir uppenbart. Man kan välja och vraka ur de exempel naturen tillhandahåller och finna exempel på i princip vad som helst. Vad vill du att människans natur ska vara? Det finns en art för varje åsikt.

Men enbart bonobos är översexuella. Enbart schimpanser krigar. Enbart gorillor har harem. Enbart orangutanger lever solitärt. Enbart gibboner lever i parförhållanden. Det går inte att extrapolera någon av dessa egenskaper till att gälla någon av de andra arterna - varför skulle de då gälla människor?

Det här är bibeltolkning, fast i naturen. Har du en åsikt så går det att välja och vraka bland Bibelns alla verser, det går att sätta verser i sitt sammanhang, att förstå i sitt kontext, att tolka utifrån något generellt budskap man tycker sig se i Bibeln. Allt för att vrida Bibeln att passa en på förhand given slutsats.

Men det är en dålig metod. Problemet uppstår så fort man försöker dra en enhetlig slutsats ("Bibeln är mot homosexualitet" - "Kärleksbudskapet genomsyrar Bibeln") ifrån en källa som skrivits av många människor över lång tidsrymd, alla med sin egen agenda, alla med sitt eget budskap.

Det finns inget enhetligt budskap i Bibeln - varken kärlek eller homofobi. Om Gud har ett tydligt etiskt budskap till mänskligheten så har han ett extremt otydligt sätt att förmedla det.

Bibeltolkarna själva vill gärna skilja på exegetik (objektiv tolkning där man blottlägger den "sanna" meningen i texten) och eisegetik (subjektiv tolkning där man blottlägger sina egna åsikter genom texten). Men hur man skiljer på dessa två är subjektivt. Ett exempel på detta är debatten om homosexualitet mellan Kenyanska och Svenska kyrkorna.

Liberala teologer menar att kristna fundamentalister ägnar sig åt eisegetik. Katoliker menar att protestanter ägnar sig åt eisegetik (Bibeln måste ju förstås med hjälp av den katolska traditionen) och vice versa. Judiska lärde menar å sin sida att alla kristna ägnar sig åt eisegetik när de försöker få textsnuttar från Gamla Testamentet att passa in på Jesus.

Uppenbart? Alla som drar etiska slutsatser från Bibeltexter ägnar sig åt eisegetik.

Läs Bart Ehrman istället.

3 kommentarer:

Lennart W sa...

Intressant vinkel. Betyder den där eisegetiken ang. primaterna att människan inte har någon natur alls?

De olika tolkningarna ang. Bibeln och den kristna tron anses ju iaf tydligen ha ung. den implikationen i just det fallet.

Patrik Lindenfors sa...

Nej, det betyder det inte. Människans natur är åtkomlig via den vetenskapliga teori som går under namnet evolutionsteorin. Menar du att det finns något liknande att tillgå inom bibeltolning?

Lennart W sa...

Försöker bara testa hur långt det där eisegetikargumentet klarar sig på egna meriter. Inget vidare tydligen. :-)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se