18 jan. 2010

Kreationistisk avhandling vid svenskt universitet

Är du i Umeå på fredag (22:a januari) så kan du roa dig med att gå på en doktorsdisputation i religionsvetenskap. Enligt pressmeddelandet är det något unikt som respondenten, Mats Wahlberg, är på väg att presentera. Han "argumenterar för att det genom att iaktta naturen kan vara möjligt att få kunskap om existensen av en skapare."

Wow. Har William Paley återuppstått, eller är det någon sentida lärljunge vi har att göra med?

Nej. Det är värre.

Det går att läsa en sammanfattning på nätet (dock inte hela avhandlingen, som enligt en replikväxling på Vetenskap och Folkbildnings diskussionsforum istället ska ges ut på förlag så småningom - så du kan få betala för den). Sammanfattningen är "intressant" läsning. Vilka egenskaper hos naturen tror du Wahlberg tittar på? Vilka kriterier använder han?
Knowledge of a creator is perceptually available if nature has some perceivable properties. Consider, as an analogy, the property of being an artwork. If this is a perceivable property (so that we can see that X is an artwork rather than merely infer that it is an artwork from seeing that X has some other properties), then there exists a perceivable property the instantiation of which logically entails the existence of a creator (an artist). If one knows that X is an artwork by seeing that it is, one thereby knows that an artist exists.
Hängde ni med? Så här uttrycks samma tankar på svenska i pressmeddelandet:
I sin avhandling [...] argumenterar [Wahlberg] för att det skulle kunna vara möjligt att se (direkt, utan slutledning) naturliga strukturer som uttryck för en tanke eller avsikt, på liknande sätt som vi tycks kunna se (direkt, utan slutledning) mänskligt beteende och mänskliga konstverk som uttryck för avsikter, känslor, attityder, och andra medvetandetillstånd.
Det är alltså inte fråga om egenskaper och kriterier. Det handlar om att avskaffa det sättet att se på naturen och bara "se" (direkt, utan slutledning) att skaparen finns. Fantastisk! Att inte fler forskare använder den metoden?
- "Hur kom ni fram till att vita är mindre intelligenta än svarta?"

- "Äh, det var ingen konst! Det "ser" man ju."

Här är avhandlingens slutsats:
The argument of this dissertation will end in the following conclusion: If the way that open-mindedness pictures our cognitive relation to the world is correct, then it is possible that people like me – people who spontaneously react to nature in the way described above – actually know that a creator of biological structures exists. The evidence that supports this knowledge is, then, perceptions of expressive properties in nature.
Spontant öppna människor som "reagerar" på naturen på "rätt" sätt kan på så sätt "veta" att en skapare finns? Jag vet inte var ni tycker, men för mig känns det som att det här resonemanget inte ens kvalar in som postmodern teologi - jag tycker mer det liknar New Age.

Sista meningen lyder så här:
Further methodological remarks will be made as we proceed.
Så vi kanske har mer övertygande argumentation att hoppas på? Den som betalar får se.

En pikant detalj återstår faktiskt. För vem tror ni har finansierat Wahlberg?
This book would not have been written had not the Church of Sweden offered me a four year scholarship. I want to express my heartfelt gratitude to the Church of Sweden for having given me this opportunity.
Oljebolag finansierar lobbyister som förnekar växthuseffekten. Tobaksbolag finansierar forskning som "visar" att cigaretter inte är farliga. Svenska kyrkan finansierar forskning som "visar" att Gud finns.

Smakfullt.

(Tack till Jonas Förare för tips om avhandlingen.)

21 kommentarer:

Daniel sa...

Jag undrar om de av misstag råkat blanda ihop ordet "religionsvetenskap" med ordet "religion"? De är ju ändå rätt snarlika.

Magnus Persson sa...

"Blommorna är så vackra att jag känner guds närvaro - därmed har jag bevisat guds existens."

Sådan "bevisföring" skulle leda till ett underkänt projektarbete på gymnasienivå. Garanterat.

Här är någon som arbetat fyra år på universitetsnivå med att linda in den förutbestämda slutsatsen i en vacker hypotes utan grund...

Eric Wadenius sa...

Teologi är sökandet efter nya sätt att beskriva samma gamla sak, det är läran om kejsarens gamla utslitna kläder.

Niclas sa...

Kan i ämnet bara rekommendera Francis S Collins - The language of God (finns visst på svenska numera, men bara läst den på engelska).

Lennart W sa...

Ang. avhandlingen som sådan är det förstås lätt att bli fundersam, iaf av det som framkommer här. Det man iofs kan undra över är vilken sorts bevis som t.ex. Patrik hade godtagit? Dånande röst från himlen? Hur vet du att du inte helt enkelt har blivit galen? Gäller allt man kan tänka sig. Våra sinnen kan ju lura oss, inkl. de sinnen som talar om för oss att andra kloka och omdömesgilla människor ser samma saker som oss. En rapport om en stor text på månens baksida "Made by God" kan ju också bara vara en rapportering som existerar i din fantasi. Vad vet man egentligen, om man avfärdar miljarder vittnesmål som fantasier?

CARTESIAN, adj. Relating to Descartes, a famous philosopher, author of the celebrated dictum, Cogito ergo sum — whereby he was pleased to suppose he demonstrated the reality of human existence. The dictum might be improved, however, thus: Cogito cogito ergo cogito sum — "I think that I think, therefore I think that I am;" as close an approach to certainty as any philosopher has yet made.

(Devil's Dictionary av Ambrose Bierce)

Om det är någon sorts akademiskt arbete som det är lämpligt att SvK finansierar så är det väl just teologiskt. Det ska nog snarare jämföras med oljebolag som sponsrar geologisk forskning. Ville SvK uppföra sig som oljebolag som sponsrar klimatförnekare, skulle de sponsra sina fienders fiender.

Illustrationen till New Age påminner lite om Dawkins: Growing up inte universe tycker jag. Undrar hur han tänkte där egentligen.

Patrik Lindenfors sa...

Har du läst "Cosmos" av Carl Sagan? Något sådant bevis skulle nog skaka min ateism. Men om jag ska tillåta mig att bli personlig så tror jag att jag även lätt skulle kunna ryckas med på t.ex. en Livets Ord-gudstjänst och bli i alla fall temporärt frälst.

Angående Dawkins-illustrationen så har du en poäng :-)

Jesper sa...

Det svenska pressmeddelandet är inte särskilt väl översatt. Som jag uppfattar resonemanget ser det ut ungefär så här:

Om ett objekt har egenskapen vara konstverk, inte för att vi uppfattar objektet så, utan för att det är ett konstverk i sig (och alltså även utan observatör), så följer logiskt på detta att det finns en verkställare.

Den delen av argumentet i sig är ganska vettig. Däremot är den implicerade premissen att några sådana egenskaper finns heltokig. Ändå är den rätt vanlig inom filosofin, både historiskt och idag. (Och jag menar just filosofi, inte teologisk filosofi.)

Det handlar inte om egenskaper som så att säga är deducerade, till exempel: »Den är vit, gjord av gips, har formen av en människa och står på ett museum, alltså är det en staty«.

Andra exempel på samma typ av egenskaper skulle kunna vara sådant som att vara hare, lustig eller tåg. Frågan man kan ställa sig är till exempel om man tror att till exempel en stickkontakt skulle vara en dylik, även om ingen fanns som kunde kalla den för stickkontakt. Svarar man ja, så har den här delen av argumentet en viss bärkraft. Jag svarar nej.

Den andra delen säger bara att om sådana är möjliga att förnimma, så är de möjliga att förnimma. Av någon anledning väljer Patrik att skjuta in sig på den delen av argumentet.

Så visst är det helt riktigt att det inte är postmodernism. Det är ett ganska simpelt filosofiskt resonemang, hemmahörande i A-kursens metafysik.

Tag tillfället i akt, läs lite filosofi! :)

Patrik Lindenfors sa...

Tack för länken. Men vad menar du att jag missade?

flesh sa...

"vi tycks kunna se (direkt, utan slutledning) mänskligt beteende och mänskliga konstverk som uttryck för avsikter, känslor, attityder, och andra medvetandetillstånd."

Eller annars kan det så att vår kultur, världsbild och erfarenheter tolkar exempelvis ett konstverk efter vissa kulturellt betingade konventioner...

flesh sa...

Eller annars kan det så att vi utifrån vår kultur, världsbild och erfarenheter tolkar exempelvis ett konstverk efter vissa kulturellt betingade konventioner...

Eric Wadenius sa...

LennartW,

Det finns tonvis med saker som skulle göra mig mindre skeptisk till idén om en gud. Några av dessa skulle vara:

* Att bön fungerar. Att man statistiskt kan visa att det som folk ber för inträffar i mycket större utsträckning än det som folk inte ber för. Extra tyngd hade tillkommit ifall resultaten var beroende av vilken gud man bad till.

* Direkt massuppenbarelse. Idén om att något talar till en väldigt stor grupp människor samtidigt som alla, oberoende av varandra, kan upprepa det sagda. Alternativt att personer befinner sig i olika rum och får uppenbarelser som de kan verifiera oberoende av varandra.

* Naturlig uppenbarelse. Exempelvis att en ny planet dyker upp solsystemet på vilken det står skrivet med hjälp av kraternedslag "I am JAHWE".

Det finns hundratals exempel på saker som hade minskat min skepticism. Många av dessa saker hade minskat den så till den grad att det vore förnuftigare att tro än att inte tro att en gud fanns.

Frilansande Memetiker sa...

Det låter som att avhandlingen är samma sorts ovetenskapliga skitsnack som har bemötts om och om igen förut. Jag hoppas den blir ihjälgrillad på ventileringen.

Lars sa...

Ja Erik, det är sannerligen inte särskilt svårt att ge exempel på skilda vetenskapliga observationer eller fynd som skulle kunna få en att tro att Gud kanske existerar.
Frågan är väl vad som skulle krävas i bevisväg för att Lennart W skulle sluta tro på Gud? Att hans känsla för att Gud finns försvinner?

Jesper sa...

Patrik: Missade och missade... det jag själv direkt fick ögonen på i vad som citerats i inlägget var att det bara verkar vara ytterligare en inkarnation av det teleologiska gudsargumentet. Slutsatsen står och faller med att tingen i sig är vad vi ser dem som, i mycket hög utsträckning. Jag saknade den biten i inlägget. :)

Diskussionerna kring metafysiska egenskaper, och i ännu högre grad konstitution, kan vara synnerligen förvirrande. Även för teologer.

Patrik Lindenfors sa...

@Jesper,
Tack för förtydligandet. Och tack för ditt lärda långa inlägg! Det var läsvärt.

Johnny Lilja sa...

Suck! Det som är för ologiskt för filosofi kan alltid framföras i religions"vetenskap" eller än värre relgionsfilosofi.Varför finns relgionsfilosofin som ett speciellt ämne förresten? Det känns mest som filosofins skyddade verkstad. Dags att lägga ner de där ickeämnena.
En invändning mot det, i mitt tycke, rätt infantila designargumentet förutom de som redan redovisats här är följande:
Om allt är "designat" så bär ju allt naturligtvis lika mycket "spår" av design. Ett berg är lika mycket designat som en skalbagge. En meteorit är lika designad som giraff. Alltså kan man inte jämföra designade och odesignade objekt om allt är designat!
Man kan invända och säga att exempelvis en sten som lossnat från en berg inte ingår i de ursprungligen designade objekten. Om vi jämför den stenen med en som funnits från "början" borde det alltså finnas någon sorts skillnad på stenen som funnits från början och den nybildade stenen. Den designade skulle ha någons sorts kännetecken. Är det så? Hemliga symboler som skrevs in vid skapelsen? Nej, inte på de stenar jag sett i alla fall....
Återstår alltså att visa att det finns objekt som saknar en annan FÖRKLARING än design. Har han visat det i avhandlingen? Det kräver naturligtvis mycket stor empirisk kunskap att ens kunna spekulera i den typen av argumentation. Sedan krävs förstås insikten att den spekulationen i sig aldrig kan vara ett bevis. Att en annan förklaring saknas än den egna hypotesen betyder förstås inte att hypotesen är korrekt eller ens plausibel. Dessvärre är det mest folk som saknar dessa kunskaper som är anhängare av design. Naturligt nog....

Patrik N sa...

Lennart,

"Vad vet man egentligen, om man avfärdar miljarder vittnesmål som fantasier?"

…miljarder vittnesmål om den kristne gudens existens menar du? Vad vet du egentligen, som avfärdar miljarder vittnesmål om andra gudars existens? För det gissar jag att du gör.

Använder du samma sätt att värdera gjorda observationer i ditt arbete som vetenskapsman som du använder när du värderar de "vittnesmål" som du avser?

Johnny Lilja sa...

Gud slutade ju visa sig offentligt nån gång i gamla testamentet redan eller är jag fel ute? Så vilka miljarder har sett gud?

Lennart W sa...

Patrik N: Det var nästan 3 år sen jag skrev det där. Väldigt öppenhjärtligt tycker jag nu, även om det iofs bara är några öppna, filosofiska och problematiserande frågor, utan försök till att pådyvla någon några svar. Bra så. Du kanske även la märke till ifrågasättandena av man ens kan tänka sig något helt godtagbart Gudsbevis?

JA, jag problematiserar väldigt mycket i min profession.

Ang. vittnesmål: Det är inte ovanligt att människor som blir vittnen till samma händelse ändå har helt olika uppfattning om vad som hände. Och det är allt jag har att säga om det. HÄR.

Kristian Grönqvist sa...

Lennart

Menar Du att Du har nyktrat till under de tre senaste åren?

Camilla Grepe sa...

Om någon vill skriva om det här (Tema: skattemedel används till...på landets universitet) så är Bright intresserad. Tidningen skickas till hundratalet medieredaktioner och kan ge ytterligare ved på brasan nu när storyn om parapsykologen i Lund är aktuell.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se