14 apr. 2010

Jordens snällaste apa?

Vetenskapens Värld sände nyligen ett TV-program som hette Jordens snällaste apa, av Lasse Berg. Du kan se det på SvT Play.

Eftersom det här är mitt forskningsområde sitter jag och ler glatt och skakar på huvudet uppgivet om vart annat. Programmet är verkligen beundransvärt heltäckande, och visst är det centrala mysteriet om människans evolution just nu varför vi samarbetar så osannolikt mycket, men en del av inslagen gör mig mörkrädd. Liksom med Lasse Bergs bok Gryning över Kalahari känner jag att det är hans personliga ansats och tolkningar som är problemet, inte innehållet.

Filmen öppnar med en sekvens där vi möter San-folket i Kalahari. I Rosseausk 1700-talsanda beskriver Berg dem som riktiga ädla vildar. Alla delar med sig av allt till alla och konflikter löses med samtal, "annars är risken att någon blir dödad." En berättigad oro, om man tittar på data, eftersom mordfrekvensen hos detta folk vida överstiger mordfrekvensen i moderna västerländska samhällen. I boken War before Civilization berättar Lawrence H. Keeley att antalet mord mellan 1920 och 1955 var fyra gånger större hos San än i USA, och mellan 20 och 80 gånger större än moderna industrialiserade stater under 50- och 60-talen (Keeley 1996, p. 29). Ädla vildar? Inte enligt min definition av "ädel".Så här fortsätter det. Lasse Berg ger sig på jakt efter "människans natur". Är vi aggressiva eller är vi solidariska? Hela frågan är fel ställd. Det krävs ingen forskare för att enkelt se att vi både är aggressiva och solidariska. Vi samarbetar, visst, men ofta gör vi det för att trycka ner andra samarbetande grupper - någon som Berg nämner i förbigående då han menar att makthavare "utnyttjar" människans "sanna" samarbetande natur. Utnyttjar? Njae.

Som alltid i sådana här sammanhang rullas Franz de Waal fram för att få uttala sig om bonobos ("apornas hippies!") och vad dessa kan berätta om människan. Bonobos är ju snälla och har mycket sex, då måste ju människan vara snäll och ha mycket sex! Njae. Det är lätt att se det logiska felslutet om man vänder på det. Människan är ju hårlös och kan prata, då måste ju bonobos vara hårlösa och kunna prata?

Är det något som jag tror skulle göra den allmänna förståelsen för människans evolution en tjänst så skulle det vara att förbjuda de Waal att uttala sig offentligt om bonobos. På Wikipedia står bland annat följande att läsa om de Waal: "Hans uppfattning av människans moral skiljer sig från tidigare evolutionsbiologers, som Richard Dawkins, eftersom han menar att alla primater har en inbyggd rättskänsla och biologiskt betingad moral." Skriver man en sådan mening har man verkligen gått på de Waals skitsnack. Hela metaforen med den själviska genen är egentligen sprungen ur en önskan att förklara hur det naturliga urvalet kan leda fram till samarbete. Att "själviska gener" betyder "själviska individer" är faktiskt tvärtom mot vad metaforen är tänkt att förklara. (Ok ok, de Waal har skrivit mycket bra också, men han brer verkligen på för mycket om sina bonobos.)


Lasse Berg kommer mot slutet fram till att människan är "av naturen" snäll och samarbetsvillig. Vilken tur! Tänk om han istället hade kommit fram att vi "av naturen" är våldssamma psykopatnaturer, som varken tar hänsyn till medmänniskor eller natur. Vad hade han gjort för program då? Berg är nämligen av åsikten (vilken inte kommer fram så tydligt i tv-programmet, men definitivt i boken) att naturligt = bra. Vi bör alla äta stenåldersdiet, för det var den vi evolverade för att äta. Man önskar bara att han kunde tänka tanken att människor på den tiden åt det som fanns till hands att äta. Det är först nu vi har lyxen att kunna välja informerat. Tur att han inte spårade vårt ursprung till inuiterna, för då hade han väl rekommenderat en diet av sälspäck till oss allihop.

Vi är inte antingen aggressiva eller fredliga, vi är både och. Det som är naturligt är inte per automatik bra. "Naturligt" är bara ett faktautlåtande om sakers tillstånd, inte ett värdeomdöme. Frågan om människans natur är över huvud taget fel ställd. Människans natur är att ha kultur. Att försöka separera de två är att missuppfatta vad det är att vara människa.

Trots detta vill jag rekommendera programmet. Strunta bara i Lasse Bergs guidning och lyssna till dem han pratar med istället. Berg är kunnig men han har en agenda. Utan den hade programmet varit fenomenalt.

6 kommentarer:

Lennart W sa...

Antar att du känner till Jared Diamond. Själv har jag bara läst "Collapse", men hans "Germs, guns and steel" lär också vara riktigt bra. Iaf utmanar han också idén om den gode vilden med avskräckande exempel från t.ex. Nordamerikas indianer.

Patrik Lindenfors sa...

Jo, "Guns, germs and steel" är helt makalöst bra. Jag håller just på med hans senaste alster (han är dock bara editor) "Natural experiments of history". Inte lika underhållande, men dock informativ.

Per Ewert sa...

Det var en läsvärd post, Patrik! Även Nils Uddenberg (också han ateist) har skrivit en läsvärd nedmontering av myten om den ädle vilden. Dragningen till det onda tycks vara obehagligt närvarande i oss alla.

Ulf Pettersson sa...

Mycket bra kommentar. Lasse Bergs vinklade inlägg om människans natur har jag också stört mig på. Han är verkligen inte ärlig när han redogör för samtida forskning om evolutionär psykologi.

En mycket bra bok i sammanhanget är den evolutionsintresserade psykologen Steven Pinkers bok "The Blank Slate". Den tar också upp den forskning som visat att föreställningen om "den ädle vilden" inte är sann. Lågteknologiska / förhistoriska kulturer var i själva verket mycket mer krigiska och våldsamma än moderna samhällen.

Lennart W sa...

Patrik!
Du kanske iaf är intresserad av det här? Enl. en kolumn i Access Magasin har de här filmerna precis lanserats för att användas i skolorna, tillsammans med en ny lärarhandledning:

Lärarhandledning – Evolutionen
Jordens snällaste apa

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Inte helt fel, faktiskt. inte helt rätt heller, tyvärr...

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se