1 dec. 2010

DO: s beslut om niqab i skolan bygger på fel i diskrimineringslagen

DO: s beslut om niqab i skolan bygger på grundläggande fel i diskrimineringslagen, som tyvärr strider mot idén om ett sekulärt och kosmopolitiskt samhälle för alla.

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna har idag meddelat sitt kraftigt försenade beslut i fallet med niqab i skolan. DO skriver: ”Att utestänga en elev från undervisning bara för att hon bär niqab, utan att ta hänsyn till de specifika förutsättningarna för deltagandet, strider därför enligt DO:s uppfattning mot diskrimineringslagen.”

Diskrimineringslagen skall ha till ändamål att ”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.

Formuleringen lider av en allvarlig begreppssammanblandning som dessvärre möjliggör DO:s tolkning. En av ovanstående diskrimineringsgrunder avviker på ett centralt sätt från de andra: ”Kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet (hudfärg etc), funktionshinder, sexuell läggning och ålder” är alla egenskaper, medan ”religion eller annan trosuppfattning” är däremot ställningstaganden. I lagen bör ställningstaganden hanteras fundamentalt annorlunda ur diskrimineringssynpunkt än egenskaper.

Diskrimineringslagen är tyvärr felaktigt konstruerad, eftersom egenskaper och ställningstaganden betraktas som samma sorts kvaliteter hos en individ. Det leder i sin tur till en kollektiviserande och kategoriserande syn på individer som i sin förlängning strider mot hela idén om ett kosmopolitiskt och sekulärt samhälle. Diskrimineringslagen måste skrivas om.

Läs mer på DN, SvD1, SvD2, Expressen, Aftonbladet.

71 kommentarer:

Anonym sa...

Homofober säger samma sak om skyddet för »könsöverskridande identitet« och »sexuell läggning«. Jag vet inte hur många gånger jag hört hatpredikanter säga att HBT-personer får skylla sig själva om de manifesterar sin sexualitet. Förre migrationsministern Barbro Holmberg (s) brukade till och med säga så när RFSL protesterade mot att HBT-flyktingar utvisades till en säker död. Tanken är att om den hotade HBT-personen bara assimilerar sig och döljer vem hon är så går hon fri. Förtrycket har den förtryckte därmed valt själv. Gör ett nytt »livsstilsval« och allt blir bra.

Reduceringen av en människas egenskap till ett ytligt ställningstagande syftar enbart till att legitimera förtryck. Bögar är OK så länge de inte uppför sig bögigt. Muslimer är OK så länge de inte uppför sig muslimskt. Transpersoner är OK så länge de inte bör »fel« kläder. Med andra ord ska det som definierar en förtryckt minoritetsperson fråntas henne för att hon ska äga rätten att inte bli diskriminerad.

DO gör helt rätt. Det är inte OK att diskriminera muslimer och det är inte muslimerna som bör skulden till islamofobin.

Patrik Lindenfors sa...

DO gör helt fel. Det är inte OK att diskriminera muslimer och det är inte muslimerna som bär skulden till islamofobin.

Anonym sa...

Patrik L:

Den klassiska invändningen. Homosexuella diskrimineras inte eftersom de kan ingå heterosexuellt äktenskap precis som andra (Livets ords tidning Världen idag brukade köra med det argumentet i äkyenskapsdebatten).

Humanisterna kör nu en islamofobisk version av samma argument: den muslimska kvinnan diskrimineras således inte eftersom hon kan följa »svenska« kvinnors praktik.

Som sagt, Humanisterna avslöjar sig ideligen som en organisation som arbetar för monokulturellt samhälle där de avvikande individerna ska kriminaliseras.

Eric Wadenius sa...

Christopher,

Jag är själv inte för ett förbud mot att bära Niqab, bara så att du vet.

Varför bör just religion särbehandlas och var drar du gränserna?

Vore det diskriminering om en arbetsgivare särbehandlade någon för att de insisterade att gå nakna (om personen är nudist) eller för att de insisterade på att alltid bära AIK-tröja (för dennas FÖRÄLDRAR var stora AIK-fans)?

Varför skall identiteten religion särbehandlas?

Patrik Lindenfors sa...

Bara ett förtydligande. Problemet är inte om man får bära niqab eller inte. Självklart får man det. Det är frågan om sammanhang. Här i en lärsituation där lärare ska bedöma elever individuellt.

Om du nu nödvändigtvis vill dra in homosexualitet som jämförelse så är det att jämföra med vad homosexuella får göra hemma hos sig själva (vad som helst) i jämförelse med vad man får göra på en skola (inte vad som helst). Vad människor har på sig i privata sammanhang har ingen med att göra.

(Jag är personligen stark motståndare mot ett niqabförbud - men det är inte det frågan gäller.)

Ulf Gustafsson sa...

I det aktuella fallet handlar inte om muslimer, utan om en individ som diskrimerats pga en av sina många identiteter.

Sedan har skolan uppenbarligen visat att hon kunde genomföra utbildningen med godkänt resultat.

Problemet med lagen, eller vår uppfattning om den, är att den placerar individer i fiktiva grupper.

Anonym sa...

Patrik L:

Den utdragna processen hos DO har ju resulterat i att kvinnan kunde genomföra sin utbildning med gott resultat. Fakta visar alltså att hon var fullt kapabel att göra det som det som skolan påstod var omöjligt.

Samma sak hände med det så skallade handskakningsfallet. Mannen som vägrades ersättning av arbetsförmedlingen med argumentet att hans religion omöjliggjorde anställning fick i själva verket fast arbete innan ärendet nådda domstol.

Slöjförbud och handskakningskrav är bara ett svepskäl för diskriminering.

Min liknelse med homosexualitet tag jag för att jag varit engagerad i sådana frågor i snart tjugo år. När någon vill diskriminera homosexuella så skyller man också på irrelevanta icke-problem och lägger över ansvaret på den diskriminerade. Intoleranta skitstövlar hittar alltid på något finurligt sätt att legitimera sina fördomsfulla åsikter. Mönstret är dock detsamma oavsett vilken form av diskriminering det gäller.

Patrik Lindenfors sa...

Jag vet inte jag. Nog finns det väl även en gräns för vad du skulle tycka var acceptabel klädsel i ett klassrum? Det är den gränsen som testats - är maskering ok? Vanlig hijab har aldrig varit ansedd som något problem, till exempel. Eller om någon transa skulle vilja vara klädd i kvinnokläder. Det gäller bara acceptans av maskering.

Janne A sa...

"Islamofobi" - säger Aqurette.

Vad ska man då säga om muslimen Abdulkader Habibs tolkning av islam:

"..jag vet inte om jag i dag skulle anställa personal här på kansliet med niqab. Anledningen är att ansiktet är som ett id-kort. Det är som en grundlag inom islam, att se ansiktet på den du sluter avtal med. Och arbetar man här har man redan valt att jobba tillsammans med både män och kvinnor." (SvD)

Det finns helt enkelt ingen obegränsad rättighet att få uttrycka sin identitet på sin arbetsplats. Kontexten och arbetsuppgifternas karaktär avgör. Men har man en övertygelse så får detta konsekvenser för ens möjligheter till yrkesval. Att spärrvakten ville uttrycka sin sikhiska identitet även i arbetskläderna gick vad jag minns att lösa, och karaktären på hans arbetsuppgifter lägger inga hinder i vägen för detta. Annat kan det ju vara när det t.ex är frågan om myndighetsutövning. Men den distinktion tycks "kulturalisterna" inte vara varse. T.ex har ju DO Katri Linna hävdat att även poliser måste få ha rätt att uttrycka sin etniska/kulturella/religiösa identitet via modifierad uniformering.
Då får vi alltså snart "muslimska" poliser. Och "judiska" poliser. I rättvisans namn förstås också "palestinska" poliser - kan bli rätt intressant.... Och "homopoliser" (men inte heteropoliser eftersom det är minorititetsstatusen som avgör). Samiska poliser, Romska poliser, Asatroende poliser (tuffa uniformer?), ja listan blir förstås i rättvisans namn oändlig. Önskvärd utveckling?

Nu ser jag att även Folkpartiet är notoriska Islamofober (förslag om lag som ger skolor rätt förbjuda ansiktstäckande klädedräkt), men inget är ju nytt under solen, Sabuni har ju i kulturalisternas ögon varit "husneger" för den svenska rasismen sedan hon tillträde. Ullenhag lär få det hett om öronen han också.

Anonym sa...

Patrik L:
Problemet är hos er. Det är ni som inte accepterar religionsfriheten och envist vägrar att betrakta religion som något annat än en åsikt. Men lagstiftningen är tydlig. Det är en mänsklig rättighet att få praktisera sin religion. Om någon maskerar sig av politiska skäl så är det något helt annat än att bära religiös klädsel.

Kristian Grönqvist sa...

Christopher.

Den andra naturliga invändningen är överhuvudtaget införandet av klädkoder.
Varför går sjuksköterskor och läkare med speciella kläder?
Varför har polisen andra kläder?
Varför har hockeyspelare andra kläder?
Varför har piloter andra kläder?
etc etc.

Jag kan inte tänka mig att det i det fallet handlar om att diskriminera andras kläder. Utan för att framhålla att man tillhör en viss yrkesgrupp, för att sammanblandning inte skall ske.

Eller för att man av praktiska skäl föredrar, att alla skall ha en relevant kädsel.

Vilket i sin tur gör att det är sammanhanget, inte den ideologiska renheten, som orsakar klädseldoktrinen.

Sen kan man framhålla sin speciella ideologi också med att bära burka, bomberjacka,dreadlocks palestinasjal, turban etc, men när ideologin kan tänkas krocka med yrkesutövningen tex att var präst i kyrkan i bomberjacka, så förvanskas budskapet.

Klädsel är ett sätt att markera sin personlighet och sina ställningstaganden, vilket gör att det i professionella sammanhang kanske inte alltid är lämpligt.
Annars tycker jag att det inte spelar någon roll.

Anonym sa...

Kristian:
Det vi diskuterar är om en elev ska få gå i en kommunal skola.

Anders Bergdahl sa...

Christopher:
"Det är en mänsklig rättighet att få praktisera sin religion. Om någon maskerar sig av politiska skäl så är det något helt annat än att bära religiös klädsel."
FEL politik skiljer från religion genom att man, oftast, har skäl som man kan redogöra för till varför man anser något. Den religösa har oftast inge sådana rationella skäl utan hänvisar till tradition eller att någon skrift gett dem denna order.
Jag ser ingen skillnad mellan en affär som inte låter någon i personalen ha politiska märken på så eller att hindra dem för att ha attribut som propagerar för och synliggör deras religösa krav.

Anders Bergdahl sa...

Om inget dagis tillåter personal som gömmer sig bakom en mask eller inte kan ta alla kunder/föräldrar i handen och diskutera barnens situation så finns det inget skäl att utbilda denna person. Då blir frågan, vill vi utbilda peroner till yrken de på grund av politisk eller religös uppfattning inte kan praktisera?

Patrik N sa...

"Men lagstiftningen är tydlig. Det är en mänsklig rättighet att få praktisera sin religion. Om någon maskerar sig av politiska skäl så är det något helt annat än att bära religiös klädsel."

Det är ju det som är poängen i blogginlägget också. Diskrimineringslagen har tillämpats korrekt men lagen bidrar inte till ett sekulärt samhälle, tvärtom.

Det olyckliga med lagen idag är att den jämställer egenskaper med uppfattningar som människor väljer att ha men det är bara en sorts uppfattningar som lagen skyddar, nämligen religiösa uppfattningar.

Vi bör inte ha lagar som skyddar bara vissa uppfattningar utan alla uppfattningar bör ha samma typ av skydd (eller samma brist på skydd).

Ska man av religiösa skäl ha rätt att bära niqab ska man naturligtvis av andra skäl ha rätt att bära niqab, niqabliknande plagg eller andra klädesplagg som man önskar bära men religion ska inte ges en särskild rätt i något avseende.

Varför skulle religiösa sedvänjor ha en högre rätt än andra sedvänjor?

Ulf Gustafsson sa...

Religionsfrihet är ok, problemet ligger i att vi är oense om vad religion är och vilka religioner som är värda skydd.

"jag är kommunist, men inte som ideologi. Det finns inga hållbara rationella argument för det. Nej, jag är religiös kommunist och vill leva i enlighet med lenintraditionen"

Om denna religion har samma rätt som andra religioner är det ok för mig.

DO:s beslut stödjer kanske detta, då det handlar om en liten minoritet med extrema idéer, även för de flesta muslimer.

Anonym sa...

Anders:

Folkhemssocialismen har förlorat och i dagens mer liberala samhälle finns det alla möjligheter att starta och driva friskolor och privat barnomsorg anpassade efter andra behov än majoritetssamhällets. Muslimska barnskötare ha en ljus framtid på arbetsmarknaden.

Ditt krav på rationalitet är ditt eget. Religiösa människors grundläggande rättigheter villkoras inte av deras förmåga att argumentera för min tro. I de flesta fall är det helt ointressant vad utomstående tycker. För en ortodox muslimsk kvinna är klädseln inte ett ställningstagande riktat mot andra. Hennes slöja handlar inte om att hon vill involvera dig i sin religionsutövning.

Anonym sa...

Patrik N:

»Diskrimineringslagen har tillämpats korrekt men lagen bidrar inte till ett sekulärt samhälle, tvärtom.«

Jag vill inte ha ett sekulärt samhälle. Jag vill ha en sekulär stat som låter bli att reglera religionen och lämnar människor ifred.

Patrik N sa...

Ulf,

"Om denna religion har samma rätt som andra religioner är det ok för mig."

Anser du att religiösa uppfattningar ska ha ett högre skydd än andra uppfattningar?
Det leder ju nämligen till att religionsfriheten måste ges rätt att inverka på andra friheter om de står emot varandra.

BladeRunner sa...

Frågan gäller väl om man ska få vara maskerad i skolan och om det är skillnad på att ha rånarluva eller niqab.

Jag tycker inte det är ett problem om människor vill maskera sig, så länge det är ett fritt val. Sen tycker jag att anledningen till att bära niqab eller slöja är idiotisk. Tanken om att män skulle vara översexuella djur som inte kan behärska sig om de får se en kvinna är absurd som bäst.

Det är helt onödigt att hålla på och lagstifta mot sånt här och införa förbud på hur folk får klä sig – det löser ingenting. Det viktiga är att dessa tjejer faktiskt går i skolan och lär sig annat än det som står i Koranen.

Men religioner och kulturella uttryck är fria val. Något som till exempel sexuell läggning inte är. I det offentliga rummet har man rättigheter likväl som skyldigheter och ens fria val har konsekvenser. Om man vill ha ett jobb så kan man inte förvänta sig att bli särbehandlad i ens arbetsuppgifter. Om man vill ha ett jobb som innebär sociala kontakter och man visar bristande respekt mot en viss grupp på arbetsplatsen, då kan man inte hävda diskriminering (handskakningsärendet). Om man vill ha ett jobb där ens klädsel inte är förenlig med arbetsuppgiften, då kan man inte hävda diskriminering (t.ex. säljare). Om man vill ha ett jobb där arbetsuppgifter går emot ens religiösa övertygelse, då kan man inte hävda diskriminering (t.ex. vägra att utföra abort). Jämför allt detta med att jag som pacifist skulle stämma försvarsmakten för diskriminering, då jag skulle vägra hantera vapen. Skulle det vara någon skillnad om jag var pacifist av religiösa skäl?

Eric Wadenius sa...

Christopher,

-"Om någon maskerar sig av politiska skäl så är det något helt annat än att bära religiös klädsel."

För det har Christopher bara bestämt och då är det så (punkt). En godtycklig subjektiv åsikt ser inte jag som ett gott argument. Men, det är klart, det finns ju en anledning till varför jag är humanist och du inte är det.

Du har fortfarande inte lyckats argumentera för varför vi skall dra denna distinktion mellan religion, politik och andra identiteter.

Anonym sa...

Eric:
Oj så aggressiv man kan vara. Men nej, det är inte jag som har bestämt. Det är FN, EU, Europarådet och alla de andra organisationerna som skrivet de dokument som utgör internationell rätt inom MR-området. Du får väl helt enkelt arbeta på att få Sverige att skriva ny grundlag, lämna FN och riva upp Lissabonfördraget som binder oss till den för Humanisterna så problematiska stadgan om de grundläggande rättigheterna. I nuläget finns det helt enkelt inget lagligt utrymme för det ateistiska samhälle som ni vill ha.

BladeRunner sa...

Christopher A

"I nuläget finns det helt enkelt inget lagligt utrymme för det ateistiska samhälle som ni vill ha."

Det är djupt ohederligt att tilldela folk åsikter som dom inte har. Du borde sluta med det.

Kim sa...

Aqurette:

Skilja på politik och religion? Hur ska vi hantera politiserad religion menar du?

Janne A sa...

Aqurette:

Ja, "sekulär stat" är förstås ett mer adekvat uttryck än "sekulärt samhälle" om vi diskuterar hur lagstiftningen ska ge uttryck för människors fri- och rättigheter, men att sträva efter ett sekulärt samhälle innebär fortfarande inte att målet är den "monokulturella ateistiska dystopi" du och vissa andra tycks föreställa er, utan kokar egentligen ned till att vår argumentation kring sådana frågeställningar som berör alla medborgare inte kan ge några speciella hänsyn till argument som bygger på religiösa normkällor, utan alla argument måste i princip formuleras i termer som är öppna att prövas av alla människor, utan speciella "uppenbarade" sanningsanspråk.

...Och Religionsfriheten kan ju aldrig vara absolut, en sekulär stat måste fortfarande reglera religionsfrihetens gränser på något sätt.

Anonym sa...

BladeRunner:

Ni slår och sparkar på religiösa minoriteter och ägnar er ideligen åt att tillskriva människor åsikter och trosföreställningar som de flesta lämnat på medeltiden. Men själva är ni hyperkänsliga för minsta glidning i terminologin.

Ett sekulärt samhälle är i praktiken ett ateistiskt samhälle eftersom religionen inte kan existera där. Menar ni en sekulär stat så får ni sluta prata om att samhället ska vara sekulärt. Ett sekulärt samhälle var vad kommunisterna försökte skapa i Sovjetunionen. En sekulär stat är vad upplysta liberaler skapade i USA. Jag är anhängare av det senare.

Om någon minut börjar chanukka och jag har inte tid med er längre. Dags att tända ljus och hedra judarna som stod upp mot den tidens krav på assimilering.

Inga L. sa...

Sekulärt samhälle – sekulär stat. Försök till tolkning av begrepp.

1. Sekulär stat
2. Sekulärt samhälle
3. Frihet från religion och till religion.

Med ”sekulärt samhälle” menar nog de flesta inte enbart ”sekulär stat” som Christopher föreslår.
Inte heller menar man ett samhälle fritt från religionsutövare och religionsutövning av alla de slag.
Viktigt för väldigt många är även frihet FRÅN religion. Lätt för många religionsutövare att glömma.

Helt enkelt ett samhälle med sekulära offentliga institutioner.
Ett samhälle som skyddar minoriteter, men som inte skapar nya minoriteter genom att ge religioner rättigheter som icke-religiösa inte har.

Befintliga lagar och förordningar kan rivas upp och göras om, ifall det visar sig att de inte fungerar.
I ett samhälle med så lite gnissel som möjligt. Det finns förfärande exempel på länder där religionerna slår varann i huvudet med sina gudar.

Rätta mig om jag har fel.
Det finns förmodligen tjusigare uttryckt någon annanstans.

Lennart W sa...

Ang. vad som gäller egentligen enl. lagar och förordningar och avtal i Sverige, EU och FN, lämpar sig en sådan diskussion synnerligen illa för för rent känslosamma utbrott och önsketänkande. Detta gäller verkligen också "Humanisterna". Ta reda på vad som faktiskt gäller. Kolla om så behövs med juridisk expertis. Den som verkar ha bäst koll här är Aqurette (som hänvisar till sådant som t.ex. Lissabonfördraget). Ska han få vinna på WO? Skärp er.

Patrik N sa...

Lennart W,

Blogginlägget gäller inte bara hur lagstiftningen är, utan också om hur några av oss tycker att den istället borde vara.

Diskrimineringslagen skyddar religiösa uppfattningar på ett sätt som inga andra uppfattningar skyddas. Det är där vi ser problemet. Christoffer ser det inte som ett problem, om du ser det som ett problem eller inte vet jag inte men att diskussionens kärnpunkt gått dig förbi står helt klart. Din uppfattning till oss att skärpa oss är aningen överilad och snarast att betrakta som ett sådant där känslomässigt utslag som du inte tycker om.

Janne A sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Janne A sa...

Nej, kommunisterna i Sovjetunionen försökte inte skapa ett sekulärt samhälle, de skapade ett dogmatiskt kommunistiskt samhälle, där förstås även ateister hamnade i Gulag om de ifrågasatte något inom Marxism-Leninismen. Definitionen av ett sekulärt "samhälle" inbegriper för övrigt som en självklar utgångspunkt en sekulär "stat" enligt alla sekularister jag har träffat på, och därför kan inte samhällssystem som de i Sovjet eller Albanien kallas "sekulära" då religionsfrihet inte erkändes.

Och javisst, den amerikanska sekulära författningen är ett ideal även för mig. Det ironiska med det amerikanska exemplet jämfört med det mer kulturellt sekulära Europa är dock att när Högsta domstolen t.ex. förbjöd obligatorisk morgonbön i skolorna så kom som ett brev på posten samma offer-retorik om "inskränkt religionsfrihet" från protestantiskt kristna, dvs från majoritetsbefolkningen!!

B'shalom

Mattias sa...

Angående bestämmelser i EU (där det verkar som att DO gör fel), ur artikeln http://www.newsmill.se/node/30713:

"Europadomstolen har i ett flertal fall godtagit förbud mot slöjor och andra religiösa symboler inom det allmänna utbildningsväsendet, både för elever och för anställda. I det vägledande fallet Leyla Sahin mot Turkiet, från 2005, hade ett universitet utfärdat ordningsregler som bland annat förbjöd den muslimska sjalen hijab. Europadomstolen konstaterade att det statliga universitetet i princip var bäst lämpat att utvärdera behoven av regleringar. Och eftersom reglerna syftade till att upprätthålla legitima ändamål som jämlikhet mellan könen och sekularism fann Europadomstolen att inskränkningen var tillåten.

Sedan fallet med Leyla Sahin har Europadomstolen avgjort ett flertal liknande fall där allmänna skolor har förbjudit bärande av slöjan både för anställda och för elever, bland annat i rättsfallen Kurtulmus mot Turkiet (2006) och Dogru mot Frankrike (2008). I samtliga fall har Europadomstolen uttryckligen lämnat staterna ett stort utrymme att själva reglera dessa frågor. Europadomstolen har ansett att de förbud som granskats inte utgjort någon otillbörlig inskränkning av de berörda personernas religionsfrihet. Enskilda elever eller anställda vid allmänna utbildningar får tåla inskränkningar av religionsfriheten då principer som neutralitet, sekularism och jämlikhet mellan könen måste få företräde framför individernas religionsutövning.

Vad säger då vår egen regeringsform? Ja, redan 2003 slog Skolverkets jurister fast att skolor har rätt att förbjuda elever att bära niqab och burka. Skolverket konstaterade att grundlagsskyddet för religionsfrihet innebär ett förbud mot bestämmelser som uttryckligen riktar sig mot någon viss religionsutövning eller som uppenbart syftar till att motverka en viss religiös riktning. Men religionsfriheten innebär däremot inte någon rätt att vägra exempelvis värnplikt (som då inte var avskaffad) av religiösa skäl eller en rätt för föräldrar att av religiösa skäl eftersätta sin vårdnadsskyldighet mot sina barn.

Religionsfriheten i regeringsformen innebär helt enkelt inte någon obegränsad rätt att i religionens namn eller under hänvisning till dess påbud, dogmer, läror eller sedvänjor att handla i strid med andra bestämmelser eller viktiga samhällsintressen. Skolverkets slutsats var som sagt att skolor har rätt att förbjuda elever att bära niqab och burka."

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Nej, religionsfrihet skall inte ha ett högre värde än andra rättigheter inom MR, men likvärdigt till konflikt mellan rättigheter uppstår.

Om två rättigheter står i konflikt, så löses detta genom
a) en individs rättigheter är alltid viktigare än en grupps
b) en individs rättigheter får inte begränsa en annan individs rättigheter

Det är en poäng att ha religionsfriheten kvar, då den garanterar friheten från religion.

Janne A sa...

Angående vad olika konventioner ålägger oss att göra, kan följande kanske också vara relevant:

FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor inte bara förbjuder könsdiskriminering utan ålägger också staterna att ”ändra eller avskaffa /…/ sedvänjor eller bruk som innebär diskriminering av kvinnor”, att ”ändra mäns och kvinnors sociala och kulturella beteendemönster för att på så sätt avskaffa fördomar, seder och bruk som grundar sig på föreställningen om det ena könets underlägsenhet eller på stelnade roller för män och kvinnor”.

(http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kulturdebatt/med-tackta-ansikten-kan-vi-inte-motas_5205649.svd)

BladeRunner sa...

Christopher

Nej, det gör vi inte. Jag har inget intresse av att tillskriva någon åsikter som dom inte har och definitivt inte att slå och sparka på minoriteter. Dessutom ger inte två fel ett rätt. Men det finns faktiskt människor som har åsikter hämtade från medeltiden och då kritiserar vi dom för det.

Du försöker inte ens förstå vår ståndpunkt. Du vrider och vänder för att få oss att passa in i din nidbild. Ett exempel på detta är när du gick till attack mot Sturmark för att han hade sagt att det inte fanns några judiska barn. Du försökte inte ens förstå vad han menade och började beskylla honom för att hysa antisemitiska åsikter. Här omdefinierar du sekulärt samhälle som ateistiskt samhälle. Det är ingen som har sagt att dom vill utrota religion.

Jag håller med Inga L och Janne A i deras inlägg ovan.

Anonym sa...

Olika uppfattningar om religion är knappast en mänsklig egenskap, men olika former av religiositet verkar vara en mänsklig egenskap, religion verkar ha funnits hos alla kända folk och kulturer. Men som det verkar har andar och övernaturliga väsens inverkan på människornas liv fått maka på sig med ökad kunskap om hur naturen och tillvaron fungerar.

Att religionen fått den ställningen den har i olika skrivningar av mänskliga grundläggande rättigheter torde primärt ha berott på religionernas starka politiska ställning. Det är tyngre att tro på övermänskliga väsen eller makter än att ha någon uppfattning som inte handlar om att blidka övermänskliga väsen eller lyda direktiv från dessa.

DO säger att de inte tagit ställning till om hur det går att arbeta so barnskötare i niqab, men det blir en aning motsägelsefullt om det ingår praktiktid i utbildningen vilket jag tror det gör i barnskötarutbildningen.

Man kan tänka sig att det blir problem när pappor ska inskola sina småttingar på dagis om han inte får se ansiktet på människan som ska ta hand om hans barn. Jag förmodar att även för barnet som ännu inte utvecklat sitt språk är det viktigt att se ansiktet på de som de helst ska känna trygghet hos. Beroende på hur religionen tolkas är det även fråga om det är möjligt för den troende med denna situation mellan en kvinna och en främmande man.

Man kan även se konflikt med läroplanen,

"Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell."
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94

Hur tolkas "att förmedla och hos eleverna förankra ... jämställdhet mellan kvinnor och män" om man har en norm när kvinnor arbetar tillsammans och en annan när kvinnor och män arbetar tillsammans.

Sen kan man fråga sig om den "etik som förvaltats av kristen tradition" egentligen är, är katolska kyrkan en förvaltare av denna tradition? Är det ett fall framåt eller bakåt att man specificerar humanism till just västerländsk och inte som universella värden.

Problemet med religionsfrihetens särställning är att religionstolkningar sällan är speciellt toleranta och humanistiska.

Anonym sa...

BladeRunner:

När Christer Sturmark säger att det inte finns judiska barn så kan han inte förvänta sig att vi som berörs ska känna till hans helt egna uppdelning av det judiska folket i en religiös och en etnisk del.

Det finns det en etablerad distinktion mellan stat och samhälle. Separationen mellan kyrka och stat handlar om att kyrkan blir samhällets angelägenhet. Människor är fria att tillhöra kyrkan eller låta bli.

Men vad är då ett sekulärt samhälle om inte ett de facto religionsförbud? I praktisk politik är detta vad frågan gäller. Att vägra en liten grupp ortodoxa muslimer både utbildning och a-kassa är försök att framtvinga ett sekulärt samhälle. Alla har rätt att kritisera de ortodoxa muslimerna för deras sätt att tänka och vara, men en sekulär stat ska hålla sig neutral i religionsfrågor och acceptera medborgarnas rätt att fritt praktisera sin religion.

Ulf Gustafsson sa...

Efter att ha läst Clarence Crafoords artikel i Newsmill som Mattisa tipsade om konstaterar jag på följande:

DO har uttryckt en åsikt som ligger i konflikt med domar i Europadomstolen.

Eftersom ärendet inte gick till domstol, så får vi leva vidare med en diskrimineringslag som inte håller i Europadomstolen. Surt sa räven!

Kristian Grönqvist sa...

Den här typen av personliga obstruktiva åsikter, gör det fullständigt omöjligt att komma till koncensus, och det kommer naturligtvis att leda till skoluniform i någon form.
Utan Nicab.
Och då blir det väl plötsligt enklare att lösa problemen. Alla som vill gå i skola SKALL infinna sig där i skoluniform.
Pga diverse personliga åsikter hit och dit.

Av många anledningar skulle jag finna det bra, men det är naturligtvis bara min personliga åsikt...

BladeRunner sa...

Christopher

I vårt samhälle är samhälle och stat väldigt starkt sammankopplade. Det ena genomsyrar det andra. Därav kanske orden används slarvigt och distinktionen inte alltid klargörs. Tror du att humanisterna arbetar för att införa ett religionsförbud?

Det är ingen som vägras utbildning och a-kassa för att dom är muslimer. För att ta en analogi som Christer Sturmark har sagt: Anta en person från Sydafrika som växte upp under apartheidtiden, det är alltså hans kultur. Han har en övertygelse som gör att han inte vill skaka hand med svarta människor. Detta gör att han har mycket svårt att få ett jobb. Ska han få förnyad a-kassa?

Definiera gärna vad du menar med "religionsfrågor". Jag tycker att alla ska få tycka och tänka som de vill och praktisera sina övertygelser utan statens inblandning, så länge det inte skadar någon annan.

Anonym sa...

BladeRunner:

Fakta är ju att mannen som vägrade skaka hand med kvinnor fick ett jobb och att kvinnan som skolan ville neka en utbildning klarade att genomföra kursen. Spekulationerna vara grundlösa och fördomsfulla.

Den som vägrar skaka hand eller vill bära niqab skadar ingen. Vad jag vet så krävde de inte heller att andra skulle anpassa sig. Det enda de ville var att bli tolererade som de religiösa individer de är. Hade samma personer vägrat handskakning och dolt ansiktet på grund av hudåkomma så skulle ingen ha kommit på tanken att vägra dem a-kassa och undervisning. Men eftersom det handlade om en förhatlig religion blir folk hysteriska och gör stora hönsfarmar av en liten fjäder.

Ulf Gustafsson sa...

Det är lite svårt att hålla sig till sakfrågan...
- Det handlar inte om hur dåligt niqab är för kvinnan
- Det handlar inte om hur svårt det är att få jobb om man bär niqab

Det handlar endast om en sak:
Att skolan inte får neka en ortodox muslimsk kvinna att bära niqab i samband med undervisning, men att det är helt ok att neka henne bära keps.

Eric Wadenius sa...

Christopher,

Jag är inte aggressiv. Jag skulle kunna bli det efter all din slarviga argumentation där du försöker likställa religion med sexuell läggning och därav likställa vår kritik med homofobi, men den nivån sjunker jag inte till. Där förblir du ensam.

Jag blir däremot uppgiven efter att gång på gång frågat DIG hur DU (inte EU och inte FN) argumenterar för att religion skall särbehandlas (och inte exempelvis politisk eller annan identitet) utan att du ger något svar.

Vad gör att just religion skall särbehandlas?

Benzocaine sa...

Först några klargöranden för att undvika halmgubbar:

1. Burka/niqab är fruktansvärda plagg som upprätthåller en könsdiskriminerande maktordning.
2. Jag är mot ett förbud mot niqab/burka och ser inte problemet att gå en utbildning bärandes dessa plagg.
3. Jag ser gärna ett ateistiskt samhälle, dvs ett samhälle fritt från gudstro, men detta samhälle måste uppstå genom demokratiska metoder, dvs genom att folk av förnuftiga skäl inser att gudstron inte är hållbar.
4. Jag anser att utbildning i sig är av godo och att enskilda personer inte ska förhindras att utbilda sig för att utbildningen inte är "nyttig" (dvs vill man utbilda sig till arbetslöshet bör man ha rätt att göra så).
5. DO:s tolkning av lagen är helt korrekt. Det är inte tolkningen utan lagen det är fel på.

Så, nu slipper jag kanske angrepp från höger och vänster.

Några andra klargöranden:
1. Europadomstolen har inget med EU att göra.
2. Kvinnan ifråga har de facto inte genomgått sin utbildning eftersom hon inte fullgjort praktiken.

Nu till mitt argument: Kvinnan har själv valt en religiös tolkning som säger att hon ska bära niqab. Vari ligger skillnaden om jag själv väljer att ha rånarluva på mig av personliga skäl? Varför ska religiösa skäl ha en gräddfil som inte profana skäl har?

Om jag ville ha rånarluva på mig och inte fick ha det vore det väl lika diskriminerande som om jag inte fick ha niqab på mig? Är det skillnad mellan diskriminering och diskriminering? Varför?

Och handskakningsdomen handlade inte om mannens religiösa tro omöjliggjorde en anställning eller inte. Det handlar om att han genom att diskriminera sin potentiella arbetsgivare - han vägrade ta henne i hand för att hon var kvinna - så omöjliggjorde han själv sin anställning på företaget.

Kim sa...

Att vägra skaka hand skadar ingen? Det beror helt på förstås, på vilka grunder någon vägrar ta mig hand.

Jag vet inte om jag hade blivit skadad precis men jag hade känt mig förolämpad, sårad och förbannad om någon hade vägrat skaka hand med mig pga mitt kön, mina åsikter, utseende eller annat.

Hade du Aqurette inte mått lite dåligt om jag vägrat ta dig i hand för att du är jude? Eller för att du är homosexuell? Eller för att du är något som helst som inte jag är?

Det är inga lätta frågor det här. Det är svårt att bortse från känslor och acceptera någons fördömande av ens person, att någon anser jag är oren och anser sig ha rätten på sin sida att ensidigt bestämma hur de sociala koderna ska användas.

Ska vi t ex acceptera att en grupp män kräver att kvinnorna i samma klassrum sitter bakom en skärm under lektionstid?

Mattias sa...

Christopher Aqurette: "...kvinnan som skolan ville neka en utbildning klarade att genomföra kursen. Spekulationerna vara grundlösa och fördomsfulla."

Nej, hon kunde inte fullfölja utbildningen eftersom det ingår praktik, och det fick hon inte efersom ingen skola vill ha en lärare som döljer sitt ansikte.

Så nu har hon tydligen flyttat utomlands.

Benzocaine sa...

Utdrag ur kvinnans vittnesmål i den så kallade "handskakningsdomen":

"Sedan hon avslutat telefonsamtalet gick hon fram till NN* för att hälsa. Han svarade emellertid med att lägga händerna bakom ryggen. När hon på nytt sträckte fram handen förklarade NN att hans religion förbjöd honom att ta främmande kvinnor i hand. Hon kände sig sårad, kränkt och omedelbart utanför."

*NN Jag har ersatt mannens namn med NN. I övrigt har jag inte redigerat något.

Är detta verkligen ett acceptabelt betéende? Hade det varit OK om mannen sagt att hans religion förbjuder att ta en judinna i hand? Diskrimineringslagarna är väl till för att förhindra diskriminering - dit könsdiskriminering hör - inte att främja den!?

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Benzocaine sa...

Christopher Aqurette du far med osanning. Motiveringen var att mannen GENOM SITT AGERANDE gjorde att han inte fick praktikplatsen. Läs om domen!

"Arbetsförmedlingen har inte behandlat Alen Crnalic sämre än vad någon annan skulle
ha blivit behandlad i samma situation. Även om ett missgynnande har skett så har det
inte samband med religion." (Ur arbetsförmedlingens bestridande av åtalet)

Benzocaine sa...

Ovanstående är svar på Christopher Aqurettes svar till mig där han hävdar att arbetsförmedlingen motiverade det indragna arbetslöshetsunderstödet med mannens religion. Tyvärr lät inte Christopher Aqurette sitt inlägg vara kvar.

Anonym sa...

Benzocaine:

Handskakningsfallet handlade om att arbetsförmedlingen drog in ett bidrag med motiveringen att mannens religion omöjliggjorde en anställning. Myndigheten ansåg att han därmed inte stod till arbetsmarknadens förfogande. Ärendet hade egentligen ingenting med den uteblivna handskakningen på mannens praktikplats att göra. Det var ren spekulation om mannens framtid baserad på fördomar. Mannen fick jobb och klarar sig bra utan att skaka kvinnor i hand.


PS! Jag har läst domen. Det var arbetsförmedlingens spekulationer som domstolen utdömde skadestånd för.


Kim:

Jag fiskar inte efter offerpoäng, men jag har råkat ut för långt värre saker än att någon vägrar ta mig i hand. Jag har exempelvis blivit knivskuren för att jag är bög och sedan blivit hånad av polisen som menat att jag hade mig själv att skylla när jag suttit i TV och pratat om homosexualitet. Det är illa. Men att människor inte vill ta i hand får man acceptera i ett fritt samhälle. Man kan tycka det är oförskämt, men det är inte skadligt.I ett fritt samhälle måste man tolerera dumma människor. De flesta dumheterna går att förstå om man diskuterar dem. Om någon inte vill skaka hand eller visa ansiktet kan man fråga varför och diskutera rimligheten i svaret. Men att kräva lagstiftning är fel.

Benzocaine sa...

Fel igen. Läs om, läs rätt.

"CL förstod att skälet till att NN inte fått praktikplatsen var dennes agerande vid mötet."

Kim sa...

Aqurette:

Här är vi helt överens. Jag instämmer med allt du säger här!

BladeRunner sa...

Benzocaine

Det blir en ganska rolig ärendeformulering: Man känner sig diskriminerad för att man fråntas sin rätt att diskriminera. I slutändan känner sig alla diskriminerade och kränkta. Men frågan blir då vem som är mest diskriminerad och vem som har mest intolerans riktad mot sig. Är det den som är med i minoriteten ortodoxa muslimer som diskrimineras på grund av sin religion/kultur eller kvinnan som är förtryckt under könsdiskriminering. Inte helt enkelt.

Som så allt i sociala kontexter så handlar det om hur någonting görs men även varför. Till exempel tog Nikola Tesla aldrig någon i hand på grund av sin bacillskräck. Men vad är egentligen anledningen till att vissa muslimer inte kan beröra någon av det andra könet? Är det för att man inte ska lockas i sexuell frestelse eller är personerna i fråga är orena enligt deras religion? Eller både och?

Anonym sa...

Benzocaine:
Du missar poängen. Visst, han förlorade praktikplatsen, men ärendet gällde arbetsförmedlingens bedömning att han inte kunde få något annat jobb på grund av sin religion. Ärendet gällde alltså inte handskakningen eller praktikplatsen.

Benzocaine sa...

Bladerunner, att inte ta någon i hand kan knappast vara diskriminering eftersom alla behandlas lika. Att däremot vägra att ta någon i hand på grund av dennes sexuella läggning, religiösa eller politiska åsikter, etniska bakgrund, osv är diskriminering.

Hmmm.. Undras om Bengt Westerberg diskriminerade Bert Karlsson när han reste sig ur TV-soffan den där gången, och om Lars Ohyly diskriminerade Jimmie Åkesson när han inte ville sitta i samma sminkrum.

Min poäng är att könsdiskriminering inte är acceptabelt av några skäl, vare sig de är religiösa eller profana.

Det är ju lätt för Aqurette som man att sitta och försvara könsdiskriminering. Jag tror inte att han på samma sätt skulle försvara diskriminering av homosexuella eller judar.

Benzocaine sa...

Christopher Aqurette du far med osanning som sagt. Var hittar du stöd för tesen att arbetsförmedlingen gjorde bedömningen att mannen inte kunde få andra jobb? Nu har jag läst igenom domen säkert 10 gånger utan att hitta något sådant.

Citat tack!

Domen kan du hitta på en högerextrem sida (så kallade "Fria Nyheter") om du googlar. Det tar emot för mycket att länka dit.

Lennart W sa...

I SVERIGE hälsar vi på SVENSKARS vis! Här gäller att man ska ta både män i kvinnor i hand och ö.h.t. inte göra någon skillnad alls pga kön! (Ja utom då då när man väljer sexpartner. Och om man hälsar i sociala sammanhang och t.ex. kramar tjejer men bara tar killarna i hand. Och så måste man förstås respektera att män och kvinnor har olika omklädningsrum och olika toaletter. Och att alla klädaffärer har olika avdelningar för män och kvinnor. Att män inte får komma klädda i kjol om de jobbar på bank. Osv, osv, men det där ger sig ju själv, iaf om man är SVENSK.)

Mvh

Sverigedemokraterna!

Benzocaine sa...

Lennart W: Lustigt! Fast nu låter du som de exempel som Christopher Aqurette tar upp i sin första kommentar.

Tog argumenten slut eftersom du ägnar dig åt verbal pajkastning istället för seriös debatt?

Menar du på fullaste allvar att vi ska tillåta könsdiskriminering för att Sverigedemokraterna tycker en viss sak? Har du inte större integritet än så?

BladeRunner sa...

Benzocaine

Det var det jag menade med mitt exempel om Nikola Tesla. Hans fobi gjorde att han inte förmåddes fysiskt att ta andra människor i hand. Han hade ingen diskriminerande avsikt.

Jag håller helt med dig.

I övrigt kan jag tycka att i vårt samhälle börjar kritik allt oftare uppfattas som diskriminering eller kränkningar. Ta fallet där en universitetslektor i svenska kritiserade en elevs uppsatts för dess brister i just svenska språket. Han anmäldes till DO. DN hade en artikel om det för ganska länge sen.

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/forst-krankt-vinner-1.534968

Jag ser stora likheter till debatten som förs här på bloggen. Religionskritik utmålas som diskriminerande och kränkande. Det kanske bara är en försvarsmekanism som blivit vanligare. Det är ju trots allt ett enkelt knep för att få sin meningsmotståndare på defensiven.

Lennart W sa...

Ben...
Inte alls. Jag bara pekar på att det inte finns någon naturlag om hur en korrekt hälsning ska se ut. Men det finns ett svenskt sätt. Och mm man bryter mot finns det såna som förespråkar hårda ekonomiska straff. Det är inte så att bara råkar vara SD-likt. Det ÄR ju samma motivering. Som sagt, det finns inget "rätt" sätt att hälsa men det finns ett svenskt.

F.ö. förlorade väl AF målet? Så varför citerar du dem?

Benzocaine sa...

Lennart, jag citerar dem för att Christopher Aqurette påstår att de hävdade något annat än vad de faktiskt hävdade. Det är inte konstigare än att du skulle citera det korrekta citatet ur någon bibelvers om jag hävdade att det sade något annat än vad som faktiskt står där.

Angående hälsningar finns det naturligtvis ingen naturlag. Man kan hälsa på kvinnor genom att spotta dem i ansiktet om man vill, men det är likväl diskriminering om man inte hälsar på män på samma sätt. Jag tror inte att du skulle tolerera att jag hälsade på dig genom att spotta dig i ansiktet, även om det vore min religion att hälsa så på kristna.

För övrigt anser jag att domstolen gjorde en korrekt bedömning av lagen i "handskakningsdomen" men att lagen i sig är fel.

Det största felet i diskrimineringslagen är den omvända bevisbördan, att det är den som blir anklagad som måste bevisa sin oskuld istället för att åklagarsidan måste bevisa deras skuld.

Och hade målsägaren själv blivit anmäld för diskriminering av kvinnan som han vägrade ta i hand hade det enligt min uppfattning av diskrimineringslagen varit lika korrekt om han blivit dömd enligt 4§ i Diskrimineringslagen:

"4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med könb, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder," (min kursivering)

Arbetsförmedlingen gjorde två misstag i handskakningsdomen. Dels att man inte försökte bevisa sin oskuld och dels att man inte överklagade.

Benzocaine sa...

Kan även tillägga 3 stycket i 4§:

"3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,"

Benzocaine sa...

För att återgå till sakfrågan, Niqab så är det inte Humanisterna som uttalar sig utan Christer Sturmark. Att han är ordförande gör inte hans åsikter till Den Absoluta Sanningen. Det är årsmötet som beslutar i demokratisk ordning om Humanisternas ställningstagande i olika frågor.

Jag skulle rösta mot alla förslag som strävade efter att begränsa individens klädval, om en sådan motion kom upp på årsmötet.

Personligen anser jag att DO gör en korrekt tolkning av lagen även i fallet med niqab, men det är fegt av henne att inte gå till domstol bara för att hon vet att hon skulle aldrig skulle få rätt i Europadomstolen.

Däremot har jag vissa reservationer mot hennes utläggningar i pressmeddelandet.

Janne A sa...

Per Bauhn:
"Ingen skall vara tvungen att skaka hand, men ingen skall heller vara tvungen att anställa någon som vägrar att skaka hand.
Ingen skall hindras att välja ett liv för egen del som inte är baserat på jämställdhet mellan män och kvinnor, men ingen annan skall heller tvingas underordna sig ojämlikhet bara för att någon annans religion föreskriver det. Detta är innebörden i den sekulära friheten."

Klockrent.

Arbetsförmedlingen värderar inte hur människor i Sverige bör hälsa på varandra. AF menade i det aktuella fallet endast att mannen hade genom ett självvalt handlande försvårat sina möjligheter att bli anställd på en arbetsmarknad där så gott som alla arbetsplatser värderar ett jämställt beteende kollegor emellan. Man kan jämföra med hur AF också kan dra in ersättningen till den som skriver dåliga ansökningshandlingar i sitt jobbsökande (prövat i arbetsdomstolen nyligen).

Benzocaine sa...

Att ta i hand är inte ett SVENSKT sätt att hälsa på, utan universellt. Det är betydligt vanligare bland mina vänner med utländsk härkomst än svensk att man hälsar på sina vänner genom att ta i hand. Det är mest i formella sammanhang, t.ex en arbetsintervju, som vi tar varandra i hand.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart,

Du har rätt i att det finns många andra kulturella sedvänjor som också måste ifrågasättas i största möjliga mån. Alla individer har rätt att behandlas som individer och inte som den del av en grupp.

Snart kanske det inte är byxförbud för parisiska kvinnor. Har för mig att förbudet infördes som en backlash då jämlikheten ansågs gått för långt, efter franska revolutionen.

Patrik N sa...

"I Sverige hälsar vi på svenskars vis" skriver Lennart och missar sakfrågan.

I Sverige hälsar de flesta av oss på många olika sätt men vi hälsar inte annorlunda på kvinnor än vi hälsar på män för att vi anser kvinnor vara orena.

Om man anser att kvinnor är orena (det får man tycka om man vill) och man inte vill hälsa på dem genom att ta dem i handen kan det hända att man blir en belastning för en arbetsgivare som inte vill att ens anställda ska behandla kvinnor annorlunda än män.

Och om man anser att kvinnor är orena och man inte vill ta dem i hand så är frågan om man därmed gör sig "oanställbar" och därmed inte längre har rätt till arbetslöshetsunderstöd. Handskakningsdomen ger vid handen att man fortfarande ska ha rätt till arbetslöshetsunderstöd i ett sådant fall. Skälet är att uppfattningen att kvinnor är orena är en religiös uppfattning. Religiösa stollerier har ett särskilt skydd i vårt samhälle. Tyvärr.

Kim sa...

LennartW:
"... Här gäller att man ska ta både män i kvinnor i hand och ö.h.t. inte göra någon skillnad alls pga kön! (Ja utom då då när man väljer sexpartner. Och om man hälsar i sociala sammanhang och t.ex. kramar tjejer men bara tar killarna i hand ..."

Vitsen är att vi andra inte är intresserade av vem du väljer till sexpartner (så länge din partner är med på det hela). Däremot säger det något om din inställning till människor om du hälsar olika på män och kvinnor t ex. Varför skulle du göra det?

Vi har många olika åsikter här på bloggen men det som är så befriande är att slippa alla SD-anspelningar och sympatisörer som visar trynet i alla andra forum. Trots våra starkt olika åsikter så har jag hittills inte uppfattat att någon av oss här delar deras åsikter. Så nu var du bara dum.

Magnus Persson sa...

Trots att jag inte skiftat ståndpunkt helt och aldrig skulle lämna mina barn till en niqabklädd förskolelärare så måste jag säga att Christoper Aqurettes argumentation är mycket tänkvärd och i stor utsträckning relevant.

Jag tror faktiskt det är första gången jag läser sakliga och relevanta argument som beskriver diskriminering mot muslimer som personer. Normalt visar "motparten" en fullständig oförmåga att hålla isär begreppen islam och muslimer men i Christophers fall så får han fram en del poänger som är svåra att bortse ifrån för någon som vill kalla sig liberal och/eller humanist. Jag måste nog smälta en del och ta en ordentlig funderare innan jag återkommer med argument.. ;)

Mattias sa...

Här är lite mer om DO: http://www.dn.se/ledare/signerat/diskriminering-hur-lange-tanker-regeringen-blunda-for-en-myndighet-i-fritt-fall-1.1220431

"Gårdagens besked i niqab-ärendet var en av de långsamma handläggningar som utan JO antagligen dröjt ännu längre. Andra har hamnat på fel sida preskriptionstiden, vilket innebär att anmälaren förlorar sin chans att driva målet själv. En man som anmält två nattklubbar för etnisk diskriminering och som till sin anmälan bifogat en film över händelseförloppet fick efter drygt två år beskedet att ärendet preskriberats. Han vände sig till domstol och anmälde DO."

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se