13 juni 2011

Tack till er uppgiftslämnare: här har ni roten till era sexuella preferenser

I fredags disputerade Hanna Aronsson på en avhandling betitlad "On Sexual Imprinting in Humans". Ni som är stamgäster här på bloggen kanske kommer ihåg att vi efterlyste uppgiftslämnare till en undersökning om prägling hos människor. Den undersökningen är en av pusselbitarna i avhandlingen. Så här beskrivs resultaten av undersökningen på projektets hemsida:

Föräldern av motsatt kön påverkar den sexuella attraktionen till flera olika naturliga och kulturella utseendedrag
Vi har nu analyserat data från “Enkät om sexuella preferenser”. Sambandet mellan flera olika utseendedrag hos föräldrarna, såsom mustasch, ögonfärg, längd, långa naglar och tatueringar, och sexuell attraktion till dessa drag hos en partner analyserades. Resultatet visade på ett samband mellan mammans utseendedrag och sexuell attraktion till dessa drag hos en partner bland heterosexuella män, och ett samband mellan pappans utseendedrag och sexuell attraktion till dessa drag hos en partner bland heterosexuella kvinnor. Detta tyder på att mamman påverkar vad deras söner uppfattar som sexuellt attraktivt, och att pappan påverkar vad deras döttrar uppfattar som sexuellt attraktivt. Det är möjligt att denna påverkan reflekterar tidig inlärning av sexuella preferenser. Alternativa förklaringar, såsom genetiskt nedärvda preferenser, är dock svåra att utesluta helt. Resultaten publiceras som en del av doktorsavhandlingen “On Sexual Imprinting in Humans” (“Sexuell prägling hos människan”) vid Stockholms universitet.

Till alla er som deltog: Tack för hjälpen!

11 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

Mycket intressant vinkel. Tack för bidraget.

Benzocaine sa...

Jag deltog, men var förmodligen en statistisk avvikelse, eller så var frågorna vinklade för att ge önskat svar.

Mattias sa...

Du var kanske onormal, Benzocaine. ;-)

Jag var också med, och är nog också standardavvikelse... Jag brukar vara ganska skeptisk till den statistiska behandlingen av dylika undersökningar, och inte minst de slutsatser som dras i sammanfattningar i allmänhet och av journalister i synnerhet.

Vore dock intressant att läsa hela undersökningen.

Patrik Lindenfors sa...

Ja nu är det är ju så med statistik att det är ett populationsverktyg, inte ett verktyg för att påstå något om individer. Så det är inte sådär jättekonstigt att ni inte är som populationen. Det är svårt att ha 2,1 barn, till exempel.

Vill ni ha en avhandling så maila mig med en postadress så er jag till att ni får en. Den enda tekniska svårigheten med den här statistiska analysen var att det var ett självselekterat sample.

Mattias sa...

Juste, jag mailar!

"Detta tyder på att mamman påverkar vad deras söner uppfattar som sexuellt attraktivt, och att pappan påverkar vad deras döttrar uppfattar som sexuellt attraktivt. Det är möjligt att denna påverkan reflekterar tidig inlärning av sexuella preferenser. Alternativa förklaringar, såsom genetiskt nedärvda preferenser, är dock svåra att utesluta helt."

Ovanstående är också lite typiskt svensk humaniora. Man antar Det Sociala och vill gärna utesluta Det Biologiska.

Patrik Lindenfors sa...

Mattias,
Avhandlingen är i etologi - läran om djurs beteenden. Hanna är zoolog. Fenomenet hon studerat är prägling, en högst biologisk mekanism.

Patrik Lindenfors sa...

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4gling

Lennart W sa...

"Ett samband" låter lite väl vagt. Antar att man har använt någon form av hypotesprövning och har statistiska siffror som p-värden och sånt som kanske hade varit värt att nämna något om även i Abstract. Men det är nog rätt gjort med handledning och allt som man ju får som doktorand, så jag står över att kolla det här.

Mattias sa...

Va, har jag varit med i en biologisk undersökning? Coolt. :-)

Nä, vad jag menade var att ordet "påverkan" hade redan från början kunnat tolkas som "inklusive nedärvd sådan".

Men men, skall bli intressant att läsa, i alla fall.

Benzocaine sa...

Patrik, min kritik är att även om ni fick statistisk signifikans så bevisar inte det ett orsaksamband.

Min mamma är kort. Jag tänker på långa tjejer, eftersom jag själv är lång. Om längd är ärftligt har förmodligen korta mammor korta barn och barnen tänder då på korta människor eftersom de själva är korta, och vice versa. Det har ingenting med prägling att göra.

En annan grej är att ni valde ett stort antal dimensioner. Min mamma har inga tatueringar. Jag tycker att tatueringar är avtändande. På vilket sätt har min mammas otatuerade hud gjort att jag tycker att tatueringar är avtändande? Om min mamma hade varit tatuerad hade jag troligen haft större acceptans för tatueringar. Visst, en form av prägling, men stöder det tesen att mina sexuella preferenser formas av modern?

Om du har 20 dimensioner (20 olika potentiella korrelationer) och har 5% signifikansnivå så kommer i genomsnitt en av dessa dimensioner att korrelera rent slumpmässigt. Det kan vara användbart som "data mining" för att generera hypoteser, men knappast som hypotesprövning.

Dock har jag ju inte läst rapporten, så jag vet inte om man har räknat bort ovannämnda faktorer. Jag tycker mig dock se av det jag läser om rapporten att artikelförfattaren läser in vad hon förväntar sig att se.

Patrik Lindenfors sa...

Benzo,
För att vara petig så är jag inte inblandad i den här forskningen mer än att Hanna sitter tre rum bort och att jag har hjälpt till att annonsera ut enkäten. Det är all min inblandning.

Det enda problemet med den statistiska analysen är att det är ett självselekterat urval. I övrigt är alla tillbörliga hänsyn tagna till statistisk metodologi. De har (förstås) inte kunnat belägga ett orsakssamband - det är (tyvärr?) oetiskt att experimentera på barn på det sättet. Så det är korrelationer rakt igenom. Detta står tydligt i avhandlingen, men resultaten är tillspetsade till media för kommunikationens skull. Presskommentarer lämpar sig dåligt för komplicerade statistiska resonemang. Men det står faktiskt tydligt i texten att "Alternativa förklaringar, såsom genetiskt nedärvda preferenser, är dock svåra att utesluta helt." Så det är ingen inkorrekt information ni har fått.

Skicka mig din adress om du vill ha en avhandling.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se