1 aug. 2011

Dagens bibelord: Hata din familj

”Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge.”

Lukasevangeliet 14:26

36 kommentarer:

Erik M sa...

Den vanligaste förklaringen av denna passage brukar vara något i stil med att Jesus använder sig av en retorisk överdrift. Att han inte säger "hata er familj" utan menar något i stil med "älska inte er familj mer än Gud".

Här är en artikel som hävdar retorisk överdrift: http://www.equip.org/articles/luke-14-26

Funkar denna lösning? Är citatet uppenbart "taget ur sitt sammanhang"? Vad är dess sammanhang?

Creutz sa...

Sammanhanget är, att Jesus förklarar för skarorna som följde honom, att det kostar på att följa honom, och man bör noga betänka, huruvida man "have what it takes". Perikopen avslutas med att Jesus förklarar, att man måste avstå från allt man äger, för att kunna följa honom.

Uttalandet har alltid förståtts som en hyperbol. Men i mina ögon är det en något osmaklig sådan, som rimmar otäckt illa med kärleksbudskap som yttras å andra ställen i evangelierna. Således kan passagen också användas för att nyansera bilden av en alltid retoriskt balanserad Jesusgestalt.

Detta är en Jesus som förespråkar att du sätter dina barn i andra hand, och honom själv i första hand.

Selig sa...

Det ska väl, enligt min tolkning, läsas som ett avvisande av de av samhället givna gemenskapsformer som legitimerade samma samhälleliga ordning. Alltså en förmaning till ett nytt sätt att leva tillsammans. Det är hur som helst kul att konfrontera konservativa kristna med, som ju ofta snackar om kärnfamiljen osv., något de tidiga kristna antagligen skulle vara mycket främmande för.

Anders Gunnarsson sa...

Selig

Knappast troligt.
Tror du själv på det?

JemyM sa...

Erik M, om vi köper denna förklaring, skall vi också se "älska din nästa" som sådan?

Anders Gunnarsson sa...

JemyM

En kurs i Kyrkans bibeltolkning skulle stärka herrns intellekt!

Lycka till!

Kristian Grönqvist sa...

Visst är det fascinerande hur olika , olika Bibelpassager tolkas. Man kan nästan få för sig att de tolkas lite hur det passar. Eller att tolkningen anpassas till det samhällsklimat som råder nu, inte då det skrevs...?

Kristian Grönqvist sa...

Annorzz

Vilken Kyrkas tolkning? Du svävar betänkligt på målet, kanske behövde Du en historielektion...?

Anders Gunnarsson sa...

KG

Inte för att jag bryr mig om att kommentera dina meningslösa inlägg, men jag ska förtydliga 2 saker!

Kyrkan är den ens, heliga, apostoliska och katolska! There is only ONE!

Denna Kyrka har aldrig ändrat sig! :-)

Creutz sa...

Hmm, hmm, hmm... Låt oss då helt enkelt låtsas som att det fantastiska och omvälvande Andra Vatikankonciliet aldrig hände... Hmm, hmm, hmm...

Anders Bergdahl sa...

Jag har alltid undrad på vilken grund en tolkning av bibeln skulle kunna vara mer "sann" än en annnan..
Om man läser det som STÅR där är den enbart avskräckande..

BlackLabel sa...

En google sökning på "interpretation of luke 14:26" gav 3570000 träffar.

Creutz sa...

Ja, vad gör man inte för att komma förbi det obekväma... Vi kan kalla det "tolkning". Och vi kan kalla det "omtolkning." Pick your choice.

Bo sa...

Tänk att denne perfekte gud som har skapat vårt fantastiska universum kan vara så häpnadsväckande jävla kass på att kommunicera.

Mattias sa...

Som om det fanns någonting ANNAT än en tolkning av en text. Som om någon text någonsin kunde förstås utan kon-text, sammanhang, begripliggörande strukturer.

Jag tolkar till exempel stycket så här: Kärlek och hat kommer alltid i ett gemensamt paket. Den som inte kan hata andra kan inte heller älska. Så om det då kommer någon som är så from och timid att han inte kan hata någon, inte ens dem som han borde älska mest, då har denna person tappat förmågan också att älska, och kan aldrig bli en lärjunge.

En annan tolkning: Den som aldrig har ifrågasatt något under sin uppväxt eller sitt giftermål, utan varit snäll och bekväm och undvikit konflikter, saknar den revolutionära potentialen att bli en bra lärjunge.

En tredje tolkning: Lärjungaskapet kräver att man längtar till det så mycket att man hatar allt det som håller en fast vid den jordiska tillvaron.

Så där kan man hålla på. Sedan kan man tolka mina tolkningar också. Så frågan är, vad tjänar lösryckta bibelcitat till? Vad illustrerar de? Det vill jag bra gärna veta...

Creutz sa...

Det är märkligt hur bibelcitat ofta kallas "lösryckta" eller förklaras ovidkommande när de illustrerar något obehagligt, men sällan när de illustrerar nåt konventionellt.

Så vad illustrerar ett obekvämt bibelcitat? Månne ger det perspektiv på den urkund som ligger till grund för två världsreligioner, och därmed perspektiv också på den gudsbild som så gärna är uppfräschad på lördagarna och söndagarna, men i källorna fortfarande har kvar sin råhet.

Bo sa...

Kontext illustrerat av NonStampCollector

Anders Gunnarsson sa...

Vad exakt omtolkade 2:à vatikankonciliet av Kyrkans dogmer? ? ?

Mattias sa...

Creutz,

egentligen går det ju inte att ha ett citat som INTE är lösryckt, i någon bemärkelse. Annars vore det ju inte något citat.

Ett citat kan ofta mycket väl stå för sig själv, å andra sidan. Beroende på sin kontext.

Problemet är väl just när man försöker dra några generella slutsatser. För vad kan du säga om en hel bok utifrån ett citat? Och, än viktigare, hur förhåller sig din tolkning av citatet till de tolkningar som andra människor gör, under andra levnadsbetingelser, med andra traditioner?

Texter lever alltid ett eget liv. De är på samma gång något MER än vad de först avsågs att vara, eftersom de kan omtolkas i det oändliga, och på samma gång något MINDRE - eftersom textkommunikationen alltid kan misslyckas, just på grund av textens ekivoka natur.

Därför kan man aldrig läsa en text och härleda en objektiv sanning ur den.

Creutz sa...

Andra Vatikankonciliet visade om inte annat, att kyrkan var benägen till samtidsanpassning. Och katolska kyrkans tradition av tillägg av dogmer, visar ju också på en ständigt föränderlig uppfattning om Det Sanna.

Men för övrigt måste det kännas tryggt med cementerade dogmer om verkligheten, klappade och klara.

Vad gäller citats autonomi: vad avsikten med detta inlägg är, och eventuella framtida inlägg på samma tema, är att visa på vad som också står skrivet, vilket balanserar en syn på Bibeln som vittnesbörd om en god Gud. Förunderligt få människor är medvetna om hur bloddrypande bibeltexterna verkligen är. Säkert inte du, Mattias, men sådana människor finns säkert.

Mattias sa...

Ja det har du nog helt rätt i. Eftersom bibeln är delvis så färgstark, och samtidigt bitvis nästan jobbigt luddig, så är bibelläsning lite som att kolla den mentala dagsformen. Fastnar man i en känsla av att Gud är ond och svår idag så är det bara att se sig själv i spegeln och fråga varför. Och när det är det omvända också givetvis. :)

Daniel W sa...

Detta citat är den logiska förlängningen av det kategoriska imperativet i känslomässiga termer. Moralfilosofin har inte kommit så långt.

Bo sa...

Mattias,

Vad säger det om min mentala dagsform att jag tycker att
- döda tredjeperson i konflikter, som straff och som offer
- bränna upp folk för att de använder fel sorts eld
- skicka björnar att slita isär barn
- plus mängder av ytterligare "färgstarka" beteenden
som direkt avskyvärda?
Vad säger det om min dagsform ifall jag inte skulle tycka det?

Jag hoppas att min dagsform alltid är sådan att jag tycker det är vedervärdigt.

Gunnar Lindholm sa...

Mattias Irving,

Naiv som man är så frågarn man sig; är det inte läge att skriva "Bibeln 2.0" och försöka få bort lite av de värsta luddigheterna och de stycken som är direkta uppmaningar till mord och andra hemskheter? Åsikterna och tolkningarna verkar ju utvecklas med tiden. Även om alla inte är överens om allt så kan man ju försöka hitta en gemensam grund. De mest fundamentalistiska läsarna kan man lugnt bortse från.

GT är väl dessutom helt passé i förhållande till NT?

BlackLabel sa...

Gunnar.
Att försöka skriva om bibeln har man gjort i alla tider.
Högt, lågt, vänster, höger och upp o ner.

Kristian Grönqvist sa...

OK Annorzz.
Vi vet redan, trots Dina förnekanden att katolska kyrkan ändrat sig otaliga gånger. (Tex Galilei, som vi talat om tidigare, vilket Du desperat förnekar).

Om man, som de flesta här, anser att de enskilda meningarna är oväsentliga eller iaf inte bokstavligen tolkningsbara så hur blir det med Bibeln då
Är inte andemeningen med den heller bokstavligt tokningsbar. Mao vad är Bibeln till för egentligen. Om man inte skall ta den på orden.

"Här har Ni Bibeln. Ett beprövat koncept. Inte sant på någon punkt, men man kan ha den i åtanke, när man formar sin omvärldsuppfattning. Ni kan lika gärna använda en annan bok, men kom ihåg, gör det inte bokstavligt.
forma inga uppfattningar efter den, tro inte att författaren menar vad han skriver och kom fram för allt ihåg att den kanske skrevs för länge sen i en annan kontext.

Är det så man skall uppfatta Bibeln?

Anders Gunnarsson sa...

KG

Ofelbarheten gäller f ö bara tro och moral-frågor!

Mattias sa...

Hej Bo!

Ja, jag tycker nog att du gör klokt i att inte vilja sända björnar på barn eller elda upp folk. Fortsätt gärna så!

Men om någon kommer och läser samma passage och känner att det är ju rätt uppenbart att detta inte kan handla om att man faktiskt ska bränna folk på bål, utan hittar på en annan tolkning, då är det väl också helt i sin rätt?

Mattias sa...

Hej Gunnar!

Du berör någonting väldigt intressant där.

Det går tyvärr inte att skriva en Bibel 2.0 eftersom det inte finns någon som kan påstå sig ha mandatet att skriva ut Herrens ord.

Dessutom är det ju så att man inte kan utradera dunkelheter iaf, även om man skulle skriva någonting helt nytt. Alla texter är tvetydiga. Absolut sanning är därför inget som kan skrivas ner, menar jag. Men så är jag ju väldigt intresserad av textens metafysik. Det har influerat min syn på det skrivna ordet så mycket att jag förmodligen måste betraktas som rent av lite hädisk, om det någonsin skulle komma till kritan.

Bo sa...

Mattias,

Jag vet inte någon som påstår att passagerna säger att man skall bete sig på ett specifikt sätt. Däremot så beskriver de Yahve.
Givetvis så har folk den tolkning som passar dem. De som påstår att detta beskriver en god, rättvis gud som är kärlek så påstår jag att de har en pervers syn på vad rättvisa, godhet och kärlek är.

Men åter till ditt påstående om någons mentala dagform som ser detta som ont.
Jag har nog svårt att tolka det på annat sätt än att den som inte ser detta som ont är mentalt alt. socialt störd.

Gunnar Lindholm sa...

Mattias Irving,

Man kan komma ganska långt för att ta bort dunkelhet genom att skriva "det krävs stort engagemang" istället för "hata din familj", tycker du inte det? Vad skulle man gå miste om genom att göra det?

Men bortsett från det, om ingen kan sägas veta vad den kristna gudens budskap är och bibeln måste tolkas, och tolkas i den tid man lever i, vilken information kan man få ut av bibeln över huvud taget?


BlackLabel,

Du vet det kanske bättre än jag, men har det gjorts försök i modern tid?

Patrik Lindenfors sa...

Här är min favoritversion: http://en.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Bible

Mattias sa...

Mattias I: "Absolut sanning är därför inget som kan skrivas ner, menar jag."

Är det en absolut sanning? Om inte, medger du då att man kan skriva ned absoluta sanningar? Anser du att det finns absoluta sanningar över huvud taget?

Jag är också intresserad av metafysik. :-)

Mattias sa...

Jag skulle nästan (utan att ha tänkt igenom det jättemycket) vilja säga tvärtom: En absolut sanning måste kunna skrivas ned.

Eller så finns inga absoluta sanningar alls.

Mattias sa...

Och, för att anknyta till Jesus-citatet, så är väl det ett skolboksexempel på en hårdför sektledare.

BlackLabel sa...

Hej Gunnar.

Bart Ehrman och Hector Avalos skriver en hel del om ändringar eller anpassningar av bibeln i sina böker.
2 exempel från modern tid som jag kommer ihåg utan att börja slå i deras böcker är Biblar anpassade för barn/yngre och biblar för feminister.

Rekommenderad läsning.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se