23 sep. 2011

Reinfeld i FN om kvinnorsrättigheter

Statsminister Fredrik Reinfeldt talar i dag inför FN:s generalförsamling. Han kommer att belysa att kvinnor, i många länder, fortfarande förvägras grundläggande mänskliga rättigheter. Reindfeldt skriver i dagens DN debatt om detta, bl.a. om mödradödighet:

För Sverige handlar frågan om kvinnors rättigheter också om rätten att bestämma över sin egen kropp, sin sexualitet och över beslutet att föda barn. En del av detta handlar om det faktum att en graviditet i tidig ålder påverkar kvinnors förutsättningar att ha tillgång till utbildning eller kunna få ett jobb. Men vi vet också att en graviditet är en av de största hälsoriskerna en kvinna under 18 år kan utsättas för.

Runt 1.000 kvinnor dör varje dag av orsaker relaterade till graviditet och förlossning, ofta eftersom det saknas tillgång till preventivmedel, mödravård och akut förlossningsvård. Mer än en tredjedel av dem bor i länder drabbade av konflikt, postkonflikt eller kris. Totalt saknar över 200 miljoner kvinnor tillgång till preventivmedel. Som en konsekvens av bland annat detta dör mer än 70.000 kvinnor varje år i samband med osäkra aborter. Mörkertalet döljer troligen många fler. Samtidigt kan mödradödligheten effektivt förhindras genom moderna preventivmedel, säkra aborter, utbildad personal och graviditetsrådgivning.
De brott mot mänskliga rättigheter som kvinnor utsätts för runt om vår värld är vår tids slaveri. När dessa tillslut har upphört, kommer ingen förnuftig människa finna argument för varför det var "rätt". Det är bra att Sverige använder sin tid i FN till att påskynda denna utveckling.

1 kommentar:

Pendulum Effect sa...

Under Hela 1900-talet har det handlat om mäns våld mot kvinnor.

Vi har blivit indoktrinerade att alla kvinnors problem beror på män genom feminism. Allt maskulint är dåligt.

I tv och media finns det inte ett enda program nu som inte handlar om att förlöjliga, trycka ner eller förnedra män.

Könsstympning av tjejer i Afrika ska föras krig mot medan pungsparkar och misandri i Sverige, ja det är roligt och humoristiskt, Jämlikhet?

Pojkars betyg i Svenska skolan sjunker, stöd? Äh det är bara män ändå, Nu drar vi till Afrika och lägger dina och mina skatteresurser på deras tjejer istället, det är ändå bara våra pojkar, Jämlikhet?

Män har inga preventiva rättigheter, dåliga föräldrarättigheter, sämre laga stöd, Utsätts mer för våld, Skadar sig mer, Har högre självmordsfrekvens.........

Jag tror att män i Sverige är såpass nedtryckta i skorna och har såpass dåligt självförtroende och förtroende för rättssystemet i dem här frågorna att dem hellre dör än berättar. Mörkertalet för män som är utsatta för psykologiskt eller fysiskt våld är lika stort eller större än kvinnors i Sverige. Anmälningarna görs inte.

Det här är naturligvis inget som kommer belysas då statistiken som levereras till regeringen kommer från "dem som vet" och dessa är själva ofta feminister och engagerar sig selektivt åt kvinnors utsatthet och systematiskt ignorerar mäns utsatthet.

Det hade vart bra med verklig jämlikhet utan feminism.

En jämlikhet oavsett kön, ras, ålder, börd istället för: 

på grund av kön, ras, ålder, börd.

En jämlikhet för lika möjligheter som respekterar fria val och mänskliga rättigheter istället för jämställda resultat genom feminism.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se