25 okt. 2011

Dop och kram är inte lika

Det finns tusentals val föräldrar måste göra därför att det inte går att vänta tills barnet kan bestämma självt. Vid många av dessa val finns det i avgörandets stund ingen som helst garanti för att valet i slutändan visar sig rätt. Hur väljer föräldrar då? I regel utifrån viljan att ge barnet de allra bästa förutsättningarna för dess fortsatta liv.
Detta skriver Biskop Antje Jackelén i Skånskan.se. Hon exemplifierar med två olika val:
Är det rätt att döpa mitt barn innan det kan bestämma självt?
Är det rätt att krama mitt lilla barn innan det kan bestämma självt om det vill bli kramat?
Det finns svar på dessa frågor. Små barn behöver närhet och mänsklig kärlek för att utvecklas till friska och empatiska människor. Små barn behöver inte döpas. Lite talar för att dopet i sig är skadligt, men inget talar för att dopet i sig ger "barnet de allra bästa förutsättningarna för dess fortsatta liv". Även biskopar borde kunna argumenter utifrån fakta och presentera relevanta jämförelser.

Jackelén försvarar att det är ok att döpa sitt barn, eftersom dopet är grunden för livet som kristen. Det är genom dopet barnet blir en "del av ett sammanhang av mening och relation", vilket ger livet existentiell mening.

Det är riktigt att människor behöver känna att de är delar i relationer och större sammanhang, men för detta krävs inget dop. Det är inte fel att föräldrar låter döpa sina barn. Det är dock problematiskt om detta görs oreflekterat. Genom dopet blir barnet medlem i Svenska Kyrkan. Medlemsantalet ger kyrkan makt och de berättar mer än gärna hur många medlemmar de har. Men aldrig berättar de att väldigt få är medlemmar genom ett eget aktivt val.

Det är fel att Svenska Kyrkan räknar småbarn som medlemmar och det är fel av Kyrkan ta ut kyrkoavgift från människor utan ett aktivt samtycke. Hur många ungdomar tänker på att knappt 1% av deras första är lön går till Kyrkan? "Att få beröras av Gud" genom dopet är inte bara att få, som Jackelén skriver, utan också något som kostar (i efterhand).

Alla livsåskådningsorganisationer behandlar inte barn på detta sätt. För att bli medlem i Unga Humanister måste man vara 12 år, skriva under ansökan själv och så är det gratis.

5 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

Svenska Kyrkan kommer aldrig självmant att sluta ansluta spädbarn som betalande medlemmar. Sådan förmåga till moralisk egenansvar har inte Svenska Kyrkan förmåga till att ta.

Det finns många åtgärder som SvK kan ta för att framstå som en moraliskt fungerande institution. Man kan döpa barn utan att de blir juridiska medlemmar. Man kan be ungdomar som fyller 18 att aktivt omregistrera sig som medlemmar för att enbart ha med dem som faktiskt vill förbli medlemmar kvar i organisationen. Man kan sluta be staten att driva in medlemsavgiften...

Men, Svenska Kyrkan har inte förmåga till att driva dessa frågor. Det finns ingen moral kvar, utan enbart en självbevarelsedrift. Kyrkan vet, liksom vi, att dessa åtgärder hade drastiskt minskat deras medlemstal och intäkter.

Om det står mellan god moral och stora intäkter... då väljer Svenska Kyrkan stora intäkter.

Björn Bäckström sa...

Ändamålet helgar medlen. Att bli en Guds liten anförare vid späd ålder för en blygsam avgift är en försäkran om himmelriket skulle en tragedi inträffa. Dopattesten kollas vid porten; hedningar även från troende familjer göre sig icke besvär! Hur jag vet? Det är ju uppenbarat!

Eric Wadenius sa...

BBM,

Det argumentet förstår jag (och försvarar jag, givet de absurda premisserna inom kristendomen). Men, detta behöver inte betyda juridiskt medlemskap i SvK för spädbarn.

Jag antar ju att Rymdpappan inte bryr sig om sådana världsliga ting.

Björn Bäckström sa...

EW 2011-10-25 22:08

Ja, absurd är ordet. För HELA vidskepelsen. Men det är rätt strategi; demolera piece by piece. Tvångsanslutning av bebisar. Horribelt! Vad gör barnombudsmannen?!

Svante sa...

Mat och kramar m.m. behöver barn för att överleva. Dop klarar barnet sig bra utan. Har barnet själv valt att bli döpt? Det är dåligt att utnyttja ett barns födelse till att göra reklam för föräldrarnas (eller andras) religiösa ståndpunkt. Blir man bjuden på dop så tycker jag att man ska tacka nej.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se