20 mars 2012

Fri vilja

Sam Harris har släppt en bok i ämnet, liksom Michael Gazzaniga, och David Eagleman. Det handlar om fri vilja - finns den? Eftersom ämnet är aktuellt har The Chronicle of Higher Education bjudit in perspektiv från några tänkare som har funderat på saken.

 • Biologen Jerry Coyne påstår bestämt och bekvämt att fi vilja inte existerar med hjälp av argumentation som liknar det kosmologiska gudsbeviset: alla fysikaliska skeenden har en orsak, hjärnan och vårt medvetande bygger på fysikaliska skeenden, alltså kan inte fri vilja existera.
 • Men som filosofen Hilary Bok påpekar så är det faktiskt inget tillräckligt argument mot existensen av fri vilja. Självklart föregår hjärnaktivitet allt vad vi gör. Frågan för Blok - som är kompatiblist - är istället hur fri vilja kan rymmas inom ett fysikaliskt system. Påståendet att en person väljer sina beteenden står inte i nödvändig konflikt med observationen att valet orsakades av fysikaliska händelser i vår hjärna - den neurovetenskapliga observationen av vad som händer är bara ett annat sätt att beskriva att vi gör ett val. Vi väljer - det kan vi se både på personers beteenden och på vad som händer i deras hjärnor.
 • Psykologen Paul Bloom gör en intressant betraktelse över begränsningar i vår fria vilja, en betraktelse som har bäring på jämställdhetsdebatten.
  I have a genetic condition. People like me are prone to violent fantasy and jealous rage; we are over 10 times more likely to commit murder and over 40 times more likely to commit sexual assault. Most prisoners suffer from my condition, and almost everyone on death row has it. Relative to other people, we have an abundance of testosterone, which is associated with dominance and aggression, and a deficit in oxytocin, associated with compassion. My sons share my condition, and so does my father.

  So, yes, I am male. The neuroscientist David Eagleman uses this example to illustrate how our genetic blueprint partially determines our actions, including our moral behavior. The rest is determined by our environments; by the forces that act upon us throughout our journeys from zygotes to corpses. And this is it—we are physical beings, and so our natures and our nurtures determine all that we are and all that we do.
 • Det finns inget religiöst perspektiv på frågan, det är ju en filosofisk/vetenskaplig diskussion, men filosofen Alfred R. Mele kommer bra nära. Han verkar dock tyvärr inte riktigt ha förstått frågan och kritiserar istället en av de neurovetenskapliga studier som gjorts som visar att hjärnan är aktiv innan medvetna beslut tas och verkar mena att det är hjärnan inte alls. Han avfärdar studien på basis av ett statistisk argument där han menar att han själv kan förutsäga vilken av två knappar en försöksperson ska trycka på med 50% sannolikhet medan de i det aktuella experimentet bara kommer upp i 60% träffsäkerhet. Alltså är evidensen för den aktuella effekten "flimsy"? Jag skulle gärna spela om pengar med honom - då kanske skillnaden mellan 50% och 60% skulle sjunka in lite bättre.

  Men han har faktiskt ännu sämre argument. Han har designat ett experiment för att se om det krävs en själ för att ha fri vilja som gick till på detta sätt:
  I invited participants to imagine a scenario in which scientists had proved that everything in the universe is physical and that what we refer to as a "mind" is actually a brain at work. In this scenario, a man sees a $20 bill fall from a stranger's pocket, considers returning it, and decides to keep it. Asked whether he had free will when he made that decision, 73 percent answer yes. This study suggests that a majority of people do not see having a nonphysical mind or soul as a requirement for free will.

  If free will does not depend on souls, what is the scientific evidence that it is an illusion?
  Det här är så dålig forskning att man kan misstänka - jo, han får pengar från Templetonstiftelsen.

9 kommentarer:

Isidor sa...

Att valen skulle vara en fysisk-kemisk reaktion och att vår hjärna formas av biologiska förutsättningar och sociala arv i förhållande till diskussionen om fri vilja, kan ju också sägas ligga väldigt mycket i den filosofiska beskrivningen av just vad som är fri vilja.

Det känns som om de som skrivit de citerade texterna till stora delar är överens om sakförhållandena, men oense om defintionen av fri vilja.

Björn Bäckström sa...

Intressant inlägg!

Är det så att vi är utrustade med olika verktygslådor? En har fått en snickarlåda och har frihet att göra vad de verktygen tillåter medan den som fått en rörmockarlåda bara kan utföra vad de verktygen tillåter.

Alltså ingen fri vilja att välja skrå men fri att välja mellan de alternativa handlingar som verktygen predisponerar till?

Förmodar att det är ungefär vad Paul Bloom anser och vad jag själv lutar åt.

Kristian Grönqvist sa...

Håller med Dig BBM.
Vi får den verktygslåda som blir inprogrammerad under de viktiga åren.

Björn Bäckström sa...

Kristian G 2012-03-20 10:43

"Vi får den verktygslåda som blir inprogrammerad under de viktiga åren."

...styrd av de gener som evolutionen donerat i huvvet!

AV sa...

Och det var ungefär där vi fick bevisat att vissa psykologer inte läser så mycket sannolikhet, logik och mängdlära som man kan begära. För att undergrupperna våldsverkare och sexualförbrytare är en större delmängd av gruppen män än gruppen kvinnor, betyder inte det att män i allmänhet är våldsamma eller våldtar kvinnor. Människor är inte färgade kulor i en burk, blå=män röda=kvinnor, med homogena egenskaper. Så han kan inte bara utifrån att han är man säga att sannolikheten att han är ditt eller datt är en viss siffra. Endast om man radar upp ett antal helt okända män och kvinnor kan man göra en sådan skattning, men den säger egentligen inte så mycket. De flesta män är precis lika lite sannolika våldsverkare som de flesta kvinnor.

Det är betydligt fler kvinnor än män som har Münschausen by proxy och förlossningpsykos (Även män kan få psykoser när de blir pappa). Det betyder inte att sannolikheten är speciellt knuten till alla kvinnor eller att alla kvinnor har samma benägenhet att få detta. Ingen skulle få för sig att prata om "kvinnors våld mot spädbarn" som en allmän kvinnoegenskap.

När det gäller fri vilja så är många av våra val tagna redan innan vi var medvetna om dem. Kroppen går på invanda belöningssystem. I efterhand rationaliserar vi dem gärna. Men i de fallen där vi bromsat vår initiala instinkt och rationaliserat oss fram till ett val som inte nödvändigtvis triggar vårt belöningssystem. Att kunna ta obekväma beslut måste räknas in i fri vilja. Detta kräver en ganska god självkännedom och kunskap om våra biologiska beteenden. Om man inte förstår varför man blir sugen på whisky när filmhjälten sippar på en single malt, är det svårt att köra över det biologiska belöningssystemet och inte hälla upp en virre.

Men det är nog svårt att urskilja bekväma fria beslut med omedvetna efterrationaliserade.

Creutz sa...

Mycket intressant.

Björn Bäckström sa...

AV 2012-03-20 11:19

Apropå "Att kunna ta obekväma beslut måste räknas in i fri vilja."

Se tänkvärd TED:

http://www.ted.com/talks/joachim_de_posada_says_don_t_eat_the_marshmallow_yet.html

Xenolith sa...

"This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill - the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill - you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes..."
Jag tror själv på en definition av fria viljan i stil med Spinoza: vi gör något av fri vilja om motivationen kommer inifrån (se gärna min utläggning i Estelles-val).

Erik M sa...

För en intressant diskussion om fri vilja från ett materialistiskt/ateistiskt/humanistiskt perspektiv rekommenderar jag podcasten Resonable Doubts, episoderna 29, 30, 34 och 69.

http://feeds.feedburner.com/reasonabledoubts/Msxh

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se