28 mars 2012

Religion gör dig lycklig!

Från Dagens Nyheter:
Amerikaner som regelbundet går i kyrkan, synagogan eller moskén upplever fler positiva känslor och färre negativa än de som inte besöker något gudshus. Analysen bygger på över 300.000 intervjuer utförda av Gallup-Healthway.

Regelbundna gudstjänstbesökare har i genomsnitt 3,36 positiva positiva känslor per dag, jämfört med 3,08 för otrogna. Skillnaden gäller oavsett ålder, utbildning och inkomst.
Här kan du själv läsa om studien. Den är stabil och väl utförd, så det är väl inte så mycket att säga om den. Det jag undrar är hur generaliserbar den är utanför USA. Forskarna själva tror att det är de sociala inslagen i religion som ger dn uppmätta effekten.

As Daniel Kahneman writes in his new book Thinking, Fast and Slow, "it is only a slight exaggeration to say that happiness is the experience of spending time with people you love and who love you." In fact, additional research based on one of the most comprehensive surveys of religion in America, the Faith Matters Survey suggests that how many close friends churchgoers have in their congregations explains higher life satisfaction among regular churchgoers. Moreover, the research found that friendship in church is more strongly correlated with life satisfaction than friendships in other contexts such as the workplace or a book club. It is not only that churchgoing Americans may be more likely to socialize on Sundays, but also that they are spending time with co-religionists who can especially boost their mood.
Jag hade ursprungligen tänkt sätta titeln "Självbedrägeri gör dig lycklig!" på det här inlägget, men det visade sig inte vara sant, istället handlar det förmodligen om "Vänskap gör dig lycklig" vilket är en självklar, men ändå viktig insikt.

10 kommentarer:

S sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Björn Bäckström sa...

Om "föreningsliv" - religiöst eller annat - gör en människa lycklig måste man ändå inte göra en värdering av föreningens agenda?

Borde inte lyckans "kvalitet" vara avhängigt vad man sysslar med? Eller är lyckan en kvalitet i sig?

Om söndagsskolan förmedlar vidskepelse till barnen - som i en viss ålder blir lyckliga av silverglänsande änglar - riskerar inte den lyckan att bytas mot vrede och besvikelse när sanningen uppdagas senare? Detta bara ett exempel.

Ulf Gustafsson sa...

BBM,
Håller med. Någon sa något liknande "hellre en olycklig Sokrates än en lycklig idiot" och det ligger något i det. Individens lycka är inte vårt mål, utan mer lycka i hela världen, så föreningens förmåga att skapa lycka utanför sig självt är avgörande.

Kristian Grönqvist sa...

Självfallet måste man anta att ett flockdjur, vilket som helst, drabbas av störningar i sin uppfyllelsemekanism vid accentuerad ensamhet. Sk Lappsjuka.
Vilket leder till den kausala slutsatsen, att motsatsen, alltså umgänge, närvaro och delaktighet skulle ge en högre uppfyllelsegrad.

Nu behöver man inte anta det heller. Det finns gott om empirisk forskning runt detta.

Om man sedan vill kalla kyrkodeltagande, syföreningsliv, delaktighet i Röda Korset, körsång, aktivitet i idrottsförening för hälso- eller lyckobefrämjande, är naturligtvis inte helt lögn.

"Kaninutredningen i Oklahoma" visade detta på 70-talet.

LeoB sa...

@Patrik: Du konstaterar först att studien är välgjord. (Tack, har inte hunnit titta på den själv än!)

Sedan skriver du att du förmodar att det rör sig om att det rör sig om att "vänskap gör dig lycklig".

Där skulle du kunna vara mer noggrann. En bättre kommentar är att detta troligen bidrar till resultatet. Men är det hela förklaringen? Det har vi ingen aning om så långt - i varje fall inte jag som inte läst studien ännu.

Du motiverar dig inte alls där. Därmed döljer du kanske både positiva och negativa faktorer i sammanhanget. (Dvs för de som tror att "nu har vi tänkt klart".) Bör man inte vara försiktig med den här typen av "kortslutningar"?

Patrik Lindenfors sa...

Point taken.

Kristian Grönqvist sa...

Patrik L

Som en rent biologisk förklaring, kan man ta förmodandet att flockdjur känner sig tryggare med sin flock, i förhållande till snabb olycklig predatorsorsakad död, som betydligt oftare drabbar ensamma flockdjur.

Rädslan orsakar ett högre blodtryck, högre hjärtfrekvens, högre cortisololvärden, större påslag av hormoner, alltså sk STRESS.

Att det ger kortare liv vet vi, att det försämrar hälsan samt ger panikångest vet vi också, bygger på fobier, etc. men om det i sin tur påverkar lyckokänslan har jag ingen aning om, men följdriktigt borde föregående fakta peka på det senare. vilket dock inte har letts i bevis.

Benzocaine sa...

Studien visar inte att man blir lycklig av att vara religiös, utan att man blir religiös av att vara lycklig. :-/

Eller så visar den på ett statistiskt samband - inte vilket som beror på vad, eller om båda beror på en tredje faktor.

P.S. För er som inte vet så är :-/ en skeptisk smiley.

Kristian Grönqvist sa...

Tack Benzo

Kommer att användas.

Ingrid sa...

Jag tror att en viktig sak för ett lyckligt liv är reflektion och "böner" - att säga tack, be om hjälp, fundera, fråga osv. Detta behöver inte vara riktat till någon gud, utan bara själva reflektionen, och gärna skrivandet, i sig gör väldigt mycket. Jag tror det hjälper en att leva mer som man vill, och hjälper en att guida sig själv i livet.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se