31 maj 2012

Den blomstertid nu kommer ...

Det närmar sig skolavslutning och Carl Gustaf Olofsson, Humanisterna Kalmar, bidrar till debatten om skolavslutningar och kyrkan med ett inlägg i Barometern:
Om kyrkans företrädare samarbetar med skolan på skollagens villkor är jag övertygad om att det kan bli värdiga och bra skolavslutningar även i kyrkorummet. En avslutning som skolan utformar och som rymmer livets djup gemensamma för alla människor och som pekar framåt mot en global gränsöverskridande värld, i kyrkan eller annan lokal, är en mycket bättre lösning.

11 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Skolan ska inte förmedla kyrkans falska verklighetsbild till eleverna

Jag vill mena att även om man ser till att de talade bekännelseinslagen försvinner från avslutningar i kyrkan så är dessa problematiska, och bör endast förekomma i nödfall, om man absolut inte hittar någon lämplig icke-kristen lokal. Skälet är att kyrkorummet i sig har en konfessionell prägel. Man har kors och krucifix upphängda, Bibeln ligger på hedersplats framme vid altaret, kristna sentenser står skrivna på väggarna, o s v.

Kyrkorummet präglas inte bara av livets allvar utan också av verklighetsförfalskning och verklighetsflykt. Och skolan ska inte förmedla en falsk verklighetsbild till eleverna.

Björn Bäckström sa...

Lars Torstensson 2012-06-01 07:15

Bra kommentar!

"Man har kors och krucifix upphängda".

Alltså bilder. Som ju lär säga mer än tusen ord!

Skolavslutningar i kyrkor är en nödlösning om ingen annan lämplig lokal står att få.

Svante sa...

Bra kommentar av Lars Torstensson. Det är inte alls oproblematiskt med själva kyrkolokalen.

Att kristna ska ha så svårt att lämna skolan i fred? De vill fortfarande vara statskyrka. Skolan ska inte ha någonting med någon kyrka att göra inför skolavslutningen.

Om de kristna vill hålla en s.k. ”skolavslutning” i en kyrka så får de själva organisera det helt och hållet utanför skoltid och den ordinarie riktiga skolavslutningen, så kan de hålla på med sitt kristna trams hur de vill utan att behöva kompromissa.

Eftersom de håller på med detta med kyrkliga skolavslutningar än idag år 2012 evt så kan de lika gärna få höra att det är trams de håller på med. Respekt är något man får se till att göra sig förtjänt av, det är inget man bara kan kräva.

Lars vd H sa...

Usch, för detta misskötta debattämne! Det saknas oftast ett antal viktiga punkter:
1) Sluta klaga på oss kyrkor, det är inte vi som behöver avslutningar, utan skolorna – gå på skolor och kommuner istället!
2) Sluta kräv att vi skall anpassa oss och sluta med välsignelser och vår religion – Kräv att skolorna hittar andra lokaler. Det är fortfarande inte vi kyrkor som behöver avslutningar. På så sätt är Carl Gustaf Olofsson helt ute och cyklar. eftersom:

a) Vi kyrkor har egentligen inget egenintresse i att ha avslutningar. Oftast blir det mer bekymmer än vinst (förstörda mickar, sönderslitna psalmböcker, sönderslitna bänkdörrar). Är det gymnasier som har avslutningar blir det t o m champagne och öl uthällt i bänkarna. (En gymnasieskola som t o m gjorde allt detta hos oss, vilket ledde till väldigt dyra reparationer och städinsatser, är nu svartlistad, förmodligen även i resten av stans alla kyrkor).
b) Vi ställer upp för att skolorna och de flesta elever/föräldrar vill. Speciellt viktigt känns det om skolan saknar aula, men det sker alltså på skolans initiativ, det är inte vi kyrkor som primärt går ut och kräver att få ordna avslutningar, utan skolorna. Fram till den nya lagen var det också just efter skolans tillfrågan som kyrkorna ställde upp, nu har tvärtom flera kyrkor anordnat egna avslutningar - absurt nog.
c) Mitt förslag är enkelt:
...
Skolorna måste gå till respektive kommun och kräva ändamålsenliga lokaler med argumentet att vare sig skolor eller kyrkor skall behöva finna sig i denna absurda tulipanaros där skolor måste tigga till sig ickereligiös verksamhet hos de religiösa, för att inte bryta lagen.
d) Skolor ska inte behöva kräva att annan part skall gå emot sin egen kärnverksamhet för att skolan skall sköta sin lagstadgade verksamhet, så ansvaret ligger enbart på rektorernas/styrelsernas bord att anordna skolaktiviteter i ändamålsenliga lokaler, aldrig på kyrkornas. Kan inte skolledningen fixa lokaler för det egna arbetet, skall de avsäga sig uppdraget.
För:
Vad händer om vi kyrkor plötsligt skulle säga nej, vad gör skolorna då? Skulle någon kunna klandra oss för att vi ställer upp på skollagen och våra egna krav på kärnverksamhet?
På min ort finns det ju lyckligtvis en mängd teatrar, universitetsaulor och liknande att hyra, men alla orter har inte lika bra. En eller några ordentliga snygga aulor byggda för avslutningar och uppträdanden, borde inte vara omöjliga att ordna för de flesta kommuner, men tyvärr tror jag att många kommuner är lata.
(Min dotters skola har oftast avslutning i en eller en annan kyrka – lagenligt helt utan präst. Jag är givetvis men självklart bara som förälder men får då varje gång se hur skolan skulle behövt ordentlig hjälp med att utnyttja lokal och teknik på ett ordentligt sätt. Det hela slutar med en halvt katastrofal avslutning som om vi hade fått hålla i den, även ”utan präst” blivit rätt lyckad eftersom vi kan jobbet.)

Lars vd H sa...

@ Svante!
När pratade du med en rektor senast?
Det är faktiskt skolorna som kommer till oss, inte tvärtom! När de vill att vi ordnar avslutningen är det för att få den proffsigt gjord, anpassad efter lokalen inte för att få en religiös upplevelse. Det handlar alltså inte om att kyrkorna absolut vill ha avslutningar, utan det är till största del en av ateister omhuldad och älskad fördom man inte vill släppa, eftersom den framställer kyrkor som skurkar och barn som oskyldiga offer. Men den stämmer uselt med verkligheten.

Ulf Gustafsson sa...

Lars vd H,

Efter att ha läst din kommentar önskar jag nästan mer avslutningar i skolan, problem för kyrkan uppskattas ;-)

Men allvarligt talat håller jag med dig. Det är helt skolans ansvar. Personligen tycker jag att skolan kan besöka en kyrka, vilken dag som helst under läsåret, utom avslutningsdagen.

En faktor glömmer du dock. Det är de kristna föräldrar, aktiva i kyrkan, som lobbar och uttrycker sig medialt för skolavslutningar i kyrkan med präst och hela konkarongen. Jag vet inte vilket inflytande de har, men de måste ses som en del av kyrkan, så ni är inte helt enade.

Svante sa...

Tack Lars vd H för intressanta inlägg. Självklart har skolorna ansvar. Men som Ulf G påpekar så är kyrkan inte enad, elevers kristna föräldrar är också en del av kyrkan. Ansvaret ligger till stor del på skolorna, men inte enbart, det ligger ansvar hos kyrkorna också. Man kan inte bara skylla ifrån sig med att det är skolorna som vill ha det i kyrkan. Skulle vara jättebra om kyrkan skulle vägra ha med skolavslutningen att göra.

Jag har talat med de som jobbar inom skolan och som är emot skolavslutningar i kyrkan. De känner ofta att kyrkokramarna är så rabiata att de inte ens vågar väcka frågan om att inte ha det i kyrkan.

Lokalfrågan är ett svepskäl. Det finns alltid alternativ, t.o.m. alternativet att ha det i respektive klassrum eller inte ha någon avslutning alls.

Kyrkor och andra tempel kan man besöka under skolåret i undervisningssyfte. Att elever och lärare får tillfälle att ställa kritiska frågor till prästen. Präster m.fl. kan även besöka skolan på lektionstid.

Som både jag och Lars vd H är inne på så ska ju kyrkorna slippa anpassa sig och sin religion. Men det förutsätter att vi skiljer kyrkan och skolan åt.

Lars vd H sa...

Man måste skilja på kyrkan som allt kyrkligt folk, kyrkan som en viss församling och kyrkan som institution. Man kommer inte åt de oftast ganska i övrigt kyrkoljumma avslutningsivrarna där många är medlemmar i andra församlingar än den kyrka där avslutningen sker, och institutionen kyrkan på plats.

Vill man komma åt ivrarna, skall man fortfarande gå till skolan inte kyrkan. Kyrkan som institution tycker oftast avslutningarna är besvärliga, men får samtidigt pengar från stiftet för att det var besökar i huset på en (uthyrnings-)verksamhet.

Ulf Gustafsson sa...

Idag publicerad på Newsmill:
http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/01/skollagen-ska-g-f-re-religi-sa-skolavslutningar

Ulf Gustafsson sa...

Exempel på hur "illa" skolavslutningar i kan fungera, belägger Lars vd Hs kommentar (2012-06-02 09:04).

Insändare i Norran - http://norran.se/2012/06/insandare/bussvisslingar-och-tjoanden/

"Studentavslutningen i S:t Olovs kyrka i Skellefteå i fredags fick nog många att fundera över om inte avslutningar i kyrkan är fel – på alla sätt.

Låt avslutningar i kyrkan vara vikta för grundskolans elever. De kan uppföra sig bättre än 400 18-åringar!

Tydligen finns det inget heligt för dessa unga vuxna. Flera var uppenbarligen berusade, man busvisslade och tjoade efter varje psalm.

Präster och vuxna som talade i kyrkan blev avbrutna, ja till och med ett vuvuzelahorn tutade i kyrkan. Vädjanden om lite tystnad ignorerades totalt.

Körsången var otroligt vacker och stämningsfull, om den hade fått framföras utan att störas av publiken.

Om man så totalt saknar kyrkvett och respekt för kyrkorummet, varför då ha avslutning i kyrkan?

Nästa år hoppas jag att man hyr in sig på Norrvalla. Där kan studenterna leva om bäst de vill."

Lars vd H sa...

Oavsett lokal, så är det trist. Hoppas att de skäms efteråt, men det trista är att de förstört sin egen avslutning från att ha kunnat bli ett mer minnesvärt tillfälle (fortfarande oavsett lokal).

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se