24 maj 2012

Ett av de första ryggradsdjuren att gå på land kunde inte gå

Här är en vetenskaplig nyhet som garanterat kommer att dyka upp i kreationistlitteraturen: ett av de äldsta ryggradsdjursfossilen (374 – 359 miljoner gammalt) av ett djur som inte bara kunde leva i vatten utan även ta sig upp på land - Ichthyostega - är fossil av ett djur som inte kunde gå. Utifrån hur skelettet ser ut har man förut tänkt sig att Ichthyostega gick ungefär som en salamander när det var på land. Nu har en forskargrupp gjord en tre-dimensionell rekonstruktion av skelettet i en dator för att se vad djuret verkligen skulle ha klarat av och ... det kunde inte gå. Snarare måste det ha släpat sig upp ur vattnet med sina framben som någon sorts kryckor.
En 3D-rekonstruktion av ett Ichthyostega-skelett
Varför kommer kreationisterna plocka upp detta då? Som BBC rapporterar:
Ichthyostega is something of an icon in the fossil world. Living during the Upper Devonian period, it was dubbed a "fishapod", with its mixture of fish-like and amphibious features.
En ikon och en tydlig "felande länk" visar sig vara bara liiite mer fisklik än man förut trott. Självklart kommer detta misstolkas - Ichtyostega är redan föremål för kreationisternas påhitt. Dock vet vi från fossila spår som är äldre än Ichtyostega-fossilen att något djur från tidsperioden kunde gå som en salamander. Nu fattas bara ett fossil av exakt vilket djur det handlar om.
En kort spårsekvens från en tidig tetrapod (till längst till vänster) från ungefär 395 miljoner år sedan
tillsammans med ett förtydligande av spåren (till höger om fotot) samt en Ichthyostega (vänstra djuret)
och en Tiktaalik (högra djuret). Det finns inga släpspår i mitten, mellan fotavtrycken, vilket gör att
avtrycken förmodligen inte kan ha lämnats av något av djuren.
Läs mer om den nya studien här. Läs mer om spåren här.

3 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Intressant det här med bevarade avtryck från dessa avlägsna promenader! Det må gälla felande länkar mellan vatten och landlevande varelser eller våra kära dinosaurier.

Frågan är hur kan avtryck från en fot gjord i mjuk "modellera" ha bevarats i stället för att "försvinna" som avtryck gör idag?

Tyder det på något drastiskt händelseförlopp, ett plötsligt skifte i temperatur eller något annat förknippat med "naturkrafter"? Ungefär som askan i Pompejii konserverade några gamla italienares spår…

Vad det gäller kreationisternas mottagande av "manna från himlen" kan man väl bara le, trots deras ställning i bibelbältena.

De "tänkande kreationisterna" har ju redan accepterat evolutionen som sanning. De har bara flyttat staketet en bit; Gud anses skapa just genom evolutionen i och med att han har designat universum med de lagar och konstanter som vi ser.

Samma vidskepelse men ett annat plan!

Lars vd H sa...

@ Björn:
Jag tror att vi "staketflyttare" är ett större problem för de riktiga ID:arna, än för "er", eftersom jag är en svartfot. För er är vi ju fortfarande bara vidskepliga.

Vid ett tillfälle hörde jag ett "samtal" mellan en ID:are som sökte övertala alla vid sitt cafébord på Humanisten på GU om den rätta läran. För att kunna höra allt till slut höll jag mig inkognito. Det hela handlade ju ganska snabbt om att Gud har en plan med "mig och dig", vilket bevisas av att han ju hade en plan för kvastfeningen. ID handlar mycket om ett hjälpargument för att hålla ihop gruppen. Samtidigt kändes han som en av dessa "unga män som vet allt". Gissningsvis har han blivit mer nyanserad om några år, när hans sociala behov ändrats.

Realisten sa...

Det är så roligt att varje gång en artikel kommer upp på denna blogg med bevis för evolutionen så kommenterar ingen kreationist.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se