15 maj 2012

"Svensk religionskritisk diskurs" - sammanfattningen

Från artikeln "Svensk religionskritisk diskurs" av Susanne Olsson och Simon Sorgenfrei i tidskriften DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 3-4/2011.

Avslutande ord
Religion verkar således förstås av Sans skribenter som irrationell tro på en allsmäktig Gud och religiösa skrifter som determinerar religiösa individers handlingar i en patriarkal och förtryckande riktning. Genom att fokusera på uttryck för religion som uppfattas som främmande och skrämmande och låta dessa representera religion i sig tenderar negativa tolkningar av islam träda i förgrunden, medan t.ex. en liberal svenskkyrklig religion faller utanför definitionen. Dessa negativa tolkningar essentialiseras i sin tur till att representera islam i sig. Agensen flyttas från den tolkande och handlande individen till ”religionen.”

Härmed riskerar deras religionskritik att uppfattas som islamofobisk. Detta försöker man bemöta genom att skilja på religion och person – vilket skapar en religionsförståelse som låter ”religion” byta plats med ”gud” – människor tycks tro, inte på gud utan på religion, som därmed förstås som en avgränsad monolitisk enhet, som ett handlande subjekt skilt från sina utövare.

Denna religionssyn skapar ett dilemma som vi kan se hur Sans skribenter brottas med i flera artiklar. Om man ska förneka en ontologisk verklighet och Guds existens, och förstå religion som en mänsklig konstruktion – som att det är individer som tolkar och lever sin religion på olika sätt – blir det svårt att kritisera religion i sig. Samtidigt, för att undvika att bli beskyllda för att vara islamofober, måste man som Karin Ström skriver, självklart kunna vara mot religionen men för de religiösa individerna. Men detta innebär att ge ”religion” eller ”islam” ontologisk existens och agens. Religionskritiken blir därigenom mycket religiös. I detta dilemma har Sans skribenter att välja på att:

  1. förneka gud och religions ontologiska status, se religion som en mänsklig social konstruktion och fokusera sin kritik på negativa uttryck för religion (vilket är rationellt) – men därmed faller det religionskritiska perspektivet.
  2. hålla sig med en mycket snäv definition av religion och dessutom erkänna religion som ontologisk kraft med agens som determinerar människors handlingar (vilket är irrationellt) – med risk att uppfattas som mer religiösa än de som de kritiserar.

2 kommentarer:

Anders Bergdahl sa...

det är slarvigt av vissa skribenter i SANS att uttrycka sig som om religionen har en intention eller att det finns mer eller mindre religiösa religioner.. men dessa ”forskares” slutsats är absurd och märkligt slarvig.. låt mig citera:
”Men detta innebär att ge ”religion”
eller ”islam” ontologisk existens och agens. Religionskritiken blir därigenom
mycket religiös. I detta dilemma har Sans skribenter att välja på att:
1. förneka gud och religions ontologiska status, se religion som en mänsklig
social konstruktion och fokusera sin kritik på negativa uttryck för religion (vilket
är rationellt) – men därmed faller det religionskritiska perspektivet.
2. hålla sig med en mycket snäv definition av religion och dessutom erkänna
religion som ontologisk kraft med agens som determinerar människors handlingar
(vilket är irrationellt) – med risk att uppfattas som mer religiösa än de
som de kritiserar.”
Vad är då problemet.. ju religion existerar ju uppenbarligen, den finns rent ontologiskt som en social konstruktion. det är en en HELT annan fråga om de gudar eller andra myter som dessa religioner har bygger på några existerande gudar, profeter eller andra historiska händelser.
DEt är så att säga inte helt relevant om det finns någon ”gud”, religioner är inte beroende av existensen av gudar. Kristendomen är inte ens beroende av att Jesus Kristus existerat.
Vi kan alltså förneka en eller flera gudars ontologiska status men bejaka religioners objektiva men medvetandeberoende existens. Alltså vi kan vara kritiska mot religion utan att diskutera en eventuell existens av gud. Kristendomen är ju självklart och alltid kritisk till Islams förnekande av Jesus status som Guds son. Troende muslimer är självklart kritiska till alla religioner som inte ser Muhammed som Guds utvalda profet.
Jag förnekar Guds ontologiska existens men bejakar att religioner existerar. Alltså kan jag vara religionskritisk. (DEn Gud jag förnekar är en Gud som intentionalt skapat universum och som kan ingripa i skeenden i den fysiska världen. Att se ordet Gud som en symbol för kärlek eller en känsla av att universum har ett sammanhang är typ av Guds syn som jag kan förtså och eftersom jag inte förnekar existens av kärlek så kan jag bara säga att jag inte tycker att det är meningsfullt att använda ordet gud men andra får gärna göra det). Dilemma ”1″ existerar alltså inte..
I dilemma två menar de att vi religionskritiska måste ge en snäv defintion av religion och ”erkänna
religion som ontologisk kraft med agens som determinerar människors handlingar”. Jag tror inte att NÅGON ser RELIGION som ”ontologisk kraft med agens” och ingen kan ha en så vidrig människosyn att man tror att religioner ”determinerar” handlingar. Relgioner kan vara EN av flera faktorer som inspirerar till vissa handlingar, precis som alla andra sociala konstruktion.
ATT religioner är en social konstruktion är ett fakta. Om inga medvetna personer skulle finnas skulle inge religioner existera – är inte detta självklart OAVSETT om man tror på en en eller flera gudar eller är ateist?

Unknown sa...

Hej,

Nu har jag efter 35 års studerande - en del av dem på akademisk grundforskningsnivå och ibland med långa uppehåll - samlat mina insikter i boken "EVOLUTIONENS idéer - en kort berättelse om varför, när och hur människan (av allt att döma) tog fel väg".

Hållbara teorier presenteras kring bland annat följande frågor:
•Varför följer dagens människor 4.000 årigt tänkesätt?
•Vad innebar egentligen den sexuella (r)evolutionen?
•Är Gud ett påhitt av härsklystna människor?

Dessutom - den osminkade sanningen bak religiöst baserad terrorism.

Boken är på 199 sidor i A5 pdf format.

Jag ger dig denna bok!

Varför gör jag det?

Därför att du får reda på saker som du förmodligen är omedveten om. Saker som påverkar dig dagligen, men som har sina rötter i paradigmskiften för många tusen år sedan. Det är dem jag sökt och det är dessa insikter jag vill dela med mig av.

Följ projektet i sociala medier och skicka gärna detta nyhetsbrev till dina vänner. Min avsikt är att uppdatera boken och genom nyhetsbrev informera om hur boken tas emot. Ladda ner boken från www.evolutionens-ideer.se.

Hoppas du finner min bok spännande!

Hjärtliga hälsningar,

Richard Conricus

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se