22 juni 2012

En midsommartragedi: Olika mänskliga rättigheter för olika människor?

Fem representanter för Svenska kyrkan skriver idag på DN Debatt under titeln ”Vi måste visa respekt för rätten att vara annorlunda”. Titeln är något missvisande, för det de egentligen vill är att vi ska visa respekt för rätten att behandla våra barn annorlunda - det handlar helt enkelt om omskärelse av spädbarn. Är man mot omskärelse är man enligt dessa debattörer helt enkelt emot rätten att vara annorlunda.

I dag kan vi inte bortse från en samtid där extrema krafter i Europa vinner terräng genom att peka ut judar, romer och muslimer som avvikande och icke hemmahörande i vår kultur. I stora delar av Europa framträder en hållning som beskriver ”de andra” som omänskliga och med seder som innebär ett ”onödigt lidande”, seder de måste räddas från. Ett tydligt exempel i vårt land är förslaget att lagstifta mot omskärelse av gossebarn.
Ja jösses. Att förespråka samma rätt till kroppslig integritet för alla barn är alltså att jämföra med "att peka ut judar, romer och muslimer som avvikande och icke hemmahörande i vår kultur." Konstigt resonemang. Är det inte tvärtom? Att betrakta någon som så annorlunda att man inte bryr sig om vad de gör inom gruppen, är inte det att verkligen hänvisa människor till utanförskap? Hur får de ihop resonemanget?
Det är enligt vår mening missvisande att ställa barnets rättigheter gentemot föräldrarnas, eller religionsfrihet mot mänskliga rättigheter. I båda fallen handlar det om avvägningar mellan olika inslag i de mänskliga rättigheterna.
Eftersom det är fel att väga olika rättigheter mot varandra handlar det om avvägningar mellan olika rättigheter? Den här formuleringen är så dum att man nog inte har tänkt igenom den ordentligt, så det är väl synd att hacka på den. Här är en bättre formulering:
Ibland sägs debatten handla om ett val mellan universalism och partikularism, mellan att hävda universella rättigheter för varje människa eller att se människan som en del av sin grupp. Det senare framställs då som kulturrelativism eller kulturmarxism där människor låses in i sina identiteter och där man använder dubbla måttstockar. Men vi menar att varje människa är både individ och tillhörig en eller snarare flera olika grupper. Integritet i samband med religionsfrihet, som ingår i de mänskliga rättigheterna, innebär rätten att kunna vara och uppträda som en hel människa. När man i den svenska debatten talar om religiösa sedvänjor låter det ofta som om det handlade om tillbehör som enkelt kan läggas till eller dras ifrån identiteten. Ungefär som att ta av och på en kappa eller en klänning. Så enkelt är det inte. Vi lever med många överlappande identiteter som inte kan tas bort eller läggas till hur som helst. Kulturella inslag förändras långsamt i en lång process.
Bra - det är är exakt vad det handlar om - med en liten detaljskillnad. Ingen ifrågasätter någons mänskliga rättighet att utöva sin religion på sig själv. Det diskussionen handlar om är rätten att utöva sin religion på någon annan. Inget spädbarn väljer medvetet att bli omskuren. Den som så önskar bör förstås ha rätten att skära av sig vilka kroppsdelar den vill - som vuxen. Debattörerna bortser inte ifrån den här invändningen utan klämmer till med följande något krystade motivering.
Men det onödiga lidande som barn utsätts för på grund av vanliga svenska sedvänjor, som till exempel överdrivet bruk av alkohol, något som entydigt är skadligt för barn, kräver samhället inte förbud mot. Trots detta anser sig företrädare för det nya enhetssamhället ha rätt att peka ut det som är särskilt skadligt för ”de andras” barn. Det är ingen tillfällighet att det ofta är seder som hör samman med religion.
Nej, det är sannerligen ingen slump att det handlar om religion. Inom vilket annat område anser sig folk ha rätt att skära bort fullt friska kroppsdelar på sina barn? Men vad är det för typ av argumenterande, att bara för att barn far illa i alkoholistfamiljer så är det ok med kroppsmodifiering av bebisar. Hur man kan relativisera lidande på detta sätt är obegripligt.

Att de fyra företrädarna för Svenska kyrkan vill smeta främlingsfientlighet på sina åsiktsmotståndare är bedrövligt. Sedan när blev det främlingsfientlighet att hävda att universella mänskliga rättigheter är universella för alla människor?

11 kommentarer:

John P sa...

"..det onödiga lidande som barn utsätts för på grund av vanliga svenska sedvänjor, som till exempel överdrivet bruk av alkohol,..,kräver samhället inte förbud mot."

Jag vet inte, men det verkar som om de har missat helt att vi redan har ett förbud, att samhället inte alls tillåter att föräldrar brukar så mycket alkohol att man inte kan ta hand om sitt/sina barn (att de far illa av alkoholmissbruket):

"Barn som växer upp med missbruk i familjen kan behöva stöd och skydd
från socialtjänsten. ..//.. De som arbetar i en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården, är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd."*

*(Se sidan 26 i detta PDF-dokument: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17866/2009-12-15.pdf

John P sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Björn Bäckström sa...

Bra kommentarer PL till "de fem representanterna". Att du orkar!

Ulf Gustafsson sa...

1. Var är de etiska argumenten för deras ställningstagende? Förstår inte hur konflikt i mänskliga rättigheter eller att människan är skapad till Guds avbild kan leda till detta. Och med obefintliga argument kan de lika gärna argumentera för kvinnlig könsstympning, barnäktenskap. Läskigt.

2. "Ibland sägs debatten handla om ett val mellan universalism och partikularism, ... Det senare framställs då som ... kulturmarxism där människor låses in i sina identiteter och där man använder dubbla måttstockar."
Detta måste vara en helt ny användning av ordet kulturmarxism. Enda anledningen jag ser till att det används är att föra tankarna till Breivik. Lågt!
Sedan att Magnus Liston, en skribent jag tror författarna gillar, sätter likhetstecken mellan kulturmarxism och politisk polisika korrekt gör det än mer oförståeligt i meningen ovan.

Nils sa...

Om detta är svenska kyrkan ska jag aldrig mer kritisera Humanisterna för att de sväljer kameler och silar mygg, jagar skolavslutningar osv.

Då är jag 100 procent på Björn Bs linje.

(förresten, "sväjla kameler och sila mygg", är inte det ett islamofobiskt talesätt. Jag menar kameler skulle ju kunna syfta på en viss religion eller grupp religionsuttövare)

Bengt Held sa...

Den här debattartikeln borde vara pinsam för alla som är engagerade i Svenska kyrkan och FÖR mänskliga rättigheter. Återigen försvarar man omskärelse av pojkar (att ta bort en frisk kroppsdel). Dels med argumentet att judiska och muslimska barn har "rätt till en identitet". Givetvis, men barnen har inte "skyldighet till en identitet". Ingen vet om de blir kristna, buddister eller ateister som vuxna. Sedan är det "hälsoargumentet". Dels är det tvivelaktigt i sig att med tvång ta bort friska kroppsdelar med hänvisning till någon studie. Är folket från Svenska kyrkan beredda att argumentera för att klippa bort öronen på barn om studier visar att risken för öromproblem minskar?

Sedan är det ju en gåta att inte manliga präster i SvK inte bildar en lång kö för att ta bort sin förhud på en klinik. Om det nu är så hälsosamt. Nej, manliga präster, diakoner och andra i SvK vill behålla sin förhud men vissa av dem försvarar rätten att med tvång ta bort den på barn. Om det inte är hycklerig vad ska man då kalla det?

En del kvinnor hävdar att män inte har rätt att argumentera för inskränkt aborträtt. Däremot är det tydligen inte något problem att fem kvinnor i en debattartikel försvarar rätten att ta bort en frisk kroppsdel på en del män. Hyckleri. Igen.

Unknown sa...

Kvalificerad rappakalja av människor jag inte har den minsta respekt för. Och då är det milt uttryckt.

Så här uttrycker sig en annan person (jag lägger ut detta innan DN tar bort hans kommentar)

Religösa fåntrattar med vanföreställningar som tror på sagor skall inte respekteras utan få kostnadsfri psykiatrisk vård. Deras inflytande i samhället måste minimeras för att inte det demokratiska samhället skall gå under. Fira din midsommar som du vill, med gott samvete men undvik alla religösa riter. Ps midsommar ä'r en stulen högtid, precis som de flesta andra. Förr, under gammal tid var det en tid för fest och ganska hämningslös sex, ung. som på en ungdomscamping.

Unknown sa...

... och föregående "unknown" är Gunnar Lundh

Carl Gustaf Olofsson sa...

Tack Patrik!! Tack vare din blogg kan jag fira midsommar med något sånär ro i själen. Och jag håller med Björn, fantastiskt att du orkar! Det är en riktigt obehaglig artikel i sin insinuanta retorik. Klassiskt sätt att retoriskt demonisera "de andra". Man insinuerar grova saker utan att nämna vilka man menar - och lämnar åt läsaren att fylla i. Då påstår man saker - och har samtidigt ryggen fri. Om någon går i svaromål så kan man ironiskt och nedlåtande säga att vi inte har nämnt dig eller den och den organisationen. Det är en debattartikel som primärt gör vad den kan för att underminera förutsättningarna för debatt och diskussion. Med deras logik borde vi återinföra barnagan - eller åtminstone tillåta den för Livets Ord. Sverige var först med lagstiftning 1979. Idag har ca 30 länder infört förbud mot barnaga.

Benzocaine sa...

Vore intressant att höra hur de ser på rätten för "judiska" och "muslimska" barns (dvs barn till judiska och muslimska föräldrars) rätt att vara annorlunda. Antagligen är det, som med Weiderud, bara rätten att tillhöra en annorlunda grupp som avses, inte rätten att vara annorlunda i förhållande till den grupp man vuxit upp med.

Ulf Gustafsson sa...

Några kommentarer till Debattartikeln:
Annika Borg "Brösttoner uppifrån"
Christer Sturmark "Omskärelsen igen"
Sofia Lilly Jönsson "Annorlundahet och identitet"

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se