2 juni 2012

Håll dogmer borta från europeisk forskning

Inom EU pågår nu förhandlingar om Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014-2020. Totalt skall 80 miljarder euro fördelas till olika forskningsområden. Men några länder, där den kristna högern är stark, påhejade av katolska kyrkan, vill förbjuda att EU-medel finansierar forskning på mänskliga embryonala stamceller.

European Humanist Federation arbetar för att detta inte skall ske - Keep dogma out of european research:
As humanists, secularists and scientists, we are extremely worried to hear that some religious organisations and Member-States are asking on the basis of dogma for an EU ban on funding of hESC research. We ask the EU to embrace a secular and strictly scientific approach on this issue. This is definitely not the case at present: during the negotiations of the Seventh Framework Program for research in 2006, the EU manifestly bowed to direct religious pressure and cut the scope of stem cell work eligible for EU funding. Even if the EU has not completely closed the door to such research, it has multiplied obstacles and so discouraged European hESC researchers. These compromises have left it with an extremely restrictive and ethically incoherent policy.

We are not asking for the unconditional promotion of hESC research in Europe: we agree that it must be conducted within strict ethical limits but we think that decisions on whether or not to allow EU funding for it should be based on scientific arguments only and not on religious dogma. So far, research results have shown that embryonic stem cells (retrieved from seven- day-old embryos) have great potential for treating a number of diseases, unlike adult or induced stem cells which have not proved to be as promising as expected. So hopes are high with embryonic stem cells, but the research is quite recent and needs to be pursued further to confirm and explore their power to heal.

EHF:s åsikter delas av utbildningsminster Jan Björklund som skriver om detta i expressen - Forskningen hotas av katolska högern:
Är det då rätt att använda stamceller på detta sätt? Politik handlar ständigt om målkonflikter och det går inte att ta ställning till detta bara utifrån en dimension.
Självklart är det inte någon lätt fråga. Självklart måste denna forskning kringgärdas av restriktioner. Självklart är det nödvändigt med etikprövning av varje enskilt forskningsprojekt. Men, jag kan inte se föräldrarna till ett svårt sjukt barn i ögonen och säga: "Nej, den forskning som kan hjälpa ditt barn ska vi stoppa av religiösa skäl."
George W Bush stoppade, med hjälp av sitt presidentveto och med stöd av den kristna högern i USA, statlig finansiering av embryonal stamcellsforskning i USA 2006. Vem vet vilket lidande han har skapat genom att fördröja forskningsresultat?
I Sverige ska vi i stället skapa bästa möjliga förutsättningar för våra duktiga forskare för att de ska kunna upptäcka nya behandlingsmetoder.
Därför måste EU:s forskningsmedel få användas även till forskning på embryonala stamceller. Det kommer jag att vara tydlig med på dagens* möte. På så sätt kan Sverige, och EU, bidra till att rädda liv.

Detta kanske är första gången Humanistbloggen skriver gillande om Björklunds åsikter.

* skrevs torsdagen 31 maj

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se