3 juni 2012

Instruktioner i psykisk barnmisshandel och kärlek till din nästa

Jehovas vittnen har gjort animerade instruktionsfilmer för barn - som denna "Obey Jehovah".

Filmen uppmärksammades via Hjälpkällan.
En annan av Jehovas vittnens hemska kännetecken är deras motstånd mot blodtransfusion som får, om inte dödlig utgång, så i alla fall djupt tragiska effekter. Om detta berättar två aktuella fall i Australien.
En man får kraftiga brännskador vid en bilolycka och måste få blodtransfusion för att överleva. Detta gör att hans familj, släkt och vänner övergav honom. Glädjande, i all olycka, är att mannen kunde finna ny gemenskap och mening via hjälparbete och Baptisterna. [Hills News]
En fyraårig flicka med blod- och benmärkscancer förvägrades blodtransfusion av sina föräldrar, vilket skulle döda henne. En domstol beslutade att behandlingen skulle ske mot föräldrarnas vilja. [DN]
Gråtande berättade pappan på fredagen hur mycket han älskar sin dotter.
– Men vi följer strikta principer ur Bibeln och en av dem är att avhålla sig från blod. Vi vill ha bästa möjliga behandling för henne och sjukhuset gör ett bra jobb. Det enda vi inte samtycker till är frågan om blod, sade flickans pappa enligt australiska Daily Telegraph.

Ja, så kan man också tolka Bibeln och förstå det kärleksbudskap boken förmedlar.

16 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Jehova giller inte magi? Tacka fan för det; han vaktar ju monopolet.

Borde inte föräldrar med sådan barnuppfostran fråntas sina barn?

Benzocaine sa...

Det står någon stans i GT att YHWH hatar magi. Samtidigt skickar han 3 astrologer för att bekräfta jesubarnets gudomlighet...

Ralf Månsson sa...

@Benzocaine... Ah, ah... JV's tror att "astrologerna" var skickade av Satan.

Lars vd H sa...

@ Benzocaine.
Annars är nog den rimligaste betydelsen från de utombibliska spekulationer som finns, att tre stora riken med sina gudar (Indien, Persien, arabfolken) representerade av stjärntydare av dessa folk) kommer för att böja knä inför den rätte guden.

Jag känner i alla fall till JV-familjer där familjerna absolut inte har dessa besvär, utan firar födelsedag, med presenter och kaffe och utan att detta är något problem. Det verkar finnas stor variation mellan församlingarna även här. De skulle inte tycka en sekund som mamman på filmen.

Benzocaine sa...

Lars vd H: Enligt en liberalkristen tolkning, ja, men det är inte den liberalkristna tolkningen jag vänder mig mot (snarare håller jag med om att det nog är så berättelsen skall förstås, att det var så evangelieförfattarna menade).

Enligt en liberalkristen tolkning kommer väl inte ens magi från satan?

Vi får ju vara konsekventa - antingen diskuterar vi en heltigenom liberalkristen syn eller en heltigenom fundamentalistisk syn. Det är inkonsekvent att skriva:

1. Magi kommer från satan (fundamentalism)
2. De tre vise männen representerar tre stora riken (liberal kristendom).

Självklart finns inte samma motsägelser om man blandar på det viset. Men nu är det inkonsekvensen i den fundamentalistiska tolkningen jag ironiserar över.

Benzocaine sa...

Nu har ju JV en egen bibelöversättning, som enligt uppgift inte ska vara helt hundra. Har inte så mycket som gluttat i den själv så jag har ingen aning om hur bra/dålig den är. Kanske är de tre vise männen inte alls astrologer i JV:s bibel.

Lars vd H sa...

Men att GT-Jahweh "hatar" astrologer behöver väl inte motsäga att astrologerna bekräftar Messias, tvärtom: "Först nu förstår de hur fel de har haft..."

För vanlig mainstream-kristendom, konservativ eller liberal tror jag knappast heller att dessa
mager är så skrämmande ens med sin magi. Man tolkar dem nog mer som astronomer än astrologer fastän deras slutsatser är astrologiska.

I den svenska JV-övers står det:
astrologer och i den engelska står det astrologers

Det grekiska testamentets μαγοσ skall nog mer deklarera en värdemässigt neutral benämning på en sorts persisk druid, alltså lite av alkemist, läkare, Zoroastrisk präst, coach etc etc.

En betydelse av att låta "utlänningar" hedra honom är ju för att redan ibörjan peka på att a) kristendomen skall sträckas ut utanför Palestina, b) judiska ledare förstår inte det indiska druider förstår.

Benzocaine sa...

Antag att jag hatar astrologi. Inte skulle väl jag i så fall använda astrologi som verktyg för att visa att min son är värdefull? Det hänger inte samman att YHWH skulle hata astrologi och samtidigt visa tre astrologer vägen med en "stjärna".

Så här står det som not till Matt 2:1 i Bibel2000. Tyvärr ger det ingen större vägledning i att förstå hur Matteus menade:

"stjärn­ty­da­re" Grund­tex­tens ord syf­tar här san­no­likt på ett slags ba­by­lo­nis­ka hov­funk­tionärer, som med hjälp av drömtolk­ning och stjärn­tyd­ning gav råd åt högt upp­sat­ta per­so­ner; jfr Dan 2:2.

Jag hittar ingenting om de tre vise männen i något av de andra evangelierna (Markus är ju inte Jesu dop, så där är det förståeligt). Så jag får ta tillbaks det där med att jag snarare håller med om din tolkning - jag har ingen aning om hur "Matteus" menade. Din tolkning är så god som en annan.

En annan möjlig tolkning är att "Matteus" ville övertyga judarna om att det står skrivet i profeten att Jesus ska komma från Betlehem, och att sagan om de tre vise männen är till för att få fram den poängen. (Jfr Matt 2:4-6, kanske en omtolkning av Mik 5:2)

Matt 2:4-6:

Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: ”I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel.”

Mik 5:2:

Men från dig, Betlehem i Efrata,
så obetydlig bland Judas släkter,
skall jag låta en härskare över Israel komma,
en som leder sin härkomst från forntiden,
från det längesedan förflutna.

Jag kan tänka mig att Matt är en karbonkopia av Mik i Septuagint. Jag försökte läsa Septuagint på nätet men det var rena grekiskan för mig. :-D

Benzocaine sa...

Det föll bort några ord i en mening i redigeringen. Skulle stå:

"Markus" är ju inte intresserad av tiden före Jesu dop...

Lars vd H sa...

@ Benzocaine

"....Grund­tex­tens ord syf­tar här san­no­likt på..." Kommentarerna skall man ta med en nypa salt, eftersom man inte alltid tittar på ordets utombibliska betydelse.

Visst behöver knappast Babylonska hovfunktionärer vara helt fel, men eftersom det bara är Matteus, som anses vara en hyfsat kunnig författare, så kan man lika gärna tänka sig att ordet användes på ett mer samtida sätt.

I vilket fall ska man nog släppa tanken på astrologi och att Gud dikterat allt i såväl bibeln som magernas uppträdande på scenen.

För all del kan man peka på att såväl bibeln i sig är motsägelsefull, som att vi kristna tenderar att läsa bibeln inkonsekvent, men det är väl knappast något nytt, speciellt inte på denna blogg. Det är det faktiskt det första man får lära sig på teologen när man läser om bibeln; uttalanden likt denna:

"Bibeln är ett inkonsistent hopkok, och alla försök att se den som en helhet är bara fåfänga."

Givetvis retar detta gallfeber på vissa studenter. Med tiden lär man sig se Gud mellan raderna ändå.

Anders Bergdahl sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Benzocaine sa...

Lars vd H, noten var inte en del i ett arggument från min sida. Det var en del i att försöka reda ut vad "Matteus" kan ha menat.

Det är ju uppenbart ur kontexten att han försöker få judar att "förstå" att profeten Mika skriver om Jesus och att han ska komma från Betlehem. (Något som judar skulle ha skrattat åt, då Mika handlar om något annat). Det är också därför han "böjer sig baklänges" för att placera Jesus födelse till Betlehem. Frågan är om de tre vise männen har ett annat syfte än att få fram poängen. Det är möjligt att "Matteus" menade det du tror men finns det något som stöder den tesen, utöver att du vill tro så? Finns det andra möjligheter?

I andra antika skrifter hänger alltid viktiga personers födelse samman med astrologiska fenomen (påstås det, men jag tror att det är efterhandskonstruktioner). Det gäller t.ex Alexander den store och flera romerska kejsare.

Så de tre vise männen kan lika gärna vara ett försök att beskriva Jesus som en viktig person, i enlighet med hellenistisk (inklusive romersk) tradition.

Benzocaine sa...

Roligt hur Sparlock har blivit en ikon bland avhoppade vittnen. Sparlock-T-shirts kom visst redan samma dag som det första filmklippet släpptes på Youtube. Sparlock har också fått en egen fansite på Fejjan.

Lars vd H sa...

Min lösning är rent hypotetisk.

Benzocaine sa...

OK, själv försöker jag förstå vad "Matteus" menade. Jag har läst på lite mer, och sensmoralen tycks vara att till och med hedningarna förstod att tolka bibelns profetior, men judarna förstår ingenting.

Enligt kristen tradition från 500-talet kom de vise männen från Persien, Arabien och Indien. Senare tradition talar om Europa, Afrika och Asien. Oavsett vilket är sensmoralen att de hyllar Jesus som Judarnas konung, och som sagt att judarna själva inte har förstånd att tolka Mika "rätt".

En del fundamentalistiska sidor skriver att stjärnan är en profetia från Daniels bok (Daniel 9:24-26), men jag är skeptisk till den förklaringen. Det känns som om de gör lite väl många ogrundade antaganden. Svårt att tro att det var detta som "Matteus" syftade på.

Kris Karlsson sa...

jag växte upp som jehovas vittne själv och det är intressant att se hur deras galna ideer har börjat komma upp till ytan på sista tiden.

den här utbildnings filmen är en av få gånger några av deras riktigt sjuka ideer verkligen kommer ut i media.

videon finns lite överallt på nätet, före detta jehovas vittnen har börjat trycka upp t-shirtar med parlock (den magiska figuren) och det ryktas också om att flera jehovas vittnen själva tror att det är personer som vill motverka jehovas vittnen som har producerat filmen. shock dom får när den nya filmen lanseras i sommar här i sverige...

kris karlsson

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se