8 juni 2012

Lösningen på problemet med skolavslutning i kyrkan

Pressmeddelande från Humanisterna
Lösningen på problemet med skolavslutning i kyrkan

Nu är det snart dags för skolavslutning i landets alla skolor. Som ett brev på posten blossar debatten om skolavslutningar i kyrkan upp igen. Givetvis är detta ett lyxproblem. Att våra barn har skolavslutningar i kyrkan är knappast det största problemet med religioners inflytande i världen. Men det finns enkla lösningar på problemet. Humanisternas ordförande skriver om detta i Aftonbladet idag.
_________________________________
Ytterligare information kan lämnas av pressekreterare Emilia Ericson: e-post: emilia.ericson@humanisterna.se. Förbundet Humanisterna (www.humanisterna.se), verkar för en sekulär livssyn byggd på förnuft, medmänsklig­het, tolerans och ansvar. Förbundet arbetar för ett samhälle som vilar på rationell och sekulär humanistisk grund med strikt åtskillnad mellan religion och politik.

Smakprov:
Nu är det snart dags för skolavslutning i landets alla skolor. Som ett brev på posten blossar debatten om skolavslutningar i kyrkan upp igen. Givetvis är detta ett lyxproblem. Att våra barn har skolavslutningar i kyrkan är knappast det största problemet med religioners inflytande i världen.

Men det finns enkla lösningar på problemet. Skollagen förbjuder uttryckligen religiösa inslag i skolan. Detta är ännu tydligare formulerat i den nya skolagen som trädde ikraft förra året. Elever ska inte på skoltid behöva höra välsignelser, böner eller andra former av religiösa predikningar.

Detta är naturligtvis riktigt. Alla människor har inte positiva erfarenheter av religion. Somliga har flytt från religiöst förtryck i andra länder, andra har vuxit upp i starkt religiösa miljöer i Sverige som de kanske kämpas sig fria ifrån först i vuxen ålder. För dem är det ingen positiv upplevelse att sitta med sitt barn på en skolavslutning och höra en präst tala om sin Gud. Andra har en ickereligiös livsåskådning och vill kunna njuta av en skolavslutning utan religiösa inslag.

Skolan, inklusive skolavslutningen skall vara till för alla. De som har behov av att höra ”Guds ord” eller representanter för en viss religion kan uppsöka detta alla andra dagar på året.

25 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

"Tro mig, även som icketroende kan man uppskatta dessa kyrkorum."

Sturmark är ett typiskt exempel på sin generations ambivalens när det gäller värderingen av det kulturella innehållet i kristendomen.

Därför, "Blott en dag, ett ögonblick i sänder", går vi framåt!

För att ta större kliv måste vi få en radikalare Humanism som tar avstånd från både religionen som sådan i kyrkorna men också från ”akustiken, ljuset som faller in genom de färgade glasen, dofterna av stengolv, träbänkar och brinnande stearinljus värmer och stillar sinnet.”

Ett annat alternativ är att vi anammar kyrkorna som generella samlingslokaler men kastar ut prästerna för gott. Det vill säga, se byggnaderna som kulturminnesmärken. Prästerna måste vara de som behöver tillstånd att bedriva sin hokuspokus där! Då kunde Sturmark med följe gotta sig i lokalens sublima helighet, rysa lite över spikarna på korset, men slippa Guds ord. Snart nog, utan mässande, kommer nya generationer att se symbolerna bara som historiska artefakter utan att ha känslosam bindning till dem.

Lars vd H sa...

Patrik L är medlem och kan engagera sig för detta att se sina pengar gå till prästlös verksamhet. Men är man inte medlem kan man knappast kräva det.

Christers förslag känns helt enkelt inte seriöst.

Glöm sen inte heller det allmäna prästadömet: vilken annan medlem, inte icke-medlem, kan hålla andakt i sin kyrka. Ska man, anses det, att alla medlemmar ska få ledigt och munkavle?

Jag kan inte kräva att använda GAIS-gården bara för att jag har betalt skatt, jag måste vara medlem och att låta ha ett möte för ÖIS, dit alla gaisare förbjuds inträde. Är bara rena advokatyrer.

Glöm kyrkorummet - bygg en aula!

Avslutningar måste inte vara kyrkliga, men kyrkan måste få ha frihet att sköta sina egna lokaler.

Benzocaine sa...

Jag har en enklare lösning. Varför bjuder inte kyrkan in eleverna till en frivillig religiös avslutning efter den obligatoriska konfessionslösa?

Eller de föräldrar som så vill kan ju göra en öppen erbjudan om förbön och bibelläsning efter skolans avslutning.

Varför måste vi icke-religiösa tvingas till de religiösas avslutning? Är det inte bättre om de har sina religiösa ritualer efteråt?

Ulf Gustafsson sa...

Lars vd H

Men hur ser du på den kyrkoantikariska ersättningen som vi gemensamt betalar. Kan inte den gå till sekulär samvaro i kyrkorna?

Creutz sa...

Och dessutom de drygt hundra miljoner som SvKy sparar på att inte behöva ta in sina egna medlemsavgifter...?

Benzocaines lösning är i mina ögon den exempellöst bästa, som rimligen borde vara självklar: "Varför bjuder inte kyrkan in eleverna till en frivillig religiös avslutning efter den obligatoriska konfessionslösa?"

Lars vd H sa...

Kaffepengar. Det kan kanske ge n stol utomhus för 10 personer att dela på. Det absolut mesta måste församlingarna betala.

Men varför vara i en lokal som skriker ut att Gud finns?

Det är ju så befängt?

Björn Bäckström sa...

Lars vd H 2012-06-08 18:18

"Men varför vara i en lokal som skriker ut att Gud finns?"

Håller med dig! Kasta ut gaphalsarna. Permittera prästerna! Kyrkans folk har inte mera rätt till byggnaderna än folket i övrigt. Kulturbyggnaderna kan få hyras av de som vill ha evenemang där: rockkonserter eller predikningar. Enda vägen i ett demokratiskt samhälle.

Lars vd H sa...

Kyrkans folk äger husen. Du vill alltså hindra religiösa från offentliga jobb, och sen konfiskera andras egendom. Vet du hur det låter?

Svante sa...

Sturmark har kört rätt länge och tjatigt med sitt ”ge prästen ledigt”. Oavsett det faktum att själva kyrkolokalen inte alls är oproblematisk, så låter det inte riktigt bra att andra ska bestämma över när prästerna ska vara i sin egen kyrka. Det är bättre att låta skolan och kyrkan gå skilda vägar, befriade från varandra, så slipper bägge parter dessa kompromisser om prästers närvaro eller ickenärvaro, vad de får säga m.m.. Lars vd H skriver relativt klokt i denna fråga, så kristen han är.

Benzocaines förslag om en slags informell frivillig s.k. ”avslutning” i kyrkan helt utanför skolans regi och skoltid låter bättre. Men det får vara helt och hållet upp till de kyrkliga att organisera detta, skolan ska ingenting ha med detta att göra.

Sturmark känns alltför mesig i AB-artikeln. Det är många formuleringar i AB-artikeln jag inte gillar, detta om ”lyxproblem” t.ex.. Om man ska formulera det snällt så känner han efter lite för mycket vart vinden blåser. Okej att även med en klokare och skarpare linje i denna fråga så dröjer det nog ett tag innan vi slipper skiten med skolavslutningar i kyrkan, men man måste ju börja någon gång. Man måste kunna driva även frågor där det just för tillfället (och kanske ett tag till) är hårt motstånd.

Patrik Lindenfors sa...

Jag tycker Sturmark gör helt rätt i denna diskussion. Kyrkorna är allas vårt kulturarv. Pengarna äskades från våra förfäder och vi är alla med om att betala för deras bevarande över skattsedeln. Kyrkorna är inte Svenska kyrkans egendom, den är vår. Finns inga andra lokaler är kyrkan en bra mötesplats. Dessutom är kyrkolokaler inte sällan väldigt vackra. Synd att de ska stå tomma på folk och vettig verksamhet. Slutligen är det en utsträckt hand att gå med på avslutning i kyrkan. Bara vi slipper präster och predikningar så varför inte? Men nej, det blir mer och mer uppenbart att det är förkunnelsen man är ute efter. Kyrkan skiter i att folk mest ser det som en tradition. Jag ser gärna att kyrkan får fortsatt dålig press för sin ovilja att kompromissa.

Björn Bäckström sa...

Lars vd H 2012-06-08 21:07

Patrik L's kommentar 2012-06-08 22:32 kan utgöra basen även för mitt svar. (Inget fjäsk för admin; men vad fan, skriver han bra så gör han!)

Men naturligtvis måste vi gå längre. Konfiskera (fast det egentligen är fel ord – vi – svenska folket, äger ju alla redan byggnaderna) all kyrkans egendom och hyr ut den till alla som vill använda dem.

Vansinnigt odemokratiskt att låta ett religiöst kotteri ha exklusiv tillgång till och bestämma över användningen av ett gemensamt kulturarv.

Ulf Gustafsson sa...

Lars vd H,

Ingår alltid präst, bön och välsignelse när det är konsert i kyrkan?

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641505

Om inte, resonerar präster annorlunda vid konserter än skolavslutningar?

Björn Bäckström sa...

Ber att få citera mig själv:

"Vansinnigt odemokratiskt att låta ett religiöst kotteri ha exklusiv tillgång till och bestämma över användningen av ett gemensamt kulturarv."

Något för Sturmark och Co att driva på nationell/politisk nivå:

Ta kyrkan ifrån de kristna och låt de ta del av skötseln på samma villkor som andra medborgare!

Camilla Grepe sa...

Kyrkobyggnaderna tillföll kyrkan i bodelningen med staten år 2000. Kyrkan äger dem, således och har beslutanderätt över hur de ska nyttjas. Att vi som skattebetalare är med och bidrar till det kyrkoantikvariska biståndet innebär inte ett delägande. Vi finansierar även annat kulturarv, som gamla slott och herresäten, men äger inte dem heller. Vad våra förfäder fick vara med och finansiera genom tiondet kan vi inte åberopa. Vi som lämnade kyrkan kan inte ställa retroaktiva krav. Ska debatten leda framåt, måste förslagen vara realistiska. Känsloargument och yviga formuleringar bör även framgent få vara ett signum för missriktad nationalism och populistiskt kyrkokramande.

Björn Bäckström sa...

Villkoren vid bodelningen år 2000 går säkert att riva upp om folkmajoriteten är för det i riksdagen.

Lennart W sa...

Fint skrivet av Sturmark om kyrkorummet.
Fast det är förstås mest han själv och Humanisterna som ser till att den här debatten kommer "som ett brev på posten" varje år. :-)
Och så undrar jag fortfarande lite över vad det är för skolavslutningar han har varit på egentligen i kyrkor. På grabbens skolavslutningar i Sofia Kyrka var iaf prästens ev. ord nästan kliniskt rena från något som hade att göra med Gud. Eller ska man räkna in i det fasansfullt religiösa när några 9:or med bravur framförde Led Zeppelins "Stairway to heaven"? Kanske iofs är vår erfarenhet som är otypisk.

Björn, får du stöd för ditt tänk (iofs inte så sannolikt), och det tillämpas även på annan egendom, så får vi inget mindre än en kommunistisk revolution.

Björn Bäckström sa...

Åtminstone blir vi av med "opium för folket"! ;-)

Ulf Gustafsson sa...

Under min skolgång skedde aldrig skolavslutningen i kyrkan. Hittills under min sons skolgång har inte skolavslutningen sett i kyrkan. Och någon alternativt 'högtidlig' lokal har inte använts, utan avslutningen har huvudsakligen skett på skolgården.

När skolavslutningar sker i kyrkan är det av tradition, men också för att stärka den krista traditionen. Bristen på lokaler är ett svepskäl.

Den kristna traditionen i Sverige har både dåliga och bra element, och skolan skall ge eleverna kunskap om denna tradition. Men att göra detta vid skolavslutningen är helt fel tillfälle.

Skolavslutningen är ett känslosamt tillfälle, en ritual, när den sker i kyrkan investeras deltagarnas känslor i kyrkan. Ett vanligt knep när någon skall indoktrineras.

Skolan borde besöka kyrkan vi annan tillfälle, och varför inte då en hel gudstjänst. Därefter kan uttryck och symboler diskuteras i klassrummet.

Vi som vill besöka kyrkan för att ta del av kulturarvet kan göra det när som helst, dess portar står öppna så att säga.

Jag skulle dock uppskatta om några av de mestadels tomma kyrkorummen kunde användas för sekulära ämdamål också, men då behöver de förvaltas av andra organisationer.

Svante sa...

Patrik Lindenfors 2012-06-08 kl 22.32.

Det är sant att våra förfäder var med och betalade för kyrkorna (hade de något val?!). Men det låter lite som nationalistiska eller liknande argument att lägga så stor vikt vid vad våra förfäder gjorde, att det ska påverka idag (förfäderskult?). Hur länge ska vi vara fjättrade vid att våra förfäder var med och tvingades betala för kyrkorna? Ska vi inte försöka se framåt istället?

Det finns en liten anings del av gråzon kring offentligt eller privat i detta med kyrkobyggnaderna, Som Camilla Grepe var inne på. Skolavslutning i kyrkan är en sak, sen är det självklart att vi inte ska låta gamla 1100-tals-kyrkor eller stora domkyrkor förfalla. För mig personligen så ser jag kyrkorna mer som museer över en förgången tid.

Vad gäller plats så finns det alltid andra platser. Var vistas skoleleverna alla andra dagar på skolåret? Eller så kan man strunta i skolavslutning ö.h.t..

Skolavslutning i kyrkan ser jag inte som en utsträckt hand, utan som ett otillbörligt taffsande. Dessutom så verkar det vara svårt att slippa präster, förkunnelse och predikningar m.m., och det är ju dessutom kyrkans lokaler.

Lars vd H sa...

Under min skoltid var vi i kyrkan kanske 2 - 3 ggr, men eftersom kyrkan låg högst uppe på Brunkebergsåsen (St Erik i Sollentuna) så orkade ingen gå dit, så projektet lades ner. I allmänhet var det inte så vanligt i Sollentuna, och givetvis har jag inte tagit skada av vare sig att vara utan kyrkoavslutning eller vara där, men däremot tyckte jag att avslutningarna i gympahallen var äckliga.

Vi måste gå vidare och hitta ett annat sätt. Men självklart är det en ren abomination att skolan ska tala om för kyrkan vad de skall säga och göra.

Dessutom glöm inte allmänna prästadömet.

En medlem i församlingen som också är förälder skulle kunna ställa sig och säga:

"Som döpt och konfirmerad samt medlem i denna församling önskar jag i kraft av det allmänna prästadömets ämbete uttala Herrens välsignelse över denna församling: Herren välsigne och bevare er....!"

Alltså måste skolan börja avtala med envar besökare att inte leva ut sin tro i sin kyrka, vilket inte skulle se så snyggt ut inför grundlagen.

Camilla har rätt. Vi måste vidare, både vi kristna och alla andra.

Björn Bäckström sa...

Svenska kyrkan äger 3700 byggnader där "gudstjänst" bedrivs. (Vilket språk! Tjäna vad för vad?).

Dessa byggnader med sitt makabra innehåll; uppspikade människor och bevingade varelser med människoansikten, finns år 2012 för barn vid skolavslutningen att förundras över! Inte riktigt klokt!

Mayaindianernas och Aztekernas människooffertempel är förpassade till historien. Men i våra tempel mässar fortfarande överstepräster om människooffer! Och delar ut offrets lekamen för rituell kannibalism. Va! Var är vi? Undrar hur historien ska döma oss!

Benzocaine sa...

Svante, ditt svar till mig innehåller många kloka synpunkter (som oftast), men skulle man inte kunna tänka sig att skolan ordnade det frivilliga kyrkobesöket under en övergångstid?

Jag tror inte att kyrkokramarna skulle kunna argumentera emot om skolorna beslutade att ha betygsutdelning och obligatoriska delar på skolan och därefter tåga till kyrkan för den frivilliga delen. Då skulle vi ateister som inte vill hålla till i kyrkan kunna få ledigt någon timme tidigare än de andra, och de som vill bevara 1900-talstraditionen kan så göra.

På sikt skulle naturligtvis intresset för den kyrkliga avslutningen dö ut och den skulle avskaffa sig själv. (Eller så får vi en frälsningsvåg och folk köar vid kyrkoportarna, men jag ser det som osannolikt av flera skäl).

Dvs man avvecklar kyrkoavslutningarna långsamt. Enligt ovanstående scenario kan knappast någon uppleva att de förbjuds att ha avslutning i kyrkan.

Camilla Grepes inlägg är också bra. Hon skrev mycket som jag hade tänkt säga, men nu behövs inte det. Bodelningen mellan staten och Svk var inte perfekt men nu kan man inte konfiskera kyrkans egendom. Vissa processer är irreversibla, även samhälleliga processer.

Björn Bäckström sa...

Benzocaine 2012-06-09 14:04

"Bodelningen mellan staten och Svk var inte perfekt men nu kan man inte konfiskera kyrkans egendom. Vissa processer är irreversibla, även samhälleliga processer."

Vad hindrar att ett nytt riksdagsbeslut ändrar sakernas tillstånd?

Benzocaine sa...

Det finns inga juridiska hinder, men jag tror att du är tillräckligt intelligent för att se att det finns andra hinder.

Svante sa...

Benzocaine;

Du och jag verkar vara inne på samma linje. Ska det vara något kyrkligt med skolavslutningen så får det ske helt och hållet utanför skolans tid och verksamhet (då blir det ju inget kyrkligt med skolavslutningen i praktiken). Jag skulle nog t.o.m. kunna acceptera att kyrkans s.k. ”skolavslutning” sker samma dag som den riktiga, men helt efter skoltiden som sagt. I vilket fall så blir det tydligt att det där med att gå i kyrkan är något som de som önskar får sköta på egen hand och egen tid.

Jag gissar att din formulering om att ateister (och andra ickekyrkliga) skulle få ledigt någon timme mer än andra skulle reta gallfeber på SD-folk och andra kyrkokramare ;) :). Men det är ju upp till kyrkokramarna att själva avgöra när under sin fritid de vill gå i kyrkan. Om de sen vill göra det direkt efter skolavslutningen kan vi ju säga att det skiter väl vi i vad de gör på sin fritid. Då kanske det går upp en talgdank för folk om de tycker att det är värt att ägna fritiden åt kyrkogång.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se