23 juni 2012

Om 50 år, kommer någon att tro på Gud då?

Frågan ställs av CNN med anledning av den snabbt försvinnande religiositeten i USA.

4 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Förvånande men fantastiskt att en sådan diskussion kan föras på CNN med tittare även i US!

Några iakttagelser: David Silverman menar att i takt med trons försvagning kommer väljare att ifrågasätta politiska kandidater som bekänner sig till tro på det övernaturliga. Väljare kommer att misstänka att sådana kandidater också har andra irrationella drag i karaktären som gör att de inte är att lita på. Alltså inga "galningar" i public office.

På det mera blygsamma planet i vårt lilla land där avkristningen hunnit längre borde vi redan nu utesluta t.ex. lärare, som deklarerar tro på det övernaturliga, från våra skolor. Eftersom lärarkåren inte tillsätts genom val bör våra folkvalda lagstifta. Troende kan välja yrken där vidskepelsen inte riskerar att skada barns verklighetsuppfattning.

Ett annat intressant avsnitt i programmet var den något luttrade (?) prällen Jay Bakkers sympatiska deklaration att det inte finns några gudsbevis. Han menar att tvivel alltid är en del av tron. Man frågar sig då vad en sådan "schizofren" hållning har för inflytande på psyket. Eller kan man säga att den troende applicerar den vetenskapliga metoden i behandlingen av vidskepligheten? ;-)

Benzocaine sa...

Björn, jag tar avstånd från din retorik, och att du vill förbjuda lärare på grund av deras personliga tro. Annars har du en hel del tänkvärt att säga.

Att man mer och mer kan diskutera icke-tro i USA har två orsaker:

1. Politisk korrekthet gör att ALLA minoriteter respekteras, även ateister, som är en minoritetsgrupp i USA.

2. Religiositeten minskar drastiskt i USA. Bland dagens unga generation i USA är det ca 80% som tror på gud, mot 97% när jag började diskutera tro och vetande på nätet (runt 1995). Så på bara 17 år har andelen ice-troende ökat med i runda tal 7 gånger (3% x 7 = 21%).

En gissning är att detta korrelerar mot att de extremt fattiga minskat i antal.

Xenolith sa...

JA, spännande TV-inslag!
-jag frågar mig: är sekulariseringen en långsam utveckling likt klimatförändringen och globala demokratiseringen. Eller finns det tröskeleffekter?
Inspirerade mig att blogga på ämnet:
Långsamma trender

Benzocaine sa...

Xenolith, det finns exempel på kulturer där sekulariseringen skett väldigt snabbt. Japan är ett tydligt exempel. Under 2:a världskriget var man extremt traditionalistiska, och betraktade t.ex amerikaner som barbarer. Idag är man ett av världens mest sekulariserade och individualistiska länder.

Man kan ganska tydligt se att när människor känner sig trygga och kan påverka sin egen vardag minskar religionen i betydelse. Därför kan jag tänka mig att det finns en ekonomisk "välfärdsnivå" där sekulariseringen accelererar.

Det är av den anledningen jag misstänker att sekulariseringen i USA korrelerar mot att de extremt fattiga minskar. Eftersom jag inte sett några siffror kan det tänkas att USA falsifierar min hypotes.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se