17 juli 2012

Biskop Jackelén och kunskap

Lunds Biskop Antje Jackelén skriver i dag ett svar - Vägra kapitalismens ensamrätt till tillväxt - till det repliker som publicerades i Sydsvenskan på hennes förra inlägg. Det finns delar av det nya inlägget jag gillar, men dessa lämnar vi därhän och fokuserar på två stycken som innehåller några oklarheter och delvis är oförståeliga. Första stycket börjar:
Jag har alltså inget emot den kritiska granskningen av både tro och icke-tro. Tvärtom, den är en vital funktion av teologin själv. Det jag har något emot är när granskningen dikteras av en kunskapsteori som har passerat sitt bäst–före–datum.
Detta skriver Jackelén när hon vänder sig till Thomas Thomasson, som skrev en riktigt bra replik. Thomasson skriver om kunskap: "den kunskap vi kan förlita oss på baseras på prövbara och ännu icke falsifierade utsagor om verkligheten." Om Biskopen vet att denna kunskapssyn är förlegad, är det ett riktigt banbrytande filosofiskt påstående. Detta är i korthet den vetenskapliga metoden och vetenskap är det mest tillförlitliga verktyg vi har när vi söker kunskap om verkligheten. Jackelén förklarar inte direkt vilken kunskapsteori hon istället förespråkar, men ledtrådar finns i nästa mening.
Ett sanningsbegrepp som på förhand dömer ut personlig erfarenhet, poesi, konst och myter som bärare av sanning är till synes rakt och enkelt, men är i verkligheten en återvändsgränd.
Först är det förvirrade att hon nu skriver sanningbegrepp, som om sanning och kunskap vore synonymer. Det är ovanligt att någon hävdar att personlig erfarenhet etc. inte kan vara bärare av sanning. Den väsentliga frågan är istället om till exempel myter kan vara till hjälp vid kunskapssökande. Det anser jag.

Heinrich Schliemann läste Homeros Illiaden och ansåg att Troja var en verklig historisk och inte bara en mytisk plats. Om Schliemann blivit kvar i St Petersburg och argumenterat för sin personliga tolkning av texten hade han idag förmodligen varit bortglömd. I stället prövade han sin utsaga med utgrävningar och gick till historien. Myter kan vara en källa till kunskap, men informationen i myten blir först kunskap när den testats. Jag misstänker dock att Jackelén anser att utsagan är kunskap redan innan den testats och även om den inte är prövbar.

Sedan skriver Jackelén en mening som i stort är oförståelig:
Om någon påstår att religionsmotstånd vilar på förnuft och vetenskap, medan religiös tro handlar om ogrundade fantasier, är det inte intellektuellt hederligt eftersom man då blundar för den betydelse som den judiska och den kristna traditionen har haft för framväxten av det västerländska vetenskapliga tänkandet.
För det första måste både 'religionsmotstånd' och 'religiös tro' specificeras för att det skall förstås vad hon tänker . Sedan är det många som inte alls blundar för den kristna traditionens inverkan på det vetenskapliga tänkandet, men anser denna påverkan varit negativ. Denna mening läses nog bäst som en halmdocka.


Även nästa mening är svårtydd, men inte direkt felaktig.
Både vetenskap och religion drivs av ett samspel mellan förnuft och tro, snarare än motsatsen. Man måste inte vara ateist för att man är darwinist.
Jackeléns avslutande mening i första stycket kräver en kommentar. Det är få ateister som kallar sig själva 'darwinist', detta är numera ett öknamn kreationister använder på dem som påtalar att kreationism är en felaktig teori. Kanske är benämningen vanligare bland teister i Lund? Man undrar dock vilken tolkning av Gud och Kristendomen Biskopen kan ha, som är kompatibel med en noggrann läsning av Darwins alla texter. Det andra stycket berättar något om detta.
Den forskning som undersöker religionens ursprung har visserligen delade meningar om huruvida religion bara är en biprodukt av evolutionen eller en anpassning, men är tämligen överens om att människor tycks vara "gjorda för att ägna sig åt religion", eller kanske "obotligt religiösa".
Om Jackelén verklig själv tror på den forskning hon hänvisar till är Kristendomen enligt henne endast en skapelse av människan och förmåga att vara religiös en evolutionär produkt. Gud är större, om honom kan människan inget säga, tror jag hon tänker agnostiskt.
Det innebär förstås inte att alla människor är lika "religiöst musikaliska" och inte heller att icke-religiösa livsåskådningar inte förtjänar respekt. Men det kan ge ytterligare skäl till varför tron har en roll, både på ett individuellt plan och på samhällsnivå.
Självklart, religiös tro spelar en roll och skall därför kritiskt granskas, som Biskopen skrivit. När religiös tro gör utsagor om verkligheten som kan prövas kommer dessa att prövas. Frågan är dock om den religiösa tron förändras när utsagorna falsifieras eller om de troende endast klagar på att granskarna har en felaktig kunskapsteori? Jackeléns svar gav flera nya frågetecken.

16 kommentarer:

Creutz sa...

Lysande analys, Ulf!

Björn Bäckström sa...

Ja, mycket snyggt! Men vad var det du gillade? Så vi kan lägga en bild av dig brevid din bild av biskopen ;-)

Benzocaine sa...

Poesi, konst osv kan bara förmedla kunskap (och kan lika gärna användas för att förmedla villfarelser). Det tycker jag är viktigt att poängtera. Försök komma fram till Pythagoras sats genom poesi...

Det är skillnad mellan propositionell kunskap ("p är sant") och den form av kunskap som poesi förmedlar ("TIGER, tiger, burning bright - In the forests of the night, - What immortal hand or eye - Could frame thy fearful symmetry?").

Om hon försöker säga att "Gud finns" inte är en propositionell sanning, utan bara ett sätt att beskriva verkligheten poetiskt så är hon kanske egentligen ateist?

Ulf Gustafsson sa...

Björn, i detta fall hittade du något i det jag skrev, så jag har lite svårt att belägga. Det jag gillar är utgångspunkten i hennes skrivande: att samhället borde fokusera mindre på ekonomisk tillväxt och sträva mer efter se till människors hela potential. Därefter förlorar hon mig.

Kalle sa...

"..man då blundar för den betydelse som den judiska och den kristna traditionen har haft för framväxten av det västerländska vetenskapliga tänkandet"

Denna märkliga tankefigur verkar vara "inne" just nu. Är det någon som vet källan?

I senaste numret av Axess drog Johan Lundberg det ännu längre, kommer inte ihåg exakt, men typ "förutsättningen för vetenskapens framväxt var Kristendomen..". Förutom det rent lögnaktiga i det påståendet, "glömmer" man bort hela den förkristna vetenskapen..

Camilla Grepe sa...

Jackelén skriver: "Både vetenskap och religion drivs av ett samspel mellan förnuft och tro, snarare än motsatsen".

Är det inte snarare ett samspel mellan förnuft och fantasi hon syftar på?

Camilla Grepe sa...

Kalle, om Antje Jackelén var det minsta intellektuellt hederlig, skulle hon redogöra för inom vilken religiös sfär som arvet från antiken förvaltades. Vore hon det minsta påläst skulle hon också kunna redogöra för varför samma område sjunkit ner i ett medeltida mörker idag. Frågan handlar helt enkelt om att vetenskap utvecklas där den inte motarbetas eller förbjuds.

Tittar man specifikt på den judiska gruppen så finner man väldigt många duktiga vetenskapare där. Ska vi tolka det som att vi alla borde konvertera till judendomen för att snabbare föra den vetenskapliga utvecklingen framåt?

För övrigt ställer du en intressant fråga om en tankefigur som är "inne" idag. Det finns fler exempel. Hur ofta har vi inte läst varianter på temat att man "måste vara trygg i sin egen religiösa identitet för att rätt kunna förstå och tolerera andra med annan religion". Vilket enligt mig är bullshit då religionsfria människor rimligen har en sak mindre att hänga upp sig på i mötet med andra.

Benzocaine sa...

Kalle, visste du inte att vetenskapens historia började samma år som Paulus blev kristen?

Pythagoras, Euklides, m.fl var absolut inte vetenskapsmän (för de var ju inte kristna). Och förresten var det kristna som uppfann alfabetet och siffran noll (för att kunna skriva vilket år Jesus föddes). Såväl brons- som järnåldern uppträdde först efter det första århundradet - typ. Ja, just ja, stenyxan, plogen, jordbruket, kompassen och båten uppfanns också av kristna.

Men atombomben uppfanns av ateister, för ingen True Christian (TM) skulle uppfinna en atombomb.

Ulf Gustafsson sa...

Camilla, även vetenskap bygger på element av tro, t.ex. Tron att det finns verklighet utanför oss själva som kan undersökas. Detta antagande ännu inte är motbevisat, så jag klassar det som en förnuftig tro.

Problemet med meningen är att ordet tro har en vid betydelse, det finns både förnuftig och oförnuftig tro. Inom religion ryms båda kategorierna. Vetenskap däremot arbetar för att eliminera dem oförnuftiga tron.

Kalle sa...

Camilla, jag förstår att du syftar på den muslimska sfären under tidig medeltid och hur och varför den traditionen dog. Det finns mycket att diskutera runt detta, t.ex. den absurda förklaringen att Islam skulle varit grogrund för den traditionen (utöver att den islamska erövringen erbjöd ett visst lugn och ro där sådana aktiviteter kunde frodas).

Benzocaine, du har förstås rätt..
Dessutom, ingen icke-judisk/kristen kultur har sysslat med vetenskap.
Sålunda är det rena lögner att kineserna liksom mayanerna uppfann ett eget skriftspråk, att indierna är de egentliga uppfinarna av vårt siffersystem (inklusive nollan) är som du mycket riktigt påpekade en ren lögn. För att inte tala om andra uppfinningar som papper, krut, tryckkonst, etc., etc..

Benzocaine sa...

Kalle: Ja precis, innan Conquistadorerna befriade Amerika var människorna där kannibaler som inte ens var klädda i djurhudar (för konsten att sy uppfanns ju av kristna).

Den vite mannens börda vilade som bekant på den svarte mannens rygg.

P.S. Kan det inte varit aposteln Tomas som förde vetenskapen till indierna och kineserna? Kol14-metoden är ju inte tillförlitlig (källa: Christian Apologetics & Research Ministry)

Benzocaine sa...

Ulf, jag tror inte att verkligheten existerar, jag observerar den. Det är skillnad. Även om stolen jag sitter på inte finns så sitter jag likförbaskat på den.

Jag brukade jämföra det med Quake II förut. Nu är det kanske bättre att jämföra med CoD Black Ops II eller Battlefield 3. Den världen man spelar i existerar inte, men det spelar ingen roll. Du skjuter personer i spelets värld, och plockar upp ammunition i spelets värld. Spelets värld är där trots att den inte finns. Samma sak med vår verklighet - även om den mot förmodan inte skulle existera så finns den där.

Benzocaine sa...

Här var en så jäkla bra insändare (länk) att jag kopierar hela texten:

När ska Jackelén sluta mobba mig?

Biskop Antje Jackelén i Lund känner sig mobbad i en högre form. Hon vill att jag ska sluta mobba henne.

Antje Jackelén skriver så klart inte att just jag mobbar henne. Men hon talar om samtalsklimatet i Sverige och eftersom jag bor i Sverige måste hon ju mena också mig.

Biskopen ogillar att jag tycker att hon är exotisk. Hon tycker inte om att jag tycker att hon är konstig för att hon tror på en obevisad gud.

Men jag kan inte förstå varför hon tycker att jag är mobbare bara för att jag tycker att hon är konstig som tror på en obevisad gud och klär sig konstigt när hon utför sitt jobb.

Jag är ateist. Jag stavar gud med litet g. När ska Antje Jackelén sluta mobba mig i en högre form?

När ska jag slippa alla former av alla olika religioners dagdrömmar i radio, i TV, i tidningarnas söndagsbetraktelser av frilansande präster och i självömkande debattartiklar?

Antje Jackelén tycker att jag marginaliserar ”vardagstroende”. Det gör jag inte. För min del får vem som helst tro på vilka obevisade gudar de vill – så länge de inte missionerar. Så länge de inte försöker omvända mig. Så länge deras tro är och förblir privat.

Leif Möller

pensionerad journalist Ystad

(Slut citat)

Benzocaine sa...

Biskop Jackelén vill att tillväxt andlig bli
förbannar sanning som ignorerar poesi
Vad kan då bättre vara,
än att med poesi henne svara?

Visst kan sanningen uttryckas med en dikt
men när vi den söker är av största vikt
att ha en vetenskaplig ideologi
Där duger ej teologi

Vetenskap har ej passerat "bäst-före"
men kyrkan sin roll som rättesnöre
Dagens sanning är den här:
att andlig tillväxt stavas sekulär
(Sociologi bekräftar det här)

Ju större social trygghet och god ekonomi
av mindre vikt gud i våra liv tycks bli
Jackeléns nya kall
är att ifrågasätta detta "förfall"

Respekt hon kräver men samtidigt brister
i att visa den för oss ateister
Våra liv har ock mening och mål
kyrkan har ej längre monopol

Men kan leva ett liv som är rikt
utan religion och slikt
Andlighet för sveriges miljoner
förutsätter ej religioner

Björn Bäckström sa...

Benzocaine 2012-07-21 21:39

Vilken ådra! Här mitt blygsamma bidrag till den högre poesin:

Röd i sin skjorta hon spelar med tasken;
budskapet hämtat i orena vasken.

Svensk uppslagsbok om taskspelare:

"Konsten att skenbart utföra handlingar, som icke låta sig förklaras på naturlig väg, är mycket gammal och står hos primitiva folk i den religiösa kultens och magins tjänst."

Björn Bäckström sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se