4 juli 2012

"Därför behövs den humanistiska rösten i vår värld"

Vi lever idag i en globaliserad och mångkulturell värld. Fundamentalism och vidskepelse är på frammarsch och alltfler människor far illa på grund av olika föreställningar om övernaturliga krafter.

Det religiöst sanktionerade förtrycket i världen är vår tids största brott mot mänskliga rättigheter. Humaniströrelsen vill vara en befriande kraft, en rörelse som står upp för människan och hennes rätt att slippa förtryck i alla dess former.

Den humanistiska livsåskådningen sätter människan i centrum. Vi anser att vi själva är ansvariga för varandra och den värld vi lever i. Ingen skall berövas sitt liv, förtryckas eller ens begränsas av andra människors uppfattningar om högre väsen eller religiösa dogmer.

Humanismen representerar en livsbejakande försoning med en naturlig värld, och accepterar inte tanken att gudar eller andra övernaturliga krafter styr över oss. En humanistisk livsåskådning innebär en reflekterande och förnuftsbaserad attityd till livet, förenad med nyfikenhet och en vetenskaplig kunskapssyn.
Läs resten av Christer Sturmarks artikel på Newsmill.

5 kommentarer:

Gunnar Lindholm sa...

Mycket bra formulerat måste jag säga!

Läser man de efterföljande kommentarerna så undrar man hur mycket tydligare det behöver bli?
Det är kanske dags för en FAQ till hemsidan? Eller en FMT (Frequently Misunderstood Things) om det nu finns ett sådant vedertaget begrepp.

Lennart W sa...

Finns det någon vetenskaplig grund till påståendena i de två första styckena, eller är det bara som Sturmark gissar/tror/tycker?

Den 4 juli kan man nog kanske också tycka att USAs konstitution vore värd att nämna pga de historiskt viktiga formuleringarna om MR.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Tack för alla bra tips!

Du vet, det kostar bara 365 kr per år, så kan du hjälpa till och skriva inlägg också :)

Ulf Gustafsson sa...

Föresten så tror jag Sturmark har fel i första stycket, i alla fall om man ser på lite längre sikt, det blir inte fler, men är fortfarande alldeles alldeles för många. I andra stycket beror det på hur man definierar 'religiöst sanktionerat', med min definition har han rätt.

Benzocaine sa...

Lennart, vad menar du med de två första styckena? I den citerade texten eller i artikeln på Newsmill? Jag utgår ifrån att du menar i det som citeras, men vill vara säker på att inte missförstå dig.

"Vi lever idag i en globaliserad och mångkulturell värld."

Detta påstående tror jag blir svårt att förneka. Möjligtvis kan man anse att dagens värld inte är mer globaliserad eller mångkulturell än t.ex tiden för vår tideräknings början (kosmopolitisk, som dåtidens greker kallade det).

"Fundamentalism och vidskepelse är på frammarsch

Jag har faktiskt för mig att det finns statistik som visar att den religiositet som växer inte är Svenska kyrkans version, utan just de fundamentalistiska och/eller vidskepliga religionerna. Har dock inten källa på rak arm.

"och alltfler människor far illa på grund av olika föreställningar om övernaturliga krafter."

Det där tror jag saknar empiriska studier till stöd. Många far illa av det, men jag känner inte till att antalet skulle öka.

"Det religiöst sanktionerade förtrycket i världen är vår tids största brott mot mänskliga rättigheter.

Det här är ju uppenbarligen ett värdeomdöme, dvs det kan inte bevisas. Om man t.ex anser att religiöst sanktionerat förtryck inte är något brott mot de mänskliga rättigheterna, så anser man ju följaktligen inte att det är vår tid största brott mot mänskliga rättigheter.

"Humaniströrelsen vill vara en befriande kraft, en rörelse som står upp för människan och hennes rätt att slippa förtryck i alla dess former."

Det där sista styrks av alla Humanistiska styrdokument.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se