26 juli 2012

De intoleranta ateisterna

I juninumret av Axess Magasin, som har förhållandet mellan religion och vetenskap som tema, ingår en artikel av den engelske journalisten och författaren Bryan Appleyard. Den irrationella ateismen är en översättning av The God Wars som publicerades i New Statesman i februari.

Appleyards artikel är en i raden av skarpa kritiker av nyateismen och denna gång tar kritiken sin utgångspunkt i intolerans i form av hat, hot och hårda ord från "nyateister", mot honom själv och andra som kallar sig ateister eller agnostiker, men inte är helt negativa till företeelsen religion.

Redan i tredje meningen sätts tonen med "tre av oss har utsatts för övergrepp av denna kult", lite senare är benämningen på nyateismen "en tyrannisk sekt".

Appleyard är dock så seriös att han bidrar med en mer tydlig definition av vad han menar med "nyateism": "ett tredelat trossystem baserat på övertygelsen att vetenskapen erbjuder den enda vägen till sanningen och att alla religioner är irrationella och destruktiva villfarelser". De tre delarna är: ateism, sekularism och darwinism (i brittisk litteratur är darwinism ett neutralt ord, till skillnad från USA där det är ett nedsättande uttryck från kreationister).

Darwinism är inom kulten "det slutgiltiga, definitiva beviset inte bara på att Gud inte existerar utan också på att religionen som helhet är ett unikt farligt hot mot den vetenskapliga rationalismen". Richard Dawkins är "nyateismens högste profet" och det är "en fullfjädrad ideologi" präglad de fyra ryttarnas (Dawkins, Harris, Dennett och Hitchens) böcker.

Slutligen representerar, enligt Appleyard, den militanta ateismen "ett djupgående kategorimisstag. Att förklara religion - eller för den delen den mänsklig erfarenheten - i vetenskapliga termer är fåfängt".

Appleyards definition är en nidbild av en osammanhängande grupp människor. Jag tvivlar inte på att det finns människor som skriver under på trossatserna till Appleyards nyateism. Själv jag har dock aldrig träffat någon som skulle hålla med om alla punkterna.

Artikeln innehåller också två citat som är så blinda för alternativa synsätt att de blir ren underhållning. Först den amerikanska filosofen Jerry Fodor, som skrev boken What Darwin got wrong, en bok som fått skarp kritik av en rad framstående evolutionsbiologer och vetenskapsfilosofer för sin bristfälliga förståelse av evolutionsteorin:
Det finns ett märkligt antagande att om man är darwinist så måste man också vara ateist. För egen del är jag antidarwinist och ateist. Men folk är så motsägelsefulla i de här frågorna att jag har svårt att förstå vad som driver dem.
Sedan den brittiske politikern Sayeeda Warsi, som kommenterar ett tillfälle i en radiodebatt då Richard Dawkins blev svarslös och svarade "Oh, God!":
Till och med den mest uttalade sekuläre fundamentalisten kände alltså, i denna prövningens stund, ett behov av att vända sig till Den allsmäktige.
Appleyards analys i artikeln är intellektuellt struntprat, helt uppbyggd på ett gungfly i form av en påhittad ideologi och anekdoter från de som blivit kränkta eller hotade i debatter med ateister. Om det verkligen fanns en kult med denna ideologi, och sådana medlemmar, så skulle jag ta avstånd från den.

Men om man bortser från den fantasifullt uppmålade sekten och istället se problemet för vad det är: Ett flertal människor som har det gemensamma att de identifieras som ateister och är mer eller mindre intoleranta mot andra åsikter, ibland till den gränsen att det tar sig uttryck i personliga hot.

De enda exemplen på intolerans som exemplifieras av Appleyard kommer från PZ Myers t.ex. mot Alan de Botton. Myers ironiska och elaka uttryckssätt går då och då över gränsen. Även Richard Dawkins använder ibland ett hetsande och förklenande språk mot religiösa. Och även på denna blogg har det förekommit.


Självklart är detta inte acceptabelt. Det är inte heller bra att demokratiska människorättrörelse som samlar ateister, t.ex. American Atheists eller svenska Humanisterna, sammankopplas med dessa intoleranta individer. Det måste tydliggöras att t.ex. Dawkins och Myers inte är några profeter, utan de har sina brister som måste bemötas.

27 kommentarer:

Sari sa...

Men alltså... både sekularism, ateism och "darwinism" är väl saker Humanisterna skriver under på? Eller har jag missuppfattat? Ser inte vad problemet är riktigt. Som att de tre i kombination per automatik medför intolerans och sektlika grupperingar??

Anders Hesselbom sa...

De bilder som Dawkins målar upp, kan vara i syfte att förenkla och generalisera, men det kan också vara i syfte att förtydliga och etablera vart man står. Om Dawkins brott inte är större än detta, är fortfarande religion ett större problem än vad Dawkins är. Jag kan till och med sträcka mig till att försvara det mesta av vad som sägs i talet.

Patrik Lindenfors sa...

Många religiösa är bara inte vana vid normal tydlig kritik och sarkasm, så det upplever det som någon sorts förföljelser. Vi får hjälpa dem att vänja sig bara.

Ulf Gustafsson sa...

Sari,

Jag ser inte heller problemet om man bara ser till dessa tre.

Anders,

Att det finns lngt större brott inom religion, innebär inte att atister kan bli ännu bättre.

Jag gillar nästa allt Dawkins säger i talet, utom "Mock them, ridicule them" (15:00).

Alla,

Bloggen Religionsvetenskaplig kommentarer tog upp denna artikel i förra veckan. Kommentarerna är intressanta.
http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2012/07/ateistisk-intolerans.html

Sari sa...

Ulf, ok. Det var det här som fick mig att undra: "Jag tvivlar inte på att det finns människor som skriver under på trossatserna till Appleyards nyateism. Själv jag har dock aldrig träffat någon som skulle hålla med om alla punkterna."

Anders Hesselbom sa...

Ulf, jag har börjat ana att jag föredrar hårdare ord än du. Men, men, vi förespråkar mångfald.

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2012-07-26 23:07

"Jag gillar nästa allt Dawkins säger i talet, utom 'Mock them, ridicule them'"

OK, Dawkins var synbart upplivad och "inspirerad" av mottagandet han fick vid rallyt men i kontext är väl inte uppmaningarna så farliga? Se nedan.

Om du själv tar avstånd från ordvalet hoppas jag inte det är ett officiellt fördömande från Humanisterna. Glöm inte vad religiös extremism ställer till med. Inga naiva silkesvanter i förbundet, please!

Dawkins: "So when I meet somebody who claims to be religious, my first impulse is: 'I don’t believe you. I don’t believe you until you tell me do you really believe — for example, if they say they are Catholic — do you really believe that when a priest blesses a wafer it turns into the body of Christ? Are you seriously telling me you believe that? Are you seriously saying that wine turns into blood?' Mock them! Ridicule them! In public! Don’t fall for the convention that we’re all too polite to talk about religion. Religion is not off the table. Religion is not off limits.

Religion makes specific claims about the universe which need to be substantiated and need to be challenged and, if necessary, need to be ridiculed with contempt."

Sari sa...

Björn, jag håller med. Det är fortfarande alldeles för "känsligt". Varför ska man behandla religion annorlunda än exvis politik..?

Sari sa...

... men håller fast vid att det är idéerna som är löjliga och förtjänar mockery, inte personerna. Svår gränsdragning det där dock. Påven t.ex., är det tillåtet att håna honom som person?

Ulf Gustafsson sa...

Sari,

Jag tänkte i min kommentar på hela uppsättningen åsikter Appleyard tillskriver nyateisterna. Blev lite otydligt då jag använda ordet trossatser och tidigare skrivit om Appleyards tredelade trossystem :(

Anders,

Vi har olika positioner i laget, alla kan inte spela på samma position :)

Björn B,

Taget i sitt sammanhang (med transubstansiation som exempel) kan jag nästa acceptera Dawkins ordval. Tycker ändå inte om bilden där Dawkins står och (som det kan uppfattas) hetsar en massa.

Religiös extremism skall med demokratiskt fattade lagar bekämpas.

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2012-07-26 23:59

Det var "massan" som eldade upp Dawkins. Massan var inte okunnig om vad Dawkins står för. Bara sympatisörer där; ville ha och fick skådespel.

"Religiös extremism skall med demokratiskt fattade lagar bekämpas."

Glad att den största demokratin i alla fall tillät dödandet av den störste terroristen (efter Muhammed, pbuh) utan rättegång!

Björn Bäckström sa...

Eller är Indien störst? ;-)

Sari sa...

Är USA en demokrati...? :P

Kalle sa...

Blandar ni inte ihop begreppen här? Det handlar väl inte så mycket om intolerans utan om föraktfulla avfärdanden.. Intolerans är inte självklart en dålig egenskap, det finns mycket som vi bör vara intoleranta mot. Av samma anledning är acceptans ofta en usel egenskap.
Att försvara sig mot anklagelser för intolerans är därför ganska korkat, det ger motståndaren en oförtjänt debattfördel. Att uppträda och diskutera civiliserat är en annan sak.

Ulf Gustafsson sa...

Kalle,

Jag använder här ordet intolerans i betydelsen att man inte tolererar åsikten att religion kan vara något bra och försöker få de som har den åsikten att tystna. Ett föraktfullt avfärdande är då ett milt verktyg och ett hot ett skarpare.

Dock vet jag inte om 'ett föraktfullt avfärdande' alltid är ett medel för att få någon att tystna. Det kan bara vara ohyfs.

Hur skall jag veta? Hur skall andra läsare av t.ex. PZ Myers veta?

Det går att uppfatta PZ Myers som intolerant, någon kan till och med tro att han skulle uppskatta att de Botton tystnar.

Ostronmannen sa...

Det blir lite som en boll i tennis. Den ena bollar enkel och skickligt ut den andra. Driver den från hörn till hörn.
- Gud, gillar etnisk resning.
- Flås flås, Gud är god och det är därför gott det han gör.
- Det är ju en bok bland flera som handlar om gudar bland folk för 2000-3000 år sedan
- men detta är den rätta boken, det vet jag. ( längst ner i hörnet. Bollen gå långsamt tillbaka, högt)
- vetenskapen förklarar livets utveckling genom evolutionen. Jordens uppkomst.
- Ni är intoleranta och militanta.
- (släpper racketen.) det är vi inte alls. Inte alls. Och om vi är det så är ni med det.

En sista desperat, "du är dum" kommentar. Frågan är hur ska man bemöta den. Ska man bemöta den överhuvudtaget. Säger något ngt dumt tillbaka, så gör det inget tycker jag. dawkins ska kunna säga överdrivna saker. Varför ska han vara bättre än Jesus? hm, dumt skrivet eftersom Det är han visserligen redan, Dawkins säger nej till slaveri tex.

Kalle sa...

Ulf, det handlar om hur man tolkar betydelsen av intolerans. Jag tolkar det som någonting jag inte kan tolerera, den gängse tolkningen här verkar vara ohyfs. Ohyfs är alltid en dålig egenskap, intolerans behöver inte vara det.
Man behöver inte vara tolerant för att föra ett hyfsat samtal.

För att ta ett fånigt exempel:
"Jag är för dödsstraff för homosexuella"
Svar 1:"Din blodtörstiga bigotta idiot.."
Svar 2: "Jag kan inte tolerera dödsstraff eller homofobi då.."
Svar 3: "Jag förstår din synpunkt.."

Det enda rimliga alternativet för mig är nummer 2..

Ostronmannen sa...

Problemet är med svar två att det bara visar att du tolerrar hens ståndpunkt och att du har en avvikande.

Ibland måste man trycka till ordentligt.
Om personen efter ditt utvecklade svar på 2 ändå upprepar sin ståndpunkt kan du så säga ditt svar 1 tex.

Mesighet kan vara farligt.

Eller har jag fel?

Kalle sa...

Ostronmannen: Ja, du har fel. 1.Nej, jag säger i klara ordalag att jag inte tolererar hans ståndpunkt, däremot möjligen att jag tolererar att han missbrukar sin yttrandefrihet. 2. Då är det bättre att bryta samtalet än att gå till personangrepp. Ett personangrepp innebär kommunikationssammanbrott.

Ulf Gustafsson sa...

Kalle,

Jag förstår din poäng. Jag är själv intolerant mot en hel del. Ångrar lite rubriksättningen.

Benzocaine sa...

"Påven t.ex., är det tillåtet att håna honom som person?"

Inte i Polen.

I Sverige beror det väl på sammanhanget. Som stå-upp-komiker är det meningen att man ska provocera, men i ett familjeprogram med myssoffa en fredagkväll är det kanske mindre lämpligt. Om man debatterar mot en katolik så gör man sannolikt bort sig om man börjar gå till personangrepp mot påven. Personangrepp i en debatt brukar ju betyda att man har slut på sakargument.

Sedan gillar jag inte att man gör likhetstecken mellan militant ateism och intolerans. Jag är stolt militant ateist (pacifistisk sådan) men har svårt att vara så elak mot religiösa som de förtjänar.

Sari sa...

Benzo, insåg i efterhand att frågan var lite naiv. Han är väl snarare att betrakta som en symbol i kraft av sitt ämbete. Självklart måste man få narra och kritisera överhögheten. Thailand är ju också ett avskräckande exempel...

Benzocaine sa...

Sari, bortsett från "Inte i Polen" var inte inlägget mot något du skrivit. Särskilt sista stycket hade ingenting med dig att göra. Bara så du inte missförstår reflektion som kritik.

Sari sa...

Benzo, jag förstod. Vad menar du med militant?

Benzocaine sa...

Enligt kristnas definition. Det är de som har definierat uttrycket som något dåligt. Så här skriver Conservapedia:

"Militant atheism is a term applied to atheism which is hostile towards religion. Militant atheists have a desire to propagate the doctrine, and differ from moderate atheists because they hold religion to be harmful."

Andra kristna källor beskriver militant ateism som att vi vill "bli av med Gud" och försvaga religionens roll i samhället.

Det är väl i princip samma sak som antiteism.

Sari sa...

Åhå, då var man visst militant då...!

Benzocaine sa...

Förresten är det kanske bättre att citera en ateist. Julian Baggini skriver om militant ateism i boken Atheism, a very short introduction (en bok som starkt rekommenderas, även om jag ibland har avvikande åsikter):

Although I have argued that atheism is not necessarily hostile to religion, there are, of course, some atheists who are hostile to religion, and not just of fundamentalist religions, which attract hostility not only from atheists but moderate religious believers. Atheism which is actively hostile to religion I would call militant. To be hostile in this sense requires more than just strong disagreement with religion - it requires something verging on hatred and is characterized by a desire to wipe out all forms of religious belief. Militant atheists tend to make one or both of two claims that moderate atheists do not. The first is that religion is demonstrably false or nonsense, and the second is that it is usually or always harmful.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se