9 juli 2012

Den största gåvan

22 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Illustrerar vackert vad jag alltid hävdar. De religiösa snöper sig själva. Därefter inte tillräkneliga. Hur, t.ex., kan någon vara lärare efter att ha offrat sin hjärna? Och inte till vetenskplig forskning utan till safekeeping så den inte brukas!

Ulf Gustafsson sa...

Björn,

De snörper sig själva, på ett begränsat område - tränar kanske är ett bättre ord. Testa dem! Du kommer upptäcka att de, som du, människor med sina förtjänster och sina brister.

F.ö. Får bilden mig att tänka på den animerade filmen Coraline. En flicka lockas in i en parallell värld, men måste ersätta sina ögon med knappar.

Kristian Grönqvist sa...

En utomordentligt illustrativ bild. Den absolut mest allegoriska jag sett. Applåder både åt artisten samt Humanistbloggen.

Lennart W sa...

Skulle man säga något om Humanister som bara är en bråkdel så förolämpande som t.ex. det här är man ett "troll".

Kristian Grönqvist sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Sari sa...

Charmigt KG.

Ulf Gustafsson sa...

Tog bort Kristian G:s kommentar. Det går en otydlig gräns mellan att vara oförskämd mot tecknade figurer eller grupper och verkliga personer. Det senare är absolut inte okej, i mitt tycke.

Sari sa...

Mm, tycker iofs inte att bilden i sig var så smakfull heller. Skulle inte vilja bli förknippad med den om jag var med i Humanisterna...no offense Patrik.

Creutz sa...

Nå, den här ateisten tycker bilden var mycket träffande.

Många av de mest intelligenta personer jag känner är religiösa i någon mening. Det hindrar dock inte, att den som går in i ett fast dogmsystem (som katolsk teologi eller luthersk ortodoxi) någonstans måste göra avkall på sitt eget intellektuella samvetes krav, och kapitulera: åtminstone i frågor som gäller religion.

"Ich mißtraue allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit." (Nietzsche)

Björn Bäckström sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Björn Bäckström sa...

Vid en repristitt på bilden ser jag nu att den är otroligt träffande. De beskäftiga föräldrarna pushar den lilla pojken att ge upp datorn. Av hans minspel att döma verkar han ha velat surfa lite längre hos verkligheten, men måste ge upp. Det här är lika illa som Abraham med Cain...

Religiösa föräldrar och dito skollärare är av ondo!

Björn Bäckström sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Björn Bäckström sa...

BBM 2012-07-09 20:28

"Det här är lika illa som Abraham med Isak..."

Eller värre eftersom fullbordat!

Patrik Lindenfors sa...

Bilden är inte ämnad att visa att man måste vara korkad för att vara religiös - det är bevisligen en falsk utsaga. Den är ämnad att visa att man intecknar en bit av sitt tänkande vid religionens port. Men visst, den är på gränsen. Kanske över?

Björn Bäckström sa...

PL 2012-07-09 20:35

Den är bra, fegis! ;-)

Och det var ju lille Isak. Inte Cain!

Erik M sa...

Jag tycker bilden är en ganska bra illustration av den bibliska synen på kritiskt tänkande:

"Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredd att straffa all olydnad, så snart er lydnad har blivit fullständig."
- 2 Korinthierbrevet 10:4-6

"Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig. Tyck inte att du själv är vis, frukta Herren och fly det onda."
- Ordspråksboken 3:5-7

Benzocaine sa...

Jesus och barnen

Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

(Mark 10:13-16, Bibel 2000)

Obs, min kursivering.

Erik M sa...

En intressant utläggning av religion och kritiskt tänkande finns i Ebon Musings artikel "Thoughts in Captivity":

http://www.ebonmusings.org/atheism/thoughts.html

Mattias Irving sa...

Åh det är detta som gör det så svårt och så stimulerande att debattera med humanister. I ena stunden fantastiska och oerhört viktiga initiativ för att främja stamcellsforskning, i nästa stund sprätts det sand med kulört plastspade. Hälften av tiden frågar jag mig vad jag håller på med, andra halvan av tiden har jag för roligt för att bry mig.

Och visst är ju teckningen träffande, på ett plan. Den är ensidig, men inte helt utan poänger.

Lennart W sa...

Äh, det är väl OK om det kastas lite sand i sandlådan, men det blir lite för tragkomiskt när det blir sånt liv om att det kastas sand tillbaka.

Björn Bäckström sa...

Lennart W 2012-07-10 07:48

Oklart. Vem är i och vem är utanför sandlådan menar du?

Lokatt sa...

Bilden är träffande, mitt i prick! Den är inte alls "över gränsen".

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se