30 juli 2012

Hamza Tzortzis mot William Lane Craig

- Min Gud finns på grund av [A].
- Nej, min Gud finns  grund av [A].
- Nej, fel! Argumenten gäller bara för min Gud.
- Ja just det! Argumenten gäller bara för min Gud.

41 kommentarer:

Bo sa...

NonStampCollector tar upp detta i The Great Debate

Björn Bäckström sa...

Tack Bo. NonStampCollector renodlar frågan.

Men allvarligt: Är inte universums "finetuning" faktiskt det största problemet både för ateister och teister?

Frågan för ateister: Var är de andra "misslyckade" universa i "multiverse"?

Frågan för teister: Vem gjorde "finetuning" av gud?

Mårten Wetterstrand sa...

Björn, varför måste det ha funnits, finns, eller kommer att finnas fler universum och vad är ett "misslyckat" sådant. Jag tycker själv att vårt solsystem med endast en beboelig planet är ganska misslyckat. Jag hade uppskattat ett anta grannar ;-)

Det jag tycker man missar i debatten och som kan vara knivigt att överse är tidsbegreppet. Eftersom tid t.o.m. i vår naturliga värld är relativ så är diskussionen om en evighet lite svårsmält.

Bo sa...

Kan inte tala för alla ateister. För mig är en del i vetskapen om att vi inte har förstått universums ursprung och sammanhang ännu. Kanske kommer vi aldrig att göra det. På samma sätt som det finns andra saker som ännu inte är utredda.
Ser det inte heller som ett argument för att ta till vidskepelse.

Håller med om att det borde vara ett problem för teister. Generellt är dock deras logik och premisser så skruvade att jag tvivlar på att de inser detta.

Mårten Wetterstrand sa...

Bra skrivet Bo, det är min uppfattning också.

Kristian Grönqvist sa...

Personligen tycker jag att problemet är våldsamt överdrivet. När det gäller tex BB. Jag har inte sett något uppstå ur ingenting ännu. Inte sett ens ett bevis för det.
Då tycker jag att fine-tuningen är en diskussion om Jesu skägg, när man inte ens är överens om att Jesus överhuvudtaget har existerat.

Fine tuningen är också överspänd till max.

Liv uppstår när förhållandena medger det.
Annars fanns inget liv som kunde fundera över förutsättningarna...

Björn Bäckström sa...

Kristian G 2012-07-30 11:24

"Liv uppstår när förhållandena medger det."

Naturligtvis. Det är bara det att lagar och konstanter i vårt observerbara universum är "finetuned" att få fram en kronans skapelse som t.ex., Kristian G att tänka till med! Det är svårt att förstå om bara slumpen ligger bakom. För att ge slumpen en chans har det postulerats att det finns ett oändligt antal universa bland vilka vårt av en slump har de rätta förutsättningarna.

Alternativet är att någon intelligens ligger bakom ett enda universum. Och då är det öppet för religiösa spekulationer om Gudar o.dyl. Som inte är en lösning fast de religiösa inte inser det, som Bo skriver här ovan.

Mårten Wetterstrand sa...

Men hur vet vi att det universum vi nu lever i är finstämt? Hur vet vi att livet på jorden är så komplext och utvecklat det skulle kunna vara vid denna tidpunkt? Vi saknar andra universum och andra planeter att jämföra med, men jag har inga problem med att peka ut en rad missar som tydligt antyder att vi är en misslyckade ;-)

Vi kan inte flyga. Vi kan inte vara under vatten och utnyttja syret som finns där. Vi lever bara ca. 100år.

Benzocaine sa...

Fine-tuning-argumentet har mig veterligt att göra med varför universums konstanter är som de är. Jag har dock svårt att greppa vad man menar att de skulle ha varit annars. Skulle Pi inte varit 3,14159...? Skulle inte 1 mol vara 1/u? Skulle en elektron ha en annan spänning än en elektronvolt? Skulle ljuset färdas fortare än ljuset? Jag förstår inte ens vad som menas med att konstanterna kunde varit annorlunda.

Jag förstår heller inte vari problemet skulle vara för oss ateister. Vad säger att inte alla de andra möjliga stabila universa skulle vara lika väl anpassade för liv? Och framförallt, hur kunde den där guden ha uppstått på så kort tid (inom några sekunder från "Big Bang")? Om den inte uppstått i universum, hur kunde den uppstå utan tid, rum eller materia? Att ponera en gud gör bara svaret ännu mindre begripligt.

Dessutom, om någon skapade universum för att ge upphov till liv, varför skapade den inte ett universum som redan från början var perfekt anpassat för liv? Varför skulle skaparen behöva justera sin skapelse? Inte skulle väl en kosmisk urmakare behöva finjustera sitt urverk?

Björn Bäckström sa...

Mårten W 2012-07-30 12:19

"Men hur vet vi att det universum vi nu lever i är finstämt?"

Just för att du existerar och kan ställa frågan.


Benzocaine 2012-07-30 13:30

"Varför skulle skaparen behöva justera sin skapelse?"

Ingen justering har skett sedan BB. All utveckling, fysiskt och biologisk, har skett efter de medskickade lagarna och konstanterna menar kosmologerna/fysikerna/biologerna.

Lennart W. ´"Var är du när man behöver dig?" sa någon redan tidigare.

Benzocaine sa...

Björn, fine-tuning-argumentet bygger på att en finjustering har skett efter Big Bang. Fine-tuning betyder just finjustering.

Mårten Wetterstrand sa...

Björn, som jag påpekade tidigare skulle jag vilja kalla min existens för allt annat än finstämd. Mina och hela mänsklighetens brister är väl tecken på allt annat än finstämdhet?

Björn Bäckström sa...

Benzocaine 2012-07-30 14:54

Nej Benzo!

"Finetuning" i den kosmologiska betydelsen är just att lagar och konstanter "från början" varit givna och att storleken på konstanter och utformning av lagarna är just "finstämda" mot varandra. En liten annan utformning av en av konstanterna hade givit ett helt annat universum än det som möjliggjort t.ex. den här bloggen ;-)

Det är just därför som t.ex. påven nu accepterar BB (till en del); Gud fixade lagarna och kunde sen i huvudsak dra sig tillbaka; frånsett några underverk då och då (sic!)

Men "Finetuning Original Concept"; ingen finstämning av finstämningen!

Benzocaine sa...

Björn, om det är fixerade konstanter förstår jag ännu mindre problemet. I så fall har ju konstanterna de värden de har och hade inte kunnat ha några andra värden.

En lustig observation i sammanhanget är att om livet är osannolikt så säger man att gudarna måste finnas för att det är så osannolikt att livet har uppkommit av sig självt (slump), men om livet är sannolikt så säger man att gudarna måste finnas för annars skulle livet inte vara så sannolikt.

"Heads I win, tails you lose."

Den argumentationen har jag inte problem med som ateist. Däremot har jag problem med de ohederliga personer som kör med det dubbelspelet. Låt oss testa att vända på det:

Om konstanterna hade varit sådana att liv är omöjligt eller osannolikt hade det varit bevis för att gudarna finns. Alltså, ju mer mirakulöst livet är i skenet av dessa konstanter, desto större sannolikhet att det finns gudar. Dessa konstanter gör livet nödvändigt - alltså finns inte gudarna.

Å andra sidan, om dessa konstanter gör att det är osannolikt att det finns liv så gör det att det är osannolikt att det finns gudar. Om gudarna hade skapat universum för att ge förutsättningar för liv så skulle livet vara en nödvändighet. Så om naturkonstanterna är sådana att sannolikheten för liv är liten så finns inte gudarna.

Krona jag vinner, klave teisterna förlorar!

Benzocaine sa...

Björn, men jag vågar påstå att du har missförstått The Fine Tuning Argument. Så som jag har förstått det är det just en finjustering som ska ha skett av naturkonstanterna - och detta skedde under de första sekunderna av universums existens. När universum var en singularitet fanns inte dessa konstanter, utan de "finjusterades fram" när universum svalnat något.

Det är i alla fall så det har presenterats för mig.

Kristian Grönqvist sa...

Benzo

Just därför hävdar jag personligen att fine-tuning-argumentet är skräp. En sk intellektuell låsning vid ett befintligt tillstånd, som råkar kunna ge liv.
Hade det inte kunnat ge liv, hade frågan aldrig ställts.
Ibland producerar kosmologin bara skit, helt enkelt...

Jag kan tyvärr inte bistå med en bra förklaring själv heller, så i viss mån är därför åsikten obsolet.

Björn Bäckström sa...

Benzo, Kristian, Mårten.

Puh! Jag kan inte följa hårklyverierna Benzo i dina säkert underhållande kommentarer ;-)

Skapelsen, (d.v.s., Big Bang som den omfattas av kosmologerna) är tillkomsten av materien med tillkomsten av lagar och konstanter för materien att följa efter smällen.

Var materien, lagarna och konstanterna "höll till" innan
stora smällen är futilt att spekulera om. Klart är att de olika krafternas relationer kom till uttryck vid och etablerades i samband med smällen.

Om "något" taggade och styrde relationerna mellan krafterna just i röran som då rådde eller om de var förborgade i någon "singularitet" före smällen är ju fullständigt ovidkommande och futilt att spekulera om.

Det är bara att konstatera att det enda vi kan konstatera är att vi finns här och nu och att det ser ut som om vi är frukten av existerande materia, lagar och konstanter och att det inte finns något som säger att dessa inte har varit likadana sedan själva smällen.

Vi vet ingenting "om vad det hela är" och jag håller med Benzo att det kanske "för alltid" förblir så.

Benzocaine sa...

Björn:

Angående naturkonstanterna så har jag alltså fått saken förklarad för mig som att de fysiska förutsättningarna för dessa konstanter inte existerade ögonblicket efter Big Bang, utan att universum var tvunget att svalna först, så att elementrarpartiklarna kunde uppstå.

Dvs konstanterna uppstod inte vid Big Bang utan några sekunder senare, och då finjusterades de till de värden de har idag.

Angående krona/klave så argumenterar teisterna för att om livet är sannolikt så pekar det på att gudarna finns, men om livet är osannolikt så pekar det också på att gudarna finns. Dvs de vinner oavsett om livet är sannolikt eller ej.

Jag vände på argumentet. Om livet är osannolikt så finns inte gudarna, men om livet är sannolikt så finns inte heller gudarna. Ha, nu vann jag vare sig det ena eller det andra är sant!

Björn Bäckström sa...

Benzocaine 2012-07-30 16:05

"Björn, om det är fixerade konstanter förstår jag ännu mindre problemet. I så fall har ju konstanterna de värden de har och hade inte kunnat ha några andra värden."

Ja, det är ju det som är springande punkten! De religiösa menar ju att det måste vara Guds hand i att bestämma lagar och konstanter så att Guds avbilder till slut kommer till!

För att komma bort från sådan vidskepelse så har ju kosmologer, (t.ex. Hugh Everett), föreslagit oändligt många parallella universa med slumpvisa lagar varav åtminstone ett universum genom slumpen har lyckan att frambringa liv.

Därför min fråga i första kommentaren: Var håller dessa andra universa till?

Björn Bäckström sa...

Benzocaine 2012-07-30 17:03

"Dvs konstanterna uppstod inte vid Big Bang utan några sekunder senare, och då finjusterades de till de värden de har idag."

So what?

När de väl var etablerade, vid smällen eller sekunderna efter, så var de av slumpen fixerade. Men om det bara finns ett enda universum så kan man ju förstå teisterna att de är häpna över den fina balansen mellan krafterna och tillskriver en intelligens orsaken. Att de sedan inte resonerar vidare och frågar sig varifrån intelligensen kommer är en annan femma.

Benzocaine sa...

"Var håller dessa universa till?"

Jag ser två möjligheter: Antingen är de logiskt möjliga men inte faktiskt existerande universa, dvs de finns enbart metafysiskt. Eller också finns de i en annan tid i ett annat rum och är oåtkomliga för oss.

"Men om det bara finns ett enda universum så kan man ju förstå teisterna att de är häpna över den fina balansen mellan krafterna och tillskriver en intelligens orsaken."

Och om det fanns oändligt många universa skulle de häpnas över att systemet (totaliteten av universa) är så finurligt så att det alltid finns ett eller flera universa med liv. Om vårt universum skulle ha de egenskaper det har av en nödvändighet skulle de förundras över att universum har sina egenskaper av en nödvändighet. Om det har dessa egenskaper av en slump skulle de förundras över att det har de egenskaperna av en slump. Oavsett vilka egenskaper universum har så kan teister hitta "bevis" för sina gudar.

Jag ser inte hur det kan vara ett problem för oss ateister. Jag har inga som helst problem med de argumenten, bara med de ohederliga personer som argumenterar så ohederligt.

Björn Bäckström sa...

Så länge vi inte har någon bra förklaring på ändamålsenligheten för liv i universums lagar och konstanter så länge har både ateister och teister ett problem.

Sari sa...

Björn, vadå ändamålsenligheten?

Sari sa...

Ps. Björn, du är söt men vill du vara vänlig och sluta antyda saker? Tack.

Björn Bäckström sa...

Sari 2012-07-30 19:20

Om du hade läst hela tråden så hade du säkert förstått. I alla fall;

Hur kan det komma sig att naturlagarna och konstanterna är utformade exakt så att liv är oundvikligt? Ett minimalt ändrat värde på någon av konstanterna så hade liv varit ogörligt. Alltså har vi ett "problem" så länge vi inte har någon erkänd förklaring.

En föreslagen sådan är ett oändligt antal parallella universa "multiverse", då det vi lever i av en slump har de rätta konstanterna för liv.


Sari 2012-07-30 19:47

???

Ulf Gustafsson sa...

Björn B,

Har du något bra referens till "Ett minimalt ändrat värde på någon av konstanterna så hade liv varit ogörligt."? Jag har hört detta ofta, men är det inte mest från Apologeter?

Oavsett, så håller jag med de ovan som skriver att universum inte är speciellt ändamålsenligt för liv, det hade förmodligen kunnat vara rejält bättre i detta hänseende.

Benzocaine sa...

Björn: "Hur kan det komma sig att naturlagarna och konstanterna är utformade exakt så att liv är oundvikligt?"

Det finns många möjliga svar på det:

* Det är så av en nödvändighet (någon slags attraktor som får universum att bli stabilt)

* Ett pulserande, eller på annat sätt återkommande, universum där vi råkar befinna oss i ett av många tillstånd som möjliggör liv.

* Alla möjliga universa möjliggör liv, även de som inte har samma egenskaper som vårt.

* Det finns oändligt många universa (t.ex parallella, eller universa som föds via svarta hål eller avknoppningar av vårt tidsrum).

* Livet är inte oundvikligt, utan en slump.

Som vanligt är "gud" ett svar som beror på okunskap. Så länge vi inte vet om det finns andra universa, och i så fall hur många, kan vi inte uppskatta sannolikheten för att vart och ett av dem innehåller liv.

Vi vet med säkerhet att livet är möjligt i minst ett universum, och vi vet med säkerhet att det finns liv i vårt, men för att kunna beräkna en sannolikhet måste vi ha fler universa att räkna på.

Att tacka gudarna för att livet är möjligt i vårt universum är ungefär som att tacka gudarna när man vinner på lotto. Även om sannolikheten är liten att just du ska vinna så måste någon vinna.

Problemet med att göra en sannolikhetsberäkning är att vi inte vet hur många lotter det finns och hur många av dem som är vinstlotter. För att argumentet "gud gjorde det" ska vara giltigt måste man bevisa att det inte kan finnas någon annan förklaring, och som jag visat finns det många möjliga alternativ.

Sari sa...

Björn, hmm. Jag förstår liksom Benzo inte vad problemet är. Om nån konstant hade varit annorlunda så hade liv inte kunnat vara möjligt... och? Du skrev i ett annat kommentarsfält att du inte tror på något syfte, men här talar du ändå om ändamålsenlighet. "Slumpen" ställs i motsats till denna, men tänk om det varken finns kaos eller syfte i universum? Tänk om saker bara är som de är och utfallet aldrig hade kunnat bli något annat? Dammet i hörnet hade teoretiskt sett kunnat ansamlas i en annan form, men i realiteten finns det bara ett enda möjligt utfall i varje givet ögonblick. Det hade aldrig kunnat anta någon annan form, egentligen- alltså är det inte utfallet av någon slump i den bemärkelse vi använder ordet. Intentionslöst och likaledes oundvikligt.

Frågeställningen "Hur kan det komma sig att naturlagarna och konstanterna är utformade exakt så att liv är oundvikligt?" är därför lite bakvänd och antropocentrisk. Även om man bortser från att "utformade" antyder en agent så utgår du här från att liv skulle innebära nåt slags klimax. Det vi kallar liv är ju bara EN av alla de konsekvenser som konstanterna/alltings beskaffenhet medför. Sen ger du ju ett möjligt svar på frågan själv, dvs multiverse.

Vad är det jag har missat?

"???"

Haha, låtsas oskyldig. Du vet vad jag menar! Lägg ner bara.

Benzocaine sa...

Vi vet inte ens hur många de fundamentala konstanterna är. Det kanske finns en myriad, kanske en, kanske ingen alls. Innan vi vet mer om kosmologin är det omöjligt att svara säkert. Vi vet ju inte ens om relativitetsteorin eller kvantteorin är sanna (de kan inte vara sanna samtidigt så som vi känner till dem idag).

Finetuning-argumentet bygger, som alla gudsargument, på okunskap. "Vi vet inte... därför gud".

Lennart W sa...

Ulf, det finns en hel del. T ex näst sista kapitlet i Hawking & Mlodinows "the great design". Carrolls "arrow of time" tror jag (har inte läst) tar upp på ett bra sätt de helt otroligt osannolika startvillkoren, och då utan att ens ta upp frågan om naturkonstanterna utan bara om den låga startentropin (låg entropi är egentligen samma sak som osannolik. Enl entropilagen ökar entropin alltid tills den når ett max, dvs maximal oordning med maximal sannolikhet - den s k värmedöden.)

Fast bäst är nog ändå Susskinds "the cosmic landscape" som på djupet tar upp den fantastiskt finjusterade kosmologiska konstanten, a k a "mörk energi". Det "naturliga" värdet (dvs enl nuvarande insikter i kvantfältteori) borde vara ca 10^120 gånger större än observerat!!! Men bara några få 10-potenser ggr större värde skulle ha hindrat uppkomsten av stjärnor..
Susskind är ateist och en av strängteorins upptäckare. Strängteoretikerna hoppades länge att det skulle visa sig att bara en sorts teori är möjlig vilket skulle ha gett alla fysikkonstanter unika värden. Sen upptäckte de 5 olika varianter. Idag räknar man till minst 10^500 !! Därmed kan man förstås glömma alla drömmar om unika värden som kan testas mot experiment. Om det nu inte är så att alla dessa sorters strängteorier förverkligas enl Susskind, vilket då samtidigt "löser" finjusteringsproblemet. För även om det nu alltså är så att stjärnor (och därmed möjligen liv...?) uppkommer i ett universum av 10^100 eller så, så blir det ändå så i ca 10^400 av de 10^500..

Btw är alla dessa universa i samma rumtid. Men de är oåtkomliga för varandra på samma sätt som att insidan av ett svart hål är oåtkomligt från utsidan. En förutsättning för allt detta är en utveckling av inflationsteorin som kallas för evig inflation, där nya universa bildas i en process som påminner om hur vattendroppar kan kondenseras ur ånga (eller hur det blir dagg i gräset på sommaren..).

Hur det nu än är med allt detta tycker jag att det inte är en särskilt vetenskaplig attityd om man dömer ut en frågeställning som ointressant bara för att t ex religiösa använder det i sina argument.

Lennart W sa...

T ex skulle den kosmologiska konstanten mycket väl kunnat ha varit ca 10^120 ggr större och med omvänt tecken (dvs 1 i "naturliga" enheter, dvs i Planckenheter). I så fall hade universums expansion vänt till kollaps inom ca en Plancktid (googla). Liv skulle verkligen inte ha en chans.

Lika stor konstant men med samma tecken som det vi ser hade expanderat så snabbt att inte ens väteatomer hade kunnat bildas innan elektroner och protoner hade flygit ifrån varandra pga universums ultrasnabba exponentiella expansion.

Sari sa...

Lennart, inte bara för att religiösa använder den i sina argument, utan för att den komplicerar mer än den förklarar. Dessutom sjukt luddig frågeställning i sig (vilket ju argumenterats för här i tråden), vad menas ens med gud? Vem har tolkningsföreträde när det gäller att definiera vad/vem gud är?

Så länge gudshypotesen inte stöds av några som helst evidens och det samtidigt finns andra plausibla förklaringar till folks "upplevelser" av gud så kommer jag inte att tro på denne. Jag vet fan knappt vad det är jag inte tror på.

Benzocaine sa...

Lennart, angående entropi. Hög entropi betyder stort informationsinnehåll, så det är lika osannolikt det. Om universum hade haft hög entropi hade teister hävdat att det bevisar gud (vem skulle annars ha inplanterat informationen?); och hade det varit "perfekt", dvs utan oordning/entropi/information över huvud taget hade det varit bevis för en perfekt skapare. Återigen ett "heads I win, tails you lose"-argument.

Även om sannolikheten för ett universum med liv är mikroskopisk liten (vilket vi inte vet) så kan vårt universum ha de egenskaperna av en slump. Även om vi antar att det är sant att sannolikheten är mycket låg så har vi ingen information som säger att det var en gud, och har vi sådan information så är sannolikheten egal (då är den a posteriori 100% att det var en gud inblandad).

Frågan om vårt universum och ev. andra universa är så klart inte ointressant - tvärt om - men "vi vet inte... därför gud" är ett ointressant svar.

Att döma ut ateistiska möjligheter för att de inte räknar med en gud tycks mig inte särskilt vetenskapligt. Att räkna med en gud utan information som säger att det var en gud tycks mig även det högst ovetenskapligt.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart, tack!

Jag tänker mig dock att "ett minimalt ändrat värde" inte är samma sak som de stora tal du refererar till. Men ändå, några få 10-potenser är en liten ändring på en oändlig skal :)

Då både du, Björn och Sean Carroll anser att att vårt universum är finjusterat, skall jag vara tyst.

Sean Carroll:
"In English: our universe looks very unusual. You might think we have nothing to compare it to, but that’s not quite right; given the particles that make up the universe (or the quantum degrees of freedom, to be technical about it), we can compare their actual configuration to all the possible configurations they could have been in. The answer is, our observed universe is highly non-generic, and in the past it was even more non-generic, or “finely tuned.”"
http://blogs.discovermagazine.com/cosmicvariance/2010/07/08/how-finely-tuned-is-the-universe/

Carrolls bok heter: From Eternity to Here:
The Quest for the Ultimate Theory of Time

Björn, glöm min okunniga fråga. Jag är lite klokare nu.

Lennart W sa...

Ulf, tack för korrektioenen om namnet på Carrolls bok.

Benzo, med din inställning blir ALL vetenskap om universums historia helt onödig. Faktiskt även om livets evolution på jorden. Allt är ju bara som det är. Varför söka en förklaring?

Sari, att argumentera om vad du eller jag osv bara TROR är sant finner jag dock helt ointressant. Men vissa FRÅGOR är intressanta, oavsett vilket svar som kan tänkas bli rätt till slut. Vetenskapligt intressanta.

Benzocaine sa...

Lennart: Nej så är det inte.

Lennart W sa...

Tro ÄR för all del intressant det med. Tar gärna upp det med på lämpligare plats, dvs t ex vid kyrkkaffet. Men självklart inte här.

Björn Bäckström sa...

Alla i tråden!

För fan nu får ni skärpa er! Skulle jag propagera för vidskepliga idéer som Gudar etc.? Horribelt! Förstår inte hur ett sådant missförstånd kan uppkomma. Inte ens för diskussionens skull skulle jag påstå något sådant.

Rekapitulerar ungefärligen:

Organiskt liv är "artskild" från oorganisk materia. Eftersom liv finns på jorden finns det "förmodligen" också på "oräkneliga" andra planeter i vårt universum där lagar och konstanter så vitt vi vet överallt är samma som hos oss. En tidsfråga tills vi får bevis. Hur lång tid; en öppen fråga.

Vad det gäller den existerande "finkalibreringen" (av konstanterna som möjliggör universums utveckling och vidarebestånd, att kvalitetsklivet kan tas från "död" materia till liv) så KAN den naturligtvis ha uppstått av en slump och vid endast ett tillfälle; vid vår egen Big Bang.

Men jag FÖRSTÅR apologeterna om de då hävdar att det är ett märkligt sammanträffande. För det är det ju eller hur? Att apologeterna sedan uppfinner en Gud som designer utan att samtidigt gå vidare med Guds uppfinnare o.s.v., får stå för dem.

När jag säger att vi ateister också har ett problem med bara ett singel-universum är det därför att det "märkliga sammanträffandet" måste också förklaras av oss. Och eftersom vi inte tror på någon designer är en av våra spekulationer ett "oändligt" antal universa. Och den tycker jag är bra. Vad jag efterlyste var sålunda hur man "får syn" på dessa. I förhoppning om någons kunskap/insikt på bloggen.

Jag ser nu att Lennart W vaknat och svarar Ulf G. Ska läsa.

Benzocaine sa...

Björn, fysikerna jobbar på det. Tills vidare är jag agnostisk och sitter still i båten. Låt teisterna dra slutsatsen "vi vet inte... alltså gud" så kan vi andra dra slutsatsern "vi vet inte... alltså vet vi inte".

Har vi tur kommer vetenskapen att hitta svaret under vår livstid. Har vi otur så får vi leva med okunskapen.

Sari sa...

Lennart, "Sari, att argumentera om vad du eller jag osv bara TROR är sant finner jag dock helt ointressant. Men vissa FRÅGOR är intressanta, oavsett vilket svar som kan tänkas bli rätt till slut. Vetenskapligt intressanta."

Ja, såklart. Vem har viftat bort hela frågeställningen? Trodde du syftade på gudshypotesen. DEN är ointressant.

Eric Wadenius sa...

Kul. Hamza har helt enkelt copy-paste'at hela den delen av sitt tal från Craig (sannolikligen). LMAO.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se