4 juli 2012

Intelligent design i svenska skolan?

Uppdatering: Förmodligen har Claphaminstitutet feltolkat Yvonne Anderssons kommentar. Hon förklarar sig i tidningen Världen Idag:
Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, det är självklart. Det jag försökt uttrycka är att det måste finnas ett öppet samtal och att om till exempel en elev frågar så ska man kunna berätta att den här teorin finns.
Lärdomen av detta är att man skall vara kritisk till sina källor, det kan finns ideologiska skäl till deras tolkningar och urval.
_______________________________

I måndags anordnade Claphaminstitutet ett seminarium i Almedalen. Utdrag ur institutets rapportering från seminariet:
Per Landgren*, fil dr i historia, gästforskare i Oxford, höll ett inledningsanförande om Intelligent Design (ID) där han gick igenom den vetenskapsteoretiska grunden för att hävda att ID skulle vara vetenskap och inte pseudovetenskap.  
... 
Respondent på Per Landgrens anförande var Yvonne Andersson, fil dr pedagogik och riksdagsledamot (KD). Samtalet mellan Per Landgren och Yvonne Andersson slutade med att Yvonne Andersson, som KD:s utbildningspolitiska talesperson, öppnade för möjligheten att också svenska elever bör få ta del av ID inom ramen för skolans undervisning.
Intelligent Design skall inte ta upp värdefull lektionstid i den svenska skolan, det skall inget trams. De som inte förstår att ID är trams har inte använd 15 minuter för att fördjupa sig i frågan, eller så är de förblindade av en ideologisk agenda.
Seminarium väcker frågor:
- Hur kan man vara filosofie doktor utan elementär kunskap om den vetenskapliga metoden?
- Är detta ett typexempel på underlaget Kristdemokraterna använder när de fattar politiska beslut?


Tor Löwenkranzt bemöter detta lite mer utförligt.

* Per Landgren är före detta riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

42 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

Det är faktiskt svårt att ens begripa, att det existerar så primitivt folk, att de vill köpa dylikt trams. Men med den ralativistiska skola vi har i dag, tolerans för skräpteorier, möjlighet att ha rätt om alltmöjligt, även fria fantasier, så blir slutresultatet dylikt.

Personer typ Per Ewert tror sig kunna hävda att de har rätt, utan belägg, och konstiga kroppar anställer dem, utan något som helst belägg.

Man kan väl i bästa fall hävda att de inte gör någon skada, men i verkligheten gör de mycket skada. Fanatiskt religiösa muslimer gör skada, allt från sprängande av tusenåriga statyer, och dagens Timbuktu (Inte ens Per Ewert kan hävda att det är klokt), andra religiösa till "Kingdome Come" via religiösa självmordsbombningar, Fatwor, häxprocesser i Europa, Heliga krig, allt enbart för att tvinga någon annan att tro på just sin vidskepelse. Vilka monumentala villfarelser.

Hur någon i sin vildaste fantasi kan tycka att sådant är godtagbart, är bortom all begriplighet. Och så finns det alltså folk i Sverige, som med samma bevekelsegrunder vill införa parallellen med häxbränning och Timbuktuhistorieförstöring, stening och evigt Helvete i den svenska skolan, endast med motiveringen att låta flera blommor blomma.
Skall vi skriva om alla läroböcker, för att en Pol Pot-generation får för sig att vi skall börja från scratch och införa en hittepåvetenskap, hittepåhistoria, hittepålagstiftning och verklighet som bygger på godtycke...?

För det är faktiskt vad Per Ewert och Claphaminstitutet egentligen hävdar. De vet bäst, utan att någonsin ens forskat och de vill att världen skall se ut som deras fantasier... Vilken otrolig HYBRIS.

Claphaminstitutet tillhör enligt min mening det svekfullaste vi har som företeelse idag. En rörelse, som medvetet blåljuger om verkligheten, medvetet försöker manipulera människors hjärnor och lyckas med några, vars liv totalt spårar ur.
Det kallar de succe...?!

Fast de mycket väl vet att de inget belägg har. De predikar rena smörjan och det vet de om.

Mattias Irwing får gärna ta åt sig också, för han tillhör egentligen samma skrot och korn, bara med den skillnaden att han aktivt försöker slingra sig. Att med verbala kringelikrokar försöka urskuldra sig är bara det yttersta beviset på en redan verksam och fungerande hjärntvätt...

Att redan tro sig veta och aldrig ägna sig åt att ta reda på är den absolut stösta intoleransen som finns. Einstein hade rätt, fritt, men inte felfritt, citerat: Det finns inget större än universum och mänsklig dumhet och universum var han inte helt säker på.

Björn Bäckström sa...

Kristian G 2012-07-04 05:53

Bra Kristian! Därför ska ingen fördragsamhet visas religiösa av någon sort. Framför allt ska de inte tillåtas att bedriva undervisning; att förleda våra unga till vidskepelse. Hur kan en troende människa tillåta sig själv att vara lärare? Helt samvetslös?

(Naturligtvis inte. I de religiösas förvridna värld är det samvetslöshet - trolöshet mot huvudman! - att inte missionera).

Försök av en kristen lärare till att iaktta läroplanen, d.v.s., t.ex. att förkasta I.D motsägs direkt av kanske samma lärares kommentar på t.ex. Humanistbloggen. Vad ska t.ex. en elev som läser bloggen tro? Hans lärare uppträder i två olika roller; i bästa fall! Jag tror förstås inte en vidskeplig människa kan undvika av vara (o)ärlig mot sig själv i någon roll.

Ut med religiösa lärare. De kan skaffa sin bärgning på annat håll där de inte skadar barnen.

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G och Björn B,

Den dagen ni lär er nyansera er lite mer kommer världen bli lite bättre att leva i. Gör sedan upp med er vidskepliga inställning till de ni kallar religiösa. Einstein tänkte även på er.

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2012-07-04 09:20

Världen blir ett bättre ställe att leva i när vidskepelse - religioner - inte stryks medhårs. Jag tror också att Einstein hade just din modell i åtanke när han resignerat fällde sin replik. Du befäster tolerans med hokuspokus.

Ulf Gustafsson sa...

Björn B,

Jag är öppen att jag kan bidra med mänsklig dumhet. Vilken hokuspokus tänker du på? (Var konkret för en gång skulle.)

Kristian Grönqvist sa...

I det här fallet är jag helt ense med Björn. De som alternativt håller med denna smörjan, eller ser mellan fingrarna med den, trots att de vet om skadligheten, är inte bättre än blåljugarna själva...:-)
Det finns inget "fint" i toleransen av lögn eller i hållandet av lögnare under armarna. Har egentligen aldrig funnits.

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2012-07-04 10:05

Jag är nästan alltid konkret. Vilket retar gallfeber på många.

"Gör sedan upp med er vidskepliga inställning till de ni kallar religiösa."

Eftersom du anser att min aversion mot vidskepelse (hokuspokus) är självt just vidskepelse blir det så att du implicit både fördömer min aversion till vidskepelse och ger sanktion till andras (religiösas)vidskepelser. Konkret nog?

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Jag har svårt att tro att Du menar vad Du säger.

Du försöker kombinera intellektuell hederlighet med salongsfähighet och resultatet blir tyvärr bara salongsohederlighet. Vita lögner brukar de kallas i bättre familjer.
Skärp Dig.

Ulf Gustafsson sa...

Nej Björn, det var inte konkret alls. Du skrev bara hokuspokus = vidskepelse. Du och Kristian presterar bara munväder.

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

No hard feelings. Vad har Du för substans eller relevanta fakta för att våra åsikter är bara munväder.
Det börjar nästan bli dags för en pudel här, tror jag.

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

Du och Björn delar upp mänskligheten i två godtyckliga grupper religiösa och icke-religiösa (vilken är er definition), sedan tillskriver ni alla i gruppen vissa egenskaper (utan belägg). När jag påpekar detta, följer endast snömos, inget konkret.

Om du vill bli tagen på allvar får du prestera bättre.

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Nu är det du som är luddig.
Jag och, som jag förstår, Björn, beskriver inte världen som bestående av två grupper människor.

Men det finns däremot ett visst antal människor, som kan härledas till två grupper med specialintresse.

Den ena är en grupp människor, som inte kan tänka sig en värld utan gud. Det är fortfarande OK.
När de får för sig att deras Gud skall bestämma över människor som av goda anledningar inte tror på deras spagettimonster, då överträder de en integritetsgräns, som jag tycker är väsentlig.

Den andra gruppen är människor som inte tror på gudomligheter. De skall inte behöva ta del av de vidskepligas trams. På något sätt.

Det finns massor av andra grupper. Vetenskapsmän, tandläkare, läkare, ambulansförare,sjömän, proffscyklister, bussförare, lärare, poliser, yrkessoldater, etc etc vars liv på intet sätt berörs av denna konflikt eller skall göra det. En del vet inte ens om att den finns.

Så passa Dig verkligen för såna generaliseringar, Björn och jag lärde oss redan i folkskolan skillnaden mellan generalisering och åsikt. Det bör Du också. Fast det är något sent.
Men bättre sent än aldrig.

Kristian Grönqvist sa...

Jag skall exemplifiera med några fall från verkligheten. En gravid kvinna kommer in på akuten efter en bilolycka medvetslös. Hon behöver blod. Skall de inblandade ringa runt hela världen för att få veta, att hon inte är Jehovas vittne, innan de sätter i tranfusionskanylen...?

Det visar sig att barnet iaf är dött, Skall man rädda hennes liv genom att abortera, trots att hon kanskr tror att hon hamnar i helvetet, eller skall man vänta tills man kan fråga henne.

Jag har länge redan insett att Du förmodligen inte har någon praktisk erfarenhet av beslutsfattande på akut praktisk nivå, vilket naturligtvis dessutom skulle försvåras av din extrema velighet, men Du kan gärna i.a.f skänka oss i verkligheten beslutsfattande en tanke, när vi räddar liv istället för att sitta i elfenbenstorn och kontemplera hypotetiska exempel om att byta spår på tåget eller inte...

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2012-07-04 12:26

Ifrågasätter din läsförståelse. Eller så är du bara illvillig. I vilket fall, meningslöst utbyte denna gång. Ha det!

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

Nu började du detta meningsutbyte med att du klumpade ihop Per Ewert och Mattias Irving, bara för att de är religiösa. Den först tror jag gillar ID, den senare vet jag inte gör det.

Sedan tillskriver du dem egenskaper:
"Att redan tro sig veta och aldrig ägna sig åt att ta reda på är den absolut stösta intoleransen som finns."

Jag tolkade det som att det anspelade på det du skrivit tidigare, men du kommer säkert hävda något annat med en ny harang nonses.

Att som du gör i din senaste kommentar lyfta fram ett tydligt exempel, men som inte är relevant för någon av de personerna de tidigare nämnt, är din vanligaste försvarsstrategi, att sprida dimridåer.

Björn B,

Det kanske är fel med min läsförståelse, men du hjälper mig inte heller. Allt väl!

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Av någon märklig anledning så vill Du ständigt tolka mer i vad jag skriver. Det ser jag iofs som en komplimang. Men nu är jag faktiskt inte alls så driven. Jag anspelade på ingenting som inte står där. Om man sitter med en påstådd eller fantiserad mening så finner jag det ytterst konstigt att man inte vill ta reda på om påståendet gäller. Nästan så, att jag tycker det är snuskigt allvarligt, vare sig det handlar om bilhandel eller krig.

Då får vi ta ett exempel från medicinen igen. Om en kille trillar på huvudet från en häst och klagar på ont i nacken, så är det ignorant att inte ta reda på vad smärtan orsakas av utan tro att det är lite ömt och skicka hem honom med två Magnecyl eller två Ave Maria. En slätrtg skulle utesluta en massa man inte kan känna eller se.

Jag har inte heller klumpat ihop de två nämnda personerna. Läs en gång till. Och försök nu vara ärlig och inte hitta på något, jag säger inget jag inte säger.
Hur Du tolkar beror på Dig, inte mig.

Gunnar Lindholm sa...

Kristian Grönqvist,

Jag kopierar och klistrar in två citat från det du skrivit

"Mattias Irwing får gärna ta åt sig också, för han tillhör egentligen samma skrot och korn, bara med den skillnaden att han aktivt försöker slingra sig."

"samma skrot och korn" kan omöjligen syfta på annat än Per Ewert eller möjligtvis Caphaminstitutet (som du också bakar ihop med Per Ewert som därmed åter kopplar samman Per och Mattias).

Detta följs upp med:

"Jag har inte heller klumpat ihop de två nämnda personerna. Läs en gång till."

Appropå att "aktivt försöka slingra sig", har du själv läst vad du skriver?

Kristian Grönqvist sa...

Gunnar Lindholm.

Med samma skrot och korn kan också förstås folk som tror på skapelseberättelsen, att människor kan gå på vatten, trosbekännelsen, en Helige Ande, spagettimonster, Loch Nessodjuret, effekt av bön, moralens ursprung från Gud, syndafallet, uppståndelsen, transsubstantiering, helvete av något slag, tomtar, älvor, att Elvis lever och andra fantasifigurer och som, när man ställer frågan direkt slingrar sig för att inte behöva svara rakt.
Den värstaslingringen hittills är ett hävdaqnde att man inte behöver tro på Kristus men vara Kristen ändå.

Om inte Du, Gunnar, jämställer det med slingerbultsbeteende, så har vi olika uppfattningar om det mesta.
Men det är helt OK.

Jag trivs med konsekvens och relevans, har redan tidigare antytt vad jag tycker om relativism, men det behöver inte betyda att någon annan behöver göra det. Ni är naturligtvis i Er fulla rätt att tycka annorlunda.
Mig kan Ni inte övertyga med så grumliga argument.

Du får gärna kopiera det, det är min personlig åsikt att såna varelser inte existerar. Att såna varelser skall få ha politisk inverkan tycker jag är direkt skandalöst ointelligent men människan är nu som hon är, hon försvarar allt hon tror på, även när hon inte har belägg.
Att jag alltid haft den åsikten, verkar komma som en överraskning för de flesta, jag trodde att det borde ha framgått tidigare.

Att humanisterna i saken, darrar på manschetten, förvånar mig däremot, här verkar salongsfähighet vara viktigare än ärlighet.

Ulf Gustafsson sa...

Jag gjorde en uppdatering av inlägget, då uppgifterna från Clamhaminstitutet förmodligen var felaktiga, på så mänga plan...

Kristian G,

"Samma skrot och korn kan också förstås..."
Du står sällan upp för var du skriver, när det ifrågasätta. I stället slingrar du dig som de relativister du säger andra är. Lågt. Nu radar du upp nya exempel på åaikter, du tror de nämnda personerna har, men som vanligt har du inget belägg för detta.

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Då kan jag naturligtvis kontra med att säga, att en del bara är
så dumma, att de inte förstår förrän jag förklarar på barnspråk.
Ingen nämnd, ingen glömd...:-)

Gör nu för skojs skull en genomgång av hela tråden och försök sluta Dig till om mitt resonemang är konsekvenslöst eller på något sätt osannfärdigt.

Du har fortfarande hängt upp dig på skrot och korn. Det betyder INTE de två nämnda personerna specifikt, det betyder INTE specifikt religiösa, det betyder alla som tror på några övernaturliga ting. Därför uppräkningen. Läs om, läs rätt.

Jag tror bestämt att Du drabbats av en patologisk ambivalens gällande mig... Men, var inte orolig, det har hänt i samband med mig förr.

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

När jag läser tråden befäst min uppfattning. Men tydligen missförstår jag dig, Gunnar dig och även Björn dig.

"Bra Kristian! Därför ska ingen fördragsamhet visas religiösa av någon sort."

Om Björn har missuppfattning dig, vore det snyggt om du tagit anstånd från hans åsikt.

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Det är tydligen väldigt svårt att nå fram till Dig som det är tänkt
Om Björn menar det jag tror, nämligen att vidskepelse och trolldom samt tro på sk övernaturliga ting inte har i skolan överhuvudtaget att göra annat än som anekdotisk historia över människans tillkortakommanden, så har han mitt fulla medhåll. Vi har haft dessa översteprästtrollkonstnärers åsikter i skolan precis så länge att hälften kunde ha räckt. Nu återstår bara att gräva ned vidskepelsen och låta människan ta över. Vi har övat länge nog.

Somliga av oss kan leva utan Gud redan och resten får väl komma när hjärnsubstansen räcker.

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

Nu var det inte Björn skrev, utan att religiösa människor inte skall bedriva undevisning. Håller du ned honom om detta eller inte? Ja eller nej?

Gunnar Lindholm sa...

Det vore nog bra om du läste det jag skrev Kristian istället för att komma med en lång harang om något helt annat. Är det inte precis det som du brukar tycka illa om?

Om jag ska försöka vara ännu tydligare. Mitt inlägg handlade om att du först beskriver Per och sedan inkluderar Mattias i detta (det som du kallar "samma skrot och korn") för att sedan förneka att du har "klumpat i hop Per och Mattias" på något sätt.

Lite mer konsekvens kanske?

Kristian Grönqvist sa...

Gunnar

Jag begriper inte tjatet om ihopbuntande. Försöker Du bara elakartat få mig att säga något stämningsberättigat eller begriper Du verklgen inte vad jag skriver.

I kategorin "tro på övernaturliga figurer" är dessa två nämnda personer av samma åsikt, rätt eller fel, i övrigt så liknar de inte ens varandra. Man kan kategorisera männskor som sportfiskare, inenjörer, folkskollärare, läkare, Djurgårdare, etc. men man klumpar inte ihop dem i deras övriga åsikter. De kan ju vara diametralt olika i övrigt. Det kan jag inte tro att Du inte känner till.

I övrig håller jag med Björn. Om man envisas med en obefogad och fantasifull övertygelse om att jorden är 10 000 år gammal och att dinosaurierna fanns med på Noaks Ark då har man helt utkvalificerat sig som lärare. Vem vet vad annat misch-masch idioten tror på..?
Näringsförbud omedelbart...!!!

Kristian Grönqvist sa...

Och Gunnar

Försöker du nu komma med den självklara nästa invändnigen som ID förespråkare har, så vill Du hävda att de kanske nte duger i naturvetenskap men de duger gott i humaniora, så vill jag säga med en gång.
Om folk visar sig vara så dumma, som i det här fallet omnämns, så är de inte kvalificerade till någon form av lärnade. Lärare skall ha måttlig intelligens i alla fall.
Ljuger de om en sak, ljuger de säkert om så mycket annat också.
Skit stänker...

Per Ewert sa...

Hejsan hoppsan, här var det slängar och personangrepp åt höger och vänster. Nu var det inte jag utan Per Landgren (och Yvonne Andersson) som medverkade på Claphaminstitutets seminarium. Jag är på Öland, ej Gotland och har sålunda inte hört seminariet. Vet bara att Per Landgren skrivit en artikel för att bemöta diverse angrepp, vet ej om den blivit publicerad ännu, hänvisar till honom i sakfrågan.

Sedan är det generellt mer sympatiskt att rikta sin kritik mot enskilda direkt till dem, och då angripa deras argument istället för deras person. Vore tacksam om Humanisterna ville hålla sig till den samtalsformen i fortsättningen.

Ulf Gustafsson sa...

Per Ewert,

Humanisterna har inte uttrycks sin mening i detta inlägg, utan jag. Du får gärna vara tydligare med din kritik.

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

Så, "egentligen samma skrot och korn, bara med den skillnaden att han aktivt försöker slingra sig" betyder att enda likheten är att de tror på övernaturliga figurer. I min mening har du fel även i denna detalj.

Sedan talade inte Björn om ungjords-kreationister, utan om alla religiösa. Ja, du undvek att svara på frågan som vanligt.

Slutligen har du något belägg för att de som tror på ID inte har måttlig intelligens. Finns det någon referens, eller är det din subjektiva åsikt?

Ps. Har du ljugit någon gång?

Per Ewert sa...

Ulf, jag syftade inte på ditt inlägg utan på de mer vildvuxna kommentarerna som slår härs och tvärs, inte minst åt mitt håll.

S sa...

Per Ewert, Kristian och Björn är inte humanister. Ta inte åt dig av vad de skriver. KG använder bloggen som utloppsventil för sitt dåliga humör, en mycket osympatisk människa.

Ulf Gustafsson sa...

Per Landgren försöker svara på kritiken av ID på Newsmil: Beklämmande missuppfattningar om intelligent design

Det som skriv i svaret har bemöts så många gånger förut. Varför publiceras inte nya vetenskaplig artiklar som stödjer ID? Pengar verkar inte saknas de som gillar teorin. Intresset för universums och livets uppkomst är stort. Jo, ID har ingen metod att undersöka verkligheten. Sedan är det svårt att forska förutsättningslöst, om en av premisserna är att inte motsäga Bibeln.

Benzocaine sa...

Per Ewert, Humanisterna har inte skrivit om dig. Det där får du allt ta tillbaks!

Kristian och Björn. Ni gör ett felslut, minns inte vad det heter. Även om vi för argumentets skull antar att ID-förespråkare är olämpliga som lärare gör inte det alla kristna olämpliga som lärare. Jag tror t.ex att Mattias I (som specifikt nämns som olämplig) skulle vara en jättebra filosofilärare.

Dessutom förespråkar inte Mattias I, mig veterligt, ID.

Per Landgren sa...

För den som är intresserad av att veta vad jag verkligen sa, skulle jag vilja hänvisa till Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/09/mina-kritiker-visar-p-ber-ringsskr-cken-f-r-intelligent-design

hj h

Per Landgren

Kristian Grönqvist sa...

Per Landegren

Med all respekt, så har jag redan kommenterat Dig flera gånger på Newsmill, vilket gör det onödigt att upprepa bedriften.

Björn Bäckström sa...

Kreationism, Intelligent Design eller vilken åsikt som helst som inbegriper en intelligent skapare kan ju aldrig "lösa" problemet med det varande; följdfrågan blir ju bara, vem skapade skaparen. I förlängningen är universum självt lika gärna Gud och skapare; varför gå över ån efter vatten?

Vad som emellertid är "intriguing" är ändamålsenligheten, naturlagarnas implikationer, "The Clockwork".

Bara de vulgäraste kreationistrna och ID:arna tror väl på "ung Jord" o.s.v., utan åsikten är väl nu att skaparen är längre tillbaka; vid designen av lagar och konstanter vid BB och att han arbetar genom evolutionen.

Vi har här i Småland i dagarna fått ett (överdrivet!) exempel på ändamålsenligheten; över 100 mm sötvatten har dumpats i bygderna till växtlighetens fromma; vattnet destillerats ur havets saltvatten långt bortifrån med solens hjälp och sedan "skickats" hit med vindarna.

För att förklara finstämmigheten i konstanterna som en slump har extraordinära hypoteser ställts upp: Ett oändligt antal universum finns med ett oändligt antal lagar och konstanter som just i vår del av detta ”Multiverse” är så fintonade att vi finns och kan spekulera.

Men vad finns det för "bevis" för alla dessa universum? Vore jag religiös skulle jag skjuta in mig på den frågan men acceptera oss som en sorts apor, låt vara den som verkar ha ”kommit längst”.

Benzocaine sa...

Jag säger som Kristian Grönkvist. Onödigt att upprepa samma saker här.

ID är bara en nyare variant på Paileys klockmakarargument, och samma felslut. Låt mig illustrera med ett exempel:

När en arkeolog försöker utröna om en sten är ett verktyg skapat av en intelligent varelse eller om det är en naturlig sten gör han en åtskillnad mellan det skapade (t.ex en pilspets) och naturen. Pilspetsen anses vara skapad av en intelligent varelse för att den har egenskaper som skiljer ut den från det som har uppstått naturligt, utan inblandning av en intelligent varelse.

När ID-förespråkare säger att naturen också är skapad så sågar de av grenen de sitter på. Om både naturen och pilspetsen är skapade av intelligenta varelser finns det inget som skiljer pilspetsen från vilken annan sten som helst.

(Detta är en klassisk invändning mot Payley och hans urmakar-designer.)

Lennart Widlund sa...

Per L: Tack för länken som visar vad du egentligen har sagt. Svaret på din fråga där är självklart JA. Idéhistoriker (och för all del andra som så så önskar) har förstås både rätt och all anledning att ta upp ID, och ja du verkar verkligen ha rätt i att det finns en beröringsskräck.

Ni andra: Vad är det i Pers artikel som ni protesterar mot egentligen? Notera att Per uttryckligen INTE påstår att ID är en vetenskaplig teori.

Slutsatsen av det här verkar mest bli att man inte ska lita på Humanisternas version, inte om detta och kanske inte om något ö.h.t.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Denna bloggpost bygger på vad Claphaminstitutet rapporterade. I deras rapport beskrivs (felaktiga) vetenskapliga argument för varför ID skall tas på allvar. Framstod som om ID skulle presenteras som en vetenskaplig teori inom NO-ämnen.

När KD dementerade detta, så rättades detta i bloggposten. (obs: Claphaminstitutet har ännu inte förtydligar sin rapport.)

Humanisterna kan självklart ha fel, men rättar sig själva när nya fakta framkommer. Något mer förväntar jag mig inte av någon religiös organisation.

Om ID endast presenterades ur ett idehistoriskt perspektiv i seminariet har jag inget att invända på det. ID passar bra inom religionsämnet, som en fallstudie över hur vissa religiösa grupper arbetar för att föra ut sina dogmer.

Av det Per L skriver i sin debattartikel är det en sak jag direkt vänder mig emot. Det är snacket om "beröringsskräck". Att få vill debattera ID är att ID inte har några nya argument, inga nya vetenskapliga upptäkter, det finns inget att diskutera. Ingen debatterar flogistonteorin, eller teorin om etern längre, är det beröringsskräck?

Eric Wadenius sa...

Benzo,

-"När ID-förespråkare säger att naturen också är skapad så sågar de av grenen de sitter på. Om både naturen och pilspetsen är skapade av intelligenta varelser finns det inget som skiljer pilspetsen från vilken annan sten som helst."

Som en kvasi-komisk (och något ironisk) kommentar så skulle man kunna argumentera för att ovan argument faktiskt är än mer förödande för ID-folket. Eftersom jag skulle anta att så gott som alla ID-kreationister i vår del av världen är någon form kristna så tror de förmodligen på någon form av helt fri vilja: att vi människor kan agera utanför/trotsa naturlagarnas regelbundenhet med vår rena vilja. Detta skulle betyda att det som vi människor designar (exempelvis pilspetsar) egentligen är det som är minst intelligent designat i Universum då allt övrigt i naturen är direkt designad av den perfekta guden självt.

Målningar, pilspetsar, bilar osv är de sakerna som är resultat av minst intelligent design av alla Universums föremål då de är framtagna av begränsade varelser som oss. Stenar, kometer och nebulosor är resultat av högst form av intelligent design då de är designade direkt av guden.

Teologi är tragikomiskt!;)

Kristian Grönqvist sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Benzocaine sa...

Eftersom ID bara är en variant på urmakarargumentet passar det bra att diskutera på religionen eller filosofin tillsammans med de andra så kallade "gudsbevisen".

Däremot har det inte i naturvetenskapen att göra.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se