3 juli 2012

"Lagligt skydd för småpojkars kroppsliga integritet"

Tre präster i Svenska kyrkan, tre medlemmar i Humanisternas styrelse och en professor i internationell hälsa svarar de fem representanterna för Svenska kyrkan som försvarade omskärelse av småpojkar. Läs allt på DN Debatt.
Man kan möjligen försvara vuxna människors rätt till eget lidande om det är deras önskan. Men de mänskliga rättigheterna förbjuder oss att orsaka andra lidande. Den principiella frågan är om man på allvar kan försvara föräldrars rätt att besluta att deras barn ska lida. Vi kan ha respekt för en del argument för att tillåta omskärelse, men inte för detta. Att kyrkliga representanter driver en sådan linje är bara att beklaga.

3 kommentarer:

Martin sa...

Förslaget som Humanisterna för fram strider mot grundlagen, religionsfriheten.
Man blir också mörkrädd när man ser vilka andra grupper i samhället som är emot omskärelse för pojkar. Där hittar man konspirationsteoretiker, nazister och Sverigedemokrater.
Det är också helt osmakligt att jmf manlig och kvinnlig omskärelse. När en pojke omskärs så omintetgör det inte mannens sexuella njutning, vilket är fallet med kvinnan.

Erik M sa...

Martin,

"Förslaget som Humanisterna för fram strider mot grundlagen, religionsfriheten."

Hur? Om någon vill omskära sig av religiösa skäl så har han enligt humanisternas förslag full rätt att göra detta. Religionsfriheten ger honom dock inte rätt att omskära någon utan dennes godkännande. Om jag smög in hos dig en natt och klippte ditt hår medan du sov och försvarade detta med att det ingår i min religion att klippa hedningar utan att fråga dem först, skulle du anse detta vara OK? Och om du tycker att denna liknelse är korkad så håller ajg med dig. Hår växer trots allt ut igen spontant.


"Man blir också mörkrädd när man ser vilka andra grupper i samhället som är emot omskärelse för pojkar. Där hittar man konspirationsteoretiker, nazister och Sverigedemokrater.

... samt Svenska Läkareförbundet, Rädda Barnen, RFSU och en hög barnläkarorganisationer världen över. Du vet, fascister hela högen...


"Det är också helt osmakligt att jmf manlig och kvinnlig omskärelse."

Om man talar om respekt för kroppslig integritet och självbestämmande så har jag svårt att se den relevanta skillnaden. Men att kvinnlig könsstympning tenderar att vara värre än manlig omskärelse håller både jag och Humanisternas idéprogram med dig om. Där står att läsa: "Konsekvenserna för kvinnor vid könsstympning är i regel betydligt värre än för män vid omskärelse."

Men det är inte helt korrekt i alla fall. Så kallad "Typ 1a" könsstympning (borttagande av klitorishuvan) av kvinnor är mer eller mindre likvärdigt, (så långt det går med tanke på omständigheterna) med manlig omskärelse. Men trots detta är även denna form förbjuden i Sverige. Det vore intressant att höra din åsikt, bör vi tillåta 1a-omskärelse av kvinnor? I annat fall framstår svensk lagstiftning utan tvekan som aningen hycklande.

Ulf Gustafsson sa...

Replik på svaret i dagens DN

"En så starkt identitetsskapande tradition som till exempel den judiska omskärelsen av gossebarn, brit mila, kan på intet sätt jämställas med hedersvåld eller könsstympning. Här är forskningsläget entydigt."

Om vad? Här skulle det vara bra med några referenser.

"Människor som i trygghet och i ömsesidig respekt får leva ut sin religiösa tillhörighet är en fantastisk tillgång för samhället. Trygg identitet och religiös hemhörighet skapar förutsättningar för goda demokrater. Det vill vi unna Sverige såväl som andra länder."

Snömos. Denna formulering kan även religiösa ledare i Saudiarabien använda.

Sedan vilka är "människor", barnen eller föräldrarna?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se