15 juli 2012

Senaste nytt om omskärelse

Debatten om omskärelse fortsätter, och den är internationellRegeringarna både Norge och Tyskland har uttalat sig för att det skall vara lagligt för föräldrar omskära sina pojkar, om det görs ansvarsfull och på sjukhus.

Göran Lambertz tar upp omskärelse som ett exempel i en ledare i UNT: Utsatthet före tradition. Lambertz skriver om att man måste göra en avvägning mellan att lagar inte skall fördärva eller försvåra för utsatta grupper och att lagar skall skydda och hjälpa utsatta personer.
Någon gång drabbas dock den utsatta gruppen på ett oproportionerligt eller annars inte acceptabelt sätt av lagstiftning som ska skydda den enskilde. Med hänsyn till landets judar och muslimer vore ett förbud mot omskärelse av små pojkar diskutabelt, även om man antar att det vore bäst för den lille att slippa ingreppet.
Även i Israel är frågan aktuell. The Tzohar Rabbinic Organization är rädda för att fler judar i Israel väljer att inte omskära sina pojkar. Därför har de startat ett projekt som vänder sig till icke-religiösa judar med en mer användarvänlig omskärelse - mer information till föräldrarna, men lika stort ingrepp på det ovetande barnet.
“This is a tradition which has defined our people for thousands of years and any threat to its continuation, particularly here in the modern Jewish State, should be confronted before the numbers of Jewish boys being denied a Brit Milah grows to troubling proportions,” [Rabbi David Stav] said.
De finns dock de i Israel som tar frågan på allvar. Anshel Pfeffer skriver en debattartikel i den liberala tidningen Haaretz, The sacred brit and other myths. Han tar upp tre myter om omskärelse: Förbundet med Gud, att det är bra för hälsan och att det är en religiös sed som skall skyddas i en demokrati:
First, that it is a sacred covenant between God and the Jewish people. The fact is that whether or not you believe in the biblical narrative of Abraham and his sons, this is hardly a unique Jewish custom. Every day around the world, thousands of babies, young boys and fully grown men have their foreskins removed in a wide variety of rituals and medical procedures. Only a small minority of them are Jews and even among Jews, most are not doing it out of religious conviction, but for reasons of social necessity, family and peer pressures and because it's a good excuse for having a big party.
Second, being circumcised is good for your health. While there is research that points to certain health benefits, there are opposing studies which purport to prove that tampering with male genitalia causes trauma, impaired sexual function and carries well-documented risks. This conflicting medical evidence is hardly surprising - doctors are also partisans, who are every bit as biased as newspaper columnists when it comes to marshaling the facts. 
The third cliche is that circumcision is a hallowed religious custom and in a democracy, people should be allowed to observe their traditions without politicians or courts intervening. This is normally an argument for which I have a great deal of sympathy. I don't want the government telling me how to live my life. Except for the fact that it's not my life. None of my four sons were asked in advance when, at the age of eight days, intense, intimate pain was inflicted upon them, and their private parts irrevocably changed. Hardly a democratic act.

26 kommentarer:

Mattias sa...

Välskriven artikel av Pfeffer! Spännande att debatten fortsätter också internationellt. Hoppas att något bra ska komma ur detta.

Patrik Lindenfors sa...

Eller hur! Debatt är vägen framåt. Särskilt den som förs i Israel.

Benzocaine sa...

*ironi* Tänk att Humanisterna haft sådant genomslag! Det här var ju tills för några månader sedan en debatt som bara förekom i Sverige! *slut ironi*

Benzocaine sa...

En mer seriös fråga: Så som jag förstår den judiska seden med omskärelse skulle det vara möjligt att förmå rabbiner att rekommendera att man inte omskär barn, utan väntar tills de själva kan ta ställning. Med tanke på Tzohar Rabbinic Organization och deras argumentation känns det långt borta. Vad tror ni andra?

Jag ska återgå till Rome Total War så kan ni diskutera ifred. Ser att jag dominerar kommentarerna för tillfället.

Mattias sa...

Fastnade aldrig för just Rome, men har älskat sönder Shogun 2 och dess Kurosawa-inspirerade estetik.

Självklart formuleras konservativa motkrafter, men det sker ju oftast först i lägen när det inte längre räcker att bara hålla tyst. Så jag ser det som något positivt att de konservativa börja försvara frågan. De kan inte bilda motlut i all evighet. Det viktiga är att debatten fortsätter att föras på ett sätt som är hållbart på lång sikt.

Håller med Patrik att det är särskilt glädjande att frågan lyfts i Israel, förhoppningsvis både för motståndare och förespråkare.

Gunnar Lindholm sa...

Så jag ser det som något positivt att de konservativa börja försvara frågan.

Va? Finns det hållbara argument FÖR omskärelse?


Jag kan verkligen inte begripa hur man kan säga "om det görs på sjukhus och ansvarsfullt" när det bevisligen inte räcker för att undvika dödsfall.

Men kul att debatten fortsätter!

Kristian Grönqvist sa...

Jag har också mycket svårt att se hur försvaret för omskärelse skall kunna motivera sin hållning, nu när frågan kommer under lupp...

Ulf Gustafsson sa...

Det finns enstaka rabbiner som är emot omskärelse och försöker omforma cermonin:
http://www.beyondthebris.com/2012/02/progressive-rabbis-on-creating-covenant.html

För att försvara något krävs inte hållbara argument, att argumentera för att något är 'tradition' eller 'naturligt' görs hela tiden.

Håkan W sa...

Snubblade på ett Youtubeklipp med Magnus Betner, som avhandlar ämnet på sitt eget vis, efter 2:35:

http://m.youtube.com/watch?v=onSsGy2VmE0

Mamma till två söner sa...

Omskärelse en rättighet?? Hur kan ett litet barn veta sin rätt? Det är religionen som utövat sin rätt. Inte den lille individen.

Kristian Grönqvist sa...

Intressant argument Ulf.

Så i länder där "balkongflygning" (tex Kurdistan)är tradition är det inte ens klandervärt...

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

Det är inte mitt argument. Jag berättar bara att det är argument som flitigt användas.

Mattias sa...

Mamma till två,
Just omskärelsen är ingen rättighet, men den är ett led i rättigheten att ingå i sin familjs kulturella tradition. Utifrån verkar den barbarisk, inifrån ter den sig nödvändig. För oss som sitter på staketet och vägrar komma ner är hela dramat som en klassisk grekisk tragedi. Antigone eller Oidipus.

Nils sa...

"Utifrån verkar den barbarisk"

Klassisk kulturrelativism.

Lennart Widlund sa...

På tal om konsekvensetik:

Muslimer och judar upprörs över domslut

"Domen som säger nej till omskärelse har chockat judarna och muslimerna i Tyskland. En ledande rabbin sade i veckan att om domen står sig finns det inte någon framtid för judarna i landet."

"Hon liknar domen från Köln vid ett dråpslag mot judarna och ett utslag av ett högerextremt tankegods som levt kvar sedan nazitiden"

Är förbud rätt väg att gå?

NOTA BENE! Citaten är inte mina ord. De visar inte heller vad jag tycker själv.

Mattias sa...

Nils, att beskriva saker ur olika synvinklar är knappast kulturrelativism. Kan ge några exempel för att illustrera:

Mode. Utifrån verkar det fåfängt och vulgärt. Inifrån ter det sig som en ständigt förnyande konstform.

Sverigedemokraterna. Utifrån verkar de vara ett förvirrat rasistparti. Inifrån ter de sig som samhällets försvarare.

Astrofysik. Utifrån verkar den obegriplig. Inifrån ter den sig obegriplig.

Lennart Widlund sa...

Håller nog med lite om astrofysik... ;-)

Benzocaine sa...

Mattias I:

Off Topic: Jag har alla Total War från Rome till Empires, plus officiella addons. För mig är Rome det som är roligast att spela tack vare att kavalleriet "lyder". I de andra varianterna är kavalleriet svagare (trots stigbyglar) och går inte till charge när man beordrar dem till det. Shogun 2 är för nytt för att jag ska ha köpt det. Brukar vänta något år tills priset har gått ned.

On topic: Det enda argumentet jag har sett för omskärelse är att kulturens rätt går före barnets rätt. Jag har dock hittills inte sett några argument för varför kulturen förespråkar omskärelse, alltså inomkulturella argument. Det ses som ett axiom verkar det, ungefär som om alla inom en kultur är kloner av varandra som tycker samma sak. Jag är säker på att det finns en inomjudisk debatt kring omskärelse. Har svårare att tro att samma debatt finns inom islam. Står det i sharia/koranen så gäller det - punkt slut. Judendomen har en mångtusenårig tradition att tolka sina texter i ett sammanhang och inte läsa dem bokstavligt (undantag finns men utgör en liten minoritet).

Mattias sa...

Benzo,

Det är en missuppfattning att alla troende muslimer skulle läsa koranen bokstavligt. Ett klassiskt exempel på muslimsk texttolkning är att "hugga handen av tjuvar". I flera traditioner, bland annat bland intellektuella i Iran, tolkas det son en uppmaning att först och främst förebygga att en enskild person hänger sig åt stöld, i andra hand att förhindra att behovet av stöld uppstår genom att inrätta ett samhälle utan nöd. Bara en parentes.

Biggles sa...

Skyddar omskärelse mot AIDS? Förespråkarna hävdar att smittorisken minskar med 60% enligt forskningsresultat. Nedanstående artikel sågar dock sönder både studiernas resultat och metoder.

http://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2012/05/when-bad-science-kills-or-how-to-spread-aids/

Nils sa...

Mattias I

hade visst för bråttom när jag kommenterade, men förstår vad du menar.

Seglora. Utifrån verkar det vara en socialistisk inkvisition. Inifrån ser de sig som företrädare för den rätta kristna tron.

Mattias sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Benzocaine sa...

Mattias I: Som jag påpekade är inte alla i en kultur kloner av varandra som tycker samma sak.

Egentligen läser ingen muslim koranen bokstavligt. De flesta troende muslimer lever som mullorna lär, och mullorna tolkar koranen utifrån Sharia eller Sunnah. Skulle muslimer läsa Koranen och ignorera alla mullor och anekdoter om Muhammed skulle islam vara en betydligt mer tolerant religion.

Som exempel vill jag minnas att Koranen har en rad undantag från regeln att hugga händerna av tjuvar, en slags förnuft mitt i barbarin. I många fall görs undantag från reglerna i Koranen om det finns humana skäl till det, men lyssnar man på mullor utan att läsa Koranen så missar man den biten.

Hur många talibaner är över huvud taget läskunniga?

Jag har dock väldigt svårt att se med vilka argument en troende muslim skulle ifrågasätta omskärelsen. Jag har mycket lättare att föreställa mig en troende jude som gör så. Ingen troende jude av idag skulle t.ex stena olydiga barn utanför stadsportarna, så där finns en tradition av omtolkning.

Off Topic: Har beställt Shogun 2 från Cdon för 97 spänn.

Benzocaine sa...

Ny dansk forskning: Omskæring af drenge kan have alvorlige følger

Benzocaine sa...

Mattias I, jag läser flera danska kommentarer (debatten har varit stor i Danmark senaste veckan) som säger:

"Hvis amerikanske jøder kan reformere omskæringsritualet, så det bare omfatter et prik i forhuden, hvorfor kan det samme ikke tænkes herhjemme?"

Vet du om det stämmer? Har amerikanska judar reformerat omskärelsen så att den bara omfattar en prick i förhuden? Om så är fallet så ser jag en positiv öppning här, till ett ingrepp som inte är lika stort för barnet.

Ulf Gustafsson sa...

Fem lansting utför inte omskärelse och priset för att utföra ingreppet inom sjukvården varierar mycket.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se