25 juli 2012

Texten förblir den samma

Mark Twain var en av förra sekelskiftets mest framstående författare och skeptiker. Nedan följer avslutningen på essän Bible Teaching and Religious Practice:
During many ages there were witches. The Bible said so. The Bible commanded that they should not be allowed to live. Therefore the Church, after doing its duty in but a lazy and indolent way for eight hundred years, gathered up its halters, thumbscrews, and firebrands, and set about its holy work in earnest. She worked hard at it night and day during nine centuries and imprisoned, tortured, hanged, and burned whole hordes and armies of witches, and washed the Christian world clean with their foul blood. 
Then it was discovered that there was no such thing as witches, and never had been. One does not know whether to laugh or to cry. Who discovered that there was no such thing as a witch - the priest, the parson? No, these never discover anything. At Salem, the parson clung pathetically to his witch text after the laity had abandoned it in remorse and tears for the crimes and cruelties it has persuaded them to do. The parson wanted more blood, more shame, more brutalities; it was the unconsecrated laity that stayed his hand. In Scotland the parson killed the witch after the magistrate had pronounced her innocent; and when the merciful legislature proposed to sweep the hideous laws against witches from the statute book, it was the parson who came imploring, with tears and imprecations, that they be suffered to stand. 
There are no witches. The witch text remains; only the practice has changed. Hell fire is gone, but the text remains. Infant damnation is gone, but the text remains. More than two hundred death penalties are gone from the law books, but the texts that authorized them remain. 
It is not well worthy of note that of all the multitude of texts through which man has driven his annihilating pen he has never once made the mistake of obliterating a good and useful one? It does certainly seem to suggest that if man continues in the direction of enlightenment, his religious practice may, in the end, attain some semblance of human decency.

53 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

... och enligt vissa nya kristna författare är bevisbördan på vår sida. Det är upp till oss humanister och skeptiker att bevisa att häxor faktiskt inte finns. Det är inte upp till den troende som påstår att häxor finns att framföra goda argument för sin tro.

Tur att vi nu lever i en tid då man helt enkelt kan ignorera sådant utan risk för sitt liv och sin hälsa.

Lars vd H sa...

Vilka kristna författare tänker du på och i vilket sammanhang?

Bo sa...

Det är inte bara häxor som inte finns.

Snart finns inte heller gud.
Se t.ex. Lars påstående om att när han säger sig tro på gud så innebär det inte att han tror på gud.
Eller när Mattias nämner gud så menar han inte gud utan något annat.

Men texten består och för att förklara detta så åberopas 'högre filosofi'.

Eric Wadenius sa...

Lars,

-"Vilka kristna författare tänker du på och i vilket sammanhang?"

Vill inte nämna namn, men författaren författar kommentarer på denna blogg med jämna mellanrum.

Vad avser sammanhang så menar författaren i fråga att det är den som inte tror på påståendet att en gud existerar som har bevisbördan. Det är som att anse att den som inte tror på påståendet att häxor existerar har bevisbördan...

Björn Bäckström sa...

Eric W 2012-07-25 11:36

;-D

Lars vd H sa...

@ Eric:
Då skulle det vara spännande att få reda på om det är häxor här i vårt svenska samhälle han menar finns, eller om det handlar om häxor i bibeln, för vilka de var är nog inte så lätt att veta, och därigenom är frågan om existens inte mogen ännu.

@ Bo:
Det är inte första gången i samtal med en ateist jag märker av en viss nästan religiös fundamentalism när det gäller betydelsen av ord; man önskar t o m bestämma hur alla andra bör förstå och bruka ett ord, speciellt de religiösa orden (som om de generellt skulle lyda under andra lingvistiska lagar), men
Vi måste ju alla någon gång i livet acceptera att de flesta ord vi använder kom till innan vi föddes och att vi inte förfogar över dem annat än som lån.

Bo sa...

Lars

Du får använda ord som tro hur du vill. Det är inte det jag kommenterar. Utan vad du lägger i ordets betydelse.

Lars vd H sa...

Aha...... Jag förstår.... Jag får använda ord som jag vill, så länge jag inte använder dem som jag vill...

Är det inte egentligen så att ordet tro får betyda vad som helst, så länge det inte hotar din argumentation? Och om det gör det så är det mer troligt att ett antal miljoner människor som har detta ord som en teknisk term använder ordet fel än att du har missuppfattat ordet och resonemanget.

Ordet tro betyder flera saker: Överför ordet till engelska. Då får du exempelvis följande användningar

assertion,
assessment,
belief,
claim,
confidence
conviction,
creed,
faith,
guess,
opinion,
trust,

...bara för att nämna några. Så vilken betydelse exakt anser du att ordet har på svenska, och exakt vilken betydelse använder jag, och vilken har jag missat?

Bo sa...

Lars

Som sagt använd det precis som du vill och var precis så otydlig som du vill.
Det gör du ju ändå. Att i ena stunden påstå att du inte tror på gud för att i nästa högtidligt på att du tror. Fortsätt så.

Lars vd H sa...

Okej, Eftersom du först inleder en diskussion med ett tjuvnyp, och sen undviker att svara på följdfrågor och inte heller kan förklara eller exemplifiera tydligt på vilket sätt jag enligt dig kör med dubbla budskap så kan jag väl bara förutsätta att du egentligen inget har något att komma med. Trist och faktiskt en aning fegt.

Bo sa...

Lars

Jag började inte en diskussion. Jag anser att det är meningslöst med dig och din 'höga filosofi' eller 'religiösa språk'.
Jag påpekade att även gud är på väg ut, på samma sätt som häxor var en gång, och tog dig som exempel.

Eric Wadenius sa...

Lars,

-"... och därigenom är frågan om existens inte mogen ännu."

Jo, frågan om existens är löst av varje mogen individ. Enbart omogna barn, och vissa kristna, tror fortfarande att de existerar.

Lars vd H sa...

@ Eric

Nu är det tydligen jag som söker bruka vetenskaplighet och du common sense. ;-)

@ Bo

Håller inte, du har inget belägg, bara en "from" önskan.

Eric Wadenius sa...

Lars,

-"Nu är det tydligen jag som söker bruka vetenskaplighet och du common sense"

Tror du att häxor existerar eller någonsin har existerat? Skulle du kunna referera mig till de vetenskapliga undersökningarna som övertygade dig om din tro i denna fråga, eftersom du verkar vilja bruka vetenskaplighet...

Bo sa...

Lars

"Håller inte, du har inget belägg, bara en "from" önskan."

På samma sätt som min fromma önskan är att det inte finns något skogsrå.

Ulf Gustafsson sa...

Bo och Lars,

Kanske kan vi komma överens om:

1. Männniskans förmåga att finna inspiration i Gud är inte påväg ut.
2. Människans möjlighet att försvara sin handlingar med hjälp av "Guds vilja" är på väg ut.

Bo sa...

Ulf

1. Nja Gud är annorlunda beroende på vem du frågar. På det hela mer flyktig än skogsrået. Så när någon hänvisar till gud kan det slås bort som skitsnack.
2. Ja.

Lars vd H sa...

@ Eric

De enda häxor jag kan tänka mig finns, är 100% människor av kvinnligt kön, som kanske beter sig mindre trevligt. Kallas ibland också för kä***g.

Annars tror jag inte på dem.

Så när det gäller det vetenskapliga tänkte jag bara på att 'om man inte vet vem någon talar om hur ska man då kunna svara på om denna person finns'. Att det inte finns häxor kommer jag fram till på samma sätt som du gissningsvis gör - genom common sense...

Jag har polare som tror på häxor utifrån bibeln, och det är väl det vi talar om. DEssa personer har utgått ifrån den märkliga tanken att allt som Bibeln talade om då, även finns nu, så om det talades om demoner i GT och NT, så är det bara att gå ut och leta och finna... "och ta mig tusan: där är dom!" Jag finner givetvis resonemanget tvivelaktigt, och för att återgripa Benzocaines fråga i posten "Konflikt", så håller jag mig givetvis på en mer naturalistisk och empirisk bog i denna fråga. Jag tror inte häxor finns, ingen har någonsin kunnat bevisa eller ge evidens för dem på något sätt, men givetvis är jag öppen. (Jag hoppas då på att de hellre liknar den fagra Magica de Hex än den snälla Madame Mim.)

Jag söker i samma texter hellre andra svar än att jag måste söka andar. Oftast är det stora undret (och budskapet) som Jesus gör inte det att demonen försvinner, utan att folket tar tillbaka den drabbade in i gemenskapen, vilket enligt vissa dåvarande teologer (förmodligen påverkade av östlig karmafilosofi) skulle vara omöjligt. Så vad de teologer som letar efter demoner gör är alltså att arbeta i motsatt riktning till Jesus, och driva personer som syndabockar ut ur samhället bara för att de ex tänker annorlunda.

@ Ulf:
1)Som samhällsinspiratör är han på väg utför ganska brant och hastigt, men inte som individuell inspiration.

2)Primärförklaring (Gud sade): Ja, sekundärförklaring (Gud får mig att tycka): nej

Eric Wadenius sa...

Lars,

Tack för ett öppet och ärligt svar. Det uppskattas.

Min poäng var exakt densamma som du gjorde: vetenskaplighet är inget man använder när man avfärdar existensen av saker som häxor (och älvor, tomtar, troll osv). Däremot är det något man skulle använda för att etablera deras existens.

-"DEssa personer har utgått ifrån den märkliga tanken att allt som Bibeln talade om då, även finns nu, så om det talades om demoner i GT och NT, så är det bara att gå ut och leta och finna..."

-"Jag tror inte häxor finns, ingen har någonsin kunnat bevisa eller ge evidens för dem på något sätt, men givetvis är jag öppen."

Men då undrar jag; varför skulle religiösa människor vittna till fördel för dessa övernaturliga personers existens (med risk för förföljelse och till och med död) om det inte fanns någon sanning i det? Det finns ju miljoner människor idag som kan vittna om att de upplevt häxor och häxkraft (framför allt i Afrika och USA). Menar du att alla dessa vittnesmål, även när vittnena gör det med risk för sig själva, inte någonsin kan vara tillräcklig evidens för att göra det rationellt att tro att dessa personer med övernaturliga krafter har existerat? Extra otroligt blir det för att det går att visa att dessa personer medvetet önskar bekräfta gamla bibliska texter, menar du?

Hoppas du ser liknelsen... :)

Ulf Gustafsson sa...

Bo,

Jag förstår i inte dina problem med att man kan hävda att man inspireras av Gud. Varför måste gudsdefinirionen vara solid för att gillas som inspirationskälla? Jag antar att även du insprieras av diverse otydliga "saker" som ibland kan vara svåra att konkretisera.

Ulf Gustafsson sa...

Lars, vi är nog överens om de två punkterna. Med "möjlighet att försvara" tänkte jag ur sammhälletsperspektiv, vilket jag anser kräver att en primär förklaring accepteras.

Bo sa...

Ulf

Jodå jag anser att man kan inspireras av historierna om gud, något annat sagoväsen eller annan abstraktion. Dock inte av sagoväsendet i sig eftersom det helt enkelt inte finns.

Lars vd H sa...

@ Eric

De texter som ligger till grund för vår bibel är ett hopkok av ögonvittnesskildringar och mer litterära berättelser om olika saker. I GT är det mer av mytisk karaktär, men där har man ju bland judiska skriftlärde traditionen att aldrig läsa en text okommenterad (vilket även ses när Jesus får läsa en text i Nasaret).
NT innehåller fler "fantasy"-liknande texter än myter, och blir så svårare att skilja ut, speciellt som evangelisterna verkar ha rafsat ihop allt som fanns om Jesus och sen gjort det till något sammanhängande.

Vad är sen evidens när det gäller inre upplevelser. En trött soldat som förr trodde sig se en huldra, när han står på vakt, kanske nu tror sig ha sett en älg eller en fiende. Så om de har lärt sig från ungdomen och tidigt vuxenliv (inget barn är så lättlurat att tro något utan avidens)att det finns häxor, så kommer märkliga saker att riskera få den förklaringen. Att man inte vill sluta tro på något man lever för sker inte bara ´hos religiösa, utan även inom politiken och vetenskapssamhället, där man vägrar släppa gamla sanningar trots bevis. Man ser nog evidensen, men vägrar ändå eftersom det kostar för mycket känslomässigt att erkänna sina misstag. De skulle nog leva på sina bevis ändå.

Skulle du våga det om du plötsligt skulle "erfara" att Gud fanns?

Vår fåfänga är kan vara letal.

Ulf Gustafsson sa...

Bo,

Men att sagoväsen verkligen finns har aldrig varit ett krav för inspiration.

Bo sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Bo sa...

Ulf

Det är historien om sagoväsendet som kan ligga till inspiration. Inte sagoväsendet i sig. Det finns ju inte.

Hade du inte hört historien så hade du aldrig blivit inspirerad.

Eric Wadenius sa...

Lars,

-"Man ser nog evidensen, men vägrar ändå eftersom det kostar för mycket känslomässigt att erkänna sina misstag."

Och detta resonemang gäller inte dem som spenderat hela sin liv med att följa en människa i tron att han är Messias, för att sedan abrupt, till deras förvåning och besvikelse, se honom dödad?

Du har nu presenterat två klara argument mot bevisen i form av vittnesmål av frälsta.

-"Skulle du våga det om du plötsligt skulle "erfara" att Gud fanns?"

Jag skulle kunna svara på olika sätt här, men jag väljer att tolka dig så välvilligt som möjligt. Även jag befinner mig givetvis i en kontext, och denna kontext säger mig att de flesta som säger sig "erfara" en gud måste ha missförstått sin upplevelse, då det finns mängder av motstridiga "erfarenheter" av gudar och alla kan omöjligt motsvaras av något faktiskt yttre existerande. Statistiskt sett är även min en av dessa, det måste jag först erkänna.

En annan kontext jag är uppvuxen i är att den som hör röster har psykiska problem, vilket gör att detta vore något jag var tvungen att undersöka innan jag gick vidare. Om jag "erfar" en gud finns en risk att jag är psykiskt sjuk.

Om jag finner att jag inte är psykiskt sjuk så har jag fortfarande det statistiska problemet kvar. För att övervinna det vore jag tvungen att söka yttre verifierbara evidens innan jag ansåg mig ha rationella skäl att tro. Om jag erfor en kristen gud måste de evidensen jag finner vara så goda att skulle övertyga även de som har "erfarit" något motstridigt till min upplevelse, annars har jag inga rationella skäl att tro på min "erfarenhet".

Lars vd H sa...

@ Eric
Och om dessa evidens var så goda att du inte kunde tvivla även om andra runt dig sa att du var galen? Men vi tänker oss att du blivit aktiv i en församling och nu skulle avslöja här på bloggen Att du såg Jesus som din personlige frälsare: Hur skulle det kännas? Du vet ju hur kommentarerna skulle se ut ;-) ?

Jo jag tror att Jesu lärjungar kände sig väldigt lurade och dessutom rädda för att själva bli dödade.

När det gäller "argumenten" så är de inte speciellt upphetsande, utan t o m gammal skåpmat. Enligt ex Dissonansteorin (Leon Festinger)krävs det ganska mycket för att man skall överge en tidigare livssyn/livslögn, eftersom den i släptåg för med sig så mycket annat av värde:

Vänner,
motivationer,
känslor,
vanor,
språkbruk,
kanske jobb,
kanske ens älskade,
kanske boställe,
tankar,
kognitioner,
tolkningsmallar,
ceremonier.

Även för en forskare kan detta gälla. Jag vet en forskare vars hela livsverk smulades sönder av en polares avhandling. Han såg allt detta försvinna. En idrottare som är dum nog att dopa sig, samma sak. I grund händer ju samma sak när man genomgår en skilsmässa eller någon dör i ens närhet.

Ulf Gustafsson sa...

Bo,

Ja, när min farmor berättade om sin mors starka personlighet och hennes trots mot pastorerna som hon ansåg var makthungriga och inte egentligen brydde sig om människorna i församlingen, så är det en inspiration för mig. Det är berättelsen som inspirerar, inte min farmors mor, som jag aldrig träffat. Berättelsen kan faktiska vara påhittad, men ändå inspirera mig.

Kan vi nu vara överens om att:
1. människors förmåga att finna inspiration i Gud på ett personligt plan inte är påväg ut?

Det vore trevligt om du och Lars i alla fall hade något att vara överens om :)

Bo sa...

Ulf

Nej, mitt förslag lyder i så fall att människors förmåga att finna inspiration i berättelsen om gud på ett personligt plan inte är på väg ut. Den är av samma typ av inspiration som vilken godtycklig mytologisk figur orsakar.

Bara för att förtydliga: jag anser att en påhittad historia kan mycket väl inspirera. Jag anser att det är fel att påstå att gud inspirerar eftersom det innebär att gud skulle finnas, vilket jag finner ytterst osannolikt. På samma nivå som tidigare nämnt skogsrå.

Bo sa...

Angående att Lars och jag skulle vara överens om något över huvud taget.
Det är omöjligt för mig att veta eftersom Lars när som helst kan ta till högre filosofi eller religionsspråk.
Det finns ingen möjlighet för mig att avgöra när så sker.

Lars vd H sa...

@ Ulf (och Bo)

Vi är väl överens att inte vara överens. Vilket för alld el inte utesluter att vi plötsligt är överens i en fråga vi inte tänkte på, vilket givetvis inte skulle störa mig.

Sen är det väl så att personer ibland tänker på så olika sätt att man aldrig skulle kunna komma att förstå varann, vad som än sker, och utan att någon part bör klandras - man är bara väldigt olika.

Sari sa...

Lars, ang att ändra uppfattning - "Jag vet en forskare vars hela livsverk smulades sönder av en polares avhandling. Han såg allt detta försvinna." Det är ju en äregrej för många vetenskapare att kunna ändra uppfattning in the face of evidence, hur stora de personliga förlusterna än skulle vara. Mycket av forskningen går ju typ ut på att överbevisa sig själv. Jag förstår absolut de präster som har tappat sin tro men inte vill outa sig, det är såklart jättemkt som står på spel m familj och jobb och allt. Tycker dock inte den situationen är riktigt jämförbar med t.ex en idrottare som dopar sig, då så mkt av exvis kristen tro går ut på just blind tro. Dopar man sig så gör man ju det väl medveten om vilken risk man tar. Dessutom kan omgivningen vara så extremt dömande, varierar såklart mkt men toleransen minskar oftast i takt med ökande religiositet. Därför blir det inte lika traumatiskt för hela familjen eller t o m släkten om en forskare skulle misslyckas i karriären jämfört med om en älskad familjemedlem plötsligt blev lovligt byte för hin håle.

Kanske inte så kul att erkänna att man har haft fel alla gånger, men även ateister av min typ (som är 99,9999999999...% övertygad) medger oftast att det finns en liiiiiten liten risk att det faktiskt finns en gud. Jag skulle precis som Eric först börja ifrågasätta mina egna erfarenheter och andra möjligheter t mina upplevelser, men om det på nåt sätt kunde bli bevisat bortom alla möjliga tvivel att gud finns så är det ju inte mer med det. Enda sättet att växa är genom att förändras. Traditioner och sånt kan man ju alltid omtolka ifall man vill, inget säger att man måste överge dem bara för att. Och tappar man vänner/älskade pga att man byter livsåskådning, ja då kanske de inte var så mkt att ha till att börja med...

Lars vd H sa...

@ Sari:

Visst finns det skillnader mellan exemplen, men just i de tillfällen som många faktorer (såsom i listan ovan) är inblandade är det svårare att våga erkänna eftersom offret blir för stort. Så i grund tror jag inte att vi diskuterade präster i allmänhet eller idrottar och professorer, utan de personer i synnerhet som inte vågar erkänna ex att dera grunder för att tro på häxor inte ens är minimal utan obefintlig.

Jag skulle ju hoppas att de/jag precis som du ch Eric alltid har ett mod att som du och Eric ifrågasätter och analyserar våra erfarenheter och bevekelsegrunder, eftersom det är något man aldrig bör sluta med var man än står.
Jag försöker så gott jag kan, även om jag känner mig lika 0vertygad om min sak som du om din. En tidigare kärlek valde att göra slut när hon förstod att min religion verkligen var på allvar. Samtidigt var det märkligt för vi hade oerhört mycket gemensamt. Men jag har rätt många vänner ifrån humanister till asatroende och wicca-spiritualister, och som du säger vänner som försvinner för tros skull kanske man kan avvara.

Lennart W sa...

Sari, om du med "99,9999999999...%" menar oändligt många decimalnior (dvs som ett gränsvärde) måste jag upplysa dig om att det blir precis samma sak som 100%. Dvs skillnaden mellan 100% och 99,9999999999...% är exakt noll, och inte bara "liiiiiten liten". Detta är ett rent matematiskt resultat.

Skulle du förresten själv våga komma ut bland dina nuvarande vänner med att du blivit katolik? (Som exempel, och om så vore sant..)

Lennart W sa...

Senaste numret av tidningen Axess har temat "religion bortom vetenskapen". Läs Appleyards artikel "den irrationella ateismen" om hur (ny-) ateismen kan vara allt annat än tolerant och t.o.m. ganska sektlik, t.ex. mot avfällingar från den "rätta" sortens ateism.

Lennart W sa...

Hittade förresten artikeln, på orginalspråk:

Against the Neo-Atheists

Läs lite i början iaf.

Sari sa...

Lennart, orka peta med matematiken. Du förstår vad jag menar. Jo det skulle jag, varför inte? Det är bara jag i min vänkrets som har det här nördiga "intresset". Visst att jag inte umgås med så många troende men tex så är en av mina bästa kompisar vippen att gå tillbaka t jehovas och två andra är från LO-familjer. Internationellt sett har jag en hel del katolska kompisar, snarare är det så att jag inte riktigt vågar outa mig som ateist...eller, det är exakt så.

Sari sa...

Lars, en liten reservation ang kärleksförhållanden. Själv skulle jag nog ha mycket svårt att bli kär i/vara tillsammans med en religiös man då det ofta är så mycket annat som följer med paketet. Men det beror väl också på vad det är för förhållande, är det ens livs kärlek så delar man ju förhoppningsvis samma värderingar redan. Om de bibehålls så kanske det funkar ändå. När det gäller vänner däremot så tycker jag att religionen är helt orelevant. Åtskillnaden för mig handlar om acceptans vs faktorer som påverkar ens eget liv. Ska man skaffa barn ihop kan det ju bli riktigt jobbigt.

Lars vd H sa...

@ Lennart W:

.."..There have been threats of violence. De Botton has been told he will be beaten up and his guts taken out of him. One email simply said, 'You have betrayed Atheism. Go over to the other side and die'..."...

.."..De Botton finds it bewildering, the unexpected appearance in the culture of a tyrannical sect, content to whip up a mob mentality. “To say something along the lines of ‘I’m an atheist; I think religions are not all bad’ has become a dramatically peculiar thing to say and if you do say it on the internet you will get savage messages calling you a fascist, an idiot or a fool.."..

Stollar finns det ju gott om, och hot likt dessa är ju vardagsmat bland oss kristna. Vi har ju nog t o m större utrymme för fantasin när det gäller hot än ateisterna, eftersom vi kan ta till den himmelska sfären i våra hot.

Men 1) Vem är denne Bryan A.?
2) Undrar hur många ateister det finns som känner sig intimiderade på internet och på ex tidningarnas kommentartrådar av sina motståndare? och ännu värre av sina egna?

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Appleyards artikel är i mångt och mycket värdelös, i meningen att han bemöter en obefintlig rörelse och gör detta utifrån lösryckta citat mm.

Men eftrsom du, och andra, återkommer till den så får jag väl ändå utveckla min kritik. Skall skriva en post om denna under dagen.

Lars vd H sa...

@ Sari

Jag känner till några kärleksförhållanden/äktenskap mellan ateist och religiös. Dessa verkar inte så mycket värre/bättre än andra. Deras barn är som andras

Men jag håller med dig. Jag gissar att krävs mer av andra bärande personlighetsdrag och gemensamheter för att man skall kunna upprätthålla kärleken när förälskelsen släpper, och frågan är hur långt är man redo att gå och vem kommer stryka på foten inför den andra? Finns det andra faktorer som i sådana fall avgör?
(kvinnor brukar ju oftast få stå tillbaka i heterosexuella relationer, men sen å andra sidan ta initiativ till skilsmässa, skulle det vara samma sak här? att kvinnan får stå tillbaka med sin livssyn? etc etc..

Spännande frågor...

Gunnar Lindholm sa...

Får börja med en "nördvarning", men angående 99,999999... %

Det är väl viktigt att vara korrekt? ;)
Om du ville vara nästan men inte exakt 100% så skulle du bara lagt till "9" och eventuellt fler siffror efter sista punkten. T.ex.

99,9999...9 %
99,9999...92718281828459045 %

(och vara beredd på att svara på hur många 9:or du har utelämnat samt hur du gjort den beräkningen)

När man säger "Du förstår vad jag menar." så innebär det ju: "jag utgår från att du tolkar det jag skriver på exakt samma felaktiga sätt som jag".

Det tycker inte jag är en bra grund för att diskutera saker och ting.

Matematik, som det används i vardaliga livet

Slut på dagens nördutbrott....

Lars vd H sa...

@ Gunnar Lindholm

Innebär "Du är en smutsgris" att man är en lortig individ av släktet Sus Domestica, eller något annat?

Innebär 99,999999999999 % att man är just 99,999999999999 % säker, vilket kan verifieras, eller något annat?

Jag förstod Saris retoriska tydlighet vilket väl du också gjorde, eftersom du näppeligen annars skulle ta upp frågan..

Eller är detta ytterligare ett exempel på språklig fundamentalism med sin instrumentalisering av vardagsspråket som jag sett grassera mer i humanistiska/ ateistiska kretsar än andra?

Sari sa...

Lennart, inledningen lät som början på en Bellman-vits och resten var inte mycket bättre. Jag är ledsen.

Gunnar Lindholm sa...

Lars vd H,

Jag förstod också vad Sari menade men ibland tar nördgenen överhanden.

Eller är detta ytterligare ett exempel på språklig fundamentalism med sin instrumentalisering av vardagsspråket som jag sett grassera mer i humanistiska/ ateistiska kretsar än andra?

Den gemensamma nämnaren är snarare besserwisser, asperger, för många akademiska poäng inom matematik eller vad man nu vill skylla det på.

Annars är det väl ganska bra att vara tydlig?

Sari sa...

Haha Gunnar, whatever.

Sari sa...

Lars, exakt. Det Kan givetvis funka. De flesta är ju inte så brydda vad gäller religion heller. För mig skulle det nog inte det, men man vet aldrig. Känns bara som det är upplagt för konflikt och slitningar, och förhållanden är ju svåra nog som de är. Ang det där med att stå tillbaka- även i dagens "jämställda" förhållanden är det ofta så att mannen lär kvinnan om saker som inte specifikt har med vardagslivet att göra. Politik, religion, vetenskap, ekonomi. Man iklär sig olika roller.

Lars vd H sa...

@ Gunnar:

Gen, mem eller ovana....

Fast det finns ett bra engelskt uttryck "Own your nerd", att man ska vara stolt över sin specialkunskap /förmåga....

Kristian Grönqvist sa...

Visst kan det uppfattas på flera sätt.
När vardagen för de flesta människor sysslar med max två decimaler, varför skulle sju göra det intressantare.
Men det är just den nördigheten som å andra sidan gör Big Bang Theory lustfyllt rolig. Eller när praktik kolliderar så uppenbart med nördighet...

Benzocaine sa...

Några blandade kommentarer:

Min sannolikhet för ateism är exakt 1, dvs för mig är det helt otänkbart att det finns gudar. Man kan ju som Lars, mena att det beror på hur man definierar gud (visst är det så du argumenterar Lars?) men det ger i så fall nonkognitivism.

Min definition på en gud är en övernaturlig varelse som interagerar med vår värld. En sådan är jag alltså exakt 100% övertygad om att den inte kan finnas. Anledningen till att jag har "valt" den definitionen är mångfaldig "including but not limited to": Det är den betydelse ordboken ger, det är en beskrivning som passar alla gudar (från Braman till... öh, vilket är det senaste tillskottet, Jesus?), det är en definition som utesluter rent naturliga fenomen och blinda krafter...

Vad gäller människans förmåga att finna inspiration av gudstro så är det en definitionsfråga. Förmågan finns ju alltid där, även latent om samhället blir ordnat så att ingen levande människa för tillfället finner inspiration i gudstro. Men samtidigt visar sociologiska undersökningar att social trygghet och en viss ekonomisk levnadsstandard gör att gudstron avtar bland människorna. I en tänkt värld helt utan någon form av otrygghet skulle antagligen gudstron försvinna, eftersom ingen hade behov av den hypotesen.

Gudstro handlar alltså mindre om (o)kunskap än om (o)trygghet. Den som har behov att tro kommer alltid hitta rationella skäl att tro. Vårt psyke är sådant att vi fattar många beslut automatiskt innan vi blir medvetna om dem. Först därefter rationaliserar vi. En troende har den förmågan lika mycket som en ateist.

Nyateismen är en ideologi har jag lärt mig. Eftersom ateism inte är någon ideologi är det tydligen det som är skillnaden mot "klassiska ateister".

Benzocaine sa...

Vad gäller häxor så finns ju Wicca-häxor, men att de har övernaturliga egenskaper, eller besitter mer kunskap om världens egenskaper än vetenskapen* tror jag absolut inte på. Snarare är det så att de tolkar helt naturliga vardagsfenomen som övernaturliga.

* Med att besitta "mer kunskap om världens egenskaper än vetenskapen" menar jag att wicca-häxor skulle känna till naturliga krafter, kausalsamband mm som inte vetenskapen känner till (dvs att det som vi uppfattar som övernaturligt i själva verket är naturkrafter som wiccaner kan utnyttja).

city sa...

thanks for sharing..

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se