30 juli 2012

Tidspilen (2)

I inlägget Tidspilen levererades den riktigt enkla versionen av kopplingen mellan entropi och tiden. Nedan följer den lite mer omfattande versionen, vilken även innefattar en vetenskapshistorisk tillbakablick, samt avslutas med en spekulation om hur det kunde komma sig att vårt universum hade så låg entropi till att börja med (om det nu var början).

9 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Kvick respons. Bra!

Sari sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lennart W sa...

Penrose ska också verkligen ha credd för att han under många år så envist har satt fingret på den här frågan om den låga startentropin. Fast hans bok "cycles of time" där han presenterar sin egen lösningsidé (CCC) är aningen svår. De matematiska appendixen är svårgenomträngliga även för mig.

Måste också nämna en annan kul (och lättillgänglig) bok som är intressant om inte annat för dess vetenskapshistoriska innehåll: "the book of universes" av Barrow. Tar t ex upp Lemaitre och BB, men även mer nutida idéer.

Benzocaine sa...

Har tiden egentligen en riktning? När jag studerade saken (egentligen studerade jag allometri, men tiden kommer in där också) så visste man inte. Alla fysikens reaktioner kan gå baklänges utan att något fundamentalt ändras. En kastparabel ser t.ex likadan ut framåt i tiden som bakåt.

Och när tiden är relativ och ingen absolut tid finns, hur funkar det då? (Sedan Aristoteles tid såg man ju tiden som något som flödade, ungefär som en flod, men det ikullkastades av fysiken).

Sist jag läste in mig på området tvistade man fortfarande om tiden har en riktning, och om den inte har det, hur det kommer sig att vi upplever det så.

Benzocaine sa...

Lennart, om vi tänker oss en skala från 0 till 1, där 0 är lägsta möjliga entropi och 1 är högsta möjliga entropi, hade några processer kunnat äga rum över huvud taget om entropin hade varit 1? Hade det kunnat existera någon Gibbsk fri energi under de förhållandena?

Ulf Gustafsson sa...

Jag tänker mig tiden som en kulturell konstruktion. I naturen finns det många cykliska fenomen: årtidsväxlingar, solens och månens passage över himlavalvet. Dessa räknades av människor 1, 2, 3, 4, ... Detta blev mått på tid och att man börjar räkna med ett och sedan adderade ett gav tiden en riktning.

Senare visade det sig att tiden blev användbar i fysiken och för att beskriva universum. Men där får tiden andra egenskaper, jämfört med tiden som kulturella konstruktionen.

Vi kanske skulle ha två olika tids begrepp?

Sedan har vi kopplingen mellan ökande entropi och tidspilen. Om ökande entropi bara är ett statistiskt fenomen, då minskar entropi i sällsynta fall. Går den fysik-tiden bakåt då?

Benzocaine sa...

Ulf, det finns olika tidspilar, se min länk "om tiden har en riktning" ovan. Entropin är bara en. Vissa av de här tidspilarna är inkompatibla.

Jag har svårt att tro att den person som befinner sig i ett system där entropin minskar av en slump skulle uppfatta det som att tiden gick baklänges. (Inkompatibilitet mellan tidsriktningen som entropi och som mental upplevelse).

En lustig sak är att till och med kausalitet kan gå bakåt i tiden (dvs orsaken händer efter effekten). Det har inte säkert verifierats, men möjligheten finns åtminstone i teorin.

Var det inte Hawking som föreslog att universums födelse kunde förklaras utifrån universums egenskaper, dvs att orsaken till Big Bang finns i universum självt, eller har jag missförstått?

En annan hypotes jag har sett är att en kvantfluktuation "lånade" energi från framtiden och gav upphov till BB. Jag är dock skeptisk till den hypotesen om jag har förstått den rätt.

Benzocaine sa...

Det finns till och med seriösa vetenskapliga hypoteser om att tidsresor är möjliga. Till exempel denna publikation (länk). Samma artikel beskriven i massmedia: (länk1) (länk2)

Ulf Gustafsson sa...

Benzo,

Än större skäl att tala om olika tidsbegrepp. Jag tror det är extremt osannolikt att entropin minskar i ett slutet system som kan innehålla en person, men om det skedde tror inte jag heller att det skulle uppfattas.

Jo, det var essansen av Hawkins senaste bok har jag hört.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se