18 juli 2012

Världens första genetiskt modifierade människor födda (för länge sedan)

Översatt från Mail Online. Gamla nyheter som verkar komma i retur nu, kanske eftersom de inte uppmärksammats förut?
Världens första genetiskt modifierade människor har skapats, visade det sig igår kväll.

Men avslöjandet att 30 friska barn föddes efter en serie experiment i USA har väckt en rasande debatt om etik.

Hittills har två av barnen testats och man har kunnat bekräfta att de har gener från tre föräldrar.

Femton av barnen föddes under de senaste tre åren som ett resultat av ett experimentellt program vid Institute for Reproductive Medicine and Science of St Barnabas in New Jersey.

Barnen föddes av kvinnor som hade problem att bli gravida. Extra gener från en kvinnlig donator sattes in i deras ägg innan befruktningen i ett försök att göra det möjligt för dem att bli gravida.

Genetiska tester på två ett-åriga barn har bekräftat att de har ärvt DNA från tre vuxna - två kvinnor och en man.
Läs hela artikeln här.

18 kommentarer:

Lars vd H sa...

Hur är det?

Om det finns ett skadat genom: Är klipp-och-klistra från annan person den enda möjligheten, eller kan man reparera på annat sätt?

Kristian Grönqvist sa...

Lars vd H

De finns de, som påstår att det räcker med att be till Gud...

Lars vd H sa...

För all del Kristian, men jag tror att det skulle vara svårt att få forskningsanslag med av dig nämnd metodik. ;-

S sa...

Lars, säg inte det! Det finns ju en viss fond att vända sig till...

Benzocaine sa...

Svar på första frågan: Jag tror inte att tekniken finns att "bygga gener" ännu, men utvecklingen går framåt så det kan ha ändrats sedan sist jag kollade (vilket var många "herrans" ;-) år sedan).

Det beror också lite på vad som menas med "skadat genom".

Jag vet inte riktigt vad blogposten vill säga, och ingen verkar vilja diskutera saken här heller.

Att skapa ett embryo från tre olika personer ser jag inget problem med per se, men man skapar ju barn som inte fick välja. Å andra sidan gör vi det varje gång vi skapar barn, även i sängkammaren.

Benzocaine sa...

Nu har jag läst artikeln. Vad det handlar om är alltså att man har injicerat friska mitokondrier i kvinnans ägg. Vad det var för fel på hennes egna mitokondrier förtäljer inte historien.

Mitokondrier är alltså en slags organell "cellens inre organ". Dess funktion är att vara cellens "energiverk". Den aeroba förbränningen (alltså den som kräver syre) sker här. Mitokondrier har dessutom eget DNA, som är skilt från DNA:t i våra kromosomer.

(Man tror att mitokondrierna har uppkommit ur en cell som "invaderade" en cell som saknade aerob förbränning, och började leva i symbios med den).

Det etiska problemet här är att man påverkar gener som går i arv, genom att tillföra mitokondrier (med eget DNA). Man har alltså inte påverkat DNA:t i kromosomerna, men man har indirekt påverkat arvet.

Att det här skulle leda till att man genmodifierar människor för att skräddarsy egenskaper är väldigt långsökt. DNA:t i mitokondrierna fyller endast funktion för mitokondrierna själva.

Frågar man barnen är de säkert bara glada för att de fick chansen att finnas.

Kristian Grönqvist sa...

MitokondrieDNA.t ärvs dessutom oförändrat av avlelsen hos kvinnor vilket har gjort den genetiska spårningen av våra rötter lättare än förmodat...

Lars vd H sa...

Spännande, Benzocaine!

Men om man dessutom för in en organell i en cell, så är ju inte det märkligare än att föra in ett genfrämmande organ i en "färdig" människa.....eller blodtransfusion Vari ligger då problemet?

"Skadat genom" ett genom som kanske saknade delar (typ telomerer = ändsnuttarna) Det är ju känt att man på vissa kromosomer kan klippa och klistra dit delar eftersom man vet vad de innehåller, men att byta mitokondrier var ju fiffigt. Kul att det funkade och kul att dessa mitokondriers arvsmassa kunde nedärvas så att (vem vet) inte skadade mitokondrier nedärvdes.

Benzocaine sa...

Lars, problemet är att när kvinnans könsceller bildas så överförs hennes mitokondrier till ägget. Det betyder att alla flickebarn som fått främmande mitokondrier kommer att ge dem i arv till sina barn osv.

Detta bryter mot det tabu som säger att man inte ska påverka något som kan gå i arv från en människa till en annan.

Vid en blodtransfusion eller organtransplantation påverkar man inte äggcellerna, men det har man alltså gjort här, om än indirekt.

Nu spånar jag, men man kan ju tänka sig att man lägger in lite fler spännande gener i en mitokondrie och skapar supermänniskor med supergener. De gener som mitokondrierna kodar för hamnar ju i cellen och skulle kunna utföra samma sak som om de satt i kromosomerna.

Lars vd H sa...

Jo, men som vid alla inplanteringar finns det ju en risk för avstötning, så det var ju tur att detta lyckades.

Att inte ändra det som går i arv är ju en modifierbar sanning.... så med lite faktabas, kan man nog visa att folk inte verkar bry sig när det sker halvt medvetet/halvt omedvetet, så jag tror nog man kan försvara detta handlande eller kritisera inkonsekvens/motsägelser hos kritikerna.

Att man inte alternerar arvsmassan vid en blodtransfusion stämmer för all del, men Det är fortfarande en stor förändring.

Benzocaine sa...

Lars, jag tror inte att det finns någon risk för avstötning i det här fallet, men det var en intressant tanke som jag faktiskt inte har något bra argument mot, bara magkänsla.

Risken skulle i så fall vara att mammans immunförsvar stöter bort embryot, så det skulle aldrig bli något barn om så skedde. Vad jag kan se finns det ingen risk att barnet skulle bli autoimmunt mot mitokondrierna.

"Att inte ändra det som går i arv är ju en modifierbar sanning.... så med lite faktabas, kan man nog visa att folk inte verkar bry sig när det sker halvt medvetet/halvt omedvetet, så jag tror nog man kan försvara detta handlande eller kritisera inkonsekvens/motsägelser hos kritikerna"

Hur menar du? Kan du utveckla? Grundproblemet här är att forskarvärlden har en tyst överenskommelse att inte utföra några ingrepp som påverkar vår arvsmassa. Riskerna anses för stora eftersom vi inte känner till de långsiktiga effekterna av att mixtra med vår evolution. En liten men befintlig risk är att vi utrotar oss själva på sikt.

Jag håller med dig om att just det här ingreppet, om jag beskriver det rätt, inte är problematiskt, men genom att bryta mot tabut så kan man ha öppnat Pandoras ask. Argumentet mot just det här ingreppet är ett slippery-slope: När det första tabut är brutet försvinner ett hinder mot att gå ännu längre. Det som inte fick göras är gjort. Jag gissar att det är där skon klämmer.

Dock har jag inte följt debatten så det kan finnas aspekter som jag inte har tänkt på.

Björn Bäckström sa...

Benzocaine 2012-07-19 00:39

"Grundproblemet här är att forskarvärlden har en tyst överenskommelse att inte utföra några ingrepp som påverkar vår arvsmassa.../...En liten men befintlig risk är att vi utrotar oss själva på sikt."

Jag tror att det som går att göra kommer att göras; förr eller senare. Med nu svårbedömda konsekvenser.

Jag tror till och med att med kunskapen och tekniken allmänt tillgängliga någon dåre (T.ex. en religiös extremist, typ September 11) kommer att försöka att manipulera arvsmassan just med syfte att ta död på mänskligheten. Även villains med psyken av den sort som 007 bekämpar i Bondfilmerna finns i verkligheten. Hemska tankar!

Björn Bäckström sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Björn Bäckström sa...

Benzocaine 2012-07-19 00:39

PS! Det har ju spekulerats att avsaknaden av med oss samtida civilisationer i det nära universum beror just på att civilisationerna inte mäktar ta sig över tröskeln till "den nya sköna värld" på grund av att känslor och förstånd inte matchar tekniken, utan vad som ernåtts går under.

Lars vd H sa...

Detta är ju en verksamhet som redan praktiseras på djur och basilusker, så att börja göra det på människor är inget större tekniskt problem, säkert inte heller etiskt, däremot kan det forsknings-paradigmatiskt vara svårt om det finns en överenskommelse.

När det gäller just den påverkan man redan driver är ju just detta ett bra exempel, men även yttre påverkan som kan påverka arvsmassa finns väl exempel på. Att ex låta de starkare individerna överleva genom att styra miljön på ett extremt sätt skulle nog kunna kritiseras med goda argument, eller användas för att försvara mitokondriebytet.

När det gäller avstötning så har ju inte celler direkt avstötning, men brukar ju dö om något händer som stör den förväntade jämvikten.

Jag kan inte se några teologiska hinder med experimentet (eller är jag för fascinerad för att vilja?)
Om man ex skulle ta till bibeln för att hävda att detta är olämpligt, så är det ju bara att läsa moseböckerna för att se hur Gud gör de mest märkliga för att skaffa fram avkomma åt folk; dödar, ljuger, utnyttjar, ändrar på naturen etc... Att "de trogna" ska få barn verkar vara centralt för den tidiga Gud (under den tid då han inte var ensam gud i hjärtat på sina efterföljare, så kanske var det en reklam grej för att bli mer populär: "Se på bara mig, Jag, kan fixa barn det kan inte Baal, för jag är den jag är. Minns det! Jahweh heter jag"


När det gäller slippery-slope, så är just snacket om slippery-slope den största faran: Alla använder det argumentet så mycket i alla möjliga tillfällen att man slutat lyssna på dem som använder det (i alla fall jag - så fort jag hör "slippery-slope" så osäkrar jag min revolver). I detta fall är det nog så väldokumenterad forskning med så bra erfarenhet från djur- och bakterie-kirurgi på gener att risken nog inte är så överhängande. Jag tror nog att de genetiker som sysslar med genetisk forskning inte vill göra vad som helst också av krasst ekonomiska skäl. Blir man känd för fel sak är det kört både för att man kommer hamna i påvens encyklikor, inte får några pengar samt kommer att nämnas tillsammans med Mengele...

Camilla Grepe sa...

Flera kommentarer tangerar farhågan om vad som händer på sikt om vi genmodifierar människor. Men hur stor är risken i praktiken? Det handlar trots allt om ett oerhört stort antal människor för att det ska få ett så stort genomslag att arten är hotad.

Jag har skrivit om det tidigare:

http://camillagrepe.blogspot.se/2008/10/lars-bern-str-med-bda-ftterna-stadigt-i.html

Benzocaine sa...

Björn, ungefär som Murphy's lag i den ursprungliga versionen? "Om man konstruerar ett system så att man kan göra fel kommer någon dum jävel förr eller senare att göra det".

"Tyvärr" tror jag det är omöjligt att utrota mänskligheten helt och hållet, men man kan få civilisationen på fall. (Människan och kackerlackan kommer alltid att överleva på grund av vår förmåga att överleva i så olika miljöer).

Vad gäller utomjordiskt liv så har jag massvis med funderingar, men de får inte plats här och är knappast relevanta i sammanhanget. Det kan ju tänkas vara många svåra passager livet måste passera för att en civilisation ska uppstå över huvud taget, och tänk om det finns avancerat liv i vår galax, bara det att vi inte har hunnit komma i kontakt med dem?

Benzocaine sa...

Lars, jag delar dina synpunkter i stort men jag har samtidigt stor respekt och förståelse för motsidans ståndpunkter. (Jag talar nu om medicinska etiker - inte om organisationer som "the Society for the Protection of Unborn Children", som uttalar sig i artikeln).

Vad gäller djur och bakterier så försöker man i möjligaste mån förhindra att de ska kunna komma ut från labbet och ut i den omgivande miljön. När vi har lärt oss mer om genetik kan vi säkert bättre förutspå vilka organismer som går att släppa ut och vilka som inte går. (När man genmodifierar bakterier har man vissa tekniker för att hindra att de överlever på egen hand, eller att de nya generna hoppar till andra arter). Om man genmodifierar människor kan man inte hålla dem instängda i ett lab livet ut, eller avliva dem efter försöket, som man gör med andra arter. De människorna kommer ut i naturen och kan sprida sina gener vidare. Den risken skyddar man sig som sagt mot när det gäller andra organismer.

Dock finns det ju farhågor från organisationer som motsätter sig genmodifierade grödor - en del argument är motiverade, andra inte så motiverade...

Överenskommelsen är väl inte explicit men det är gängse medicinsk etik. Det är det jag menar med tyst överenskommelse. Bryter man mot det så går man ju emot den etablerade etiken = man gör något oetiskt i de andra forskarnas ögon.

Avstötning beror på antigener på en organisms yta. Immunförsvaret reagerar på de antigenerna och bildar antikroppar. Men ett embryo har inget immunförsvar så när immunförsvaret bildas kommer det att "tro" att mitokondrierna är kroppens egna och inte bilda antikroppar mot dem, misstänker jag. Däremot kanske mammans immunförsvar skulle kunna reagera på främmande mitokondrier och angripa fostret, men det säger som sagt min magkänsla att det inte sker. Antikroppar reagerar ju på proteiner på en cells yta, och mitokondrierna är innanför cellmembranet.

Återigen: Jag håller med dig i grunden, men det är viktigt att lyssna på de medicin-etiker som manar till försiktighet. Det finns risker, och vi måste tänka efter före.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se