9 juli 2012

Ytterligare restriktioner på stamcellsforskning i EU

Visste du att Vatikanen med flera organisationer år 2006 lyckades få EU att införa långtgående restriktioner mot forskning på mänskliga embryonala stamceller? Nu är det dags igen. I Horizon 2020, det nu liggande förslaget till EUs framtida forskningsramverk, har restriktionerna förstärkts. Om planen går igenom kommer det blockera forskning som siktar på dramatiskt förbättrad behandling av sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar, Parkinsons och Alzheimers.

När Europeiska unionens råd möttes den 30 maj föreslog flera länder att EU helt stoppar finansiering till forskning på mänskliga embryonala stamceller.

Vi tycker att det behövs ett motstånd till dessa vetenskapsfientliga och inhumana krafter. Självklart behövs kontroll och restriktioner när det handlar om tillämpad forskning. Och ibland finns lika goda alternativ. Men den agenda som förbudsivrarna driver tycks grunda sig på religiösa dogmer, inte på medicinsk-etiska överväganden. I den etiska kommitté som idag beslutar vilka forskningsprojekt som ska få bidrag är religiösa företrädare kraftigt överrepresenterade.

Europeiska humanistfederationen EHF har startat en kampanj för att reformera reglerna. Deras två skrivelser, som är mycket läsvärda, finns på EHFs kampanjsida Keep Dogma Out of Europan Research.

54 kommentarer:

Benzocaine sa...

*ironi börjar*

Humanistbloggen kritiserar Katolska kyrkan alldeles för mycket. Det verkliga hotet är islam!

*ironi slutar*

Björn Bäckström sa...

Benzocaine 2012-07-09 22:14

Hur läsa? Kan du förklara...

Benzocaine sa...

Det ska tolkas som att jag tycker motsatsen, och att jag ser bloggpostens artikel som en bekräftelse på att jag har rätt.

Munken sa...

På tal om Vatikanen, när var det Katolska kyrkan slutade kastrera sina körgossar för att de skulle behålla sina ljusa röster även i vuxen ålder? Någon som vet?

Lennart W sa...

"Keep dogma out of european research"?
Dvs religiösa ska hålla käften, iaf om forskningsetik.
Demokrati?
Nä, inte alls förstås. EHF verkar uppenbarligen för att inskränka de demokratiska rättigheterna, iaf för såna som har "fel" motiveringar.

I dagens Sverige får alla rösta på vad de vill, av vilka skäl de vill. Kanske man inte ska ta för givet att det ska få förbli så? Ryt till mot de odemokratiska krafterna som t ex EHF!

S sa...

Lennart, ja precis så. Precis som de ska hålla käft om abort.

Kristian Grönqvist sa...

Folk som på riktigt tror att vin och oblat transsubstantieras till Jesu blod och kött skall nog helst hålla en låg profil om molekylär, biologisk eller kemisk forskning, kanske etik dessutom.

Lennart W sa...

Sari, själva poängen med demokrati är att även folk som inte tror och tycker som du (som naturligtvis vet bäst) har samma möjlighet att påverka som du i viktiga frågor. Du känner väl till det där citatet som brukar tillskrivas Voltaire?

S sa...

Lennart, det finns inget att diskutera. Det är sämre att döda en riktig människa än en liten cellklump. Så är det med det.

Nej vad är det för citat?

Nils sa...

Benzo,

tror din "analys" är något förenklad. Du får det att låta som om islam är för stamcellsforskning. Förr dristade sig påven till att kritisera islam medan han numera rättat in sig i ledet och – likosm Weiderud – sett fördelarna i att liera sig med andra religioner i kampen mot det sekulära.

Det nämns andra organisationer utan att precisera vilka de är, men jag antar att katolska kyrkan känner islams och andra religioners stöd i ryggen i den här frågan vilket ger förstärkt tyngd.

Per Ewert sa...

Precis, det måste vara mycket mer humant att skapa mänskligt liv i syfte att förstöra dessa i forskningssyfte än att använda sig av adulta stamceller. Är det en "religiös dogm" att ställa sig tveksam till detta? Låter mer än lovligt smalspårigt tycker jag.

Lennart W sa...

Sari: "Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den"

Om nu Voltaire verkligen sa precis så. Bra sagt är det iaf, både om vad demokrati är och att det faktiskt är värt att dö för.

tuttarolf sa...

Per Ewert,

Att det är stor skillnad på embryonala och adulta stamceller vet du säkert redan. Annars får du läsa på lite bättre.

Däremot har Lennart W en poäng i att alla har en röst i en demokrati, så även du. Jag lyssnar gärna och respekterar troendes åsikter även om jag inte håller med. Att hävda att man skall hålla tyst bara för att man uttrycker en åsikt som helt eller delvis står på religiös grund är inte hållbart. Man måste inte vara vetenskapsman, expert eller politiker för att nyttja sin rösträtt. De flesta av oss har dessutom stora kunskapsluckor inom många områden men röstar ändå.

Däremot kan du aldrig få mig att förstå hur man kan betrakta en cellklump som ett liv. Det är också missvisande att relatera till denna som ett "aborterat foster" vilket tyvärr även görs allmänt. Efter 4-5 dagar är ett embryo en samling celler med förutsättningar till att utveckla liv, inget annat. Det finns ingen hjärna, inget nervsystem, inga extremiteter. Ändå relaterar du till embryot som varande ett "mänskligt liv".

Det är den gränsdragningen jag har problem med. Vi skulle kunna diskutera 12, 18 eller 22 veckor då man faktiskt kan definiera det som ett foster eller ett liv. Men en cellklump...? Kan du/ni förklara?

Per Ewert sa...

Tuttarolf - just eftersom det är en etiskt avgörande skillnad mellan adulta och embryonala stamceller skulle man kanske vara försiktig innan man avfärdar varje synpunkt kring detta som "religiösa dogmer".
Vänligen, Per - en något störe cellklump.

Benzocaine sa...

Lennart W, att en liten men stark lobbygrupp bestämmer över andra människor är inte demokrati, det är diktatur.

Katoliker får gärna låta bli att forska på stamceller om de vill, men vilken rätt har de att förbjuda andra? Du ställer frågan som att det är de som vill forska som är förtryckare och inte de som vill förbjuda forskarna från att forska.

Dessutom, om KK har rätt att lobba för sin sak har väl Humanister lika rätt att lobba för sin sak?

Nils, jag antar att islam är mot abort och därmed indirekt mot stamcellsforskning. Min poäng är att islam inte har makt att påverka lagstiftningen för oss icke-muslimer, medan KK faktiskt är mäktiga och kan påverka din och min vardag. Lennart W kallar det för "demokrati". Jag kallar det förtryck av oliktänkande.

Lennart Widlund sa...

Benzo, då anser du väl även i så fall att djurrättsförespåkare inte har någon rätt att bestämma över om andra vill göra t.ex. plågsamma djurförsök? Om inte, så har du ett problem som du måste tänka över. Ö.h.t. fungerar ju våra lagar så att de gäller alla, och att alla (ALLA!) har rätt att påverka hur dessa lagar ska se ut, inte bara såna som tänker och tror som just du. I en demokrati blir det ibland på ett sätt som inte just du vill ha det.

Lennart Widlund sa...

Benzo: Ja, Humanisterna har också rätt att lobba för sin sak. Projicera inte din/er munkavlelinje på andra.

Benzocaine sa...

Ja precis Lennart, jag anser inte att djurrättsförespråkare har rätt att förbjuda andras åsikter. Däremot har de rätt att genom argument övertyga oss andra om att sluta med plågsamma djurförsök. Men om de förbjuder oss som inte delar deras åsikter från att följa vår egen moral så förtrycker de oss. Lagar bör vara formulerade så att de är oberoende av perspektiv, och så att de förebygger förtryck. Det är just det som är problemet när KK framtvingar lagar som bygger på deras perspektiv, och så att de förtrycker alla andras åsikter.

Du skulle väl inte säga att nazisternas folkmord på judarna var berättigat bara för att majoriteten av tyska folket ansåg att de gjorde rätt? Demokrati betyder inte att majoriteten förtrycker minoriteter. Vad gäller KK är de inte ens i majoritet!

Om Humanisterna har rätt att lobba för sin sak, varför kritiserar du Humanisterna när de lobbar för sin sak? Om du anser att majoriteten har rätt att förtrycka minoriteter i en demokrati, vad är problemet om Humanisterna skulle vilja förbjuda åsikter?

För övrigt är jag mot "munkavlelinjen". Jag är t.ex kritisk mot Humanisternas beslut att verka för att förbjuda religiösa friskolor. Men det beslutet är fattat i demokratisk ordning så jag får acceptera det, även om jag naturligtvis har rätt att genom argument övertyga andra Humanister om att de har fel. Så projicera inte dig själv på mig.

Benzocaine sa...

Parafras på Lennart:

"Keep stem cell research out of european research"?

Dvs anhängare av stamcellsforskning ska hålla käften, iaf om forskningsetik.
Demokrati?
Nä, inte alls förstås. KK verkar uppenbarligen för att inskränka de demokratiska rättigheterna, iaf för såna som har "fel" åsikter.

I dagens Sverige får alla rösta på vad de vill, av vilka skäl de vill. Kanske man inte ska ta för givet att det ska få förbli så? Ryt till mot de odemokratiska krafterna som t ex KK!

Lennart Widlund sa...

Benzo: Enl. bloggposten vill EHF utesluta vissa från den demokratiska processen. Det protesterar jag mot, utan att för den sakens skull vilja utesluta några andra med de ord som du försöker lägga i min mun. ALLA har rätt att försöka påverka.

Men du anser du alltså för din del att ett generellt förbud mot plågsamma djurförsök är fel i princip, eftersom det finns såna som inte håller med, och att dessa förtrycks av ett förbud? Vill bara kolla. Då håller jag inte med.

Benzocaine sa...

Lennart, KK vill förbjuda stamcellsforskare från den demokratiska processen. Det protesterar jag mot, utan att för den sakens skull vilja utesluta några andra med de ord som du försöker lägga i min mun. ALLA har rätt att försöka påverka.

Sakfrågan är ju den att KK drar en gräns för vår moraliska plikt på ett ställe som allmänheten och forskarvärlden inte instämmer i. Forskarvärldens och allmänhetens moral vill man alltså lagstifta mot. Det är intolerans från KK:s sida.

Ja, jag anser att ett generellt förbud mot plågsamma djurförsök är fel. Ibland är plågsamma djurförsök nödvändiga. Men din liknelse haltar något, eftersom även de som forskar med plågsamma djurförsök vill minska djurens lidande så mycket som möjligt. Dessutom kan inte stamceller uppleva lidande.

Benzocaine sa...

"ALLA har rätt att försöka påverka."

Utom de som vill förbjuda KK:s intolerans?

Kristian Grönqvist sa...

Lennart

Just det här resonemanget ovan visar på vanskligheten med att hävda objektiv moral som utgår från Gud. Det finns ingen objektiv moral. Bara en lokal kontext som de inblandade är överens om.
Svårigheter att samordna dessa olika "gudomliga moraler" är ett av de stora globala problemen, men kommer naturligtvis att lösas när religionen som sådan inte längre behövs. Det är ffa den som är dogmatisk.
Människan som sådan behöver inte vara dogmatisk. Men är det under påverkan av religion.
Se bara in i Dig själv, Lennart. Du är lika fast i en religion och dess dogmatiska tänkande, som vilken annan hjärntvättad sekterist som helst.

Lennart Widlund sa...

OK Benzo, alla har inte rätt att påverka, bara de som tycker som du. Nöjd?

Lennart Widlund sa...

Fast då måste förstås klargöras vad dessa "rätta" åsikter är, och vilka det är som har rätt att påverka. Så man inte råkar göra fel alltså.

Vilka är det som har rätt att försöka påverka lagstiftningen, enl. Benzo och enl. Humanisterna?

S sa...

Per Ewert, med all respekt så är du så mycket mer än en stor cellklump.

S sa...

Kom igen Lennart, det var just inte det han sa!

Lennart Widlund sa...

Och vad sa jag då? Voltaire etc. Tuttarolf förstod iaf på ett bra sätt, men Benzo vill nu plötsligt hellre leka "you too!".

Lennart Widlund sa...

Och frågan kvarstår faktiskt. Om inte KK får vara med och påverka lagstiftingen, vilka är det som har den rätten enl. Humanisterna? Har t.ex. Humanisterna själva större rätt att driva på om förbud mot omskärelse, än vad KK har att driva på om lagar som passar dem? Varför i så fall, förutom att Humanisterna förstås har "rätt" medan KK har "fel"? Vad är det objektiva skälet till att A får påverka men inte B?

S sa...

Jomen KKs åsikter är ju inte i majoritet, utan det är en läskig lobbygrupp som vill hindra viktig medicinsk forskning och därmed blir ansvariga för tusentals, kanske miljontals människors död och lidande. Forskarvärlden samt allmänheten ser det orimliga i att kalla cellklumpar för "människor" bara för att de råkar vara av mänsklig typ.

Lobbyism (som den funkar i praktiken) och korruption är de verkliga hoten mot demokratin och därmed sådant som Voltaire skulle offrat sig för att motarbeta.

Lennart Widlund sa...

Sari, menar du verkligen att man bara får tycka som majoriteten? Slår nog undan benen även på mycket som Humanisterna vill ändra på. Tänk om, för det där är verkligen inte ett bra tankespår.

S sa...

Lennart, nej det menar jag inte. Jag menar att lobbygrupper som utövar otillbörligt maktinflytande över folkvalda politiker är ett, milt uttryck, stort problem.

Ostronmannen sa...

Om man ställer sig frågan
Vad är syftet att KK, humanisterna, säger si och säger så. När man tittar på det bakomliggande syftet, så kan man ofta skönja lösningen däri i.

Syftet hum. har angående omskärelse är att BARNEN inte ska få lida, att barnen ite ska köras över i ett övergrepp som är svårt att återkalla.

Syftet för KK angående stamforskning, abort mm ligger i deras egen vinnings skull.

För övrigt så ger jag Lennart rätt i att KK har rätt att säga si också och att vi inte ska be dem hålla käften.

Ostronmannen sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Thommy M. Malmström sa...

Demokratiargumentet haltar betänkligt när man vet hur ojämt resurserna för lobbying är fördelade.

Det är tyvärr så att pengar spelar alltför stor roll i politiken och med beaktande av att KK skaffat sin förmögenhet på ett djupt amoraliskt sätt, så tycker jag att det är befogat att be dem tagga ner.

Ulf Gustafsson sa...

EU fördelar pengar till forskning, detta kräver prioritering. Vissa vill att pengarna skall gå till ditt. Andra vill att pengarna inte skall gå till datt.

Beslutet fattas lika demokratiskt som alla andra beslut inom EU.

Katolska kyrkan och EHF tycker olika i frågan, båda organisationerna försöker påverka beslutet.

Förhoppningsvis vinner de bästa argumenten och inte aktoritet eller ekonomi. Men historien talar inte för att så alltid är fallet.

So it goes!

Benzocaine sa...

Lennart - jag leker inte you too, utan jag pekar på en inkonsekvens i ditt resonemang.

Du tycker att det är helt OK att en minoritetsgrupp som KK förbjuder viss forskning.

EHF vill lyfta det förbudet.

Du säger att i en demokrati har en minoritetsgrupp rätt att förbjuda andras åsikter om man genom demokratins regelverk lyckas få igenom lagstiftningen.

Därför, säger du, har KK rätt att driva igenom förbud mot viss forskning.

Du påstår också att EHF vill förbjuda KK:s åsikter. Jag förmodar att du avsiktligt feltolkar dem på samma sätt som du avsiktligt feltolkar det jag skriver, men det är din premiss.

Jag pekar då på inkonsekvensen att du tycker att det är helt i sin ordning att KK förbjuder forkare som har andra åsikter än KK:s från att forska, men att det inte är OK om EHF vill förbjuda andra åsikter än EHF:s att påverka.

Du har alltså dubbla standarder. KK får förbjuda andras åsikter, men EHF får inte det. Därav inkonsekvensen i din moral.

Obsevera alltså att jag inte "erkänner" att EHF vill förbjuda KK:s åsikter - jag pekar endast på den interna motsägelsen i ditt resonemang.

Lennart W sa...

Men för fan Benzo! Nu hittar du ju bara på! Var har jag påstått något av allt det det där??

KK har INTE rätt att förbjuda någonting alls!

Har inte ens antytt något annat. Men det har rätt att påverka, samma som du, och samma som Humanisterna, utifrån era värderingar. Men det EHF faktiskt säger här är att KK inte har rätt att göra just detta. (OK, inte ordagrannt det, men det är väl ändå vad de menar när de vill få bort all religiös dogmatik från forskningsetiken?)

Benzocaine sa...

Du är ju fortfarande inkonsekvent. Om alla har rätt att påverka så har EHF samma rätt som KK att påverka. KK påverkar för att deras religiösa åskådning ska styra och EHF påverkar för att deras sekulära åskådning ska styra.

Vad du säger är att KK har rätt att argumentera för att sekulär etik ska vara underordnad, men EHF inte har rätt att argumentera för att KK:s etik ska vara underordnad. Hur du än vrider dig som en mask så kommer du inte undan att du är inkonsekvent.

Sedan om man läser vad EHF faktiskt har skrivit - länkarna finns i bloggposten - så talar de inte om några förbud, snarare om att häva förbud som KK har drivit igenom.

Lennart W sa...

Benzo, det är möjligt att jag övertolkar EHFs ståndpunkt, men du blåljuger om vad jag har sagt. I varenda kommentar säger jag ju att alla (t.o.m. med versaler) har samma rätt.

Men din och EHFs linje är alltså ändå att KK har samma rätt, och att det som menas bara är att de/du anser att KK har fel i sak och att det är bättre om er linje vinner gehör? Det är förstås helt legitimt. Kanske dock kan göras lite klarare.

Lennart W sa...

Känns igen som vi talar helt olika språk, så det är nog bäst att borra lite djupare.

Så här anser jag: KK och Humanisterna och alla andra har samma rätt att argumentera för vad de vill i samhället, och samma rätt att vara med och påverka, t.ex. med lobbying, politiker som samtidigt är medlemmar i resp. organisation (som t.ex. Sabuni).

Men om Humanisterna "sekulära etik" innebär att vissa grupper inte ska få vara med t.ex. som remissinstanser, så är det fel. Precis lika fel som om KK skulle ha liknande utestängningskrav mot andra.

I den här frågan är MIN ståndpunkt HELT symmetrisk m.a.p. livåskåskådningar. Alla har samma rätt.

Benzocaine sa...

Lennart, vadå blåljuger? Skrev du inte att KK har rätt att förbjuda saker som de tycker är oetiska, på samma sätt som du tycker att djurrättsaktivister har rätt att förbjuda plågsamma djurförsök? Om inte, vilken relevans har ditt exempel med förbud mot plågsamma djurförsök? På vilket sätt stöds din icke-förbudslinje av den analogin???

Dessutom far du ju i taket för att EHF vill lyfta Vatikanens förbud mot att EU får stödja viss form av forskning. Vad är det om inte stöd för Vatikanens förbud?

EHF ryter till mot Vatikanen och du ryter till mot EHF för att de gör så. Alltså har du olika standard för EHF och Vatikanen. Om du hade samma standard för båda vore det inget problem.

Benzocaine sa...

Lennart, låt mig friska upp ditt minne:

Jag: "[A]tt en liten men stark lobbygrupp bestämmer över andra människor är inte demokrati, det är diktatur. Katoliker får gärna låta bli att forska på stamceller om de vill, men vilken rätt har de att förbjuda andra? Du ställer frågan som att det är de som vill forska som är förtryckare och inte de som vill förbjuda forskarna från att forska." (Kommentar: jag kritiserar alltså uttryckligen att KK vill förbjuda).

Du: "[D]å anser du väl även i så fall att djurrättsförespåkare inte har någon rätt att bestämma över om andra vill göra t.ex. plågsamma djurförsök?" (Kommentar: Är det konstigt att jag tolkar din replik som ett försvar av det förbud som jag uttryckligen kritiserar?)

Om inte din replik var ett svar till mig får du gärna förtydliga vad du menade istället.

Thommy M. Malmström sa...

Men Lennart W, du hoppar över MÖJLIGHETERNA till påverkan på grund av olika ekonomi. Det är avgörande vid lobbying att ha gott om pengar för att kunna föra fram sitt budskap. KK har, IMHO, inte fått sina pengar ärligt. Hur ser du på det?

Lennart W sa...

Benzo: varken KK, Humanisterna, Djurens Rätt eller någon annan intresseorganisation har rätt att förbjuda någonting. Men de har alla samma rätt att försöka påverka i samhället.

Thommy, om det är lobbying per se som EHF och nu även Humanisterna är emot kan de väl säga just det, och inte bara peka på just den här frågan? Undrar f ö om inte EHF och Humanisterna lobbar, och just i denna etikfråga. Påverka lagstiftarna försöker man iaf göra, vilket i sig är OK, men de har inte större rätt än andra att göra så. Om du har bevis för att KK begått något brott ska du polisanmäla det.

Thommy M. Malmström sa...

Lennart W, jag är ense med dig om att demokratin är så trubbig som den är. Jag tror det skulle vara svårt att argumentera för något annat.

Men när du säger "Om du har bevis för att KK begått något brott ska du polisanmäla det. ", innebär det då att du tycker att det sätt som KK och kyrkor i allmänhet tillskansat sig förmögenheter på är moraliskt försvarbart?

Benzocaine sa...

Lennart W, bra då är vi överens. Frågan kvarstår dock varför du kritiserar EHF när de utnyttjar den rättigheten? Det framstår som att du ifrågasätter att de utnyttjar sina rättigheter.

Jag är inte mot lobbying per se, bara lobbying som syftar till att tvinga människor att leva efter andras världsbild. Som jag påpekade redan inledningsvis - jag ifrågasätter inte katolska forskares rätt att låta bli att forska på stamceller - jag ifrågasätter att de hindrar andra forskare från att utföra sådan forskning.

Vad EHF kritiserar är att en grupps dogmer på detta sätt hindrar viss forskning. Istället vill de ha en bred debatt och beslut som bygger på allas värderingar. Jag citerar från deras Position Paper:

"[T]he ethical framework for 'Horizon 2020' and more generally for research in Europe should rest on shared values and not on dogma. It is therefore necessary to encourage all scientific options on the basis of research objectives and relevant medical considerations and not to rule them out in advance on the basis of religion."

Angående KK:s rikedomar kan ett citat av Balzac vara tänkvärt: "Hemligheten med stora förmögenheter som uppstått utan synlig orsak är ett brott som har glömts bort för att det utförts väl." ("Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu'il a été proprement fait.")

Thommy M. Malmström sa...

Lennart W, på tal om att man i demokratisk anda har lika rätt, tycker du att det är bra att blådårarna inom scientologin får sätta käppar i hjulet för vetenskapligt underbyggd vård?

http://www.expressen.se/kultur/osaliga-pa-tron/

J:son sa...

Det är fullständigt horribelt att vi är medlemmar i en EU union som består av kristna huliganer och fundamentalister. EU är inget annat än en sektkristen maffia.
Det var det europeiska patentverket
EPO som sade nej till patent för forskning på mänskliga stamceller,och dom fick hjälp av Greepeace. Och det var "det mänskliga värdet" som avgjorde beslutet.

Det är dags att stoppa den avskyvärda kristna maffian som har tagit sig in i EU och likaså i den svenska riksdagen. EU har blivit en kristen sekt där bibelstollar,Vatikanen och katolska kyrkan härskar. Dessa fanatiker lever efter sina förfäder som i sin tur har sina uråldriga och vidriga bibliska traditioner sedan forntiden,bara för att den där profeten Jesus Kristus råkade då bli Gudsförklarad.

EU skall vara fri från kristen fundamentalism och maffia,och EU skall också vara fri från fundamentalistisk och sekt etik moral värdegrund. Och det finns ingen Jesus Kristus mänsklig Gud i himmelen,och det finns inget evigt liv i himmelriket heller för människor. När en enskild människa dör,så kommer denna personen inte att finnas längre. Punkt Slut!

Skall vi kunna få leva ett betydligt längre och friskare liv och hälsa,så måste det läggas resurser på medicinsk forskning mot det biologiska åldrandet. Och denna forskning skall regeringen prioritera och lägga skattemedel på.
Regeringen skall också prioritera och lägga skattemedel på stamcellsforskning med mänskliga embryonala stamceller och mänskliga fetala stamceller,och Sverige skall köra över EU:s patentförbud i detta ämne.
Plågsamma djurförsök skall förbjudas helt,och råttor och möss skall inte användas mer i djurförsök än andra djur. Råttor och möss skall också ha ett extra skydd i djurskyddslagen.

Sedan så är människor också djur,men det verkar inte kristianister heller fatta. Likaså kan dom inte fatta att det är det superlånga och friska livet på jorden som man vill leva,och att det är livet på jorden som räknas -inte med tvång att såkallat leva i ett påhittat gudomligt rymdparadis.

Jag är inte ateist,utan jag är fritänkare som har en personlig tro. Det finns goda andeväsen,men dom har inget med vetenskapsfientlig och jordelivsfientlig kristen fundamentalism att göra. Dessa andeväsen värnar om alla sorters djur,människodjur och om alla vi antikristna. Det gäller alla levande,döende och döda individer
- inte bara kristusbesläktade människor och kristna troende,som tror på en mänsklig gud som endast dyrkar den kristus-avbildslika mänskligheten. Den elake Guden Jesus Kristus vill jag inte vara släkt med,och den Guden tror jag inte heller på.

Alla vi som är för human embryonal och human fetal stamcellsforskning måste kämpa för att den skall få fortsätta,och att den dessutom får statliga och kommunala skattemedel.
Vi måste också kräva av regeringen att dom sätter press på EU,så att dom tar bort patentförbudet på alla mänskliga embryostamceller och på alla mänskliga fosterstamceller. I annat fall så skall vi kräva ett urträde ur EU omedelbart. Vi skall också lämna och gå ur Greenpeace,eftersom dom stödjer kristen fundamentalism.

Lennart W sa...

Varför vill du hindra eller iaf försvåra för forskning, vetenskap och utveckling genom att förbjuda plågsamma djurförsök?

J:son sa...

Plågsamma djurförsök kan aldrig accepteras,och dom skall förbjudas!
Det är oftast råttor och möss som utsätts för denna tortyr,därför skall dessa små djur få extra skydd i djurskyddslagen.

Det finns alternativa metoder istället för plågsamma djurförsök,och då skall dessa användas. När det gäller icke plågsamma djurförsök så kan dessa accepteras,om inte djuren lider psykiskt,fysiskt,blir förnedrade,får men eller att dom inte dör eller blir avlivade av djurförsöken i fråga. Döda djur får inte heller skändas.

Men djurförsöken skall ersättas med alternativa metoder,och främst då dom plågsamma djurförsöken.
Resurser skall läggas på human embryonal och human fetal stamcellsforskning,för det ersätter alla plågsamma och oetiska djurförsök. Sedan så blir det mycket lättare att forska fram botemedel mot sjukdomar, åldrandet,skador och förslitningar.
Denna typen av stamcellsforskning gör också att alla botemedel kommer betydligt snabbare.

Det är därför som det skall läggas statliga och kommunala skattemedel,på stamcellsforskning med stamceller från mänskliga embryon och mänskliga foster.
Den här stamcellsforskningen kommer att skona miljarder individer -människor,djur och människodjur. Då betyder synen på det såkallat mänskliga värdet,med cellklumpar från mänskliga embryon och mänskliga foster och det mänskliga befruktningsögonblicket på dessa människofruktsfrön ingenting.

Och på tal om att hindra och försvåra för forskning,vetenskap och utveckling -så ligger ju kristna extremfundamentalister i täten med att göra det.
Ta patentförbudet mot att få använda stamceller från mänskliga embryon och mänskliga foster,där var det etikfundamentalister från Greenpeace och kristna bibelfundamentalister och sekt- anhängare från Vatikanen,som lyckades få EU:s patentverk EPO att stoppa möjligheten att söka patent för att forska på stamceller från mänskliga foster och mänskliga embryon. Däras stolliga motiv var:
Människovärdet och det mänskliga Befruktningsögonblicket.

Detta är Europas verklighet 2012!
En kontinent som fortfarande styrs av sektkristen maffia,som anser att mänskliga frukter och slemklumpar har mer värde än kännande och andliga varelser.

Lennart W sa...

Är detta sant? Kan embryonal stamcellforskning ersätta alla plågsamma djurförsök? Det tror jag inte på, alls. Visa det.

I.ö. verkar du vara helt enig med Påven om att vetenskap och forskning och utveckling INTE alltid är det viktigaste. Du och han vill båda ha restriktioner och förbud.

J:son sa...

Att alternativa metoder kan ersätta plågsamma djurförsök är sant. Ja absolut! Och human embryonal och human fosteral stamcellsforskning ersätter utan tvekan plågsamma djurförsök. Det är ju vida känt. Men problemet är att kristna etikfundamentalister försöker att förhindra denna typen av stamcellsforskning. Det är där som problemet ligger,inte i att det inte skulle gå att ersätta dom plågsamma djurförsöken.

Och hur kan du jämföra mig med påven när det gäller dessa saker.
Det är ju en ofattbar skillnad på kännande varelser och mänskliga cellklumpar och vävnader. Djur är individer,det är inte mänskliga ofödda köttklumpar.

Lennart W sa...

J:son, nu upprepar du dig bara.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se