8 sep. 2012

Mormonism

Nu när Richard Dawkins varit otrevlig mot en mormon i Skavlan på bästa sändningstid (se programmet här) och USA löper risken att få en president som är mormon så kanske det är dags att ta sig en titt på mormonismen. Vad är Mormonism för något och hur kom religionen till?

Mormonismen grundades av Joseph Smith (23 december 1805 – 27 juni 1844). Smith drygade ut den lilla inkomst man fick in från familjens gård genom skattsökande. Joseph hävdade att han kunde använda "siar-stenar" för att hitta försvunna ting och nedgrävda skatter. För att göra detta la han stenarna i en hatt och stoppade ner huvudet djupt och "såg" det han letade efter i reflektioner i glasstenarna. Smith arresterades och fälldes för att lura folk på pengar med denna metod.

År 1823, under bön, besöktes Smith av en ängel vid namn Moroni. Moroni berättade för Smith "att det fanns en gömd bok, skriven på plåtar av guld, vilken innehöll en berättelse om den amerikanska kontinentens forna invånare och deras ursprung. Han sade också, att den innehöll det eviga evangeliet i dess helhet, såsom Frälsaren överlämnade det åt de forna invånarna. Vidare omtalade han, att två stenar infattade i silverbågar - och dessa stenar fastgjorda vid en bröstsköld, utgjorde de så kallade Urim och Tummim - voro gömda på samma ställe som plåtarna, att i forna dagar de, som ägde och begagnade dessa stenar, voro siare och att Gud hade berett dem, så att denna bok skulle kunna översättas."

Mormontemplet i Salt Lake City
Efter att i fyra år misslyckats hämta plåtarna kunde Smith till slut få tag på dem och börja översätta deras budskap. Först använde han sin fru som skrivare, men översättningen tog inte riktig fart förrän en jordbrukare i trakten tog sig an arbetet. I början var skrivaren och Smith åtskilda av ett skynke, men senare tog man bort skynket. Smith la då "översättarna" (stenarna Urim och Tummim) i en hatt och placerade ansiktet i hatten. Sen dikterade han. Smith tittade inte på plåtarna - som låg övertäckta på bordet framför honom och senare gavs tillbaks till Moroni.

Ingen annan person såg någonsin plåtarna. Dock finns i början av varje Mormons bok elva vittnesmål av personer som hävdas sett dem. Men det de hävdade ha sett var syner av plåtarna, inte de verkliga plåtarna.

Bokens budskap är inte att leka med. Det hela tar sin början ungefär 600 år innan Jesus födelse, i Jerusalem. Babylonierna hade omringat staden och invånarna väntade på att tvångsförflyttas. En profet - Lehi - propagerade för religiös omvändelse, men ingen lyssnade. Då befallde Gud honom att ta sin familj och gå ut i ödemarken, så skulle Gud visa honom ett nytt förlovat land. Efter mycket om och men lyckas de så småningom segla till ... Nordamerika.

När Lehi dör uppstår stridigheter mellan sönerna och sinen Nephi ger sig därför av med de rättfärdiga - Nephiterna - för att grunda ett rättfärdigt samhälle. De andra sönerna bildar en grupp som kallas Lamaniter som på grund av sitt uppror mot Gud drabbas av en förbannelse och blir ... mörkhyade.

Nephiterna går igenom perioder av uppgång och fall. År 34 drabbas Nordamerika av naturkatastrofer, jordbävningar och orkaner. Mitt i detta uppenbarar sig den uppståndne Jesus och lämnar sitt budskap till Nephiterna. 200 års utopi följer, men sen går Nephiterna under i en spasm av krig och korruption.

Den sista striden utkämpas på kullen Cumorah där Mormon, den siste nephitiske härföraren, ser sitt folk gå under. Dock lyckas han först sammanställa sitt folks skrifter, av någon anledning på plåtar av guld, och ge dem till sin son Moroni. Moroni gräver ner plåtarna. Världen får sen vänta i över tusen år på att Joseph Smith ska dyka upp för att gräva upp dem och översätta dem genom att titta i en hatt. I Mormons bok får vi veta att de nordamerikanska indianerna är direkta ättlingar till judiska invandrare vars kultur förfallit.

Det råder viss tveksamhet om Mormons boks äkthet. Joseph Smith översatte av någon anledning boken till 1600-talsengelska, trots att han gjorde översättningen på 1800-talet. Det finns inga oberoende evidens för någon person, plats eller händelse i boken. Varken DNA eller språk tyder på något speciellt nära släktskap mellan judar och nordamerikanska indianer. I Mormons bok förekommer kor, får, oxar, hästar, grisar, getter och höns, trots att inga av dessa djur fanns på den amerikanska kontinenten innan européer tog dit dem. Det står också om lejon, elefanter, honungsbin, stål, silke, kedjor, sablar, vagnar och dop.

Och detta tror Mitt Romney på.

Se även Aftonbladet. Världen Idag har tre artiklar (!) om Dawkins besök: ett, två, tre.

Mycket av det jag skrivit här ovanför är baserat på information från Wikipedia. Jag har varit lite lat den här gången och inte källkollat. Ser ni något fel så säg till i kommentarerna - med källhänvisning som inte är hämtat från Mormonkyrkan själv.

45 kommentarer:

Erik M sa...

Jag kan rekommendera följande episod av Reasonable Doubts-podden där de intervjuar f.d. mormoner, "formons":

http://freethoughtblogs.com/reasonabledoubts/2012/03/12/episode-99-formons/Samt följande artikel/podcast i Skeptoid, där Abrahams bok diskuteras. Det är en bok där Smith använde riktiga papyrusrullar med riktiga Hieroglyfer som förlaga och sade att de innehöll en bok skriven av patriarken Abraham. Länge trodde man att original-papyrusen var försvunnen, innan man hittade dem av en slump och kunde jämföra Smiths översättning med modern kunskap om klassisk egyptiska:

http://skeptoid.com/episodes/4168

Magnus sa...

Missa inte: http://en.wikipedia.org/wiki/All_About_Mormons

Anonym sa...

Dessvärre tror även en del framträdande amerikanska arkeologer på detta hopkok: http://haecceities.wordpress.com/2010/10/21/the-book-of-mormon-and-mesoamerican-archaeology/

Magnus sa...

http://www.southparkstudios.se/full-episodes/s07e12-all-about-mormons

Kristian Grönqvist sa...

Det är det jag har försökt hävda länge. Men av någon anledning tycks det bli uppenbart först när folk börjar titta på en främmande religion på allvar, vilket jag gjort i 40 år.
Mormons religion verkar, som Ni plötsligt upptäcker, vara ett naivt hopkok av en sinnessvag människa, vilket andra sinnessvaga köper med hull och hår.
Den är inte annorlunda än någon annan religion, de består alla av fullkomligt sinnesjuka berättelser, vilka av sina apologeter uppfattas som dagens sanning.
Jag vet inte hur man skall uppfatta dylika människor, själv (MOI) uppfattar jag dem som psykiskt sjuka, men det får naturligtvis stå för mig... Och det gäller naturligtvis samtliga olika religiösa människor.
Att vi fortfarande godtar dylika som statschefer, visar bara i vilka barnkläder mänskligheten fortfarande trampar.
Jag bor numer rätt isolerat från denna galenskap och är nöjd med det...

S sa...

Morons.

Lokatt sa...


Jag storknar inför denna ofantliga dumhet. Kanske USA:s nästa president... Åhh. Orkar snart inte läsa ett ord om alla idiotiska religiösa stollerier. Känner för att flytta till en hydda i skogen och bara sitta och lyss till bäckens porlande och suset i grantopparna.

Björn Bäckström sa...

Kristian G 2012-09-08 10:52

"Jag bor numer rätt isolerat från denna galenskap och är nöjd med det..."

Moses, Jesus, Mohammed m.fl., levde också secluded i vildmarken. Återvände med galenskaper så isolering är ingen garanti; men kanske breddgraden är? Hittills har du ju i alla fall klarat dig bra
;-)

Därför; Fortsätt din befriande nagging på dessa religiösa (måste säga vad jag tycker de är!) idioter!

S sa...

Jag blir snarare sporrad att göra mer. Tänk om man kunde reformera religionsundervisningen?

Tror Humanisterna skulle behöva bli bättre på att föra fram konstruktiva lösningar.

Björn Bäckström sa...

Sari 2012-09-08 13:13

"Tänk om man kunde reformera religionsundervisningen?"

Börja med att låta lärarna edsvära avstånd till vidskepelse. Resten reformerar sig självt!

S sa...

Björn, där tar du nog fel. Jag minns bara en enda lärare som jag visste var religiös och hon gjorde ett bra jobb. Det viktiga är ju att eleverna uppmuntras till självständigt tänkande. Det är snarare skolböckerna mm som skulle behöva revideras, ja hela undervisningsformen- istället för att repetera in vilka de olika sedvänjorna är inom respektive religion så kunde man ha mer fokus på diskussion, kritisk reflektion och religionens roll i samhället t ex. Information finns ändå att tillgå i dagens samhälle.

Patrik Lindenfors sa...

Har gjort Newsmill-artikel av blogginlägget: http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/08/romney-saknar-omd-me-om-han-tror-p-mormonismen

Patrik Lindenfors sa...

http://fornuftfu.se/2012/09/08/dawkins-i-skavlan/

Björn Bäckström sa...

Sari 2012-09-08 14:43

Nu handlar ju inlägget om USA och mormonerna. I Utah och de flesta andra delstaterna producerar skolor (och samhället i stort) både hycklare och övertygande teister vars "gud" instiftar inte bara morgonböner utan också irakkrig.

Förhållandena är naturligtvis uttunnade i Sverige.

Emellertid; jag vidhåller att en lärares personliga vidskepliga övertygelse MÅSTE färga undervisningen. En trosövertygelse är en central ingrediens i en människas karaktär och står över alla läroplaner. Frestelsen till mission blir för stor för att inte påverka eleven. Subtilt kanske, omedvetet kanske; men varför ta risker? Ut med troende lärare. Tron är ingen privatsak i lärare - elev situationer.

"Cato den äldre!"

S sa...

Ja alltså läget där är såklart en annan femma. Jag försöker bara komma på vad som kan göras konkret här i Sverige. Finns ju mormoner här också- varav en på mammas jobb faktiskt.

Såg att förnuftfu behöver hjälp, kanske man skulle ägna sig åt...

S sa...

Björn, har du förresten någon vetenskaplig referens på att lärarens livsåskådning har någon betydelse för elevernas dito? Jag har nämligen väldigt svårt att tro det.

Björn Bäckström sa...

Sari 2012-09-08 17:47

Nej. Vetenskap i hypotesstadiet. Har ingen tvekan om
emperi utfall!

Per Ewert sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Per Ewert sa...

(Slarvfel - rättar dem)

Inlägget verkar väl såvitt jag själv kommer ihåg huvudsakligen faktamässigt korrekt.

En seriös källkritisk granskning av källor som gör anspråk på att beskriva en historisk verklighet ger normalt en ganska god grund för att skilja tillförlitliga källor från tvivelaktiga sådana. Såvitt jag bedömer det hamnar Mormons bok utan större tvekan i den andra kategorin.

Det är däremot fantastiskt att vi har tillgång till så väldigt mycket bättre historiska källor på annat håll - nämligen i Nya Testamentet. Eller hur?

Kristian Grönqvist sa...

Per Evert

Det är just det som är dilemmat. Jag har tittat på religioner från alla världens hörn. Man kan väl säga att det ingått som en del i mitt jobb.
Alla religiösa är snabba med källkritik om andra religioner, utom sin egen. Där verkar det plötsligt sitta en hel stugby i ögat och i hel hög med dåliga undanflykter ivägen för förståndsmässig hantering av fakta.
Man blir hemmablind.
Du skulle aldrig acceptera John Smiths rövarhistoria om nergrävda guldplattor eller en Jesu mellanlandning i USA, men herderövarhistorier om gång på vattnet, Jungfrufödelse och liv efter döden samt treeninghet är inget logiskt problem alls. Den mest naturliga sak i världen. Eller tranformationsläran.
Det är tyvärr ett kallt faktum att folk alltid bortser från det relevanta, i sin egen övertygelse.
Du själv tex är ett utmärkt exempel på den egenskapen...

Lars vd H sa...

Han är helt enkelt en ouppfostrad liten cellvändare.

RVK sa...

Här en kommentar på Dawkins besök: http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2012/09/artisten-mormonen-och-ateisten.html?m=1

Kristian Grönqvist sa...

Lars vd H

Har du också blivit uppfostrad så, att det är ohyfsat att säga sanningen direkt till folk. Jag blev också det, säkert Dawkins också, men i något skede upptäcker man, att det är mer nyttigt att göra det, än att hyckla. Oftast först, när man blivit nog gammal.
Antingen kommer Du så långt eller också inte...
Jag kan upplysa Dig om att det är en lättnad att komma dit.
Oftast sker det i samband med att omgivningen tycker att man blivit en grinig gammal gubbe, men då spelar det inte stor roll längre vad folk tycker.
I fysiken kallas det interferens(vågrörelsers samverkan)

Kristian Grönqvist sa...

RVK

Länken fungerar inte för mig, men jag hittade ändå...

Kristian Grönqvist sa...

RVK

Jag kan iofs godkänna termen religionsvetenskap, när den handlar om historiskt verifierad vetenskap om själva vidskepelsen, annars blir det bara blaj.
"Astrologivetenskap" eller "Loch Nessvetenskap" klingar ju inte riktigt vetenskapligt, om man så säger. Eller "jultomtevetenskap".

Självklart kan man klaga på ömsesidigheten i programmet, men faktum är att mormonen i programmet också fick ha sin ståndpunkt. Och han sade sig tro på John Smiths berättelse. Längre kommer man inte, eftersom religionerna, som bekant aldrig ståtar med relevanta fakta som stöd för sin uppfattning, utan kommer dragandes med en bok, Sagan om Ringen, Pippi Långstrump eller Stålmannen, som enda bekräftelse på sin vidskepelse. Som antropolog har jag studerat alla stora religioner plus ett otal mindre bekanta sådana och den gemensamma nämnaren är just obevisbarheten.
Det borde hos intelligenta människor väcka en del frågor...
Bondfångeri, maktmissbruk eller märkvärdiggörelse...?

Lars vd H sa...

Vad är sanning?

Det Dawkins gjorde var inte att slå ett slag för sanning efterso han bluddrade bort sig på sin egen halhets halka, och på andra ställen, utan han var bara direkt otrevlig och ouppfostrad. Han kan bättre.

Hans uppgift där var inte att såga mormonismen med fotknölarna utan att kommentera om det fanns berättigande för att vara religiös utifrån Brandons tidigare svar.
Då måste han om han har vanlig mänsklig empati först sätta sig in i Brandons tro för att kunna svara, vilket han knappast lyckades med eftersom han troligen bara hörde och ville höra sina egna åsikter.

Sen var det inte heller helt sakligt i hans kritik av Mormons bok när han ställde den emot Bibeln (och koranen) eftersom MB och Bibeln hör ihop på ett ganska intrikat sätt. att därför kalla Smith för straffad charlatan blir ganska osakligt och tendensiöst, bara sagt för att provocera och såra en person han aldrig träffat.

Att du och jag efter ett halvår kan dänga till varandra är en sak eftersom vi börjar känna till varandra och vet ungefärlig hudtjocklek, men att ge sig på en rocksnubbe man aldrig träffat är direkt ogentlemannamässigt, och sänker faktiskt Dawkins till samma nivå som de kreationistiska brevskrivare han brukar kritisera.

Det hela var direkt pinsamt. Du vet väl om att ett av Humanisternas bästa fästen Flashback och andra siter är lika uppbragta och tycker att Dawkins gjorde bort sig och på hans twitterinlägg verkar han tycka samma sak.

Han var inte någon engelsk gentleman.

Ulf Gustafsson sa...

Lars vd H,

Vad betyder:
"ett av Humanisternas bästa fästen Flashback"?

Flowers sa att han bokstavlige trodde på "berättelserna om Joseph Smith, guldtavlorna och hatten", samt att han var insatt i grunden för sin religion.

Att han inte känner till eller klarar att hantera den välkända kritiken mot Mormonsboks historiska autenticitet kan inte lasta Dawkins. (Visst var han rättfram, men det borde Skavlan vetat att han skulle vara.)

Det kan ju inte vara så att det är okej att kritisera den historiska äktheten i religiösa skrifter, bara man inte gör det när någon troende är närvarande.

Lars vd H sa...

1) Flashback:
De gånger jag varit inne på flashback och gluttat vid diskussioner om religion har jag fångats av hur eniga folk är i sin syn på religion som ett falsarium.
Nu är det många som tycker att D. var pinsam.

2) Jag har inget emot att man debatterar Mormons bok, men det du kallar rättframhet kallar jag nog hellre oförskämdhet - just för att de inte kände varandra och då säger man inte sådana saker som Dawkins gjorde.

Sen var det kul att han var inkonsekvent i sin syn på det oförklarliga och på så sätt blir ohållbar i sin kritik om Guds existens. Tyvärr fanns ingen slagfärdig teist där att slå in bollen i öppet mål.

Eric Wadenius sa...

Lars VD H,

-"Nu är det många som tycker att D. var pinsam."

Instämmer. Han skötte sig inte alls bra. Han är verkligen ingen debattör. Jag instämmer i hans kritisk av mormonismen och hade själv förmedlat samma information om jag vore i hans skor, men jag hade presenterat den mycket annorlunda.

-"... men det du kallar rättframhet kallar jag nog hellre oförskämdhet"

Vissa saker är så absurda att det vore en oförtjänt komplimang att bemöta de med någon större respekt. Påstår någon att månlandningarna aldrig ägt rum skulle jag hellre vara oförskämd än vissa någon form av respekt genom att överväga och analysera deras påståenden. Påstår någon att en dömd bedragare inte bedrog när han påstod sig ha talat med änglar, sade sig inneha magiska stenar som bara han kunde tyda och att han skrev ett nytt evangelium... tja, samma sak där.

-"Tyvärr fanns ingen slagfärdig teist där att slå in bollen i öppet mål."

Nej, en sådan fanns varken i studion eller någon annanstans för den delen ;)

Ulf Gustafsson sa...

Lars vd H,

1) Humanisterna religionssyn representeras inte av majorietsbeslut på flashback.

Kan du inte förklara hur du skulle slagit in bollen på Dawkins?

Patrik Lindenfors sa...

Älskar din hybris, Lars.

Lars vd H sa...

"Nej, en sådan fanns varken i studion eller någon annanstans för den delen ;)"

He he!! Stilpoäng!

Jag har som sagt inte något emot att man debatterar eller att Dawkins på ett annat sätt diekuterar Flowers religion, däremot bör det ske annorlunda.

Du kan nå samma mål att kritisera det absurda med andra medel. Tyvärr verkar många tro att just i religiösa frågor får man vara hur otrevlig, dömande och oförsonlig som helst, vilket vi ju vet även mina trosfränder gör sig skyldiga till, och säkert jag också från tid till annan.

Jag är därför glad att du hade presenterat din kritik annorlunda än Dawkins och jag vet också hur du brukar framföra din kritik ex gentemot mig och har där inget att erinra även fast du kan vara vass.

Skulle någon påstå sig kunna läsa från magiska stenar i en hatt, så är ju min första tanke inte att han är en bedragare utan en stolle, skulle han tjäna pengar på att folk frågade honom är väl det inte värre än andra siare, skulle han lyckas reformera kyrkan med samma hatt och andra stenar så skulle jag först undersöka ivad denna reformation startade och vad den nya religionen förde med sig för för- och nackdelar innan jag började kritisera hattläsningen.

Skulle jag för övrigt välja vem som skulle få vattna mina blommor under en månad eller husera min dotter under en sommar, hade jag tvivelsutan valt Brandon Summers, eftersom jag tyvärr inte skulle kunna lita på att Dawkins inte skulle kunna hålla sig från att missionera och syssla med oärligt tanketvång med tanke på att jag är präst, något som jag inte velat utsätta henne för.

Lars vd H sa...

Patrik.

Jag anpassar min hybris efter det medium jag besöker.

Ulf

Jag vet, men det är ändå spännande att så många säger "Jag stödjer i o f s Dawkins i sak, men här var han pinsam"

Nej, Jag tänker inte tala om vad jag tänkte på för blotta, inte heller hur samme Dawkins öppnar upp målet i den lilla intervju som finns här bredvid i posten inför Skavlan.

Jag vill nämligen först göra en faktagranskning i min lilla "God delusion" och liknande innan och därefter pröva tanken.

Patrik Lindenfors sa...

Hybris utan täckning alltså. Så oväntat.

Lars vd H sa...

P: Det vet du ju inte ännu (eller jag).

Jag vill gärna undersöka mitt "case" först, innan jag prövar det genom att kolla lite i böcker intervjuer och liknande.

(Dessutom om det visar sig stämma kanske jag borde sälja det till den grupp som det skulle vara roligast att se Dawkins tappa fotfästet inför, det kunde ju inbringa en och annan skön sedel.)

Givetvis kan ju även Dawkins halka med tungan, och det är väl det jag vill kolla först. Är det en blotta eller bara en tillfällighet. Jag vet att han är en van debattör, men även han kan ju ha fel, eller hur?

Annars är det väl inte mer hybris hos mig än vad som är brukligt i många aktörers kritik mot oss religiösa. Den kritiken är inte heller alltid så välgrundad utan många gånger bara dåligt munväder, och retoriska hugskott.

Ulf Gustafsson sa...

Lars,

Du har nog inga svårigheter att finna blottor i Dawkins resonemang. Han är ingen god filosof, vilket förmodligen beror på att han inte värdesätter filosofi. Därför blir det fel när han ger sig ut på filosofiska spekulationer i områden där emperi saknas.

Lars vd H sa...

Tja, då verkar jag ju sakta men säkert få mina kothurner nedslipade av andra.

Givetvis är det viktiga inte att vräka omkull Dawkins, utan att göra debatten mer spännande.

Per Ewert sa...

Kristian: "en hel stugby i ögat" var faktiskt lite skoj.

Men en seriös källvärdering ger nog trots allt ganska skilda bedömningar av Nya Testamentet och Mormons Bok.

Patrik Lindenfors sa...

Lars. Öppet mål = ett tillslag.

Björn Bäckström sa...

Lars vd H 2012-09-09 13:57

Angående det öppna målet och avsaknaden av slagfärdig teist:

Varför inte lika gärna erkänna att du har målat i dig i ett hörn? Du förivrade dig här i kommentarerna, och har nu svårt att backa; det finns ingen inkonsekvens hos Dawkins i Skavlan.

När han säger att det inte omedelbart behövs en vetenskaplig förklaring till skönheten i konsterna är det inte någon eftergift till gudliga vidskepelser; och när han tar av sig skorna i ett hindutempel för att inte visa disrespect till människorna där är det ingen reträtt från "mock and ridicule" inställningen han har i debatter med galenpannor.

Kryp till korset (det sekulära) utan hybris, unge man!Lars vd H sa...

Bra försök, Björn.

Ingen fara.

Du vet sen tidigare att jag kan krypa till korset (det sekulära) och lovar att göra det igen om det behövs.

S sa...

Men alltså, är det bara jag som tyckte det sk bråket var asmesigt? The Killers sångaren var jättegullig men jag irriterade mig på hans lättkränkthet- exakt ingenting var riktat mot honom personligen. Om han nu studerat sin religions historia så borde han ju ha väntat sig det Dawkins kom med och kunnat komma med bättre svar. Inte blivit ifrågasatt tillräckligt ofta kanske?

Björn Bäckström sa...

Lars vd H 2012-09-09 17:49

"Bra försök, Björn."

Inte bara försök, Lars. Huvudet på spiken. Om du inte gör avbön (sic!) eller framlägger bevis är det ytterligare ett tecken på att religion (vidskepelse) korrumperar karaktären. Och hur skulle den kunna göra annat? Hade inte du någon slags lärare-elev relation avlönad av Svk? Beklämmande!

Hur fan kan du förresten ”försvara” mormonen i "debatten"? Här agerar du bokstavligen "the devil's advocate". Dawkins var verkligen inte ohyfsad; han trodde ju Skavlan hade arrangerat en debatt och när han blev varse att så inte var fallet beklagade han sin ”attack”. En hederlig ateist i motsats till alla dessa individer med idiotiska övertygelser. Vilken värld! Ja, mock them, ridicule them. Man blir så trött...


Björn Bäckström sa...

Björn B 2012-09-10 06:34

Ber att få revidera kommentaren något. Tveksam till om religionen (vidskepelse) korrumperar karaktären. Kanske tvärtom. Individen får den övertygelse han/hon förtjänar. En påverkan i barndomen "fördummar" intellektet innan det är moget att värja sig; och på den vägen blir det. Endast de starkaste har integritet att sedan kasta galenskaperna överbord. Lite tragiskt det här.

Benzocaine sa...

Per Ewert, du överdriver evangelierna som historiska källor. Ja de är viktiga för att förstå hur kristendomsmyten hade utvecklats på 80-talet och senare, men innehållet i myten är inte belagt på något sätt.

Så där är en jämförelse med Mormons bok träffande. Den är viktig som historisk källa för at förstå Mormonismens utveckling, men dess innehåll är lika illa belagt som evangeliernas.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se