17 okt. 2012

Dear religion...

8 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Religionsvetenskapligakommentarer kommenterar denna enradare av Gervais.

Björn Bäckström sa...

Kortversion av David Thurfjells artikel:

"Jag vill ha bort kopplingwen mellan (och ursäkta) religionen (inte bara Talibanversionen) och skjutandet av en flicka i huvudet med att säga att även "vetenskapstroende" begår illdåd.

Vidare efterlyser han en diskussion mellan förespråkare av en naturalistisk grundad moral - som han antar att ateister omhuldar - och en gudasänd.

Överenstämmelsen mellan det sanna som vi hittar i naturen och det rätta påstår han tidigare var en kristen doktrin, nu lämnad och övertagen av Humanisterna. Ett tredje alternativ - att vi får använda vårt förstånd - givet av evolutionen, Gud eller fan själv - verkar han inte vara intresserad av. Vilket ju är den Humanistiska uppfattningen.

Benzocaine sa...

Motivet brukar anses relevant vid mordförsök. Jag har svårt att tro att en vetenskapsman som begår illdåd motiveras av vetenskapen, framförallt eftersom vetenskapen inte kan säga vad som bör vara fallet.

Det gör däremot alla religiösa -ismer jag känner till.

Känslor, tankar och beteenden hänger samman. Det är inte som att handlingar uppstår i ett vakuum. Talibanismen innehåller vissa tankar. Resten är, som man säger, historia.

Det lustiga är att när en religiös gör något gott så är religionskramare där och prisar religionen, men när de gör något ont så har tro (=tankar) ingenting med saken att göra. Tänk om det är precis tvärt om?

Björn Bäckström sa...

Benzocaine 2012-10-18 15:59

"Det lustiga är att när en religiös gör något gott så är religionskramare där och prisar religionen, men när de gör något ont så har tro (=tankar) ingenting med saken att göra. Tänk om det är precis tvärt om?"

Som Weinberg: ”With or without religion, good people can behave well and bad people can do evil; but for good people to do evil that takes religion.”

Lennart W sa...

Det intressanta med den här bloggen är att om man ger svar på tal med samma överlägsna arrogans som används i bloggposter och kommentarsfält mot religioner och religiösa, så blir man censurerad. Det är strykpojkar ni vill ha, och märkligt nog är det alltid några som ställer upp för en omgång. Rena s&m. Men det är ju inte allas grej, iaf inte min.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart, nej.

Ge igen med samma mynt, men det är bra om man håller misär religion och religiösa, eller en livsåskådning och dess anhängare. Var orginell, hitta på något nytt.

Dear Science,
The last 2000 years I have created a complete valuesystem which have spred around Earth. And you, have you done anything truely meningsfull or just made people leave Earth and then make them return to the same spot.
Regars, Religion

Lennart W sa...

Ulf, "obstinat dravel" kallas det här när det är riktat åt "fel" håll. Och därmed kan saxen gå åtta gånger i samma tråd av enbart det skälet.

F.ö. är det inte mer givet med någon motsättning mellan religion och vetenskap än mellan humanism och vetenskap. Vetenskap kan ju även handla om plågsamma djurförsök, eller varför inte Mengele-liknande experiment på tvillingar, som ju iaf i princip skulle kunna tänkas kunna ge något av stort vetenskapligt intresse, men som humanister då - naturligtvis! - skulle vara helt emot av sina egna etiska och moraliska skäl. Ser ingen större principiell skillnad mellan detta, och att vara mot forskning på embryonala stamceller om man nu anser att DET strider mot etik och moral.

För egen del måste jag medge att bombfysik är väldigt fascinerande. Ju större smäll, desto intressantare! Det är lätt att bli avundsjuk på forskarna som fick verka i den fantastiska miljön i Los Alamos under Manhattanprojektet, tillsammans med genier som t.ex. Oppenheimer. Men en del fysiker bakom projektet blev betänksamma när det stod klart att man nog faktiskt även tänkte använda bomben, ffa Leó Szilárd (länk). Atombomben, kanske ffa den termonukleära ("vätebomben") är fantastiska vetenskapliga framgångar.
Vetenskap - humanism: 1 - 0.

Benzocaine sa...

Lennart, du måste skilja mellan värderingar och fakta. Vetenskapen är så att säga "värdelös" (uttalar sig inte om värderingar). När någon gör så kallas det "Det naturalistiska felslutet".

Och av samma anledning är det ett supernaturalistiskt felslut när religioner uttalar sig om fakta.

Religion och vetande kan aldrig mötas utan att göra något av ovanstående felslut.

Det är inte detsamma som att säga att vetenskapsmän inte kan göra etiska bedömningar eller att religiösa inte kan vara vetenskapliga. Det innebär bara att det är fel när religionen uttalar sig om sådant som inte tillhör religionens magisteium och att det är fel när vetenskapen uttalar sig om sådant som ligger utanför vetenskapens magisterium.

Självklart kan troende ha synpunkter på vetenskap, men när de gör det av religiösa skäl så handlar det om pseudovetenskap. Det är lika dumt som när troende marxister valde att tro på Lysenko istället för på vetenskapen.

Om Lysenkos teorier var mer moraliska hör inte till saken. De var inte mer sanna för det.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se