13 nov. 2012

Angående föreningen Unga Humanister

En person som tills nyligen har innehaft ordförandeposten i den fristående ungdomsföreningen Unga Humanister har skickat ut diffusa men allvarliga anklagelser mot icke namngivna personer. Det sker bland annat i ett blogginlägg som hon också länkar till från Twitter.

Anklagelserna går ut på två saker: dels att hon säger sig ha blivit hotad, dels att det ska ha förekommit sexuella trakasserier inom ungdomsföreningen. Vi har blivit informerade om att den avhoppade ordföranden i Unga Humanister riktar anklagelser av olika slag, bland annat om sexuella trakasserier, mot en eller flera andra personer i ledningen för Unga Humanister. Det är en mycket allvarlig anklagelse.

Det har varit känt för många att det förekommit stora meningsmotsättningar i Unga Humanister, liksom omfattande ekonomiska och administrativa problem. Tyvärr har förbundet Humanisterna inget inflytande över denna ungdomsförening, vi varken kan eller får lägga oss i deras verksamhet.

En ungdomsförening som uppbär eller ansöker om att uppbära stöd från Ungdomsstyrelsen måste enligt reglerna vara helt fristående från andra organisationer. Humanisterna varken kan eller får lägga oss i interna strider i en organisation som formellt saknar all koppling till vår egen.

Vår bestämda uppfattning är dock att brottsmisstankar ska utredas av polisen. Det gäller också anklagelser om påstådda hot. Vi förutsätter att den eller de som säger sig vara utsatt för brott redan har anmält detta till polisen. Vi kan inte ta ställning i sanningsfrågan kring dessa anklagelser.

Det har kommit till vår kännedom att dagarna innan den förre ordföranden i Unga Humanister lämnade sin post avgick flera styrelsemedlemmar i Unga Humanisters styrelse på grund av vad de uppfattade som bristande ledarskap i ungdomsorganisationen under en längre tid.

Idag finns en ny ordförande på plats i Unga Humanister, och vi utgår från att ungdomsföreningen kommer att lösa sina interna problem och bli en aktiv röst för den sekulära humanismen.

/Styrelsen i förbundet Humanisterna

44 kommentarer:

Lennart Widlund sa...

"När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sade: ”Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak."

Matt 27:24

Patrik Lindenfors sa...

Parallellen är glasklar. Inte.

1. Humanisterna har inte dömt någon till döden.
2. Humanisterna har överhuvudtaget inte agerat domstol, varken mot Jessica Schedvin eller någon annan.
3. Humanisterna vill ha den här frågan utredd så fort som möjligt, av polisen. Även om det gäller Unga Humanister så är det här en trovärdighetsfråga även för moderförbundet.

Din kommentar är en ny nivå av låg. Jag upphör aldrig att förvånas, du som kan vara så redig när det kommer till fysik. Är du helt förblindad i ditt fixering vid Humanisterna, eller vad är problemet?

Eric Wadenius sa...

Sedan när blev Humanisterna en dömande makt vad avser Unga Humanisters interna problem?

Tack för att du illustrerar för oss andra hur ovidkommande Bibeln är för oss idag, Lennart.

Daniel W sa...

"Sekulära Humanister sysslar inte med människooffer"

Patrik L

Patrik Lindenfors sa...

Du vill säkert ha något sagt med det citatet, Daniel W, men det är fullkomligt oklart vad det skulle kunna tänkas vara. Förklara.

Eric Wadenius sa...

Patrik L,

Lär du dig aldrig? Mata in trollen! ;)

Daniel W sa...

Patrik L,
Lennart fattar, fråga honom. Han har nog mer tålamod än mig.

Lennart Widlund sa...

Verkligen en snygg avrättning det här, av "en person" (gissa vem, liksom?). I bildlig mening förstås, som väl är, men ändå.

Humanisternas styrelse tvår sina händer, både om de "allvarliga anklagelserna" och om "stora meningsmotsättningar i Unga Humanister, liksom omfattande ekonomiska och administrativa problem".

Betr. iaf de senare kan man undra hur lång historia det har. Är det helt nya fenomen, Eric? Vilket ansvar har Du?

Benzocaine sa...

Det är inte utan att man undrar om nämnda ordförandes emeritus artikel (tillsammans med en annan ordförande emeritus) är en slags hämnd för personliga konflikter?

Noteras bör att jag inte känner till någonting över huvud taget om ev problem inom Unga Humanister. Det är dock svårt att uppleva det som en slump att hårda ord sammanfaller med en viss debattartikel.

Patrik Lindenfors sa...

Nu blir du riktigt obehaglig, Lennart. Är det Eric som är problemet nu? Vi kan väl säga så här, om du börjar kommentera själva sakfrågan så modererar jag dig inte.

Kristian Grönqvist sa...

Rent allmänt kan jag tycka att det är bra med vissa klargöranden, så att man som utomstående kan förstå vad som pågår, men några synpunkter har jag varken rätt eller rätt kunskap att ha...

Lennart Widlund sa...

Patrik: Men det är inte obehagligt att antyda att bara "en person" (Schedvin) är det stora problemet? Sprider "diffusa anklagelser" omkring sig, och så har det varit stora motsättningar och ekonomiska och administrativa problem.

Avståndstagandet är verkligen totalt. Syndabocken är utsedd. DET tycker jag är obehagligt.

Nu ska man väl inte skjuta flugor med kanon och så. Men vissa vill också skylla USAs ekonomiska problem på Obama, när det ju iaf i det fallet är helt klart att de till stor del kan härledas till föregående presidentperioder, faktiskt både GW Bush (krig och skattesänkningar) och Clinton (hus och lånebubblan, med subprimelån för att finansiera även de fattigastes husköp..).

Är väl inte alltför långsökt om de nuvarande problemen även inom mindre organisationer iaf till en del har något att göra med tidigare styrelsers misstag. Vilket man kan erkänna om man nu INTE är mer intresserad av att skylla alla problemen på en enda person.

Patrik Lindenfors sa...

Avståndstagandet är på intet sätt totalt. Du bara citerar omsorgsfullt för att få det att verka så. Det står även så här: "Vår bestämda uppfattning är dock att brottsmisstankar ska utredas av polisen. Det gäller också anklagelser om påstådda hot. Vi förutsätter att den eller de som säger sig vara utsatt för brott redan har anmält detta till polisen. Vi kan inte ta ställning i sanningsfrågan kring dessa anklagelser." Vilket är hela poängen. Anklagelsen är gjord, nu måste den utredas. Det går inte att försvara sig mot icke namngivna anklagelser (vem det nu är inom UngHum som är utpekad vet vi inte).

Vad gäller Erics eventuella skuld så ber jag dig notera att UngHums styrelse avgick för några veckor sedan, inte för över ett år sedan.

Jessica Schedvin sa...

Här har jag kommenterat detta inlägg, vilket också blir mitt sista i debatten och förhoppningsvis också överlag.

http://schedvin.wordpress.com/2012/11/11/livet-gar-vidare/

/Jessica

Lokatt sa...

Vad är det här för en konstig gröt? Vad handlar den egentligen om? Jag får försöka läsa Jessicas länk. För övrigt tycker jag att det inte är en bra idé att avgå, istället för att stanna och strida för sin sak. Högljutt om det behövs.

Ostronmannen sa...

Är man utsatt för sexuella trakasserier så måste man polisanmäla och ta upp det med överordnad. Även om organisationen är fristående så tycker jag man ska ta upp det med Humanisterna.

Det är grova anklagelser mot lätt identifierade person. Polisanmäl. Skulle tex anklagelsen vara helt utan substans så bör andra sidan anmäla för grovt förtal.

Nu kan J. inte bara lägga locket på och gå vidare. Tyvärr är det nu läge för att detta utreds offentligt.
Någon har gjort fel och det ska utdelas bestraffning. Polisanmäl nu.

Benzocaine sa...

Har man sagt A får man säga B, som min mor brukar säga. Man kan inte bara vräka ur sig allvarliga anklagelser offentligt och sedan lämna rampljuset med folk undrande.

Om det Jessica säger är det fördjävligt och vederbörande personer bör omedelbart uteslutas ur föreningen, enligt stadgarna. Fritt ur minnet: "Den som allvarligt skadar föreningen". Att hota att skära av halsen av någon eller att komma med sexistiska påhopp anser i alla fall jag att det faller in under motiveringen. Problemet är väl dels att identifiera personen ifråga och dels att vet om den verkligen sagt så. (Om hen erkänner är det ju lätt, men om hen nekar...)

Om å andra sidan det Jessica säger inte är sant, så är det lika allvarligt åt andra hållet. Då far hon med osanning för att skada Humanisterna och/eller personer i Humanisternas ledning.

Som utomstående går det naturligtvis inte att veta vilket av detta scenarier som är med verkligheten överensstämmande, men man kan inte bara gå vidare som om ingenting har hänt. Det som har hänt är på tok för allvarligt för att ignoreras av någon.

Benzocaine sa...

Notera också att förtal kan man dömas till även om det man säger är sant.

Citat från den allvetande och ofelbara Wikipedia:

"I lagtexten uttrycks det som: "Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar." Här är distinktionen mellan orden och och eller i lagtexten viktig; det räcker inte med att uppgiften är sann eller skäligt grundad, utan det ska också anses försvarbart att lämna uppgiften. Spridning av sanna uppgifter som kan utsätta någon för andras missaktning kan alltså i vissa fall utgöra förtal."

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rtal

Ostronmannen sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Ostronmannen sa...

Nu står det att texten är borttagen av skribenten. Enligt denna sida så är jag inte skribent. Det är man bara om man skriver artikeln. ;) Men det var jag som tog bort den.

Så Patrik L, Ulf mm... gör om! gör tydligt.

Gunnar Lindholm sa...

Ostronmannen,

Nej, hade t.ex. Ulf tagit bort den så hade det stått: "borttagen av blogadministratören".

Ulf Gustafsson sa...

Ostronmannen,

Förstår din poäng. Skall förtydliga.

Anonym sa...

@Benzocaine

Den ende som kan anmäla för förtal är den som blivit utpekad och den får då göra det stämningsvägen. Polisen kommer ju inte att ta i det här och har inte Schedvin väldigt övertygande bevisning så kommer hon (Om hon inte redan fått det) få ett besked om att förundersökning lagts ner inom kort.

Det här är ett absolut hopplöst ärende och jag tror inte att någon sanning kommer att komma fram men däremot blir Schedvin dubbelt drabbad (Om det hon påstår är sant).

Patrik Lindenfors sa...

Det här är helt enkelt en för djävlig situation. Anklagelsen är gjord. Några kommer alltid hålla Unga Humanister och Humanisterna skyldiga, andra kommer att tveka om Schedvin. Det enda sättet att handskas med det här är att se till att det aldrig händer igen genom någon sorts kontaktperson som man kan tala med i förbundet. Sånt här ska helt enkelt inte kunna förekomma.

Anonym sa...

Det här kommer nog snart att blåsa över tror jag - en storm i ett vattenglas.

S sa...

Försvaret är intakt ser jag. Det enda jag hör är, återigen, att offret borde gjort si eller så samt att det är henne det är fel på. Jag kräks.

Patrik Lindenfors sa...

Sari,
Det finns två till svar längre upp på bloggen. Läs dem också och svälj ner din kväljningsreflex.

S sa...

Ska bli. Först blir det dock till att läsa målsägandens version.

Benzocaine sa...

Sari: Det kanske beror på att anklagelserna är väldigt allvarliga. Om hon sagt "Det var en i Humanisterna som åt med öppen mun" eller något annat banalt hade man kunnat säga att "det var synd att han gjorde det" och gick vidare.

Här går det inte att säga "synd att han dödshotade dig och trakasserade dig. Nu vänder vi blad" just på grund av att det inte är en liten struntsak det handlar om.

Angående sjuksköterskor: Om nu löneutvecklingen är så dålig, varför väljer kvinnor att bli sjuksköterskor? Det kan väl inte vara någon genetisk orsak som att kvinnor skulle vara mer vårdande? De borde välja bort den utbildningen i så fall och välja någon mer högavlönad.

När det gäller vård så är det tyvärr så att 90% av kostnaderna är lönekostnader (vet ej den exakta siffran, men minns det som 90% så ta det med en nypa salt). Med det menar jag inte att sjukvårdspersonal bör vara lågavlönad, men det är en ekvation som blir svår att lösa. Själv hade jag gärna avstått från ett par jobbskatteavdrag för att höja sjuksköterskornas löner, men i dagens Sverige är man en intolerant egoist och tänker mer på hur mycket pengar man själv tjänar på riksdagens politik.

Benzocaine sa...

Observera att frågan om genetisk orsak inte var retorisk, utan jag menade bokstavligt det jag skrev, att varken du eller jag tror väl att det är genetiskt?

S sa...

Benzo, var inte absurd. Du måste jämföra med andra brott.

Haha, varför välja sjuksköterska? Kom igen. Eller menar du allvar...?

Benzocaine sa...

Svara på frågan istället för att undvika den. Varför är sjuksköterskeyrket kvinnodominerat? Det finns väl ingen naturlag som säger att de flesta sjuksköterskor måste vara kvinnor?

Om man står inför val till utbildning och sjuksköterskeyrket är underbetalt - välj en annan utbildning! Då garanterar jag att lönerna kommer att stiga (tillgång och efterfrågan, du vet).

Benzocaine sa...

Sari: I andra brott är man oskyldig tills motsatsen bevisats.

När man brände kvinnor på bål och torterade dem tills de erkände häxeri, då var man skyldig om man var utpekad, men jag trodde att samhället kommit längre.

Det var precis samma sak för mig när en lagkamrat anklagade en annan lagkamrat för att ha rökt på. Vem fan ska man tro på om man litar på båda sina lagkamrater?

Jag valde att inte döma förrän jag sett bevis. Nu kom inga bevis och spelaren lämnade laget av andra skäl, men jag vet fortfarande inte vem jag ska lita på.

Ostronmannen sa...

Sari du anklagade mig för rasism. När jag bad om exempel tog du tillbaka det. Sexismanklagelsen står kvar från dig utan exempel på mig.
Det känns eftersom jag är man och motsäger vissa påstående om kvinnor så är jag sexistisk. Vilket också är sexism, eller hur?
Som Benzo skriver man är oskyldig tills motsatsen bevisats.
I fallet JS, där jag blev anklagad för att förminska kvinnor eftersom jag skrev hennes förnamn. . Min anledning var som jag skrev att det blir nummer 1 på Google listan om vi skriver ut hennes namn.
Jösses vad fjantigt detta blir.
Jag kan inte skriva ett förnamn utan att det skulle vara en sexistisk ton, men ett kvinna kan göra grova anklagelser utan att ens behöva backa upp den och sen blir det upprörd ifall ngn ifrågasätter anklagelsen.

Mkt av detta bottnar i att det är så lätt att anklaga på nätet eftersom ingen ser ens ansikte eller hör ens röst eller ser ens kroppsspråk.

Ostronmannen sa...

Sari. Om en man på ditt jobb anklagade en kvinna för hot och sexuella trak, skulle du direkt ställa dig på hans sida?

Daniel W sa...

Ostronmannen,
Om du inte är sexist så vore det en enkel sak att lämna Humanisterna, eller hur?

Ostronmannen sa...

Daniel W förtydliga tack

S sa...

Ostronmannen, har aldrig anklagat dig för att vara rasist. Du såg inte det jag skrev t dig i den andra tråden, den m 100+ kommentarer?

Nej, mina svar till dig är precis desamma som de skulle varit ifall du var kvinna. Det jag reagerat på från din sida är att du hela tiden försöker förklara bort diskriminering, sexism och könsmaktsordningen samt lägger skuld och yttersta ansvar på dem som drabbas. Som om du har koll på hur det Egentligen ligger till, dvs äger tolkningsföreträde.  Tro mig, jag önskar att samhället såg annorlunda ut. Förnekelse hjälper dock enligt min erfarenhet föga.

S sa...

Benzo, and your point is? Var skriver jag att jag utfärdat en dom? Du talar om rättssäkerhet men går samtidigt på målsäganden med diverse anklagelser. Får anta att de också är oskyldiga i fråga om lögner och konspirationer- tills motsatsen bevisats....

S sa...

Ulf, ber om tillåtelse att parafrasera dig:

När en diskussion på Humanistbloggen inom ämnet feminism/sexism utvecklas, så blir sannolikheten att den handlar om sjuksköterskor nära ett.

- Saris lag.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Patrik Lindenfors sa...

Internettroll får du vara någon annanstans.

Anonym sa...

Ja, det får jag nog ta på mig att det blev lite för mycket trollkaraktär på min kommentar där.

Att jag for med beskyllningar om medveten lögn var nog för mycket, och jag ber om ursäkt för det.

Lät nog min bitterhet över styrelsens tidigare tendens att skriva saker som bara är sant rent formellt och om man struntar i kontexten ta överhand. Man kanske måste göra det när man skriver pressisar.

Jag försöker formulera det lite snällare, men med samma innehåll:

Jag tycker det är lite missvisande att kalla unga humanister för en "fristående" organisation.

Eric Wadenius sa...

thx1139,

-"Jag tycker det är lite missvisande att kalla unga humanister för en "fristående" organisation."

Jag var med och bildade Unga Humanister, satt därefter i styrelsen i 4 år, de två sista som ordförande. Utöver att Humanisterna officiellt är Unga Humanisters moderförbund kan jag säga att det är en helt fristående förening (vilket Ungdomsstyrelsen kan bekräfta).

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se