23 nov. 2012

"Låt det här få vara mitt land"


Damon Rasti skriver i en artikel i Svenska Dagbladet om den egentliga självklara rätten att få vara svensk.
Egentligen är det en besynnerlig situation. Jag är svensk medborgare sedan tonåren och har bott här i princip hela mitt liv. Vad mer krävs?
[...] 
Låt oss omdefiniera innebörden av att vara svensk. Ett begrepp som inte längre kan bygga på utseende och födelseland. Låt Sverige vara världens bästa land; jämställt, tolerant och välkomnande. Låt det här även vara mitt land. För jag är svensk. Det kan ingen ta ifrån mig. De kan ifrågasätta, förneka eller försöka hota bort det. Men de kan aldrig tvinga mig att förändra hur jag ser på mig själv.

34 kommentarer:

Sun sa...

Det är en bra artikel och grundsysnsättet är att man kan bli svensk medborgare fast man inte är född i Sverige. Med detta sagt är det också viktigt att säga att Sverige varit alldeles för frikostig i utdelandet av medborgarskap. Inga prövoperioder inget krav om att klara av egen försörjning osv. Det finns inte heller någon anledning för människor som flytt från krig, flyktingar som Sverige givetvis ska ta emot, att stanna i Sverige när krig och oroligheter i hemländerna upphört. En rimlig frågeställning är hur många nyanlända som Sverige kan ta emot på ett ansvarsfullt sätt. Inte bara den enskildes behov ska tillgodoses utan även Sveriges förmåga måste beaktas. Att Sverige har behövt och behöver en stark arbetskraftsinvandring är de flesta överrens om men det sätt på vilket invandringen har skötts under lång tid lämnar mycket i övrigt att önska. Damon Rasti utvecklar inte tankegången om vad han och alla andra svenskars solidariet med omvärlden får kosta.

Patrik N sa...

Det är inte det artikeln handlar om. Den handlar om vår attityd till de som vi i demokratisk ordning beslutat ska få stanna i Sverige. Hur många de ska vara är en annan diskussion. Vår attityd till invandring och invandrare är sannolikt en avgörande faktor för en lyckad integration. Som skrivs i artikeln vill ingen integreras in i en grupp dör man inte är välkommen.

Någon kommer förmodligen invända att hjärterummet minskar med stjärterummet och det är nog sant för många men denna artikel handlar inte om varken hjärte- eller stjärterum utan om vår attityd till de som redan är här.

wot sa...

Varför kan det inte vara Damons land utan att vi kallar honom för svensk? Varför måste man kunna kallas för svensk? Hur lång tid tar det för mig att bli iranier om jag flyttar till Iran? Acceptera att det tar tid, kanske ett par generationer. För om inte svensk längre är en etnicitet, vad för etnicitet har då jag? Svensk svensk? Bisarrt.

Patrik N sa...

Varför? För att han identifierar sig som svensk.

Anonym sa...

Har man svenskt medborgarskap är man svensk. Det är vad medborgarskap betyder och det finns inget utrymme för tolkningar. Att svenskar sedan har olika bakgrund är en annan sak men man kan inte vara mer eller mindre svensk. Svenskhet är inte ett variabelt mått. Antingen är man svensk, har svenskt medborgarskap, eller så är man inte svensk.

Patrik N sa...

Måns,

Jag vill ta det ett steg längre. Har man svenskt medborgarskap är man svensk medborgare. Och där tar det slut.

Ulf Gustafsson sa...

Vad har etnicitet för värde? Hur minskar detta värde när jag kallar Rasti svensk?

För mig har etnicitet ett litet värde, det är en gruppidentitet bland många. Jag kan inte se att värdet minskar, utan det ökar, när Rasti kallar sig svensk. Vad kul att fler vill kalla sig svensk!

Patrik N sa...

Ulf,

Ökar värdet även om en klandervärd person kallar sig svensk? Eller har etnicitet kanske inget värde alls?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Olika personer sätter olika värde på svensk. Vi skulle kunna lista olika identiteter: svensk, humanist, AIKare, yttrandefrihetskämpe, ... Och sedan be olika personer rangordna dem (förutsatt att de ger sig själva den identiteten). Jag är säker på att många skulle ge svensk ett högre värde än inger, men att de inte skulle vara överens.

Kan man vara värdenihilist och samtidigt hävda att svensk har ett absolutvärde = inget???

Om någon klandervärd kallar sig svensk, minskar inte självklart värdet för mig. Det kan vara två separata frågor, som du argumenterar i en annan tråd.

Om många klandervärda personer kallar sig svensk och därigenom färre väljer att kalla sig svensk, minskar värdet för mig. Någon gång blir svensk en klubb jag inte vill vara medlem i.

Nils sa...

"Jag vill ta det ett steg längre. Har man svenskt medborgarskap är man svensk medborgare. Och där tar det slut."

Ja om du enbart är intresserad av vad som står på ett papper. Om det ställs väldigt låga krav för att bli medborgare, som det görs i Sverige, blir ju också värdet därefter.

Det hjälper inte om det står på ett papper att du är svensk medborgare men kan inte språket, går i burka och vägra hälsa på män. Du kommer aldrig (beror ju på demorafisk utveckling förstås) att bli accepterad som svensk av majoriteten.

Patrik N sa...

Nils,

Begreppet "svensk" är meningslöst.

Patrik N sa...

Ulf,

"Kan man vara värdenihilist och samtidigt hävda att svensk har ett absolutvärde = inget???".

Man kan inte som värdenihilist hävda att någonting alls har ett objektivt värde. Men man kan åsätta vad som helst ett subjektivt värde.

Nils sa...

"Begreppet "svensk" är meningslöst."

För dig ja.

Patrik N sa...

För dig med. Om du tänker efter. Eller hur använder du det i ditt liv? Hur kan du applicera det i din verklighet?

wot sa...

Patrik N:

Du menar alltså att etnicitet är ett meningslöst begrepp för att det inte kan användas till någonting. Ändå lär de flesta identifiera sig enligt någon etnicitet. Så ock Damon Rasti, som enligt honom själv är kurd. Men du vill säga till honom att han inte är kurd? Eller är det bara svensk som är ett meningslöst begrepp?

Benzocaine sa...

Etnicitet kan ha olika betydelse. I en betydelse är man svensk om man har svenskt medborgarskap, i en annan om man identifierar sig som svensk och i en tredje om ens förfäder har bott här i flera generationer.

Den sista betydelsen tycker jag är problematisk. Hur många generationer krävs för att man ska vara svensk? Om man har en dansk farfar, mormor eller liknande, är man svensk då, eller kanske dansk? Är det skillnad om mormor är dansk eller nigerian?

Är Krisitan Grönkvist svensk? Han är väl såvitt jag vet född i Finland. Hade det varit skillnad om han varit född i Tyskland, Polen, Grekland, Bosnien, Egypten, Sydafrika, Kina, Australien?

Bland mina förfäder finns det finländare, tyskar, belgiska valloner, samer, mm. Ändå har jag svårt att se att jag inte skulle vara svensk. För mig är just smältdegeln av olika kulturer och etniciteter kärnan i svenskheten.

Typiskt svenska värderingar är demokrati, mänskliga rättigheter, individuell frihet, solidaritet, tolerans och öppenhet inför andra kulturer.

SD är på så sätt väldigt osvenska.

För mig är man svensk om man är integrerad i det svenska samhället och har svenska värderingar, oavsett var man är född. Det är ju faktiskt möjligt att vara t.ex svensk och kurd samtidigt.

Ulf Gustafsson sa...

Det går utmärkt att vara svensk och kurd samtidigt. Det finns inget motsägelsefullt i det alls.

Patrik N,

Inte tyckte du kristen var ett meningslöst begrepp? Vad gör kristen meningsfullt, som svensk saknar?

Patrik N sa...

Kristen är ett begrepp som är oanvändbart för att dra säkra slutsatser om "etikettinnehavaren", detsamma gäller för kurd, och för svensk. Vad kan man säkert veta om en människa som är svensk, kurd eller kristen? Ingenting. Begreppen är innehållslösa i sig.

Patrik N sa...

...och det går självfallet att vara kurd, svensk och kristen samtidigt. Detta just för att begreppen saknar nödvändiga innehållsmässiga komponenter.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Värdelöst ... Meningslöst ... Innehållslöst. Du är lite lealös i agrumentationen :)

Svensk är för mig någon som tryckt på gilla-knappen för Sverige. Det är inte mycket, men innehållslöst är det inte.

Patrik N sa...

Ulf,

Innehållslöst skrev jag därför inte heller. Jag skrev innehållslöst *i sig*. Med det menar jag att begreppen inte har någon *nödvändig* innehållsmässig komponent, de betyder helt enkelt ingenting innan man fyllt dem med någonting. T.ex. så betyder inte svensk nödvändigtvis att man tryckt på gilla-knappen såsom just du tycker.

Ad hominem i din första mening?

Patrik Lindenfors sa...

Etnicitet används både i forskning och vardagsliv så jag förstår inte poängen med att låtsas som om det inte finns bara för att man inte kan definiera det själv. Det är att bygga sin verklighetsbild på egen okunskap vilket alltid är en dålig idé. Dessutom är det väldigt ohjälpsamt för oss som tycker det är viktigt att omstöpamsjälva etniciteten så den kan rymma fler.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

"Du är lite lealös" - ad hominem
"Du är lite lealös i argumentationen" - inte ad hominem, utan visar hur du glider i din argumentation.
Men detta är helt betydelselöst för sakfrågan.

Förstår inte heller hur *i sig* räddar dig från betydelseglidningen.
Men det är också helt betydelselöst för sakfrågan.

Betydelsefullt är att vi tycker svensk betyder olika saker. Eller rättare sagt, du gillar inte min föreslagna betydelse. För dig är svensk värdelöst, meningslöst, innehållslöst *i sig* och betydelselöst.

Nu har jag fyllt svensk med något, så du har fel.

Nils sa...

Benzo,

"Typiskt svenska värderingar är demokrati, mänskliga rättigheter, individuell frihet, solidaritet, tolerans och öppenhet inför andra kulturer."

Det här är ett typiskt uttryck för att ni lever i er egen värld. Det där påståendet är helt enkelt inte sant. Det är bara "sant" i den post-Palmeiska retoriken.

Tror inte vi är särskilt mycket mindre toleranta än andra, men svenskar gillar inte olika. Fråga statsvetaren Andreas Heinö Johansson.

Patrik N sa...

Ulf,

"Nu har jag fyllt svensk med något, så du har fel."

Det var väl just det jag hävdade att man måste göra. Begreppet står inte på egna ben, det betyder inte någonting, i sig, innan det fyllts med innehåll. Ordet falukorv är annorlunda. Vi vet nödvändigtvis mer om vad falukorv innehåller(!) än vad ordet svensk nödvändigtvis innehåller. Ordet nödvändigtvis är viktigt. Min tes är inte att ordet svensk alltid är innehållslöst. Då hade du falsifierat min tes genom att säga att svensk är den som trycker på gilla-knappen. Men det är inte det jag säger. Jag säger att ordet är helt tomt till dess det fylls med innehåll och det kan fyllas med olika saker och ingenting måste nödvändigtvis finnas med.

Patrik L,

Problemet lär vara detsamma om ordet används inom forskning så det är inget argument för att det inte är innehållslöst. I sig.

S sa...

Nils, tror du misstolkar Heinö lite. Att vardagsrasismen är utbredd är knappast en nyhet, men sagda värderingar är likväl eftersträvansvärda. Håller du inte med?

Patrik N sa...

Patrik L,

En del föll bort. Jag ville lägga till att mitt påstående inte är att begreppet svensk inte existerar, vilket jag uppfattar att ditt svar inriktas på. Jag menar bara att det inte innehåller någon nödvändig komponent. Och var och en kan fylla det med valfritt innehåll. Gilla-knappar, språk, identitet eller vad som helst.

Nils sa...

Sari,

kanske, men man begår ett misstag om man tror att man över en natt kan förändra ett grundläggande mänskligt beteende.

Vad är det kurderna, palestinierna och israelerna kämpar för? Fred i Europa och Balkan blev det först sedan alla folk fått sina egna nationer.

Kurderna har utsatts för ohyggliga övergrepp men anser uppenbarligen att hoppet om en egen stat är värd alla uppoffringar.

Alla människor gillar i grunden lika – vilket inte innebär att man är fientligt inställt till alla andra. Det är först när man känner sig trygg i det man har/är som man kan vara öppen mot främlingar.

Patrik N sa...

"Det är först när man känner sig trygg i det man har/är som man kan vara öppen mot främlingar."

Glöm inte att det även gäller ur "deras" perspektiv. De där ute i Tensta.

S sa...

Nils, vi har hittat ett litet stycke common ground men jag håller fortf inte med dig:

"Det är först när man känner sig trygg i det man har/är som man kan vara öppen mot främlingar."

Det är först när man blir medveten om sin trångsynthet som man kan arbeta för att förändra den. Samhällsopinion går att förändra, och det finns inget som stoppar Sverige från att bli mer tolerant. (Gillar dock inte det ordet, det antyder att det är något negativt som måste tolereras. Snarare så att rasism, främlingsfientlighet och all sån skit INTE ska tolereras)

Benzocaine sa...

Nils, vad du än påstår är vi världsledande i sekulära och demokratiska värderingar. Det visas i alla undersökningar av värderingar, t.ex World Values Survey.

Norge är minst rädda för främlingar av alla länder, enligt en annan undersökning jag såg. Överlag är vi skandinaver rätt lika i de här värderingarna.

Tyvärr har jag inga artiklar att länka till, för när man ideligen ser sådana här resultat så noterar man inte källorna. Det har så att säga blivit en självklarhet.

Sedan har vi i Sverige alltid haft ca 4% som skiljer sig från oss andra. Kanske är det dem Heinö skriver om? Det skulle innebära att 96% är toleranta och har välutvecklade demokratiska värderingar, medan 4% är kvar på KD/SD-stadiet.

Nils sa...

Benzo,

tittar man på vad som sker i samhället visar det bara att svaren i såna undersökningar enbart är läpparnas eftergift åt en falsk självbild.

En nyligen presenterad undersökning visar att vi är tredje sämst i Europa på integration. Undersökningen förklarar det delvis med att Sverige ta emot så många flyktingar – vilket naturligtvis är den huvudsakliga förklaringen.

Självbilden hindrar Sverige från att föra en hållbar invandringspolitik som skulle gynna alla, kanske framförallt de som kommer hit.

Benzocaine sa...

Visst är vi dåliga på integration! Det har jag aldrig någonsin förnekat, tvärt om. Som sagt behöver man inte vara rasist eller främlingsfientlig för att kritisera den förda invandringspolitiken. Dock misstänker jag att min kritik skiljer sig rätt radikalt från den som dessa grupper framför.

Tyvärr har idag ett parti som ytterligare vill försvåra integrationen stark medvind.

Benzocaine sa...

Sedan att det skulle vara läpparnas bekännelse tror jag inte ett dugg på. En lag som förespråkar dödsstraff för homosexuella handlingar skulle vara omöjligt i Sverige. Däremot är det möjligt i mindre toleranta länder som Uganda. Det handlar inte om läpparnas bekännelser, utan om genuina skillnader i värderingar.

Du bortser från att man kan studera värderingar objektivt. Man behöver inte fråga: "Tycker du att man ska döda homosexuella?" för att ta reda på att Uganda har en intolerant syn på homosexualitet. Man kan ställa frågor som inte är lika lätta att genomskåda.

Det är faktiskt A och O i de flesta seriösa undersökningar, att man har metoder för att avlägsna response bias.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se