15 dec. 2012

Positiv humanism

Kanske har vi idag sett starten på en ny humanistisk rörelse, positiv humanism. Två debattinlägg, skrivna av sex unga humanister, publiceras på Dagens Seglora - En positiv humanism ser till det som förenar - och Newsmill - Humanisterna missar målet med sin oförsonliga religionskritik. Inläggen är ganska lika i innehåll  men det senare riktar sig tydligare mot den religionskritik som Humanisterna bedriver.

Vad är då positiv humanism? (citat ur den senare artikeln)
Vi vill som humanister flytta fokus för den humanistiska debatten. Istället för gamla hjulspår och välgrävda skyttegravar vill vi utforska ny mark tillsammans med alla de som är intresserade av att bidra. Vi vill hellre prata människovärde, medmänsklighet, acceptans, vetenskap, förnuft och mänsklig nyfikenhet. Vi vill se en positiv humanism som söker likhet och förening, snarare än olikhet och konflikt. Vi litar på vetenskapen och det mänskliga förnuftet. Därför tror vi också på dialog, öppenhet och att inkludera alla som är villiga att ompröva sin förståelse om världen baserat på evidens.
Detta ser jättebra ut, nytänkande och humanistiska värden förenas. Dock saknas det mera konkreta exempel på vilka frågor och åsikter dessa debattörer kommer engagera sig i. När det sker görs det förhoppningsvis med större precision och bättre argument än den kritik de riktar mot Humanisterna i artikeln. Detta skriver de angående de senaste dagarnas debatt med Claphaminstitutet om religion och tro:
Humanisterna har dock fel i sin argumentation och i sin oförsonliga kritik mot religionen 
Lindenfors och Sturmark missar i sin artikel en viktig detalj, nämligen att det är dogmatism och fundamentalism som är problemet, inte tro i allmänhet. Det är fullt möjligt att vara troende och ändå bidra till vetenskapen.
De hävdar att Lindenfors/Sturmark gör två fel. Först att de argumenterar fel. Detta är en halmdocka. Lindenfors/Sturmark skrev om att det inte går att förena religiös tro och vetenskap, och att konflikten handlar om metodik. De skrev inget om att det inte är möjligt att vara troende och ändå bidra till vetenskapen.

Det andra felet är att Lindenfors/Sturmark vänder sig mot religiös tro i allmänhet och inte bara dogmatism och fundamentalism. Detta är en fråga om vägval för att nå ett förhoppningsvis gemensamt mål. Personligen tror jag de unga humanisterna har fel, men jag är öppen för att ompröva detta om goda argument presenteras.

En religiös tro, här definierat som en tro med låg rimlighet och inlärd genom religiös pedagogik, är ett stort problem i sig. Detta på grund av att den metoden öppnar upp för alla möjliga religiösa övertygelser, goda och onda, och metoden saknar helt förmåga att korrigera sig själv. Det finns undantag och det är när religiös tro kopplas till ett genuint tvivel. I sekulära termer vill jag likna genuint tvivel med vetenskaplig skepticism.

Det är bra att det dyker upp nya debattörer med humanistiska värderingar som engagerar sig med nya ögon och väljer egna vägar för att nå det gemensamma målet en bättre och mer humanistisk värld. Det är mindre bra om detta endast blir en debatt mellan humanister.

32 kommentarer:

Patrik Lindenfors sa...

En till intet förpliktigande snällhumansim. Inte min modell i alla fall. Jag tror diskussionen är viktigare än så.

Benzocaine sa...

Auktoritetstro är alltid farlig, även om de troende har goda avsikter. Det är det som är problemet med religioner. Jag tror att Humanister och religiösa ofta talar förbi varandra. Som Humanist förnekar man religiösa dogmer - som religionist försvarar man religionen som meningssökande, gemenskap osv.

Den kanske viktigaste grundaren av IHEU, Julian Huxley, ansåg inte att religion och Humanism existerar i ett motsatsförhållande. Snarare såg han i Humanismen en religion utan uppenbarelse, dvs utan auktoritetstro.

Tyvärr finns det somliga Humanister som är allergiska mot ordet "religion".

Björn Bäckström sa...

Benzocaine 2012-12-15 03:47

"Tyvärr finns det somliga Humanister som är allergiska mot ordet 'religion'."

Tyvärr?

Patrik N sa...

Björn,

Om man är allergisk mot religion så motarbetar man alla dess yttringar. Man bör, enligt min mening, enbart motarbeta religionens skadeverkningar.

Menar man att alla religiösa yttringar ger skada så ska man såklart motarbeta allt som heter religion men det är i vart fall inte så som föreningen Humanisterna ser religion så vår förening passar då inte som plattform.

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2012-12-15 07:56

Vilka religiösa yttringar ger inte skada och som inte samtidigt är yttringar på annat, sekulärt håll?

För övrigt tycker jag att du kan hålla inne med dina mer eller förtäckta och återkommande påståenden att jag inte hör hemma hos Humanisterna. Du är faktiskt (eller dina insinuationer), riktigt otrevlig! Dina åsikter i frågan om religion har jag väldigt svårt att jämka med en sann Humanism. Kanske DU bör ta vissa saker under övervägande? Under tiden så kommer jag i fortsättningen inte att kommentera dina inlägg eller kommentarer. Den kommenterar du här kommenterar var för övrigt riktat till Benzo.

Patrik N sa...

Björn,

En del av dina åsikter står i stark konflikt med de som föreningen Humanisterna arbetar för men den sista meningen i min kommentar var inte riktad mot dig men jag förstår att du tog åt dig.

Religiösa yttringar som inte ger skada och som inte är sekulära är exempelvis:

Böneutrop
Klockringningar
Kyrkobesök
Bröllop och andra högtider i kyrkan
Bön
…osv...

Björn Bäckström sa...

Dessutom, Patrik N, (eftersom du lyckats få mig förbannad!) så kan du läsa i vinjetten:

"Blogginläggens författare är alla medlemmar i Humanisterna, men åsikterna är deras egna och behöver inte stämma överens med Förbundet Humanisternas."

Det som gäller för inläggsförfattarna bör ju i minst samma grad gälla de kommentatorer som är medlemmar i Humanisterna. Det vill säga "föreningens plattform" - bloggen - är till också för att framföra från föreningen Humanisterna avvikande åsikter. Förväntar mig från och med nu ett slut på vad som är ditt trams.

Lars Torstensson sa...

Falsk varubeteckning

Det blir lite hycklande när Jessica Schedvin, som under buller och bång och enligt egen utsago har "gjort slut med humanismen", sedan ändå fortsätter att framträda som humanist. Falsk varubeteckning, vill jag kalla det.

Lars Torstensson sa...

Falsk varubeteckning

Det blir lite hycklande när Jessica Schedvin, som under buller och bång och enligt egen utsago har "gjort slut med humanismen", sedan ändå fortsätter att framträda som humanist. Falsk varubeteckning, vill jag kalla det.

Lennart W sa...

Schedvin har gjort slut med Humanisterna, inte med humanismen. Hon har gjort slut med ett förbund, inte med en livsåskådning.

Och därför har Humanisterna fel namn. Humanisterna talar INTE för alla humanister. Byt namn.

Svante sa...

Många länkar och vidarelänkar i denna stora bloggpost. Det gör det hela lite svåröverskådligt, men så är det en spretig fråga också.

Om artikeln i Seglora;
Det är fel att Sverige skulle vara ett av världens mest sekulära länder eller att stat och religion hålls åtskilda, men det är ett vanligt mantra i debatten. Humanism står också för en kritisk hållning till religion. Självklart ska vi ha dialog med både anhängare och motståndare, men varför i all sin dar väljer man att publicera inlägget hos just Seglora av alla ställen?

Om artikeln i Newsmill;
Det är inte bara dogmatism och fundamentalism som är problemet, det är problem även med mindre extrem religiös tro. Även tro i allmänhet på gud och liv efter döden är ogrundade föreställningar som kan leda till problem, och då inte alls bara för den troende själv. Självklart ska man få tro på gud m.m., men vi som inte håller med ska ha rätt att kritisera gudstron och dess konsekvenser. Lite larvigt detta om atomkärnan och att man tidigare trodde att den var odelbar, skillnaden mellan vetenskap och religion är ju att vetenskapen har lättare att ompröva i skenet av utvidgad kunskap. Sen kan ju givetvis både religiösa och ickereligiösa använda vetenskapens landvinningar till sådant som är skadligt, t.ex. atombomber.

Man kan vara skarp i sakfrågor och snäll i tonläget. Det är väl ingen motsättning i att man är positiv och samtidigt står rak i snålblåsten när det gäller t.ex. religionskritik.

Svante sa...

Nu försvarar jag inte Jessica Schedvins lättmjölksaktiga linje i den här frågan. Men vad jag förstått så är hon fortfarande medlem i Unga Humanister. Men jag hade för mig att hon inte var med i Humanisterna långt innan allt detta med trakasserierna mot henne uppdagades. Humanisterna är ett bra namn på vårt förbund.

Erik M sa...

Lennart W,

Och därför har Humanisterna fel namn. Humanisterna talar INTE för alla humanister. Byt namn.

Det är faktiskt ett ganska utbrett problem med organisationer som enligt den logiken har ett oriktigt namn.

"Katolsk" betyder t.ex. "universell" men långt ifrån alla kyrkor stödjer den katolska. Inklusive t.ex. gammelkatolska kyrkor eller Sedevakantister, som anser att den sittande påven är en schismatisk antipåve. Även om man kallar organisationen för den Romersk-Katolska kyrkan så är det inte helt rätt, eftersom det troligen finns folk i Rom som inte stödjer dem.

Dessutom anser alla kristna att de är ortodoxa, och många anser att de kyrkor som kallar sig ortodoxa i själva verket är oortodoxa.

Jag har även träffat socialdemokratiska arbetare som inte stödjer Socialdemokratiska Arbetarpartiet, Liberalt folk som inte stödjer Folkpartiet Liberalerna, svenska demokrater som inte gillar Sverigedemokraterna och antifascister som inte stödjer AFA.

Inga av ovanstående organisationer har fullständigt stöd hos anhängarna av sin ideologi och bör sålunda byta namn.

Svante sa...

Benzo; om religion;

Om man med religion menar försanthållandet av gud(ar), andar, en separat själ och liv efter döden m.m. så kan man inte vara Humanist och religiös. D.v.s. om man gör den tolkning av ordet religion som nog är allmänt förekommande.

Om man däremot menar en känsla av samhörighet och gemenskap, en fascination och vördnad inför tillvaron och verkligheten. Att fascineras över sådant som gamla fossiler, stjärnhimlen, människans potential och erfarenheter, årstidernas växlingar, sång, poesi, drömmar och fantasier, litteratur, livet, oändligheten m.m.. Om man ser allt detta som religion, så då är jag visst ”religiös”, men det är inget ord jag använder om mig själv. Men jag ser inte det som religiöst, jag ser allt det jag räknade upp tidigare i detta stycke som något jag själv gillar skarpt och jag ser mig samtidigt som Humanist.

Lars Torstensson sa...

Om man vill främja det positiva måste man också motarbeta det negativa

Annars misslyckas men med bägge sakerna. De hänger nämligen ihop. Om vi t ex går med i Prideparaden, som både Humanisterna och Unga Humanister gör, för att stärka hbt-rättigheter, så blir ställningstagandet ganska urvattnat om vi inte samtidigt har kurage att markera mot de till stor del religiösa krafter som motarbetar sådana rättigheter. Vi får då en kraftlös och som Patrik Lindenfors säger "till intet förpliktande snällhumanism".

Menar vi allvar med att kämpa för religionsfrihet för unga måste vi också ta ställning mot de religiösa friskolor där religiös indoktrinering bedrivs. O s v.

Och det är illavarslande att flera unga humanister inte tycks förstå att det är en intellektuell renhållningsuppgift att avslöja och motarbeta den kreationism som exempelvis Claphaminstitutet sprider.

Dialog med kristna och muslimer har Humanisterna hela tiden. I Göteborg har vi både bjudit in dem till humanistmöten och haft diskussioner på Stadsbiblioteket och i en frikyrka. Samarbete med kristna, i frågor där vi är överens, har Humanisterna också haft, fast de unga humanisterna inte verkar ha upptäckt det. Christer Sturmark har t ex haft en debattartikel om civiläktenskap tillsammans med företrädare för stora kristna samfund. Vi tågar varje år i Pride sida vid sida med Svenska kyrkan. O s v.

Och det är nog få humanister som inte uppskattar exempelvis religiösa organisationers arbete för hemlösa, som den här tiden bedrivs med ganska stor intensitet.

Det som är betänkligt är i första hand bokstavstron. Men inte bara den. Även när samfund torgför en friare tolkning av religionen innebär det att man gör det legitimt att tro på saker som det inte finns rationella skäl att tro på. Det är inte oproblematiskt.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W talar inte för alla Lennart W. Byt namn!

Lars Torstensson sa...

Svante.

Jag trodde att Jessica hade gått ur Unga Humanister. Om inte har hon förstås rätt att uppträda som unghummare.

Lennart W.

Humanism kan betyda olika saker. Humanisterna står för sekulär humanism, humanism som livssyn. Liksom teister har denna beteckning för att de tror på Gud, eller gudar, så är vi humanister för att vi tror på människan. Vi utgår från människans bästa, inte från inbillade gudars önskemål. Vi hävdar människans värde, och försvarar hennes rättigheter, oberoende av hennes förhållande till övernaturliga makter.

Och vi påstår inte att vi talar för alla humanister.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Tycker inte det är falsk varubeteckning. Det finns många schatteringar av humanister.

Dock tycker inte Jessica Schedvin framfört någon positiv humanism senaste tiden, utan mest anti-Humanisterna. Förhoppningsvis blir det ändring på detta.

Ostronmannen sa...

Ibland måste man sätta ner foten. Vara tydlig. Ha en motståndare. Att mjäka med religion har gjorts i hundratals år.
Håller med PL.
jag tycker att man inte kan hålla i handen och dansapå stranden med religion och sjunga hurra hurra, man kan tro och vara vetenskapsman/kvinna. ( det tvivlar vi inte på)
Som en svensk diplomat ungefär sa:
Om ngn tar land från en annan, så kan man inte lösa det med en kompromiss där angriparnaren får en del av det han tagit. Både kan inte bli nöjda.

Nils sa...

De har verkligen en poäng och jag håller med dem. Bloggen har tyvärr blivit tråkigare för varje dag, det här julbashandet är otroligt trist och destruktivt.

Det är nördigt och gubbgrinigt på det mest negativa sätt. Ni ser inte skogen för träden. Det diskuteras skitdetaljer som vanligt folk inte bryr sig om eller är intresserade av. Människor i gemen ser inte dessa nörddetaljer och som när de kastar en hastig blick på debatten ser en otroligt gnällig och negativ rörelse som bara vill riva ner.

Det är som med den här idiotiska censuren av Kalle Ankas jul. Under hela uppväxten och fram till nu har jag aldrig någonsin reflekterat över att det var en svart docka som tomten stämplar i arschlet. Det är tecknat, skämtsamt, överdrivet.

Som Lena Andersson skriver idag, den här politiken gör oss enfaldiga.

Patrik Lindenfors sa...

Jag är glad att du hittat din nya hemvist, Nils. Tack för den tid som varit.

Ulf Gustafsson sa...

Nils, kanske hittar du den kraftfulla islamkritik och kritik mot invandring frn MENA du söker hos dem.

Benzocaine sa...

Ja, julbashande är trist och destrutivt. Tacka vet jag babbebashande - det är både underhållande och konstruktivt! *ironi*

Björn: Förutom auktoritetstro innehåller religion också moral, en upplevelse av sammanhang och mening, gemenskap, förundran, eufori, livsåskådning, mm. Tag bort auktoritetstron så är resten inte så dåligt.

Svante: även det du kallar "mindre extrem religiös tro" baseras på auktoritetstro.

Benzocaine sa...

Jag tycker att det är märkligt om JS fortfarande är med i Unghum men inte i Humanisterna. Var det inte i Unghum hon utsattes för sexuella trakasserier? Då borde hon snarare lämna Unghum och aktivera sig i Humanisterna.

För övrigt tycker inte alla katoliker som katolska kyrkan. Jag vet katoliker som är för aborträtt, preventivmedel, som "tror på" evolutonsteorin och allt möjligt. Katolska kyrkan representerar inte alla katoliker - byt namn!

Svante sa...

Benzo, 121215, kl 2309;

Ja det var det jag menade, att även ”mindre extrem religiös tro” är problematisk.

Benzocaine sa...

Det kommer att bli intressant att se hur det går när de lämnar skyttegravarna och hamnar under artillerield från Per Ewert och Claphaminstitutet. Då får vi se vilken strategi som är bäst, att stanna i skyttegravarna eller att bjuda fienden på cigg.

Den senare strategin kan mycket väl tänkas fungera bättre. Jag är mest nyfiken på att se vad som händer när artillerielden sätter igång. Antingen får man slänga sig i skyttegravarna igen, eller också får man hitta en ny innovativ strategi som gör att man klarar sig från bombardemangen.

Jag hoppas faktiskt att man lyckas hålla sig borta från skyttegravarna när det händer.

Benzocaine sa...

Eller är det måhända ett utlysande av ensidig vapenvila?

Nils sa...

Patrik och Ulf,

era svar är så insiktsfulla som man kan förvänta. Ni står mitt inne i skogen men ser den inte för alla träd och förstår därför inte hur andra ser på er skog utifrån.

Man kan göra en slående parallell till SD och järnrören. Alla dessa korkade analyser från etablissemanget, att nu var det kört för SD, nu skulle väljarna fly. Det var som vanligt nästan bara Andreas Heinö Johansson som insåg att affären inte skulle ha någon större inverkan. Övriga etablissemanget står inne i sin skog och för säkerhets skull har de även skygglappar på.

Grejen är ju att för den som är övertygad om att den historiskt stora och utan motsvarighet i övriga grannländer, invandringen är negativ för Sverige spelar inte några järnrör nån roll.

För den finns inga alternativ. Alla andra partier är i princip för fri invandring. Medierna tror att de gör rätt men utifrån är det uppenbart att de gör gemensam sak med politikerna. Resultatet ser vi i den senaste Sifo-mätningen.

Dessutom går det att ha förståelse för att Sverigedemokrater försöker försvara sig. Som den nyligen presenterade undersökningen visar är de i särklass mest utsatta för hot, trakasserier och våld. Polisen tittar helst på som när Wilders besökte Malmö där vänsterfascisterna gavs stora friheter.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Min kommentar till dig handlade om ditt hyllande av de som representerar 'positiv humanism' och den var ironisk.
Jag tror inte de delar din syn på invandring och nyttan med kristna traditioner.

Men vi får se, de har inte visat färg i sakfrågor än.

Ostronmannen sa...

Nils sa:" Dessutom går det att ha förståelse för att Sverigedemokrater försöker försvara sig"

Gör det?

Så du tycker det är okej att ta upp järnrör och ha det i handen eftersom det kan dyka upp någon som ser att du är Sverigedemokrat. (Ja, det syns ju om du har ett järnrör i handen. Jag vet inte mer vad som kännetecknar en SD anhängare)

vad tycker du mer är okej för denna oerhört utsatta grupp. Pistol? Atombomb?

Vad händer om SD får regerinsställning. Ska de ha en egen milis att försvara sig med?

Om jag vore politiker och fick mer väljare när vi slår ner tjejer och går omkring med järnrör så skulle jag reflektera lite över mina väljares intelligens.

Ulf Gustafsson sa...

Ostronmannen,

Inte sover andra utsatta politiker, t.ex. Fredrik Federley eller Mona Sahlin, med basbollträ under sängen. Det krävs något mer än att bli hotad och trakasserad. Jag tror det är känslan av att inte lita på samhället och staten. Detta är en känsla som SD odlar internt, och det skiljer dem från andra.

Benzocaine sa...

Det är klart att SD:s kärnväljare inte bryr sig om den här järnrörhistorien. För dem är det bara ett exempel på att SD är rättfärdiga och förföljda av etablissemanget.

Men om det fanns människor utanför kärntruppen som övervägde att lägga sin röst på SD så lär de ha valt sida, och inte då SD:s sida.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se