13 jan. 2013

Är det dags för alla religioner att acceptera evolutionen?

Tydligen inte, om man skall ta intryck av dagens avsnitt av BBC Big Questions. Richard Dawkins kommenterade programmet via twitter:
Today's "Big Questions" clearly revealed how religion poisons thought processes. Nobody's born that stupid, it's religion that does it.
Dawkins förtydligade att det också finns andra vägar som leder till idioti.


I debatten nämns en konferens om Islam och evolutionen. I Guardian har det skrivits en rapport från denna. En av föredragshållarna, Yasir Qadhi, förklarar i ett tal på åtta minuter sin syn på Islams relation till vetenskapen.

1 kommentar:

Patrik Lindenfors sa...

Fascinerande diskussion. Jag noterar att det är första gången jag ser Thomas Nagels bok Mind and Cosmos användas av kreationister i en diskussion. Det är tyvärr något vi kommer att få se mer av.

Thomas Nagel är en välrenommerad filosof och har publicerat en kritik av evolutionsteorin utifrån en (som han själv skriver) "lekmannaförståelse" av ämnet. Nagel har tidigare åstadkommit filosofiska texter som "What is it like to be a bat" och "What does it all mean" så det är inte vem som helst som trampat i klaveret. Förhoppningsvis är hans förnuft åtkomligt för rationella argument, men boken finns redan och är något skeptiker kommer att bli slagna i huvudet med från och med nu. Här kan den som vill läsa en sågning av verket: http://www.thenation.com/article/170334/do-you-only-have-brain-thomas-nagel?page=full#

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se