15 jan. 2013

Bra beslut i Europadomstolen

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har nu kommit med utlåtanden i de fyra fall av hävdad diskriminering av kristna. I tre av de fyra fallen har domstolen förklarat att det inte rör sig om diskriminering.

Andrew Copson, British Humanist Association, kommenterar:
The European court applied exactly the same tests and measures that we have been advocating for years. They asked the question “Will this manifestation of a person’s religion interfere with the rights of others?” In three out of the four cases they found it would and rightly dismissed them.
Detta är en bekräftelse på att religionsfriheten endast ger rätt att manifestera sin tro, så länge det inte kränker rättigheterna för andra personer. I ett av de avvisade fallen hade en äktenskapsrådgivare vägrat ta emot homosexuella par. Domslutet är en bekräftelse på att homosexuellas rätt till likabehandling går före religiösas rätt att följa sin trosuppfattning. Mycket sunt.

Läs mer hos EHF.

17 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

-"I ett av de avvisade fallen hade en äktenskapsrådgivare vägrat ta emot homosexuella par."

... och arbetsgivaren ville avskeda äktenskapsrådgivaren, men denna menade att det vore att inskränka på dennes religionsfrihet?

Ulf Gustafsson sa...

Min korta summering är kanske inte skulle hålla i domstol. Detta är det i handlingarna:

Ladele and McFarlane
Both Ms Ladele and Mr McFarlane are Christians, who believe that homosexual
relationships are contrary to God’s law and that it is incompatible with their beliefs to do
anything to condone homosexuality.
Ms Ladele was employed as a Registrar by the London Borough of Islington from 1992 to
2009. When the Civil Partnership Act came into force in the United Kingdom in December
2005, she was informed by her employer that she would henceforth be required to
officiate at civil partnership ceremonies between homosexual couples. When Ms Ladele
refused to sign an amended contract, disciplinary proceedings were brought against her
in May 2007 which concluded that, if she failed to include civil partnership ceremonies as
part of her duties, she would be in breach of Islington Council’s equality and diversity
policy and her contract could be terminated.
Mr McFarlane worked for Relate as a Counsellor from May 2003 to March 2008. In 2007
he started a post graduate diploma in psycho sexual therapy which deals in particular
with sexual dysfunction and aims to improve a couple’s sexual activity by improving the
relationship overall. By the end of 2007 Mr McFarlane’s superiors as well as other
therapists had expressed concern that there was conflict between his religious beliefs
and his work with same-sex couples. In January 2008 a disciplinary investigation was
opened. In March 2008 Mr McFarlane was dismissed summarily for gross misconduct on
the ground that he had stated that he would comply with Relate’s Equal Opportunities
Policies and provide counselling to same-sex couples without any intention of doing so. A
subsequent appeal was rejected.

Eric Wadenius sa...

Tack Ulf. Då var det som jag trodde. Dessa personer vill att just deras tro ska ha vissa privilegier.

Lennart Widlund sa...

Det fallet som vann handlade om en flygvärdinna som hade ett krucifix i en kedja på Brittish Airways, trots BAs policy om att alla religiösa symboler måste döljas. Som de sedan har ändrat. En ändring som kanske t.o.m. gynnar Happy Humanist-smycken?

Kanske värre i så fall för Humanister som i enlighet med Dawkins uppmaning vill "mock them, ridicule them, in public [service]" (mitt tillägg inom []) mot alla som vågar visa att de är religiösa och speciellt mot katoliker. Vore intressant med ett fall.

Eric Wadenius sa...

Lennart Widlund,

Om någon anser att jag måste veta om att de är katoliker så fort vi ses så borde väl detta också kunna översättas till att jag, av respekt för just dessa avsikter, måste berätta för dem vad jag anser om just deras tro också?

Dessa symboler vill berätta för mig "Se! Jag är katolik och det bör du veta om!" och det vore då respektlöst av mig att inte svara.

Om en flygvärdinna bar ett kristet kors synligt runt halsen så hade jag inte funnit det opassande att kommentera det.

Nu gör jag inte så och inte heller basunerar jag ut min tro om att katolicism är en form av primitiv vidskeplighet i situationer där det inte är passande (som exempelvis om jag utförde ett jobb där jag möter många människor och där min trosuppfattning i frågan är ovidkommande för mina arbetsuppgifter). Jag gör inte det för jag förstår att vissa kanske inte förknippar min tro med något positivt.

Vissa kristna (läs: många) verkar dock helt sakna den respekten.

Björn Bäckström sa...

Eric W 2013-01-16 01:35

"Dessa symboler vill berätta för mig "Se! Jag är katolik och det bör du veta om!" och det vore då respektlöst av mig att inte svara."

Naturligtvis är det så!

Mitt sätt att kontra denna form av missionerande med symboler i DET ALLMÄNNA RUMMET är att inte låta det vara oemotsagt. Jag visar "min tro om att katolicism är en form av primitiv vidskeplighet" genom mockery and ridicule. Jag kan göra det med bildekalen i bakrutan "Gud finns nog inte" men också fråga den exponerande katoliken på tunnelbanan varför KK inte accepterar kvinnliga präster eller vad de tror att det beror på att pedofiler är överrepresenterade bland celibatlevande prällar.

Jag kan naturligtvis - och gör det ibland också - fråga en SAP-nålad sosse varför de låter utnyttja sjuka till att låta profitörer sko sig.
Jag kan INTE fråga en uniformerad soldat om han gillar att döda. Det är riksdagens demokratiska beslut att vi ska försvara oss. Det må också vara riksdagens slut att mänskliga rättigheter ska respekteras; symboler för vidskepelser får bäras offentligt, men det tillåts också mig att kommentera offentligt direkt till symbolbäraren.

Lennart Widlund sa...

Eric, nu är du ju helt snurrig. Hur menar du att man ska visa respekt egentligen? Du kommer med två totalt olika förslag i samma kommentar:

1. Kritisera allt vad man kan
2. Gör INTE det.

En mer välavvägd respons till visade krucifix och SAP-nålar osv, är förstås att man själv visar med liknande diskreta symboler var man själv står. Man kan självklart försöka inleda en diskussion om man så vill, men visar man just respekt och har något så när normalutvecklad EQ, så insisterar man inte om personen i fråga inte alls har någon lust att diskutera detta.

Själv visar jag mest med min ring att jag är gift, och förväntar mig INTE att bli kritiserad för det på något sätt ö.h.t. Jag är en fridsam man, men just en sån sak skulle nog faktiskt kunna vara grund till ett undantag.

Lennart Widlund sa...

F.ö. en djupt obehaglig och inhuman idé att man skulle visa mest respekt om man så långt som möjligt döljer vem man är. Humanisterna har verkligen ett missvisande namn.

Eric Wadenius sa...

Lennart Widlund,

-"En mer välavvägd respons till visade krucifix och SAP-nålar osv, är förstås att man själv visar med liknande diskreta symboler var man själv står."

Vilket fruktansvärt samhälle det vore, där alla gick med identitetsmarkörer på kläderna så att andra snabbt ska kunna känna igen vilka som är "vi" och "dem". Nej, tack.

-"Man kan självklart försöka inleda en diskussion om man så vill, men visar man just respekt och har något så när normalutvecklad EQ, så insisterar man inte om personen i fråga inte alls har någon lust att diskutera detta."

Har man något så när normalutvecklad IQ, så ser man att jag inte sagt att man borde insistera på att diskutera om den andra parten inte har någon lust till det. Däremot så menar jag att den andra parten bjuder in till att diskutera genom att kommunicera till mig sin religiösa övertygelse (genom att bära synliga symboler) och att du därav är rättfärdigad att besvara.

Exemplet med din vigselring är helt irrelevant. Skillnaden ligger i att väldigt många kristna anser att jag förtjänar att dödas (upphörandet av min "odödliga" själ vid min kroppsliga död) eller torteras i all evighet (i ett helvete) för att jag inte delar just deras tro. Syftet med din vigselring är för att visa andra parter att du är upptagen.

Hade du däremot burit en vigselring med en känd symbol på som kommunicerade att du enbart är för samkönade äktenskap, då borde du förvänta dig att bli kritiserad oavsett hur fridsam du anser att du är.

-"F.ö. en djupt obehaglig och inhuman idé att man skulle visa mest respekt om man så långt som möjligt döljer vem man är."

Det har jag heller inte sagt. Jag har bara sagt att insisterar man på att kommunicera till andra ens trosföreställningar så ska man förvänta sig att man blir bemött. Om det första någon vill att jag ska veta om dem, innan jag ens hunnit tala med dem, är att de är kristna, då vore det respektlöst av mig att inte berätta för dem vad jag tycker..

Lennart Widlund sa...

"Vilket fruktansvärt samhälle det vore, där alla gick med identitetsmarkörer på kläderna så att andra snabbt ska kunna känna igen vilka som är "vi" och "dem". Nej, tack."
Håller med. Man ska få göra det, och det bra och roligare med olika, men ingen ska vara tvungen.

I.ö. noteras att BHA-ordf faktiskt är nöjd med hela domen, inkl. hon som vann om krucifixet på BA. Har svenska Humanisterna en annan ståndpunkt, eller är det bara Eric, eller bara BHA-ordf. som talar för sig själva?

Eric Wadenius sa...

Lennart Widlund,

-"I.ö. noteras att BHA-ordf faktiskt är nöjd med hela domen, inkl. hon som vann om krucifixet på BA."

Det står det faktiskt inte i artikeln, vad jag kan se. Han är nöjd i det stora hela, men det står inget om ifall han är nöjd med just det fjärde fallet.

-"Har svenska Humanisterna en annan ståndpunkt, eller är det bara Eric, eller bara BHA-ordf. som talar för sig själva?"

Jag talar alltid bara för mig själv.

För mig är det helt upp till arbetsgivaren. Vill inte arbetsgivaren att man ska bära religiösa eller andra ideologiska symboler synliga på jobbet men personen i fråga vägrar följa en sådan policy anser jag att det ska kunna vara grund för att avskeda personen. Jag kan inte detaljerna kring Nadia Eweidas fall, men var det som ovan, vilket det verkar, anser jag att bolaget har grund för att avskeda henne (förutsatt att arbetsgivaren är konsekvent).

Hon vägrade följa BA:s klädkod och insisterade på att få kommunicera sin kristna tro utåt till alla hon möter på planet. Det tycker jag är respektlöst av henne.

Lennart Widlund sa...

BA ändrade sedan policy och tycker numera själva att de hade fel då. Bloggposten har även en video, se den.

Det är OK om du alltid ser det som att du bara talar för dig själv. Om du är anständig, har du då också samma syn på alla andra, och kan aldrig generalisera om några andra heller baserat på vad andra individer har sagt inte ens om de är f.d. ordf. inom organisationen eller någon relaterad del av den.

Eric Wadenius sa...

Lennart Widlund,

-"Om du är anständig, har du då också samma syn på alla andra, och kan aldrig generalisera om några andra heller baserat på vad andra individer har sagt inte ens om de är f.d. ordf. inom organisationen eller någon relaterad del av den"

Humaniströrelsen har inga präster eller profeter med tolkningsföreträde eller påstådd gudomlig auktoritet. Vi uttalar oss alla enbart för vår egen räkning.

Lennart Widlund sa...

Och därför ser du självklart alla andra enbart som icke självständigt tänkande medlemmar i kollektiv. En rent äcklig inställning.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Jag anser precis som Copson att man skall få bära ett kors om det inte begränsar andra människors rättigheter. Sv Humanisterna har förmodligen också den åsikten.

Sedan är det rimligt att ett företag får bestämma om sina uniformsregler, men då skall dessa icke-diskriminera - vilket innebär att alla skall likabehandlas. Om man inte får ha personliga smycken eller symboler på sig gäller detta så väl kors som Happy Human.

F.ö. Tycker jag du har en äcklig inställning när du hittar på vad Eric W tycker.

Benzocaine sa...

Jag tycker att det kan vara OK att en flygvärdinna eller stuart har ett synligt crucifix så länge det inte inverkar på uniformen. Däremot, har man förbud mot smycken generellt så finns ingen anledning att särbehandla religiösa eller politiska smycken. Man kan också se det som att man representerar flygbolaget och att ett synligt crucifix skulle förknippa företaget med en speciell religion.

Däremot ser jag ingen koppling till religionsfriheten. Att inte få bära krucifix hindrar inte att man "utöva[r] sin religion ensam eller tillsammans med andra". Att bära krucifix är inte att utöva religion.

Religionen kan man heller inte kräva att få utöva på arbetsplatsen. Där ska man arbeta. Religionsfriheten gäller "det allmäna", inte privata arbetsgivare.

Eric Wadenius sa...

Lennart Widlund,

"Och därför ser du självklart alla andra enbart som icke självständigt tänkande medlemmar i kollektiv. En rent äcklig inställning."

Allt det äckliga befinner sig i ditt eget huvud, Lennart. Jag har talat om vissa kristna och väldigt många kristna, inte om att alla kristna är eller tror si eller så.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se