19 jan. 2013

Förenade Humanister och bristen på saklig debatt


Förenade Humanister har under sin korta existens åstadkommit två saker. För det första en programförklaring med en massa påståenden om respekt, dialog, saklighet och debattstil som låter fin, men som i princip är helt tom i termer av vad de faktiskt vill. För det andra har de skrivit en artikel som direkt bryter mot allt detta. Den artikel som publicerades på SvD brännpunkt 130118 består av vaga anklagelser utan belägg blandat med rena påhitt. Det är den lägsta formen av debattinlägg. Den strider mot allt vi skulle lägga i begrepp som respekt, saklighet och hederlighet och vi lägger därför ingen särskild energi på att svara i de sakfrågor Förenade Humanister konstruerar. Detta handlar uppenbart om något annat. Oklart vad. Några exempel är dock på sin plats.

- att religionsfobiker skulle vara tongivande i Humanisterna är ett påstående som kräver såväl belägg som ett klargörande av vad det betyder. Nu är det bara tom retorik.
- påståendet att vi kritiserar alla inslag av religion i det offentliga är ett rent påhitt. Vi fick exempelvis kritik för att vi inte var tillräckligt starka motståndare ifråga om böneutropen i Fittja.
- påståendet att vi vill utrota all tro och diskvalificera människor från delar av samhället på grund av deras tro, är inte bara ett påhitt. Det är en ren lögn.
- vilka frågor som är viktiga och oviktiga presenteras som en objektiv fråga. Det är det inte.  Vi betraktar vissa saker som viktiga, Förenade Humanister får gärna fokusera på annat. Varför det skulle vara ett problem med olika inriktning är obegripligt.
- alla antydningar om civiliserad ton, goda relationer, positiv humanism och sansat debattklimat skrivs fram som om det vore självklart att Humanisterna står för motsatsen. Belägg, exempel och klargöranden lyser dock starkt med sin frånvaro, vilket gör det till tom retorik snarare än kritik värd att ta på allvar.


Det är naturligtvis helt acceptabelt att vara kritisk mot förbundet Humanisterna. Om ingen var det vore det ett tecken på att vi inte säger något. Det Förenade Humanister ägnar sig åt förtjänar inte att kallas kritik. Det är rimligt att den som är kritisk uppfyller åtminstone två kriterier för att förtjäna respekt och för att betraktas som intellektuellt hederlig. Man talar om vad det är man är kritisk mot, och man gör det så konkret att det går att antingen bemöta eller förändra. Dessutom håller man sig till sanningen och hittar inte på det man kritiserar. 


Förenade Humanister uppfyller inget av dessa kriterier. Därmed har de på ett flagrant och grundläggande sätt brutit mot de fina principer de själva formulerat och skapar inget vidare  förtroende för sig själva som deltagare i en konstruktiv debatt.

Sakfrågorna och den kritik som kan riktas mot Förbundet Humanisterna diskuterar vi gärna med vem som helst som vill föra den diskussionen sakligt och hederligt. Där ingår uppenbart inte Förenade Humanister.

Anna Bergström Styrelseledamot Humanisterna
Per Dannefjord Vice ordförande Humanisterna
Staffan Gunnarson Vicepresident i den Europeiska Humanistfederationen

51 kommentarer:

Camilla Grepe sa...

Det var fan vad det sved...

Olle Svensk Strand sa...

Klart det svider när nån säger sig vilja dela ut blommor men kastar ospecificerad skit på en.

Jag menar inte att Humanisterna inte har brister, eller att man ibland skulle ha agerat på ett annat vis. Jag menar inte att det är fel att dra sig ur och starta någonting nytt.

Men om målet är att öka förståelsen och förbättra samtals- och debattklimatet mellan humanister och den religiösa rörelsen, är det då klokt att öppna med kritisera den ena?

Att bemöta religiösa argument och lobbying, att agitera och debattera för ett sekularism, kan göras på olika vis. Ibland är det tid för kramar, ibland är det tid för kamp. Men jag ser inte varför både kampen och kramarna inte skulle kunna få rum inom Humanisterna.

Jag hoppas dock att Förenade Humanister kan bli en bra arena för samling och debatt.

Ostronmannen sa...

Lite av My point med.
Gå nte till motattack på allt som sägs som kritik på humanisterna.
Försvaret blir som en treåring kritiserar en vuxen och den vuxna går ut i en tio minuter lång uttläggning att så är det inte alls.

Låt de ha sin förening som endast finns för kritisera humanisterna.

Creutz sa...

Jag bara konstatera att Humanisternas svar på den kritik de fått sig påkastad från utbrytarschatteringen är elegant formulerad, och onekligen träffande, om man bedömer det utifrån hur media har beskrivit FH:s kritik.

Vad FH hade behövt göra, är att vara konkret. Det har man misslyckats med både i sin kritik av Humanisterna och vad gäller intentionerna med den egna gruppen.

Att som Ostronmannen jämföra FH med treåringar tycker jag är osmakligt. FH:s företrädare är onekligen vuxna människor. När de yttrar kritik får de också vara beredda på att backa upp det.

Nå, FH må dialogisera med de religiösa bäst de vill, och uppnå vad de nu kan tänkas uppnå med det. Men det är onödigt och obetänksamt av dem att kasta skit på den organisation de kommer ifrån, när just det är vad de anklagar samma organisation för att göra själv.

Eric Wadenius sa...

Creutz,

-"Men det är onödigt och obetänksamt av dem att kasta skit på den organisation de kommer ifrån, när just det är vad de anklagar samma organisation för att göra själv"

Precis!

Därtill, med tanke på vilken debatt denna nya organisation föddes ur, och hur deras första inlägg har sett ut, verkar det faktiskt som att själva syftet med organisationen är just att kasta skit.

De får gärna motbevisa mig, men i sådant fall krävs det bra mycket bättre skrivna artiklar och formulerade argument än vad man presterat hittills.

Ostronmannen sa...

Creutz. Osmakligt? Oj, var det så hemskt.

Man kanske aldrig ska jämföra ngt med vad det inte är, för då blir det osmakligt.

Tänk bara vad osmakliga Jesus alla liknelser måste vara. Hu.

Lennart W sa...

Vad som faktiskt finns är en massa Humanister som säger en massa knäppa saker. Men finns Humanisterna? Inte ens ordf talar ju för organisationen - dvs enl iaf en del av dessa individer som minsann bara talar för sig själva.

Hur gör man öht för att kritisera en sådan "organisation"?

Patrik N sa...

Lennart,

"Inte ens ordf talar ju för organisationen - dvs enl iaf en del av dessa individer som minsann bara talar för sig själva."

Ingen har hävdat att ordförande inte talar för organisationen. Ordförande talar ofta för organisationen.

Unknown sa...

Som ganska nybliven humanist gnuggar jag mig en aning i ögonen inför den plötsliga debatten.

Man får väl invänta FHs ideprogram.

Det jag har svårast för är hur det kan anses vara intolerant att kritisera intoleranta religiösa uttryck.

Eric Wadenius sa...

LennartW,

-"Inte ens ordf talar ju för organisationen - dvs enl iaf en del av dessa individer som minsann bara talar för sig själva"

Som medlem i Humanisterna tror jag inte att Oheliga Hedenius nycklar gått i arv till Christer och därav gjort honom ofelbar. Christer talar bara för Humanisterna när han uttalar sig om saker som förbundet Humanisterna har beslutat om och/eller som är i linje med dess idé- och principprogram. Skulle han säga något som jag upplever som oförenligt med dessa anser jag inte att han talar för förbundet. Att däremot personer utifrån upplever det som så är en oundviklig sak (och inget jag kritiserar dem för. Det är förståeligt).

Svante sa...

FHum verkar vara ett antal f.d. Humanistmedlemmar som främst inte vill (alternativt inte vågar) vara religionskritiska, samt är sura på Humanisterna. Det hör väl till nu i början när de är nya att de vill distansera sig från Humanisterna och uttalar sig rätt kritiskt om oss. Jag hade kanske uttryckt mig en aning mildare om FHum än vad Dannefjord, Bergström och Gunnarson gör här. Vi får se vad som händer, om FHum överlever och i så fall hur de utvecklas. Om FHum utvecklas till att mest gnälla på Humanisterna så är det nog tråkigast för de själva om det är det de vill inrikta sig på.

Svante sa...

Välkommen Rosenerik!

Ja du anar inte att hur välmotiverad kritiken än är och hur väl man än uttrycker sig, kritiserar man religion (om det så är intoleranta religiösa uttryck) så får man höra att man är intolerant. Nu menar jag inte att Humanisterna bara ska ägna sig åt religionskritik (det gör vi inte bara heller), men det är en viktig del av Humanisternas verksamhet.

Carl Gustaf Olofsson sa...

Jättebra med detta distinkta svar från centralt förbundshåll. Principprogrammet är inte så mycket att säga om även om jag är kritisk även till det. Men nidbildretoriken i den mediala lanseringen är, precis som ni påpekar, under och bortom varje försök till seriös diskussion. Jag publicerade för en stund sedan en egen blogg i ämnet: "Förenade Humanister och detta med nidbildsretorik" (kan googlas - fantastiskt med denna snabbhet hos google)

Bengt Held sa...

Jag har uppmärksammat att Föreningen Humanisterna i sitt korta principprogram hyllar bl.a. "mångkultur". Av den orsaken har jag för första gången även granskat Humanisternas idéprogram och hittat följande.

"Religions- och livssynsfrihet, liksom kulturell mångfald, förutsätter i grunden ett sekulärt samhälle."

Det finns en feghet i den politiska debatten i Sverige där saker ibland accepteras i mångkulturens och religionens namn som aldrig skulle accepterats om det kommit från några etniska svenskar eller från Livet ord (jag har hört vittnesmål från socialsekreterare om att när barn som far illa i invandrarfamiljer går det ofta mycket längre innan samhället (offentliga) ingriper för att ansvariga är rädda att bli kallade "rasister", vill visa "respekt för familjens kultur" etc) . Jag vänder mig emot begreppet mångkultur som ideal, att det är en realitet i de flesta länder är en annan sak. Det är INDIVIDER som har rättigheter i demokratiskt samhälle, inte kulturer.

Vi kan ta som exempel att alla judiska församlingar i Sverige är homovänliga, alla muslimska är homofientliga medan situationen bland kristna är blandad. Det har jag och andra all rätt att framföra och skarpt kritisera muslimskt intolerans och homofobi. Vurmen för mångkultur drabbar ibland de liberala muslimer som jobbar för att reformera sin religion. Istället för att ge tydligt stöd åt dem allierar sig en del "PK_människor" med konservativa muslimska föreningar när de, med rätta, kritiserar islamofobi och rasism. Tragiskt och fegt.

Jag tycker ord som mångkultur och kulturell mångfald ska problematiseras och i synnerhet av folk som kallas sig humanister.

Patrik Lindenfors sa...

Googla lite till så hittar du vårt aktiva arbete för att problematisera den här debatten. Här kan du till exempel läsa en intervju med Eduardo Grutzky som arbetar mycket med mot hedersförtryck: http://www.vf.se/nyheter/karlstad/halla-dar-eduardo-grutzky

Patrik N sa...

Kulturell mångfald är i sig oproblematiskt, det är en del av innehållet i en del av kulturerna som är problemet.

Ulf Gustafsson sa...

Bengt H,

Sedan när du läser resten av ideprogrammet finner du ett flertal kulturella yttringar som problematiseras av Humanisterna.

anton sa...

Jag blev lite konfunderad över den här meningen i FHums principprogram: "Alla har rätt att tycka, säga och tro vad de vill. Därför måste samhället till sin natur vara pluralistiskt och mångkulturellt, för att ge alla utrymme att ge uttryck för hela sin personlighet."

För mig betyder "mångkulturellt" att det innehåller flera kulturer. Inget hemskt med det, men jag tycker detta låter baklänges. Ett mångkulturellt samhälle har behov av att vara sekulärt, men ett samhälle kan vara sekulärt och ändå kulturellt homogent (iaf teoretiskt).

De verkar använda "mångkulturellt" på något annat sätt än "= innehållande flera kulturer".

(Samma kan väl sägas om "pluralistisk".)

Gunnar Lundh sa...

Bäst på denna tråd, av Rosenerik:

"Det jag har svårast för är hur det kan anses vara intolerant att kritisera intoleranta religiösa uttryck."

Lars Torstensson sa...

Bengt Held.

Humanisterna säger ofta att vi är för ett kosmopolitiskt samhälle i stället för ett mångkulturellt. Jag antar att det är för att undvika de dåliga associationer som begreppet mångkultur kan ge.

Själv brukar jag säga att mångkultur är OK, men att mångkulturalismen som ideologi är förkastlig. Alltså föreställningen att det är religioner och ideologier som har rättigheter, snarare än individer.

Lars Torstensson sa...

Bengt Held har en blogg som är intressant och läsvärd.

Här är ett inlägg som jag själv kommenterar. Det handlar om ogrundade islamofobibeskyllningar från RFSL:s tidning Kom ut mot en aktad människorättsaktivist och sekularist:

http://bengtheld.blogspot.se/2013/01/valkande-gayaktivisten-tatchell-kallas.html

Bengt Held sa...

Tack för de många svaren. Jag erkänner att jag av tidsbrist (och att det var lördagkväll) inte gick igenom varje del av ert program men ska kanske göra det senare.

Ville dock problematisera ordet mångkultur och vi tycks där vara ense att kulturrelativism är fel.

Svante sa...

Jag ser ingen anledning att rakt av köpa begreppet ”mångkultur”. Det finns kulturella yttringar jag inte alls stöder. Det beror ju lite på vad man lägger i begreppet kultur också. Sen är det rätt praktiskt att vi i Sverige har svenskan som ett dominerande språk som alla förväntas kunna och använda sig av, så ska det fortsätta att vara.

Mat, konst, litteratur, filmer, festivaler, nya låneord i svenskan och att människor är tvåspråkiga m.m. är en sak, det är inget problem alls. Det är berikande med internationella kontakter, bl.a. genom människor som har anknytning både till Sverige och andra länder.

Men hederskultur, förtryckande religion, skolavslutning i kyrkan, religiösa friskolor, omskärelser, homofobi, preventivmedelsförbud, abortförbud, kvinnoförtryck, tvångsgifte, slöjor i alla sammanhang, polygami, barnmisshandel, överdrivet alkoholintag m.m. är inget jag ser att jag behöver gilla alls. Tvärtom.

Mattias sa...

Bengt,

Som en profilerad PK-människa vill jag anmäla avvikande uppfattning och även med viss skärpa fråga vilka du avser när du påstår att nu "allierar sig en del "PK_människor" med konservativa muslimska föreningar".

Vilka PK-människor? Vilka föreningar? Min uppfattning är nämligen den motsatta, att det finns en djup pågående diskussion just om hur mångfald ska bevaras, och samtidigt hur patriarkala strukturer ska omintetgöras. Det råder en bred samsyn i att kvinnoförtryck och heteronormer ska bekämpas, men till skillnad från somliga religionskritiker ser vi det som ett globalt problem som yttrar sig GENOM religion, inte på grund av någon specifik religion.

Benzocaine sa...

Skilj mellan mångkultur och multikultur. Mångkultur innebär att många kulturer lever tillsammans sida vid sida. Multikultur innebär att man delar upp samhället i enklaver - en muslimsk enklav med sharia, en judisk enklav, osv.

Många verkar i toleransens namn argumentera för det senare, när det är det förra som är "bra" och det senare egentligen är "dåligt".

Nu har jag inte läst länken till Eduardo, men han är ganska bra på att förklara det där.

Benzocaine sa...

Låt mig förklara med en liknelse: Ett mångkulturellt samhälle är som en svensk blomsteräng. Liljor och aquileja, rosor och salvia, krusmynta, tistlar och maskrosor lever dynamiskt sida vid sida på en gemensam yta. På ängen kanske står några enar, och en ek ger skugga åt blommor som frodas i skuggan.

Ett multikulturellt samhälle är som en äng indelad i skyddade trädgårdar. Var art på sin täppa. Tro inte att en ros ska kunna ta sig in i tulpanernas täppa. En ros är en ros och ska behandlas som en ros. Tar den sig in på tulpanernas område har den inte där att göra. De olika täpporna är avskilda och skyddade från varandra. Helst ska det råda så lite kontakt mellan täpporna som möjligt. Var blomma på sin plats.

Det andra systemet ser jag som rasistiskt, men ofta är det just det systemet man ser "toleranta människor" förespråka. Som jag ser det är det bara när vi lever i samförstånd som samhället är tolerant och bejakar mångfalden.

Multikulturalismen bejakar bara enfalden.

Tänk dig själv en muslimsk kvinna som inte vill dömas efter sharialagar. "Men du är ju sådan där icke-svensk muslim. Inte ska väl du behandlas lika som svenskar? Nä ni muslimer har ju era egna lagar som du ska dömas efter. Vadå? Mänskliga rättigheter? LOL, tror du att du har samma rättigheter som svenskar? Ha! Du har muslimska rättigheter. Jaså du vill inte? Tror du att en ros kan bli en tulpan eller? En gång blatte - alltid blatte! Gå tillbaks till din plats!"

Benzocaine sa...

"Det är INDIVIDER som har rättigheter i demokratiskt samhälle, inte kulturer."

EXAKT!!! Om inte en nästan exakt identisk mening redan finns i idéprogrammet så kommer den att skrivas in i det idéprogram som är under arbete.

Mattias sa...

Nyfiken på detta med individ kontra kultur, kanske kan starta en idédiskussion om detta.

Om individen alltid ska få gå före kulturen, innebär det att Humanisterna motsäger sig statlig kulturmärkning av byggnader, eftersom den får följden att byggnadens ägare åläggs strikta varsamhetsbestämmelser och förlorar en stor frihet att hantera sin egendom efter sitt eget förnuft?

Undrar också hur detta påverkar Humanisternas syn på härledda frågor vilka i botten har sitt ursprung i svensk kultur, såsom restriktioner i bygglov nära vatten, vilket ju i grund och botten är en estetisk diskussion med starka band till en svensk kulturell vurm för orörd natur och enskildhet.

Det drabbar ofta enskilda som skulle vilja få bo vid vattnet men hejdas av andra boende längs sjön som ju strikt talat inte äger marken själva utan åberopar sig på tämligen luddiga estetiska begrepp med, som jag ser det, tämligen liten förankring i det praktiska förnuftet.

Så, där är två följdfrågor som slog mig när jag tänkte på relationen mellan kultur och individ. Vore glad att ta del av någon annan ideologs syn på frågorna. :)

Ulf Gustafsson sa...

Intressant om individ kontra kultur. Jag skapar ett ett nytt inlägg för diskussion av detta. Vänta någon minut.

Lars Torstensson sa...

Mattias Irving.

Ovan frågar du Bengt Held "vilka du avser när du påstår att nu 'allierar sig en del 'PK_människor' med konservativa muslimska föreningar'."

Ett exempel finner du i Bengt Helds blogg, som jag länkar till ovan. Jag nämner där i en kommentar att RFSL Ungdom under en period samarbetade med det homofobiska Sveriges Unga Muslimer, och framställde detta förbund av homofober som ett gott exempel i kampen mot fördomarna.

I starten till samma tråd visar Bengt Held hur redaktörerna för RFSL:s tidning Kom ut helt grundlöst beskyller den aktade brittiske hbt- och människorättsaktivisten Peter Tatchell för muslimfientlighet, och därigenom gläder hans motståndare, framför allt vissa imamer i mycket reaktionära moskéer i England.

(Tack vare tips från dig, Mattias, kunde jag göra länken klickbar.
:-) )

Kristian Grönqvist sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Kristian Grönqvist sa...

En av anledningarna att jag slutade kommentera överhuvudtaget, var just det mesiga och relativa förhållningssättet Humanisterna i gemen intar till frågor om tro kontra verklighet. Skämta om tro går bra, men att ta ställning är tydligen väldigt svårt.

Den nya falangen är naturligtvis ännu snömosigare och vet tydligen inte alls var de skall sätta ned foten..
Jag förutsätter att de med tankemössa vet exakt vad jag pratar om.

Pike sa...

Kristian:
Tankemössa eller ej så förstår jag precis vad du pratar om.
Snömos är bara förnamnet när man på fullt allvar diskuterar kulturminnesmärkning av byggnader när det egentliga problemet är kulturbetingade brott mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Det är inte respektlöst att markera att man inte tolererar vissa kulturyttringar, även om de är institutionaliserade av någon religion eller tradition.

Hoppas att du orkar fortsätta kommentera och peka ut att även de som har rätt i grunden missar målet ibland.

Anders Ekman sa...

Jag noterar att det är en majoritet styrelseledamöter i Ung Liberal som också är styrelseledamöter i den nybildade organisationen.

Är det därför man i principprogrammet inte talar om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna någonstans, utan endast om "mänskliga rättigheter" i allmänna ordalag? Eller finns det ingen djupare tanke bakom att skriva så allmänt hållet som man gör?

Patrik N sa...

Kristian G,

Hur kan Humanisternas "mesiga" hållning vara ett problem för dig, du är ju inte ens Humanist? Kan det inte vara så enkelt som att dina åsikter skiljer sig från Humanisternas och att det är någon annan organisation som företräder de åsikter du har? Humanisterna är ju *för* att människor ska få ha sin personliga tro i fred så länge den inte skadar andra. Kanske det finns andra organisationer som är "tuffare" mot trosutövning..?

Kristian Grönqvist sa...

Patrik N

Utan att smickra Dig...Du har precis förstått varför jag aldrig skulle bli Humanist...

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2013-01-21 13:34

Om nu Kristian G (eller någon annan) känner sig inbjuden att delta i debatterna eftersom Humanistbloggen policy är att,

”Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna att skriva kommentarer till inläggen”,

så följer väl därav att en icke-Humanist inte har eller behöver ha åsikter som överensstämmer med Humanisternas. Kanske kommentatorn till och med har ambitionen att försöka få ändringar till stånd i organisationen innan han eller hon ansluter sig! Kanske han eller hon är en sådan optimist. Eller åtminstone meddela annorlunda åsikter än de förhärskande.

Att som du kvickt ropa foul play och vill köra bort bloggaren från kommentatorfältet tillhör inte särskild god ton eller gott uppförande. Bemöt gärna inläggen hårt om du tycker det är nödvändigt men råd ingen att lämna bloggen när man i vinjetten har gjort en inbjudan att delta.

Benzocaine sa...

Se där! (Falska och dåligt underbyggda) anklagelser om att Humanisterna är intoleranta haglar i massmedia, men för Kristian är vi för toleranta. Hur man än gör har man röven bak.

Vi tycks ha förlorat kampen i ankdammen sveriges debattklimat. Dags för en PR-satsning? Varför bemöter vi inte anklagelserna bättre? Vi kanske är för defensiva? Dags att gå till offensiven, eller är vi för offensiva och det är problemet?

Om allmänheten har en felaktig bild måste vi ju rätta till den!

Benzocaine sa...

Anders Ekman: Jag har gjort samma observation, och min misstanke är att man helt enkelt försöker göra Humanismen till en liberal livsåskådning.

Nils sa...

Det är bara som rätt så hårdför organisation Humanisterna har ett berättigande, t ex att stoppa omskärelse. Samtidigt är det en balansgång, att välja sina strider, skolavslutningsfrågan har ni förlorat oerhört mycket goodwill på.

I övrigt finns det inte mycket plats för en organisation som Humanisterna. Mänskliga rättigheter är så uttjatat, finns inte ett parti eller förening som inte har det på sin agenda. Skulle inte förvåna mig om tom Hells Angels ställer sig bakom MR. Det rockar inte att framhålla att man ställer sig bakom mänskliga rättigheter.

Patrik N sa...

Björn,

Jag menar inte att Kristian ska sluta kommentera, jag vill bara poängtera att den upplevda "mesighet" (tex värnandet av rätten till personlig tro) som gjorde att KG slutade kommentera för en tid sedan är en del av förbundets åsiktspaket så han bör inte vara alltför förvånad över dess existens.

Du kommer att få vänta länge om du väntar på att jag ska be någon sluta kommentera på bloggen.

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2013-01-21 15:37

"Du kommer att få vänta länge om du väntar på att jag ska be någon sluta kommentera på bloggen."

Sic!

Så bra med en ny föresats! I humanistisk anda glömmer vi då dina tidigare anvisningar av kommentatorer till andra bloggar som är mera hårföra när du saknat andra argument.

Daniel W sa...

Benzo,
De som har en felaktig bild av Humanismen kan ni i vanlig ordning hetsa mot. Kalla de vidskepliga lögnare så ordnar det sig.

Anders Ekman sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anders Ekman sa...

Benzo,

Jag tror inte om man har sådana föresatser, men Humanisterna har ju medlemmar från såväl höger som vänster och det tror jag också är en av föreningens styrkor.

Men för att fortsätta på spåret liberalism något. För som sagt, det är ändå intressant vilken slags liberalism Ung Lberal står för. På Ung Liberals hemsida tolkas liberalism så här:

"Liberalism är det bästa verktyget att förbättra människors liv. Människor vet bäst själva vad de vill göra, vad de vill uppnå och vad som får dem att må bra. Kollektiva beslut riskerar alltid att förbise enskilda människors preferenser och mål. Människor mår bäst av att själva få välja vad de vill göra med sitt liv, sin omgivning och sin egendom."

Denna analys, som presenteras på Ung Liberals hemsida, ter sig enligt mig lite naiv. Kollektiva beslut verkar ses som något per se dåligt. Att enskilda alltid mår bäst av att själva välja vad de vill göra med sin omgivning låter ju rimligt, men är det bäst för samhälle, miljö och andra människor? Och är det bäst för mänsklig lycka och välfärd att var och en ständigt agerar på egen hand, och där den som äger mest för tillfället också är den som får må bäst?

Så lite intressant är att Humanisterna i sitt idéprogram synes innehålla en helt annorlunda syn på samhälle och individ:

"Humanismen präglas av en insikt om att vi alla ingår i ett socialt sammanhang, med bibehållen respekt för individens behov av frihet och integritet."

Det är klokt skrivet. Och en insikt som gör att jag kan kalla mig humanist med stolthet och glädje.

Benzocaine sa...

Daniel W: Kan du inte åtminstone för en gångs skull försöka att argumentera, och argumentera i sak?

Benzocaine sa...

Anders Ekman: Jag pratade inte om Humanisterna, utan om utbrytarna. Humanisterna har en stor andel vänsterpartister jämfört med hur många som röstar på partiet i riksdagen.

Däremot tycks JS et al försöka göra Humanismen till en politiskt liberal ideologi.

Patrik N sa...

Björn,

"Så bra med en ny föresats! I humanistisk anda glömmer vi då dina tidigare anvisningar av kommentatorer till andra bloggar som är mera hårföra när du saknat andra argument".

Ge ett exempel på när jag gjort det.

Anders Ekman sa...

Benzo,

jo, jag förstod det.

Men det var också därför jag tyckte det var intressant med kontrasterna hur man ser på samhället och individen, dvs. vill förenade Humanister framhålla en liberalism i likhet med den som Ung Liberal uppger på sin hemsida eller står man närmare Humanisterna i samhällssynen?

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2013-01-21 17:06

Leta dig tillbaka till inlägget ”Multireligiösa Almanackan 2013” och läs din rabiata attack i kommentar 2012-11-05 0746.

Bl.a., ”I vart fall gör du Förbundet Humanisterna en stor otjänst genom att torgföra dina åsikter och uppfattningar som medlem i Humanisterna.”

Jag tog det som en uppmaning att jag borde gå ur Humanisterna för att få torgföra mina åsikter. Eller stanna hos Humanisterna men sluta torgföra mina åsikter.

Du bör försöka vara lite mera cool. Tänk efter lite före. Eller så tar jag dig på orden men då framstår du som en långt större värsting än jag. Detta slutord från mig i ärendet.

Benzocaine sa...

Anders Ekman: Då förstår jag hur du menar. Framtiden får väl utvisa vilken väg de vill gå. Om de menar allvar med att de är öppna för alla så borde de inte exkludera socialister, och då får de också undvika den typen av kritik av V som ofta kommer från Folkpartistiskt håll - det är ju sådan kritik av andras åsikter som JS et al säger sig vilja undvika.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se