2 jan. 2013

"Humanismen mycket mer än religionskritik"

Staffan Gunnarson skriver på Newsmill - Humanismen är mycket mer än religionskritik. Inlägget innehåller mycket mer än det som citeras nedan, men detta är förmodligen det som ger upphov till diskussion och kommentarer:
Just eftersom humanismen som livsåskådning är huvudsaken, så har vår rörelse i den delen inget att hämta hos människor som inte delar utgångspunkterna i en sekulär etik och människosyn, en världsbild grundad i förnuft och vetenskap, samt ett ständigt ifrågasättande av påståenden om kunskap och sanning, oavsett varifrån de kommer. Det är här som humanister inte kan förena sig med de religiöst troende, utan måste utgöra ett klart alternativ. Spekulationer i gudar och övernaturliga fenomen, hänvisningar till uppenbarelser och myter eller heliga påbud, hjälper oss inte i arbetet med att skapa en demokratisk och människotillvänd livsfilosofi, eftersom dessa gissningar och hypoteser antingen inte går att sakligt bedöma eller kan avfärdas som orimliga. De saknar varje chans att kunna ge oss en stabil, ömsesidigt gångbar moral eller vägledning i livet i ett demokratiskt samhälle, där alla måste få tillfälle att granska olika utsagor och resonemang öppet och rationellt.
Humanismen inkluderar alla människor i sin världsbild i meningen att dess påståenden är sakliga och tillgängliga för kritisk analys och diskussion. Tron däremot är exklusiv och kräver underkastelse eller respekt för något som är fördolt för dem som inte tror. Det är inte humanistiskt i betydelsen gemensamt mellan människor. Humanister inser att människan är en emotionell varelse, men erkänner enbart generella sanningsanspråk som är förnuftmässigt begripliga, antingen grundade i objektivt redovisade fakta eller i allmänmänskliga behov, intressen och erfarenheter. Humanismen bygger på det som förenar människor, inte det som delar dem. Frågor om mening, moral, kunskap och livshållning utgår från människan och hennes förmåga, därför lämnas all gudstro och olika föreställningar om det hinsides därhän.

5 kommentarer:

Kristian sa...

Jag blev nyfiken på det här:

"Själva existensberättigandet för International Humanist and Ethical Union deklareras som att man är världens enda livsåskådningsorganisation för gudlösa, icke-troende människor."

Finns det alltså inga andra sådana livsåskådningsorganisationer i hela världen? Inte någonstans? Alla som existerar är med i IHEU?

Det måste ju vara lite unikt jämfört med andra idérörelser i så fall, med en sådan fullständig uppslutning?

StaffanG sa...

IHEU är den enda etblerade sekulära livsåskådningsorganisationen globalt. Man är företrädda i EU, Europarådet, OSSE, FN etc och det saknas andra representanter för icke-troende där.

Atheist Alliance är en internationell sammanslutning för sekularism och relligionskritik, men de är inte nödvändigtvis humanister och betraktas inte som en livsåskådningsorganisation.

Nationellt finns säkert grupper som inte ingår i IHEU, men har verksamhet som iofs skulle kunna tänkas göra det.

Per Dannefjord sa...

Jag är som bekant inte helt enig i frågan om vad Humanisterna bör göra, men artikeln är mycket bra. Det är en utomordentlig framställning som borde tilltala många.

Ulf Gustafsson sa...

Staffan,

Jag har lite problem med skrivningar som denna:
"... vår rörelse [har] inget att hämta hos människor som inte delar utgångspunkterna i en sekulär etik och människosyn, en världsbild grundad i förnuft och vetenskap, samt ett ständigt ifrågasättande av påståenden om kunskap och sanning, oavsett varifrån de kommer. Det är här som humanister inte kan förena sig med de religiöst troende, ..."

Jag ser ingen absolut motsättning mellan att se sig som "religiöst troende" och samtidigt omfamna de åsikter som listas ovan. För mig blir därför "humanisterna inte kan förena sig med de religöst troende" som ett litet indicium på den ökända "religionsfobin". Jag vet att jag är petig här.

Gillar ändå inlägget mycket, en bra beskrivning av vår livsåskådning.

Svante sa...

Håller med dig Staffan, bra skrivet. Vi är inte bara religionskritiker och ateister, men det är en del av vad det innebär att vara Humanist. Religiösa människor kan nog vara bra på en hel del sätt, men Humanister är de inte.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se