29 jan. 2013

Orda (ej) med ovis dåre

Ibland är avståndet inte långt mellan en blogg på 2000-talet och en tingsplats mer än 1000 år tidigare.
Jag råder dig för det tredje,
att på tinget du ej ordar med ovis dåre;
ty ovis man
säger ofta värre saker än han vet.
Sådant är svårt,
ty svarar du ej,
så synes du blödsint boren,
eller det sagda sant;
farhatlig blir hemtraktens dom
om ej ens rykt är rent;
dräp hycklaren
andra dagen
och löna honom så för lögnen.
 
ur Sången om Sigrdriva, Poetiska Eddan
Hederskulturen har lättat något, vilket förhoppningsvis leder till att konflikter kan lösas utan våld. Att samtala är en bättre konflikthantering.

29 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

"/...dräp hycklaren
andra dagen
och löna honom så för lögnen."

Detta är den uppmaningen som bloggens moderatorer har tagit till sig! Bara att hoppas att lögner och hyckleri blir rätt definierat ;-)

Patrik Lindenfors sa...

Jag funderar på om jag ska plocka bort den där kommentaren, men poängen skulle i så fall gå förlorad... ;-)

Benzocaine sa...

Om man inte ska orda med ovis dåre är det bäst att låta Sången om Sigrdriva få vara obesvarad.

Benzocaine sa...

P.S. För övrigt gillade jag rådet att inte spilla tid på "ovis dåre" (även om jag skulle ha valt ett mer politiskt korrekt/artigare sätt att uttrycka det på). Det är slutklämmen att mörda som inte är så vis, för att säga det med en eufemism.

Ulf Gustafsson sa...

Jag plockade i inlägget upp en gammal text innehållande dåtida visdom. Tyckte mig se det fanns något som man kan känna igen sig i och gav förslag på en modifierad innebörd i nutida kontext.

Det är ett sätt att förhålla sig till uråldriga texter.

Björn Bäckström sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Björn Bäckström sa...

Jag tycker det är ett utmärkt inlägg! Som sagt illustrerande hur hedern värderades på sin tid i Svedala fast i ett sammanhang som inte är aktuellt idag där i stället dotterns oskuld och föräldrarnas oförmåga att skydda den är vad som är orsakar dödandet...

Patrik Lindenfors sa...

Men Björn, har du börjat text-tolka?

Lennart W sa...

"Hederskulturen har lättat något, vilket förhoppningsvis leder till att konflikter kan lösas utan våld."

Allt som påstås vara hederskultur kanske inte heller är det egentligen.

"Alla lyckliga familjer är varandra lika, men den olyckliga familjen är alltid olycklig på sitt speciella sätt."
Ur Anna Karenina av Tolstoj

SvD: Något annat än heder, av Jesus Alcala.

SvD: 17-åring döms till åtta års fängelse, där domen trots allt talar om heder.

Björn Bäckström sa...

PL 2013-01-29 13:27

"Men Björn, har du börjat text-tolka?"

Nej, skriver ju nytt testamente! Erkänner dock inspiration från gamla!

Benzocaine sa...

Det vore lämpligare att tala om vanhederskulturer. Det är vanheder, inte heder, det handlar om. Dessutom är dessa kulturer inte hedervärda.

Lennart W sa...

Om det inte som i det här fallet snarare "bara" verkar vara en väldigt trasig familj. Läs Alcalas artikel.

Benzocaine sa...

Lennart, jag förstår inte. Jag tycker att det som Alcalá beskriver är en typisk vanhederskultur. Är det kanske ordvalet han ogillar? Det känns som arketypen för det jag kallar "semantisk pseudodebatt", dvs där man är ense om verkligheten men oense språkligt.

Ulf Gustafsson sa...

Benzo,

Förstår inte problemet med begreppet "hederskultur". Det är en kultur där heder är centralt för normerna och status i samhället, vilket kan leda till att våld används för att undvika vanheder.

Om du anser det finns mer eller mindre hedervärda kulturer, är ditt resonemang präglat av ett hederskulturellt resonemang.

Benzocaine sa...

Det är vanheder som är det primära, dvs att hedern angrips, eller vad jag ska kalla det. Det finns ingenting i sådana här kulturer som ger heder. Det handlar om beteenden som anses oacceptabla och leder till vanheder. Därför menar jag att termen vanhederskultur är mer träffande.

Benzocaine sa...

Fast det vi egentligen talar om är alla former av traditionella kulturer där kulturen anses stå över individen. Det är samma sak som Inglehart kallar "survival values". Motsatsen är vad han kallar "self-expression values" - till det hör t.ex att använda mode för att uttrycka sin egen personlighet, för att anknyta till en annan tråd som jag inte är delaktig i.

Eller som Jesus Alcalá skriver:

"En miljö som präglas av en skrämmande avsaknad av individualitet. Stark gruppkänsla, men inga varma personliga relationer. Fram växer en historia präglad av våld, hårda ord och ödslig ensamhet, i en tillvaro helt styrd av flocken. Lägg därtill skvallret. Skvallrets förfärande destruktiva makt."

"Framförallt begås övervåld mot själva föreställningen om den enskilda människans integritet och värde. Det handlar om mycket mer än heder, något mer svåråtkomligt. Något som är vanskligt för det omgivande samhället att hantera och avhjälpa. Formell yttre självständighet, eget boende, utlevd sexualitet - inget av detta förmår ge dessa ungdomar autenticitet eller känslan av att vara handlande subjekt. De förefaller vara och se sig själva som brickor i ett spel. Något personligt handlingsutrymme tror de inte på."

"Bortom skuldfrågan i detta enskilda fall öppnar sig mitt i Sverige en avgrund som vi helst blundande rundar. Där styr gruppen över individen, där är mannen herre över kvinnan. Där förkvävs självständighet, individualitet, integritet, tron på den positiva egna kraften."

"Där är till exempel tvångsgifte accepterat. När jag läser förundersökningen slås jag av hur vanligt tvångsgifte är bland de förhörda. Jag räknar till 14 tvångs- eller bortgifta kvinnor och flickor. Nio av dem är födda i Sverige."

"två syskon och en mor som aldrig, vare sig av andra eller av sig själva, ses som individer, som människor med egna möjligheter utanför gruppen. Där de rör sig, där rör sig inget jag."

Lennart W sa...

Benzo, det är möjligt att det bara är semantik, och i så fall ganska löjligt att tala om, imho. Dock tycker jag inte riktigt det. När man talar om hedersmord har iaf jag bilden av det handlar om en hårt styrd familj och s.k. patriarkala strukturer. Men det stämmer ju inte riktigt här, där t.ex. mamman var skiljd från pappan, och där alla bråkade med alla, och där dödshot är ett normalt sätt att uttrycka sig på inom familjen och mellan nära bekanta, där framtiden inte betyder något, och trygghet är ett okänt begrepp. Får mer en bild av "vanlig" mänsklig misär, där folk kan dödas utan att någon riktigt förstår varför.

Benzocaine sa...

Lennart: Det är typisk (van)hederskultur. Se mina citat av Alcalá. Visst, det handlar inte specifikt om heder, men det är den kulturen. Tydligen bara en semantisk fråga med andra ord. Det Alcalá beskriver är ju på pricken en så kallad hederskultur!

Björn Bäckström sa...

Domen för hedersmordet i Karskrona meddelat: Åtta års fängelse för sjuttonåringen som dödade sin syster. Sägs motsvara livstidsstraff vilket hade blivit påföljden om förövaren hade varit myndig. Hedern krävde 100 knivhugg för att blidkas.

Benzocaine sa...

För övrigt ser jag på Wikipedia-artikeln att det har föreslagits att kalla det "skamkultur" istället, apropå vanhederskultur. Det är som sagt den skam man drar över släkten/familjen/folket osv som är det primära - inte att öka graden av heder, utan att hindra att hedern "kränks" - en skamkultur.

Om man nu ens kan kalla det kultur. Det beror lite på vad man menar med ordet. Om man menar "kultur" på samma sätt som "företagskultur" så är det en kultur, men man kan inte jämföra det med t.ex matkultur, kulturella visskatter osv.

Lennart W sa...

Om det är hederskultur på pricken, så är det i så fall något annat än hur jag har förstått det hittills. Och möjligen fler med mig. Och då har man ju ändå lärt sig något av detta, mer än bara semantik.

I andra fall har man ju talat om hur hedersmord har varit planerat och genomfört i samförstånd av hela eller iaf en stor del av familjen. Och att det är just detta som skiljer ut denna sorts våld mot i huvudsak kvinnor, från "vanlig" svensk hustrumisshandel. Men vilka är medskyldiga till det här mordet?

Benzocaine sa...

Lennart: Det är möjligt att det inte var heders... err skamkulturen som var utlösande faktorn. Så länge pojken nekar lär vi aldrig få veta motivet. Tydligt är i alla fall att de levde såväl i som med hederskultur.

Att endast se till skamdelen är att ignorera problemet i större perspektiv. Hedern/skammen är så intimt kopplad med kontrollen av individen att man inte kan se det ena utan att se till det andra.

Det kan ju vara jag som har en annan betydelse av ordet "hederskultur" också. I så fall är jag mer oense med de som definierar det än med Alcalá. Kanske finns det ingen tydlig definition eftersom ordet är ganska nytt. Det verkar inte finnas i SAOL.

Eduardo Grutzky kanske kan svara på vad som kännetecknar en s.k. hederskultur. Återkommer om jag får svar från honom.

Benzocaine sa...

Kort svar från Eduardo:

"har kommenterat detta tidigare, han beskriver HRV och sedan säger att det är ngt annat. Bra artikel med obegriplig rubrik."

Verkar vara samma åsikt som min alltså, att Alcalá beskriver hederskultur men kallar det något annat.

Ulf Gustafsson sa...

Benzo,

Jag har en bredare definition på hederskultur, som även innefattar de kulturer där en duell kunde återställa en individs heder (typ tre musketörerna). En kultur som delvis finns kvar i Sverige såsom lagstiftning om ärekränkning.

Ordet heder passar då bra.

Björn Bäckström sa...

Hederskultur nytt???

Bullshit! som inlägget visar. "Ett vet jag som aldrig dör. Domen över död man")...

Bara definitionen av vad som ger heder åt en man har ändrat sig. Förut återgälda en oförrätt. Nu dotterns mödom intakt vid äktenskap.


Benzocaine sa...

Björn: Du menar att vikingatiden föregick judendomen???

Benzocaine sa...

...och islam???

Björn Bäckström sa...

Benzocaine

Nej. Men håller mig till inhemska referenser när det finns.

Benzocaine sa...

Och referenserna från tiden före Vikingatiden är..?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se