13 feb. 2013

Att äta eller inte äta häst

Hästkött väcker uppenbarligen känslor och hästkött i lasagne verkar inte vara populärt. Felaktig märkning av våra livsmedel är självklart inte bra, men hästkött verkar inte gillas i sig. Vad är det som gör att kött från nötkreatur är helt okej, men hästkött närmast tabu i Sverige och vissa andra europeiska länder?

Gregorius II och Bonifatius
Katolska kyrkan! År 732 instruerar påve Gregorius III i ett brev Bonifatius "Tysklands apostel" att ätandet av hästkött skall bekämpas, då det är en snuskig och avskyvärd sedvänja.
You say, among other things, that some eat wild horses and many eat tame horses. By no means allow this to happen in future, but suppress it in every possible way with the help of Christ and impose a suitable penance upon offenders. It is a filthy and abominable custom. 
(Ur Christianity and Paganism, 350-750 sid. 175)
När sedan Norden kristnades cirka 300 år senare fick nordborna lära sig och anpassa sig till att avstå kött från häst. Det var en kostsam anpassning, inte bara för att en prima näringskälla försakades, utan för att hästkött var en viktig religiös sedvänja. Kanske var den starka kopplingen mellan hästkött och nordeuropeisk hednatro anledningen till kyrkans påbud. 

Lars Magnar Enoksen skriver i boken Djur och natur i fornnordisk mytologi (Historiska Media 2006):
I Snorre Sturlasons Heimskringla som nedtecknades på 1200-talet finns det i Håkon den Godes saga, som utspelar sig på 900-talet, flera berättelser om hur denne kristne konung tvingades närvara och medverka i dåtidens hedniskt-religiösa sedvänjor. 
Det visar sig nämligen att förtärandet av hästkött var en helig handling som nordborna enligt urgammal hävd uppfattade som en religiös tradition. Det slaktade hästköttet kokades för övrigt i stora kärl eller kar, och själva måltiden då köttet förtärdes innefattade dessutom inmundigandet av alkoholhaltiga drycker där det skålades för framtida bedrifter [...]. 
Förutom att äta det kokta hästköttet var även drickandet av hästspadet, kalasandet på hästflottet och inhalerandet av hästkokets ångor vördnadsfulla handlingar åt den offrade hästen som hade en djup religiös innebörd. 
När Island kristnades omkring år 1000 krävde örikets invånare att de skulle få behålla rätten att äta hästkött och möjligheten att blota, det vill säga att offra, på hedniskt vis om det skedde avskilt och med likasinnade. Denna rättighet tilldelades människorna på Island där hästkött fortfarande är en vanlig måltidsrätt. 
Att hästkött var den vanligaste bloträtten, eller närmare bestämt offermåltiden, hos de hedniska nordborna avslöjas bland annat av det faktum att de tidiga kristna missionärerna var mycket måna om att försöka utrota sedvänjan att äta hästkött i Nordanlanden.
Vilka djur vi människor skall äta bör bestämmas utifrån rationella avväganden, om vi över huvudtaget skall äta kött. Att låta en religionsstrid för mer än tusen år sedan bestämma vår meny idag, är helt irrationellt.

Tack Creutz för utdraget ur Djur och natur i fornnordisk mytologi

11 kommentarer:

tuttarolf sa...

Jag förstår inte heller denna enorma uppståndelse. Att inte ta till vara på hästkött är slöseri. Däremot är det viktigt med korrekt varudeklarering.

Johanna sa...

Fast är verkligen det största problemet för "folk" att det är just kött av häst? Jag fick för mej att det handlade om att hästar inte avlas fram i första hand för att bli mat och således får alldeles för mycket mediciner, hormoner mm som inte anses vara hälsosamt att ätas av människan...

Eric Wadenius sa...

-"Att låta en religionsstrid för mer än tusen år sedan bestämma vår meny idag, är helt irrationellt."

Jag tror inte att det är en slump att människans värdesättande av häst i strid sammanfaller med vår ovilja att äta just häst. Innan var hästar bara dragdjur och transportmedel (antar jag) men iom att de blev en del av krigsmakten (just runt år 1000-1200) blev de en stridskamrat som kunde avgöra om soldaten levde eller dog.

Att hålla kristnandet av Sverige som huvudsakliga orsak till att vi idag ogillar idéen om att äta hästkött tror jag därför är att göra det alldeles för enkelt för sig.

Stig sa...

Om jag köper en förpackning färdigmat som det står att den innehåller nötkött, då skall den banne mig göra det också. Vad sägs om det skulle visa sig att din varmkorv som du köper visa sig vara tillverkad av hund eller kattkött? Eller kycklingsalladen är tillverkad av råtta.
Det finns mycket tokerier från religionerna när det gäller mat och slaktmetoder men det här har inte ett dugg med det att göra.

Patrik N sa...

Om det enda verktyg man har är en hammare tenderar varje problem att se ut som en spik.

Ulf Gustafsson sa...

Eric W,

Hästkött åts i Norden och i NÖ Europa innan kristnandet.
De kristna ändrade den sedvänjan. Kopplingen till asatron, Oden och Sleipner låter rimlig. En orsak till matabun är att urskilja sig i från de andra. Man valde någon mat man själv inte åt, men de andra, ens fiender åt.

Varför inte kristna åt hästkött vet jag inte, kan inte hitta någon tydliga referens till det. Det kan vara ett kvarvarande judiskt tabu, om att inte äta djur med icke-kluvna hovar.

Andra förslag är att det var ett husdjur, och då speciellt mannens djur. Att hästar är mindre effektiva matproducenter är nöt och får.

http://en.wikipedia.org/wiki/Horse_meat#Taboo

Sedan finns det olika hästraser, inte alla användes för strid. Det låte underligt att avvara att äta gamla djur som inte längre orkar arbeta.

Eric Wadenius sa...

Ulf,

-"Sedan finns det olika hästraser, inte alla användes för strid. Det låte underligt att avvara att äta gamla djur som inte längre orkar arbeta."

Jag tror att det kan vara så att man inte åt gamla hästar av samma anledning som man inte åt gamla hundar. De har ju trots allt varit livskamrater med en personlighet, ett värde, för ägaren. Likt hundar hjälpte oss vid jakt hjälpte hästarna oss vid strid.

De flesta som idag menar att de inte vill äta häst ger också samma skäl; hästar står oss för nära.

När hästar började att "stå oss nära" var när vi använde dem till annat än draghjälp och ren transport, vilket sammanfallet med den tidsaspekt du ger för när vi i norden slutade att äta häst.

Jag menar inte att detta är hela förklaringen men jag menar att en förklaring som inte tar upp denna aspekten känns ofullkomlig.

Någon som vet, men äter muslimer häst? Jag undrar inte om de får eller inte får äta häst utan om man undviker det av andra skäl, likt vi gör? Om även de undviker att äta häst så skulle "kristnande-teorin" försvagas kraftigt.

Svante sa...

Jag har inget emot att äta hästkött.

Men alldeles oavsett så ska innehållsdeklarationen stämma överens med vad som är i förpackningen! Det kan ju dessutom faktiskt spela roll, och då inte bara att man har ett mat-tabu av religiös eller annan icke-rationell orsak.

Jag känner inte till det där resonemanget med kristendomen och synen på hästkött. I vilket fall så kan det stämma att de djur som varit riddjur eller husdjur mer än boskap, har man fått en mera individuell emotionell relation till, än till låt oss säga ett får eller en ko. Jag själv skulle t.ex. inte kunna äta katt. Det är nog mycket kulturellt vilka djur man kan tänka sig äta och inte.

Helmer von Helvete sa...

Här avhandlas muslimers inställning till och syn på hästkött: http://tannhauser3.wordpress.com/2013/02/13/sensation-profeten-mohammed-och-hans-familj-at-hastkott/

Ulf Gustafsson sa...

Eric W,

Lite flera lästips:

Muslimer verkar ha lite oklara regler för häst kött
http://en.wikipedia.org/wiki/Taboo_food_and_drink#Horses_and_other_equines

Hästkött produceras och äts över stora delar av världen
http://en.wikipedia.org/wiki/Horse_meat#Production

I denna långa artikel ges en möjlig förklaring till katolska kyrkans förbud mot att äta hästkött - de behövde hästar för att försvara sig
http://www.horsetalk.co.nz/features/vikings-153.shtml

Dalahästen är symbol för hästens roll inom asatron och motståndet i Dalarna mot det kristna förbudet av hästslakt
http://www.grannas.com/mainframe.php?page=varforenhast

Eric Wadenius sa...

Tack Ulf!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se