29 mars 2013

"Ordning, heder, Jesu koncipiering"

Lena Andersson resonerar i dagens kolumn i DN om hederskulturens uppkomst, normupplösning och en eventuell koppling till dagens huvudperson.
Bakom nästan all terroriserande kontroll finns ett omhändertagande syfte. En ursprungligen god vilja från planerande auktoriteter med klok överblick. Hederskultur är ett exempel på det. Om man reducerar detta fenomen till sina beståndsdelar framstår de som något mer bekanta och begripliga. Högst tänkbart ligger hederskultur till grund för myten om Jesus. Varifrån kom väl annars Marias bortförklaring av sitt havandeskap?
Andersson avslutar:
Utan regleringar och skriftlärdas påbud kan den kärleksindifferenta som lättsinnigt gått till sängs med den sorgset älskande, dra sig ur när som helst, bryta, klippa, försvinna vid minsta besvär. Det kan göra mycket ont. 
Det finns inga lagar mot själsligt lidande och kan inte finnas det i ett fritt samhälle, men i sin plåga skriker den försmådda efter dem, vädjar om auktoriteter ovanför de orättvisa människorna. Säg vad som gäller! Får man göra mot en människas hjärta vad som helst?! ropar smärtan ut mot himlavalvet. Ge oss regler och anständighetskultur! Förbjud! Tukta! Skär! Begränsa! Skydda de svaga! 
Detta lidande och dessa obalanser fast i annan tappning såg de skriftlärda och ville ställa allt till rätta, ordna. 
Att leva i normupplösning och oreda är ansträngande. Frånvaron av tvång och fållor är riskabel. Det är skrämmande att bli myndig och stå ensam utan Föräldrarna, Staten, Skriftlärda och Gud. Men det är mödan värt, ty det som börjar med välvilliga morallagar slutar med skräck och övervakning. De flesta har inte Marias tur när de försvarar sig: ”Det är inte en man jag varit med, det var Guds ande.”

1 kommentar:

Kristian Grönqvist sa...

En alldeles utmärkt betraktelse, som inrymmer perspektivsökning och relevanta förklaringsalternativ för den som vill söka sådana. Njutbar läsning just genom transparensen i förklaringsförsöken. Vare sig de nu skulle stämma eller inte. Vilket man ju inte kan veta, men klokt spekulera i...

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se