20 mars 2013

World Values Survey (WWS)

Jag har de senaste dagarna publicerat resultat från två studier från World Values Survey (WWS). Studierna har blivit kritiserade i kommentarsfältet av olika anledningar. Eftersom jag inte kan försvara forskningen ordentligt har Madeleine Sultán Sjöqvist vänligt nog ställt samman en text om WWS. Håll tillgodo.
_______________________

För mer än 30 år sedan startade ett projekt European Values Studie Group av ”min” professor i religionssociologi Thorleif Pettersson. Efter ett tag övergick ambitionen till att studera värderingar och värderingsförändringar i hela världen och forskargruppen och organisationen växte. Det innebär att det finns obrutna serier från över 30 år. Thorleif Pettersson var en sann folkrörelsemänniska och därför finns mycket data och fakta tillgänglig på Worldvalues hemsida, han ville att data skulle vara tillgänglig för den som önskar. I det här sammanhanget vill jag passa på att berätta att jag själv aldrig jobbat inom WVS, men att Thorleif först var min handledare och sedan kollega så jag har haft viss närhet till projektet.

Worldvalues studerar värderingsförändringar på en aggregerad nivå inom och mellan kulturer. Man utgår från två hypoteser. Den ena är cohorthypotesen. Den innebär i korthet att människan är som mest formativ under sina tidigaste år, upp till 15-20 års ålder (sedan händer inte så stora förändringar på individnivå). De omständigheter som finns under människans uppväxtvillkor kan vara tillgång till respektive brist på skola, hälsovård ekonomisk trygghet, jämställdhet, frånvaro respektive närvaro av krig, naturkatastrofer etc.

Den andra hypotesen, ”knapphetshypotesen”, innebär att människor som vuxit upp under knappa materiella villkor tenderar att sträva mot materiell trygghet (tänk villa, vovve, volvo…), medan de som vuxit upp under trygga ekonomiska villkor tenderar att sträva mot självförverkligande, estetiska värden etc (tänka Mashlow).

Dessa två antaganden ligger till grund för många av de analyser som WVS-forskare gör. Givetvis finns det en mängd invändningar mot och svårigheter med att jobba med så stora och omfattade aggregerade data och jag skall inte här gå in på hur forskarna möter alla de invändningar som finns av metodkaraktär (några har jag sett här på bloggen, några på FB). Vad gäller metod- och teoridiskussioner så får ni läsa er till det själva, här är utrymmet för kort för mig att diskutera olika för och nackdelar avseende metodval och teoretiska utgångspunkter.

Så till sist: en konsekvens av de två hypoteserna är att värderingsförändringar i en kultur inte sker inom individer utan genom att generationer byts ut eftersom de är insocialiserade under olika ekonomiska och kulturella villkor. Thorleif brukade hävda att värderingsförändringar är långsamma och smygande.

För den som vill läsa mer rekommenderar jag WVS-hemsida:
http://www.worldvaluessurvey.org/

Madeleine Sultán Sjöqvist, universitetslektor i religionssociologi, Hugo Valentin - centrum, Uppsala universitet.

22 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

Mycket bra med ett klargörande om hur fakta skall tolkas i verkligheten Madeleine. För det är precis vad jag efterlyser i kohortstudier, vare sig de är medicinska eller inte. Att de pga sina variabler omöjligen kan leda till säkra slutsatser, däremot tendenser, vilkas kausalitet inte alltid är säker men trolig. Då blir inte heller den efterföljande diskussionen fastlåst vid ett låtsat faktum utan förblir ett odogmatiskt sökande efter ett resultat som vi alla vill uppnå

Lennart W sa...

Det där klargör ingenting om iaf min metodfråga. Är svaret verkligen så komplicerat att det inte går att iaf ge en antydan, eller är det verkligen så illa som det ser ut, och att det bara mörkas med det med auktoritetsargument?

Patrik Lindenfors sa...

Kan du påminna mig, vad var frågan?

Lennart W sa...

Klarast formulerad HÄR, om grafen i den bloggposten.

Patrik Lindenfors sa...

Så din fråga handlar bara om en specifik fråga som är dåligt formulerad? Madeleines svar är mer allmänt.

Fråga: Vilken sorts ateist svarar "agree" på "the only acceptable religions is my religion"?

Kurvan visar bara det den visar, att ju lägre man rankar hur viktig Gud är i en liv, desto mindre är man benägen att hålla sin egen religion som den enda sanna. Vad är egentligen problemet med det? Du har byggt upp någon inre bild för dig själv om att människor som inte tror på Gud och kritiserar religioner är intoleranta, men så är det ju inte. Vi är bara kritiska mot religion, vilket är något helt annat. Jag tror du har problem med bilden för att den inte uppfyller dina fördomar.

Däremot visar den inte att sekularism är bästa garanten för religiös tolerans. Det är en dålig bloggformulering. Den kan du kritisera, med rätta. Däremot visar den att de mest sekulära samhällena är de mest toleranta, men inget orsakssamband.

Kristian Grönqvist sa...

Patrik L och andra besserwissrar.

Madeleines svar är allmänt, för det är det enda svaret man kan få. Därför min undran om varför man slösar pengar på en utredning i flera år som inte ger svar...
Men Madeleine var fräscht uppriktig. Man ville ha något slags premisser för ett fortsatt meningsutbyte.
För meningsutbytet idag sker för det mesta utan premisser överhuvudtaget.
Rena TRON...

Lennart W sa...

Patrik L, nu lägger du en massa ord och attityder i min mun, som jag aldrig har yttrat. Det jag säger är bara att det FINNS intoleranta ateister. T.ex. de där som verkade inom "League of militant atheists" i Sovjetunionen på sin tid. Såna hade OCKSÅ placerat sig längst ned i det höra hörnet på grafen.

Grafen visar därför inte alls det du påstår att den visar.

Patrik Lindenfors sa...

Du menar att de som mördade kristna för att de var kristna hade svarat att de var toleranta mot andra livsåskådningar än sin egen? Är det verkligen ett rimligt antagande?

Lennart W sa...

Nej. Men det är inte den fråga som står på grafens x-axel. Det som står är

"the only acceptable religions is my religion"

vilket INGEN ateist skulle svara "agree" på. Eller hur?

Om det nu var så att den fråga man egentligen ställde var något i stil med "den enda acceptabla livsåskådningen är min egen, som du verkar utgå ifrån, är det obegripligt att man inte också har med just den formuleringen i grafen.

Patrik Lindenfors sa...

Har man ingen religion ska man nog inte svara på frågan. Det alternativet finns ju alltid också.

Patrik Lindenfors sa...

Men visst, det är en attitydundersökning och har som sådan problem. (Attitydproblem? Höhö)

Anonym sa...

Problemet med undersökningen är väl främst att den är lite löjlig. Det kan ju knappast komma som en överraskning att personer med en djup övertygelse i en viss fråga tenderar att vara mindre öppna för andra svar på den frågan än en person för vilken frågan inte har någon större betydelse. Av det följer ju ganska självklart att en fundamentalist som lever i en teokrati kommer att se sin religion som den enda acceptabla fler dagar i veckan än en ateist i Sverige eller för den delen en svensk pingstvän. Eller?

Anonym sa...

Lennart, jag kan hålla med dig om att frågan "the only acceptable religions is my religion" var en dåligt formulerad fråga i sammanhanget men samtidigt tycker jag att det är lite fånigt att göra en så stor grej av det. Resultatet hade knappast blivit annorlunda om man ställt frågan "den enda acceptabla livsåskådningen är min egen" (fast på engelska :-)) istället.

Lennart W sa...

Måns, jag har alltså ändå haft en poäng från början enl. dig, och tack för det. Det är inte alls så att alla behöver hålla med mig om någonting egentligen. Men när de svar man får är förlöjligande halmgubbesvar är det lätt hänt att man envisas lite med att förtydliga sin poäng, och då kan det rasa iväg lite med antalet kommentarer. (Det är också lätt hänt att man svarar med samma mynt, med kända resultat om "trolleri" och "moderering" etc.)

Sakligt håller jag inte med om det här resultatet är självklart. Som sagt, det FINNS ju exempel på läskigt intoleranta ateister. Hur många såna finns det idag? Så här sa t.ex. Dawkins ganska nyligen på ett ateistiskt stormöte i Washington, om bekännande katoliker:
"Mock them! Ridicule them! In public!"
Tolerant på vilket sätt då??
Vilket han iofs har fått ta mot kritik för, även från ateister. Men fortfarande kan man ju undra hur många det är som helt och fullt håller med honom i den formuleringen. På den här bloggen gör ju t.ex. Humanistmedlemmen Björn det.

Lennart W sa...

Björn vill f.ö. ha yrkesförbud för religiösa, iaf i läraryrket. Kristian G behöver man kanske inte ens nämna. J:son som har skrivit här ett par gånger iaf, vill riva ned andras krucifix etc. Sällsynta undantag, eller tvärtom en växande intolerant grupp inom nyateismen?

Anonym sa...

"Kurvan visar bara det den visar, att ju lägre man rankar hur viktig Gud är i en liv, desto mindre är man benägen att hålla sin egen religion som den enda sanna. Vad är egentligen problemet med det?"

Problemet är att man förutsätter ett ärligt svar på en väl definierad fråga! Man kan välja att visa en mer öppen attityd genom sitt svar på (den alldeles för öppna) frågan.

Sådana här undersökningar med otaliga obekanta och felkällor har otroligt begränsat vetenskapligt värde.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Det får vi verkligen inte hoppas. Jag tror det inte, de har alltid funnits intoleranta ateister. Ateism har ju inget med tolerans/intolerans att göra.

Anonym sa...

Lennart W,

Tja. Att vara tolerant mot andras trosuppfattningar är ju inte nödvändigtvis samma sak som att vara tolerant mot religioner. Däri ligger kanske också en brist i hur frågorna ställdes i undersökningen. När det gäller Dawkins uppmaning att förlöjliga bekännande katoliker är det väl en ganska rimlig åtgärd med tanke på att bekännande katoliker leds av en man som jämställer homosexualitet med djävulens påfund, har en kvinnosyn som är direkt anstötlig och bedriver en sexualpolitik som orsakar gigantiskt lidande. Jag tycker att det är mycket rimligt att ställa bekännande katoliker till ansvar för de åsikter som propageras av deras andlige ledare, mannen med den roliga hatten. Att vara av den åsikten att folk får tro på vilka gudar de vill är att var tolerant gentemot andra. Att acceptera att en religiös ledare, och därmed alla de som accepterar honom som sin andlige ledare, ägnar sig åt diskriminering av homosexuella och kvinnor är inte att vara tolerant. Det är medlöperi och passivt stöd till ondskan.

Anonym sa...

"Ateism har ju inget med tolerans/intolerans att göra."

Ursäkta, men det var ju tvärtom det som kurvan skulle visa!

Ulf Gustafsson sa...

kris08,

"Ursäkta, men det var ju tvärtom det som kurvan skulle visa!"

Hävdar du det?

Lennart W sa...

Måns: Dawkins uppmaning gällde om nattvarden och inget annat. Uppmaningen handlade om hur de tror, inte om deras ledare. Kolla själv upp det om du vill. Sök på "dawkins reason rally 2012". Där han f.ö. även talar om att religion kan behövas bli "ridiculed with contempt". Han kan tycka så om man vill, men det visar iaf verkligen inte på någon tolerans inför andras livsåskådningar. Med sådana här uttalanden borde Dawkins och andra med honom hamna ganska långt bort mot det intoleranta hörnet i en graf med väl ställda frågor om tolerans.

Anonym sa...

Lennart,

Dawkins säger följande:
"So when I meet somebody who claims to be religious, my first impulse is: "I don't believe you. I don't believe you until you tell me do you really believe -- for example, if they say they are Catholic -- do you really believe that when a priest blesses a wafer it turns into the body of Christ? Are you seriously telling me you believe that? Are you seriously saying that wine turns into blood?" Mock them! Ridicule them! In public!"

Jag kan hålla med om att det inte är särskilt konstruktivt att håna vanligt folk för att de tror att oblater förvandlas till jesus kropp eller att vin blir till blod. Det senare skulle ju för övrigt vara ett effektivt sätt att lösa blodbristen på sjukhusen? Det är ju lite som att håna ett barn för att de tror på tomten, onödigt. I en intervju på Al-Jazira säger intervjuaren till Dawkins att han på fullt allvar tror att Muhammad "åkte häst" till himlen. För några år sedan sa Alf Svensson att han bokstavligt talat trodde att Jesus gått på vattnet. Jag håller inte med Dawkins om att dessa personer skall hånas för det de tror på, det hela är ju mest sorgligt.

Däremot finns det all anledning att med de medel som står till buds, till exempel hån och förlöjliganden, diskreditera personer som utnyttjar sin makt för att diskriminera och orsaka lidande, vilket påven och många andra ledande personer inom till exempel den katolska kyrkan gör, diskriminerar och orsakar lidanden alltså.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se