17 apr. 2013

Vilka är Islamiska Förbundet

Det är inte helt lätt att förstå vilka Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS) är. De framstår som en paraplyorganisation för muslimska föreningar och beskriver sitt syfte så här:
Förbundet syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron i Sverige vilket möjliggör för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner. Förbundet vill vara ett naturligt stöd för den muslimska allmänhetens olika utmaningar och behov och samtidigt vara en samhällsnyttig aktör som utifrån en islamisk värdegrund arbetar för samhällets bästa.
På deras hemsida står det i stort ingenting om vad de menar med "islamisk värdegrund" eller vilken tradition inom islam de tillhör. Istället beskriver de sig som om de vänder sig till och arbetar för alla muslimer. Förbundets fd. ordförande och nuvarande riksdagsledamoten (M) Abdirisak Waberi sa 2009: "Islam har bara en tolkning".

Det har under gånga vecka hävdades att IFiS skulle ha kopplingar till Muslimska Brödraskapet, vilket förbundet bemötte:
[IFiS] är en självständig och demokratiskt uppbyggd organisation som utgår ifrån sina medlemmar och stadgar i all verksamhet och alla beslut, tvärtemot vad man i bland annat Expressen 2013.04.13 påstått om vår organisationsstruktur. Vi ”tillhör” alltså ingen utländsk organisation, utan är en svensk demokratisk ideell organisation.
Utifrån deras stadgar är deras självständighet dock inte helt självklar. Där framkommer det att Förbundet är en grundande medlem i Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), och följer dess allmänna riktlinjer. Det står också att vid eventuell upplösning av förbundet skall tillgångar överlåtas till FIOE om inget annat uppges vid upplösningsbeslutet.

FIOE har hundra medlemsorganisationer spridda över Europa och på deras hemsida återfinns Europas muslimers fördrag. Det är ett allmänt hållet dokument utan några konstigheter, förutom att det konsekvent talas om alla muslimer. Det är uppenbart att denna organisation vill företräda och påskina att de talar för alla Europas muslimer. Ur fördraget kan vissa grundläggande värderingar utläsas. De tillhör sunniislam och har tydliga familjekonservativa värderingar:
Islam kräver jämlikhet mellan man och kvinna inom ramen för ömsesidig respekt och anser att ett liv är i balans när relationerna mellan man och kvinna harmoniserar med och kompletterar varandra. Den förkastar otvetydigt alla föreställningar eller handlingar som förringar kvinnor eller berövar dem deras lagliga rättigheter, oavsett en del vanor och traditioner hos en del muslimer. Islam tar starkt avstånd från uttnyttjande av kvinnor och behandlingen av dem som enbart objekt för åtrå.
Islam anser att en sammanhållen familj baserad på föreningen i äktenskap mellan man och kvinna är den naturliga miljön för att föda och fostra framtida generationer. Familjen är grunden till individens lycka och samhällets stabilitet. Således betonar islam betydelsen av att vidta alla steg för att stärka familjen och skydda den från allt som försvagar eller marginaliserar dess roll. [Mina understrykningar]
Detta visar att deras tolkning av jämlikhet utgår ifrån essentiella skillnader mellan könen. I kombination med att familjen (man och kvinna) tillskrivs ett stort värde, blir det ofrånkomligt att synen på homosexualitet och homosexuella blir komplicerad, för att inte säga djupt problematisk.

Det finns många uppgifter som kopplar ihop FIOE och Muslimska Brödraskapet, tre exempel. I Wall Street Journal (2005) citeras organisationens dåvarande ledare Ahmed al-Rawi: "We are interlinked with them with a common point of view. [...] We have a good close relationship." Pew Forum skriver i en analys (2010):
The large, national Muslim Brotherhood-affiliated organizations fall under the loose jurisdiction of the Brussels-based Federation of Islamic Organizations in Europe, an umbrella group founded in 1989 that represents Muslim organizations in more than two dozen European countries. [...] all of the Federation’s constituent organizations have similar goals and objectives: promoting Islam as a comprehensive way of life, strengthening the Muslim community in Europe and encouraging Muslims to participate in European society in order to promote Islamic causes.
En liknande uppfattningar framkommer i boken The New Muslim Brotherhood in the West av Lorenzo Vidino (2010), vilken citeras på bloggen Inslag. Även om det inte finns formella band mellan FIOE och Muslimska Brödraskapet, så är det uppenbart att de i stora delar har gemensamma mål, värderingar och ideologiska tankar.

Formellt verkar det inte finnas några hinder för IFiS att bryta med FIOE. Dock verkar det otroligt, eftersom deras syfte och mål är så väl överensstämmande. De idémässiga kopplingarna till Muslimska Brödraskapet framgår även av urvalet av talare som bjudits in av IFiS, t.ex. Azzam Tamimi, och av de dokument som de publicerat av på sin hemsida (men vilka togs bort i förra veckan). Bland författarna återfinns t.ex. Yusuf al-Qaradawi, intellektuell ledare för Brödraskapet.

Avslutningsvis vill jag vara lite mera spekulativ. Jag tycker mig uppfatta en hel del likheter mellan IFiS:s verksamhet och hur dess företrädare uttalar sig om muslimer och det "muslimska civilsamhället" med begreppet "folkhemsislamism" som myntades av Mattias Gardell (2005). Gardell beskriver denna rörelse, i vilken Muslimska Brödraskapet ingår, som en islamdemokratisk mittfåra med stora likheter med den skandinaviska modellen - en stark välfärdsstat och omgärdad av livliga folkrörelser, vilka fyller de flesta av medborgarnas behov. Om IFiS passar in i folkhemsislamism är det lätt att förstå varför de blivit så väl bemötta inom delar av Socialdemokratin. Speciellt inom den kristna delen av (S), vilka vurmar för en folkkyrka som skall komplettera välfärdsstaten och tillföra mening, andligkraft och svar de frågor en sekulär stat inte befattar sig med.

Utifrån Gardells resonemang och deras egna (och FIOE:s) dokument kan IFiS beskrivas som en delvis ideologisk och politisk organisation, en form av islamism, demokratisk islamism.

11 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Islamiska Förbundet förkunnar homofobi

Som jag har förstått det är det Sveriges Muslimska Råd som är den stora paraplyorganisationen för muslimska sammanslutningar i Sverige. Även Islamiska Förbundet tillhör rådet. Fast det är möjligt att även förbundet har föreningar som medlemmar.

Enligt Helena Benaouda, som är ordförande i Sveriges Muslimska Råd, anser hela detta att homosexualitet är synd, och att sexualiteten bara hör hemma i det heterosexuella äktenskapet.

En ingrediens i Islamiska Förbundets ideologi är alltså homofobin.

Ulf Gustafsson sa...

Några reflektioner från när jag skrev denna text. Det är svårt att hitta tillförlitliga källor för att beskriva detta. Få verkar vilja var tydliga med sina relationer till Muslimska Brödraskapet. Innan arabiska våren, då många inom Musmilska Brödraskapet var fängslade i Egypten, var det bra att hålla låg profil. Idag då MB fått en mera negativ klang, finns det andra skäl att inte tala tydligt. Sedan sprids mycket information om MB på islam- och muslimfientliga sidor.

Vi skulle behöva att de islamiska organisationerna vár mer tydliga och öppna med vad de står för. Samt så skulle dessa organisationer behöva beskrivas av de som jobbar med religionsvetenskap på heltid.

Lars Torstensson sa...

De stora islamiska organisationerna är fundamentalistiska

Min källa till uppgiften om Islamiska Förbundets homofobi är Helena Benaouda själv, som jag hade ett samtal med för en tid sedan.

Man kan nog fastställa att alla de stora islamiska organisationerna predikar fundamentalism. Det framgår av programskrifter som de utgett, och Islamguiden på nätet ger samma bild. De tror alltså på allvar att Koranen är Guds sanna ord, som har förmedlats till profeten Muhammed av ängeln Gabriel. Den är för alla folk och alla tider. Inte ett ord i den får ändras. Vetenskap som strider mot Koranen stämmer inte. O s v.

Bokstavstron är betänklig mot bakgrund av att vissa korantexter är rent barbariska!

tuttarolf sa...

Varför raderar IFiS dokument kan man undra?

Jag tror de är beredda att gå mycket långt i sin strävan att sprida sin tro, moral och sina värderingar. Ingenting är viktigare för dem än att få politisk makt.

Det kan i nuläget vara värt att påminna om den unkna kvinnosyn som UG avslöjade bl.a i IFiS:s Stockholms moské. Den tidigare ordföranden Waberis uttalanden i allt från synen på kvinnor, homosexuella, äktenskap, musik och koranens framtida roll i Sverige som lagbok sänder dessutom kalla kårar längs ryggraden för varje sekulär demokrat. Att IFiS fullständigt skulle ha reviderat sina visioner och politiska ambitioner under ett par veckors tid förefaller skrattretande naivt. Och Omar Mustafa är inte bara medlem, han är dess ordförande.

Bra artikel som dock hade mått bättre av ett förtydligande av Mattias Gardells politiska värstingstatus. Han är dessutom gift med Edda Manga vars krönikor i GP är så verklighetsfrånvända att man ofta tror sig vara i Nordkorea.

Unknown sa...

Underbart att det bubblar. Många intressanta saker kommer fram.
Det känns som denna groda från S kommer göra gott för alla. Ja självklart minus fundamentalister.

Vore bra om någon icke fundamentalistisk muslims organisation framträdde och visare framfötterna.

tuttarolf sa...

Surfade in på MFiS hemsida och fann att tryckfelsnisse varit framme:
http://www.islamiskaforbundet.se/sv/om-ifis/foerdundshistoria.html

Dagens asg! Ser ni det? ;)

Kristian Grönqvist sa...

Vi är många som formligen frossar i själva grodan, eftersom den tydliggör vad några av oss har skrivit om i åratal.
Vi alltså, som inte tror att alla människor är snällisar som vill alla gott.
Vi alltså, som hävdat att människor som styrs av religiöst nonsens, är kapabla till vad som helst, eftersom de inte styrs av eftertanke eller intresse av hur verkligheten fungerar.
Vi alltså, som länge har hävdat att proffstyckarna i landet, tycker utan att ha ens skuggan av relevans.
Tänk om kompetens skulle värderas mer än silikon och släktingar...

Lokatt sa...

Ha ha den var mittiprick! En äkta freudian slip.

Björn Bäckström sa...

En annan godbit från hemsidan:

"Lär dig och dina barn att läsa och förstå koranens budskap 'ord för ord'."

För att ta ett exempel:

“Those who "did wrong" will go to hell, and their wives will go to hell with them (no matter how they behaved).” Sura (37:22-23)
Tala om of Guilt by Association! Men kanske en sambo klarar sig?

Ostronmannen sa...

Skojar du Björn?En sambo?

Då lever du säkert i dödssynd enligt deras tolkning.

Benzocaine sa...

Man kan inte ta bort artiklar från nätet. Det borde alla veta vid det här laget. En gång publicerad - publicerad för alltid.

Här kan man se deras sida som den sett ut vid äldre datum (länk)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se