18 sep. 2013

Ministern och Kristet Center Örebro

Kristet Center Örebro, en församling med kopplingar till Livets Ord, är aktuell eftersom Sveriges nya arbetsmarknadsminister, Elisabeth Svantesson (M), är medlem i den. Detta väcker igen frågan om vilka religiösa församlingar man kan vara medlem i och samtidigt vara politiker. Kan man skilja sin religiösa övertygelse, från sina politiska, om nu dessa innehåller motstridiga idéer? Vad säger Svantesson om detta:
– Min tro är en del av den jag är, jag delar inte in mig själv i olika bitar. [Dagen
– Jag är troende och vilken kyrka jag går till tycker jag är privat. [Världen idag]
Men eftersom inte Svantesson kan delas upp i bitar är det svårt att, låta bli att intressera sig för vad hennes församling har för trosföreställningar.

Kristet Center Örebro skriver på sin hemsida att deras profil är "evangelikal väckelsekristendom", "ett lokalt uttryck för Trosrörelsen i Sverige". I församlingens grunddokument står det:
Församlingens uppdrag är att vara Guds medarbetare för Guds Rikes utbredning genom att stå Satan emot och att i den Helige Andes kraft verka för människors frälsning, befrielse, helande och upprättande på alla livsområden.
Församlingen gör klart att de skall verka på alla livsområden. Och i deras församlingsvision vänder de sig till Bibeln:
Utöver grunddokumentet har församlingen ett ord från Jesaja 54:1-3 som riktmärke och tilltal för arbetet.
”Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har blivit moder. Ty den ensamma skall ha många barn, fler än den som har man, säger Herren. Vidga ut platsen för din hydda, låt spänna ut tältet under vilket du bor, och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar fastare. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster, och dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och åter befolka ödelagda städer.”
Ibland kan det vara svårt att veta hur en församling tolkar skriften. Därför är det tur att Kristet Center är öppen med den tolkning de gör:
I ordet ser vi både ett uppdrag och ett löfte.
1. Ett löfte om tillväxt och inflytande
2. Ett uppdrag om prioritering
- av den unga generationen
- och missionsarbete
3. Och ett ansvar för nyckelområden i samhället, som:
- Utbildning
- Politik
- Näringsliv
Det är uppenbart att Kristet Center är en församling som anser att deras kristna tro skall genomsyra hela livet. De skall missionera sin tro, bland annat genom att ta ansvar för politiken i samhället. Denna församling tillhör Sveriges nya arbetsmarknadsminister. Om hon följer de skrifter hennes församling satt upp kommer hon sprida församlingens trosföreställningar via sitt regeringsarbete. Då behöver vi förstå Kristet Centers trosföreställningar för att först vad som påverkar Sveriges regering. Kristet Centers trosföreställningar stämmer i stort överens med Livets ords.

ps. Svantesson har tidigare varit aktiv abortmotståndare, lagt ner sin röst i riksdagen när det röstades om könsneutrala äktenskap, emot pappamånad och för vårdnadsbidrag (borde hon inte vara medlem i KD istället?).

pps. Jessica Schedvin (M) skriver på svt Debatt - Svantesson måste ta avstånd från abortmotståndet

85 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

"Exakt som Livets ord", säger Per Kornhall.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17491314.ab

Olle Svensk Strand sa...

Kan inte låta bli göra jämförelsen mellan Kristina Svantesson och Mustafa Omar. Inte långsökt byta ut Kristet center mot Islamiska förbundet. Religion med politiska mål är lika illa, oavsett om det är islamism eller kristianism.

Anders Hesselbom sa...

Jag vet inte exakt vilken relation "Ordet" hade med "Livets Ord", men de var närliggande. Denna ombildades till Kristet Center. Men man ska väl kunna vara med (eller inte vara med) i vilken församling som helst. Problemet är vart sympatierna och åsikterna finns. Och här finns problematik så att man kan gödsla med det.

Nils sa...

Olle Svensk,

"Kan inte låta bli göra jämförelsen mellan Kristina Svantesson och Mustafa Omar"

Funderade också på det. Gissar att parallellen dyker upp.

Lennart W sa...

Nu har ju Svantesson varit med ett tag. Kanske har visat sig vara väldigt kompetent i de uppdrag hon redan har haft? Meriter kanske spelar större roll för statsministerns val än Humanisters spekulationer baserade enbart på vad de vet och tror om hennes livsåskådning. Meriter och kompetens är f ö det enda som räknas inom vetenskap, vilket kanske är intressant OM man nu tycker att vetenskap står för en bra modell.

Patrik Lindenfors sa...

Så nu menar du att vi inte ska få kritisera politiker för deras åsikter heller? Vad vill du ha - ett samhälle där ingen någonsin säger till någon annan att den har del?

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Detta inlägg är inte direkt kritik av Svantessons åsikter, utan mer en beskrivning av Kristet Center, och vad deras trosföreställningar skulle kunna ha för inverkan på regeringen om Svantesson ställler upp på dem.

Jag önskar att ministern är tydlig med var hon står åsiktsmässigt. Stödjer hon de grundläggande idéer som organisation hon är medlem i står för? Det kan ju inte vara så svårt att säga: "Jag är medlem, men stödjer inte A, B, C".

Hon kan vara hur kompetent som helst, men använder hon sin kompetens till att begränsa mänskliga rättigheter, tänker jag kritisera det.

Ulf Gustafsson sa...

Tycker det finns två avgörande skillnader mellan Mustafa och Svantesson.

1) Jag tror att de värderingar som Islamiska Förbundet och Livets ord står för ryms inom Moderaterna, men inte inom Socialdemokraterna. Inom M behandlas tro mer uteslutande som något personligt. Detta innebär att Svantesson kommer få lite intern kritik.

2) Mustafa var ordförande för Islamska Förbundet, han kunde inte ta avstånd från förbundets värderingar. När han tog personligt avstånd, då var detta därför inte trovärdigt.

Lennart W sa...

Patrik, du får kritisera vad du vill och jag har aldrig sagt något annat. Och jag får också ha synpunkter och fundera på om det kanske finns en annan vinkel än den t.ex. du väljer att se det ifrån. Dock inte självklart här, det är ju er blogg.

Unknown sa...

Att som riksmedia (samt Dagens seglora och Jessica Schedvin) avkräva Svantesson olika betyganden om var hon står, speciellt som det finns en förväntan om hur hon skall svara är grundlagsvidrigt. Man har rätt enligt svensk lag att slippa stå till svars för sin tro, oavsett vem som frågar, Detta är särskilt viktigt bnär frågan blir en offebntlig fråga som kan leda till myndighetsutövande över tron i sig.

Som del av en regering med tidigare många år inom ett politiskt arbete tror jag dessutom att Svantesson vet hur arbetet bedrivs, och att hon inte skulle kunna skilja partiets arbete ifrån personliga åsikter och trosuppfattningar, är ganska oförskämt mot såväl henne, Reinfeldt som hela det moderata partiets arbete.

Men man skulle ju kunna strunta i hennes religiösa sidor och istället säga att det är bra med en minister med forskarutbildning och fil lic samt erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsfrågor och demokratisk vana från flera utskott.

Kan man alltså inte lita på henne utifrån hur demokratin fungerar och utifrån hennes yrkesvana som politiker, så säger det mest om den som misstror henne.

Eli Göndör i AB är värd att läsa.

Lennart W sa...

Ulf, med "kompetens" menar iaf jag förmågan att sköta det uppdrag man har på ett fullgott sätt. Om hon inte kan hålla isär sina privata värderingar från vad jobbet kräver borde det kanske redan ha märkts i andra uppdrag, och därmed faktiskt visat på brist på kompetens.

Jag tycker att ni är snubblande nära BBMs arbetsförbudslinje här. Men den gillar ni ju inte, kanske just därför att också ni anser att det viktiga är hur man faktiskt lyckas sköta jobbet, oavsett vad man sen gör på sin fritid.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Jag tycker du är grymt orättvis i dina tolkningar här. (Eller så är jag värdelös på att uttrycka mig).

Jag har inte förespråkar, inte ens antytt, att Svantesson inte får arbeta som minister.

Svantesson är bara den personliga länken mellan ett extremt kristet samfund och regeringen. Det intressanta är vilka värderingar som ryms inom Sveriges regering.

Om Svantesson skall bort från sitt jobb, skall det ske genom ett demokratiskt byte av regering. Vilket görs genom opionsbildning mot regering (dess värderingar, åsikter och resultat).

Det är en sak om Svantesson bara bekämpar Satan (t.ex. i form av lika rättigheter för HBT-personer) på fritiden. En annan om hon gör det under arbetstid. För övrigt tror jag inte en minister har så mycket fritid.

Håkan W sa...

Görel skriver: "Som del av en regering med tidigare många år inom ett politiskt arbete tror jag dessutom att Svantesson vet hur arbetet bedrivs, och att hon inte skulle kunna skilja partiets arbete ifrån personliga åsikter och trosuppfattningar, är ganska oförskämt mot såväl henne, Reinfeldt som hela det moderata partiets arbete."

Jag tror säkert att Svantesson har FÖRMÅGAN att "skilja partiets arbete ifrån personliga åsikter och trosuppfattningar", men frågan är om hon VILL göra det.

Och frågan är om hon BORDE göra det.

Jag för min del föredrar politiker som är öppna med sina personliga åsikter, värderingar och föreställningar. Och som agerar utifrån dem.

Så att man på demokratisk väg kan välja bort dem.

Vad gäller underliggande politisk "agenda" hos politiker med kopplingar till Livets Ord och liknande församlingar gör jag mig inga illusioner. I dessa kretsar kryllar det inte precis av "ljum"-kristna, här är det Missionsbefallningen med stort "M" som gäller.

Unknown sa...

Ulf.

"Det är en sak om Svantesson bara bekämpar Satan (t.ex. i form av lika rättigheter för HBT-personer) på fritiden. En annan om hon gör det under arbetstid. För övrigt tror jag inte en minister har så mycket fritid."

Har vi någon anledning eller grund att tro att Svantesson på denna nya post skulle motarbeta sin regering, sitt parti, sin riksdag och diverse av riksdagen tidigare gemensamt fattade beslut, bara pga sin tro?

Camilla Grepe sa...

@Lennart W 15:11

Citat: "Meriter och kompetens är f ö det enda som räknas inom vetenskap, vilket kanske är intressant OM man nu tycker att vetenskap står för en bra modell. "

Lennart, politik är inte vetenskap. Politik handlar om hur makt ska utövas. Därför är det synnerligen intressant att veta vad de tycker som ska utöva makten.

Unknown sa...

Håkan W.

Varför skulle hon inte vilja skilja arbete och trosuppfattningar?

Har du några belägg för att hon inte skulle skilja dessa saker åt, eller är det bara en hypotes grundad på en fördomsfull syn på missionsbefallningen?

Jag tycker likt Lennart att diskussionen redan i det faktum att två blogposter om Svantessons tro dansat in på posten visar att BBWs syn nog är mer spridd än man önskar erkänna, men att man inte önskar vara lika brutalt öppen utan bara lite kokett antydande.

Pike sa...

Camilla Inte för att jag saknar en "gilla"-knapp, men om det fanns en skulle jag klickat där för ditt inlägg. Som jag skrev i den andra tråden om KS är det väldigt viktigt i en representativ demokrati att veta vem man röstar på.

Görel Har vi någon anledning eller grund att tro att Svantesson på denna nya post skulle undvika att agera utifrån sin tro, bara för att den inte är en del av uppdraget eller partiprogrammet?

Ulf Gustafsson sa...

Gorel G,

Svantesson röstade inte för en könsneutrala äktenskaplagstiftning, vilket var emot hennes parti.

Jag utgår ifrån att hon när olika politiska frågor diskuteras inom regeringen, så kommer hon göra detta utifrån sina värderingar (och vad som är politiskt realistiskt att göra). När regeringen fattat beslut, utgår jag ifrån att hon stöttar det fattade beslutet.

Lennart W och Gorel G,

Jag är imponerad av ert konsekventa försvar av era trosbröder och systrar. Ofta tror jag att det går att dra andra gränser än troende mot otroende, t.ex. för och emot lika rättighete för hbt-personer. När ni kommer igång tvivlar jag på detta.

Håkan W sa...

”Varför skulle hon inte vilja skilja arbete och trosuppfattningar? (…) Har du några belägg för att hon inte skulle skilja dessa saker åt…”

Nej, inga belägg vad gäller just Svantesson. Det kan hon bara själv svara på, och visa i praktisk handling.

Men jag skriver ”…frågan är om…”, och DET inte utan ”belägg”. Jag har nämligen – liksom t ex Kornhall – flerårig erfarenhet av Livets Ord och liknande trossammanhang inifrån, jag har hört ”snacket” vad gäller politiskt engagemang och den ”mission” man lägger i det. Så någon ”fördomsfull syn på missionsbefallningen” kan du knappast beskylla mig för.

Kristet Center Örebro: ”Församlingens uppdrag är att vara Guds medarbetare för Guds Rikes utbredning genom att stå Satan emot och att i den Helige Andes kraft verka för människors frälsning, befrielse, helande och upprättande på alla livsområden.”

Här står det i klartext, varför hymla om det? Försöker du inbilla någon att detta uppdrag inte skulle gälla även inom politiken? Då kanske du lyckas med dem som inte sett denna typ av fundamentalistiskt kristna rörelser inifrån. Men inte med mig.

Sedan vill jag återigen tillägga, som jag skrev redan i min förra kommentar: Jag tycker INTE att man BORDE skilja på politiskt arbete och trosuppfattningar, jag vill ha politiker som agerar utifrån hjärtat, är öppna med underliggande uppfattningar och föreställningar av olika slag – politiska, religiösa, you name it – och är beredda att ta konsekvenserna av det. Positiva som negativa.

Jag instämmer med Ulf G: ”Jag önskar att ministern är tydlig med var hon står åsiktsmässigt. Stödjer hon de grundläggande idéer som organisation hon är medlem i står för?”

Hur svårt kan det vara?

Unknown sa...

Ulf.
Jag är för HBT-personers rättigheter och mot abortförbud. Jag är för alla livssyners/livsåskådningars lika rättigheter. Skulle Fu, jag och Svantesson hamna i en debatt om abort, skulle vi debattera från tre håll, hade det gällt HBT-frågor, hade du och jag stått på samma sida mot Svantesson.

När det gäller frågan om Svantesson kan hålla isär sina åsikter och partiets, sin kristna tro och demokratiska beslut i regering, riksdag, utskott och parti har jag ingen anledning att misstro henne bara för att hon och jag har olika kristna svar i vissa partikulära frågor. Jag litar på hennes proffsighet.

Hade du varit i samma sits som Svantesson med samma erfarenhet och kunskap om demokratiskt arbete och utvald av en stadsminister vars färg jag inte gillade hade jag ändå litat på dig som proffs och förordat dig på "hyperkristenbloggen", även om vi tycker olika i väldigt mycket och jag aldrig skulle köpa en bättre begagnad sekulärhumanism av dig.

Anonym sa...

Det bör nog påpekas att det tog mycket lång tid för Sverige att inse att HBT-personer är »lika mycket värda« och att de allra flesta av dem som nu slår sig på bröstet som toleransens väktare var tysta innan HBT-rörelsen vann debatten. Det var inte heller så att kristna var ensamma om att plädera för diskriminering. Vetenskapliga argument användes flitigt av sekulära personer.

Ulf Gustafsson sa...

Christopher,

Vetenskapliga argument användes flitigt av sekulära personer.

Det tycker jag är intressant. Finns det något skrivit om detta?

Per Ewert sa...

Två förtydliganden:
1: Håkan - det är inte bara vissa kristna som följer Missionsbefallningen med stort M. Uppdraget att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar gäller samtliga kristna, i alla tider, på alla platser, med alla uppdrag eller personliga åsikter. Att vi utifrån detta kan komma till olika politiska eller etiska slutsatser, det är sin sak. Men det ligger inget som helst udda eller extremistiskt i att söka utföra missionsbefallningen. Att söka göra tvärtom vore däremot klart extremt.

Och 2: Kraven på att tydligt ställa sig bakom en lag är obegripliga. Det vet alla som varit aktiv i föreningar, organisationer etc, att en sund föreningskultur bygger på att man tillåter en öppen debatt och fri röstning utan krav på att man i förväg ska inställa sig i ett visst led. Så måste självfallet även gälla politiken. Om man förlorar en omröstning har man valet att ställa sig bakom beslutet, alt reservera sig i protokoll eller i argumentation och visa att man inte håller med om beslutet. Båda möjligheterna är fullt legitima i ett öppet förenings- och politiskt klimat.

Det här totalitära förhållningssättet där man inte vill ge sig förrän en politiker ålagt trosbekännelse till vissa utvalda dogmer känns väldigt otäck i ett pluralistiskt samhälle.

Anonym sa...

Ulf: Det finns en del skrivet. Men om du vill fördjupa dig i den svenska homofobins historia så rekommenderar jag ett besök i RFSL:s arkiv. Det finns mycket sorgligt att läsa. Och det är verkligen inte så att religiösa stod ensamma med sin homofobi. Hatet mot homosexuella genomsyrade vetenskaper som psykologin och biologin. För några år sedan uppmärksammade RFSL Ungdom skolböcker med dessa attityder i.

Lennart W sa...

Ulf: "Jag är imponerad av ert konsekventa försvar av era trosbröder och systrar. Ofta tror jag att det går att dra andra gränser än troende mot otroende, t.ex. för och emot lika rättighete för hbt-personer. När ni kommer igång tvivlar jag på detta."

En annan tolkning är att det är Humanisterna som faktiskt är extrema i hur de låter sin antireligiositet genomströmma allt. ALLT! Ganska många andra som inte heller är religiösa, iaf massvis som jag träffar, är ganska mycket mer coola om sånt. Ditt försvar nu tycker jag påminner om s.k. "invandringskritiker" när de ser en konspiration mot dem i allt som andas kritik mot dem. T.ex. "sjuklövern" i Riksdagen, dvs de sju andra partierna som av någon anledning inte vill ha så mycket med SD att göra.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Homosexualitet var länge sjukdomsstämplat. Världen vaknade sent till vad lika rättigheter verkligen innebär. Även om jag är stolt över att tillhöra en rörelse som var tidigt på banan med detta skulle vi kunnat haft en ännu bättre historia.

Ulf Gustafsson sa...

Christopher,

Tack för länken. Skall söka lite mer själv. Tycker det vore bra om det historiska motståndet mot HBT-rättigheter fanns dokumenterat. På sammasätt som motståndet mot t.ex. kvinnlig rösträtt.

Patrik,

Ja, jag vet.

Lennart,

Jag vet att det är svårt att bedöma ett inlägg på bloggen på sina egna meriter, men om det går skulle det vara enklare att föra ett samtal.

Du får i och för sig kritisera Humanisterna på det sät som behagar dig. Jag tolkar det inte som om du vill förbjuda oss.

Håkan W sa...

Per Ewert: ”Men det ligger inget som helst udda eller extremistiskt i att söka utföra missionsbefallningen.”

Detta är naturligtvis din åsikt, man kan se det på olika sätt. Ordet ”extremistiskt” är för övrigt ett känsloladdat ord.

”Det här totalitära förhållningssättet där man inte vill ge sig förrän en politiker ålagt trosbekännelse till vissa utvalda dogmer känns väldigt otäck i ett pluralistiskt samhälle.”

Man får i ett fritt samhälle självfallet ha vilka åsikter och vilken tro man vill, och det är upp till var och en att välja hur öppen man vill vara med detta. Men är man politiker och vill åtnjuta folks förtroende och röster så är vissa val ”smartare” än andra.

Och att tycka det är knappast att ha ett ”totalitärt förhållningssätt”.

Unknown sa...

Håkan.

Vilkas förtroende? Glöm inte att hon företräder många grupper i sin person som moderat, kristen och kvinna.

Dessutom: Skulle du vilja ha ett samhälle där ingen person vågade visa hela sin personlighet av rädsla för att bli avskedad? Är det demokrati enligt dig?

Så länge inte Svantesson gjort något formellt fel som utan tvivel kan kopplas till att hon låter sin tro styra över sitt politiska uppdrag, så är alla dessa diskussionet inget annat än missfirmelse av tjänsteman, bigotteri, fördomar om kristna och dessutom luktar det starkt av McCarthyism.

Dessutom är dagens Sverige respekterat som nation tack vare några få personer som vågat gå emot strömmen.

Per Ewert sa...

Håkan: Jag tolkar dig som att det är OK att vuxenmobba ut vissa personer så till den grad att ingen någonsin vågar uttrycka en annan etisk ståndpunkt än den som vid en viss tidpunkt omfattas av en majoritet av Sveriges medieopinion, så att alla tiger av risk för att drabbas av drevet, nu eller senare.

"Smart"? Jo, kanske. Men förödande i ett öppet pluralistiskt samhälle.

Patrik Lindenfors sa...

Kritik av politisk åsikt = debatt. Kritik av religiös åsikt = häxjakt. Så for man yppar minsta negativa ord kommer offerkortet fram. Patetiskt. Hon får alltså kritik för sina tveksamma etiska ställningstaganden, från vår synvinkel. Det måste man förvänta sig som politiker. Ni hade dessutom gjort detsamma med till exempel Torbjörn Tännsjö. Sluta lek martyrer och debattera istället!

Lennart W sa...

Ulf, min kommentar var möjligen något osaklig, men det var nog i så fall även det jag svarade på, som handlade om mig. Hoppas det är ok här (givetvis upp till er på er blogg) om man ger svar på tal vid sådana tillfällen.

Pike sa...

Görel, du har en viktig poäng när du säger:

”Så länge inte Svantesson gjort något formellt fel som utan tvivel kan kopplas till att hon låter sin tro styra över sitt politiska uppdrag, så är alla dessa diskussionet inget annat än missfirmelse av tjänsteman, bigotteri, fördomar om kristna och dessutom luktar det starkt av McCarthyism.”

McCarthyism och häxjakter är inget jag vill delta i, så jag ska tänka på detta och skruva ner raljerandet ett snäpp. Tack för tankeställaren.

Jag tycker fortfarande att det är viktigt att vi väljare håller reda på vilka vi låter representera oss politiskt. Om jag inte vill att personer med bakgrund i Livets Ord ska sitta i regeringen så vill jag ha möjligheten att inte rösta på dessa personer eller eventuellt deras parti. Jag tycker naturligtvis även att de som inte har några problem med en sådan bakgrund ska få rösta på Svantesson eller andra med liknande bakgrund och värderingar. Däremot tycker jag inte att personer ska plockas bort från poster eller bli utfrysta av sina partier bara för att det sägs impopulära saker om dem i media.

Medvetna beslut i valet: Bra
McCarthyism och Häxjakt: Dåligt

Håkan W sa...

"Skulle du vilja ha ett samhälle där ingen person vågade visa hela sin personlighet av rädsla för att bli avskedad? Är det demokrati enligt dig?"

Görel, har du verkligen läst mina kommentarer? Halmgubbe är bara förnamnet.

Per Ewert skriver: "Håkan: Jag tolkar dig som att det är OK att vuxenmobba ut vissa personer så till den grad att ingen någonsin vågar uttrycka en annan etisk ståndpunkt än den som vid en viss tidpunkt omfattas av en majoritet av Sveriges medieopinion, så att alla tiger av risk för att drabbas av drevet, nu eller senare."

Per Ewert, har du verkligen läst mina kommentarer? Halmgubbe är bara förnamnet.

"'Smart'? Jo, kanske. Men förödande i ett öppet pluralistiskt samhälle."

Per Ewert, av mina kommentarer ovan framgår tydligt att jag anser det vara "smart", till och med ÖNSKVÄRT, att just våga uttrycka "en annan etisk ståndpunkt än den som vid en viss tidpunkt omfattas av en majoritet av Sveriges medieopinion". (Om man nu har en sådan ståndpunkt, vill säga.)

Och därefter ta konsekvenserna av det, i form av t ex väljarnas gillande eller ogillande.

Görel o Per Ewert, bemöt gärna mina kommentarer/ståndpunkter, men skippa halmgubbarna.

Unknown sa...

Pike.

Tyvärr lämnar vi över beslutet till partierna att välja sina medarbetare när vi röstar, och själva inte väljer att vara aktiva i partiet. Hade jag varit moderat i riksdagen, hade jag gärna lett morgonbön med henne, för att sen debatterat mot hennes åsikter vid kaffet efteråt, åsikter som jag inte alls delar: jag vill inte föbjuda abort, och jag går gärna i prideparaden bland de kristna hbt:arna.

Patrik.

Att debattera abortmotstånd är väl inget konstigt i sig, eller HBT-motstånd, men varför debattera en enskild parlamentariker som inte gjort något formellt fel där hennes tro gått över styr. DEt är det som frågan gäller.

Om du finner Svantesson vara olämplig, så får du väl debattera det med Reinfeldt, men så länge hon inget farligt eller olagligt gjort mot opartiet, så har du ganska dåliga grunder.

Om Svantesson själv kan skilja på sak och person, så varför bry sig?

Sen leder denna sorts "bevakning" till en större risk: att religiösa eller politiska personer med kontroversiella åsikter håller helt tyst om sina åsikter, alternativt att folk inte vågar bli politiker öht.

Vilket är bäst bland våra makthavare: dold eller öppen religion? Du väljer, jag väljer!

Patrik Lindenfors sa...

Men hallå?! Vi diskuterar värderingar här. Svantessons värderingar är inga jag vill ha representerade i en regering. Om du läst på Dagens Seglora så vet du att det här inte har någon nödvändig koppling till tro, det är inte det saken handlar om. Vill ni verkligen inte ha en diskussion av politikers värderingar? För mig är det det allra viktigaste att veta om en politiker. Men nu rör det kristendom och då ska det plötsligen vara Hands Off!? Barockt.

Per Ewert sa...

Problemet, Patrik, är att du i den här frågan ägnar dig åt att sila mygg samtidigt som du utan att tänka på det sväljer kameler i andra frågor. Inget ont i kamelsväljandet, vi gör alla det eftersom vi omöjligen kan hålla koll på varenda citat som våra politiker eller persone i deras närhet sagt och gjort.

Jag har dragit upp tonläget en del i den här diskussionen, men det har känts nödvändigt. I den här frågan har ni helt enkelt låtit era aversioner mot klassiska kristna värderingar gå överstyr. Allt fler (även ateisters) kommentarer konstaterar detsamma. Ni agerar tyvärr både omoget och orätt. Dags att lägga ner den här saken nu.

Unknown sa...

Okej, Patrik.
Du vill inte ha en regering där en enskild ledamot har de åsikter om ex HBT-frågor som Svantesson har, men ska du då kritisera henne eller Reinfeldt?

Jag tycker du ska kritisera Reinfeldt.

När det gäller hennes åsikter i vissa frågor, så delar jag dem inte och varför jag skulle rätta mig efter Seglora förstår jag inte alls.

Kritisera Svantesson skulle jag gärna göra om jag träffade henne, så tills dess diskuterar jag gärna den principiella frågan:
Kan regeringsledamöter ha mot regeringen avvikande åsikter i kontroversiella frågor?

Jag vet inte: till viss del. Gör en tråd:
"Hur avvikande kan en regerings ledamöter tycka i förhållande till regeringens åsikter och politik?"

Mårten Wetterstrand sa...

Görel

När det gäller frågan om Svantesson kan hålla isär sina åsikter och partiets, sin kristna tro och demokratiska beslut i regering, riksdag, utskott och parti har jag ingen anledning att misstro henne bara för att hon och jag har olika kristna svar i vissa partikulära frågor. Jag litar på hennes proffsighet.

Men är det inte en fördel, läs förutsättning, om hennes åsikter & värderingar sammanfaller med partiet hon representerar?

Patrik Lindenfors sa...

Görel,
Indirekt är det en kritik mot Reinfeldt för hans dåliga beslut. Men varför jag skulle avstå att kritisera den person som har åsikterna går mig helt förbi. För att det skulle kännas bättre då, för dig?

Patrik Lindenfors sa...

Per Ewert,
Det vore klädsamt med ett exempel på en sådan kamel. Just nu är din anklagelse tom.

Eric Wadenius sa...

Patrik,

Det är lätt hänt att svälja kameler då dessa djur av "kristen framgångsteologi" anses kunna komma igenom ett nålsöga, vilket gör dem pyttesmå;)

Per Ewert sa...

Som sagt, Patrik, det är inte bara du som sväljer större eller mindre kameler när det gäller politikers åtaganden eller sympatier utanför riksdagskammaren. Det är även jag och alla andra. Och det är en del av poängen: Vi måste inte granska varje politiker i varje tänkbar söm för att hitta något som vi inte håller med om. Det skulle ge makthavare som enbatt utgjordes av politiska broilers, inte människor. Det orimliga inträffar när detta synande bara sker enbart i ett fall, när politikern i fråga råkar vara kristen.

Patrik Lindenfors sa...

Per Ewert,
Ett exempel är när man skriver om en speciell händelse eller person som illustrerar det man påstått i sin generalisering. Det du just gjorde var inget exempel utan bara en upprepning. Har du något att komma med eller inte?

Ulf Gustafsson sa...

Per Ewert,

Det vi ser som "kameler" är åsikter/värderingar som jag förmodar även du har. Vore det inte lämpligare att du förklarade varför dessa åsikter är det rätta, istället för att åsiktsskillnaderna mellan oss är oväsentliga ("mygg").

Varför debatterar du abortfrågan, om den inte är så betydelsefull för dig?

Eric Wadenius sa...

Per Ewert,

-"Det orimliga inträffar när detta synande bara sker enbart i ett fall, när politikern i fråga råkar vara kristen."

Jag har inte synat henne för att hon är kristen (Anders Borg är exempelvis uttalat kristen och honom har jag inte synat på detta sätt).

Jag har synat henne för att hon tillhör en kristen församling med, vad jag anser, vara dåliga värderingar och irrationell och medeltida världsbild. Hade hon tillhört en förening som ansåg att vi borde försvara oss mot Illuminatis framtåg eller Reptilianernas (http://en.wikipedia.org/wiki/Reptilians) invasion så hade jag stått lika undrande och varit lika synande.

Att du försöker få det till att handla om att hon enbart "råkar vara kristen" är ett oärligt spel. Jag vet att du själv vet att det handlar om mer än så.

Lennart W sa...

Jag tycker att Svantessons kritiker missar en rätt så väsentlig punkt. Nämligen att hon tillhör ett parti som är liberalt, dvs som anser att det är viktigt att medborgarna så långt som möjligt får göra egna fria val. En liberal kan också ha preferenser om en massa saker, men utan att vilja pracka på dem på alla andra. Såssarna har iofs också iaf en del liberala drag, men då och då lyser ändå det där socialistiska kontrollbehovet fram, om skolor, dagis, sjukvård, PPM, hyror, osv.

Kort sagt, det viktiga är nog faktiskt inte alls vad Svantesson anser för egen del om sitt eget liv, utan vad hon faktiskt tänker GÖRA som kan påverka andras.

Peter sa...

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17502612.ab

Unknown sa...

Problemet med Svantesson är Reinfeldt. Genom att ge henne en ministerpost legitimerar han reaktionära åsikter i abort- och HBT-frågan.
Självmål!
Det är inte förbjudet att vara kristen politiker, Hägglund, exempelvis, tror väl att det finns en Gud i himmelen.

arnecarlsson sa...

Vi talar om kristen tro som om det var ett entydigt begrepp. Det finns skäl att identifiera vilka politiska värderingar som finns bakom olika trostolkningar. Det är skillnad på påve Franciskus politiska teologi och Benedictus den XVl, mellan Ulf Ekmans och Gustavo Guttierez. I det perspektivet måste man fråga varför Reinfeldt tycker att den politiska teologin i Kristet Center kan förenas med Moderaternas?

Unknown sa...

Håkan.

Du tycker att jag halmgubbar mig, gott! Säg då med helt andra ord exakt vad du ville säga, så kan du också hjälpa till att dra ett strå från gubben. Vi är ju alltid ansvariga både för vad vi säger och för vad vi uppfattas säga. Kanske har du också grovt missuppfattat min replik?

Unknown sa...

Peter.

Spännande länk. Vi börjar närma idé områden då Svantesson snart kan börja kritiseras.
Frågan är hur insyltad hon är i dessa besök och hur otrevliga åsikter denne gäst och andra har.
Helt klart värt ett grävande. Samtidigt finns det inget krav på att man måste följa sitt parti till 100% i alla frågor eller vara en perfekt person. Skulle vi ställa de kraven skulle ingen kunna vara politiker. Vill vi ha politiska broilrar som Per Ewert kallade det så snyggt eller vill vi ha vanligt folk?
Självklart skall vi däremot förvänta oss att Svantesson lika mycket som Reinfeldt följer regeringens och riksdagens politik och beslut så länge hon själv är en del av styret. Men att följa beslut man inte delar är något som numera är skåpmat på alla arbetsplatser ned sina huvudföreskrifter, målbeskrivningar och benchmarkade uppförande-kodexar. Jag ser inte varför hon skulle vara annorlunda. På samma sätt kanske det hade varit svårt att gå emot församlingens val av gäster om majoriteten önskat en gäst som är tvivelaktig. Vi får väl se om folk fortsätter att gräva. Än så länge tycker inte jag att det finns någon anledning att kritisera henne i hennes post som minister eller riksdagsman.

Håkan W sa...

Görel,

jag skriver:

”Jag för min del föredrar politiker som är öppna med sina personliga åsikter, värderingar och föreställningar. Och som agerar utifrån dem.”

”Jag tycker INTE att man BORDE skilja på politiskt arbete och trosuppfattningar, jag vill ha politiker som agerar utifrån hjärtat, är öppna med underliggande uppfattningar och föreställningar av olika slag – politiska, religiösa, you name it – och är beredda att ta konsekvenserna av det. Positiva som negativa.”

Du skriver:

”Skulle du vilja ha ett samhälle där ingen person vågade visa hela sin personlighet av rädsla för att bli avskedad? Är det demokrati enligt dig?”

Ser Du inte hur det glappar här mellan Din kommentar och mina kommentarer?

Jag har t o m, efter Din kommentar ovan, och som respons till Per Ewert, skrivit att jag anser ”det vara ’smart’, till och med ÖNSKVÄRT, att just våga uttrycka ’en annan etisk ståndpunkt än den som vid en viss tidpunkt omfattas av en majoritet av Sveriges medieopinion’.”

Du skriver: ”Säg då med helt andra ord exakt vad du ville säga, så kan du också hjälpa till att dra ett strå från gubben.”

Jag förstår uppriktigt sagt inte vad det är i de tre ovan angivna citaten som är svårt att förstå. Behöver jag en FJÄRDE gång, ”med helt andra ord”, uttrycka min ståndpunkt i frågan?

Jag beundrar ibland Patrik L:s och Ulf G:s tålmodighet, en egenskap som jag sannolikt inte tilldelats ett lika stort mått av...:)

Unknown sa...

Håkan.

Säg hellre vad du menar exakt med:

"Man får i ett fritt samhälle självfallet ha vilka åsikter och vilken tro man vill, och det är upp till var och en att välja hur öppen man vill vara med detta. Men är man politiker och vill åtnjuta folks förtroende och röster så är vissa val ”smartare” än andra."

Camilla Grepe sa...

Just nu väntar vi på en utredning som tilllsatts för att utreda möjligheterna till gudstjänster inom den icke-konfessionella skolan. Tre ministar, "påkristningstrojkan" bestående av Hägglund, Björklund och Attefall driver detta.
TRE ministrar är engagerade samtidigt som nyutnämnda arbetsmarknadsminister Svantesson menar att religionen är en privatsak?
Nä, uppenbarligen inte, om man ska tro hennes kollegor i regeringen.


Peter sa...

Är det bara jag i Humanisterna som tycker det är omoraliskt att hylla/se upp till en gud som mördat över 20 000 000 människor(enligt bibeln)?

Varför tas inte det mer upp? Om en person hyllar tex Stalin och bortförklarar morden så är denna person omoralisk. Men inte om man hyllar en gestalt som gud? Ja gud finns inte, men för de som hyllar denna gud som finns hen verkligen.

Unknown sa...

Peter.

Du är inte ensam. Jag har läst liknande saker tidigare.

Läser du alla texter lika bokstavligt och enkelspårigt.

Vet du verkligen vad som är historiska texter respektive drömmar och bilder?

Om du anklagar oss, vore det en sak, men att anklaga Gud för vad texten mest benämner som krig och mord utfört av människohand, då blir det konstigt.

Du kunde väl åtminstone sagt:

Är det bara jag i Humanisterna som tycker det är omoraliskt att hylla/se upp till en gud som försvarar att över 20 000 000 människor(enligt bibeln) påstås ha dött.

Pike sa...

OK, Görel. Om man använder bibeln som någon form av rättesnöre i livet så följer man alltså antingen ett historiskt dokument med ett högst tveksamt budskap, eller en uppsättning "drömmar och bilder."

Inget av dessa utgångslägen känns som speciellt attraktivt hos en minister i mina ögon.

Erik M sa...

Gorel,

Om du anklagar oss, vore det en sak, men att anklaga Gud för vad texten mest benämner som krig och mord utfört av människohand, då blir det konstigt.

Även om en hel del dödande sägs vara utfört av människohand så dödar Jahve rätt många människor personligen i bibeln, t.ex. hela mänskligheten utom 6 individer i samband med syndafloden. Och mycket av mördandet som utgörs "av människohand" utförs fortfarande på Jahves uttryckliga order, t.ex. många av de bibliska folkmorden. Att urskulda Jahve för dessa är lite som att säga att Stalin inte är skyldig till den stora terrorn, eftersom han ju oftast inte personligen dödade folk med sina egna händer.

Erik M sa...

Gorel,

Läser du alla texter lika bokstavligt och enkelspårigt.

Vad får dig att tro att dessa texter inte är menade att tolkas bokstavligen? Vad gör hans tolkning mer "enkelspårig" än din?


Vet du verkligen vad som är historiska texter respektive drömmar och bilder?

Vet du? Och i så fall, hur vet du?Eller låt oss göra ett tankeexperiment: finns det något hypotetiskt exempel på en text som, om du hittade den i Bibeln, skulle få dig att dra slutsatsen "guden som skildras här är verkligen otrevlig, och jag håller verkligen inte med om det moraliska budskapet författaren försöker föra fram i detta avsnitt"? Och hur skulle en sådan hypotetisk text och dess kontext se ut?

Håkan W sa...

Görel, ok.

Jag värnar - precis som de flesta kommentars-skribenter på denna blogg, hoppas jag - varje enskild människas rätt till sina egna politiska/filosofiska/moraliska/religiösa åsikter och trosuppfattningar.

Jag värnar dessutom varje enskild människas rätt att själv välja hur öppen han/hon vill vara med sina egna politiska/filosofiska/moraliska/religiösa åsikter och trosuppfattningar.

Jag anser dock att öppenhet och ärlighet är att föredra framför motsatsen, i (i stort sett) alla sammanhang. Inte minst inom politiken.

Är man politiker, och vill ha folks röster och förtroende - vilket krävs för att man skall få möjlighet att driva sin politik, att ”göra skillnad” – så anser jag att det är både smartare och hederligare att köra öppna kort med var man står, att – som Du själv uttrycker det – ”våga visa hela sin personlighet”. Istället för att mumla i skägget, som politiker alltför ofta tenderar att göra.

Denna öppenhet får flera positiva konsekvenser. Dels skapar det större förtroende för och tillit till dem som vill ha våra röster, dels ökar det möjligheten för oss väljare att faktiskt VETA vem/vad han/hon röstar på - eller väljer att INTE rösta på.

Nils sa...

Håkan W,

"Är man politiker, och vill ha folks röster och förtroende - vilket krävs för att man skall få möjlighet att driva sin politik, att ”göra skillnad” – så anser jag att det är både smartare och hederligare att köra öppna kort med var man står, att – som Du själv uttrycker det – ”våga visa hela sin personlighet”. Istället för att mumla i skägget, som politiker alltför ofta tenderar att göra."

Det där är ofattbart naivt. Även i godhetens hemort i världen är politik brutalt maktspel. För det första har du alltid rivaler som vid första bästa tillfälle är beredda att hugga dig i ryggen. Sen måste du försöka hålla tungan rätt i mun och slicka medierna medhårs.

Juholt försökte lyda ditt råd och hur det gick det vet vi.

Unknown sa...

Erik M.
Man brukar tala om "de stora s:en". Dit räknas skapelsen, syndafallet och syndafloden. På samma sätt finns det många andra ställen i bibeln som är poesi, sagor eller historiebeskrivning. Visst finns det ställen där även jag tycker att Gud är en aning för kolerisk, men inte värre än att jag kan acceptera situationen när jag lever mig in i vad som händer. Allmänt är väl inte frågor, kritik inför vissa märkliga texter i bibeln men så är det väl med många böcker.

Unknown sa...

Håkan.
Det du skriver (17:51) har jag inget att invända emot. Däremot finns det ett problem med den form av gatlopp som Svantesson tvingas löpa, eftersom det får politiker att tiga med vad de tycker. Ju mindre aggressivitet som politiker och kändisar desto lättare blir det att vara öppen.

Sen anser jag inte att alla medlemmar i ett parti måste tycka lika, utan tvärtemot kunna arbeta för partiet, även när det bär emot: det är demokrati.

Håkan W sa...

Nils,

du skriver: ”Även i godhetens hemort i världen är politik brutalt maktspel. För det första har du alltid rivaler som vid första bästa tillfälle är beredda att hugga dig i ryggen. Sen måste du försöka hålla tungan rätt i mun och slicka medierna medhårs.”

Har inget att invända mot din beskrivning av ”spelets regler”. Det hindrar mig dock inte från att tycka att det är hedervärt att ibland trotsa dessa. Ofattbart naivt? Kanske det. Ofattbart för dig åtminstone.

Får mig att tänka på ett uttalande av trubaduren Bengt Sändh för många år sedan i en radiointervju. Sändh konstaterade att många landvinningar för demokrati, frihet och jämlikhet genom historien börjat med att en liten grupp människor varit "jävligt olydiga", trotsat överheten (t ex tredje statsmakten…, min tolkning) och brutit mot rådande ”spelregler”.


”Juholt försökte lyda ditt råd och hur det gick det vet vi.”

Nja, det berodde kanske inte bara på att han ”lydde mitt råd”, han gjorde väl en och annan tavla också…

Görel,

du skriver: ”Däremot finns det ett problem med den form av gatlopp som Svantesson tvingas löpa, eftersom det får politiker att tiga med vad de tycker. Ju mindre aggressivitet som politiker och kändisar desto lättare blir det att vara öppen.”

Håller i huvudsak med dig, här finns ett problem. Just därför tycker jag att Svantesson borde ta tjuren vid hornen och svara på de frågor hon får så rakt och öppet som möjligt. Det hade gjort henne till en god förebild för sina politikerkollegor. På just den punkten. Inget skäggmumlande.

”Sen anser jag inte att alla medlemmar i ett parti måste tycka lika, utan tvärtemot kunna arbeta för partiet, även när det bär emot: det är demokrati.”

Håller i huvudsak med dig här också. Naturligtvis finns det gränser för hur långt utanför ett partis ramar man kan gå och fortfarande vara trovärdig som partirepresentant, men en viss töjmån bör det finnas.

Lennart W sa...

Det ska bli spännande att se hur den nya arbetsmarknadsministern använder t ex sitt abortmotstånd på det nya jobbet? Någon här som har en bra ide? För visst är det väl det som protesterna handlar om va?

Ok, jag kom på det! Med fler levande födda blir det fler jobb på dagis! Yepp, så måste det nog vara. "Genialt!" tyckte Reinfeldt, och sen blev hon minister...

Unknown sa...

Håkan.

Bra!

Bengt Sändh-glimten var skojig. Tänk om en sån olydnad är just abortmotstånd? Vi kanske har tänkt fel i frågan och egentligen borde skriva om lagen så att abort inte var lika lätt?

Oavsett om abortmotstånd är bakåtsträvande eller föregångspolitik, finns det ingen anledning att vara brutal mot en politiker vars åsikt man inte gillar och det är ju skönt att vi inte tycker så olika där.

Patrik Lindenfors sa...

Man ska förstås diskutera politikers åsikter, har ni andra kriterier?

Anders Hesselbom sa...

Det går bra för socialminister Hägglund att argumentera mot en sekulär skola, trots att han inte är skolminister. Han röstar även i riksdagen i allehanda frågor. Att politikers åsikter är offentliga, och föremål för diskussion och samtal, är viktigt. Att alla inte håller med, har framgått. Det står dem fritt att avstå.

Unknown sa...

Anders och Patrik.

Det finns ett relevanskriterium som tyvärr är flytande. Svantessons tro känns inte alls relevant, vilket nästan Hägglunds tro i förhållande till skolan gör. Men samtidigt så följer väl dessa figurer redan beslutad politik, och är dessutom "övervakade" av sina kollegor. Jag tror att dessa diskussioner om politikernas tro bör ske som princip-frågor.

"Kan en utbildningsminister vara troende med tanke på alla religiösa friskolor?"

"Bör en försvarsminister vara pacifistisk muslim?"

etc....Ulf Gustafsson sa...

Vi som vill påverka politiken som förs i Sverige har hamnat i en svår situation.
Vi uppmanas att agera demokratiskt, endast genom att rösta vid nästa val.
Vi skall inte tala och skriva om politikers värderingar, vi skall int fråga om politikers värderingar. Vi skall inte försöka påverka andra väljare.
Förväntningen är förmodligen att vi går till valurnan som okunniga solipser.

Gorel G,

"Däremot finns det ett problem med den form av gatlopp som Svantesson tvingas löpa, eftersom det får politiker att tiga med vad de tycker. Ju mindre aggressivitet som politiker och kändisar desto lättare blir det att vara öppen."

Problemet ligger i att hon tiger. Hade hon varit öppen med var hon står i abortfrågan och om hbt-personers rättigheter så hade i alla fall jag tystnat, efter att ha konstarerat att jag inte vill ha en regering där dessa åsikter finns representerade.

Unknown sa...

Ulf och andra.

Hon har varit tydlig med sina medlemskap och förtroendeuppdrag. Dessa har inget med hennes roll som Arb.m.minister att göra. Så fort hon fick sin ministerpost började mobbingen redan innan hon han göra någon djupare presentation.

Det handlar om relevans. Hon gjorde en bedömning om att det inte var relevant. Vilket det blev genom en hetsjakt.

Vi ska/bör inte diskutera personer utan principer:

"Kan en arbetsmarknadsminister vara kristen?" (vettig fråga)

"Ja!" (vettigt svar)

"Kan en arbetsmarknadsminister vara med ÖKC, vara emot abort och hbt-rättigheter? (vettig fråga)

"Ja!" (vettigt svar)

"Kan E. Svantesson vara med ÖKC, vara emot abort och hbt-rättigheter och samtidigt vara arbetsmarknadsminister?" (vettlös och irrelevant fråga)

"Ja!" (Vettigt svar på vettlös och irrelevant fråga.)

Unknown sa...

Ulf.

Vilken regering du vill ha kan du kanske avgöra om ett år. Vad regeringsbildaren väjer att göra med sina mandat kan irritera, absolut. Men samtidigt får vi finna oss i vad som sker eller begära nyval om det är riktigt illa.

Vad du eller jag tycker om enskilda ministrars åsikter är fullständigt oviktigt i sammanhanget. Gillar inte jag Svantesson, får jag väl arbeta inifrån Moderaterna för att få bort henne, men än så länge har hon inte brutit mot någon som helst lag, eller gjort något som helst olämpligt annat än varit kristen och haft åsikter som de flesta moderater inte har, men som är fullständigt acceptabla ur en demokratisk synvinkel, även om varken du eller jag gillar hennes åsikter om abort, hbt eller invandring. som sagt hennes tro och hennes trista åsikter är inte relevanta.

Skulle det visa sig att hon personligen bjudit in antisemiter till ÖKC på "fel sätt" kan det vara grund för misstanke om brott beroende på vad som sagts på mötena, då kan det bli relevant, men än så länge är det inte så.

Unknown sa...

Ulf.

"Vi som vill påverka politiken som förs i Sverige har hamnat i en svår situation.
Vi uppmanas att agera demokratiskt, endast genom att rösta vid nästa val.
Vi skall inte tala och skriva om politikers värderingar, vi skall int fråga om politikers värderingar. Vi skall inte försöka påverka andra väljare.
Förväntningen är förmodligen att vi går till valurnan som okunniga solipser."

Tala inte om politikerna utan om politiken då. Tala inte om politikernas värdering utan om värderingar som sådana, försök påverka andra genom att föra fram en politik som är "vettig" ist f att klandra enskilda politikers arbete som "ovettigt"

Ni får väl starta ett humanistiskt parti om ni nu absolut vill ha politisk makt över andras röster och andra partiers inre angelägenheter. Men då får ni vara beredda på samma form av hudflängning som nu skett mot Svantesson. Vågar ni det?

Ulf Gustafsson sa...

Gorel G,

Jag tror vi har olika uppfattningar om vad det innebär att vara arbetsmarknadsminister. Förutom det sakpolitiska ansvaret, lägger jag till ett helhetsansvar för regeringspolitik och att en minister representerar Sverige. Detta diskvaliserar inte Svantesson, men gör att många flera frågor är relevanta.

Vad som är relevant ligger inte på Svantesson att bedöma, den bedömningen ligger i väljarnas händer.

För mig är det (nästan) ointressant om en minister är kristen eller inte. Det intressant är vilka. Värderingar och vilken kompetens personen har, om det säger "kristen" ingenting.

Du ställer "kan"-frågor. Jag intresserar mig för "bör"-frågor.

Hur man kan se frågor om en minsiters syn på aborter och hbt-rättigheter som "mobbning" eller "ett påtvingat gatlopp", undgår fortfarande min fattningsförmåga.

Ulf Gustafsson sa...

Gore G,

Om jag vore politiker skulle jag inte anse mitt medlemsskap i Humanisterna var irrelevant. Jag skulle stå upp för i stort allt som står vårt idéprogram och vara tydlig med där mina åsikter/värderingar inte stämmer överens med detta. Om Humanisterna elller dess företrädare gjort tveksamma uttalande etc. förstår jag att mitt medlemskap gör att jag behöver uttala min åsikt om dessa händelser.

Motsvarande förväntar jag mig av poitiker som är medlemmar i KCÖ. (Svantesson har inte svarat upp på mina förväntningar.)

Unknown sa...

Ulf.

"Motsvarande förvä...." putejto putato. Visst du kan anse vad du vill men om inte Svantesson och Reinfeldt ser saker på samma sätt, så är det väl bara att acceptera.

Annars undrar jag:

1) Ställer du upp fullt ut på humanisternas principprogram?

2) Finns det frågor som du tycker är ovidkommande att veta om vad du accepterar i deras principprogram?

3) Om du vore med i ett parti är du då först och främst humanist eller partimedlem?

4) Om ett humanistiskt ideal går emot ditt parti och du måste välja, vad väljer du då att ändra?

5) Bör svaren i 3) och 4) gälla alla andra eller är det bara dina åsikter?

6) Om oväsentlighet i din humanistiska livssyn irriterar folk, främst i oppositionen men även i partiet, men att de flesta i partiet bara säger: "strunt i det, dom vill bara åt dig, svara inte på allt", var skulle du då helst lägga din lojalitet? Vem skulle du då lyssna på?

Ulf Gustafsson sa...

I dagens lördagsintervjun fick Anders Borg en fråga om vargjakten, med inledningen: "Du är jägare,..". Han gav ett utförligt svar, vilket många säkerligen inte håller med om.

Men, ingen kommer rota vidare i detta eftersom han gav ett tydligt svar.

Ttänk om Borg svarat: "jag står bakom lagen", "det är en privatsak, något jag gör på fritiden", "det tillhör inte mitt ansvar som finansminister". Då förmodar jag att han fått en rad föjldfrågor och det spekulerats del.

Svantesson har inte behandlats extra hårt på grund av sin religiositet. Istället har hon skyddats p.g.a. att frågorna har kopplats till religion.

Anders Hesselbom sa...

Helt rätt, Ulf. Hade Cecilia Stegö Chilò hävdat att hon smitit från sin tv-licens av religiösa skäl, hade hon varit våran kulturminister idag.

Ulf Gustafsson sa...

Gorel G,

1) Idéprogram - nej
2) Nej
3) Det går inte säga generellt. Jag är medlem i politiska partier och i Humanisterna. Men i detta forum förstår jag att jag ses som främst medlem i Humanisterna.
4) jag väljer det som stämmer med mina egna värderingar.
5) andra kan svara och tycka annorlunda om frågorna 3) & 4).
6) om folk irriterar sig på de värderingar jag har (t.ex. du), vill jag gärna förklara min ståndpunkt. Om de fortsätter att vara irriterade, så kan jag inte göra något åt det. Jag har svårt att se att det kan ingå "oväsentligheter" i min humanistiska livssyn. Men om det gjorde det skulle jag svara: "Den frågan är inte viktig för mig".

Unknown sa...

Ulf.

Tack för ärligheten. Mitt svar:

1) Ställer jag upp fullt ut på de kristna dogmerna? = Nej

2) Finns det dogmer som jag tycker är ovidkommande att veta om vad du accepterar = Ja

3) Om jag vore med i ett parti är jag då först och främst kristen eller partimedlem? = partimedlem

4) Om ett kristet ideal går emot ditt parti och du måste välja, vad väljer du då att ändra? = Mitt kristna ideal

5) Bör svaren i 3) och 4) gälla alla andra eller är det bara mina åsikter? = Mina åsikter.

6) Om oväsentlighet i min humanistiska livssyn irriterar folk, främst i oppositionen men även i partiet, men att de flesta i partiet bara säger: "strunt i det, dom vill bara åt dig, svara inte på allt", var skulle jag då helst lägga din lojalitet? Vem skulle jag då lyssna på? = vet inte beror på, gissar jag.

---

Jag tror att vi alla skulle svara och tänka lite olika. DEt fins inget rätt och fel. Därför blir det svårt att säga vad ex Svantesson borde ha gjort, och därför bör vi hellre svara på principiella frågor om riksdagsmän eller ministrar än hänga ut enskilda personer (enligt min åsikt, förstås.)


Erik M sa...

Gorel,


"Man brukar tala om "de stora s:en". Dit räknas skapelsen, syndafallet och syndafloden. På samma sätt finns det många andra ställen i bibeln som är poesi, sagor eller historiebeskrivning. Visst finns det ställen där även jag tycker att Gud är en aning för kolerisk, men inte värre än att jag kan acceptera situationen när jag lever mig in i vad som händer. Allmänt är väl inte frågor, kritik inför vissa märkliga texter i bibeln men så är det väl med många böcker."


Ok, det svarade inte riktigt på frågan. Så för att upprepa och sammanfatta min fråga till dig: hur vet du vilka bibeltexter som skall tolkas bokstavligt eller ej och kan du komma på någon hypotetisk bibeltext som du ens teoretiskt skulle tolka som osympatisk eller omoralisk?(Och eftersom jag har ett rätt mörkt sinne för humor finner jag det väldigt komiskt att man beskriver guden som t.ex. befaller folkmord, personligen utplånar världens alla människor utom 6 stycken eller föreskriver dödsstraff för folk som begår totalt offerlösa brott som "en aning för kolerisk". Lite som om väderrapporter beskrev tropiska orkaner som "lätt blåsigt väder" eller om någon sa att Stalin "kanske hade en lite hårdhänt ledarstil ibland").

Lennart W sa...

Patrik: "Man ska förstås diskutera politikers åsikter, har ni andra kriterier?"

Tja, vad sägs t.ex. om just kompetens, ledarskapsförmåga, och handlingskraft, utan vilka inte ens de bästa åsikterna kan resultera i något? Är du t.ex. själv verkligen övertygad om att inte kristdemokraten (!) Angela Merkel är PRECIS vad både Tyskland och Europa behöver just nu?

Kanske lätt exempel för mig. Men i så fall bjuder jag på att om jag hade bott i Fagersta kan jag mycket väl tänka mig att jag hade röstat på V. Har svårt att tänka mig att de ideologiska kommunisterna är så otroligt många fler där än på alla andra håll i Sverige, men ändå har de egen majoritet där. Varför? Kompetens etc, tror jag.

Fråga gärna också filippinarna runt omkring dig nu om att välja politiker bara utifrån deras "rätta" åsikter, t.ex. om korruption. Det finns många som är duktiga på att snacka, men sen när de väl sitter vid köttgrytorna själva så tar de bara för sig de med.

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Jag skrev inte att man *bara* ska diskutera politikers åsikter. Självklart finns det andra saker att ta med i bedömningen.

Unknown sa...

Erik M.

Jag har väl liknande humor, så ordvalet var högst medvetet.

Syndafloden ser jag som en bild mer än historia, och dessutom ser jag dem och vissa andra bibelställen som starkt skruvade berättelser för att med våldet i litterär form visa hur viktig lojaliteten är till Gud. Därför tror jag inte heller att de olika lånta bilderna av diverse bilder av dödsriken blandade med andra religioners bilder av diton, säger att helvetet finns utan att jag ser det som en skruvad pedagogik både i GT och NT.

Vad jag däremot har ärligt svåprt med är krigsscenerna där Gud sägs hjälpa den ena sidan, men inte andra och där tusen sinom tusen på båda sidor dör. Dessa texter verkar också vara svårare att luska ut teologiskt eftersom de ger sken av historia. Våra pastorer och andra har inte heller kunnat ge goda förklaringar.

Lite off topic kanske men okej.

....Hur ska vi nu koppla det till Svantesson? ;-)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se